Une cathédrale est, à l'origine, une église où se trouve le siège de l'évêque (la cathèdre) ayant en charge un diocèse.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une cathédrale est, à l'origine, une église où se trouve le siège de l'évêque (la cathèdre) ayant en charge un diocèse.
 • Catedral ou Sé é o templo cristão em que se encontra a sede de um bispo e uma diocese, com seu cabido. Deriva do latim cathedra (cátedra, cadeira), de maneira que o nome catedral faz referência ao trono do bispo. Originalmente usado no Catolicismo, o termo também é empregado para alguns templos ortodoxos, protestantes e pentecostais. Em alguns casos, são ainda chamadas catedrais templos que perderam seu caráter de sede episcopal, como ocorreu com muitas antigas catedrais no Norte da Europa após a Reforma Protestante.
 • Katedral (bahasa Latin: cathedra, tempat duduk, dari bahasa Yunani kathedra (καθέδρα), tempat duduk, kursi) adalah gedung Gereja Kristen yang di dalamnya terdapat tempat duduk khusus bagi uskup. Katedral adalah bangunan keagamaan untuk keperluan peribadatan, khususnya bagi denominasi-denominasi yang memiliki hirarki episkopal, seperti Gereja Katolik, Gereja Anglikan, Gereja Ortodoks, beberapa Gereja Lutheran, dan beberapa Gereja Metodis, yang berfungsi sebagai tahta uskup, dan oleh karena itu juga berfungsi sebagai gereja pusat dari sebuah dioses atau keuskupan.Dalam Gereja Ortodoks Yunani, istilah "kathedrikos naos" (arti harafiah: "tempat suci katedral") kadang-kadang digunakan untuk menyebut gedung Gereja tempat kedudukan seorang uskup agung atau "metropolitan". Istilah "metropolis" (arti harafiah: "ibukota") lebih umum digunakan dari pada istilah "keuskupan" untuk menyebut wilayah penggembalaan dalam Gereja.Ada beberapa variasi dalam penggunaan istilah "katedral"; misalnya, beberapa katedral dari zaman pra reformasi di Skotlandia yang sekarang dimiliki oleh Gereja Skotlandia masih tetap mempertahankan istilah katedral, meskipun Gereja tersebut menganut kebijakan presbiteran yang tidak memiliki uskup-uskup. Hal yang sama terjadi di Jerman, di mana gereja-gereja Protestan (sebagian besar non-episkopal) yang bekerja sama dalam satu wadah yakni Gereja Injili di Jerman, memiliki beberapa katedral dari zaman pra reformasi ataupun yang hanya menggunakan istilah katedral sebagai gelar kehormatan belaka, bukan untuk menunjukkan supremasi hirarkis apa pun. Karena katedral seringkali berukuran besar dan megah, istilah katedral kerap digunakan secara keliru untuk menyebut gedung Gereja mana pun yang berukuran besar atau bersifat penting. Beberapa katedral di Eropa, seperti di Strasbourg, Essen, Freiburg, dan di Inggris di York, Lincoln and Southwell, disebut sebagai gereja Minster (bahasa Jerman: Münster), dari kata Latin monasterium, karena gedung-gedung Gereja tersebut diurus oleh para imam yang hidup dalam komunitas atau pernah menjadi biara, sebelum Reformasi Protestan.
 • Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Bu mekân, içinde yer alan kiliseyi de içerir. Katolikler ve Anglikanlar açısından geçerli bir terimdir.
 • Una cattedrale è la chiesa cristiana più importante di una diocesi, di cui costituisce il centro liturgico e spirituale, e che contiene la cattedra del vescovo diocesano.
 • Eine Kathedrale oder Kathedralkirche (lateinisch ecclesia cathedralis „Kirche des Bischofssitzes“ zu griechisch καθέδρα kathedra „Sitz“ und καθεδρικός kathedrikos „Lehrstuhl“), auch Bischofskirche oder Mutterkirche genannt, ist eine Kirche, die Sitz (lateinisch cathedra) eines Bischofs und somit das Zentrum einer Diözese ist. Die Hauptkirche einer Kirchenprovinz (Metropolie) wird auch als Metropolitankirche bezeichnet.Die Bezeichnung ist in der römisch-katholischen, orthodoxen, anglikanischen und altkatholischen Kirche ein kirchlicher Titel.In der evangelischen Kirche werden die ranghöchsten Kirchen Hauptkirche genannt, sie sind zumeist Sitz eines Landesbischofs oder Äquivalentem. Gelegentlich sind auch im Protestantismus Bischofskirche oder Bezeichnungen, die auf vorreformatorische Bischofssitze zurückgehen, in Gebrauch.In der Liste der Listen der Kathedralen sind Kathedralen nach Kontinenten sortiert aufgeführt.
