En organologie, on appelle caisse de résonance la partie d'un instrument qui a pour rôle de recevoir et d'amplifier la vibration produite par la ou les corde(s), ou par la membrane. Cette partie creuse transmet au volume d'air contenu dans la cavité qu'elle constitue les vibrations, afin de transformer ces dernières en son musicalement satisfaisant.Dans la famille des instruments à cordes — violon, guitare, luth, etc.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En organologie, on appelle caisse de résonance la partie d'un instrument qui a pour rôle de recevoir et d'amplifier la vibration produite par la ou les corde(s), ou par la membrane. Cette partie creuse transmet au volume d'air contenu dans la cavité qu'elle constitue les vibrations, afin de transformer ces dernières en son musicalement satisfaisant.Dans la famille des instruments à cordes — violon, guitare, luth, etc. — la caisse de résonance se compose d'une table d'harmonie et d'un fond relié par des éclisses. Le timbre, l'intensité et la durée du son obtenu dépendent du volume, de la forme et de la matière de la caisse de résonance. Tous ces facteurs collaborent à donner à l'instrument une valeur subjective de sa sonorité, qu'on appelle souvent la « projection » et qui correspond à la puissance sonore qu'il est capable de développer par son amplification naturelle du son.Quelques exemples de caisses de résonance « de fortune » ou encore « primitives » : un bidon, une poterie, une calebasse, la bouche — pour la guimbarde par exemple, les deux mains disposées en porte-voix, etc.Au cours du temps, afin d'améliorer le son rendu par l'instrument, les caisses de résonances se sont très largement améliorées. Une des principales différences entre celle d'un instrument classique et une primitive provient des barrages. En effet, une caisse de résonance d'instrument est loin d'être une simple boîte ou caisse en bois. En son sein, collées sur la table d'harmonie et sur le fond, des pièces de bois rectangulaires guident le son et favorisent l'émergence d'une harmonie. Selon la complexité du barrage et sa qualité, les instruments diffèrent en puissance et sonorité.La caisse de résonance, qui donne toute sa puissance sonore à un instrument, n'est pas la seule partie qui contribue à « fabriquer » le son : toutes les parties entrant en vibration, notamment le manche sur les instruments tels le violon ou la guitare, ont une influence sur les sonorités jouées et perçues – sans parler des influences des matériaux sur le timbre général. Par exemple, on peut faire ressentir un effet de vibrato particulier en agitant par saccades le manche d'une guitare.Portail de la musique Portail de la musique
 • En els instruments de corda la caixa de ressonància és aquella part de l'instrument que consisteix en una cavitat o caixa, i que té per funció principal amplificar el so. Normalment està delimitada, en la seva part superior per la taula harmònica.En instruments més aviat primitius és habitual que la caixa de ressonància estigui feta d'algun material que ja fa una certa cavitat (una closca de tortuga, per exemple), i que es completi la caixa amb algun material de fàcil tractament com per exemple el cuir. En altres ocasions, si es construeix en fusta, és habitual que es parteixi d'un bloc gruixut que es va buidant. En canvi en instruments més evolucionats, és habitual que la caixa es construeixi a partir de peces primes que s'ensamblen entre elles. Tal és el cas de la guitarra o el violí.Si les cordes no sobresurten de la dimensió de la caixa de ressonància, es tracta d'un instrument de la família de les cítares. Si les cordes es prolonguen més enllà de la caixa per sobre d'un màstil, és un instrument de la família dels llaüts. Si es prolonguen també més enllà de la caixa però es lliguen a un travesser entre dos màstils que surten de la caixa de ressonància, és de la família de les lires. I si determinen un pla perpendicular a la caixa de ressonància, és una arpa.
 • Резона́торный ящик - это открытая камера (коробка), которую представляет собой корпус струнного музыкального инструмента. Он усиливает звук струн и придаёт инструменту определённый тембр звучания, который зависит от формы и размеров резонаторного ящика. Главным образом, он улучшает воспроизведение низких частот.К примеру, резонаторный ящик гитары, образованный двумя деками и боковиной, имеет особую форму, благодаря которой расстояние от розетки (входного и выходного отверстия для звука) до стенок ящика в разных местах разное, что позволяет воздуху резонировать в ящике на разных частотах (усиливая соответствующие ноты). Набор этих частот определяет общий тембр инструмента, который может меняться в зависимости от формы резонаторного ящика. К примеру, в звуке гитар типов арктоп и дредноут преобладают низкие частоты благодаря увеличенному расстоянию между стенками ящика, а дредноут-гитару также отличает повышенная громкость. При этом размеры ящика должны соответствовать строю инструмента, иначе его тембр будет искажённым, недостаточно благозвучным, пример тому - альт.Резонаторным ящиком оборудовано подавляющее большинство струнных инструментов, за исключением фортепиано, виолонофонов (как, например, Скрипка Штроха), а также тех, где звук усиливается электрически - электрогитар, электроскрипок и пр. Вместо розетки может использоваться мембрана из кожи или похожего материала, который натягивается на открытую переднюю часть корпуса инструмента (примеры: банджо, ребаб).
