Calouste Sarkis Gulbenkian (en arménien Գալուստ Սարգիս Կյուլպենկյան ; né à Scutari le 23 mars 1869, mort à Lisbonne le 20 juillet 1955) est un financier arménien richissime connu pour avoir légué sa collection d'art à une fondation portugaise, la Fondation Calouste-Gulbenkian à Lisbonne.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (en arménien Գալուստ Սարգիս Կյուլպենկյան ; né à Scutari le 23 mars 1869, mort à Lisbonne le 20 juillet 1955) est un financier arménien richissime connu pour avoir légué sa collection d'art à une fondation portugaise, la Fondation Calouste-Gulbenkian à Lisbonne. Il fut surnommé « Monsieur 5 % », rappelant la part de capital qu'il détenait dans la Turkish Petroleum Company confirmé par l'accord de la ligne rouge.Son histoire, à cheval entre le XIXe et le XXe siècles est celle d'un diplomate, d'un contrebandier d'armes, d'un financier, d'un aventurier, et finalement d'un milliardaire hypocondriaque et mécène. Très peu connu du grand public, son personnage évoque irrésistiblement celui d'autres célèbres « tycoons » tels qu'Howard Hughes, ou John Davison Rockefeller, à la différence près qu'il ne reste aujourd'hui dans la mémoire collective que peu de traces de celui qui traversa tant de péripéties historiques, contribua à la naissance de la Shell Petroleum[réf. nécessaire][précision nécessaire], au partage des richesses pétrolières du Moyen-Orient entre les grandes puissances occidentales, amassa une des fortunes les plus colossales de son temps.
 • Калуст Саркис Гулбенкян (на английски: Calouste Sarkis Gulbenkian) е британски предприемач от арменски произход. Той играе важна роля в ранното развитие на нефтодобива в началото на 20 век. Придобил значително богатство, Гулбенкян завещава голяма част от него за създаването на Фондация Калуст Гулбенкян.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (Armenian: Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան) (23 March 1869 – 20 July 1955) was an Armenian businessman and philanthropist. He played a major role in making the petroleum reserves of the Middle East available to Western development. By the end of his life he had become one of the world's wealthiest individuals and his art acquisitions considered one of the greatest private collections.
 • Kalust Sarkis Gülbenkyan, (d. 29 Mart 1869, Üsküdar - ö. 20 Temmuz 1955, Lizbon) uluslararası petrol sanayiinin doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamış ve bu arada uluslararası siyasi ilişkilerde de etkili olmuş Ermeni asıllı Osmanlı Devleti vatandaşı bir işadamıdır.Kendisi soyağacını M.S. 4. yüzyılda Van Gölü güneyinde hüküm sürmüş Reşduni Ermeni prenslerine dayandırmış, ailesinin 11. yüzyılda Kapadokya'ya göçtüğünü, Bizans İmparatorluğu'nda asalet ifade eden Vart Badrik ismini, sonradan Türkçeye çevirerek Gülbenkyan şeklinde anılmaya başladıklarını, Kapadokya'da sanata ve sosyal hayata büyük hizmetleri geçtiğini iddia etmişse de, bunlar şüpheyle yaklaşılması gereken bilgilerdir.Gülbenkyan ilköğrenimini Kadıköy'de Aramyan-Uncuyan okulunda yapmış, sonradan Saint Joseph Fransız Lisesi 'ne geçmiştir. Avrupa'da sürdürdüğü öğreniminin ilk durağında Marsilya 'da bir süre kalarak Fransızca sını geliştirmiş, daha sonra Londra 'nın ünlü King's College üniversitesinde jeoloji mühendisliği diplomasını almıştır.1891'de 22 yaşındayken Kafkasya gezisine çıkmış, özellikle Bakü petrol yatakları, onu petrolün geleceğin yakıtı olacağı konusunda ikna etmiştir. Gezi hatıralarını kitap olarak yayınlamış, ayrıca ünlü şarkiyatçılık