La dynastie Chalukya (Kannada : ಚಾಲುಕ್ಯರು, API : [tʃa ɭukjə ː]) est une dynastie royale indienne qui règne sur une grande partie de l'Inde du Sud et centrale entre le VIe et le XIIe siècle. Pendant cette période, trois dynasties liées, mais distinctes se succèdent. La plus ancienne, connue sous le nom "Chalukyas Badami", règne à partir de sa capitale Vatapi (aujourd'hui Badami) à partir du milieu du VIe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La dynastie Chalukya (Kannada : ಚಾಲುಕ್ಯರು, API : [tʃa ɭukjə ː]) est une dynastie royale indienne qui règne sur une grande partie de l'Inde du Sud et centrale entre le VIe et le XIIe siècle. Pendant cette période, trois dynasties liées, mais distinctes se succèdent. La plus ancienne, connue sous le nom "Chalukyas Badami", règne à partir de sa capitale Vatapi (aujourd'hui Badami) à partir du milieu du VIe siècle. Les Chalukyas Badami se rendent indépendant du royaume Kadamba de Banavasi en pleine décadence et affirment rapidement leur puissance à partir du règne de Pulakesi II (610-642). Après la mort de Pulakesi II, les Chalukya orientaux (en) forment un royaume indépendant dans le Deccan oriental qui existe autour de sa capitale Vengi jusqu'au XIe siècle. Dans le Deccan occidental, la montée en puissance des Rashtrakutas au milieu du VIIIe siècle éclipse celle des Chalukyas de Badami, avant que leurs descendants, les Chalukya occidentaux (en), connaissent un renouveau au Xe siècle. Ces derniers règnent sur Kalyani (l'actuelle Basavakalyan) jusqu'à la fin du XIIe siècle.La domination des Chalukyas marque une étape importante dans l'histoire de l'Inde du Sud et un âge d'or dans l'histoire du Karnataka. La carte politique de l'Inde du Sud passe d'une mosaïque de petits royaumes à un grand empire organisé avec l'ascension des Chalukyas Badami. Pour la première fois, un seul royaume contrôle la région entre les fleuves Kâverî et Narmadâ. La grandeur de cet empire entraîne la création d'une administration efficace, le développement du commerce intérieur et des échanges outre-mer et d'un nouveau style architectural dit « architecture Chalukya ». La littérature kannada, déjà soutenue par les rois Rashtrakuta au IXe siècle, trouve de nouveaux mécènes dans les Chalukyas occidentaux, notamment pour les traditions Jaïn et Veerashaiva. Le XIe siècle voit la naissance de la littérature Télougou sous le patronage des Chalukya orientaux.
 • Dinasti Chalukya (bahasa Kannada: ಚಾಲುಕ್ಯರು [tʃaːɭukjə]) adalah dinasti yang menguasai sebagian besar anak benua India selatan dan tengah dari abad ke-6 hingga abad ke-12. Dinasti ini terdiri dari tiga dinasti yang berbeda namun terkait. Dinasti paling awal yang disebut "Chalukya Badami" berkuasa dari Watapi (kini Badami) dari pertengahan abad ke-6. Chalukya Badami menyatakan kemerdekaannya setelah Dinasti Kadamba dari Banawasi mengalami kemunduran. Dinasti ini kemudian dengan cepat bangkit pada masa kekuasaan Pulakesi II. Setelah kematian Pulakesi II, Chalukya Timur menjadi kerajaan merdeka di Dekkan timur. Mereka berkuasa dari Wengi hinga sekitar abad ke-1. Di Dekkan barat, bangkitnya Dinasti Rashtrakuta pada pertengahan abad ke-8 memudarkan pengaruh Chalukya Badami sebelum penerus mereka Chalukya Barat bangkit lagi pada abad ke-10. Chalukya Barat berkuasa dari Kalyani (kini Basavakalyan) hingga akhir abad ke-12.Kekuasaan Chalukya merupakan kejadian penting dalam sejarah India Selatan dan zaman keemasan dalam sejarah Karnataka. Atmosfer politik di India Selatan berubah dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi kemaharajaan-kemaharajaan besar berkat bangkitnya Chalukya Badami. Kerajaan yang berbasis di India Selatan menguasai dan mengonsolidasi seluruh wilayah antara sungai Kaveri dan Narmada. Di kemaharajaan ini, terdapat administrasi yang efisien, perdagangan ke luar negeri, dan perkembangan gaya arsitektur baru yang disebut "arsitektur Chalukya". Sastra Kannada didukung oleh Chalukya Barat dalam tradisi Jain dan Weerashaiwa. Pada abad ke-11 muncul sastra Telugu di bawah dukungan Chalukya Timur.
