Une caméra thermique enregistre les différents rayonnements infrarouge (ondes de chaleur) émis par les corps et qui varient en fonction de leur température. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une caméra thermique ne permet pas de voir derrière une paroi ou un obstacle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une caméra thermique enregistre les différents rayonnements infrarouge (ondes de chaleur) émis par les corps et qui varient en fonction de leur température. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une caméra thermique ne permet pas de voir derrière une paroi ou un obstacle. Elle reproduit la chaleur emmagasinée par un corps, ou montre le flux thermique d'une paroi en raison d’un foyer se trouvant à l’arrière.Les vitres ainsi que les parties métalliques polies reflètent l’image thermique tel un miroir. Cette image, bien que moins nette, peut cependant induire un observateur en erreur.Bien que la longueur d'onde du rayonnement infrarouge dépende de la température, les caméras thermiques ont en général un seul canal (comme une caméra qui filme en "noir et blanc"), et les caméras se contentent de produire une image de l'intensité du rayonnement, qui permet également d'apprécier la température de la source. La couleur produite par la caméra est une fausse couleur, obtenue en associant une couleur à l'intensité reçue, afin de faciliter la lecture directe de la température : à chaque couleur de l'image correspond une température.
 • Una cámara térmica o cámara infrarroja es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos medios del espectro electromagnético de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano.Estas cámaras operan, más concretamente, con longitudes de onda en la zona del infrarrojo térmico, que se considera entre 3 µm y 14 µm.
 • Termowizor – optoelektroniczne urządzenie obrazowe analizujące tzw. temperaturowe promieniowanie podczerwieni. Występuje w wersjach obserwacyjnych oraz pomiarowych.Na Zachodzie urządzenia te występują głównie pod nazwami będącymi odpowiednikami nazw: kamera termiczna, termograficzna lub kamera podczerwieni, zwłaszcza gdy z kontekstu wynika, że jej zakres czułości widmowej obejmuje pasma 3-5 lub 8-13 mikrometrów. Pasma te pokrywają się z obszarami wysokiej przepuszczalności atmosfery dla promieniowania podczerwonego.O atrakcyjności zobrazowań bądź badań metodą termowizyjną decyduje wszechobecność promieniowania temperaturowego, zbyteczność stosowania jakichkolwiek zewnętrznych źródeł oświetlenia, znacznie mniejszy wpływ mgieł, dymów oraz klasycznych dla promieniowania widzialnego oddziaływań maskujących. Zdolność aparatury do tworzenia, w czasie rzeczywistym, zobrazowań mikrozmian w rozkładach temperatury stwarza unikatowe możliwości obserwacji, wykrywania oraz diagnozowania stanu badanych obiektów. Operator kamery decyduje o sposobie różnicowania tych rozkładów w obrazie wyjściowym (zobrazowania czarno-białe, biało-czarne lub kolorowe z różnym doborem skal).W latach 50.-70. XX w. kamery termiczne budowano głównie na bazie kriogenicznie chłodzonych, pojedynczych detektorów fotonowych promieniowania podczerwonego. W późniejszych rozwiązaniach zaczęły dominować detektory wieloelementowe – linijki oraz matryce detektorów. W drugiej połowie lat 90. XX w. nastąpił przełom technologiczny, polegający na skonstruowaniu względnie tanich matryc niechłodzonych detektorów termicznych, dzięki czemu radykalnie spadły ceny, przy jednoczesnym wzroście walorów użytkowych tych kamer. Doszło wówczas do gwałtownego rozszerzenia oferty aparaturowej oraz pola zastosowań – zarówno w tradycyjnym dla tych urządzeń sektorze aparatury specjalnej (wojsko, policja, służby ochrony granic i mienia, straże pożarne i ratownictwo), jak i w sektorze aparatury cywilnej.W kamerach o najwyższych parametrach wykrywalności i rozdzielczości termicznej nadal jednak są stosowane matryce kriogeniczne. Szczególne nadzieje wiąże się z obrazowaniem multispektralnym w podczerwieni oraz łączeniem kamer termicznych z kamerami i czujnikami innych typów.Lista cywilnych zastosowań kamer termicznych liczy ponad 100 obszarów[potrzebne źródło] i stale jest rozszerzana. Szczególną popularność kamer termicznych prognozuje się dla zastosowań w komunikacji (poprawa zakresu widzenia i wykrywalności przeszkód), w diagnostyce przemysłowej (wyposażenie indywidualne oraz sieci czujników obrazowych), w robotyce (automaty wojskowe bądź cywilne), a także w straży pożarnej i ratownictwie (prace w warunkach ograniczonej widzialności).
