La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie le cœur et ses maladies. Le médecin spécialisé pratiquant la cardiologie s'appelle le cardiologue. Par extension, il s'intéresse également aux problèmes vasculaires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie le cœur et ses maladies. Le médecin spécialisé pratiquant la cardiologie s'appelle le cardiologue. Par extension, il s'intéresse également aux problèmes vasculaires.
 • Cardiology (from Greek καρδίᾱ kardiā, "heart" and -λογία -logia, "study") is a medical specialty dealing with disorders of the heart be it human or animal. The field includes medical diagnosis and treatment of congenital heart defects, coronary artery disease, heart failure, valvular heart disease and electrophysiology. Physicians who specialize in this field of medicine are called cardiologists. Physicians who specialize in cardiac surgery are called cardiac surgeons.
 • Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır: Girişimsel kardiyoloji Kalp elektrofizyolojisiTabii, alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir: Hipertansiyon Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi) Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler) Doğuştan kalp hastalıklarıNefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır: Ekokardiyografi Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri: Kalp stres testi ("efor testi" ya da "eforlu EKG" olarak da bilinir) Taşınabilir EKG aygıtı ("Holter monitörü" olarak da bilinir) Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri Koroner anjiyografiKardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır açil müdahale gerekebileçek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takipedildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takipedilmekte olup bu monitörler tesitedilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıkları alanında profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır. Türkiye'deki bu tip hastanelerden bazıları Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami Ersek ve Koşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesidir.
 • 循環器学(じゅんかんきがく、英語: cardiology)は、主に内科学の一分野。語源でもある「心臓学」(cardiology)という名称からわかるように、主に心臓を研究する分野として発展し、心臓・冠動脈・大動脈・血圧等の循環器(circulation)全体を取り扱う分野。外科学分野においては心臓血管外科学が携わる。
 • La cardiología (del gr. καρδία 'corazón' y λογία 'estudio') es la rama de la medicina interna, encargada de las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. Se incluye dentro de las especialidades médicas quirúrgicas.
 • A kardiológia a belgyógyászat egyik ága, mely a szív és az erek betegségeivel foglalkozó tudományág. A terület orvosi végzettségű specialistáit kardiológusoknak nevezzük.A kardiológusok nem összetévesztendőek a (cardiothoracic, ill. kardiovaszkuláris) szívsebészekkel, akik a szegycsont átmetszésével (sternotomia) műtenek: Ez a szíven és ereken végzett nyílt műtéti eljárásokat jelenti.
 • Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van het hart.De cardioloog maakt hiervoor van een aantal onderzoeken gebruik, waarvan de polsslag, de systolische en diastolische bloeddruk, het ECG of 'hartfilmpje', de echografie van het hart, en de hartcatheterisatie de belangrijkste zijn. Recent is het in een aantal ziekenhuizen ook mogelijk de relatief nieuwe coronary CTA of 3-dimensionale hartscan te ondergaan. Hierbij kunnen wandonregelmatigheden in de kransslagvaten minder invasief worden beoordeeld.Voor de behandeling komen geneesmiddelen: (bloeddrukverlagende middelen, anti-angineuze, ritmestoornis-bestrijdende, contractiekracht bevorderende middelen), elektronische al dan niet implanteerbare apparaten: pacemaker, implanteerbare defibrillator ofwel ICD, kunstmatige circulatiepompen, operaties (bijvoorbeeld klepreconstructies, klepvervangingen, sluiting van atriale of ventriculaire septumdefecten, omleidingen, dotteren, en ablatietechnieken) in aanmerking.Aangezien ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking uiteindelijk aan een hartprobleem overlijdt, is de cardiologie een van de grotere specialismen.
 • La cardiologia és la branca de la medicina que s'ocupa de les afeccions del cor i de l'aparell circulatori. S'inclou dins de les especialitats mèdiques, és a dir, no abasta la cirurgia, encara i quan moltes de les afeccions cardiològiques són d'abast quirúrgic, pel que un equip de cardiòlegs normalment està integrat per un cardiòleg, un cirurgià cardiovascular i fisiatre, integrant a més a més altres especialitats quan el terreny del pacient ho requereix.A Espanya, per ser cardiòleg cal llicenciar-se en medicina i després cursar l'especialització en cardiologia.
 • Кардиологията (на английски: Cardiology; на латински: Cor означава "сърце") е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Секторът като цяло е разделен на подобласти: коронарна болест, сърдечна недостатъчност и електрофизиология. Лекарите, които специализират в тази област на медицината се наричат ​​кардиолози.