 • De Chalukya's (Kannada ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶ) waren van ca 500 tot 755 de heersers van een rijk in Midden-India (de Deccan rond Badami) in de huidige deelstaat Karnataka. Zij waren de rivalen van de Pallavadynastie in Kanchipuram in het zuidoosten aan de kust van Tamil Nadu.De Chalukya-koningen waren:JayasinhaRamaragaPulakesin I 543-566Kirtivarman I 566-597Mangalesa 597-609Pulakesin II 609-642De Pallava vernietigen Badami en er volgt een periode van verwarring.Vikramaditya I 654-668Vinayaditya 681-696Vijayaditya 696-733Vikramaditya 733-744Kirtivarman II 744-755In 755 wordt het rijk veroverd door Dantidurga, de koning van de Rashtrakuta's.
 • Чалукья — четыре взаимосвязанные династии, которые господствовали в южных и центральных областях Деккана между реками Кавери и Нармада (преимущественно вокруг современного штата Карнатака) с VI по XII вв.Принято различать ранних Чалукья (ок. 550—642), западных Чалукья (из Бадами или Ватапи, ок. 655—753), восточных Чалукья (из Венги, 615—1070) и поздних Чалукья (913—1187). Их основными соперниками и неприятелями были Раштракуты на западе и Паллавы на востоке Декана.Правление Чалукья ознаменовалось расцветом литературы на языке каннада и масштабным храмовым строительством, сосредоточенным вокруг Паттадакала. Паттадакальские храмы VIII века признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества.
 • La dinastía chalukia (en idioma canarés: ಚಾಲುಕ್ಯರು, AFI: [tʃaːɭukjə]) fue una dinastía real de la India que gobernó grandes extensiones de la zona sur y central India entre los siglos VI y XII. Durante este período, ellos gobernaron en forma de tres dinastías individuales aunque con algunos vínculos entre sí. La primera dinastía, conocida como Badami Chalukia, gobernó desde su capital Vatapi (actualmente Badami) a partir de mediados del siglo VI. Los Badami Chalukias comenzaron a establecer su independencia durante el declinar del reino Kadamba de Banavasi y rápidamente se elevaron a un sitio de preeminencia durante el reinado de Pulakesi II. Luego del fallecimiento de Pulakesi II, los chaluykas orientales se convirtieron en un reino independiente en la zona este de Deccan. Gobernaron desde su ciudad capital Vengi hasta el siglo XI. En la zona occidental de Deccan, el ascenso de los Rashtrakutas a mediados del siglo VIII eclipsó a los chalukias de Badami antes de que la dinastía fuera revivida por sus descendientes, los chalukias occidentales, durante el siglo X. Estos chalukias occidentales gobernaron desde la ciudad de Kalyani (hoy Basavakalyan) hasta finales del siglo XII.El gobierno de los chalukias marca un importante hito en la historia del sur de la India y una edad de oro en la historia de Karnataka. La atmósfera política en el sur de la India fue cambiando de pequeños reinos a grandes imperios con el ascenso de Badami Chalukias. Por primera vez, un reino del sur de la India tomó el control y consolidó toda la región entre los ríos Kaverí y Narmadá. El ascenso del imperio resultó en el nacimiento de una administración más eficiente, comercio de ultramar y el desarrollo de un nuevo estilo de arquitectura llamado arquitectura chalukia. La literatura canaresa ―que había gozado de apoyo real durante el siglo IX en la corte de Rashtrakuta― encontró apoyo de los chalukias occidentales según las tradiciones de la religión jaina y vira-shaiva. Durante el siglo XI nació la literatura telugu bajo el apoyo de los chalukias orientales.
