Le C est un langage de programmation impératif, généraliste, conçu pour la programmation système. Inventé au début des années 1970 pour réécrire UNIX, C est devenu un des langages les plus utilisés. De nombreux langages plus modernes comme C++, Java et PHP reprennent des aspects de C.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le C est un langage de programmation impératif, généraliste, conçu pour la programmation système. Inventé au début des années 1970 pour réécrire UNIX, C est devenu un des langages les plus utilisés. De nombreux langages plus modernes comme C++, Java et PHP reprennent des aspects de C.
 • C programazio lengoaia maila baxuko estandarizatutako programazio lengoaia bat da, 1970 urte inguruan Ken Thompson eta Dennis Ritchie-k garatua UNIX sistema eragilean erabiltzeko. Ordudanik hainbat sistema-eragiletara zabaldu da, eta gehien erabiltzen den lengoaietako bat da. C bere eragingarritasunagatik erabilia, eta sistema-softwarea idazteko programazio lengoaiarik erabiliena da, baina aplikazio-softwarea idazteko ere erabiltzen da. Hasiberrientzat diseinatua izan ez arren, ordenagailu zientziak erakusteko erabiltzen da maiz.
 • De programmeertaal C is een imperatieve programmeertaal, gebaseerd op de programmeertaal B, die zelf weer op BCPL was gebaseerd. Het is een zeer praktische programmeertaal die meer op Algol lijkt dan op andere voorlopers, zoals - in historische volgorde - Fortran, Lisp, COBOL en BASIC.Ook Pascal is een versimpeling van Algol, maar dan in een andere richting. Terwijl Pascal meer afstand neemt van de machine waar het op moet werken, ligt C juist dicht tegen de machine aan; het is betrekkelijk 'low-level'.De invloed van C is zo groot dat sindsdien de meeste nieuwe talen zoals C++, Objective-C, Java, JavaScript, C# en PHP grotendeels de syntaxis van C gebruiken.
 • C é uma linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural, padronizada pela ISO, criada em 1972, por Dennis Ritchie, no AT&T Bell Labs, para desenvolver o sistema operacional Unix (que foi originalmente escrito em Assembly).C é uma das linguagens de programação mais populares e existem poucas arquiteturas para as quais não existem compiladores para C. C tem influenciado muitas outras linguagens de programação, mais notavelmente C++, que originalmente começou como uma extensão para C.
 • C je programovací jazyk, který počátkem 70. let 20. století vyvinuli Ken Thompson a Dennis Ritchie pro potřeby operačního systému Unix. V současné době je to jeden z nejpopulárnějších jazyků, zřejmě nejčastější pro psaní systémového softwaru, ale velmi rozšířený i pro aplikace. C je nízkoúrovňový, kompilovaný, relativně minimalistický programovací jazyk. Je dostatečně mocný na většinu systémového programování (ovladače a jádro OS), přičemž zbytek lze dořešit tzv. inline assemblerem, tedy metodou zápisu assembleru přímo do kódu. Zdrojový kód C je přitom mnohem čitelnější než assembler, je jednodušší ho zapsat a navíc je snáze přenositelný na jiné architektury. Proto jsou často operační systémy, překladače, knihovny a interprety vysokoúrovňových jazyků implementovány právě v C. Mnoho dalších moderních programovacích jazyků přebírá způsob zápisu (neboli syntaxi) z jazyka C, například C++, Java, Perl a PHP.Ukládání dat je v C řešeno třemi základními způsoby: statickou alokací paměti (při překladu), automatickou alokací paměti na zásobníku a dynamickou alokací na haldě (heap) pomocí knihovních funkcí. Jazyk disponuje jen minimální abstrakcí nad alokací: s pamětí se pracuje přes datový typ zvaný ukazatel, který drží odkaz na paměťový prostor daného typu proměnné, ale je na něm možné provádět aritmetické operace (tyto operace ale neoperují s ukazateli přímo na úrovni jednotlivých bajtů, nýbrž přihlíží k velikosti datového typu, na který ukazují – existují ale také ukazatele typu void *, které mohou odkazovat na jakýkoliv typ dat uložený v paměti.). Ukazatele tedy existují nezávisle na proměnných, na které odkazují, a je na odpovědnosti programátora, aby neukazovaly na paměť nealokovanou. Ukazatele jsou velmi mocným nástrojem, protože C jazyk povoluje ukazatele nejen na data, ale i na funkce. Současně jsou ukazatele z hlediska přenositelnosti a rizika zhroucení programu při jejich nesprávném použití Achillovou patou jazyka. Na druhou stranu programátor má plnou zodpovědnost za alokaci paměti, není zde tedy závislost na automatickém dealokátoru paměti (garbage collector). Jazyky Java a C#, oba odvozené od C, používají méně univerzální způsob odkazování alokovaných proměnných, který snižuje pravděpodobnost chyby v programu. Jazyk C++, původně rozšíření jazyka C, ovšem zodpovědnost programátora za alokaci zachoval (s výjimkou normy C++11, kde je to možnost volby).
