Le calendrier hébraïque est un calendrier luni-solaire composé d’années solaires, de mois lunaires, et de semaines de sept jours commençant le dimanche et se terminant le samedi, jour du chabbat. Comme point de départ, il se réfère à la Genèse (« Beréshit » : « commencement »), le premier livre de la Bible, dont il fait correspondre le début à l’an -3761 du calendrier grégorien.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le calendrier hébraïque est un calendrier luni-solaire composé d’années solaires, de mois lunaires, et de semaines de sept jours commençant le dimanche et se terminant le samedi, jour du chabbat. Comme point de départ, il se réfère à la Genèse (« Beréshit » : « commencement »), le premier livre de la Bible, dont il fait correspondre le début à l’an -3761 du calendrier grégorien. Ainsi, le 25 septembre 2014 correspondait-il, selon le calendrier hébraïque, au Nouvel An de 5775.Chaque nouveau mois commence avec la nouvelle lune. Le calendrier s’aligne sur une Année solaire et sur des lunaisons de 29 jours 12 heures 44 minutes et 3 secondes + ⅓ de seconde et alterne des mois de vingt-neuf et de trente jours. Une année lunaire de douze mois fait 354,36 jours. Comme une année solaire fait 365,24 jours, près de onze jours se perdent chaque année. Pour rattraper ces jours perdus, les années comportent successivement douze ou treize mois lunaires, selon un cycle métonique.
 • El calendari hebreu o calendari jueu és un calendari lunisolar, és a dir, que es basa tant en el cicle de la Terra al voltant de Sol (any), com en el de la Lluna al voltant de la Terra (mes). La versió actual, per la qual es regeixen les festivitats jueves, fou conclusa pel savi Hil·lel II als voltants de l'any 359, com a reforma del calendari hebreu antic, però no fou aplicada a la pràctica, com a mínim, fins al segle XI. Aquest calendari es basa en un complex algorisme que permet predir les dates exactes de la lluna nova, així com les diferents estacions de l'any, basant-se en càlculs matemàtics i astronòmics, i prescindint de les observacions empíriques que foren vàlides fins aleshores.En la seva concepció complexa, tant solar com lunar, el calendari hebreu s'assembla al Calendari xinès, sense que es tingui constància de cap influència de l'un sobre l'altre; de la mateixa manera, també hi ha semblances amb el calendari emprat pels pobles de la península aràbiga fins a l'aparició de l'Islam al segle VII de l'era cristiana. En canvi, es distingeix del calendari gregorià, d'ampli ús universal, perquè està basat exclusivament en el cicle solar anual, i també del calendari musulmà, què és exclusivament lunar.El calendari hebreu comença, segons la Bíblia, amb la gènesi del món, que succeí, segons la tradició jueva, el dilluns 7 de setembre de 3760 aC (segons l'era cristiana), data equivalent al dia 1 del mes de Tixrí de l'any 1. D'aquesta manera, l'any gregorià de 2006 equival a l'any hebreu de 5766. Així doncs, per a convertir un any del calendari gregorià al corresponent hebreu, només cal sumar o restar la xifra de 3760 (2006 + 3760 = 5766), o bé, sumar a les tres últimes xifres de l'any hebreu, 1240 (766 + 1240 = 2006).
 • De joodse jaartelling, joodse kalender of Hebreeuwse kalender (Hebreeuws: הלוח העברי / ha'loeach ha'iwri) rekent vanaf het jaar waarvan het jodendom aanneemt dat de schepping van de wereld heeft plaatsgevonden (de Anno Mundi).Op grond van de Tenach wordt de schepping geacht te hebben plaatsgevonden in het jaar 3761 voor de gangbare jaartelling.Het joodse jaar 5773 komt zodoende overeen met het algemene of Gregoriaanse jaar (sept./okt., tisjrie) 2012 - 2013.Het nieuwe jaar begint op Rosj Hasjana, een gewichtige tweedaagse periode van gebed en inkeer, die in september of oktober van de gregoriaanse kalender valt.