 • La dinastia Txalukia (Kanara: ಚಾಲುಕ್ಯರು; AFI : [tʃa ɭukjə ː]) és una dinastia reial índia que regnà sobre una gran part del sud i centre de l'Índia entre els segles VI i XII. Durant aquest període, tres dinasties vinculades, però diferents se succeïren. La més antiga, coneguda sota el nom "Txalukies de Badami", regnà a partir de la seva capital Vatapi (avui Badami) a partir de la meitat del segle VI. Els Txalukies de Badami es feren independents del regne Kadamba de Banavasi, en plena decadència, i afirmaren ràpidament la seva potència a partir del regnat de Pulakesi II (610-642). Després de la mort de Pulakesi II, els Txalukies orientals formaren un regne independent en el Dècan oriental, que perdurà al voltant de la seva capital, Vengi, fins al segle XI. En el Dècan occidental, l'augment de poder dels Raxtrakutes, a mitjans del segle VIII, eclipsà la dinastia dels Txalukies de Badami, abans que els seus descendents, els Txalukies occidentals, coneguessin un renaixement durant el segle X. Aquests últims regnaren sobre Kalyani (l'actual Basavakalyan) fins a la fi del segle XII.El domini dels Txalukies marca una etapa important en la història de l'Índia del Sud i una edat d'or en la història de Karnataka. El mapa polític de l'Índia del Sud passa d'un mosaic de petits regnes a un gran imperi organitzat amb l'ascensió dels Txalukies de Badami. Per primera vegada, un sol regne controla la regió entre els rius Kaveri i Narmada. La grandària d'aquest imperi comporta la creació d'una administració eficaç, el desenvolupament del comerç interior, intercanvis a ultramar i un nou estil arquitectònic anomenat "estructura Txalukia". La literatura kanara, ja recolzada pels reis Raxtrakutes al segle IX, troba nous mecenes en els Txalukies occidentals, sobretot per a les tradicions jainista i viraxaiva. El segle XI contempla el naixement de la literatura telugu sota el patrocini dels Txalukies orientals.
 • Die Chalukya waren eine indische Dynastie, die ca. 550-757 und ca. 973-1190 im nordwestlichen Dekkan regierte. Sie hatte auch einen selbständigen Ableger, die Östlichen Chalukya.
 • A Dinastia Chalukya (AFI: [tʃaːɭukjə]) foi uma dinastia real indiana que governou parte do sudoeste e centro da Índia entre os séculos VI e XII.
 • Çalukya hanedanı (Kannada dili: ಚಾಲುಕ್ಯರು ) 6. ve 12 yüzyıllar arasında orta ve güney Hindistan'ın büyük bir bölümünde hüküm sürmüş olan bir kraliyet hanedanıdır. Bu dönem boyunca birbiriyle yakından bağlantılı ama bağımsız üç hanedan olarak hüküm sürdüler. İlk hanedan 6. yüzyılın ortasından itibaren başkentleri Badami'den hüküm süren Badami Çalukyaları dır. Banavasi'de Kadamba krallığının gücünün azaldığı dönemde bağımsızlığını kazanan Badami Çalukyaları II. Pulakeşi zamanında kontrolü ellerine aldı. II. Pulakeşi'nin ölümünden sonra Doğu Çalukyalar Deccan yaylasının doğusunda bağımsız bir krallık oldular. 11. yüzyıla kadar başkentleri Vengi'de topraklarını yönettiler. Deccan yaylasının batısında 8. yüzyılda ortaya çıkan Raştrakutalar Badami Çalukyalarının yerini almış ancak 10. yüzyıldan itibaren ise Badami Çalukyalarının soyundan gelen Batı Çalukyalara yönetimi kaptırmışlardır. Batı Çalukyalar başkentleri Basavakalyan'da 12. yüzyılın sonuna kadar hüküm sürmüşlerdir.Çalukyaların ortay çıkışı Güney Hindistan tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve Karnataka tarihinin altın çağını oluşturmuştur. Badami Çalukyaların ortaya çıkışıyla Güney Hindistan'daki siyasi düzen küçük krallıklardan büyük imparatorluklara doğru kaymıştır. Tarihte ilk defa bir Güney Hindistan krallığı Kaveri nehri ile Narmada nehri arasındaki bölgenin tamamında idareyi eline geçirmiştir. Bu imparatorluğun yükselişiyle etkili bir idari sistem ortaya çıkmış, denizaşırı ticaret artmış ve Vesara denen yeni bir mimari tarz oluşmuştur. 9. yüzyıl civarında Kannada dili Caynu Puranalar, Veeraşaiva Vaçanalar ve Brahmin geleneklerinde edebiyat dili olrak kullanılmıştır. 11. yüzyılda ise Doğu Çalukyaların hamilinde Telugu edebiyatı doğmuştur.
