Le centre gauche désigne un positionnement politique qui se réclame des valeurs de la gauche, mais rejette la gauche traditionnelle, le marxisme et adhère aux principes de l'économie de marché. Cependant, ce terme a été utilisé pour la première fois en France, en 2014, dans le discours de François Hollande affirmant une politique sociale-démocrate. Ce fut la première affirmation d'économie de marché par les socialiste Français, un siècle après celle des socialiste Allemands.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le centre gauche désigne un positionnement politique qui se réclame des valeurs de la gauche, mais rejette la gauche traditionnelle, le marxisme et adhère aux principes de l'économie de marché. Cependant, ce terme a été utilisé pour la première fois en France, en 2014, dans le discours de François Hollande affirmant une politique sociale-démocrate. Ce fut la première affirmation d'économie de marché par les socialiste Français, un siècle après celle des socialiste Allemands.
 • Merkez sol, siyasette sol ve merkez arasındaki görüşler bütünüdür. Fırsat eşitliği yoluyla toplumsal adaletin sağlanabileceği düşüncesini savunmaktadır. Merkez sol siyaset, toplumun varsıl ve yoksul kesimleri arasındaki gelir farkını en aza indirmeyi amaç edinmiştir.
 • Per centro-sinistra s'intende una posizione politica nata dall'alleanza di partiti della Sinistra con formazioni politiche di centro. Le ideologie di riferimento sono socialdemocrazia, socialismo democratico, liberalismo sociale, progressismo, cristianesimo sociale e la cosiddetta terza via.Riguardo all'ecologismo e al cristianesimo democratico la collocazione di queste idee politiche dipende dal paese, in Cile ed in altri paesi dell'America Latina il cristianesimo democratico è considerato di centro-sinistra. Anche per quanto riguarda il liberalismo negli Stati Uniti condivide un piccola parte di alcune proposte socialdemocratiche europee.Generalmente la dicitura centro-sinistra è utilizzata per indicare alleanze e coalizioni di partiti di centro e di sinistra mentre centrosinistra s'intende un partito nato dalla fusione di idee centriste e di sinistra moderata.
 • Istilah kiri tengah mempunyai dua makna yang berbeda. Dalam politik: Kiri tengah dapat digunakan untuk menggambarkan partai atau organisasi politik yang merentang dari tengah ke kiri atau sayap kiri yang moderat, berbeda dengan keyakinan-keyakinan sayap kiri yang 'ekstrem' seperti misalnya komunisme. Kiri tengah lebih kurang terdiri atas partai-partai demokrat sosial, sosialis demokratis, sosial liberal dan hijau di Eropa. Para pendukung kiri tengah secara moderat menerima alokasi pasar atas sumber-sumber dalam sebuah ekonomi campuran dengan sektor publik yang penting dan sektor swasta yang berkembang. Kebijakan-kebijakan kiri tengah cenderung mendukung campur tangan negara yang terbatas dalam ekonomi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, kiri tengah seringkali mendukung kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang moderat. Kiri tengah juga dapat digambarkan sebagai koalisi antara partai sayap kiri dengan partai sentris.
 • Der Begriff "Mitte-links" bezieht sich auf die politische Verortung politischer Inhalte oder politischer Akteure (Bündnisse, Parteien, Einzelpersonen, Gruppen). Die Verortung basiert dabei auf der Annahme, dass die politischen Akteure in einem Links-Rechts-Spektrum geordnet werden können.Der Begriff "Mitte-links" kann dabei zum Einen die Verortung eines einzelnen Akteurs in diesem Spektrum bezeichnen. Zum anderen kann "Mitte-links" auch ein Bündnis von Akteuren bezeichnen, die verschiedenen Positionen in dem Spektrum zugeordnet werden. Im zweiten Fall ist Mitte-links die Kurzbezeichnung für eine politische Kooperation von zwei oder mehr Parlamentsparteien aus der „Mitte“ und dem „linken“ Teil des Parteienspektrums.
 • Centrolewica – termin używany na określenie partii o umiarkowanie lewicowych poglądach politycznych i gospodarczych, będących w opozycji do ugrupowań silniej lewicowych, zwłaszcza komunistycznych. Do centrolewicy zalicza się przede wszystkim socjalliberałów oraz większą część Zielonych. Ze względu na ewolucję poglądów, większość partii socjaldemokratycznych, wywodzących się historycznie z ruchu robotniczego i socjalizmu, uznaje się współcześnie za centrolewicowe (np. brytyjska Partia Pracy). Partie centrolewicowe akceptują jako zasadę gospodarkę rynkową. W odróżnieniu od gospodarczych liberałów dopuszczają interwencjonizm państwowy (np. znaczący sektor publiczny). Centrolewicą określa się też koalicje rządowe partii centrowych i lewicowych.
