Carthage (قرطاج, Qarṭāj) est une ville tunisienne située au nord-est de la capitale Tunis.L'ancienne cité punique, détruite puis reconstruite par les Romains qui en font la capitale de la province d'Afrique proconsulaire, est aujourd'hui l'une des banlieues les plus huppées de Tunis, regroupant de nombreuses résidences d'ambassadeurs ou de richissimes fortunes tunisiennes ou expatriées.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Carthage (قرطاج, Qarṭāj) est une ville tunisienne située au nord-est de la capitale Tunis.L'ancienne cité punique, détruite puis reconstruite par les Romains qui en font la capitale de la province d'Afrique proconsulaire, est aujourd'hui l'une des banlieues les plus huppées de Tunis, regroupant de nombreuses résidences d'ambassadeurs ou de richissimes fortunes tunisiennes ou expatriées. La ville possède encore de nombreux sites archéologiques, romains pour la plupart avec quelques éléments puniques, classés au patrimoine mondial de l'Unesco depuis le 27 juillet 1979.La municipalité de Carthage, qui compte 15 922 habitants en 2004, abrite le palais présidentiel ou encore la mosquée Mâlik ibn Anas. L'aéroport international de Tunis-Carthage est situé à quelques kilomètres à l'ouest de la ville.
 • Kartágo, často psáno také Karthágo (řecky: Καρχηδών; arabsky: قرطاج také قرطاجة; latinsky: Carthago), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula. Město Kartágo leželo na východ od Tuniského jezera, na druhé straně než leží centrum moderního Tunisu v Tunisku. Založeno bylo přibližně v roce 814 př. n. l. Féničani jako kolonie Tyru, kterému odvádělo tribut. Postupem času Kartágo vyrostlo v obrovskou ekonomickou mocnost ve Středomoří, shromažďující bohatství a vliv díky své ekonomické obratnosti. Kartágo bylo ve 3. a 2. stol. př.n.l. velmocí, současně s Římskou republikou, a bylo jejím rivalem v nadvládě nad západním Středomořím. Posléze právě tato rivalita vedla k sérii válek, známých jako punské války, v nichž Kartágo vždy utrpělo porážku. Tyto prohry vedly k úpadku politické a ekonomické síly Kartága, zvláště kvůli krutým sankcím uvaleným Římem, jako podmínek k zastavení války. Třetí a poslední z punských válek skončila úplným zničením města Kartágo a anektováním posledních zbytků kartáginského území Římany. Ačkoli svébytná kartáginská civilizace zanikla, její pozůstatky přispěly pozdějším středomořským kulturám. Jméno Kartágo je odvozeno z fénického QRT HDŠT neboli Qart Hadašt znamenající „Nové město“. Více fénických sídlišť neslo toto jméno, ačkoli jen jedno město má tu čest být Kartágem starověkého světa.Zatímco termín „kartáginský“ je užíván spoustou současných autorů, mnoho starověkých spisů užívá přídavné jméno „punský“ k popsání čehokoli, co mělo co dělat s kartáginskou civilizací, jelikož latinský termín punicus (dříve poenicus), sám propůjčen z řeckého Φοινίκη, znamená „Fénicie“.
 • Carthage (/ˈkɑrθɪdʒ/; Arabic: قرطاج‎ Qarṭāj, Berber: ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⴻⵏ Kartajen) is a suburb of Tunis, Tunisia that was the centre of the Carthaginian Empire in antiquity. The city has existed for nearly 3,000 years, developing from a Phoenician colony of the 1st millennium BC into the capital of an ancient empire. It was little more than an agricultural village for nine hundred years until the middle of the 20th century; since then it has grown rapidly as an upscale coastal suburb. In 2004 it had a population of 15,922 according to the national census, and an estimated population of 21,276 in January 2013.Historically Carthage has been known as: Latin: Carthago or Karthago, Ancient Greek: Καρχηδών Karkhēdōn, Etruscan: *Carθaza, from the Phoenician 𐤒𐤓𐤕 𐤇𐤃𐤔𐤕 Qart-ḥadašt meaning New City (Aramaic: קרתא חדתא‎, Qarta Ḥdatha), implying it was a 'new Tyre'.The first civilization that developed within the city's sphere of influence is referred to as Punic (a form of the word "Phoenician") or Carthaginian. The city of Carthage is located on the eastern side of Lake Tunis across from the center of Tunis. According to Greek historians, Carthage was founded by Canaanite-speaking Phoenician colonists from Tyre (in modern Lebanon) under the leadership of Queen Elissa or Dido. It became a large and rich city and thus a major power in the Mediterranean. The resulting rivalry with Syracuse, Numidia, and Rome was accompanied by several wars with respective invasions of each other's homeland.Hannibal's invasion of Italy in the Second Punic War culminated in the Carthaginian victory at Cannae and led to a serious threat to the continuation of Roman rule over Italy; however, Carthage emerged from the conflict weaker after Hannibal's defeat at the Battle of Zama in 202 BC. Following the Third Punic War, the city was destroyed by the Romans in 146 BC. However, the Romans refounded Carthage, which became the empire's fourth most important city and the second most important city in the Latin West. It later became the capital of the short-lived Vandal kingdom. It remained one of the most important Roman cities until the Muslim conquest when it was destroyed a second time in 698.The ancient Greek philosopher Aristotle wrote extensively on Carthaginian politics, and he considered the city to have one of the best governing institutions in the world, along with those of the Greek states of Sparta and Crete.