 • Una càmera tèrmica és un dispositiu CCD capaç de detectar l'espectre electromagnètic infraroig proper. En comptes del rang de 450–750 nanòmetres aquestes càmeres poden operar amb longituds d'ona tan llargues com 14.000 nm (14 µm).
 • A thermographic camera (also called an infrared camera or thermal imaging camera) is a device that forms an image using infrared radiation, similar to a common camera that forms an image using visible light. Instead of the 450–750 nanometer range of the visible light camera, infrared cameras operate in wavelengths as long as 14,000 nm (14 µm).
 • Een infraroodcamera of warmtebeeldcamera is een camera die beelden waarneemt in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. Dit kan een aantal voordelen hebben, bij landschapsfotografie kan men bijvoorbeeld door lichte nevel heen fotograferen die bij de golflengten van zichtbaar licht ondoordringbaar lijkt; bij nog grotere golflengten kan men de uitgezonden warmtestraling van levende wezens en automotoren detecteren. Men kan ook 's nachts of in het duister fotograferen, eventueel met gebruik van een infrarode lichtbron, die een voor de camera wel, maar voor de ogen van de gefotografeerden niet zichtbaar licht uitstraalt, zodat de gefotografeerde personen of dieren zich onbespied wanen. De infraroodcamera is daarom één van toepassingen van nachtzichtapparatuur. Toepassingen zijn onder andere medisch, militair en astronomisch.Beelden gemaakt met een infraroodcamera bevatten doorgaans een enkel kleurkanaal omdat de sensor verschillende infrarood golflengten niet kan onderscheiden. Soms worden infraroodbeelden bewerkt en ingekleurd. Deze "valse kleuren" dienen om het beeld te verduidelijken, maar de kleuren hebben niets met de werkelijkheid te maken.Moderne digitale camera's maken gebruik van CCD chips die behalve voor zichtbaar licht óók gevoelig zijn voor infrarood licht. Om die reden kunnen deze camera's soms infrarood bronnen "zichtbaar" maken. Duurdere modellen beschikken vaak over een filter die deze ongewenste straling uit het beeld filtert.
 • Теплови́зор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее (или в памяти) тепловизора как цветовое поле, где определённой температуре соответствует определённый цвет. Как правило, на дисплее отображается диапазон температуры видимой в объектив поверхности. Типовое разрешение современных тепловизоров — 0,1 °C. Более подробная информация доступна в разделе Термография.В наиболее бюджетных моделях тепловизоров, информация записывается в память устройства и может быть считана через интерфейс подключения к компьютеру. Такие тепловизоры обычно применяют в паре с ноутбуком или персональным компьютером и программным обеспечением, позволяющим принимать данные с тепловизора в режиме реального времени.Различают наблюдательные и измерительные тепловизоры. Первые просто делают изображение в инфракрасных лучах видимым в той или иной цветовой шкале. Измерительные тепловизоры, кроме того, присваивают значению цифрового сигнала каждого пиксела соответствующую ему температуру, в результате чего получается картина распределения температур.
 • La termocamera (anche detta telecamera termografica) è una particolare telecamera, sensibile alla radiazione infrarossa, capace di ottenere immagini o riprese termografiche.A partire dalla radiazione rilevata si ottengono dunque delle mappe di temperatura delle superfici esposte spesso utilizzate a fini scientifici o anche militari.Le termocamere si dividono in radiometriche e non radiometriche. Le prime consentono di misurare il valore di temperatura assoluto di ogni punto dell'immagine. L'immagine, infatti, è costruita su una matrice di un certo numero di pixel per un certo numero di righe.L'elettronica dello strumento "legge" velocemente il valore di energia immagazzinata da ogni singolo pixel e genera un'immagine, in bianco e nero o in falsi colori, dell'oggetto osservato.