 • Kardiologi (berasal dari bahasa Yunani: καρδιά (kardia) yang berarti jantung) adalah cabang penyakit dalam yang menghadapi pengobatan penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Kardiologi kemudian umumnya dibagi atas kelainan jantung bawaan, penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit jantung valvular, aritmia dan elektrofisiologi, serta kelainan pembuluh darah atau vaskular (arteri dan vena). Kardiologis merupakan dokter yang mendalami dan bekerja di lingkup penyakit jantung dan pembuluh darah dan tidak selalu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang mendalami juga mendalami Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah akan bergelar Dr.XXX SpPD SpJP, sedangkan Dokter Umum yang mendalami juga Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah akan bergelar Dr.YYY SpJP.
 • Cardiologia (em grego: Καρδιολογία lit. Estudo do Coração) é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório.O médico especialista nessa área é o cardiologista e pediatra.O exame mais comum, feito por rotina durante uma consulta de cardiologia é o Eletrocardiograma e o ultrassom. O Eletrocardiograma é um exame que deverá ser laudado por cardiologista.
 • La cardiologia è una branca della medicina che si occupa dello studio, della diagnosi e della cura (farmacologica e/o invasiva) delle malattie cardiovascolari acquisite o congenite. Chi si occupa di tale branca della medicina, come medico specialista, viene chiamato cardiologo.La cardiologia è una disciplina che negli anni più recenti si è molto evoluta e al suo interno si sono sviluppate specialità come l'emodinamica e l'elettrofisiologia. Va inoltre segnalato che il miglioramento terapeutico medico e chirurgico delle cardiopatie congenite ha permesso la sopravvivenza di numerosi bambini che, diventati adulti, hanno determinato il crearsi di una nuova branca della cardiologia dedicata ai cardiopatici congeniti adulti.Oltre che della cura delle malattie cardiovascolari, scompenso cardiaco, anomalie del ritmo, il cardiologo si occupa della prevenzione cardiovascolare e della riabilitazione del paziente sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione sia esso cardiochirurgico, che di angioplastica percutanea.Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte al mondo (50% del totale dei paesi sviluppati e 25% nei paesi in via di sviluppo). Fra le malattie cardiache più diffuse ritroviamo l'angina stabile da sforzo, l'angina instabile e l'infarto del miocardio.
 • Kardiologie ist die Lehre vom Herzen, die sich mit seinen Strukturen, den Funktionen im Organismus und den Erkrankungen des Herzens befasst und in der Humanmedizin mit dem Teilgebiet der Inneren Medizin, das die Herz-Kreislauferkrankungen bei Erwachsenen umfasst. Die Kinderkardiologie ist in Deutschland und der Schweiz ein eigenständiges Teilgebiet der Kinderheilkunde.Kardiologe ist in den deutschsprachigen Ländern eine standesrechtlich geschützte Bezeichnung, die nur von Ärzten geführt werden darf, die im Rahmen einer speziellen Weiterbildung besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Kardiologie erworben und nachgewiesen haben.
 • Кардиоло́гия (от греч. καρδία — сердце и λογος — изучение) — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики. Кроме того, в сфере ведения кардиологии лежат проблемы медицинской реабилитации лиц с поражениями сердечно-сосудистой системы.
 • Kardiologia da aparatu kardiobaskularraren gaixotasunetaz arduratzen den espezialitate medikoa, zehazki bihotzarekin lotutakoetaz.
 • Kardiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce. Oblast zahrnuje diagnostiku vrozených srdečních vad, ischemické choroby, srdeční selhání a ostatní onemocnění srdce. Jako samostatný obor zabývající se onemocněním cév se vyčleňuje angiologie. Lékař specializující na tento obor se nazývají kardiolog.
 • Kardiologia (z gr. "καρδιά" – serce, "λόγος" – nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 106373 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11230 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 191 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107271153 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie le cœur et ses maladies. Le médecin spécialisé pratiquant la cardiologie s'appelle le cardiologue. Par extension, il s'intéresse également aux problèmes vasculaires.
 • Cardiology (from Greek καρδίᾱ kardiā, "heart" and -λογία -logia, "study") is a medical specialty dealing with disorders of the heart be it human or animal. The field includes medical diagnosis and treatment of congenital heart defects, coronary artery disease, heart failure, valvular heart disease and electrophysiology. Physicians who specialize in this field of medicine are called cardiologists. Physicians who specialize in cardiac surgery are called cardiac surgeons.