 • バーダーミのチャールキヤ朝(- ちょう、Badami Chalukya dynasty)とは、6世紀中頃から8世紀中頃に、インドのデカン地方、南インドを支配したヒンドゥー王朝(543年頃 - 753年)。
 • Ćalukja - dynastia południowoindyjska, której poszczególne gałęzie panowały w różnych okresach na Dekanie, z głównymi ośrodkami w Ajhole, Badami i Pattadakal. Władcy tej dynastii zasłynęli jako mecenasi sztuki, przyczyniając się do wielkiego rozkwitu architektury indyjskiej na tym terenie.Najstarszą poświadczoną gałęzią są Ćalukjowie Solanki z Watapi, podbici w połowie VIII w. przez Rasztrakutów. Wschodni odłam z centrum w Wengi ostatecznie uległ Ćolom w drugiej połowie XI w.
 • The Chalukya dynasty (Kannada: ಚಾಲುಕ್ಯರು [tʃaːɭukjə]) was an Indian royal dynasty that ruled large parts of southern and central India between the 6th and the 12th centuries. During this period, they ruled as three related yet individual dynasties. The earliest dynasty, known as the "Badami Chalukyas", ruled from Vatapi (modern Badami) from the middle of the 6th century. The Badami Chalukyas began to assert their independence at the decline of the Kadamba kingdom of Banavasi and rapidly rose to prominence during the reign of Pulakesi II. After the death of Pulakesi II, the Eastern Chalukyas became an independent kingdom in the eastern Deccan. They ruled from Vengi until about the 11th century. In the western Deccan, the rise of the Rashtrakutas in the middle of the 8th century eclipsed the Chalukyas of Badami before being revived by their descendants, the Western Chalukyas, in the late 10th century. These Western Chalukyas ruled from Kalyani (modern Basavakalyan) until the end of the 12th century.The rule of the Chalukyas marks an important milestone in the history of South India and a golden age in the history of Karnataka. The political atmosphere in South India shifted from smaller kingdoms to large empires with the ascendancy of Badami Chalukyas. A Southern India based kingdom took control and consolidated the entire region between the Kaveri and the Narmada rivers. The rise of this empire saw the birth of efficient administration, overseas trade and commerce and the development of new style of architecture called "Chalukyan architecture". Kannada literature, which had enjoyed royal support in the 9th century Rashtrakuta court found eager patronage from the Western Chalukyas in the Jain and Veerashaiva traditions. The 11th century saw the birth of Telugu literature under the patronage of the Eastern Chalukyas.
 • A Csálukja-dinasztia (Kannada: ಚಾಲುಕ್ಯರು [tʃaːɭukjə]) nagyhatalmú uralkodó dinasztia volt Indiában, amely a 6. és 12. század között uralta India középső részét és Dél-India egy részét is. A Csálukja név egy korábbi Csalkja alakból származhatott, amely pedig egy bennszülött törzs neve lehetett.A Csálukják szerencsecsillaga a Szatavahana birodalom hanyatlásakor majd bukásakor ívelt fel. II. Pulakeszi (vagy Immadi Pulakszi) Csálukja uralkodó már erős birodalom felett uralkodott (609-642). A király a Csálukja birodalmat a dél-indiai Pállava királyság északi határaiig terjesztette ki, északon pedig a Narmada folyó mellett aratott győzelemmel megállította Harsha észak-indiai uralkodó előrenyomulását. Délkeleten meghódíotta a Dekkán-fennsík keleti részét, véget vetve a Visnukundina Dinasztia két évszázados uralmának. II. Pulakeszit az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodójának tartják.Déli győzelmeiért a 650. körül uralkodó Pállava Naraszimhavarman állt bosszút, amikor villámháborúban megtámadta és elfoglalta a Csálukja fővárost, Vatapit (a mai Badami). Pulakeszi halála után belvillongások következtében a Csálukja biordalom meggyengült, de régi fényét visszanyerte II. Vikramaditja uralma alatt (733-744), aki legyőzte II. Nandivarman Pállava királyt és elfoglalta Kancsipuram ősi városát, a Pállavák fővárosát.Miután a 8. századtól megerősödött a Rastrakuta Dinasztia, Vatapi Csálukjáinak hatalma ismét hanyatlani kezdett, de a 10. században ismét akadt egy uralkodójuk, II. Tailapa, aki újra megerősítette a birodalmat. Ekkorra a Csálukja dinasztia már két ágra szakadt. Tailapa nyugati Csálukja birodalmának központja Kaljani volt. A Vengi nevű keleti Csálukja királyság feletti ellenőrzésért a nyugati Csálukják folyamatosan konfliktusban álltak a Csola birodalommal.A nyugati Csálukja birodalom végül majd háromszáz év után a Hojszala birodalom és más államok nyomása alatt összeomlott. Utolsó feljegyzett uralkodója IV. Someszvara volt (1184-1200). A Csálukja birodalom szép épületeket és jelentős irodalmat hagyott hátra. Építészeti stílua a dél-indiai és észak-indiai stílusok kombinációja volt.
