La chaire (du latin cathedra, le siège) est à l'origine le siège d'un évêque dans son église (maintenant désigné sous le terme de cathèdre). En tant que meuble, au Moyen Âge (XIIIe siècle) ce terme désigne un siège en bois à haut dossier et aux accotoirs pleins réservé au maître de maison.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La chaire (du latin cathedra, le siège) est à l'origine le siège d'un évêque dans son église (maintenant désigné sous le terme de cathèdre). En tant que meuble, au Moyen Âge (XIIIe siècle) ce terme désigne un siège en bois à haut dossier et aux accotoirs pleins réservé au maître de maison. Elle est sans dais jusqu'au XVe siècle.La chaire a symbolisé la fonction d'autorité et d'enseignement de l'évêque, ce qui a conduit à deux sens dérivés : en architecture, la chaire désigne également la tribune du prédicateur dans une église ; le terme désigne le poste d'un professeur responsable de l'enseignement d'une matière dans l'enseignement universitaire.Jusqu'au XVIIe siècle, on utilisait indifféremment les mots « chaire » ou « chaise », la distinction entre les deux termes n'étant pas définitivement fixée à cette époque. Il semblerait que le langage précieux de cette époque refusait les consonnes « dures », considérées comme trop vulgaires.L'expression « chaire de Saint-Pierre » s'emploie lorsque le Pape parle ex cathedra.Depuis le concile Vatican II, les chaires des églises ne sont plus utilisées. Elles ont été remplacées par l'ambon.
 • Ambona (gr. szczyt, podwyższenie), kazalnica – w budownictwie sakralnym miejsce służące kapłanom do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. Przybierała różne formy architektoniczne: od trybuny wspartej na kolumnach (V-VI wiek) do konstrukcji zawieszonej na ścianie lub filarze z wejściem po schodkach. Ten drugi, najczęściej zachowany typ, rozwinięty w XVI wieku, złożony jest z korpusu-mównicy z parapetem (pulpitem), zaplecka i baldachimu. Baldachim zdobi na podniebieniu zwykle gołębica, a wieńczy figura. Przykrycie pulpitu – w kolorze dnia, nadaje ambonie charakter miejsca liturgicznego.W poprzednich epokach ambona była często bogato zdobiona, a w czasach baroku przybierała wyszukane formy, np. łodzi. Wtedy też umieszczano nieraz w kościołach dwie ambony, służące do dysput [potrzebne źródło]. (w Polsce np. w Bazylice św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie).W kościołach chrześcijańskich umieszczana była zazwyczaj po lewej stronie nawy głównej, w pobliżu prezbiterium. W XX wieku ze względu na rozwój nagłośnienia nie było już wymagane, żeby ambona była na podwyższeniu, co spowodowało masowe budowanie ambon w prezbiterium, w pobliżu ołtarza. Ambony takie przybierają postać mównicy: małego podwyższenia ze stołem, na którym kładzie się lekcjonarz. W rozumieniu liturgii ambona jest stołem (ołtarzem) Słowa Bożego. Jest to miejsce, na którym odbywa się pierwsza część liturgii Mszy Świętej, czyli liturgia słowa. Na ambonie dokonuje się pierwszy akt liturgii – liturgia zstępująca, czyli przemawianie Boga do człowieka. Dlatego powinno się unikać traktowania jej jako miejsca do wygłaszania ogłoszeń (miejscem do tego właściwym jest wobec tego miejsce przewodniczenia – z reguły okolica sedilii celebransa).Według wskazań Soboru Watykańskiego II ambona powinna znajdować się w okolicy ołtarza, tak by umożliwić najlepszy kontakt mówcy ze słuchaczami. Nie powinna również być zbytnio wysoka ani rozbudowana, aby nie odciągać uwagi wiernych. W przypadku, gdy miejsce celebransa gwarantuje wystarczającą komunikatywność, kazanie można wygłaszać z tego miejsca zamiast z ambony. Zalecenia te spowodowały odstąpienie od wygłaszania homilii z dotychczasowych ambon, a rozwój nagłośnienia – rezygnację z budowy nowych w pobliżu ołtarza. W kościołach protestanckich ambona niejednokrotnie jest połączona z ołtarzem głównym w jednolitą konstrukcję, będąc w nim z reguły umieszczona centralnie w miejscu, które w ołtarzu w kościele katolickim zajmuje obraz. Bywa też umieszczana nad ołtarzem.W Kościele prawosławnym – podwyższone miejsce na środku kościoła przed królewską bramą, z którego diakon wygłasza ektenie, czyta Ewangelię, a kapłan wygłasza kazanie. Oznacza górę, z której nauczał Chrystus (Kazanie na Górze), i kamień, z którego anioł głosił myroforom (niewiastom niosącym wonności) zmartwychwstanie Chrystusa. Z rzadka spotyka się jednak w cerkwiach prawosławnych ambony w formie znanej z kościołów katolickich; stosunkowo często w krajach bałkańskich (Bułgaria, Grecja, Serbia), dalej na północ tylko wyjątkowo (w Polsce np. w cerkwi w Zabłociu, woj. lubelskie).Odpowiednikiem ambony w synagogach jest bima, a w meczetach – minbar .
