Dans la mythologie grecque, Calchas (en grec ancien Κάλχας / Kálkhas), est un devin grec qui apparaît dans les récits de la guerre de Troie, en particulier dans l'Iliade. Fils de Thestor, il est décrit dans cette épopée comme « de beaucoup le meilleur des devins, qui connaît le futur, le présent, le passé » (chant I, v. 69-70). Il tient son don de vision d'Apollon. Avant le départ de l'expédition grecque, il prédit qu'Achille serait nécessaire aux Grecs et que la guerre durerait dix ans.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la mythologie grecque, Calchas (en grec ancien Κάλχας / Kálkhas), est un devin grec qui apparaît dans les récits de la guerre de Troie, en particulier dans l'Iliade. Fils de Thestor, il est décrit dans cette épopée comme « de beaucoup le meilleur des devins, qui connaît le futur, le présent, le passé » (chant I, v. 69-70). Il tient son don de vision d'Apollon. Avant le départ de l'expédition grecque, il prédit qu'Achille serait nécessaire aux Grecs et que la guerre durerait dix ans. Pendant le voyage vers Troie, il indique à Agamemnon pourquoi Artémis a immobilisé les navires grecs en Aulide, et comment l'apaiser en sacrifiant sa fille Iphigénie. Quand Apollon décime les rangs grecs devant Troie, il explique que c'est parce que Agamemnon a refusé de rendre Chryséis, fille du prêtre troyen d'Apollon. Enfin, c'est lui qui contribue au stratagème du cheval de Troie.En rentrant de la guerre, Calchas rencontre le devin Mopsos, petit-fils de Tirésias et, après avoir perdu contre lui dans un concours d'art divinatoire, il meurt de dépit. Il ressuscite après 20 années de mort grâce au dieu des souterrains Hadès.Son nom vient de καλχαίνω / kalkhaínô qui veut dire « rendre pourpre », par extension, « assombrir, troubler ». Agamemnon l'accuse, de fait, d'être un « prophète de malheur » : « en toute occasion, ton cœur trouve sa joie à prédire le malheur » .
 • Kalchas – obok Mopsosa i Tejrezjasza jeden z najsłynniejszych wieszczów greckich, najlepszy we wróżeniu z lotu ptaków. Był synem Testora, a więc i potomkiem Apollona. Towarzyszył wojskom w wyprawie przeciw Troi. Znanych jest kilka jego przepowiedni: Kiedy Achajowie składali ofiarę bogom przed rozpoczęciem oblężenia Ilionu, spod ołtarza wypełzł wąż, wspiął się na pobliskie drzewo i pożarł znajdujące się w gnieździe osiem piskląt i ich matkę. Następnie wąż zamienił się w kamień. Kalchas trafnie zinterpretował to wydarzenie jako znak od Zeusa. Zapowiadał on, że Achaje będą bezskutecznie oblegać mury Troi przez dziewięć lat i zdobędą je dopiero w dziesiątym roku. Przepowiedział Agamemnonowi, że żadne okręty wojenne nie będą mogły wypłynąć do Troi, dopóki nie uśmierzy gniewu Artemidy. W tym celu polecił złożyć w ofierze córkę Agamemnona, Ifigenię. Potrafił wyjaśnić, dlaczego w dziesiątym roku oblężenia na Achajów spadła zaraza. Okazało się, że zesłał ją Apollon, na prośbę swojego kapłana, Chryzesa, któremu Agamemnon porwał córkę, Chryzejdę. Jedynym wyjściem było oddanie porwanej ojcu. Przepowiedział również, że mury Troi pozostaną niezdobyte tak długo, jak w trojańskiej świątyni Ateny będzie znajdował się Palladion. Posążek został ukradziony przez Diomedesa i Odyseusza. Jego mniej znane przepowiednie mówiły o tym, że do zwycięstwa nad Troją konieczna jest przy oblężeniu obecność dwóch wojowników: Achillesa i Filokteta. Kalchasowi przepowiedział sam sobie, że umrze dopiero wtedy, gdy spotka wieszcza mądrzejszego od siebie. Pokonany został w sztuce wieszczenia dopiero przez Mopsosa, wnuka Terezjasza. Zobaczywszy maciorę, która się prosiła, starali się przewidzieć, ile urodzi prosiąt. Kalchas przewidział narodziny ośmiu, Mopsos - dziewięciu. Kiedy okazało się, że rację ma ten drugi, Kalchas umarł ze zmartwienia. Świątynia poświęcona Kalchasowi znajdowała się w Apulii, gdzie wyznawcy we śnie usyskiwali wyrok wyroczni.