 • Еврейският календар (на иврит: הלוח העברי, халуах ха-иври) е годишен календар на евреите и официален календар в Израел (съвместно с григорианския). По този древен календар се определят и честват еврейските празници, четат се съответните части от Тората в синагогите, отчитат се рождените и паметни дни, както и се отразяват датите в официалните и комерсиални документи на еврейските общности.Календарът е лунно-слънчев, поради което всяка календарна дата спрямо Григорианския винаги се пада не в точно определен сезон на годината, а винаги в една и съща лунна фаза. Месеците в еврейския календар винаги започват и се отчитат в новолуние, както и Еврейската нова година. Пасхата по еврейския календар е винаги по пълнолуние в началото на пролетта.
 • El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol (año), como en el de la Luna al rodear a la Tierra (mes). La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Hilel II hacia el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo, que permite predecir las fechas exactas de luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces.En su concepción compleja tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro; y también al calendario utilizado por los pueblos de la península arábiga hasta la aparición del Islam, en el siglo vii de la Era cristiana. En cambio, se distingue del calendario gregoriano de amplio uso universal, basado exclusivamente en el ciclo solar-anual; y también del que rige al mundo musulmán desde Mahoma hasta nuestros días, que es puramente lunar.El calendario hebreo comienza con la Génesis del mundo, que aconteció, según la tradición judía, el día domingo 7 de octubre del año 3760 a. C.; fecha equivalente al 1 del mes de Tishrei del año 1. De esta manera, el año gregoriano de 2013 equivale al año hebreo de 5773 (que comenzó al atardecer del 16 de septiembre del 2012 y finalizará el 4 de septiembre 2013). Para convertir un año del calendario gregoriano a su correspondiente hebreo, basta con sumar o restar la cifra de 3760 (2013 + 3760 = 5773).
 • Calendário judaico ou hebraico (do hebraico הלוח העברי) é o nome do calendário utilizado dentro do judaísmo. Atualmente os judeus ortodoxos o utilizam no cotidiano para a determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento entre outras,enquanto a maior parte dos judeus o utilizam somente para fixar as festividades, os serviços religiosos e outros eventos da comunidade. O calendário hebraico é um calendário do tipo lunissolar cujos meses são baseados nos ciclos da Lua, enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses.O início do ano judaico civil se dá no mês de Tishrei (Setembro/Outubro). O calendário judaico começa com a criação da 'neshamá' (estrutura espiritual/alma) de Adão, o primeiro homem dentro da crença judaica, há cerca de 5774 anos (em 2014). Entretanto podemos observar que o primeiro dia de Tishrei do ano 1 ocorreu num domingo ou primeiro dia da semana que vem logo a seguir ao Shabat, e não em uma sexta-feira como diz a tradição judaica, visto que no livro de Gênesis no capítulo 1 vemos que a 'neshamá' de Adão foi criada no sexto dia da criação no qual o sétimo dia é o sábado (Gênesis 2:1-3). A confirmação de que o dia 1 de Tishrei do ano 1 ocorreu numa sexta-feira pode ser obtida através de um aplicativo especializado no assunto, como o Millennia Calendar Lite que pode ser baixado gratuitamente, ou conferir virtualmente o dia da semana em outro site como o Fourmilab.
 • A zsidó (héber) naptár (héberül lúah, לוח), más néven zsinagógai naptár ma is használt formája II. Hillél főpapsága idején, Kr. e. 359. körül alakult ki. Izrael Állam hivatalos naptára. Őse a babilóniai naptár volt.A zsidó naptár egyszerre nap-naptár és holdnaptár is. Hónapjai a holdciklushoz igazodnak.
 • İbrani takvimi, Yahudi takvimi veya Musevi takvimi (İbranice: הלוח העברי‎, İngilizce: Hebrew calendar), Musevilerin dini amaçlarla kullandığı takvimdir. Aylar itibariyle kamerî, yıllar itibariyle Güneş esaslı (Lunisolar) bir takvimdir. Musevi bayramları, Matzevah törenleri gibi özel günlerin tarihleri, bu takvime göre belirlenir.Bilinen ilk İbrani takvimi, Kral Süleyman döneminde düzenlenen Gezer takvimidir. On iki kamerî esaslı aydan oluşur. Tarımsal faaliyetin planlanmasını amacıyla düzenlenmiş olan takvim, kamerî temele sahip olmakla birlikte, sonradan Güneş esaslı takvime dönüştürüldü.İsrailoğulları ise, Bâbil takvim düzeninden hareketle yarattıkları ve karmaşık yapıya sahip olan bir düzeni kullanmıştır.Takvimin MÖ 10. yüzyıldan kalma bir örneği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır.