 • 大聖堂(だいせいどう)とはキリスト教の宗教建築の種別のひとつ。語義には教派によって差がある。日本のカトリック教会では「カテドラル」との片仮名表記も頻繁に用いられるが、日本の他教派ではこれはあまり用いられない。
 • Katedra, kościół katedralny, kościół biskupi (łac. ecclesia cathedralis, z gr. καθέδρα, kathedra - krzesło, siedziba) – główny kościół biskupa diecezjalnego, arcybiskupa (archikatedra) lub patriarchy (kościół patriarchalny), w którym głosi on doktrynę katolicką. Termin stosuje się także do konkatedr i prokatedr. Niekiedy swobodnie jako określenie głównego kościoła miejskiego – nie zawsze jednak największy i najpiękniejszy kościół danej diecezji jest zarazem jej kościołem katedralnym, choćby w przypadku diecezji rzymskiej Bazylika św. Piotra znacznie przewyższa rozmiarami Bazylikę Laterańską. W historii sztuki i kultury utarło się, by ogólnie nazywać katedrami wielkie kościoły romańskie i gotyckie, niekoniecznie stanowiące katedry we właściwym sensie. W katedrze znajduje się tron biskupi, z którego biskup zwraca się do wiernych. Katedrą nazywa się także podwyższenie, na którym ten tron się znajduje. Od greckiej nazwy krzesła biskupiego pochodzi sam termin "katedra", podobnie jak nazwa pulpitu wykładowcy czy też jednostki administracyjnej uczelni. Nazwa "katedra" w odniesieniu do kościoła biskupiego rozpowszechniła się w X wieku – przedtem stosowano terminy ecclesia matrix i ecclesia mater. Dopiero w konsekwencji przyjęto termin "tron" na określenie katedry w dawniejszym znaczeniu. Kościół katedralny i tron biskupi od początków dziejów Kościoła stanowią symbol autorytetu biskupa, co widoczne jest także w zwrocie nauczanie ex cathedra. Funkcje katedry jako symbolu władzy biskupiej rozpatrywali już Ojcowie Kościoła: św. Cyprian [De Unitate 4; 6] widział w katedrze symbol autorytetu biskupiego i jedności Kościoła lokalnego. Św. Augustyn tłumaczył usytuowanie katedry w absydzie potrzebą rozpoznawalności biskupa wśród wiernych oraz obowiązkiem czuwania, który nad nim ciąży [Enarratio in Ps. 126; Sermo 91,5]. Tron biskupi może być umieszczony czasowo w dowolnym kościele danej diecezji, katedrą w ścisłym sensie jest jednak jedynie ten kościół, w którym jest on umieszczony na stałe. Niemal zawsze kościół taki znajduje się w tym samym mieście, w którym rezyduje biskup. Początkowo tron biskupi znajdował się w absydzie po wschodniej stronie budynku, przed ołtarzem. Obecnie umieszcza się go zazwyczaj po stronie północnej. Tradycyjny tron biskupi znajduje się na trzech stopniach i okryty jest baldachimem, w nowszych katedrach zwyczaj ten nie jest już jednak praktykowany. Status prawnokanoniczny katedry nie zależy od jej wielkości ani formy architektonicznej. Podniesiony do godności katedry może zostać bez żadnych zmian w wyglądzie dowolny kościół w danej diecezji, co dzieje się często przy erygowaniu nowej. Tylko biskup miejsca może ustanowić katedrę, nie mogą tego uczynić biskupi tytularni. Przeważnie erygowanie katedry wraz z utworzeniem diecezji zatwierdza Stolica Apostolska za pomocą wydanego specjalnie w tym celu Listu Apostolskiego. Są jednak wyjątki od tej zasady, w Stanach Zjednoczonych na mocy postanowień III Synodu w Baltimore biskupi wybierają swoje katedry samodzielnie. Mimo że do godności katedry może zostać podniesiony dowolny kościół w obrębie danej diecezji, zazwyczaj w każdej jest tylko jedna katedra. Dwie katedry w jednej diecezji mogą istnieć, gdy dwie starsze diecezje zostały połączone aeque principaliter – nazywają się wtedy konkatedrami. Niekiedy konkatedry powstają też na skutek jakichś innych, specyficznych uwarunkowań. Kościół pełniący funkcje katedry jedynie czasowo nazywa się natomiast prokatedrą. Początkowo, na wzór Bazyliki Laterańskiej (IV w.), kościoły biskupie nosiły wezwanie Salwatora. W 896 r. sama katedra laterańska otrzymała wezwanie św. Jana, dopiero później zaczęto nadawać im wezwania maryjne i świętych. Według zwyczaju w swojej katedrze chowany jest biskup. Datę ustanowienia katedry obchodzi się jako święto danej diecezji.