 • En mitologia grega, Calcant o Calcas (en grec antic Κάλχας / Kálkhas), és un endeví grec que apareix en els relats de la guerra de Troia, sobretot en la Ilíada. Fill de Tèstor, és descrit en aquesta epopeia com "de molt el millor dels endevins, que coneix el futur, el present i el passat" (cant I, v. 69-70). El do de la visió li ve d'Apol·lo. És, al costat de Tirèsias, l'endeví més conegut de la mitologia grega.Abans de la partença de l'expedició grega, prediu que Aquil·leu serà necessari per als grecs i que la guerra durarà deu anys. Durant la travessia cap a Troia, indica a Agamèmnon per què Àrtemis ha immobilitzat els vaixells grecs a l'Àulida i com aplacar-la sacrificant la seva filla Ifigènia. Quan Apol·lo delma les files gregues davant de Troia, explica que és perquè Agamèmnon s'ha negat a tornar Criseida, filla del sacerdot troià d'Apol·lo. Finalment, també contribueix a l'estrategema del cavall de Troia
 • In Greek mythology, Calchas (/ˈkælkəs/; Ancient Greek: Κάλχας, possibly meaning "bronze-man"), son of Thestor, was an Argive seer, with a gift for interpreting the flight of birds that he received of Apollo: "as an augur, Calchas had no rival in the camp". He also interpreted the entrails of the enemy during the tide of battle.
 • Kalkhasz (görögül Κάλχας) a görög mitológiába Homérosz révén bekerült alak. A Tróját ostromló Agamemnón madárjósa.Az Iliasz szerint az Auliszban rossz szelek miatt veszteglő görög hajóhad indulását segítette elő jóslatával. Az ő tanácsára áldozták fel Agamemnón leányát, Iphigeneiát Artemisz tiszteletére. Azt senki sem vette észre, hogy Artemisz az áldozati oltáron kicserélte Iphigeneiát egy szarvasra, és a leányt magával vitte templomába papnőnek. Agamemnónt 10 év múlva ezért érte el a végzete: a saját fürdőkádjában felesége, Klütaimnésztra gyilkolta meg, mert nem bocsátotta meg férjének Iphigeneia feláldozását.Kalkhasz megélte a 110 évet, nem sokkal Trója ostroma után Kolophón városában halt meg. Még az alvilág révésze, Kharón is jó szemmel nézett rá és átvitte a feledés folyóján.
 • Kalchás (řecky Κάλχας, latinsky Calchas) je v řecké mytologii syn Thestóra; byl věštcem v achájském vojsku před Trójou.Věštecký dar či umění věštit bylo v antické mytologii vysoce ceněno, bylo považováno za vědu a umění prvořadé důležitosti. Věštci byli ve všeobecné vážnosti a obdivu. Také Kalchás jako armádní věštec patřil mezi nejváženější členy válečné rady. V dobách dávných mýtů bohové zasahovali do bojů, projevovali božskou vůli mnoha různými znameními, např. přírodními úkazy jako hrom nebo blesk, sesílali na smrtelníky sny, jejichž význam bylo třeba správně vysvětlit a podle toho navrhnoutřešení. To byl právě úkol věštců.Způsob, jak se Kalchás stal věštcem řeckých vojsk, není znám. U Homéra však je o Kalchantovi uvedeno, že znal „věci minulé, přítomné i budoucí“ a dokázal vysvětlit i ty nejnepochopitelnější jevy či události. Také se říká, že dokázal vysvětlit i nejnepochopitelnější jevy a že byl dotazován zejména ve velmi vážných chvílích. Známy jsou zejména tyto věštby: zvěstoval vůli bohyně Artemidy, aby jí obětovali Ífigeneiu, dceru krále Agamemnóna před odplutím řeckého vojska do Tróje bylo obětováno bohům za zdar výpravy. Tam došlo k podivné události: zpod oltáře vylezl had, doplazil se na vrchol vysokého platanu, snědl osm ptáčat i jejich matku a potom se proměnil v kámen. Z toho Kalchás vyložil, že Řekové budou Tróju obléhat devět let a teprve v desátém roce město dobudou a z něj zbude jenom hromada kamení. vyložil, že příčinou moru v táboře achajských před Trójou je hněv boha Apollóna za to, že nebyla propuštěna dcera jeho kněze Chrýsa. Podle Homéra na Chrýsovo přání vrhal Apollón morové střely do tábora Řeků. Toto vysvětlení bylo příčinou hluboké roztržky mezi vrchním velitelem achajských vojsk Agamemnónem a nejstatečnějším bojovníkem Achajců Achilleem, kterou podrobně líčí Homér v Iliadě. předpověděl Aineovi, že je mu osudem určeno, že založí novou říši v Itálii.Přesto vynikající věštec Kalchás jednu věštbu nepochopil správně, a to se mu stalo osudným. Tato věštba pravila, že „by se v životě neměl setkat s věštcem, který by ho překonal“. Kalchás to pochopil tak, že se s takovým věštcem za svého života nepotká. Bylo to však varování. Když se po návratu z války setkal s věštcem Argonautů Mopsem, ve věštecké soutěži mu podlehl a z této prohry se poté žalem utrápil až k smrti.Některé prameny uvádějí, že k setkání obou věštců došlo v Malé Asii, v Kilikii. Tudy se pravděpodobně Kalchás vracel pěšky do vlasti.
