Le calendrier julien est un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique. Il a été introduit par Jules César en 46 av. J.-C. pour remplacer le calendrier romain républicain. Il reste employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Le calendrier julien est un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique. Il a été introduit par Jules César en 46 av. J.-C. pour remplacer le calendrier romain républicain. Il reste employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. Il est encore utilisé dans la République monastique du mont Athos, ainsi que par cinq Églises orthodoxes : les Églises orthodoxes de Jérusalem, de Russie, de Georgie, de Macédoine, de Serbie ; et marginalement par des Berbères en Afrique du Nord.Le calendrier julien est parfois signalé par l'appellation ancien style ou a.s..Le calendrier copte utilise la même structure que le calendrier julien avec quelques variantes d'application.
  • El calendario juliano es el antecesor del calendario gregoriano y se basa en el movimiento aparente del sol para medir el tiempo. Desde su implantación en el 46 a. C., se adoptó gradualmente en los países europeos y sus colonias hasta la implantación de la reforma gregoriana, del Papa Gregorio XIII, en 1582. Sin embargo, en los países de religión ortodoxa se mantuvo hasta principios del siglo XX: en Bulgaria hasta 1916, en Rusia hasta 1918, en Rumanía hasta 1919 y en Grecia hasta 1923. A pesar de que en sus países el calendario gregoriano es el oficial, hoy en día unas de las iglesias ortodoxas (por ejemplo, la de Jerusalén y la de Rusia) siguen utilizando el calendario juliano, o modificaciones de él diferentes al calendario gregoriano, para su liturgia y otras (por ejemplo la de Constantinopla, la de Grecia y la de Finlandia) usan el calendario gregoriano.
  • O calendário juliano foi implantado pelo líder romano Júlio César, em 46 a.C., como uma importante e substancial alteração no calendário romano. Foi modificado ainda mais em 8 d.C., pelo imperador Augusto, e os nomes dos meses sofreram ainda várias mudanças ao longo do Império Romano. O calendário juliano acabou sofrendo sua última modificação em 1582, pelo Papa Gregório XIII, dando origem ao calendário gregoriano que foi adotado progressivamente por diversos países, e hoje é utilizado pela maioria dos países ocidentais.O calendário juliano, com as modificações feitas por Augusto, continua sendo utilizado pelos cristãos ortodoxos em vários países. Nele, os anos bissextos ocorrem sempre de quatro em quatro anos, enquanto no calendário gregoriano não são bissextos os anos seculares exceto os múltiplos de 400, o que hoje acumula uma diferença para o calendário gregoriano de 13 dias. Assim, o dia de hoje, 3 de agosto de 2014, no calendário juliano é dia 21 de julho de 2014.
  • O calendário juliano foi implantado pelo líder romano Júlio César, em 46 a.C., como uma importante e substancial alteração no calendário romano. Foi modificado ainda mais em 8 d.C., pelo imperador Augusto, e os nomes dos meses sofreram ainda várias mudanças ao longo do Império Romano. O calendário juliano acabou sofrendo sua última modificação em 1582, pelo Papa Gregório XIII, dando origem ao calendário gregoriano que foi adotado progressivamente por diversos países, e hoje é utilizado pela maioria dos países ocidentais.O calendário juliano, com as modificações feitas por Augusto, continua sendo utilizado pelos cristãos ortodoxos em vários países. Nele, os anos bissextos ocorrem sempre de quatro em quatro anos, enquanto no calendário gregoriano não são bissextos os anos seculares exceto os múltiplos de 400, o que hoje acumula uma diferença para o calendário gregoriano de 13 dias. Assim, o dia de hoje, 21 de agosto de 2014, no calendário juliano é dia 8 de agosto de 2014.