 • Een kansel of (s)preek(ge)stoel(te) is een verhoogde plaats in een kerk van waaraf de geestelijke spreekt. Ondanks het woord preekstoel doet hij dat steeds staande, al kan ook een zitplaats ingebouwd zijn. De preekstoel staat symbool voor de berg van waarop Jezus Christus predikte.
 • 講壇 (こうだん、pulpit) は、キリスト教会において教役者が礼拝を導き、説教を行う場所。説教することを講壇に立つという。またキリスト教会において、初期教会などの聖書朗読台、または講壇のことをアンボ ambo という。これは後期ラテン語である。語源となった pulpitum はラテン語で、英語の pulpit は1338年からこの形で見える。朗読台のように机のように作られたもの、教会の部屋の片隅に作られたおなじみのスタイルなどがあるが、ハッカーフォートなどを行わないので、シナゴーグのビーマーのように周りを通路にしたものは無い。
 • Pulpitua edo Sermoitegia sermoia egiteko eta predikatzeko erabiltzen den plataforma antzekoa da, leku garaian kokatua eliza osoan entzun ahal izateko. Irakurgaiak aldarrikatzeko erabiltzen direnean, anboi ere deitzen zaie. Gehienetan, karel bat dute aurrean eta ahots-itzulkina gainaldean.Aldaretik gertu daude, oro har, tenpluko nabe nagusiaren euskarrietako bati itsatsirik. Gaur egun, gutxi erabiltzen dira, indarrean dauden arau liturgikoek, sermoia, mezaren zati bezala, presbiteriotik, aldare ondoan esatea gomendatzen baitute.
 • Il pulpito (dal latino pulpitum che significa impalcatura, piattaforma) indica una piattaforma rialzata usata per scopi civili e religiosi.
 • Un púlpit o trona és una plataforma elevada, que es troba als temples i altres dependències monàstiques i conventuals, sobretot els refectoris, especialment dissenyats per des d'allí fer les prèdiques o les lectures de la Bíblia. Les dels temples, sovint són adossades a una de les columnes o pilastres que separen la nau central de les laterals, per la banda de la nau central, i prop del presbiteri. Poden ser construïdes en fusta o bé d'obra i s'hi acostuma a accedir per una escala que pot ser, igualment de fusta o bé obrada, a vegades dins de la pilastra o columna mateixa. Sovint disposen d'una peça superior anomenada tornaveu que té finalitats simbòliques i decoratives, però també acústiques.Quan es fan servir per a les lectures en la litúrgia, especialment de la Missa, també s'anomenen ambons, mentre que si són per a la prèdica també s'anomenen trones. De totes maneres, l'ambó acostuma a designar un element exempt, no adossat a cap columna ni pilastra. Fou la forma més habitual fins al segle XIV, moment en què es va anar passant al sistema de púlpits. Habitualment foren molt ornamentats, sempre seguint l'estil de cada moment. El tornaveu es difongué a partir del segle XVI.La reforma litúrgica derivada del Concili Vaticà II va fer caure en desús els púlpits, atès que les lectures es fan des d'un faristol o ambó situat al presbiteri i el sermó o homilia també es diu des del presbiteri.Els púlpits dels convents i monestirs sovint se situaven en una paret lateral del refectori i des d'allí es llegia la Bíblia mentre la comunitat feia els seus àpats.