 • El centreesquerra és l'espectre polític on s'ubica a les formacions polítiques d'esquerra moderada, allunyades de les denominacions d'esquerra revolucionària o del comunisme. Les ideologies típiques de centreesquerra a Occident, i especialment a Europa, són la socialdemocràcia, la tercera via i el socioliberalisme. L'ecologisme o la democràcia cristiana podrien estar inclosos en el centreesquerra depenent del país, però no ocorre sempre. En el cas dels Estats Units, a diferència d'altres països, el liberalisme sol ser posicionat al centreesquerra, degut a la preponderància del conservadorisme i l'ultra-conservadorisme en aquell país. En el cas de les coalicions electorals o parlamentàries, el centreesquerra identificaria al conjunt de formacions de centre i d'esquerra. A Espanya, el principal partit de centreesquerra és el PSOE. A Catalunya els partits més destacats d'aquesta ideologia són el PSC i ERC. Al País Valencià, el PSPV-PSOE i Coalició Compromís.El terme centreesquerra va néixer a principis del segle XX per descriure les ideologies polítiques relativament properes al socialisme però amb influència capitalista, encara que a partir de l'època de la caiguda del Mur de Berlín ha estat usada més pels promotors del "capitalisme amb rostre humà" o el "capitalisme popular", i ha reemplaçat així al terme "esquerra moderada".La majoria de les forces polítiques de centreesquerra són socialdemòcrates; molts d'aquests partits (com el Partit Laborista del Regne Unit) en els seus orígens defensaven l'anomenat "Socialisme democràtic", que era la transició pacífica i gradual a una economia socialista dins del sistema democràtic dels països occidentals capitalistes (en oposició al canvi violent i revolucionari acompanyat de dictadura que suposava el comunisme).No obstant això, amb el pas del temps aquestes forces van començar a renunciar a l'objectiu de socialitzar l'economia quan es va fer evident el fracàs de l'economia centralitzada als països comunistes, i la caiguda del Mur de Berlín va accelerar el procés pel qual els partits socialistes democràtics renunciaven al marxisme i acceptaven l'economia de lliure mercat.Les principals característiques de centreesquerra en els països occidentals (principalment a Europa) són les següents: Defensa de l'economia mixta com a model econòmic viable, coincidint ideològicament amb el centredreta. Reducció dels impostos i rebuig a retallades fiscals molt grans. Major despesa pública de la que està disposat a permetre el centredreta, especialment en programes socials, tot i que molts economistes de centreesquerra s'oposen a caure en excessos en la matèria. Menor que la defensada per l'esquerra. Procurar no caure en dèficit fiscal. Extensió dels programes socials amb visió paternalista. Regulació estricta dels mercats, per evitar abusos de l'empresa privada i defensar el consumidor. Legislació laboral més rígida i proteccionista. Lliure comerç internacional, encara que alguns sectors de centreesquerra posen moltes restriccions als acords de lliure comerç i s'inclinen per un cert proteccionisme moderat.
 • Centro-esquerda é um termo político utilizado para descrever indivíduos, partidos políticos ou organizações que se encontram entre o centro e a esquerda no espectro ideológico, dentro do conceito da existência de uma Esquerda e Direita (política).O termo pode se referir à esquerda do centro num país específico ou num hipotético espectro político global. Uma das ideologias que se colocam como centro-esquerda é a social-democracia, que tem origem no socialismo, porém que ganhou nova roupagem com o advento da chamada Terceira Via, linha de pensamento contemporâneo que foi discutida para supostamente modernizar a divisão direita-esquerda.Associada com a centro-esquerda estão algumas "bandeiras" tais como o liberalismo social, o ambientalismo e outras políticas chamadas progressistas.
 • 중도좌파(中道左派)는 정치 이념 내에서 중도를 지키면서도 약간 좌파적인 면모를 보이는 것을 말한다.
 • The centre-left, also referred to as the moderate left, describes adherence to views leaning to the left but closer to the centre on the left-right political spectrum than other left-wing variants. Centre leftists, such as social democrats or social liberals, believe in working within the established systems to improve social justice. The centre-left promotes a degree of social equality that it believes is achievable through promoting equal opportunity. The centre-left has promoted luck egalitarianism that emphasizes that the achievement of equality requires personal responsibility in areas in control by the individual person through their abilities and talents, and social responsibility in areas outside of control by the individual person in their abilities or talents.The centre-left opposes a wide gap between the rich and the poor and supports moderate measures to reduce the gap, such as a progressive income tax, laws prohibiting child labour, minimum wage laws, laws regulating working conditions, limits on working hours, laws to ensure workers' right to organize. The centre-left, unlike the far-left, typically claims that complete equality of outcome is not possible (sometimes not even desirable), but that equal opportunity improves a degree of equality of outcome in society.In Europe, the centre-left includes social democrats, social liberals, greens, progressives and also some democratic socialists. Some social liberals are described as centre-left, but also a lot of social liberals are in the centre of the political spectrum.