  • При завоюването на Египет римляните се запознават с новия за тях начин на времеизчисляване и Юлий Цезар решава да го въведе в Рим, но с по-голяма точност, за да свърже слънчевата година с европейското положение на Слънцето, с европейската пролет, лято и т. н. По нареждане на Юлий Цезар александрийският математик Созиген създава римския календар, наречен Юлиански. Въведен е в Римската империя на 1 януари 46 г. пр.н.е. и така 1 януари става начало на годината. В него продължителността на годината е 365 дни и 6 часа. Всяка четвърта година се смята за високосна и се състои от 366 дни. Гръцкият астроном Метон (около 400 г. пр.н.е.) открива, че 235 синодични месеца съвпадат по продължителност с 19 слънчеви тропични години (имат 6 940 денонощия). Това е т. нар. цикъл на Метон, който показва, че ако първият месец на лунната година съвпада точно с първия месец на слънчевата година, то след 19 години се повтаря това съвпадение. Благодарение на откритието на Метон съгласуването на лунното изчисление с египетската слънчева година става лесно. По-трудно се оказва съгласуването на лунния календар с Юлианския, тъй като 19-годишния период от юлиански години има не 6 939, а 6 936 денонощия и 18 часа. По такъв начин юлианската година изостава с 4 дни от лунната. Това изоставане има много малък период и след четири 19-годишни цикъла (76 години) лунният календар ще изпревари слънчевия с 19 дни, но Юлианският календар с прибавените 19 дни ще се върне назад. Затова след 76 години началото на лунната година съвпада точно с началото на юлианската. Изчислените по лунния цикъл фази на Луната, ще съвпаднат със същите юлиански числа и месеци, както преди 76 години. Така за 76 слънчеви години точно изтичат 76 лунни и 76 юлиански. По такъв начин следващата година от новия цикъл ще започне не само в един и същи ден, но и в един и същи час от денонощието. Римският християнски монах Дионисий Малки определя, че годината на Христовото рождение съвпада със 754 г. от основаването на Рим. С това се слага началото на християнската ера от рождението на Иисус Христос.
  • 율리우스력은 고대 로마의 정치가 율리우스 카이사르가 기원전 46년에 제정해 기원전 45년부터 시행한 양력(陽曆) 역법이다. 율리우스력의 1년은 365일 또는 366일(4년에 한번)이다.기원전 46년 이전까지 고대 로마에서는 태음력을 사용하였으며, 점차 계절의 변화(즉, 태양의 일주)를 고려해 태음력과 태양력을 섞어서 년(年)과 월(月)을 계산하였다. 이에 따라 특히 달을 계산하는 데 적지 않은 혼란과 계산의 착오가 생겼으며, 이러한 착오는 제사장이 임의로 수정하였다.율리우스 카이사르가 채택한 달력은 태양력을 기준으로 2월을 제외한 달은 모두 30일 또는 31일로 정함으로써 이전에 있던 번거로움을 한꺼번에 해소하였다. 율리우스력은 4년마다 2월 29일을 추가하는 윤년을 두어 율리우스력의 한 해 길이는 365.25일이다. 이는 365.2422일인 태양년보다 0.0078일(11분 14초)이 길어서 128년마다 1일의 편차가 났기 때문에, 1582년부터 보다 정확한 그레고리력으로 점차 대체되었다. 현재(1900년 ~ 2099년), 그레고리력과 율리우스력의 차이는 13일이다.(그레고리력 1월 14일은 율리우스력으로 1월 1일이다)
  • Il calendario giuliano è un calendario solare, cioè basato sul ciclo delle stagioni. Fu elaborato dall'astronomo greco Sosigene di Alessandria e promulgato da Giulio Cesare (da cui prende il nome), nella sua qualità di pontefice massimo, nell'anno 46 a.C.Esso fu da allora il calendario ufficiale di Roma e dei suoi dominii; successivamente il suo uso si estese a tutti i Paesi d'Europa e d'America, man mano che venivano cristianizzati. Rispetto all'anno astronomico, ha accumulato un piccolo ritardo ogni anno fino ad arrivare a circa 10 giorni nel XVI secolo. Per questo nel 1582 è stato sostituito dal calendario gregoriano per decreto di papa Gregorio XIII; diverse nazioni tuttavia hanno continuato ad utilizzare il calendario giuliano ben oltre tale data, adeguandosi poi in tempi diversi tra il XVIII e il XX secolo. Alcune Chiese facenti parte della Chiesa ortodossa tuttora usano il calendario giuliano come proprio calendario liturgico: da ciò deriva il diverso computo della Pasqua cattolica e ortodossa. Il calendario giuliano è anche alla base del calendario berbero, tradizionale del Nordafrica.