 • Ка́лхант, также Ка́лхас (др.-греч. Κάλχας) — в древнегреческой мифологии сын Фестора из Микен или Мегары, жрец и прорицатель в войске Агамемнона, по словам Гомера «знавший, что есть, что будет или что было». Неоднократно упомянут в «Илиаде» (I 69 и др.).Когда Ахиллу исполнилось девять лет, Калхант предсказал, что Трою нельзя будет взять без его участия. Жил в Мегарах, туда прибыл Агамемнон просить его присоединиться к походу, и Агамемнон воздвиг храм Артемиды. Предсказал, что нужно принести в жертву Артемиде Ифигению. Объяснил знамение о змее и платане, змея пожрала 8 птенцов и их мать и превратилась в камень. Калхант предсказал продолжительность Троянской войны (десять лет) и объяснил ахеянам под Илионом причину гнева Аполлона.Предостерегал Тевкра, что над Эантом тяготеет гнев Афины. В конце войны заявил, что Троя не может быть взята без лука и стрел Геракла; что Гелен знает оракулы, охраняющие Трою. Сидел в троянском коне.В негомеровских поэмах Калхас играет гораздо большую роль, чем в «Илиаде». По преданию, Калхас после разрушения Трои отправился в Колофон и там умер, огорчённый тем, что его превзошёл в прорицаниях Мопс в Кларосе. От огорчения умер и был погребен у мыса Нотия.Есть ещё рассказ, что прорицатель ответил Гераклу на вопрос о числе смокв, но ошибся на одну смокву, и Геракл убил его.Согласно Софоклу и другим, умер в Малле (Киликия). Те, кто блуждали вместе с Калхантом, поселились в Памфилии. Калхант основал город Сельге в Писидии. Храм Калханта был в Давнии, там его «ложная могила». На вершине холма Дриона в Давнии стояло святилище Калхаса, где желавшие знать будущее приносили в жертву чёрного овна и во сне получали предсказание. Еврипид. Ифигения в Тавриде, 532.Действующее лицо трагедии Сенеки «Троянки».
 • Na mitologia grega Calcas ("homem de bronze") ou Kalchas Thestórides ("filho de Téstor") foi um vidente poderoso.