 • La cassa armonica è quelle parte dello strumento a corde o a percussione che ha la funzione sia di aumentare l'intensità del suono prodotto che di caratterizzarne il timbro, sfruttando il fenomeno fisico della risonanza.Le caratteristiche della cassa armonica, spesso consolidate da secoli di esperienza, sono fondamentali per la caratterizzazione del suono dello strumento: ogni musicista sceglie il proprio strumento anche in base alla cassa armonica ed all'influenza che questa ha sul timbro e sulle caratteristiche sonore dello strumento. Spesso ogni esecutore possiede più strumenti con casse leggermente diverse per meglio adattarsi a diversi ruoli nell'ensemble o a diversi generi musicali. Le variabili principali nella progettazione e realizzazione della cassa armonica sono il volume interno, la forma ed il materiale. Generalmente parlando, casse armoniche di grandi dimensioni enfatizzano le frequenze più basse, mentre casse più piccole amplificano al meglio gli armonici più acuti. Ad esempio, le chitarre con una grande cassa hanno un suono tendenzialmente più profondo e meno squillante rispetto a modelli con cassa più piccola. Le dimensioni della cassa sono dettate da esigenze sia acustiche sia ergonomiche. Si pensi al caso della viola: la sua cassa, acusticamente parlando, è troppo piccola, ma sarebbe impossibile imbracciare e suonare uno strumento più grande. Il violoncello, che si suona in posizione verticale, può avere una cassa di dimensioni acusticamente ideali o addirittura sovradimensionata. Anche esigenze pratiche di trasporto o di utilizzo da parte dei bambini influenzano in sede di progettazione le dimensioni della cassa. Per quanto riguarda la forma, questa è studiata in modo da entrare in risonanza in maniera omogenea su tutta l'estensione dello strumento, "aiutando" in maniera omogenea tutte le note prodotte. Strumenti realizzati da fabbricanti diversi hanno forme e proporzioni leggermente diverse che caratterizzano il timbro dello strumento, favorendo un determinato spettro sonoro. Un aspetto particolare della forma è il foro da cui le vibrazioni escono: esso può essere circolare (come nella maggior parte degli strumenti a pizzico) o a forma di effe come negli archi. Anche i fusti dei tamburi a doppia membrana hanno spesso dei fori (per far uscire l'aria ed evitare la condensa), ma la funzione acustica è svolta dalla seconda pelle detta appunto risonante. A proposito dei materiali, esiste una grande variabilità di spessore, rigidità ed omogeneità. Tendenzialmente si usano materiali che entrino in vibrazione con facilità, quindi sottili, rigidi e di densità omogenea. Anche la finitura superficiale ha il suo peso: si dice che una delle peculiarità dei violini Stradivari, assieme al legno straordinariamente omogeneo della Val di Fiemme, sia la composizione della vernice utilizzata per la finitura dello strumento.Nella voce e negli strumenti a fiato, la cassa armonica è formata dalle cavità della testa (seni frontali e paranasali, naso, bocca, gola, apparato respiratorio). Queste cavità sono diverse da persona a persona ed in parte deformabili, influenzando di volta in volta il timbro ed il volume del suono prodotto. La deformabilità di alcuni di questi risuonatori è un fenomeno sfruttato sia a fini musicali (ad es. uso della laringe nel canto lirico) sia, ad esempio, dagli imitatori.