 • 循環器学(じゅんかんきがく、英語: cardiology)は、主に内科学の一分野。語源でもある「心臓学」(cardiology)という名称からわかるように、主に心臓を研究する分野として発展し、心臓・冠動脈・大動脈・血圧等の循環器(circulation)全体を取り扱う分野。外科学分野においては心臓血管外科学が携わる。
 • La cardiología (del gr. καρδία 'corazón' y λογία 'estudio') es la rama de la medicina interna, encargada de las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. Se incluye dentro de las especialidades médicas quirúrgicas.
 • A kardiológia a belgyógyászat egyik ága, mely a szív és az erek betegségeivel foglalkozó tudományág. A terület orvosi végzettségű specialistáit kardiológusoknak nevezzük.A kardiológusok nem összetévesztendőek a (cardiothoracic, ill. kardiovaszkuláris) szívsebészekkel, akik a szegycsont átmetszésével (sternotomia) műtenek: Ez a szíven és ereken végzett nyílt műtéti eljárásokat jelenti.
 • Кардиологията (на английски: Cardiology; на латински: Cor означава "сърце") е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Секторът като цяло е разделен на подобласти: коронарна болест, сърдечна недостатъчност и електрофизиология. Лекарите, които специализират в тази област на медицината се наричат ​​кардиолози.
 • Cardiologia (em grego: Καρδιολογία lit. Estudo do Coração) é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório.O médico especialista nessa área é o cardiologista e pediatra.O exame mais comum, feito por rotina durante uma consulta de cardiologia é o Eletrocardiograma e o ultrassom. O Eletrocardiograma é um exame que deverá ser laudado por cardiologista.
 • Kardiologia da aparatu kardiobaskularraren gaixotasunetaz arduratzen den espezialitate medikoa, zehazki bihotzarekin lotutakoetaz.
 • Kardiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce. Oblast zahrnuje diagnostiku vrozených srdečních vad, ischemické choroby, srdeční selhání a ostatní onemocnění srdce. Jako samostatný obor zabývající se onemocněním cév se vyčleňuje angiologie. Lékař specializující na tento obor se nazývají kardiolog.
 • Kardiologia (z gr. "καρδιά" – serce, "λόγος" – nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem.
 • Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
 • Кардиоло́гия (от греч. καρδία — сердце и λογος — изучение) — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.
 • Kardiologi (berasal dari bahasa Yunani: καρδιά (kardia) yang berarti jantung) adalah cabang penyakit dalam yang menghadapi pengobatan penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Kardiologi kemudian umumnya dibagi atas kelainan jantung bawaan, penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit jantung valvular, aritmia dan elektrofisiologi, serta kelainan pembuluh darah atau vaskular (arteri dan vena).
 • Kardiologie ist die Lehre vom Herzen, die sich mit seinen Strukturen, den Funktionen im Organismus und den Erkrankungen des Herzens befasst und in der Humanmedizin mit dem Teilgebiet der Inneren Medizin, das die Herz-Kreislauferkrankungen bei Erwachsenen umfasst.
 • La cardiologia és la branca de la medicina que s'ocupa de les afeccions del cor i de l'aparell circulatori.
 • Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van het hart.De cardioloog maakt hiervoor van een aantal onderzoeken gebruik, waarvan de polsslag, de systolische en diastolische bloeddruk, het ECG of 'hartfilmpje', de echografie van het hart, en de hartcatheterisatie de belangrijkste zijn. Recent is het in een aantal ziekenhuizen ook mogelijk de relatief nieuwe coronary CTA of 3-dimensionale hartscan te ondergaan.
 • La cardiologia è una branca della medicina che si occupa dello studio, della diagnosi e della cura (farmacologica e/o invasiva) delle malattie cardiovascolari acquisite o congenite. Chi si occupa di tale branca della medicina, come medico specialista, viene chiamato cardiologo.La cardiologia è una disciplina che negli anni più recenti si è molto evoluta e al suo interno si sono sviluppate specialità come l'emodinamica e l'elettrofisiologia.
rdfs:label
 • Cardiologie
 • Cardiologia
 • Cardiologia
 • Cardiologia
 • Cardiologie
 • Cardiology
 • Cardiología
 • Kardiologi
 • Kardiologia
 • Kardiologia
 • Kardiologie
 • Kardiologie
 • Kardiológia
 • Kardiyoloji
 • Кардиология
 • Кардиология
 • 循環器学
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:disciplines of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:qualité of
is prop-fr:spécialités of
is foaf:primaryTopic of