 • Kalchas (Oudgrieks: Κάλχας, Kálkhas) was de zoon van Thestor uit Mycene of Megara, de kleinzoon van Idmon en de ziener die de Grieken in de Ilias van Homeros plachten te raadplegen wanneer ze in nood waren. Hij werd door Homeros de wijste van de vogelwichelaars genoemd, wiens blik het verleden, het heden en de toekomst doorzag. Zo voorspelde hij al voor het vertrek van de Grieken vanuit Aulis dat de oorlog negen volle jaren zou duren en dat de strijd in het tiende jaar zou eindigen. Dat leidde hij af uit het feit dat een paar Griekse soldaten een slang hadden gezien die een mus en haar broedsel verslond en vervolgens zelf versteende.In Aulis voorspelde hij ook dat Iphigenia, de dochter van Agamemnon, zou moeten worden geofferd aan de godin Artemis indien de Grieken ooit een gunstige wind wilden om uit te varen naar Troje. Tijdens het tiende jaar van de oorlog voorspelde hij ook dat de woede van Apollo alleen zou afnemen wanneer Agamemnon zijn concubine Chriseis terug zou geven aan haar vader Chryses, een priester van Artemis (voor wie hij Briseïs, de concubine van Achilles schaakte; dat was de aanleiding tot de twist waarrond de Ilias draait).In de legerplaats voor Troje werd Kalchas' raad steeds ingeroepen, wanneer belangrijke aangelegenheden moesten worden beslist. Daardoor was zijn invloed in het leger zo groot, dat zelfs de sluwe Odysseus niet in staat was zich tegenover hem te doen gelden.Na de verovering van Troje trok hij met Amphilochos, de zoon van Amphiaraos naar Colophon. Daar hield hij een voorspellingswedstrijd met de waarzegger Mopsos, de kleinzoon van Tiresias. Hem was namelijk voorspeld, dat hij zou moeten sterven, als hij een ziener aantrof, die hem in wijsheid overtrof. Teneinde nu hun krachten te meten, besloten zij tot een proef: beide waarzeggers zouden naar beste weten vertellen hoeveel vruchten er hingen aan een wilde vijgenboom. Kalchas schatte het aantal vijgen die eraan hingen op tienduizend. Mopsos, die een kleinzoon was van de blinde ziener Tiresias en de kunst om het verborgene te openbaren van zijn grootvader had geërfd, beweerde dat de boom één vijg meer droeg. Bij de telling bleek, dat hij gelijk had en Kalchas doodde nu zichzelf of stierf van verdriet.Volgens een andere versie was het voorwerp van de wedstrijd een drachtig zwijn. Kalchas kon niet raden hoeveel biggen het zwijn zou werpen en van welke kleur deze zouden zijn, maar Mopsos kon dat wel.Een derde versie is dat Mopsos voorspelde aan Kalchas, terwijl deze wijnstokken aan het planten was, dat hij de wijn nooit zou proeven. Een tijd later nodigde Kalchas Mopsos uit om samen met hem de eerste wijn van die wijnstokken te proeven. Toen Mopsus nog eens zijn voorspelling herhaalde barstte Kalchas in een hevige lachbui uit waar hij nooit meer uitkwam, zodat hij nooit van zijn wijn heeft kunnen proeven.Na zijn dood werd Kalchas in Zuid-Italië als heros vereerd. Hij had daar zelfs een orakel. Wie dit wilde raadplegen, offerde hem een zwarte bok en ging op het vel daarvan in de tempel van Kalchas slapen. Hij vernam dan wat hij weten wilde in zijn droom.
 • 칼카스 (Κάλχας)는 그리스 신화에서 테스토르의 아들이다. 새가 나는 모습을 보면서 점을 치는 예언자였는데 이는 태양신 아폴론이 그에게 부여한 예언의 능력이었다. 트로이아 전쟁이 시작하기전 그는 아킬레우스와 헤라클레스의 활과 화살을 가진 필록테테스가 참전하여야만 그리스가 전쟁에서 이길 수 있다고 예언했다. 또한 그리스의 함대가 출항하기 전 뱀이 참새둥지에서 여덟 마리의 새끼 참새를 잡아먹고 어미 참새를 아홉 번째로 잡아먹는 것을 보고 트로이아는 9년 동안 공략하여 10년째에 함락된다고 에언했다.또한 그리스 함대가 아울리스에서 심한 풍랑 때문에 트로이아로 출발하지 못하고 있을 때 칼카스는 그리스군의 총사령관 아가멤논이 아르테미스 여신의 분노를 샀기 때문에 그리스 진영에 벌을 내리셨다면서 아가멤논의 딸 이피게네이아를 희생제물로 삼아야 한다고도 예언했다. 이피게네이아를 제물로 바치자 비로소 그리스 함대는 트로이아 원정에 나설 수 있었다.나중에 그리스 진영에 역병이 돌았는데 이때 칼카스는 아폴론 신전의 사제인 크리세스의 딸 크리세이스를 돌려주어야 역병이 멈춘다고 예언했다. 이 때문에 아가멤논과 아킬레우스의 불화가 시작된다. 칼카스는 자신보타 뛰어난 예언자가 나타나면 죽을 것이라는 예언을 받았는데 트로이아 전쟁이 끝난 후 예언자 몹소스가 예언경연대회에서 자신을 이기자 비탄에 빠져 죽었다고 전해진다. 일설에는 자신의 죽음에 대한 예언의 날이 다가왔는데도 죽지 않게 되자 너무나 기쁜 나머지 웃다가 죽었다고도 한다.