 • Una catedral o seu episcopal és una església cristiana que té la funció de ser l'església principal d'una diòcesi. Aquest nom no s'aplica, però, a les seus episcopals ortodoxes. La catedral sol ser una de les construccions religioses més importants del territori, sovint més importants que les construccions civils, i el seu apogeu coincideix amb el de l'art gòtic europeu. Una de les primeres esglésies que rebé el nom d'església catedral, al Concili de Tarragona de l'any 516 va ser la de Tarragona. A les catedrals hi ha un capítol de canonges que hi celebren els oficis. Com que a les col·legiates també hi ha capítol de canonges que celebren els oficis, però no són seus episcopals, sovint també reben el nom de "seus" però no de catedrals. En són exemples als Països Catalans la col·legiata de Gandia, la Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa o la Seu Col·legiata Basília de Santa Maria de Xàtiva. Per aquesta presència d'una comunitat de canonges, a Estrasburg i molts de llocs d'Alemanya, com a moltes esglésies grans d'Anglaterra, la catedral s'anomena münster en alemany o minster en anglès, derivades del llatí monasterium.El mot catedral prové del grec (καθέδρα, kathédra), a través del llatí eclesiàstic cathedralis ecclesia, on cathedralis és un adjectiu derivat de cathedra o "seient", el qual simbolitza la mena de trona per exercir el magisteri. A més, cathedra significa també "dignitat pontifícia o episcopal", la qual és representada físicament pel lloc en el qual s'asseu el bisbe davant la comunitat que presideix, dins l'església catedral, que en rep el nom. El mot seu, del llatí sedis, "seient" significa "principal església d'una diòcesi" pel mateix motiu semàntic que Cathedra. Seu també s'aplica a la principal església cristiana, la Santa Seu. Té el mateix origen i significat l'anglès see (episcopal see, seu; Holy See, la Santa Seu), mai aplicat, però, a l'edifici de l'església; en aquest sentit, té el mateix ús que soli "tron, sitial" i "dignitat" (soli pontifici, per exemple), donat que aquesta paraula no s'aplica a l'edifici. En italià el mot llatí Domus (casa), en l'expressió domus Dei (la casa del Senyor), ha derivat en duomo, equivalent a la nostra seu. A l'alemany i altres llengües germàniques, el mateix procediment ha originat la paraula Dom, sinònim de catedral, sovint complementada amb l'equivalent del mot església. L'espanyol seo és un catalanisme, aplicat primer a les catedrals d'Aragó i Navarra. El portuguès sé prové, però, directament del llatí. En la majoria de llengües occidentals el nom procedeix del llatí cathedralis.
 • Катедралата е християнска църква. Катедралите обикновено са големи и пищни сгради, които са разположени на високо и централно за града място. Строителите и художниците изграждали катедралалите с голяма сложност, въплъщавайки дълбокото богословско значение за света, който Бог е създал.
 • Una catedral es un templo cristiano, donde tiene sede o cátedra el obispo, siendo así la iglesia principal de cada diócesis o Iglesia particular. La sede o cátedra episcopal es el lugar desde donde cada obispo preside la comunidad cristiana, enseñando la vida de fe y la doctrina de la Iglesia.La Iglesia ortodoxa se refiere a sus catedrales como gran iglesia, aunque suele traducirse como catedral.