  • Юлиа́нский календа́рь — календарь, разработанный группой александрийских астрономов во главе с Созигеном и введённый Юлием Цезарем с 1 января 45 года до н. э.Юлианский календарь заменил старый римский календарь и основывался на астрономической культуре эллинистического Египта. В Древнерусском государстве календарь был известен под названием «Миротворного круга», «Церковного круга», индикта и «Великого индиктиона».Юлианский календарь в современной России обычно называют старым стилем.
  • ユリウス暦(ユリウスれき)は、地球が太陽の周りを回る周期を基にして作られた暦法で、太陽暦の一種である。ユリウス・カエサルによって制定され、紀元前45年1月1日から実施された。その後、暦法としての不備が指摘され、グレゴリオ暦に改暦された。改暦ではユリウス暦1582年10月4日(木曜日)の翌日を、グレゴリオ暦10月15日(金曜日)と定めている。紀年法としての西暦はグレゴリオ暦にも継承した。
  • Der julianische Kalender wurde von Julius Caesar eingeführt und war in manchen Teilen der Welt noch weit bis ins 20. Jahrhundert gültig, im kirchlichen Bereich teilweise noch bis heute. Er wird heute in der Wissenschaft rückwirkend auch für die Jahre vor dem Wirken Caesars verwendet. Er wurde seit dem 16. Jahrhundert schrittweise durch den gregorianischen Kalender abgelöst.Seit 1900 (und noch bis 2099) besteht zwischen beiden Kalendern eine Differenz von 13 Tagen, um die der julianische dem gregorianischen Kalender nachläuft. Wenn zum Beispiel laut dem gregorianischen Kalender der 7. Januar ist, dann hat man laut dem julianischen erst den 25. Dezember (orthodoxes Weihnachtsfest).
  • Jülyen takvimi, Jül Sezar tarafından MÖ 46 yılında kabul edilen ve batı dünyasında 16. yüzyıla kadar kullanılan takvim. Artık yıl hesaplamasındaki ufak bir fark sonucu yaklaşık her 128 yılda bir günlük bir kayma oluşturduğu için, yerini Gregoryen takvimi almıştır.
  • El calendari julià és l'antecessor del calendari gregorià que es basa en el moviment del Sol per a mesurar el temps. Des de la seua implantació en el 46 aC. es va adoptar gradualment en els països europeus i les seues colònies fins a la implantació de la reforma gregoriana.