 • 中道左派(ちゅうどうさは、英語:Centre-left)とは、政党あるいは政党グループの分類。穏健な左派のこと。一般的に中道左派は国家共同体による富の再分配や福祉・社会保障を積極肯定する勢力とされている。近年ではアメリカのクリントン政権やイギリスのブレア政権に見られるように、中道右派政党の新自由主義・市場原理主義的経済政策をある程度取り入れ、積極的に民営化・自由化を行うなどかつての社会民主主義とは異なった考え方(社会自由主義)を主に意味するようになった。また、社会民主主義において民営化路線を取り入れたイギリス労働党・ブレア政権の第三の道・またはそれに近いドイツ社会民主党・シュレーダー政権のような中道路線(リベラリズム)を指す言葉としても用いられる。近年の中道左派路線である第三の道は、市場万能主義(ニュー・ライト=サッチャリズム)と計画万能主義(オールド・レフト)をアウフヘーベン(止揚:良いところどり)し、旧来の社民主義を再編した新しい道としてアンソニー・ギデンズによって唱えられ、ブレア政権によってイギリスで実現して以来、1990年代に欧州で多くの現代的意味での中道左派政権が誕生していった(リべラル・コミュニタリアニズム、市場社会主義)。しかしながら、2000年代の世界金融危機以降の世界的な経済不況、グローバリゼーションによる格差拡大等の問題が深刻化し、社会民主主義、福祉国家への回帰が世界的に起こっている。このような意味で、学界では、イタリア民主党からイギリス労働党まで、かつての左翼をも取り込んだカテゴリーを総称する傾向にある。アメリカでは中道左派勢力(民主党)は「リベラル」と呼ばれることが多い。またヨーロッパでは自由主義にルーツを置くリベラル系の中道左派は社会自由主義と呼ばれることが多い。なお共産主義はふつう左翼だと考えられ、中道左派には含まれない。
 • Se denomina centroizquierda o centro izquierda en ciencia política, al espectro político donde se ubica a formaciones políticas comprendidas entre el centro y la izquierda revolucionaria o rupturista. El centroizquierda por tanto se contrapone no sólo a la derecha sino también a dichos posicionamientos de extrema izquierda, como por ejemplo el comunismo.Las ideologías típicas de la centro izquierda en Occidente serían la socialdemocracia, la tercera vía, el socioliberalismo, y el socialismo democrático. En la mayoría de países occidentales, el electorado esencial del centroizquierda lo componen sectores de la clase trabajadora urbana, miembros de la clase media intelectual académica e, incluso, la población rural en determinadas lugares.El ecologismo e incluso el democristianismo podría estar incluidos en la centro izquierda dependiendo el país. En Estados Unidos, a diferencia de otros países, la centro izquierda se la denomina liberalismo.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1559497 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5679 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110144354 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le centre gauche désigne un positionnement politique qui se réclame des valeurs de la gauche, mais rejette la gauche traditionnelle, le marxisme et adhère aux principes de l'économie de marché. Cependant, ce terme a été utilisé pour la première fois en France, en 2014, dans le discours de François Hollande affirmant une politique sociale-démocrate. Ce fut la première affirmation d'économie de marché par les socialiste Français, un siècle après celle des socialiste Allemands.
 • Merkez sol, siyasette sol ve merkez arasındaki görüşler bütünüdür. Fırsat eşitliği yoluyla toplumsal adaletin sağlanabileceği düşüncesini savunmaktadır. Merkez sol siyaset, toplumun varsıl ve yoksul kesimleri arasındaki gelir farkını en aza indirmeyi amaç edinmiştir.
 • 중도좌파(中道左派)는 정치 이념 내에서 중도를 지키면서도 약간 좌파적인 면모를 보이는 것을 말한다.