 • C ist eine imperative Programmiersprache, die der Informatiker Dennis Ritchiein den frühen 1970er Jahren an den Bell Laboratories für die Systemprogrammierung des Betriebssystems Unix entwickelte. Seitdem ist sie auf vielen Computersystemen verbreitet.Die Anwendungsbereiche von C sind sehr verschieden. Sie wird zur System- und Anwendungsprogrammierung eingesetzt. Die grundlegenden Programme aller Unix-Systeme und die Systemkernel vieler Betriebssysteme sind in C programmiert. Zahlreiche Sprachen, wie C++, Objective-C, C#, D, Java, PHP, Vala oder Perl orientieren sich an der Syntax und anderen Eigenschaften von C.
 • A C egy általános célú programozási nyelv, melyet Dennis Ritchie fejlesztett ki Ken Thompson segítségével az 1969 és 1973 között a UNIX rendszerekre AT&T Bell Labs-nál. Idővel jóformán minden operációs rendszerre készítettek C fordítóprogramot, és a legnépszerűbb programozási nyelvek egyikévé vált. Rendszerprogramozáshoz és felhasználói programok készítéséhez egyaránt jól használható. Az oktatásban és a számítógép-tudományban is jelentős szerepe van.A C minden idők legszélesebb körben használt programozási nyelve, és a C fordítók elérhetők a ma elérhető számítógép-architektúrák és operációs rendszerek többségére.
 • C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
 • AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan "C Programlama Dili" kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin (Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD, Minix) yapımında %95' lere varan oranda kullanılmış, halen daha sistem, sürücü yazılımı, işletim sistemi modülleri ve hız gereken heryerde kullanılan oldukça yaygın ve sınırları belirsiz oldukça keskin bir dildir." Keskinliği, programcıya sonsuz özgürlüğün yanında çok büyük hatalar yapabilme olanağı sağlamasıdır.Programlamanın gelişim süreciyle beraber programlamanın karmaşıklaşması, gereksinimlerin artması ile uygulama programlarında nesne yönelimliliğin ortaya çıkmasından sonra C programcıları büyük ölçüde nesne yönelimliliği destekleyen bir alt küme C++ diline geçmişlerdir.
 • In informatica, il C è un linguaggio di programmazione.
 • С (произнася се „си“ в оригинал на английски, защото е на латиница) е език за програмиране, разработен от Денис Ричи в периода 1969 – 1973 г. Разработката на езика е тясно свързана с операционната система UNIX, чието ядро впоследствие бива пренаписано на езика C.С е език за програмиране от средно ниво с общо предназначение. Поради ниското ниво на абстракция, програмистите имат повече контрол върху хардуера и програмите написани на него обикновено работят по-бързо от тези, написани на езици от високо ниво. Затова C е подходящ за създаване както на операционни системи, така и на приложения.Преносимостта на кода съчетана с неговата ефективност прави езика доста популярен. Той получава изключително голямо разпространение, като за него съществуват компилатори за многобройни операционни системи и компютърни платформи. Много от днешните операционни системи са написани главно на C. Популярните езици C++ и Objective-C са разширения на езика С.Код, написан на С, може много лесно да се използва на различни платформи. За езика са разработени няколко стандарта - KNR, ANSI C и C99.
 • C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL.Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas Operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones.Se trata de un lenguaje de tipos de datos estáticos, débilmente tipificado, de medio nivel pero con muchas características de bajo nivel. Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en ensamblador con código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos.La primera estandarización del lenguaje C fue en ANSI, con el estándar X3.159-1989. El lenguaje que define este estándar fue conocido vulgarmente como ANSI C. Posteriormente, en 1990, fue ratificado como estándar ISO (ISO/IEC 9899:1990).La adopción de este estándar es muy amplia por lo que, si los programas creados lo siguen, el código es portátil entre plataformas y/o arquitecturas.
 • C言語(シーげんご)は、1972年にAT&Tベル研究所のデニス・リッチーが主体となって作ったプログラミング言語である。英語圏では単に C と呼称されており、日本でも文書や文脈によっては同様に C と呼称される。UNIX の移植性を高めるために開発された経緯から、オペレーティングシステムカーネル向けの低レベルな記述ができることを特徴としている。
 • In computing, C (/ˈsiː/, as in the letter C) is a general-purpose programming language initially developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973 at AT&T Bell Labs. Like most imperative languages in the ALGOL tradition, C has facilities for structured programming and allows lexical variable scope and recursion, while a static type system prevents many unintended operations. Its design provides constructs that map efficiently to typical machine instructions, and therefore it has found lasting use in applications that had formerly been coded in assembly language, most notably system software like the Unix computer operating system.C is one of the most widely used programming languages of all time, and C compilers are available for the majority of available computer architectures and operating systems.Many later languages have borrowed directly or indirectly from C, including D, Go, Rust, Java, JavaScript, Limbo, LPC, C#, Objective-C, Perl, PHP, Python, Verilog (hardware description language), and Unix's C shell. These languages have drawn many of their control structures and other basic features from C. Most of them (with Python being the most dramatic exception) are also very syntactically similar to C in general, and they tend to combine the recognizable expression and statement syntax of C with underlying type systems, data models, and semantics that can be radically different. C++ and Objective-C started as compilers that generated C code; C++ is currently nearly a superset of C, while Objective-C is a strict superset of C.Before there was an official standard for C, many users and implementors relied on an informal specification contained in a book by Dennis Ritchie and Brian Kernighan; that version is generally referred to as "K&R" C. In 1989 the American National Standards Institute published a standard for C (generally called "ANSI C" or "C89"). The next year, the same specification was approved by the International Organization for Standardization as an international standard (generally called "C90"). ISO later released an extension to the internationalization support of the standard in 1995, and a revised standard (known as "C99") in 1999. The current version of the standard (now known as "C11") was approved in December 2011.