dergisi Revue des Deux Mondes için iki makale yazmıştır. Bu makalelerinin Osmanlı Devleti'nin ilgisini çekmesi üzerine, özellikle Osmanlı İmparatorluğu 'nun petrol kaynaklarını ve özellikle de Mezopotamya 'daki petrol rezervlerini ele alan bir raporu padişah II. Abdülhamit 'e sunulmak üzere hazırlamıştır.Bir sonraki aşamada Gülbenkyan, o dönemde Hollanda sömürgesi olan Endonezya 'da keşfedilmiş petrol kaynağını değerlendirmek için kurulmuş Hollandalı Shell şirketinin, bir İngiliz-Hollanda ortaklığı haline getirilmesiyle doğan günümüzün petrol devi Royal Dutch Shell 'in kuruluşunda yer alarak petrol sektörüne doğrudan girmiştir. Bu şirket ABD de John D. Rockefeller tarafından kurulmuş zamanının diğer petrol devi Standard Oil 'e rakip olarak ortaya çıkmaktaydı. Gülbenkyan Royal Dutch Shell çerçevesinde Basra Körfezi kıyı şeridindeki petrol yataklarının işletilebilmesi için (özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve İran nezdinde) gerekli girişimleri yürütmekle sorumluydu. 1898'de Paris ve Londra'daki Osmanlı elçiliklerine mali müşavir tayin edilmesiyle Gülbenkyan bir yandan da aynı zamanda bir Osmanlı memuru sıfatı edinmişti. Bu arada İngiliz vatandaşlığını da almıştır. 1910'da Jön Türk hükümeti idaresinde Osmanlı Bankası'na da danışmanlık yapmaya başlamış, petrol bölgeleri üzerindeki nüfuzunu artırmaya çalışan yeni oyuncu Almanya ile müzakerelerde rol oynamıştır.Bu çerçevede, 1912'de Irak petrol yataklarını işletmek üzere, Royal Dutch Shell'in % 25, Alman yatırımcıların toplam % 25, Türkiye Milli Bankası 'nın % 35 ve Kalust Gülbenkyan'ın da % 15 hissesine sahip olacağı Turkish Petroleum Company (T.P.C.) kurulmuştur. 1913-14'de Anglo-Persian Oil Company 'nin de ortaklığa dahil olmasıyla hisselerde yeni ayarlamalar yapılmış, Gülbenkyan'ın hissesi % 5'e indirilmiştir. 'Mr. Five Percent' (Bay Yüzde Beş) lakabı o dönemden kalmadır. I. Dünya Savaşı 'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulan Irak hükümeti ile Turkish Petroleum Company arasındaki müzakereleri de Gülbenkyan yürütmüş, ve T.P.C.'nin 1925'de gerekli imtiyazı almasını sağlamıştır. Ancak bu aşamada A.B.D. şirketleri de devreye girmiştir. Bunun üzerine Gülbenkyan bir kez daha taraflar arasında arabuluculuk yaparak, Anglo-Persian Oil Company, Royal Dutch Shell Group, Compagnie Française des Pétroles ve Near East Development Corporation (Amerikan petrol şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum) arasında Red Line Agreement (Kırmızı Çizgi Anlaşması) olarak bilinen anlaşmanın 1928'de akdedilmesini sağlamış, Osmanlı İmparatorluğu'nun eski toprakları üzerinde anlaşma taraflarının sözsahibi olacağı petrol yatakları arasındaki kırmızı çizgileri bizzat çizmiştir. Yüzde beşlik payını Turkish Petroleum Company'nin yerine yeni kurulan Iraq Petroleum Company bünyesinde de muhafaza etmiştir.1930'lu yıllardan itibaren hayatının sonuna kadar Gülbenkyan ilgisini sanat koleksiyonculuğu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Önceleri Paris'te topladığı koleksiyonunu daha sonra güvenlik mülahazalarıyla kısmen Londra'ya aktarmış, aktardığı parçalardan bazılarını sonradan British Museum ve National Gallery 'ye bağışlamıştır. 