 • Kartago atau dalam bahasa Fenisia "Qart Hadasht" ( ; bahasa Inggris: Carthage; artinya "Kota Baru"), adalah sebuah kota kuno di Afrika Utara, yakni di sisi timur Danau Tunis, sekarang dekat kota Tunis di Tunisia. Istilah Kartago juga digunakan untuk kawasan pengaruh dari peradaban Kartago pada masa lampau. Menurut legenda, kota ini didirikan oleh Fenisia di bawah kepimpinan Ratu Dido. Kota ini kemudian menjadi kaya dan besar serta memiliki pengaruh yang kuat di Laut Tengah sampai dengan kehancurannya di Perang Punisia III. Meski demikian, Roma kemudian mendirikan kembali kota ini dan menjadikannya sebagai salah satu kota terpenting di Kerajaan Romawi sebelum kemudian kembali hancur untuk kedua kalinya.
 • Carthago (Punisch: Qart Hadasht ( ; "nieuwe stad"); Oudgrieks: Καρχηδών, Karchēdṓn; Nederlands, verouderd: Karthaag, Karthago) was een belangrijke Fenicische handelsstad in Noord-Afrika. In de oudheid was Carthago de hoofdstad van het Carthaagse Rijk, waarvan de inwoners door de Romeinen Puniërs (Latijn: Punici) werden genoemd. In de 3e eeuw v.Chr. was het Carthaagse Rijk de grootste rivaal van het Romeinse Rijk. Nadat Carthago in de Punische oorlogen door de Romeinen was verslagen werd het Carthaagse Rijk als provincie Africa onderdeel van het Romeinse Rijk. Carthago werd door de Romeinen in 146 v.Chr. geheel verwoest, maar in 44 v.Chr. werd de stad door diezelfde Romeinen weer opgebouwd en groeide ze uit tot de derde stad in het Romeinse Rijk van de eerste eeuwen na Christus (na Rome zelf en Alexandrië).De resten van het oude Carthago (Frans: Carthage, Arabisch: قرطاج) liggen ongeveer 10 km ten oosten van het huidige Tunis, de hoofdstad van Tunesië.
 • Karthágó (föníciai qrt ḥdšt, vagyis qart-ḥadšat, új város, görögül Καρχηδών, azaz Karkhédón, latin Carthago) ősi város Észak-Afrikában, a Tuniszi-tó keleti partján, közel Tunézia fővárosához, Tuniszhoz. Ma népszerű turisztikai célpont. Az ókorban a város lakói a föníciai nyelv helyi változatát, a pun nyelvet beszélték.
 • Cartago (em árabe: قرطاج‎,; transl.: Qartaj; em berbere: Kartajen; em grego clássico: Καρχηδών; transl.: Karkhēdōn; em latim: Carthago ou Karthago; do fenício: Qart - ḥadašt, "Nova Cidade") foi uma antiga cidade, originariamente uma colônia fenícia no norte da África, situada a leste do lago de Túnis, perto do centro de Túnis, na Tunísia. Foi uma potência na Antiguidade, disputando com Roma o controle do mar Mediterrâneo. Dessa disputa originaram-se as três Guerras Púnicas, após as quais Cartago foi destruída.Gentílicos de Cartago: cartaginês, cartaginense, púnico, pênico, elisseu.