 • Židovský kalendář (hebrejsky לוח השנה‎‎, luach ha-šana, zkráceně luach dosl. „deska“, „tabule“) je lunisolární, tzn. měsíce jsou počítány podle Měsíce a roky podle Slunce. Letopočet se datuje od stvoření světa, latinská zkratka je AM (anno mundi). Všechny měsíce židovského kalendáře začínají novem, respektive objevením prvního srpku nového měsíce, rok a letopočet se pak mění prvního dne měsíce tišri. Ve starověku byl nový měsíc vyhlašován na základě svědectví o pozorování. Kalendář založený na přesných výpočtech se začal používat od poloviny 4. století a dnes platný židovský kalendář zůstal nezměněný od 10. století.
 • Der jüdische Kalender (hebr. הלוח העברי ha-lu'ach ha-iwri) ist ein Lunisolarkalender. Die Monate sind wie bei einfachen Mondkalendern an den Mondphasen ausgerichtet. Neben einem Normaljahr mit 12 Mondmonaten (ordentlich 354 Tage lang) gibt es Schaltjahre mit 13 Mondmonaten (ordentlich 384 Tage lang) zur Angleichung an das Sonnenjahr. Die kalendarischen Ausnahmeregeln können zu einer Verlängerung oder Verkürzung der ordentlichen Jahreslängen um jeweils einen Tag führen.Das jüdische Jahr beginnt heute im Herbst mit dem Tischri, der nach jüdischer Auffassung der Monat ist, in dem die Menschheit erschaffen wurde. In biblischer Zeit begann das Jahr mit dem Nisan im Frühjahr. Der Nisan ist der Monat der Erlösung, in dem die jüdischen Vorfahren aus Ägypten auszogen. Die Tatsache der Erlösung wird auch heute noch höher bewertet als die der Schöpfung, indem beim religiösen Gebrauch des jüdischen Kalenders der Nisan weiter als erster, der Tischri aber erst als siebter Monat des Jahres betrachtet wird. Die Monatsnamen sind chaldäisch und stammen aus dem babylonischen Exil.
 • Еврейский календарь (ивр. הלוח העברי‎, халуах ха-иври) — ежегодный календарь евреев, официальный календарь в Израиле (наряду с григорианским). По этому календарю празднуют еврейские праздники, читают соответствующие части Торы в синагогах, отмечают дни рождения и дни памяти умерших родственников, проставляют даты на официальных и коммерческих документах. Современное использование математики в подсчёте еврейских дат вместо наблюдения за фазами Луны было утверждено постановлением Гилеля Второго в 359 году.Календарь является лунно-солнечным, благодаря этому каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Месяцы начинаются только в новолуние, как и Еврейский Новый год. Еврейская Пасха — всегда в полнолуние в начале весны.
 • Kalendarz żydowski lub hebrajski (hebr. הלוח העברי ha-luach ha-iwri) – kalendarz lunarny (obecnie solarno-lunarny), używany przez plemiona semickie od czasów przedhistorycznych. Ostateczną postać nadał mu w roku 359 Sanhedryn pod przewodnictwem Hillela II.Długość roku zwykłego może wynosić 354, 355 lub 356 dni. Długość roku przestępnego może wynosić 383, 384 lub 385 dni. Są to lata odpowiednio: ułomne, zwykłe i pełne. W roku ułomnym cheszwan ma jeden dzień mniej. W roku pełnym kislew ma jeden dzień więcej.