 • Kalchas (griechisch Κάλχας, lat. Calchas), Sohn des Thestor, war der offizielle Seher der Griechen während des Trojanischen Krieges.
 • カルカース(古希: Κάλχας, Kalchās)は、ギリシア神話の占い師、予言者である。長母音を省略してカルカスとも表記される。予言者テストールの子で、レウキッペー、テオノエーと兄弟。カルカースはミュケーナイ、あるいはメガラの人で、トロイア戦争のさいにアガメムノーンに乞われてギリシア軍に従軍し、予言の術でギリシア軍を助けた。
 • Калхант или Калхас (на гръцки: Κάλχας), в древногръцката митология е микенски жрец и прорицател. Син е на Нестор и внук на Аполон, от когото получил дарбата да пророкува . Когато Ахил станал на 9 години, Калхант предсказал, че Троя няма да бъде превзета без негово участие. . Участник в е похода на ахейците срещу Троя. Още по пътя, в Авлида, той изтълкувал знамението със змията, която изяжда 8 пиленца и майка им, като знак, че Троя ще бъде превзета на десетата година. Той е казал на гърците, че Ахил им е нужен за да победят в Троянската война. По време на обсадата на Троя, в първата песен от "Илиада" той казва на Ахил, че Аполон е разгневен на ахейската войска и е пратил епидемия, защото Агамемнон отказал да върне на жреца на Аполон - Хриз, неговата дъщеря -Хризеида, взета в плен и той е проклел ахейците . Калхант казал и че, Агамемнон трябва да принесе в жертва на Артемида дъщеря си Ифигения, за да умилостиви богинята и да помогне тя на ахейците . По съвет на Калхант бил построен дървения кон и Троя превзета с хитрост . На Калхант му била предсказана смърт, само ако срещне по- могъщ прорицател и това и станало сред срещата му с Мопс в Колофон . Калхант умрял от срам, след като Мопс по победил в импровизирано състезание по пророкуване.
 • Calcante, figlio di Testore, nella mitologia greca era un grande veggente originario di Argo, che aveva ricevuto da Apollo il dono della profezia: "Come augure Calcante non teme alcun rivale" (Iliade). Calcante predisse che, per avere venti favorevoli e adatti a spingere verso Troia la flotta greca che si era radunata in Aulide, Agamennone avrebbe dovuto sacrificare sua figlia Ifigenia in modo da placare l’ira di Artemide che da Agamennone stesso era stata offesa.Nell’Iliade, Calcante annunciò agli Achei che Criseide, schiava e concubina di Agamennone doveva essere restituita a suo padre Crise per spingere Apollo a fermare la pestilenza che aveva mandato loro come punizione: questa profezia fu la causa scatenante della lite tra Achille ed Agamennone che è l’argomento principale del poema omerico.Calcante morì di vergogna a Colofone in Asia Minore, poco dopo la fine della guerra di Troia (evento narrato nei cicli dei Nostoi e nella Melampodia), per essere stato sconfitto dal profeta Mopso in una gara di divinazione. Una seconda versione dice che Calcante sia invece morto per il troppo ridere quando, una volta giunto il giorno per il quale aveva previsto la propria morte, la sua profezia non sembrava realizzarsi. Una terza versione narra che Calcante fu ucciso, con un colpo alla testa, nei pressi di Leutarnia (città magno-greca sita, probabilmente, nei pressi dell'attuale Albidona), perché non riusci ad indovinare, su richiesta di Sisifo, il numero di fichi che si trovavano su un albero.