1942'de II. Dünya Savaşı 'nın ortasında tarafsız Portekiz 'e yerleşme kararı alan Gülbenkyan hayatının kalan kısmını burada geçirmiş ve 6000 parçalık paha biçilmez koleksiyonunun tamamını tek bir çatı altında toplamaya dönük çalışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Lizbon merkezli olarak faaliyetlerini uluslararası ölçekte halen sürdüren ve dünyanın en büyük vakıflarından biri olan Kalust Gülbenkyan Vakfı 'nı kurmuş, müze hayali ise ölümünden sonra gerçekleşmiştir. Ermeni diyasporası na ve Kudüs 'teki Ermeni Patrikliği ne yaptığı yardımlarla da tanınmaktadır. Londra'da St. Sarkis Ermeni Kilisesi 'ni inşa ettirmiş, 1930'da Bogos Nubar Paşa 'nın ölümüyle 2 yıllığına General Union of Armenian Welfare (Genel Ermeni Yardımlaşma Birliği)'nin başkanlığını yapmıştır.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (* 23. März 1869 in Scutari (Konstantinopel); † 20. Juli 1955 in Lissabon) war ein vermögender britischer Ingenieur, Ölforscher, Geschäftsmann, Finanzexperte und Kunstsammler armenischer Herkunft.Er gilt als Pionier der Ölforschung im Nahen Osten und ist als Gründer der in Lissabon ansässigen Stiftung Fundação Calouste Gulbenkian bekannt, die das im Jahr 1969 eröffnete Museum Museu Calouste Gulbenkian verwaltet.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (Scutari, hoy Üsküdar, Turquía, 23 de marzo de 1869 - Lisboa, 20 de julio de 1955) fue un ingeniero, empresario y filántropo armenio nacionalizado británico, activo en el sector del petróleo y uno de los pioneros en el desarrollo del sector petrolífero en Oriente Medio. Como filántropo, realizó una gran contribución en el desarrollo cultural en Portugal. Su herencia fue el origen de la Fundación Calouste Gulbenkian.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian, em arménio: Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան GCC (Üsküdar, 23 de Março de 1869 — Lisboa, 20 de Julho de 1955), foi um engenheiro e empresário arménio otomano naturalizado britânico (1902), activo no sector do petróleo e um dos pioneiros no desenvolvimento desse sector no Médio Oriente. Foi também um mecenas, tendo dado um grande contributo para o fomento da cultura em Portugal. A sua herança esteve na origem da constituição da Fundação Calouste Gulbenkian.
 • Calouste Gulbenkian (23. března 1869, Istanbul, Osmanská říše – 20. července 1955, Lisabon, Portugalsko) byl arménský podnikatel a filantrop. Sehrál zásadní roli ve zpřístupnění ropných zásob Středního Východu firmám v západní Evropě. V závěru svého života se stal jedním z nejbohatších lidí na světě a zároveň vlastníkem jedné z největších soukromých sbírek uměleckých děl.
 • カルースト・サルキス・グルベンキアン(Calouste Sarkis Gulbenkian、アルメニア語:Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան、1869年3月23日 – 1955年7月20日)は、アルメニア人の実業家、フィランソロピスト。ユスキュダル(現トルコ共和国、イスタンブルの一地区)出身。以下の逸話から、「ミスター5%」と呼ばれた。石油商人の息子として生まれる。バクーの石油工場で働くべく、父の命でロンドンのキングス・カレッジ・ロンドンで石油工学を学び、1902年にはイギリスの市民権を取得。1907年のロイヤル・ダッチ/シェルグループの合併に尽力し、同社の5%の株式を取得した。1912年にイラクでトルコ石油会社(TPC、イラク石油会社の前身)を立ち上げる。このトルコ石油会社にはアングロ・ペルシアン石油会社(現在のBP)、ロイヤル・ダッチ・シェル、ドイツ銀行が出資し、グルベンキアン自身も5%出資した。第1次世界大戦終結後のオスマン帝国崩壊に伴い、イラクはイギリスの委任統治領となるが、グルベンキアンは粘り強い交渉の末にトルコ石油会社のイラクでの石油採掘権を認めさせることに成功。そして1925年にはキルクーク付近のババ・グルグルに石油鉱床(キルクーク油田)が発見される。結果として、1928年にアングロ・ペルシアン、ロイヤル・ダッチ・シェル、フランス石油、そしてスタンダード・オイルとで中近東における石油権益について規定した赤線協定を結び、グルベンキアンは自身の5%の権益を認めさせた。そしてグルベンキアンは石油の売買により莫大な財産を手にすることとなる。グルベンキアンは永らくパリに拠点を置いていたが、第二次世界大戦を避けて1942年にポルトガルに渡り、1955年にリスボンで没した。フランスのシャトーヌフ=グラースに埋葬されている。グルベンキアンの死後、石油で稼いだ個人財産を元に、リスボンを拠点にしてカルースト・グルベンキアン財団、グルベンキアン管弦楽団、カルースト・グルベンキアン美術館などが運営されている。カルースト・グルベンキアン美術館は美術品の収集家でもあったグルベンキアンの膨大なコレクションが展示されており、特に、親交を結んだルネ・ラリックに製作させた145点もの美術工芸品の一大コレクションが有名。息子のヌバール・グルベンキアン(1896年-1972年)は、彼の石油事業を受け継ぐと共に、同様に慈善家としても知られた。