 • The Hebrew or Jewish calendar (הַלּוּחַ הָעִבְרִי, ha'luach ha'ivri) is a lunisolar calendar used today predominantly for Jewish religious observances. It determines the dates for Jewish holidays and the appropriate public reading of Torah portions, yahrzeits (dates to commemorate the death of a relative), and daily Psalm readings, among many ceremonial uses. In Israel, it is used for religious purposes, provides a time frame for agriculture and is an official calendar for civil purposes, although the latter usage has been steadily declining in favor of the Gregorian calendar.The calendar used by Jews has evolved over time. The basic structural features of the early calendar are thought to have been influenced by the Babylonian calendar, including the seven-day week, the lunisolar intercalary adjustment and the names of the months. Until the Tannaitic period (approximately 10–220 CE) the calendar employed a new crescent moon, with an additional month normally added every two or three years to correct for the difference between twelve lunar months and the solar year. When to add it was based on observation of natural agriculture-related events. Through the Amoraic period (200–500 CE) and into the Geonic period, this system was gradually displaced by the mathematical rules used today. The principles and rules were fully codified by Maimonides in the Mishneh Torah in the 12th century. Maimonides' work also replaced counting "years since the destruction of the Temple" with the modern creation-era Anno Mundi.Because of the roughly eleven-day difference between twelve lunar months and one solar year, the length of the Hebrew calendar year varies in the repeating 19-year Metonic cycle of 235 lunar months, with the intercalary month added according to defined rules every two or three years, for a total of seven times per 19 years. Even with this intercalation, the average Hebrew calendar year is longer by about 6 minutes and 25+25/57 seconds than the current mean solar year, so that every 224 years, the Hebrew calendar will fall a day behind the current mean solar year; and about every 231 years it will fall a day behind the Gregorian calendar year.The era used since the middle ages is the Anno Mundi epoch (Latin for "in the year of the world"; Hebrew: לבריאת העולם, "from the creation of the world"). As with Anno Domini (A.D. or AD), the words or abbreviation for Anno Mundi (A.M. or AM) for the era should properly precede the date rather than follow it, although this is no longer always followed. AM 5773 began at sunset on 16 September 2012 and ended on 4 September 2013. AM 5774 began at sunset on 4 September 2013 and will end on 24 September 2014. AM 5775 will begin at sunset on 24 September 2014 and end on 13 September 2015.
 • Il calendario ebraico (הלוח העברי) è un calendario lunisolare, cioè calcolato su base sia solare che lunare. L'anno è composto di 12 o 13 mesi di 29 o 30 giorni ciascuno. Le festività ebraiche sono definite in relazione al calendario ebraico: poiché alcune di queste sono legate strettamente alla stagione, esse devono cadere nella stagione giusta.I nomi dei mesi del calendario ebraico derivano dalla lingua col calcolo nel confronto babilonese, con il quale gli ebrei vennero in contatto [anche] nel VI secolo a.C. Originariamente la durata dei mesi non era stabilita in anticipo, ma l'inizio di ogni mese veniva fissato tramite l'osservazione diretta della Luna nuova; nel 358 il sommo sacerdote Hillel II codificò un sistema matematico che fissa l'inizio dei mesi e la durata degli anni in base a regole di calcolo precise e immutabili.Il calendario ebraico è oggi il calendario ufficiale dello Stato d'Israele.
 • Kalender Yahudi atau Kalender Ibrani (bahasa Ibrani: הלוח העברי ha'luach ha'ivri) adalah kalender lunisolar yang digunakan oleh bangsa Yahudi. Kalender ini memiliki 12 bulan, dengan setiap bulannya berjumlah 29 atau 30 hari dan kurang lebih berjumlah 354 hari setiap tahunnya.Sistem penanggalan kalender ini disebut lunisolar karena berpatokan pada perubahan musim yang dipengaruhi oleh putaran matahari dan bulan. Sebelum abad ke-7 SM, kalender dimulai dari musim gugur yang kemudian diikuti oleh perayaan-perayaan pertanian. Namun, dalam penggunaan kedua sistem tersebut secara bersamaan, ada perbedaan jumlah hari di antara penanggalan dengan sistem Matahari dan bulan. Perbedaan yang terjadi di setiap tahunnya berjumlah 11 hari, sehingga ada bulan ke-13 yang ditambahkan pada tahun kabisat. Setelah zaman pembuangan, Sabat -sistem tujuh hari selama seminggu dan 354 hari dalam setahun- menjadi patokan kalender Yahudi.Peredaran bulan menjadi dasar pergantian hari yang dimulai dengan malam (dalam tradisi Yahudi kuno, hari baru dimulai setelah Matahari terbenam, hingga terbenamnya Matahari kembali di keesokan harinya). Karena perpaduan antara sistem kalender Matahari dan bulan tersebut, kalender Yahudi selalu beriringan dengan Kalender Gregorian walaupun tetap memiliki perbedaan.