 • 카르타고(라틴어: Carthago, 페니키아어: Kart-Hadasht)는 현재 튀니지 일대에 위치해 있던 페니키아인 계열의 고대 도시로, 이 이름은 고대 로마인들이 부른 것으로서 페니키아어(語)로는 콰르트하다쉬트(새로운 도시)이며, 그리스인은 칼케돈이라 불렀다. 지중해를 사이에 두고 로마와 패권 다툼을 벌였으며, 기원전 146년 제3차 포에니 전쟁에 패배하여 로마 공화정의 아프리카 속주의 일부가 되었다. 이후 완전히 파괴된 도시를 아우구스투스가 재건하여 북아프리카 일대 상공업의 중심지가 되었으며, 5세기 경에는 반달족의 침입을 받았다가 698년 다시 아랍인들에게 파괴되어 역사에서 사라졌다.카르타고의 폐허는 현재 유네스코가 지정한 세계문화유산중 하나이다.
 • カルタゴ(ラテン語: Carthāgō または Karthāgō カルターゴー、アラビア語: قرطاج‎ Qarṭāj、英語: Carthage)は、現在のチュニジア共和国の首都チュニスに程近い湖であるチュニス湖 (Lake of Tunis) 東岸にあった古代都市国家。現在は歴史的な遺跡のある観光地となっているほか、行政上はチュニス県カルタゴ市として首都圏の一部を成す。「カルタゴ」の名は、フェニキア語のカルト・ハダシュト(Kart Hadasht=「新しい町」)に由来するとされる。
 • Kartaca (Latince: Carthago), MÖ 814 yılında, Tunus yarımadasında kurulmuş olan bir Fenike kolonisidir. Kartaca, Fenike dilinde Kart-hadaşt yani "Yeni Şehir" anlamına gelmektedir. Kart Hadaşt, 22 sessiz harften oluşan Fenike alfabesiyle QRT-HDST olarak yazılmaktadır. Bugün için Kartaca ile ilgili yazılı kaynaklar, Romalı ve Yunanlı tarihçilerin çalışmalarıyla sınırlıdır. Gerek Kartacalıların gerekse de Fenikelilerin papirüs kullanmaları ve bu materyalin zaman içinde dağılması sonucu, Kartaca ve Fenike yazılı kaynakları zamanımıza kadar ulaşmamıştır. Bu sonuçta kuşkusuz Pön savaşları sonunda Roma ordusunun Kartaca'yı yakıp yıkmasının da etkisi vardır.Hem Antik Yunanistan hem de Roma İmparatorluğu'nun, Kartaca ile tarihin büyük bir bölümünde Akdeniz ticareti için rekabet halinde olmaları ve bu rekabetin sıcak çatışmalara varmış olması nedeniyle bu tarihçilerin çalışmaları büyük ölçüde önyargılı çalışmalardır.
 • Kartagina (Nowe Miasto; łac. Karthago, późn. Carthago, gr. Кαρχηδών = Karchedon, fen Qrt-ḥdšt = Kart Chadaszt, arab. قرطاج = Kartadż lub hebr. קרתגו = Kartago) – starożytne miasto-państwo w północnej Afryce na wybrzeżu Morza Śródziemnego w pobliżu dzisiejszego Tunisu, założone w IX w. p.n.e. przez Fenicjan z Tyru. Bardzo ważny ośrodek handlowy i polityczny.Szczyt potęgi Kartagina osiągnęła w III w. p.n.e. W tym samym stuleciu wdała się w serię wojen z Rzymem, które zakończyły się zagładą miasta w 146 p.n.e. Po kilkudziesięciu latach Kartagina odrodziła się jako rzymska kolonia. Po podboju Północnej Afryki przez Arabów w VII w. miasto zaczęło tracić na znaczeniu i w końcu opustoszało.
 • Kartago (fenizieraz: Qart-ḥadašt, «hiri berri») antzinaroko hiria da, Tunis aintziraren ondoan kokatua, gaur egungo Tunisian, gaur egungo Tunistik hurbil. Tiroko feniziarrek eratutako koloniatik sortu zen, Qart-ḥadašt izenarekin ( قرت-حدش edo קרת חדשת, «hiri berri»), Kristo aurreko lehenengo milurtekoan, eta antzinateko hiririk handienetakoa izan zen.Hiriaren kokalekua ongi aukeratua zen, Tunisko golkoan hiruki labur bat eratzen duen penintsula batean, babesa eta arrantza ugari eskaintzen duen itsasoz ia inguratua.