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (orm.Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան, ur. 23 marca 1869 w Stambule, zm. 20 lipca 1955 w Lizbonie) – ormiański przedsiębiorca, kolekcjoner i filantrop. Odegrał jedną z kluczowych ról w otwarciu zasobów naftowych na Bliskim Wschodzie dla zachodnich firm. Należał do najbogatszych ludzi na świecie. Twórca jednej z największych prywatnych kolekcji sztuki.
 • Галуст Саркис Гюльбенкян (арм. Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան, тур. Kalust Sarkis Gülbenkyan, порт. Calouste Sarkis Gulbenkian; 23 марта 1869, Стамбул — 20 июля 1955, Лиссабон) — предприниматель и миллиардер армянского происхождения, крупнейший нефтяной магнат середины XX века. Соучредитель и посредник множества нефтяных компаний. Основатель «Iraq Petroleum Company», заложивший начало нефтедобычи на Ближнем Востоке. В России прежде всего известен как основной покупатель полотен из коллекции Эрмитажа.Известен так же как «Нефтяной Талейран» и «Господин 5 процентов».
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (Armeens: Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան) (Scutari, 29 maart 1869 - Lissabon, 20 juli 1955) was een Brits zakenman en filantroop van Armeense afkomst. De Calouste Gulbenkian Stichting (Fundação Calouste Gulbenkian) is zijn belangrijkste erfenis.Gulbenkian werd geboren in Scutari (nu: Üsküdar) in het Ottomaanse Rijk. Hij studeerde aan het King's College in Londen. Na zijn studie was hij betrokken bij de oprichting van Shell. In 1902 werd hij genaturaliseerd tot Brits onderdaan. Gulbenkian vergaarde een enorm fortuin, onder meer dankzij de aandelen in oliemaatschappijen die hij hielp oprichten ('Mr. Five Percent').
dbpedia-owl:activity
dbpedia-owl:birthDate
 • 1869-03-23 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • 11969918t
dbpedia-owl:deathDate
 • 1955-07-20 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:sudocId
 • 027716163
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Calouste Gulbenkian peu avant 1900.
dbpedia-owl:viafId
 • 49233668
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 127114 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12832 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 74 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108386165 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activitésAutres
 • diplomate, contrebandier d'armes, aventurier, mécène
prop-fr:ascendants
 • Sarkis et Dirouhie Gulbenkian
prop-fr:bnf
 • 1.1969918E7
prop-fr:commons
 • Category:Calouste Gulbenkian
prop-fr:conjoint
 • Nevarte Essayan
prop-fr:consultéLe
 • 2009-04-30 (xsd:date)
prop-fr:dateDeDécès
 • 1955-07-20 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1869-03-23 (xsd:date)
prop-fr:descendant
 • Nubar Sarkis, Rita Sivarte
prop-fr:lieuDeDécès
 • Lisbonne
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Scutari
prop-fr:légende
 • Calouste Gulbenkian peu avant 1900.
prop-fr:nom
 • Calouste Gulbenkian
prop-fr:profession
 • Homme d'affaires
prop-fr:site
 • Fundação Calouste Gulbenkian
prop-fr:sudoc
 • 27716163 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • La fondation / le fondateur
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:url
 • http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=2
prop-fr:viaf
 • 49233668 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-50-18805
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (en arménien Գալուստ Սարգիս Կյուլպենկյան ; né à Scutari le 23 mars 1869, mort à Lisbonne le 20 juillet 1955) est un financier arménien richissime connu pour avoir légué sa collection d'art à une fondation portugaise, la Fondation Calouste-Gulbenkian à Lisbonne.