 • 히브리력(Hebrew calendar)은 유대인이 사용하는 태음태양력의 역법으로 유대력(Jewish calendar)이라고도 한다. 히브리인들은 처음에는 이슬람력과 같은 태음력을 썼으며, 이집트 유랑시절 태양력을 접한 후 바빌론 유수 시절부터 태음태양력을 사용하였다.
 • ユダヤ暦(ユダヤれき、ヘブライ語: הלוח העברי‎、英語: Hebrew calendar)は、ユダヤ人の間で使われている暦法である。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 54694 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13611 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 97 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110974251 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le calendrier hébraïque est un calendrier luni-solaire composé d’années solaires, de mois lunaires, et de semaines de sept jours commençant le dimanche et se terminant le samedi, jour du chabbat. Comme point de départ, il se réfère à la Genèse (« Beréshit » : « commencement »), le premier livre de la Bible, dont il fait correspondre le début à l’an -3761 du calendrier grégorien.
 • De joodse jaartelling, joodse kalender of Hebreeuwse kalender (Hebreeuws: הלוח העברי / ha'loeach ha'iwri) rekent vanaf het jaar waarvan het jodendom aanneemt dat de schepping van de wereld heeft plaatsgevonden (de Anno Mundi).Op grond van de Tenach wordt de schepping geacht te hebben plaatsgevonden in het jaar 3761 voor de gangbare jaartelling.Het joodse jaar 5773 komt zodoende overeen met het algemene of Gregoriaanse jaar (sept./okt., tisjrie) 2012 - 2013.Het nieuwe jaar begint op Rosj Hasjana, een gewichtige tweedaagse periode van gebed en inkeer, die in september of oktober van de gregoriaanse kalender valt.
 • A zsidó (héber) naptár (héberül lúah, לוח), más néven zsinagógai naptár ma is használt formája II. Hillél főpapsága idején, Kr. e. 359. körül alakult ki. Izrael Állam hivatalos naptára. Őse a babilóniai naptár volt.A zsidó naptár egyszerre nap-naptár és holdnaptár is. Hónapjai a holdciklushoz igazodnak.
 • 히브리력(Hebrew calendar)은 유대인이 사용하는 태음태양력의 역법으로 유대력(Jewish calendar)이라고도 한다. 히브리인들은 처음에는 이슬람력과 같은 태음력을 썼으며, 이집트 유랑시절 태양력을 접한 후 바빌론 유수 시절부터 태음태양력을 사용하였다.
 • ユダヤ暦(ユダヤれき、ヘブライ語: הלוח העברי‎、英語: Hebrew calendar)は、ユダヤ人の間で使われている暦法である。
 • Еврейский календарь (ивр. הלוח העברי‎, халуах ха-иври) — ежегодный календарь евреев, официальный календарь в Израиле (наряду с григорианским). По этому календарю празднуют еврейские праздники, читают соответствующие части Торы в синагогах, отмечают дни рождения и дни памяти умерших родственников, проставляют даты на официальных и коммерческих документах.
 • Kalender Yahudi atau Kalender Ibrani (bahasa Ibrani: הלוח העברי ha'luach ha'ivri) adalah kalender lunisolar yang digunakan oleh bangsa Yahudi. Kalender ini memiliki 12 bulan, dengan setiap bulannya berjumlah 29 atau 30 hari dan kurang lebih berjumlah 354 hari setiap tahunnya.Sistem penanggalan kalender ini disebut lunisolar karena berpatokan pada perubahan musim yang dipengaruhi oleh putaran matahari dan bulan.
 • Der jüdische Kalender (hebr. הלוח העברי ha-lu'ach ha-iwri) ist ein Lunisolarkalender. Die Monate sind wie bei einfachen Mondkalendern an den Mondphasen ausgerichtet. Neben einem Normaljahr mit 12 Mondmonaten (ordentlich 354 Tage lang) gibt es Schaltjahre mit 13 Mondmonaten (ordentlich 384 Tage lang) zur Angleichung an das Sonnenjahr.