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Chalukya__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:mapCaption
 • Étendue de l'Empire Chalukya de Badami, (636-740)
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1921229 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3447 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107381601 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeFin
 • 753 (xsd:integer)
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
 • Badami-chalukya-empire-map.svg
prop-fr:evt
 • Défaite contre les Rashtrakuta
 • Indépendance des Chalukya orientaux
 • Indépendance vis-à-vis du royaume de Kadamba
prop-fr:evt2Date
 • vers 650
prop-fr:evt3Date
 • 753 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • Étendue de l'Empire Chalukya de Badami,
prop-fr:nom
 • ಚಾಲುಕ್ಯರು
prop-fr:nomFrançais
 • Dynastie Chalukya
prop-fr:p
prop-fr:s
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La dynastie Chalukya (Kannada : ಚಾಲುಕ್ಯರು, API : [tʃa ɭukjə ː]) est une dynastie royale indienne qui règne sur une grande partie de l'Inde du Sud et centrale entre le VIe et le XIIe siècle. Pendant cette période, trois dynasties liées, mais distinctes se succèdent. La plus ancienne, connue sous le nom "Chalukyas Badami", règne à partir de sa capitale Vatapi (aujourd'hui Badami) à partir du milieu du VIe siècle.
 • Die Chalukya waren eine indische Dynastie, die ca. 550-757 und ca. 973-1190 im nordwestlichen Dekkan regierte. Sie hatte auch einen selbständigen Ableger, die Östlichen Chalukya.
 • A Dinastia Chalukya (AFI: [tʃaːɭukjə]) foi uma dinastia real indiana que governou parte do sudoeste e centro da Índia entre os séculos VI e XII.
 • バーダーミのチャールキヤ朝(- ちょう、Badami Chalukya dynasty)とは、6世紀中頃から8世紀中頃に、インドのデカン地方、南インドを支配したヒンドゥー王朝(543年頃 - 753年)。
 • Ćalukja - dynastia południowoindyjska, której poszczególne gałęzie panowały w różnych okresach na Dekanie, z głównymi ośrodkami w Ajhole, Badami i Pattadakal. Władcy tej dynastii zasłynęli jako mecenasi sztuki, przyczyniając się do wielkiego rozkwitu architektury indyjskiej na tym terenie.Najstarszą poświadczoną gałęzią są Ćalukjowie Solanki z Watapi, podbici w połowie VIII w. przez Rasztrakutów. Wschodni odłam z centrum w Wengi ostatecznie uległ Ćolom w drugiej połowie XI w.
 • La dinastia Txalukia (Kanara: ಚಾಲುಕ್ಯರು; AFI : [tʃa ɭukjə ː]) és una dinastia reial índia que regnà sobre una gran part del sud i centre de l'Índia entre els segles VI i XII. Durant aquest període, tres dinasties vinculades, però diferents se succeïren. La més antiga, coneguda sota el nom "Txalukies de Badami", regnà a partir de la seva capital Vatapi (avui Badami) a partir de la meitat del segle VI.