 • Cartago fue una importante ciudad de la Antigüedad, fundada por los fenicios procedentes de Tiro en un enclave costero del norte de África, a 17 km de la actual ciudad de Túnez.Existen numerosas fechas expuestas por los historiadores clásicos sobre la fecha fundacional de Cartago.La leyenda clásica cuenta que fue la princesa Dido quien la fundó en el año 814 a. C.Si bien el consenso actual es afirmar que la ciudad fue fundada entre los años 825 y 820 a. C. con el nombre de Qart Hadašt (en grafía púnica, Qrt Ħdʃt, /kjárt jadásht/, ‘ciudad nueva’).Tras la decadencia de Tiro, Cartago desarrolló un gran Estado, de carácter republicano con ciertas características monárquicas o de tiranía, que evolucionó a un sistema plenamente republicano.Los territorios controlados por Cartago la convirtieron en la capital de una próspera república, viéndose enriquecida por los recursos provenientes de todo el Mediterráneo occidental. Cartago fue durante mucho tiempo una ciudad más próspera y rica que Roma. Durante su apogeo llegó a tener 400 000 habitantes, edificios de hasta siete pisos de altura, un sistema de alcantarillado unificado y docenas de baños públicos.La República Cartaginesa se enfrentó a la República Romana por la hegemonía en el Mediterráneo occidental, siendo derrotada totalmente en el 146 a. C., lo que comportó la desaparición del Estado cartaginés y la destrucción de la ciudad de Cartago.En el 29 a. C. Octavio fundó en el mismo lugar la colonia romana Julia Cartago, que se convirtió en la capital de la provincia romana de África, una de las zonas productoras de cereales más importantes del imperio. Su puerto fue vital para la exportación de trigo africano hacia Roma. La ciudad llegó a ser la segunda en importancia del Imperio con 400 000 habitantes.En el año 425, los vándalos conquistaron Cartago durante el reinado del rey Genserico y la convirtieron en la capital de su nuevo reino. La ciudad fue reconquistada por el general bizantino Belisario en el año 534, permaneciendo bajo influencia bizantina hasta el 705.
 • Cartago —en àrab قرطاج (Qartāj), (en francès Carthage— és una ciutat de Tunísia, dins la governació de Tunis, a uns 10 km al nord-est de Tunis. Té 20.715 habitants i és capçalera d'una delegació amb 22.590 habitants segons el cens del 2004. La nova ciutat va ser fundada sobre les ruïnes de l'antiga ciutat de Cartago, capital fenícia fins a l'any 146 aC, i després ciutat romana important. Cartago és en una península compresa entre el golf i el llac de Tunísia. Els edificis principals de Cartago són el Palau Presidencial (que no es pot fotografiar legalment), la moderna mesquita El Abidine (2003), la catedral de Sant Lluís de Cartago (1884/1890) al turó de Byrsa, diverses ambaixades i el Museu Nacional. Hi ha en construcció un parc arqueològic i una gran mesquita. Les mesquites existents són la de Byrsa, la d'Anníbal, la de Mohamed Ali i la de Yasmina. El cementiri principal és el de Sidi Taïta i n'hi ha un altre al barri de Mohamed Ali; hi ha també dos cementiris cristians i un cementiri militar americà. L'aeroport Internacional de Tunis, que rep el nom d'Aeroport Internacional de Tunis-Cartago, no es troba pas dins la ciutat ni a la delegació, sinó que és a uns 6 km a l'oest. La ciutat va rebre el nom dels colons fenicis, que l'anomenaren Kart-Hadasht o Qrthdst, que vol dir 'Ciutat Nova'. El municipi actual fou creat per decret el 15 de juny de 1919, i el 25 d'octubre de 1983 se'n va separar el municipi de Cartago. Les ruïnes de Cartago foren declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1979.
 • 36.858, 10.331Картаген е съвременен тунизийски град в столичната област Тунис. Наследник на историческите античен пунически Картаген и римски Картаген.Картаген е основан като финикийска колония в края на 9 век пр.н.е.. След попадането на метрополията Тир последователно под асирийска и ахеменидска власт, северноафриканския магребски град постепенно се превръща в столица на антична презморска държавна конгломерация в Западното Средиземноморие. Името се отнася не само за града, но и за картагенската цивилизация, развила се в сферата на влияние на този град. Руините на античния Картаген се намират в непосредствена близост до днешен Тунис, а край тях е разположен съвременният дворец на президента на Тунис.