 • Židovský kalendář (hebrejsky לוח השנה‎‎, luach ha-šana, zkráceně luach dosl. „deska“, „tabule“) je lunisolární, tzn. měsíce jsou počítány podle Měsíce a roky podle Slunce. Letopočet se datuje od stvoření světa, latinská zkratka je AM (anno mundi). Všechny měsíce židovského kalendáře začínají novem, respektive objevením prvního srpku nového měsíce, rok a letopočet se pak mění prvního dne měsíce tišri. Ve starověku byl nový měsíc vyhlašován na základě svědectví o pozorování.
 • El calendari hebreu o calendari jueu és un calendari lunisolar, és a dir, que es basa tant en el cicle de la Terra al voltant de Sol (any), com en el de la Lluna al voltant de la Terra (mes). La versió actual, per la qual es regeixen les festivitats jueves, fou conclusa pel savi Hil·lel II als voltants de l'any 359, com a reforma del calendari hebreu antic, però no fou aplicada a la pràctica, com a mínim, fins al segle XI.
 • Calendário judaico ou hebraico (do hebraico הלוח העברי) é o nome do calendário utilizado dentro do judaísmo. Atualmente os judeus ortodoxos o utilizam no cotidiano para a determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento entre outras,enquanto a maior parte dos judeus o utilizam somente para fixar as festividades, os serviços religiosos e outros eventos da comunidade.
 • Еврейският календар (на иврит: הלוח העברי, халуах ха-иври) е годишен календар на евреите и официален календар в Израел (съвместно с григорианския).
 • The Hebrew or Jewish calendar (הַלּוּחַ הָעִבְרִי, ha'luach ha'ivri) is a lunisolar calendar used today predominantly for Jewish religious observances. It determines the dates for Jewish holidays and the appropriate public reading of Torah portions, yahrzeits (dates to commemorate the death of a relative), and daily Psalm readings, among many ceremonial uses.
 • Kalendarz żydowski lub hebrajski (hebr. הלוח העברי ha-luach ha-iwri) – kalendarz lunarny (obecnie solarno-lunarny), używany przez plemiona semickie od czasów przedhistorycznych. Ostateczną postać nadał mu w roku 359 Sanhedryn pod przewodnictwem Hillela II.Długość roku zwykłego może wynosić 354, 355 lub 356 dni. Długość roku przestępnego może wynosić 383, 384 lub 385 dni. Są to lata odpowiednio: ułomne, zwykłe i pełne. W roku ułomnym cheszwan ma jeden dzień mniej.
 • El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol (año), como en el de la Luna al rodear a la Tierra (mes). La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Hilel II hacia el año 359.
 • Il calendario ebraico (הלוח העברי) è un calendario lunisolare, cioè calcolato su base sia solare che lunare. L'anno è composto di 12 o 13 mesi di 29 o 30 giorni ciascuno.
 • İbrani takvimi, Yahudi takvimi veya Musevi takvimi (İbranice: הלוח העברי‎, İngilizce: Hebrew calendar), Musevilerin dini amaçlarla kullandığı takvimdir. Aylar itibariyle kamerî, yıllar itibariyle Güneş esaslı (Lunisolar) bir takvimdir. Musevi bayramları, Matzevah törenleri gibi özel günlerin tarihleri, bu takvime göre belirlenir.Bilinen ilk İbrani takvimi, Kral Süleyman döneminde düzenlenen Gezer takvimidir. On iki kamerî esaslı aydan oluşur.
 • Hebrear egutegia juduek erabiltzen duten ilargi egutegia da. Egungoa 359an Hilel II.a matematikariak egin zuen eta nahiko algoritmo konplexua erabiltzen du datak finkatzeko. Munduaren hasieran hasten da, juduen tradizoaren arabera 3761eko urriaren 7an, igandean, gertatu zena, beraientzat 1ko Tishreiaren 1 bata dena. Eguna hiru izar irtetean hasi eta eguzki-sarreran bukatzen da.
rdfs:label
 • Calendrier hébraïque
 • Calendari hebreu
 • Calendario ebraico
 • Calendario hebreo
 • Calendário judaico
 • Hebrear egutegia
 • Hebrew calendar
 • Joodse kalender
 • Jüdischer Kalender
 • Kalendarz żydowski
 • Kalender Yahudi
 • Zsidó naptár
 • İbrani takvimi
 • Židovský kalendář
 • Еврейски календар
 • Еврейский календарь
 • ユダヤ暦
 • 히브리력
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:liéÀ of
is foaf:primaryTopic of