  • Kalender Julius atau Kalender Julian diusulkan oleh astronom Sosigenes, diberlakukan oleh Julius Caesar sejak 1 Januari 45 sebelum Masehi. Setiap 3 tahun terdapat 365 hari, setiap tahun ke-4 terdapat 366 hari. Terlambat 1 hari dari ekuinoks setiap 128 tahun. Kalender ini merupakan tahun syamsiah (matahari) dengan jumlah hari tetap setiap bulannya, dan disisipi satu hari tiap 4 tahun untuk penyesuaian panjang tahun tropis. Kalender ini digunakan secara resmi di seluruh Eropa, sampai kemudian diterapkannya reformasi dengan penggunaan Kalender Gregorius pada tahun 1582 oleh Paus Gregorius XIII. Britania Raya baru mengimplementasikan pada tahun 1752, Rusia baru pada tahun 1918 dan Yunani baru pada tahun 1923. Gereja Ortodoks sampai sekarang tetap menggunakan Kalender Julius sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru berbeda.Era sebelum tahun 45 SM, dinamakan "era bingung", karena Julius Caesar menyisipkan 90 hari ke dalam kalender tradisional Romawi, untuk lebih mendekati ketepatan pergantian musim. Penyisipan ini sedemikian cerobohnya sehingga bulan-bulan dalam kalender itu tidak lagi tepat. Akhirnya dengan saran Sosiogenes, seorang astronom dari Aleksandria, Caesar menetapkan kalendernya menjadi 12 bulan, masing-masing dengan jumlah hari tertentu seperti sekarang, dengan penetapan tahun kabisat setiap 4 tahun, dengan keyakinan bahwa panjang 1 tahun surya adalah 365,25 hari saat itu. Dengan cara ini setiap 128 tahun, kalender ini kebanyakan satu hari.Sejak meninggalnya Caesar, penerapan tahun kabisat salah terap. Kabisat diberlakukan tiap menginjak tahun ke-4, jadi 3 tahun sekali. Keadaan ini konon dibetulkan kemudian oleh Kaisar Agustus, dengan meniadakan semua hari kabisat dari tahun 8 SM sampai tahun 4 Masehi. Setelah itu kalender Julius berfungsi dengan jauh lebih baik.
  • Juliánský kalendář je kalendář, který v roce 46 př. n. l. zavedl Julius Caesar. Tento kalendář byl reformou starořímského kalendáře a byl koncipován jako sluneční kalendář.Drobná úprava kalendáře (změna počtu dnů některých měsíců) proběhla za císaře Augusta. Za křesťanské éry byl pak rok 1 stanoven podle doby předpokládaného narození Krista. Takto upravený kalendář platil až do 16. století, kdy jej začal nahrazovat Gregoriánský kalendář.
  • A julián (vagy juliánus-) naptár egy Caius Iulius Caesar által – Róma alapítása után 709-ben (Kr. e. 46-ban) – bevezetett naptár.Már az ókorban is igény volt arra, hogy az időszámítás legnagyobb egysége, az év olyan hosszú legyen, mint amennyi idő alatt a Nap a Föld körül (ma már tudjuk, látszólagosan) egy teljes kört megtesz. A Iulius Caesar idejéig használt naptár ennek a követelménynek nem felelt meg; egyre jobban eltért a Nap járásától, ami azt eredményezte, hogy például egy eredetileg tavaszi ünnep már nyárra esett. Ez a helyzet tette szükségessé az időszámítás újbóli és pontosabb szabályozását.
  • The Julian calendar, introduced by Julius Caesar in 46 BC (708 AUC), was a reform of the Roman calendar. It took effect in 45 BC (709 AUC). It was the predominant calendar in most of Europe, and in European settlements in the Americas and elsewhere, until it was refined and superseded by the Gregorian calendar. The difference in the average length of the year between Julian (365.25 days) and Gregorian (365.2425 days) is 0.002%.The Julian calendar has a regular year of 365 days divided into 12 months, as listed in Table of months. A leap day is added to February every four years. The Julian year is, therefore, on average 365.25 days long. It was intended to approximate the tropical (solar) year. Although Greek astronomers had known, at least since Hipparchus, a century before the Julian reform, that the tropical year was a few minutes shorter than 365.25 days, the calendar did not compensate for this difference. As a result, the calendar year gained about three days every four centuries compared to observed equinox times and the seasons. This discrepancy was corrected by the Gregorian reform of 1582. The Gregorian calendar has the same months and month lengths as the Julian calendar, but inserts leap days according to a different rule. Consequently, the Julian calendar is currently 13 days behind the Gregorian calendar; for instance, 1 January in the Julian calendar is 14 January in the Gregorian.The Julian calendar has been replaced as the civil calendar by the Gregorian calendar in almost all countries which formerly used it, although it continued to be the civil calendar of some countries into the 20th century. Most Christian denominations in the West and areas evangelized by Western churches have also replaced the Julian calendar with the Gregorian as the basis for their liturgical calendars. However, most branches of the Eastern Orthodox Church still use the Julian calendar for calculating the dates of moveable feasts, including Easter (Pascha). Some Orthodox churches have adopted the Revised Julian calendar for the observance of fixed feasts, while other Orthodox churches retain the Julian calendar for all purposes. The Julian calendar is still used by the Berber people of North Africa, and on Mount Athos. In the form of the Alexandrian calendar, it is the basis for the Ethiopian calendar, which is the civil calendar of Ethiopia.
  • Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.
  • De juliaanse kalender is de van oorsprong Romeinse kalender, die vervolgens gebruikt werd in het grootste deel van de christelijke wereld. Hij werd in de loop van de 16e tot de 20e eeuw geleidelijk aan verdrongen door de gregoriaanse kalender, die eigenlijk niet meer dan een correctie is op de juliaanse.
  • Juliotar egutegia, erromatar egutegiaren erreforma, Julio Zesar enperadoreak K. a. 46an ezarritako egutegia da, K. a. 45en indarrean sartu zena (709 ab urbe condita). Horregatik haren izena hartzen du. Sosigenes Alexandriakoa astronomoarekin bilera egin ostean erabaki zen. 365 eguneko urte erregularra zen, 12 hilabetetan banatua. Lau urtetik behin, bisurteko otsailean egun bat gehitzen zen. Horrela, batez besteko urtearen iraupena 365,25 egun zen. Gregoriotar egutegiaren aitzindaria da.Juliotar egutegia XX. mendea arte indarrean egun zen herrialde batzuetan, egutegi nazional gisa, baina zehatzagoa den gregoriotarrak ordeztu zuen arte. Oraindik ere berbereek erabiltzen dute, eta baita ere Atos Mendian eta Eliza Ortodoxo askok.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 10694 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 43665 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 343 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 110683629 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:align
  • center
prop-fr:consultéLe
  • 2008-09-23 (xsd:date)
  • 2012-03-21 (xsd:date)
prop-fr:légende
  • Censorin, Du jour natal, 21.
  • Censorinus, De Die natali, XXI.
  • Marcrobe, Les Saturnales, 14.
  • Flavius Macrobius Ambrosius, Convivia primi diei Saturnaliorum, XIV.
prop-fr:palign
  • justify
prop-fr:texte
  • « Il [Jules César] supprima le mois intercalaire et établit l'année civile d'après le cours du Soleil. À cet effet, aux trois cent cinquante-cinq jours de l'année, il en ajouta dix, qu'il répartit entre les sept mois de vingt-neuf jours, de manière à ce qu'il y eût deux jours de plus en janvier, en août et en décembre, et un seulement dans les autres mois ; et il plaça ces jours supplémentaires à la fin des mois, pour que les fêtes religieuses de chaque mois ne fussent point dérangées. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, où l'on a sept mois de trente-et-un jours, il y en a pourtant quatre qui ont retenu de l'ancienne institution cette particularité, que les nones y tombent le septième jour, tandis que les autres les ont au cinquième. Enfin, pour tenir compte du quart de jour qui paraissait devoir compléter l'année réelle, César ordonna qu'après chaque révolution de quatre années, on ajoutât, après les Terminalies, au lieu de l'ancien mois [intercalaire], un jour intercalaire, qu'on nomme aujourd'hui bissexte ».
  • « […] nam intercalario mense sublato, annum civilem ad Solis cursum formavit. Itaque diebus CCCLV addidit X, quos per septem menses, qui dies undetricenos habebant, ita distribuit, ut jaunario, et sextili, et decembri bini accederent, cæteris singuli : eosque dies extremis partibus mensium adposuit, ne scilicet religiones sui cujusque mensis a loco submoverentur. Quapropter nune cum in septem mensibus dies singuli et triceni sint, quatuor tamen illi ita primitus instituti eo dinoscuntur, quod nonas liabent septimanas : cæteri, quintanas. Præterca pro quadrante dici, qui annum verum suppleturus videbatur, instituit, ut, peracto quadriennii circuitu, dies unus, ubi mensis quondam solebat, post Terminalia intercalaretur ; quod nunc Bisextum vocatur ».