 • 36.85305555555610.323055555556Karthago (lateinisch Carthago, altgriechisch Καρχηδών, -όνος Karchēdōn; aus dem phönizischen קרת חדשת Qart-Hadašt ,neue Stadt‘, ‚neues Tyros‘) war eine Großstadt in Nordafrika nahe dem heutigen Tunis in Tunesien. In der Antike war Karthago zunächst Hauptstadt der gleichnamigen See- und Handelsmacht. Die Einwohner Karthagos wurden von den Römern als Punier (abgeleitet von Phönizier) bezeichnet. Nach der Zerstörung Karthagos durch die Römer ging das karthagische Reich im 2. Jahrhundert v. Chr. im römischen Imperium auf; Karthago wurde unter Gaius Iulius Caesar neu gegründet und stieg bald erneut zu einer bedeutenden Großstadt auf. Erst mit dem Ende der Antike kam auch das Ende der Bedeutung des Ortes. Heute ist Karthago (französisch Carthage, arabisch ‏قرطاج‎ Qartādsch, DMG Qarṭāǧ) ein Vorort von Tunis. Das archäologische Ausgrabungsgelände von Karthago wurde 1979 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen und ist eine touristische Attraktion.
 • Cartagine (latino: Carthago o Karthago; greco: Καρχηδών, Karkhēdōn; arabo:قرطاج, Qarṭāj; berbero: ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⴻⵏ, Kartajen; ebraico: קרתגו, Kartago; dal fenicio קַרְתְּ חַדַשְתְּ, Qart-ḥadašt, che significa «Città nuova», inteso come "Nuova Tiro") è un'antica città, fiorente in età antica e oggi sobborgo di Tunisi, in Tunisia.La città è collocata sul lato orientale del Lago di Tunisi. Secondo una leggenda romana, fu fondata nell'814 a.C. da coloni fenici provenienti da Tiro, guidati da Elissa (la regina Didone). Divenne una grande e ricca città, molto influente nel Mediterraneo occidentale, fino a scontrarsi con Siracusa e Roma per l'egemonia sui mari.Le prime battaglie navali coinvolgenti il popolo cartaginese, infatti, furono le cosiddette guerre greco-puniche, campagne di assedio per il predominio sul Mediterraneo e in particolare sulla Sicilia, la quale nel corso dei secoli VIII fino al V a.C. era coabitata dalle etnie fenicio-puniche (principalmente a Mozia, Solunto, Palermo), dai Popoli preellenici e dall'etnia greca. Le campagne di espansione greca verso l'occidente furono spesso motivi di guerra tra le due componenti e in particolare i contrasti tra le città di Selinunte (greca) e Segesta (elima e in quanto tale alleata dei Fenici) erano motivo di accesi conflitti. Spesso Cartagine entrava nello scacchiere fornendo mezzi e uomini a supporto dei Fenici isolani, fino ad essere coinvolta in diversi scontri. Il terreno di battaglia fu spesso la Sicilia, come nella celebre battaglia di Hymaera, ma non mancarono scontri navali.Inoltre, verso il VI secolo a.C. , i Cartaginesi cercarono di impadronirsi della Sardegna. Al tentativo di colonizzazione seguì l'inevitabile reazione armata dei sardo-nuragici che in breve rioccuparono i territori invasi minacciando la distruzione delle città costiere già loro colonie. Nella Prima guerra sardo-punica (540 a.C.), Cartagine inviò in Sardegna un suo esperto generale, già vittorioso in Sicilia contro i Greci e da questi chiamato Malco; nella Seconda guerra sardo-punica (535 a.C), dopo la vittoriosa battaglia navale del Mare Sardo contro i Greci focesi, i Punici al comando dei due fratelli Asdrubale e Amilcare, figli di Magone, tentarono una nuova campagna militare per la conquista dell'Isola. Venticinque anni dopo, nel 510 a.C., si combatteva ancora, ed in quell'anno i Punici persero in battaglia il generale Asdrubale.I Cartaginesi inoltre, sotto la guida di Annibale, giunsero a mettere in pericolo il dominio romano con la vittoria a Canne, ma uscirono poi debolissimi dalla Seconda guerra romano-punica. Con la sconfitta nella Terza guerra romano-punica, la città fu distrutta nel 146 a.C. dai Romani. I Romani distrussero Cartagine perché era una città che non si era arresa a loro dopo le prime sconfitte, ma dopo molte guerre. Successivamente però la ricostruirono e ne fecero una delle città più importanti dell'Impero romano.Conquistata dai Vandali nel 439, fu la capitale del loro regno fino al 533, quando fu riconquistata da Belisario con la Guerra vandalica. In seguito alla conquista omayyade del Nord Africa, Cartagine fu distrutta definitivamente nel 698.Resta ancor oggi una popolare attrazione turistica, che nel 1979 è stata inserita dall'UNESCO tra i Patrimoni dell'umanità.Il 25 dicembre 1943 il Primo ministro inglese Winston Churchill e il Presidente americano Franklin D. Roosevelt si incontrarono in questa località per pianificare i termini dell’operazione Shingle, ovvero lo sbarco alleato oltre la Linea Gustav.