 • Калуст Саркис Гулбенкян (на английски: Calouste Sarkis Gulbenkian) е британски предприемач от арменски произход. Той играе важна роля в ранното развитие на нефтодобива в началото на 20 век. Придобил значително богатство, Гулбенкян завещава голяма част от него за създаването на Фондация Калуст Гулбенкян.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (Armenian: Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան) (23 March 1869 – 20 July 1955) was an Armenian businessman and philanthropist. He played a major role in making the petroleum reserves of the Middle East available to Western development. By the end of his life he had become one of the world's wealthiest individuals and his art acquisitions considered one of the greatest private collections.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (* 23. März 1869 in Scutari (Konstantinopel); † 20. Juli 1955 in Lissabon) war ein vermögender britischer Ingenieur, Ölforscher, Geschäftsmann, Finanzexperte und Kunstsammler armenischer Herkunft.Er gilt als Pionier der Ölforschung im Nahen Osten und ist als Gründer der in Lissabon ansässigen Stiftung Fundação Calouste Gulbenkian bekannt, die das im Jahr 1969 eröffnete Museum Museu Calouste Gulbenkian verwaltet.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (Scutari, hoy Üsküdar, Turquía, 23 de marzo de 1869 - Lisboa, 20 de julio de 1955) fue un ingeniero, empresario y filántropo armenio nacionalizado británico, activo en el sector del petróleo y uno de los pioneros en el desarrollo del sector petrolífero en Oriente Medio. Como filántropo, realizó una gran contribución en el desarrollo cultural en Portugal. Su herencia fue el origen de la Fundación Calouste Gulbenkian.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian, em arménio: Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան GCC (Üsküdar, 23 de Março de 1869 — Lisboa, 20 de Julho de 1955), foi um engenheiro e empresário arménio otomano naturalizado britânico (1902), activo no sector do petróleo e um dos pioneiros no desenvolvimento desse sector no Médio Oriente. Foi também um mecenas, tendo dado um grande contributo para o fomento da cultura em Portugal. A sua herança esteve na origem da constituição da Fundação Calouste Gulbenkian.
 • Calouste Gulbenkian (23. března 1869, Istanbul, Osmanská říše – 20. července 1955, Lisabon, Portugalsko) byl arménský podnikatel a filantrop. Sehrál zásadní roli ve zpřístupnění ropných zásob Středního Východu firmám v západní Evropě. V závěru svého života se stal jedním z nejbohatších lidí na světě a zároveň vlastníkem jedné z největších soukromých sbírek uměleckých děl.