 • Pulpit is a speakers' stand in a church. In many Christian churches, there are two speakers' stands at the front of the church. often, the one on the left (as viewed by the congregation) is called the pulpit. Since the Gospel lesson is often read from the pulpit, the pulpit side of the church is sometimes called the gospel side.The other speaker's stand, usually on the right (as viewed by the congregation), is known as the lectern. The word lectern comes from the Latin word "lectus", past participle of legere, meaning "to read", because the lectern primarily functions as a reading stand. It is typically used by lay people to read the scripture lessons (except for the Gospel lesson), to lead the congregation in prayer, and to make announcements. Because the epistle lesson is usually read from the lectern, the lectern side of the church is sometimes called the epistle side. In other churches, the lectern, from which the Epistle is read, is located to the congregation's left and the pulpit, from which the sermon is delivered, is located on the right (the Gospel being read from either the center of the chancel or in front of the altar).
 • Púlpito es la plataforma elevada en las iglesias desde la que se predica. Cuando se usan para proclamar las Lecturas se llaman también ambones.Disponen de antepecho o pretil y tornavoz o sombrero superior. Los púlpitos se utilizaron en las primitivas iglesias o basílicas llamándose precisamente ambones. Se disponían a la entrada del coro a manera de tribuna rectangular sobre una plataforma de poca elevación, a la cual se subía por gradas laterales y en ellos se cantaban la epístola y el Evangelio en las Misas solemnes y se anunciaban al pueblo las fiestas. Los ambones continuaron con mayor o menor amplitud y elevación hasta el siglo XIV en que se fue adoptando el actual sistema de púlpitos, los cuales en la época ojival y el periodo plateresco tienden más a la forma hexagonal adornándose en todas las épocas con elementos propios del estilo en curso. El tornavoz se utiliza desde el siglo XVI.Se sitúan próximos al altar, generalmente adosados a uno de los soportes de la nave principal del templo. Actualmente se usan poco, pues las normas litúrgicas vigentes recomiendan que la homilía, como parte integrante de la Misa, se diga desde el presbiterio, junto al altar.
 • O púlpito é o local dentro de uma igreja onde são proferidas as leituras da Bíblia (epístola, sequência e Evangelho). Nas igrejas mais antigas, frequentemente se compõe de uma pequena varanda que dá para a nave da igreja, localizada no mesmo nível do coro, mas à frente da igreja, bem à vista da congregação. Nas igrejas católicas mais modernas e em praticamente todas as protestantes, o púlpito é composto de um pequeno pódio com um atril onde geralmente a Bíblia se encontra e de onde os leitores e pregadores costumam se dirigir à congregação. Etimologicamente: "pulpeto". Do lat. "pulpitum". Também: Tribuna, estrado. Local elevado de onde fala um orador, geralmente dentro de um templo religioso.
 • Die Kanzel ist ein erhöhter Ort in Kirchen, Synagogen und Moscheen, von dem aus der Geistliche das Wort Gottes verkündigt und die Predigt hält.
 • Kazatelna je vyvýšené místo v kostele, odkud kněz přednáší kázání. Schodiště vedoucí ke kazatelně se nazývá řečiště. Kazatelny se v katolických kostelech, na rozdíl od některých protestantských, již většinou nepoužívají. Muslimská obdoba kazatelny je minbar.Kazatelny se v kostele stavěly v místě s výbornou akustikou, aby bylo kněze co nejlépe slyšet po celém prostoru kostela.Hojně byly využívány v 16. století v době reformace, kdy se katolická strana snažila o posílení katolického povědomí lidí a protestantská naopak o získání co nejvíce původně katolických věřících do svého středu.Po liturgické reformě Druhého vatikánského koncilu se kazatelna v katolických kostelích již obvykle nepoužívá (pokud nebyla úplně odstraněna), homilii kněz přednáší od ambonu, což bylo umožněno pokrokem ozvučovací techniky. Kněz již také není "nad" lidmi, ale s nimi ve stejné rovině. V nových kostelích se kazatelny již nestaví.Česko je po sametové revoluci na špici co do vykrádání kostelů a krádeží sakrálních předmětů, mnohé kostely byly vykradeny opakovaně, některé v severních a severozápadních Čechách i patnáctkrát. Jedním ze žádaných artiklů jsou i kazatelny, které jsou prý v současnosti žádány zejména v Nizozemí, kde se předělávají na domácí bary.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 653677 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6266 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 50 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107729432 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Pulpits
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikt
 • chaire
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La chaire (du latin cathedra, le siège) est à l'origine le siège d'un évêque dans son église (maintenant désigné sous le terme de cathèdre). En tant que meuble, au Moyen Âge (XIIIe siècle) ce terme désigne un siège en bois à haut dossier et aux accotoirs pleins réservé au maître de maison.