 • 中道左派(ちゅうどうさは、英語:Centre-left)とは、政党あるいは政党グループの分類。穏健な左派のこと。一般的に中道左派は国家共同体による富の再分配や福祉・社会保障を積極肯定する勢力とされている。近年ではアメリカのクリントン政権やイギリスのブレア政権に見られるように、中道右派政党の新自由主義・市場原理主義的経済政策をある程度取り入れ、積極的に民営化・自由化を行うなどかつての社会民主主義とは異なった考え方(社会自由主義)を主に意味するようになった。また、社会民主主義において民営化路線を取り入れたイギリス労働党・ブレア政権の第三の道・またはそれに近いドイツ社会民主党・シュレーダー政権のような中道路線(リベラリズム)を指す言葉としても用いられる。近年の中道左派路線である第三の道は、市場万能主義(ニュー・ライト=サッチャリズム)と計画万能主義(オールド・レフト)をアウフヘーベン(止揚:良いところどり)し、旧来の社民主義を再編した新しい道としてアンソニー・ギデンズによって唱えられ、ブレア政権によってイギリスで実現して以来、1990年代に欧州で多くの現代的意味での中道左派政権が誕生していった(リべラル・コミュニタリアニズム、市場社会主義)。しかしながら、2000年代の世界金融危機以降の世界的な経済不況、グローバリゼーションによる格差拡大等の問題が深刻化し、社会民主主義、福祉国家への回帰が世界的に起こっている。このような意味で、学界では、イタリア民主党からイギリス労働党まで、かつての左翼をも取り込んだカテゴリーを総称する傾向にある。アメリカでは中道左派勢力(民主党)は「リベラル」と呼ばれることが多い。またヨーロッパでは自由主義にルーツを置くリベラル系の中道左派は社会自由主義と呼ばれることが多い。なお共産主義はふつう左翼だと考えられ、中道左派には含まれない。
 • The centre-left, also referred to as the moderate left, describes adherence to views leaning to the left but closer to the centre on the left-right political spectrum than other left-wing variants. Centre leftists, such as social democrats or social liberals, believe in working within the established systems to improve social justice. The centre-left promotes a degree of social equality that it believes is achievable through promoting equal opportunity.
 • El centreesquerra és l'espectre polític on s'ubica a les formacions polítiques d'esquerra moderada, allunyades de les denominacions d'esquerra revolucionària o del comunisme. Les ideologies típiques de centreesquerra a Occident, i especialment a Europa, són la socialdemocràcia, la tercera via i el socioliberalisme. L'ecologisme o la democràcia cristiana podrien estar inclosos en el centreesquerra depenent del país, però no ocorre sempre.
 • Der Begriff "Mitte-links" bezieht sich auf die politische Verortung politischer Inhalte oder politischer Akteure (Bündnisse, Parteien, Einzelpersonen, Gruppen). Die Verortung basiert dabei auf der Annahme, dass die politischen Akteure in einem Links-Rechts-Spektrum geordnet werden können.Der Begriff "Mitte-links" kann dabei zum Einen die Verortung eines einzelnen Akteurs in diesem Spektrum bezeichnen.
 • Istilah kiri tengah mempunyai dua makna yang berbeda. Dalam politik: Kiri tengah dapat digunakan untuk menggambarkan partai atau organisasi politik yang merentang dari tengah ke kiri atau sayap kiri yang moderat, berbeda dengan keyakinan-keyakinan sayap kiri yang 'ekstrem' seperti misalnya komunisme. Kiri tengah lebih kurang terdiri atas partai-partai demokrat sosial, sosialis demokratis, sosial liberal dan hijau di Eropa.
 • Se denomina centroizquierda o centro izquierda en ciencia política, al espectro político donde se ubica a formaciones políticas comprendidas entre el centro y la izquierda revolucionaria o rupturista.
 • Centro-esquerda é um termo político utilizado para descrever indivíduos, partidos políticos ou organizações que se encontram entre o centro e a esquerda no espectro ideológico, dentro do conceito da existência de uma Esquerda e Direita (política).O termo pode se referir à esquerda do centro num país específico ou num hipotético espectro político global.
 • Per centro-sinistra s'intende una posizione politica nata dall'alleanza di partiti della Sinistra con formazioni politiche di centro.
 • Centrolewica – termin używany na określenie partii o umiarkowanie lewicowych poglądach politycznych i gospodarczych, będących w opozycji do ugrupowań silniej lewicowych, zwłaszcza komunistycznych. Do centrolewicy zalicza się przede wszystkim socjalliberałów oraz większą część Zielonych. Ze względu na ewolucję poglądów, większość partii socjaldemokratycznych, wywodzących się historycznie z ruchu robotniczego i socjalizmu, uznaje się współcześnie za centrolewicowe (np. brytyjska Partia Pracy).
rdfs:label
 • Centre gauche
 • Centre-left
 • Centreesquerra
 • Centro-esquerda
 • Centro-sinistra
 • Centroizquierda político
 • Centrolewica
 • Kiri tengah
 • Merkez sol
 • Mitte-links
 • 中道左派
 • 중도좌파
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:mayor of
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:coalition of
is prop-fr:groupeParlementaire of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:parti of
is prop-fr:positionnement of
is prop-fr:valeur of
is foaf:primaryTopic of