 • Calcas o Calcante (en griego antiguo Κάλχας) fue un poderoso adivino de la mitología griega, uno de los más célebres. Actuó como augur en la guerra de Troya.Era natural de Megara o de Micenas, hijo de Téstor y nieto del dios Apolo, quien le dio el don de la profecía.Profetizó que era necesaria la presencia de Aquiles para obtener la victoria griega en la Guerra de Troya cuando este sólo tenía nueve años. También consideró necesaria la presencia de Filoctetes.Además predijo que la guerra de Troya duraría diez años, y aseguró a Agamenón que la única forma de apaciguar a Artemisa era sacrificar a su hija Ifigenia, para que la diosa dejara de retener a la flota griega en el puerto de Áulide.En el décimo año de la campaña, reveló que el favor de su abuelo Apolo sólo se conseguiría con la devolución de la cautiva Criseida a su padre, que era sacerdote del dios protector de los troyanos. Esta devolución causó la disputa entre Agamenón y Aquiles por otra cautiva: Briseida.Calcas aconsejó también la construcción del caballo de Troya, según algunas versiones, aunque otras lo atribuyen a Odiseo. Predijo el azaroso regreso de los vencedores, y no se embarcó con ellos. En vez de partir con la flota aquea, se trasladó a Colofón, ciudad del Asia Menor, donde murió tras una competencia de hechicería a manos del profeta Mopso, nieto de Tiresias, que lo venció. Otra versión acerca de su final dice que un adivino profetizó la fecha de su muerte. Cuando llegó el día señalado, Calcas vio que la predicción no se materializaba y le entró un severo ataque de risa que provocó que muriera asfixiado.Calcas aparece en el libro I de la Ilíada, profetizando la duración del sitio, así como en todas las tragedias que toman como punto de partida la guerra de Troya.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 67714 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2706 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109345176 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Calchas
prop-fr:commonsTitre
 • Calchas
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la mythologie grecque, Calchas (en grec ancien Κάλχας / Kálkhas), est un devin grec qui apparaît dans les récits de la guerre de Troie, en particulier dans l'Iliade. Fils de Thestor, il est décrit dans cette épopée comme « de beaucoup le meilleur des devins, qui connaît le futur, le présent, le passé » (chant I, v. 69-70). Il tient son don de vision d'Apollon. Avant le départ de l'expédition grecque, il prédit qu'Achille serait nécessaire aux Grecs et que la guerre durerait dix ans.
 • In Greek mythology, Calchas (/ˈkælkəs/; Ancient Greek: Κάλχας, possibly meaning "bronze-man"), son of Thestor, was an Argive seer, with a gift for interpreting the flight of birds that he received of Apollo: "as an augur, Calchas had no rival in the camp". He also interpreted the entrails of the enemy during the tide of battle.
 • Na mitologia grega Calcas ("homem de bronze") ou Kalchas Thestórides ("filho de Téstor") foi um vidente poderoso.
 • Kalchas (griechisch Κάλχας, lat. Calchas), Sohn des Thestor, war der offizielle Seher der Griechen während des Trojanischen Krieges.
 • カルカース(古希: Κάλχας, Kalchās)は、ギリシア神話の占い師、予言者である。長母音を省略してカルカスとも表記される。予言者テストールの子で、レウキッペー、テオノエーと兄弟。カルカースはミュケーナイ、あるいはメガラの人で、トロイア戦争のさいにアガメムノーンに乞われてギリシア軍に従軍し、予言の術でギリシア軍を助けた。
 • 칼카스 (Κάλχας)는 그리스 신화에서 테스토르의 아들이다. 새가 나는 모습을 보면서 점을 치는 예언자였는데 이는 태양신 아폴론이 그에게 부여한 예언의 능력이었다. 트로이아 전쟁이 시작하기전 그는 아킬레우스와 헤라클레스의 활과 화살을 가진 필록테테스가 참전하여야만 그리스가 전쟁에서 이길 수 있다고 예언했다. 또한 그리스의 함대가 출항하기 전 뱀이 참새둥지에서 여덟 마리의 새끼 참새를 잡아먹고 어미 참새를 아홉 번째로 잡아먹는 것을 보고 트로이아는 9년 동안 공략하여 10년째에 함락된다고 에언했다.또한 그리스 함대가 아울리스에서 심한 풍랑 때문에 트로이아로 출발하지 못하고 있을 때 칼카스는 그리스군의 총사령관 아가멤논이 아르테미스 여신의 분노를 샀기 때문에 그리스 진영에 벌을 내리셨다면서 아가멤논의 딸 이피게네이아를 희생제물로 삼아야 한다고도 예언했다.
 • En mitologia grega, Calcant o Calcas (en grec antic Κάλχας / Kálkhas), és un endeví grec que apareix en els relats de la guerra de Troia, sobretot en la Ilíada. Fill de Tèstor, és descrit en aquesta epopeia com "de molt el millor dels endevins, que coneix el futur, el present i el passat" (cant I, v. 69-70). El do de la visió li ve d'Apol·lo.