 • Der Resonanzkörper ist ein Hohlkörper, meist aus Holz oder Metall, dessen Aufgabe die Verstärkung von Klängen oder Tönen ist. Resonanzkörper sind Bestandteil vieler Musikinstrumente.Ein Resonanzraum ist Teil eines akustischen Resonators, meist ein Hohlraum mit ganz bestimmten Abmessungen. Er ist ein schwingfähiges System, dessen Komponenten auf einen Satz bestimmter Eigenfrequenzen abgestimmt sind. Einmal angeregt, schwingt der Resonator mit einem Gemisch dieser Frequenz aus (siehe auch Resonanz (Physik))Je kleiner der Hohlraumresonator, desto höher liegen die Eigenfrequenzen. Deshalb ist ein Kontrabass immer erheblich größer als eine Geige. Bei einem Musikinstrument bemüht man sich, durch komplizierte Formgebung möglichst unterschiedliche Schwingungsmoden zu ermöglichen, damit jeder gespielte Ton etwa gleich laut erscheint. Unabhängig von seiner Form schwingt der Resonanzkörper immer in der gewünschten Frequenz, also Tonhöhe, des angesprochenen Bauteils (z. B. einer Saite) mit und gibt diese Schwingung verstärkt an die Luft ab. Bei Musikinstrumenten, auf denen man mehrere Tonhöhen spielen kann, lässt sich diese Eigenfrequenz durch geeignete Modifikationen variieren (z. B. durch Festhalten einer Saite eines Saiteninstruments), und/oder es sind mehrere verschiedene Bauteile mit verschiedenen Eigenfrequenzen vorhanden, die bei Bedarf angeregt werden können (z. B. verschiedene Saiten bei Saiteninstrumenten, verschiedene Orgelpfeifen o. ä.). Hierbei ist der Resonanzkörper so konstruiert, dass er ein Spektrum von Eigenfrequenzen aufweist, das idealerweise den gesamten Tonumfang des Instruments abdeckt; dann schwingt der Resonanzkörper bei allen mit dem Instrument erzeugbaren Tonhöhen gut mit.Der Resonanzkörper ist bei folgenden Musikinstrumenten ein maßgeblicher Bestandteil:Streichinstrumente wie z. B. Geige, Bratsche, Cello und Kontrabassnicht aerophone oder elektronische Tasteninstrumente wie Klavier/Flügel, Cembalo (bei den Instrumenten: Resonanzboden)bei einigen Zupfinstrumenten wie z. B. Klassik-Gitarre, Mandoline, Banjo, Harfebei einigen Membranophonen (Fellklinger wie z. B. Pauke)Musikbögen (bei manchen wird der menschliche Mundraum als Resonanzkörper verwendet)Keinen Resonanzkörper habenAerophone (Erzeugung des Tons allein durch den Luftstrom, z. B. Blasinstrumente, Orgel (ist abhängig von den Pfeifen, so haben Zungenpfeifen einen Resonanzkörper), Akkordeon)Elektrophone (Elektronische Instrumente, z. B. Synthesizer, Elektrogitarre)Vereinzelt bestehen Resonanzkörper auch aus anderen Materialien, beispielsweise Glas bei der Glasharfe und Glasharmonika. Der (textile) Trichter eines Grammophons besitzt Merkmale eines Membranophons beziehungsweise eines Idiophons – jedoch wird die anregende Frequenz dem Klangkörper vorgegeben. Er kann deshalb als Resonanzkörper beschrieben werden.
 • Een klankkast is een onderdeel van een muziekinstrument waarmee het geluid dat een muziekinstrument maakt wordt versterkt. Klankkasten worden meestal toegepast bij snaarinstrumenten, omdat een trillende snaar, in tegenstelling tot een trillende luchtkolom (zoals bij blaasinstrumenten) of een trillend membraan (zoals bij trommels), uit zichzelf weinig geluid maakt. Dit gebeurt bij zowel tokkelinstrumenten, zoals de gitaar of citer als bij strijkinstrumenten zoals de viool.Een klankkast bestaat uit een holle ruimte, waarin één of meerdere gaten zitten. Binnen de ruimte treden resonanties op waardoor de geluidsdruk binnen de klankkast erg hoog wordt. Via de gaten en de wand van de klankkast straalt het geluid naar buiten af. De inwendige vorm van de klankkast is hierbij bijzonder van belang, want deze beïnvloedt de klank van het uitgestraalde geluid in hoge mate, maar vooral het volume is bepalend voor de laagste toon die de klankkast kan ondersteunen.De trillingen van de snaren van het instrument worden via een kam (viool) of een brug (gitaar) op de wand van de klankkast overgebracht. De trillende wand brengt vervolgens de lucht die binnen de klankkast zit in trilling. Ook de eigenschappen van de wand beïnvloeden de klank van het instrument. Zo zegt men dat het soort lak dat op de kast van een viool wordt aangebracht, erg van belang is voor de klank.Een piano heeft niet zozeer een klankkast, maar een klankbord, waar de snaren via de kam overheen lopen.