 • Карфаге́н (финик. Qart Hadasht, лат. Carthago, араб. قرطاج‎‎, Картадж, фр. Carthage) — исторический город на территории Туниса, вблизи столицы страны — города Тунис.Название Qart Hadasht (в пунической записи без гласных Qrthdst) переводится с финикийского языка как «новый город».На протяжении своей истории Карфаген был столицей основанного финикийцами государства Карфаген, одной из крупнейших держав Средиземноморья. После Пунических войн Карфаген был взят и разрушен римлянами, но затем отстроен и являлся важнейшим городом Римской империи в провинции Африка, крупным культурным, а затем и раннехристианским церковным центром. Затем захвачен вандалами и был столицей Вандальского королевства. Но после арабского завоевания вновь пришёл в упадок.В настоящее время Карфаген — пригород тунисской столицы, в котором находятся президентская резиденция и Карфагенский университет.В 1831 году в Париже было открыто общество по изучению Карфагена. С 1874 года раскопки Карфагена велись под руководством французской Академии надписей. С 1973 года исследования Карфагена проводятся под эгидой ЮНЕСКО.
dbpedia-owl:altitude
dbpedia-owl:country
dbpedia-owl:delegation
 • Carthage
dbpedia-owl:demographics
dbpedia-owl:governorate
 • Tunis
dbpedia-owl:peopleName
 • Carthaginois
dbpedia-owl:politicalLeader
dbpedia-owl:postalCode
 • 2016
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Carthage vue depuis la colline de Byrsa
dbpedia-owl:wholeArea
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1036873 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 31521 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 249 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110669235 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:altitude
 • 48 (xsd:integer)
prop-fr:annéePop
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Carthage
prop-fr:commonsTitre
 • Carthage
prop-fr:cp
 • 2016 (xsd:integer)
prop-fr:délégation
prop-fr:gentilé
 • Carthaginois
prop-fr:gouvernorat
prop-fr:latitude
 • 36.858008 (xsd:double)
prop-fr:longitude
 • 10.330904 (xsd:double)
prop-fr:légende
 • Carthage vue depuis la colline de Byrsa
prop-fr:maire
prop-fr:nom
 • Carthage
prop-fr:population
 • 15922 (xsd:integer)
prop-fr:position
 • o
prop-fr:siteweb
 • www.commune-carthage.gov.tn
prop-fr:superficie
 • 180 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
georss:point
 • 36.858008 10.330904
rdf:type
rdfs:comment
 • Carthage (قرطاج, Qarṭāj) est une ville tunisienne située au nord-est de la capitale Tunis.L'ancienne cité punique, détruite puis reconstruite par les Romains qui en font la capitale de la province d'Afrique proconsulaire, est aujourd'hui l'une des banlieues les plus huppées de Tunis, regroupant de nombreuses résidences d'ambassadeurs ou de richissimes fortunes tunisiennes ou expatriées.
 • Karthágó (föníciai qrt ḥdšt, vagyis qart-ḥadšat, új város, görögül Καρχηδών, azaz Karkhédón, latin Carthago) ősi város Észak-Afrikában, a Tuniszi-tó keleti partján, közel Tunézia fővárosához, Tuniszhoz. Ma népszerű turisztikai célpont. Az ókorban a város lakói a föníciai nyelv helyi változatát, a pun nyelvet beszélték.
 • 카르타고(라틴어: Carthago, 페니키아어: Kart-Hadasht)는 현재 튀니지 일대에 위치해 있던 페니키아인 계열의 고대 도시로, 이 이름은 고대 로마인들이 부른 것으로서 페니키아어(語)로는 콰르트하다쉬트(새로운 도시)이며, 그리스인은 칼케돈이라 불렀다. 지중해를 사이에 두고 로마와 패권 다툼을 벌였으며, 기원전 146년 제3차 포에니 전쟁에 패배하여 로마 공화정의 아프리카 속주의 일부가 되었다. 이후 완전히 파괴된 도시를 아우구스투스가 재건하여 북아프리카 일대 상공업의 중심지가 되었으며, 5세기 경에는 반달족의 침입을 받았다가 698년 다시 아랍인들에게 파괴되어 역사에서 사라졌다.카르타고의 폐허는 현재 유네스코가 지정한 세계문화유산중 하나이다.