 • A cathedral (French cathédrale from Latin. cathedra, "seat" from the Greek kathedra (καθέδρα), seat, bench, from kata "down" + hedra seat, base, chair) is a Christian church which contains the seat of a bishop, thus serving as the central church of a diocese, conference, or episcopate. Although the word "cathedral" is sometimes loosely applied, churches with the function of "cathedral" occur specifically and only in those denominations with an episcopal hierarchy, such as the Roman Catholic, Anglican, Orthodox, and some Lutheran and Methodist churches. In the Greek Orthodox Church, the terms kathedrikos naos (literally: "cathedral shrine") is sometimes used for the church at which an archbishop or "metropolitan" presides. The term "metropolis" (literally "mother city") is used more commonly than "diocese" to signify an area of governance within the church.There are certain variations on the use of the term "cathedral"; for example, some pre-Reformation cathedrals in Scotland now within the Church of Scotland still retain the term cathedral, despite that church's Presbyterian polity that does not have bishops. The same occurs in Germany, where Protestant churches (many with a presbyterian or congregational polity) co-operate under an umbrella organisation, the Evangelical Church in Germany, with some retaining cathedrals or using the term as a merely honorary title and function, void of any hierarchical supremacy. As cathedrals are often particularly impressive edifices, the term "cathedral" is often applied colloquially to any large and impressive church, regardless of whether it functions as a cathedral, such as the Crystal Cathedral in California or figuratively to imply that a church is of outstanding beauty such as St John the Baptist, Tideswell, known as the "Cathedral of the Peak".Several cathedrals in Europe, such as that of Strasbourg, Essen, Freiburg i.B., and in England at York, Lincoln and Southwell, are referred to as "Minster" (German: Münster) churches, from Latin monasterium, because the establishments were served by canons living in community or may have been an abbey, prior to the Reformation. The other kind of great church in Western Europe is the abbey.
 • Katedrála (též katedrální kostel nebo dóm) je termín označující hlavní kostel diecéze, resp. sídelní kostel biskupa. Používá se v rámci Římskokatolické církve, starokatolické církve, anglikánské církve, pravoslavné církve a některých protestantských.Má-li biskup dva sídelní kostely, označuje se druhý jako konkatedrála (konkatedrální kostel). V ČR je římskokatolická konkatedrála pouze v Opavě, v diecézi ostravsko-opavské. Starokatolická církev má konkatedrálu ve Varnsdorfu.V architektuře se ovšem termín používá poněkud odlišně. Jako katedrála se zde označuje zcela konkrétní typ velkého gotického kostela, viz gotická katedrála. Může přitom jít nejen o biskupský kostel, ale například také o klášterní kostel některých mnišských řádů, často benediktinů či cisterciáků.Katedrály se ve středověku stavěly jako drahé projekty a některé místní obyvatelstvo i bránilo jejich výstavbě ze strachu z neúměrného finančního (daňového) zatížení.
 • Een kathedraal of dom is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk van de zetel. Die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die aan de zijkant van het priesterkoor van de kerk staat opgesteld, in de vroegchristelijke kerk in de exedra of de koorapsis. Deze zetel heet in het Latijn cathedra.
 • Собо́р — особый статус христианского храма, присваиваемый, как правило, кафедральному храму, т. е. храму, в котором имеется епископская кафедра и где обычно служит епископ. Во многих европейских языках соответствующий термин (англ. cathedral, фр. cathédrale, нем. Kathedrale, итал. cattedrale, исп. catedral) происходит от слова кафедра. В итальянском и немецком языках для обозначения кафедрального храма часто используется термин, этимологически восходящий к лат. domus — итал. duomo, нем. Dom.
 • Katedrala apezpikuak egoitza edo gotzain-aulkia duen tenplu kristauari deritzo. Modu honetan, elizbarruti bakoitzaren eliza nagusia da.Hasieran, katedraletan Teologia, Gramatika eta Latin katedrak ematen ziren ikasleei, baina batez ere apaizgaiei. Alabaina, pixkanaka-pixkanaka katedraletako ekintzak gurtza egiteko zabaldu ziren.
 • A székesegyház vagy katedrális (Olaszországban, német nyelvterületen és gyakran Magyarországon is: dóm) a katolikus és anglikán egyházban (valamint néhány észak-európai evangélikus egyházban is) egy egyházmegye azon temploma, ahol a püspök vagy érsek trónja (görög καθέδρα, kathedra, azaz „trónszék”) található. Az ilyen templom általában a püspök vagy érsek rezidenciájához közel áll.A középkorban a székesegyház nem feltétlenül a város legnagyobb temploma volt. A 18. századtól vált jellemzővé monumentalitásra törekvés: az a szándék, hogy a székesegyházak emelkedjenek ki környezetükből.