  • « Jules César ajouta donc dix jours à l'ancienne année, pour que l'année embrassât les trois cent soixante-cinq jours que le Soleil emploie à parcourir le zodiaque ; et, afin de ne pas négliger le quart de journée restant, il établit que, chaque quatre ans, les prêtres qui présidaient aux mois et aux jours intercaleraient un jour dans le même mois et au même lieu où les anciens intercalaient, c'est-à-dire avant les cinq derniers jours de février ; et il appela cette opération le bisextum. Quant aux dix jours que nous avons dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour aux mois d'avril, juin, septembre et novembre ; mais il n'ajouta point de jour au mois de février, pour ne pas porter atteinte au culte des dieux infernaux. Mars, mai, quintile et octobre restèrent dans leur ancien état, comme ayant un nombre suffisant de jours, c'est-à-dire trente-et-un. César n'ayant rien changé à ces mois, leurs nones restèrent au septième jour, comme Numa l'avait établi ; janvier, sextilis et décembre, auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis cette époque ils en eussent trente-et-un, continuèrent à compter cinq jours de nones. Les calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours après leurs ides, parce que César ne voulut insérer les jours qu'il ajouta, ni avant les nones, ni avant les ides, pour ne pas troubler, par une nouvelle énumération, le rite religieux fixé à ces époques. Il ne voulut pas non plus placer ces jours immédiatement après les ides, pour n'avoir à troubler aucune férie dans le rang qui lui était assigné ; mais il plaça ces jours nouveaux après toutes les féries de chaque mois écoulées ».
  • « Julius ergo Caesar decem dies observationi veteri superadjecit ; ut annum trecenti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum lustrat, efficerent : et, ne quadrans deesset, statuit, ut quarto quoque anno sacerdotes, qui curabant mensibus ac diebus, umim interralarent diem ; eo scilicet mense ac loco, quo etiam apud veteres intercalabatur, id est, ante quinque ultimos Februarii mensis dies ; idque bisextum censuit nominandum. Dies autem decem, quos ab eo additos diximus, hac ordinatione distribuit : in Januariuin, et Sextilem, et Decembrem, binos dies inseruit ; in Aprilem autem, Junium, Septembrem, Novembrem, singulos. Sed neque mensi Februario addidit diem, ne deo infero religio immutaretur : et Martio, Majo, Quintili, Octobri servnvit pristinum statum ; quod satis pleno erant numero, id est, dierum singulorum tricenorumque. Ideo et septimanas habent Nonas, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibuis Caesar binos dics addidit, licet tricenos singulos habere post Caesarem coeperint, quintanas tamen habent Nonas ; et ab Idibus illis sequentes Kalendae in undevicesimum revertuntur : quia Caesar, quos addidit dios, neque ante Nonas, neque ante Idus inserere voluit, ne Nonarum aut Iduum religionem, quae stato erant die, novella comperendinatione corrumprret. Sed nec post Idus mox voluit inferre, ne feriarum quarumque violaretur indictio. Sed peraclis cujusque monsis feriis, locum diebus advenis ferit ».
prop-fr:titre
  • Calendar Converter - Julian calendar
  • Le calendrier julien
  • Millesimo, chronologie médiévale technique et évenementielle
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
  • AltCal
  • Calendriers Saga
  • Fourmilab
  • IRHT
dcterms:subject
rdfs:comment
  • Le calendrier julien est un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique. Il a été introduit par Jules César en 46 av. J.-C. pour remplacer le calendrier romain républicain. Il reste employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle.