 • Kalchas – obok Mopsosa i Tejrezjasza jeden z najsłynniejszych wieszczów greckich, najlepszy we wróżeniu z lotu ptaków. Był synem Testora, a więc i potomkiem Apollona. Towarzyszył wojskom w wyprawie przeciw Troi. Znanych jest kilka jego przepowiedni: Kiedy Achajowie składali ofiarę bogom przed rozpoczęciem oblężenia Ilionu, spod ołtarza wypełzł wąż, wspiął się na pobliskie drzewo i pożarł znajdujące się w gnieździe osiem piskląt i ich matkę. Następnie wąż zamienił się w kamień.
 • Calcante, figlio di Testore, nella mitologia greca era un grande veggente originario di Argo, che aveva ricevuto da Apollo il dono della profezia: "Come augure Calcante non teme alcun rivale" (Iliade).
 • Kalchas (Oudgrieks: Κάλχας, Kálkhas) was de zoon van Thestor uit Mycene of Megara, de kleinzoon van Idmon en de ziener die de Grieken in de Ilias van Homeros plachten te raadplegen wanneer ze in nood waren. Hij werd door Homeros de wijste van de vogelwichelaars genoemd, wiens blik het verleden, het heden en de toekomst doorzag. Zo voorspelde hij al voor het vertrek van de Grieken vanuit Aulis dat de oorlog negen volle jaren zou duren en dat de strijd in het tiende jaar zou eindigen.
 • Calcas o Calcante (en griego antiguo Κάλχας) fue un poderoso adivino de la mitología griega, uno de los más célebres. Actuó como augur en la guerra de Troya.Era natural de Megara o de Micenas, hijo de Téstor y nieto del dios Apolo, quien le dio el don de la profecía.Profetizó que era necesaria la presencia de Aquiles para obtener la victoria griega en la Guerra de Troya cuando este sólo tenía nueve años.
 • Калхант или Калхас (на гръцки: Κάλχας), в древногръцката митология е микенски жрец и прорицател. Син е на Нестор и внук на Аполон, от когото получил дарбата да пророкува . Когато Ахил станал на 9 години, Калхант предсказал, че Троя няма да бъде превзета без негово участие. . Участник в е похода на ахейците срещу Троя. Още по пътя, в Авлида, той изтълкувал знамението със змията, която изяжда 8 пиленца и майка им, като знак, че Троя ще бъде превзета на десетата година.
 • Kalchás (řecky Κάλχας, latinsky Calchas) je v řecké mytologii syn Thestóra; byl věštcem v achájském vojsku před Trójou.Věštecký dar či umění věštit bylo v antické mytologii vysoce ceněno, bylo považováno za vědu a umění prvořadé důležitosti. Věštci byli ve všeobecné vážnosti a obdivu. Také Kalchás jako armádní věštec patřil mezi nejváženější členy válečné rady. V dobách dávných mýtů bohové zasahovali do bojů, projevovali božskou vůli mnoha různými znameními, např.
 • Ка́лхант, также Ка́лхас (др.-греч. Κάλχας) — в древнегреческой мифологии сын Фестора из Микен или Мегары, жрец и прорицатель в войске Агамемнона, по словам Гомера «знавший, что есть, что будет или что было». Неоднократно упомянут в «Илиаде» (I 69 и др.).Когда Ахиллу исполнилось девять лет, Калхант предсказал, что Трою нельзя будет взять без его участия. Жил в Мегарах, туда прибыл Агамемнон просить его присоединиться к походу, и Агамемнон воздвиг храм Артемиды.
 • Kalkhasz (görögül Κάλχας) a görög mitológiába Homérosz révén bekerült alak. A Tróját ostromló Agamemnón madárjósa.Az Iliasz szerint az Auliszban rossz szelek miatt veszteglő görög hajóhad indulását segítette elő jóslatával. Az ő tanácsára áldozták fel Agamemnón leányát, Iphigeneiát Artemisz tiszteletére. Azt senki sem vette észre, hogy Artemisz az áldozati oltáron kicserélte Iphigeneiát egy szarvasra, és a leányt magával vitte templomába papnőnek.
rdfs:label
 • Calchas
 • Calcant
 • Calcante
 • Calcas
 • Calcas
 • Calchas
 • Kalchas
 • Kalchas
 • Kalchas
 • Kalchás
 • Kalkhasz
 • Калхант
 • Калхас
 • カルカース
 • 칼카스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of