 • A sound box or sounding box (sometimes written soundbox) is an open chamber in the body of a musical instrument which modifies the sound of the instrument, and helps transfer that sound to the surrounding air. Objects respond more strongly to vibrations at certain frequencies, known as resonances. The frequency and strength of the resonances of the body of a musical instrument have a significant impact on the tone quality it produces. The air inside the chamber has its own resonances, and these interact with the resonances of the body, altering the resonances of the instrument as a whole. The sound box typically adds resonances at lower frequencies, enhancing the lower-frequency response of the instrument.The distinctive sound of an instrument with a sound box owes a lot to the alteration made to the tone. A sound box is found in most string instruments. The most notable exceptions are some electrically amplified instruments like the solid body electric guitar or the electric violin, and the piano which uses only a sound board instead. Drumhead lutes such as the banjo or erhu have at least one open end of the sound box covered with animal skin (or a skin-like acrylic material). Open back banjos are normally used for clawhammer and frailing, while those used for bluegrass have the back covered with a resonator.In some arrangements, loudspeakers also are mounted on a sound box to enhance their output, particularly bass speakers. One notable example of this arrangement is called the bass reflex enclosure. However, in these cases the box resonance is carefully tuned so as to make the sound more equal across frequencies, rather than to impart a particular character to the reinforced sound.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 322168 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2860 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108150357 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En organologie, on appelle caisse de résonance la partie d'un instrument qui a pour rôle de recevoir et d'amplifier la vibration produite par la ou les corde(s), ou par la membrane. Cette partie creuse transmet au volume d'air contenu dans la cavité qu'elle constitue les vibrations, afin de transformer ces dernières en son musicalement satisfaisant.Dans la famille des instruments à cordes — violon, guitare, luth, etc.
 • Der Resonanzkörper ist ein Hohlkörper, meist aus Holz oder Metall, dessen Aufgabe die Verstärkung von Klängen oder Tönen ist. Resonanzkörper sind Bestandteil vieler Musikinstrumente.Ein Resonanzraum ist Teil eines akustischen Resonators, meist ein Hohlraum mit ganz bestimmten Abmessungen. Er ist ein schwingfähiges System, dessen Komponenten auf einen Satz bestimmter Eigenfrequenzen abgestimmt sind.
 • La cassa armonica è quelle parte dello strumento a corde o a percussione che ha la funzione sia di aumentare l'intensità del suono prodotto che di caratterizzarne il timbro, sfruttando il fenomeno fisico della risonanza.Le caratteristiche della cassa armonica, spesso consolidate da secoli di esperienza, sono fondamentali per la caratterizzazione del suono dello strumento: ogni musicista sceglie il proprio strumento anche in base alla cassa armonica ed all'influenza che questa ha sul timbro e sulle caratteristiche sonore dello strumento.
 • A sound box or sounding box (sometimes written soundbox) is an open chamber in the body of a musical instrument which modifies the sound of the instrument, and helps transfer that sound to the surrounding air. Objects respond more strongly to vibrations at certain frequencies, known as resonances. The frequency and strength of the resonances of the body of a musical instrument have a significant impact on the tone quality it produces.
 • Een klankkast is een onderdeel van een muziekinstrument waarmee het geluid dat een muziekinstrument maakt wordt versterkt. Klankkasten worden meestal toegepast bij snaarinstrumenten, omdat een trillende snaar, in tegenstelling tot een trillende luchtkolom (zoals bij blaasinstrumenten) of een trillend membraan (zoals bij trommels), uit zichzelf weinig geluid maakt.
 • Резона́торный ящик - это открытая камера (коробка), которую представляет собой корпус струнного музыкального инструмента. Он усиливает звук струн и придаёт инструменту определённый тембр звучания, который зависит от формы и размеров резонаторного ящика.
 • En els instruments de corda la caixa de ressonància és aquella part de l'instrument que consisteix en una cavitat o caixa, i que té per funció principal amplificar el so.
rdfs:label
 • Caisse de résonance
 • Caixa de ressonància
 • Cassa armonica
 • Klankkast
 • Resonanzkörper
 • Sound box
 • Резонаторный ящик
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of