 • カルースト・サルキス・グルベンキアン(Calouste Sarkis Gulbenkian、アルメニア語:Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան、1869年3月23日 – 1955年7月20日)は、アルメニア人の実業家、フィランソロピスト。ユスキュダル(現トルコ共和国、イスタンブルの一地区)出身。以下の逸話から、「ミスター5%」と呼ばれた。石油商人の息子として生まれる。バクーの石油工場で働くべく、父の命でロンドンのキングス・カレッジ・ロンドンで石油工学を学び、1902年にはイギリスの市民権を取得。1907年のロイヤル・ダッチ/シェルグループの合併に尽力し、同社の5%の株式を取得した。1912年にイラクでトルコ石油会社(TPC、イラク石油会社の前身)を立ち上げる。このトルコ石油会社にはアングロ・ペルシアン石油会社(現在のBP)、ロイヤル・ダッチ・シェル、ドイツ銀行が出資し、グルベンキアン自身も5%出資した。第1次世界大戦終結後のオスマン帝国崩壊に伴い、イラクはイギリスの委任統治領となるが、グルベンキアンは粘り強い交渉の末にトルコ石油会社のイラクでの石油採掘権を認めさせることに成功。そして1925年にはキルクーク付近のババ・グルグルに石油鉱床(キルクーク油田)が発見される。結果として、1928年にアングロ・ペルシアン、ロイヤル・ダッチ・シェル、フランス石油、そしてスタンダード・オイルとで中近東における石油権益について規定した赤線協定を結び、グルベンキアンは自身の5%の権益を認めさせた。そしてグルベンキアンは石油の売買により莫大な財産を手にすることとなる。グルベンキアンは永らくパリに拠点を置いていたが、第二次世界大戦を避けて1942年にポルトガルに渡り、1955年にリスボンで没した。フランスのシャトーヌフ=グラースに埋葬されている。グルベンキアンの死後、石油で稼いだ個人財産を元に、リスボンを拠点にしてカルースト・グルベンキアン財団、グルベンキアン管弦楽団、カルースト・グルベンキアン美術館などが運営されている。カルースト・グルベンキアン美術館は美術品の収集家でもあったグルベンキアンの膨大なコレクションが展示されており、特に、親交を結んだルネ・ラリックに製作させた145点もの美術工芸品の一大コレクションが有名。息子のヌバール・グルベンキアン(1896年-1972年)は、彼の石油事業を受け継ぐと共に、同様に慈善家としても知られた。
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (orm.Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան, ur. 23 marca 1869 w Stambule, zm. 20 lipca 1955 w Lizbonie) – ormiański przedsiębiorca, kolekcjoner i filantrop. Odegrał jedną z kluczowych ról w otwarciu zasobów naftowych na Bliskim Wschodzie dla zachodnich firm. Należał do najbogatszych ludzi na świecie. Twórca jednej z największych prywatnych kolekcji sztuki.
 • Kalust Sarkis Gülbenkyan, (d. 29 Mart 1869, Üsküdar - ö. 20 Temmuz 1955, Lizbon) uluslararası petrol sanayiinin doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamış ve bu arada uluslararası siyasi ilişkilerde de etkili olmuş Ermeni asıllı Osmanlı Devleti vatandaşı bir işadamıdır.Kendisi soyağacını M.S. 4. yüzyılda Van Gölü güneyinde hüküm sürmüş Reşduni Ermeni prenslerine dayandırmış, ailesinin 11.
 • Calouste Sarkis Gulbenkian (Armeens: Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան) (Scutari, 29 maart 1869 - Lissabon, 20 juli 1955) was een Brits zakenman en filantroop van Armeense afkomst. De Calouste Gulbenkian Stichting (Fundação Calouste Gulbenkian) is zijn belangrijkste erfenis.Gulbenkian werd geboren in Scutari (nu: Üsküdar) in het Ottomaanse Rijk. Hij studeerde aan het King's College in Londen. Na zijn studie was hij betrokken bij de oprichting van Shell.
 • Галуст Саркис Гюльбенкян (арм. Գալուստ Սարգիս Կիւլպէնկեան, тур. Kalust Sarkis Gülbenkyan, порт. Calouste Sarkis Gulbenkian; 23 марта 1869, Стамбул — 20 июля 1955, Лиссабон) — предприниматель и миллиардер армянского происхождения, крупнейший нефтяной магнат середины XX века. Соучредитель и посредник множества нефтяных компаний. Основатель «Iraq Petroleum Company», заложивший начало нефтедобычи на Ближнем Востоке.
rdfs:label
 • Calouste Gulbenkian
 • Calouste Gulbenkian
 • Calouste Gulbenkian
 • Calouste Gulbenkian
 • Calouste Gulbenkian
 • Calouste Gulbenkian
 • Calouste Gulbenkian
 • Calouste Gulbenkian
 • Kalust Sarkis Gülbenkyan
 • Гюльбенкян, Галуст
 • Калуст Гулбенкян
 • カルースト・グルベンキアン
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Calouste Gulbenkian
is dbpedia-owl:keyPerson of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:personnageClef of
is foaf:primaryTopic of