  • Юлиа́нский календа́рь — календарь, разработанный группой александрийских астрономов во главе с Созигеном и введённый Юлием Цезарем с 1 января 45 года до н. э.Юлианский календарь заменил старый римский календарь и основывался на астрономической культуре эллинистического Египта. В Древнерусском государстве календарь был известен под названием «Миротворного круга», «Церковного круга», индикта и «Великого индиктиона».Юлианский календарь в современной России обычно называют старым стилем.
  • ユリウス暦(ユリウスれき)は、地球が太陽の周りを回る周期を基にして作られた暦法で、太陽暦の一種である。ユリウス・カエサルによって制定され、紀元前45年1月1日から実施された。その後、暦法としての不備が指摘され、グレゴリオ暦に改暦された。改暦ではユリウス暦1582年10月4日(木曜日)の翌日を、グレゴリオ暦10月15日(金曜日)と定めている。紀年法としての西暦はグレゴリオ暦にも継承した。
  • Jülyen takvimi, Jül Sezar tarafından MÖ 46 yılında kabul edilen ve batı dünyasında 16. yüzyıla kadar kullanılan takvim. Artık yıl hesaplamasındaki ufak bir fark sonucu yaklaşık her 128 yılda bir günlük bir kayma oluşturduğu için, yerini Gregoryen takvimi almıştır.
  • El calendari julià és l'antecessor del calendari gregorià que es basa en el moviment del Sol per a mesurar el temps. Des de la seua implantació en el 46 aC. es va adoptar gradualment en els països europeus i les seues colònies fins a la implantació de la reforma gregoriana.
  • Juliánský kalendář je kalendář, který v roce 46 př. n. l. zavedl Julius Caesar. Tento kalendář byl reformou starořímského kalendáře a byl koncipován jako sluneční kalendář.Drobná úprava kalendáře (změna počtu dnů některých měsíců) proběhla za císaře Augusta. Za křesťanské éry byl pak rok 1 stanoven podle doby předpokládaného narození Krista. Takto upravený kalendář platil až do 16. století, kdy jej začal nahrazovat Gregoriánský kalendář.
  • De juliaanse kalender is de van oorsprong Romeinse kalender, die vervolgens gebruikt werd in het grootste deel van de christelijke wereld. Hij werd in de loop van de 16e tot de 20e eeuw geleidelijk aan verdrongen door de gregoriaanse kalender, die eigenlijk niet meer dan een correctie is op de juliaanse.
  • Juliotar egutegia, erromatar egutegiaren erreforma, Julio Zesar enperadoreak K. a. 46an ezarritako egutegia da, K. a. 45en indarrean sartu zena (709 ab urbe condita). Horregatik haren izena hartzen du. Sosigenes Alexandriakoa astronomoarekin bilera egin ostean erabaki zen. 365 eguneko urte erregularra zen, 12 hilabetetan banatua. Lau urtetik behin, bisurteko otsailean egun bat gehitzen zen. Horrela, batez besteko urtearen iraupena 365,25 egun zen.
  • O calendário juliano foi implantado pelo líder romano Júlio César, em 46 a.C., como uma importante e substancial alteração no calendário romano. Foi modificado ainda mais em 8 d.C., pelo imperador Augusto, e os nomes dos meses sofreram ainda várias mudanças ao longo do Império Romano.
  • Il calendario giuliano è un calendario solare, cioè basato sul ciclo delle stagioni. Fu elaborato dall'astronomo greco Sosigene di Alessandria e promulgato da Giulio Cesare (da cui prende il nome), nella sua qualità di pontefice massimo, nell'anno 46 a.C.Esso fu da allora il calendario ufficiale di Roma e dei suoi dominii; successivamente il suo uso si estese a tutti i Paesi d'Europa e d'America, man mano che venivano cristianizzati.
  • Kalender Julius atau Kalender Julian diusulkan oleh astronom Sosigenes, diberlakukan oleh Julius Caesar sejak 1 Januari 45 sebelum Masehi. Setiap 3 tahun terdapat 365 hari, setiap tahun ke-4 terdapat 366 hari. Terlambat 1 hari dari ekuinoks setiap 128 tahun. Kalender ini merupakan tahun syamsiah (matahari) dengan jumlah hari tetap setiap bulannya, dan disisipi satu hari tiap 4 tahun untuk penyesuaian panjang tahun tropis.
  • Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923.
  • 율리우스력은 고대 로마의 정치가 율리우스 카이사르가 기원전 46년에 제정해 기원전 45년부터 시행한 양력(陽曆) 역법이다. 율리우스력의 1년은 365일 또는 366일(4년에 한번)이다.기원전 46년 이전까지 고대 로마에서는 태음력을 사용하였으며, 점차 계절의 변화(즉, 태양의 일주)를 고려해 태음력과 태양력을 섞어서 년(年)과 월(月)을 계산하였다. 이에 따라 특히 달을 계산하는 데 적지 않은 혼란과 계산의 착오가 생겼으며, 이러한 착오는 제사장이 임의로 수정하였다.율리우스 카이사르가 채택한 달력은 태양력을 기준으로 2월을 제외한 달은 모두 30일 또는 31일로 정함으로써 이전에 있던 번거로움을 한꺼번에 해소하였다. 율리우스력은 4년마다 2월 29일을 추가하는 윤년을 두어 율리우스력의 한 해 길이는 365.25일이다.
  • При завоюването на Египет римляните се запознават с новия за тях начин на времеизчисляване и Юлий Цезар решава да го въведе в Рим, но с по-голяма точност, за да свърже слънчевата година с европейското положение на Слънцето, с европейската пролет, лято и т. н. По нареждане на Юлий Цезар александрийският математик Созиген създава римския календар, наречен Юлиански. Въведен е в Римската империя на 1 януари 46 г. пр.н.е. и така 1 януари става начало на годината.
  • Der julianische Kalender wurde von Julius Caesar eingeführt und war in manchen Teilen der Welt noch weit bis ins 20. Jahrhundert gültig, im kirchlichen Bereich teilweise noch bis heute. Er wird heute in der Wissenschaft rückwirkend auch für die Jahre vor dem Wirken Caesars verwendet. Er wurde seit dem 16.
  • El calendario juliano es el antecesor del calendario gregoriano y se basa en el movimiento aparente del sol para medir el tiempo. Desde su implantación en el 46 a. C., se adoptó gradualmente en los países europeos y sus colonias hasta la implantación de la reforma gregoriana, del Papa Gregorio XIII, en 1582. Sin embargo, en los países de religión ortodoxa se mantuvo hasta principios del siglo XX: en Bulgaria hasta 1916, en Rusia hasta 1918, en Rumanía hasta 1919 y en Grecia hasta 1923.
  • A julián (vagy juliánus-) naptár egy Caius Iulius Caesar által – Róma alapítása után 709-ben (Kr. e. 46-ban) – bevezetett naptár.Már az ókorban is igény volt arra, hogy az időszámítás legnagyobb egysége, az év olyan hosszú legyen, mint amennyi idő alatt a Nap a Föld körül (ma már tudjuk, látszólagosan) egy teljes kört megtesz.
  • The Julian calendar, introduced by Julius Caesar in 46 BC (708 AUC), was a reform of the Roman calendar. It took effect in 45 BC (709 AUC). It was the predominant calendar in most of Europe, and in European settlements in the Americas and elsewhere, until it was refined and superseded by the Gregorian calendar.
rdfs:label
  • Calendrier julien
  • Calendari julià
  • Calendario giuliano
  • Calendario juliano
  • Calendário juliano
  • Juliaanse kalender
  • Julian calendar
  • Julianischer Kalender
  • Juliotar egutegi
  • Julián naptár
  • Juliánský kalendář
  • Jülyen takvimi
  • Kalendarz juliański
  • Kalender Julius
  • Юлиански календар
  • Юлианский календарь
  • ユリウス暦
  • 율리우스력
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:calendrier of
is foaf:primaryTopic of