 • 주교좌 성당(主敎座聖堂, 라틴어: Ecclesia Cathedralis)은 교구의 관리자인 교구장주교의 주교좌가 있는 기독교의 성당이다.이곳은 미사예식을 목적으로 한 종교 건물인데, 보다 엄밀히 말하면 로마 가톨릭 교회, 정교회, 성공회와 같이 주교 제도가 있는 기독교 종파들의 교구의 성당중에서 교구장주교가 상주하며, 교구장주교가 실질 본당 주임이어서 교구장 주교전담의자(주교좌)가 성당 안에 있고 교구장 주교의 주요 의전이 대부분 이곳에서 이루어진다.즉, 교구 전체의 중심이 되는 성당을 일컫는 말이다. 대성당(大聖堂)이라고도 부른다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 581 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16909 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 145 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110952802 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1975 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:commentaire
 • Collection Culte et Culture : I-La cathédrale dans l’histoire ; II-La signification ; III-La création artistique dans la cathédrale ; IV-Textes de référence et aspects juridiques ; V Les diverses responsabilités ; VI-Échos du colloque « La cathédrale, demeure de Dieu, demeure des hommes »
 • Roman historique montrant la construction des cathédrales et comment le mouvement des constructeurs d'un chantier à un autre a diffusé en Europe le style d'architecture gothique initié par l'abbé Suger avec la Cathédrale Saint-Denis de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
prop-fr:commons
 • Category:Cathedrals
prop-fr:commonsTitre
 • les cathédrales
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 0978-02-03 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • français
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Paris / Bruges
prop-fr:lireEnLigne
 • http://books.google.fr/books?as_list=BDYRybtUQhOW5q53Ji4ZGGhQsRTp0iQ3Kn8HxnoXbZKDY9tWTjw sur Google Books
prop-fr:mois
 • octobre
prop-fr:pages
 • 137 (xsd:integer)
 • 176 (xsd:integer)
 • 314 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • dbpedia-fr:Les_Piliers_de_la_terre
 • Florilège de Notre-Dame de Paris
 • La cathédrale aujourd’hui
 • Larousse des cathédrales
 • Le Temps des cathédrales
 • Quand les cathédrales étaient peintes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • cathédrale
prop-fr:éditeur
 • Larousse
 • Desclée liturgie
 • Découvertes Gallimard
 • Éditions Arléa
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une cathédrale est, à l'origine, une église où se trouve le siège de l'évêque (la cathèdre) ayant en charge un diocèse.
 • Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Bu mekân, içinde yer alan kiliseyi de içerir. Katolikler ve Anglikanlar açısından geçerli bir terimdir.
 • Una cattedrale è la chiesa cristiana più importante di una diocesi, di cui costituisce il centro liturgico e spirituale, e che contiene la cattedra del vescovo diocesano.
 • 大聖堂(だいせいどう)とはキリスト教の宗教建築の種別のひとつ。語義には教派によって差がある。日本のカトリック教会では「カテドラル」との片仮名表記も頻繁に用いられるが、日本の他教派ではこれはあまり用いられない。
 • Катедралата е християнска църква. Катедралите обикновено са големи и пищни сгради, които са разположени на високо и централно за града място. Строителите и художниците изграждали катедралалите с голяма сложност, въплъщавайки дълбокото богословско значение за света, който Бог е създал.
 • Una catedral es un templo cristiano, donde tiene sede o cátedra el obispo, siendo así la iglesia principal de cada diócesis o Iglesia particular. La sede o cátedra episcopal es el lugar desde donde cada obispo preside la comunidad cristiana, enseñando la vida de fe y la doctrina de la Iglesia.La Iglesia ortodoxa se refiere a sus catedrales como gran iglesia, aunque suele traducirse como catedral.
 • Een kathedraal of dom is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk van de zetel. Die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die aan de zijkant van het priesterkoor van de kerk staat opgesteld, in de vroegchristelijke kerk in de exedra of de koorapsis. Deze zetel heet in het Latijn cathedra.
 • Собо́р — особый статус христианского храма, присваиваемый, как правило, кафедральному храму, т. е. храму, в котором имеется епископская кафедра и где обычно служит епископ. Во многих европейских языках соответствующий термин (англ. cathedral, фр. cathédrale, нем. Kathedrale, итал. cattedrale, исп. catedral) происходит от слова кафедра. В итальянском и немецком языках для обозначения кафедрального храма часто используется термин, этимологически восходящий к лат. domus — итал. duomo, нем. Dom.
 • Katedrala apezpikuak egoitza edo gotzain-aulkia duen tenplu kristauari deritzo. Modu honetan, elizbarruti bakoitzaren eliza nagusia da.Hasieran, katedraletan Teologia, Gramatika eta Latin katedrak ematen ziren ikasleei, baina batez ere apaizgaiei. Alabaina, pixkanaka-pixkanaka katedraletako ekintzak gurtza egiteko zabaldu ziren.