 • Eine Wärmebildkamera (auch als Thermografie-, Thermal-, oder Infrarotkamera, oder beim Militär Wärmebildgerät (dort oftmals als FLIR für Forward Looking Infrared) bezeichnet) ist ein bildgebendes Gerät ähnlich einer herkömmlichen Kamera, das jedoch Infrarotstrahlung empfängt. Die Infrarotstrahlung liegt im Wellenlängenbereich von ca. 0,7 µm bis 1000 µm. Wärmebildkameras nutzen allerdings aufgrund der typischen Emissionswellenlängen in der Nähe der Umgebungstemperatur den Spektralbereich von ca. 3,5 bis 15 µm (mittleres und langwelliges Infrarot).Dieser Bereich ist auch für die Messung und bildliche Darstellung von Temperaturen im Umgebungstemperaturbereich geeignet, wenn der Emissionsgrad bekannt ist. Dieser streut allerdings materialabhängig sehr zwischen 0,012 und 0,98 – entsprechend ungenau kann die Temperaturzuordnung ausfallen.Da die normale Atmosphäre in diesem Bereich weitgehend transparent ist, stört die seitliche Einstrahlung der Sonne sowie künstlicher Lichtquellen kaum, solange die Distanz nur einige Meter beträgt. Bei größeren Entfernungen kann die Eigenstrahlung der Luft das Ergebnis verfälschen.
 • Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Genelde güvenlik amaçlı da kullanılabilir ama çok çeşitli sektörlerin de kullanımına açıktır. Özellikle ısıya güdümlü füze, gece görüş sistemleri ve benzeri askeri tekniklerin gelişmesi ile önemi artmıştır.Elektrik sektöründe ise, elektriksel problemlerin tespitinde kullanılır. Elektrik akımının geçişi sırasında materyalde oluşan ısınma termal kameralar ile gözlenerek problem tespiti kolaylıkla yapılabilir. Aşırı yük altındaki güç transformatörleri, kablolar, kontak noktaları, kapasitörler, termal kamera ile gözlenerek ısınan noktalardaki problemler herhangi bir elektriksel ölçüm yapmadan tespit edilebilir.İnşaat mühendisliği alanda ise çelik yapılarda metal yorgunluğunun tespiti için, sıva altında oluşan küf nem veya çatlakların tespiti içinde kullanılır.Bu cihazların çektiği fotoğrafta sıcak bölgeler açık renk, soğuk bölgeler ise koyu renk le gösterilir. en soğuk bölgeyi mavi, en sıcak bölgeyi ise sarı gösterir. ortamın sıcaklığına göre mavi den sarı ya da kırmızı renk kullanarak geçer.Tüm nesneler eğer -273derece üzerinde ise termal enerji yaymaktadır. bu da nesnelerde sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. gözümüzün göremediğikızılötesi aralıkta termal enerji yayılır. bu aralık kırmızı ışık ve mikrodalga ışınları arasındadır. bu kameralar normal bakıncA görülmeyen fakat ciddi sonuçlar doğurabilecek problemleri net olarak görebilmeyi sağlar.Yüzey sıcaklıklarını ölçmek , algılamak amacıyla elektronik optik cihazlardA kullanılmaktadır. elektromanyetik dalgalar iletimi doğrudan olmayan hareketi esnasında çıkan ısı hareketidir. bu ccihazlar bu dalgaları ışınımı algılamak aynı zamanda ölçmek amacıyla elektronik optik cihazları kullanılır. burada kamera canlıları vücutlardan çıkan ısı sayesinde görünür . yani canlının yaydığı vücüt ısısından yola çıkarak tesbit eder ve yerlerini belirler. bu cihazları diğer görüntüleme cihazlarindan ayıran özelliği ise analiz yazılımlarına sahip olmasıdır.bu sayede doğadaki tüm materyal tiplerin kızılötesi yayılımları bulunabilir.her objenin ısı yayımı farklılk gösterir buna emissivity denir ve 0 ile 1 arasında değişir. siyah hariç tüm nesneler 1 in altında siyah ta ise emissivity 1 dir.Bu cihazlar görüntü oluşturmak için belli bir sıcaklık aralığına sahiptir. sıcaklığına göre de IR yayılımları vardr ve her IR yayılımın değişik dalda boyunda olduğu için bu cihazlar belirli sıcaklık arasında görüntü verirler. kamerada ki objektifler küçük sıcaklıkta bile sıcaklık farkını yakalayıp bu farktan görüntü oluşturan bir özelliğe sahiptir.
 • Kamera thermographic atau kamera inframerah adalah perangkat yang membentuk suatu gambar dengan menggunakan radiasi infra merah, mirip dengan kamera umum yang membentuk suatu gambar dengan menggunakan cahaya tampak. Rata-rata kisaran 450-750 nanometer dari kamera cahaya tampak, kamera inframerah beroperasi dalam panjang gelombang sepanjang 14.000 nm (14 mm).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 99510 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5883 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107397341 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une caméra thermique enregistre les différents rayonnements infrarouge (ondes de chaleur) émis par les corps et qui varient en fonction de leur température. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une caméra thermique ne permet pas de voir derrière une paroi ou un obstacle.