 • カルタゴ(ラテン語: Carthāgō または Karthāgō カルターゴー、アラビア語: قرطاج‎ Qarṭāj、英語: Carthage)は、現在のチュニジア共和国の首都チュニスに程近い湖であるチュニス湖 (Lake of Tunis) 東岸にあった古代都市国家。現在は歴史的な遺跡のある観光地となっているほか、行政上はチュニス県カルタゴ市として首都圏の一部を成す。「カルタゴ」の名は、フェニキア語のカルト・ハダシュト(Kart Hadasht=「新しい町」)に由来するとされる。
 • Kartágo, často psáno také Karthágo (řecky: Καρχηδών; arabsky: قرطاج také قرطاجة; latinsky: Carthago), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula. Město Kartágo leželo na východ od Tuniského jezera, na druhé straně než leží centrum moderního Tunisu v Tunisku. Založeno bylo přibližně v roce 814 př. n. l. Féničani jako kolonie Tyru, kterému odvádělo tribut.
 • Kartagina (Nowe Miasto; łac. Karthago, późn. Carthago, gr. Кαρχηδών = Karchedon, fen Qrt-ḥdšt = Kart Chadaszt, arab. قرطاج = Kartadż lub hebr. קרתגו = Kartago) – starożytne miasto-państwo w północnej Afryce na wybrzeżu Morza Śródziemnego w pobliżu dzisiejszego Tunisu, założone w IX w. p.n.e. przez Fenicjan z Tyru. Bardzo ważny ośrodek handlowy i polityczny.Szczyt potęgi Kartagina osiągnęła w III w. p.n.e.
 • Kartago atau dalam bahasa Fenisia "Qart Hadasht" ( ; bahasa Inggris: Carthage; artinya "Kota Baru"), adalah sebuah kota kuno di Afrika Utara, yakni di sisi timur Danau Tunis, sekarang dekat kota Tunis di Tunisia. Istilah Kartago juga digunakan untuk kawasan pengaruh dari peradaban Kartago pada masa lampau. Menurut legenda, kota ini didirikan oleh Fenisia di bawah kepimpinan Ratu Dido.
 • Carthage (/ˈkɑrθɪdʒ/; Arabic: قرطاج‎ Qarṭāj, Berber: ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⴻⵏ Kartajen) is a suburb of Tunis, Tunisia that was the centre of the Carthaginian Empire in antiquity. The city has existed for nearly 3,000 years, developing from a Phoenician colony of the 1st millennium BC into the capital of an ancient empire. It was little more than an agricultural village for nine hundred years until the middle of the 20th century; since then it has grown rapidly as an upscale coastal suburb.
 • Kartago (fenizieraz: Qart-ḥadašt, «hiri berri») antzinaroko hiria da, Tunis aintziraren ondoan kokatua, gaur egungo Tunisian, gaur egungo Tunistik hurbil.
 • Kartaca (Latince: Carthago), MÖ 814 yılında, Tunus yarımadasında kurulmuş olan bir Fenike kolonisidir. Kartaca, Fenike dilinde Kart-hadaşt yani "Yeni Şehir" anlamına gelmektedir. Kart Hadaşt, 22 sessiz harften oluşan Fenike alfabesiyle QRT-HDST olarak yazılmaktadır. Bugün için Kartaca ile ilgili yazılı kaynaklar, Romalı ve Yunanlı tarihçilerin çalışmalarıyla sınırlıdır.
 • Карфаге́н (финик. Qart Hadasht, лат. Carthago, араб. قرطاج‎‎, Картадж, фр. Carthage) — исторический город на территории Туниса, вблизи столицы страны — города Тунис.Название Qart Hadasht (в пунической записи без гласных Qrthdst) переводится с финикийского языка как «новый город».На протяжении своей истории Карфаген был столицей основанного финикийцами государства Карфаген, одной из крупнейших держав Средиземноморья.
 • Cartagine (latino: Carthago o Karthago; greco: Καρχηδών, Karkhēdōn; arabo:قرطاج, Qarṭāj; berbero: ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⴻⵏ, Kartajen; ebraico: קרתגו, Kartago; dal fenicio קַרְתְּ חַדַשְתְּ, Qart-ḥadašt, che significa «Città nuova», inteso come "Nuova Tiro") è un'antica città, fiorente in età antica e oggi sobborgo di Tunisi, in Tunisia.La città è collocata sul lato orientale del Lago di Tunisi. Secondo una leggenda romana, fu fondata nell'814 a.C.