 • The Chalukya dynasty (Kannada: ಚಾಲುಕ್ಯರು [tʃaːɭukjə]) was an Indian royal dynasty that ruled large parts of southern and central India between the 6th and the 12th centuries. During this period, they ruled as three related yet individual dynasties. The earliest dynasty, known as the "Badami Chalukyas", ruled from Vatapi (modern Badami) from the middle of the 6th century.
 • Çalukya hanedanı (Kannada dili: ಚಾಲುಕ್ಯರು ) 6. ve 12 yüzyıllar arasında orta ve güney Hindistan'ın büyük bir bölümünde hüküm sürmüş olan bir kraliyet hanedanıdır. Bu dönem boyunca birbiriyle yakından bağlantılı ama bağımsız üç hanedan olarak hüküm sürdüler. İlk hanedan 6. yüzyılın ortasından itibaren başkentleri Badami'den hüküm süren Badami Çalukyaları dır. Banavasi'de Kadamba krallığının gücünün azaldığı dönemde bağımsızlığını kazanan Badami Çalukyaları II.
 • La dinastía chalukia (en idioma canarés: ಚಾಲುಕ್ಯರು, AFI: [tʃaːɭukjə]) fue una dinastía real de la India que gobernó grandes extensiones de la zona sur y central India entre los siglos VI y XII. Durante este período, ellos gobernaron en forma de tres dinastías individuales aunque con algunos vínculos entre sí. La primera dinastía, conocida como Badami Chalukia, gobernó desde su capital Vatapi (actualmente Badami) a partir de mediados del siglo VI.
 • De Chalukya's (Kannada ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶ) waren van ca 500 tot 755 de heersers van een rijk in Midden-India (de Deccan rond Badami) in de huidige deelstaat Karnataka.
 • Чалукья — четыре взаимосвязанные династии, которые господствовали в южных и центральных областях Деккана между реками Кавери и Нармада (преимущественно вокруг современного штата Карнатака) с VI по XII вв.Принято различать ранних Чалукья (ок. 550—642), западных Чалукья (из Бадами или Ватапи, ок. 655—753), восточных Чалукья (из Венги, 615—1070) и поздних Чалукья (913—1187).
 • Dinasti Chalukya (bahasa Kannada: ಚಾಲುಕ್ಯರು [tʃaːɭukjə]) adalah dinasti yang menguasai sebagian besar anak benua India selatan dan tengah dari abad ke-6 hingga abad ke-12. Dinasti ini terdiri dari tiga dinasti yang berbeda namun terkait. Dinasti paling awal yang disebut "Chalukya Badami" berkuasa dari Watapi (kini Badami) dari pertengahan abad ke-6. Chalukya Badami menyatakan kemerdekaannya setelah Dinasti Kadamba dari Banawasi mengalami kemunduran.
 • I Chalukya (kannada: ಚಾಲುಕ್ಯರು) furono una dinastia che regnò su gran parte dell'India meridionale e centrale, tra il VI e il XII secolo. Durante questo periodo regnarono con tre distinte ma connesse dinastie. La prima dinastia, nota come "Badami Chalukya", ebbe come capitale Vatapi (moderna Badami) dalla metà del VI secolo. Iniziarono ad affermare la loro indipendenza al declino del regno di Kadamba di Banavasi e rapidamente assunse a rilievo durante il regno di Pulakesi II.
 • A Csálukja-dinasztia (Kannada: ಚಾಲುಕ್ಯರು [tʃaːɭukjə]) nagyhatalmú uralkodó dinasztia volt Indiában, amely a 6. és 12. század között uralta India középső részét és Dél-India egy részét is. A Csálukja név egy korábbi Csalkja alakból származhatott, amely pedig egy bennszülött törzs neve lehetett.A Csálukják szerencsecsillaga a Szatavahana birodalom hanyatlásakor majd bukásakor ívelt fel. II. Pulakeszi (vagy Immadi Pulakszi) Csálukja uralkodó már erős birodalom felett uralkodott (609-642).
rdfs:label
 • Chalukya
 • Chalukya
 • Chalukya
 • Chalukya
 • Chalukya dynasty
 • Chalukya's
 • Csálukja-dinasztia
 • Dinasti Chalukya
 • Dinastía chalukya
 • Txalukia
 • Çalukya hanedanı
 • Ćalukja
 • Чалукья
 • 前期チャールキヤ朝
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Dynastie Chalukya
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:p of
is foaf:primaryTopic of