 • Een kansel of (s)preek(ge)stoel(te) is een verhoogde plaats in een kerk van waaraf de geestelijke spreekt. Ondanks het woord preekstoel doet hij dat steeds staande, al kan ook een zitplaats ingebouwd zijn. De preekstoel staat symbool voor de berg van waarop Jezus Christus predikte.
 • 講壇 (こうだん、pulpit) は、キリスト教会において教役者が礼拝を導き、説教を行う場所。説教することを講壇に立つという。またキリスト教会において、初期教会などの聖書朗読台、または講壇のことをアンボ ambo という。これは後期ラテン語である。語源となった pulpitum はラテン語で、英語の pulpit は1338年からこの形で見える。朗読台のように机のように作られたもの、教会の部屋の片隅に作られたおなじみのスタイルなどがあるが、ハッカーフォートなどを行わないので、シナゴーグのビーマーのように周りを通路にしたものは無い。
 • Il pulpito (dal latino pulpitum che significa impalcatura, piattaforma) indica una piattaforma rialzata usata per scopi civili e religiosi.
 • Die Kanzel ist ein erhöhter Ort in Kirchen, Synagogen und Moscheen, von dem aus der Geistliche das Wort Gottes verkündigt und die Predigt hält.
 • Pulpit is a speakers' stand in a church. In many Christian churches, there are two speakers' stands at the front of the church. often, the one on the left (as viewed by the congregation) is called the pulpit. Since the Gospel lesson is often read from the pulpit, the pulpit side of the church is sometimes called the gospel side.The other speaker's stand, usually on the right (as viewed by the congregation), is known as the lectern.
 • Kazatelna je vyvýšené místo v kostele, odkud kněz přednáší kázání. Schodiště vedoucí ke kazatelně se nazývá řečiště. Kazatelny se v katolických kostelech, na rozdíl od některých protestantských, již většinou nepoužívají. Muslimská obdoba kazatelny je minbar.Kazatelny se v kostele stavěly v místě s výbornou akustikou, aby bylo kněze co nejlépe slyšet po celém prostoru kostela.Hojně byly využívány v 16.
 • Púlpito es la plataforma elevada en las iglesias desde la que se predica. Cuando se usan para proclamar las Lecturas se llaman también ambones.Disponen de antepecho o pretil y tornavoz o sombrero superior. Los púlpitos se utilizaron en las primitivas iglesias o basílicas llamándose precisamente ambones.
 • O púlpito é o local dentro de uma igreja onde são proferidas as leituras da Bíblia (epístola, sequência e Evangelho). Nas igrejas mais antigas, frequentemente se compõe de uma pequena varanda que dá para a nave da igreja, localizada no mesmo nível do coro, mas à frente da igreja, bem à vista da congregação.
 • Un púlpit o trona és una plataforma elevada, que es troba als temples i altres dependències monàstiques i conventuals, sobretot els refectoris, especialment dissenyats per des d'allí fer les prèdiques o les lectures de la Bíblia. Les dels temples, sovint són adossades a una de les columnes o pilastres que separen la nau central de les laterals, per la banda de la nau central, i prop del presbiteri.
 • Ambona (gr. szczyt, podwyższenie), kazalnica – w budownictwie sakralnym miejsce służące kapłanom do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. Przybierała różne formy architektoniczne: od trybuny wspartej na kolumnach (V-VI wiek) do konstrukcji zawieszonej na ścianie lub filarze z wejściem po schodkach. Ten drugi, najczęściej zachowany typ, rozwinięty w XVI wieku, złożony jest z korpusu-mównicy z parapetem (pulpitem), zaplecka i baldachimu.
 • Pulpitua edo Sermoitegia sermoia egiteko eta predikatzeko erabiltzen den plataforma antzekoa da, leku garaian kokatua eliza osoan entzun ahal izateko. Irakurgaiak aldarrikatzeko erabiltzen direnean, anboi ere deitzen zaie. Gehienetan, karel bat dute aurrean eta ahots-itzulkina gainaldean.Aldaretik gertu daude, oro har, tenpluko nabe nagusiaren euskarrietako bati itsatsirik.
rdfs:label
 • Chaire (église)
 • Ambona (architektura)
 • Kansel
 • Kanzel
 • Kazatelna
 • Pulpit
 • Pulpito
 • Pulpitu
 • Púlpit
 • Púlpito
 • Púlpito
 • 講壇
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of