 • Cartago —en àrab قرطاج (Qartāj), (en francès Carthage— és una ciutat de Tunísia, dins la governació de Tunis, a uns 10 km al nord-est de Tunis. Té 20.715 habitants i és capçalera d'una delegació amb 22.590 habitants segons el cens del 2004. La nova ciutat va ser fundada sobre les ruïnes de l'antiga ciutat de Cartago, capital fenícia fins a l'any 146 aC, i després ciutat romana important. Cartago és en una península compresa entre el golf i el llac de Tunísia.
 • Cartago fue una importante ciudad de la Antigüedad, fundada por los fenicios procedentes de Tiro en un enclave costero del norte de África, a 17 km de la actual ciudad de Túnez.Existen numerosas fechas expuestas por los historiadores clásicos sobre la fecha fundacional de Cartago.La leyenda clásica cuenta que fue la princesa Dido quien la fundó en el año 814 a. C.Si bien el consenso actual es afirmar que la ciudad fue fundada entre los años 825 y 820 a. C.
 • Cartago (em árabe: قرطاج‎,; transl.: Qartaj; em berbere: Kartajen; em grego clássico: Καρχηδών; transl.: Karkhēdōn; em latim: Carthago ou Karthago; do fenício: Qart - ḥadašt, "Nova Cidade") foi uma antiga cidade, originariamente uma colônia fenícia no norte da África, situada a leste do lago de Túnis, perto do centro de Túnis, na Tunísia. Foi uma potência na Antiguidade, disputando com Roma o controle do mar Mediterrâneo.
 • Carthago (Punisch: Qart Hadasht ( ; "nieuwe stad"); Oudgrieks: Καρχηδών, Karchēdṓn; Nederlands, verouderd: Karthaag, Karthago) was een belangrijke Fenicische handelsstad in Noord-Afrika. In de oudheid was Carthago de hoofdstad van het Carthaagse Rijk, waarvan de inwoners door de Romeinen Puniërs (Latijn: Punici) werden genoemd. In de 3e eeuw v.Chr. was het Carthaagse Rijk de grootste rivaal van het Romeinse Rijk.
 • 36.85305555555610.323055555556Karthago (lateinisch Carthago, altgriechisch Καρχηδών, -όνος Karchēdōn; aus dem phönizischen קרת חדשת Qart-Hadašt ,neue Stadt‘, ‚neues Tyros‘) war eine Großstadt in Nordafrika nahe dem heutigen Tunis in Tunesien. In der Antike war Karthago zunächst Hauptstadt der gleichnamigen See- und Handelsmacht. Die Einwohner Karthagos wurden von den Römern als Punier (abgeleitet von Phönizier) bezeichnet.
 • 36.858, 10.331Картаген е съвременен тунизийски град в столичната област Тунис. Наследник на историческите античен пунически Картаген и римски Картаген.Картаген е основан като финикийска колония в края на 9 век пр.н.е.. След попадането на метрополията Тир последователно под асирийска и ахеменидска власт, северноафриканския магребски град постепенно се превръща в столица на антична презморска държавна конгломерация в Западното Средиземноморие.
rdfs:label
 • Carthage
 • Cartagine
 • Cartago
 • Cartago
 • Cartago
 • Carthage
 • Carthago
 • Kartaca
 • Kartagina
 • Kartago
 • Karthago
 • Karthágó
 • Kartágo
 • Qart Hadast
 • Картаген
 • Карфаген (город)
 • カルタゴ
 • 카르타고
owl:sameAs
geo:lat
 • 36.858009 (xsd:float)
geo:long
 • 10.330904 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Carthage
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:city of
is dbpedia-owl:country of
is dbpedia-owl:deathPlace of
is dbpedia-owl:district of
is dbpedia-owl:location of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:raceTrack of
is dbpedia-owl:region of
is dbpedia-owl:residence of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:allegeance of
is prop-fr:allégeance of
is prop-fr:chefLieu of
is prop-fr:circuit of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:commune of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:grade of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:lieuDeDécès of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:origine of
is prop-fr:pays of
is prop-fr:région of
is prop-fr:résidence of
is prop-fr:résidenceOfficielle of
is prop-fr:siege of
is prop-fr:site of
is prop-fr:subdivision of
is prop-fr:ville of
is prop-fr:villes of
is skos:subject of
is foaf:depiction of
is foaf:primaryTopic of