 • 주교좌 성당(主敎座聖堂, 라틴어: Ecclesia Cathedralis)은 교구의 관리자인 교구장주교의 주교좌가 있는 기독교의 성당이다.이곳은 미사예식을 목적으로 한 종교 건물인데, 보다 엄밀히 말하면 로마 가톨릭 교회, 정교회, 성공회와 같이 주교 제도가 있는 기독교 종파들의 교구의 성당중에서 교구장주교가 상주하며, 교구장주교가 실질 본당 주임이어서 교구장 주교전담의자(주교좌)가 성당 안에 있고 교구장 주교의 주요 의전이 대부분 이곳에서 이루어진다.즉, 교구 전체의 중심이 되는 성당을 일컫는 말이다. 대성당(大聖堂)이라고도 부른다.
 • A cathedral (French cathédrale from Latin. cathedra, "seat" from the Greek kathedra (καθέδρα), seat, bench, from kata "down" + hedra seat, base, chair) is a Christian church which contains the seat of a bishop, thus serving as the central church of a diocese, conference, or episcopate.
 • Catedral ou Sé é o templo cristão em que se encontra a sede de um bispo e uma diocese, com seu cabido. Deriva do latim cathedra (cátedra, cadeira), de maneira que o nome catedral faz referência ao trono do bispo. Originalmente usado no Catolicismo, o termo também é empregado para alguns templos ortodoxos, protestantes e pentecostais.
 • Una catedral o seu episcopal és una església cristiana que té la funció de ser l'església principal d'una diòcesi. Aquest nom no s'aplica, però, a les seus episcopals ortodoxes. La catedral sol ser una de les construccions religioses més importants del territori, sovint més importants que les construccions civils, i el seu apogeu coincideix amb el de l'art gòtic europeu.
 • Eine Kathedrale oder Kathedralkirche (lateinisch ecclesia cathedralis „Kirche des Bischofssitzes“ zu griechisch καθέδρα kathedra „Sitz“ und καθεδρικός kathedrikos „Lehrstuhl“), auch Bischofskirche oder Mutterkirche genannt, ist eine Kirche, die Sitz (lateinisch cathedra) eines Bischofs und somit das Zentrum einer Diözese ist.
 • Katedra, kościół katedralny, kościół biskupi (łac. ecclesia cathedralis, z gr. καθέδρα, kathedra - krzesło, siedziba) – główny kościół biskupa diecezjalnego, arcybiskupa (archikatedra) lub patriarchy (kościół patriarchalny), w którym głosi on doktrynę katolicką. Termin stosuje się także do konkatedr i prokatedr.
 • Katedrála (též katedrální kostel nebo dóm) je termín označující hlavní kostel diecéze, resp. sídelní kostel biskupa. Používá se v rámci Římskokatolické církve, starokatolické církve, anglikánské církve, pravoslavné církve a některých protestantských.Má-li biskup dva sídelní kostely, označuje se druhý jako konkatedrála (konkatedrální kostel). V ČR je římskokatolická konkatedrála pouze v Opavě, v diecézi ostravsko-opavské.
 • A székesegyház vagy katedrális (Olaszországban, német nyelvterületen és gyakran Magyarországon is: dóm) a katolikus és anglikán egyházban (valamint néhány észak-európai evangélikus egyházban is) egy egyházmegye azon temploma, ahol a püspök vagy érsek trónja (görög καθέδρα, kathedra, azaz „trónszék”) található. Az ilyen templom általában a püspök vagy érsek rezidenciájához közel áll.A középkorban a székesegyház nem feltétlenül a város legnagyobb temploma volt. A 18.
 • Katedral (bahasa Latin: cathedra, tempat duduk, dari bahasa Yunani kathedra (καθέδρα), tempat duduk, kursi) adalah gedung Gereja Kristen yang di dalamnya terdapat tempat duduk khusus bagi uskup.
rdfs:label
 • Cathédrale
 • Catedral
 • Catedral
 • Catedral
 • Cathedral
 • Cattedrale
 • Katedra
 • Katedral
 • Katedral
 • Katedral
 • Katedrála
 • Kathedraal
 • Kathedrale
 • Székesegyház
 • Катедрала
 • Собор (храм)
 • 大聖堂
 • 주교좌 성당
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:created of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:quartier of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of