 • Una cámara térmica o cámara infrarroja es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos medios del espectro electromagnético de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano.Estas cámaras operan, más concretamente, con longitudes de onda en la zona del infrarrojo térmico, que se considera entre 3 µm y 14 µm.
 • Una càmera tèrmica és un dispositiu CCD capaç de detectar l'espectre electromagnètic infraroig proper. En comptes del rang de 450–750 nanòmetres aquestes càmeres poden operar amb longituds d'ona tan llargues com 14.000 nm (14 µm).
 • A thermographic camera (also called an infrared camera or thermal imaging camera) is a device that forms an image using infrared radiation, similar to a common camera that forms an image using visible light. Instead of the 450–750 nanometer range of the visible light camera, infrared cameras operate in wavelengths as long as 14,000 nm (14 µm).
 • Kamera thermographic atau kamera inframerah adalah perangkat yang membentuk suatu gambar dengan menggunakan radiasi infra merah, mirip dengan kamera umum yang membentuk suatu gambar dengan menggunakan cahaya tampak. Rata-rata kisaran 450-750 nanometer dari kamera cahaya tampak, kamera inframerah beroperasi dalam panjang gelombang sepanjang 14.000 nm (14 mm).
 • Termowizor – optoelektroniczne urządzenie obrazowe analizujące tzw. temperaturowe promieniowanie podczerwieni. Występuje w wersjach obserwacyjnych oraz pomiarowych.Na Zachodzie urządzenia te występują głównie pod nazwami będącymi odpowiednikami nazw: kamera termiczna, termograficzna lub kamera podczerwieni, zwłaszcza gdy z kontekstu wynika, że jej zakres czułości widmowej obejmuje pasma 3-5 lub 8-13 mikrometrów.
 • La termocamera (anche detta telecamera termografica) è una particolare telecamera, sensibile alla radiazione infrarossa, capace di ottenere immagini o riprese termografiche.A partire dalla radiazione rilevata si ottengono dunque delle mappe di temperatura delle superfici esposte spesso utilizzate a fini scientifici o anche militari.Le termocamere si dividono in radiometriche e non radiometriche. Le prime consentono di misurare il valore di temperatura assoluto di ogni punto dell'immagine.
 • Eine Wärmebildkamera (auch als Thermografie-, Thermal-, oder Infrarotkamera, oder beim Militär Wärmebildgerät (dort oftmals als FLIR für Forward Looking Infrared) bezeichnet) ist ein bildgebendes Gerät ähnlich einer herkömmlichen Kamera, das jedoch Infrarotstrahlung empfängt. Die Infrarotstrahlung liegt im Wellenlängenbereich von ca. 0,7 µm bis 1000 µm. Wärmebildkameras nutzen allerdings aufgrund der typischen Emissionswellenlängen in der Nähe der Umgebungstemperatur den Spektralbereich von ca.
 • Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Genelde güvenlik amaçlı da kullanılabilir ama çok çeşitli sektörlerin de kullanımına açıktır. Özellikle ısıya güdümlü füze, gece görüş sistemleri ve benzeri askeri tekniklerin gelişmesi ile önemi artmıştır.Elektrik sektöründe ise, elektriksel problemlerin tespitinde kullanılır.
 • Een infraroodcamera of warmtebeeldcamera is een camera die beelden waarneemt in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. Dit kan een aantal voordelen hebben, bij landschapsfotografie kan men bijvoorbeeld door lichte nevel heen fotograferen die bij de golflengten van zichtbaar licht ondoordringbaar lijkt; bij nog grotere golflengten kan men de uitgezonden warmtestraling van levende wezens en automotoren detecteren.
 • Теплови́зор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее (или в памяти) тепловизора как цветовое поле, где определённой температуре соответствует определённый цвет. Как правило, на дисплее отображается диапазон температуры видимой в объектив поверхности. Типовое разрешение современных тепловизоров — 0,1 °C.
rdfs:label
 • Caméra thermique
 • Càmera tèrmica
 • Cámara térmica
 • Infraroodcamera
 • Kamera thermografik
 • Termal kamera
 • Termocamera
 • Termowizor
 • Thermographic camera
 • Wärmebildkamera
 • Тепловизор
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of