 • Си (англ. C) — язык программирования, разработанный в 1969—1973 годах сотрудниками Bell Labs Кеном Томпсоном и Деннисом Ритчи как развитие языка Би. Первоначально был разработан для реализации операционной системы UNIX, но, впоследствии, был перенесён на множество других платформ. Благодаря близости по скорости выполнения программ, написанных на Си, к языку ассемблера, этот язык получил широкое применение при создании системного программного обеспечения и прикладного программного обеспечения для решения широкого круга задач. Язык программирования Си оказал существенное влияние на развитие индустрии программного обеспечения, а его синтаксис стал основой для таких языков программирования как C++, C# и Java.
 • C는 1972년 켄 톰슨과 데니스 리치가 벨 연구소에서 일할 당시 새로 개발된 유닉스 운영 체제에서 사용하기 위해 개발한 프로그래밍 언어이다. 켄 톰슨은 BCPL언어를 필요에 맞추어 개조해서 "B"언어(언어를 개발한 벨 연구소의 B를 따서)라 명명했고, 데니스 리치가 이것을 개선하여 C언어가 탄생했다. 유닉스 시스템의 바탕 프로그램은 모두 C로 쓰여졌고, 많은 운영 체제의 커널도 또한 C로 만들어졌다. 오늘날 많이 쓰이는 C++는 C에서 객체 지향형 언어로 발전된 것이다. 또 다른 다양한 최신 언어들도 그 뿌리를 C에 두고 있다.
 • Bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer. Dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk Sistem Operasi Unix di Bell Telephone Laboratories.Meskipun C dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform sistem operasi dan arsitektur komputer, bahkan terdapat beberepa compiler yang sangat populer telah tersedia. C secara luar biasa memengaruhi bahasa populer lainnya, terutama C++ yang merupakan extensi dari C.
 • El llenguatge de programació C o llenguatge C, va ser creat per Dennis Ritchie i Ken Thompson als Laboratoris Bell d'AT&T, a principis de la dècada dels 70. C està basat en un llenguatge que havia creat Ken Thompson anomenat llenguatge B el 1970. El llenguatge C es va crear per la necessitat de tenir-ne un que fos més flexible que l'assemblador a l'hora de programar, però que mantingués la característica de ser un llenguatge proper a la màquina. En la seva absència, el llenguatge C es va fer per a poder crear el sistema operatiu Unix. Actualment, C és el llenguatge més utilitzat per a desenvolupar sistemes operatius i altres tipus de programari bàsic, i també per aplicacions en general. El llenguatge C++ es va desenvolupar a partir de C.C és apreciat per l'eficiència del codi que produeix i és el llenguatge de programació més popular per a crear software de sistemes, tot i que també s'utilitza per a crear aplicacions.Es tracta d'un llenguatge dèbilment tipat de mig nivell però amb moltes característiques de baix nivell. Disposa de les estructures típiques dels llenguatges d'alt nivell però, també disposa de construccions del llenguatge que permeten un control a molt baix nivell. Els compiladors solen oferir extensions al llenguatge que possibiliten barrejar codi en assemblador amb codi C o accedir directament a memòria o a dispositius perifèrics.La primera estandarització del llenguatge C fou en ANSI, amb l'estàndar X3.159-1989. El llenguatge que defineix aquest estàndar fou conegut vulgarment com a ANSI C. Posteriorment, el 1990, fou ratificat com a estàndar ISO (ISO/IEC 9899:1990). L'adopció d'aquest estàndar és molt àmplia, així que, si els programes creats el segueixen, el codi és portable entre plataformes i/o arquitectures. En la pràctica, els programadors solen utilitzar elements no-portables depenents del compilador o del sistema operatiu.
dbpedia-owl:developer
dbpedia-owl:influenced
dbpedia-owl:influencedBy
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1711 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 48102 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 279 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110190093 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:aInfluencé
prop-fr:année
 • 1972 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • Framabook
prop-fr:développeur
 • Dennis Ritchie, Bell Labs
prop-fr:fr
 • point d'entrée
prop-fr:implémentations
prop-fr:influencéPar
 • B , ALGOL 60, Lisp
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:nom
 • C
 • Berthomier
 • Schang
prop-fr:normes
 • 3.5637611E7
 • 3.5637639E7
 • 3.563763E7
 • ANSI X3.159-1989
prop-fr:numéroD'édition
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:numéroDansCollection
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 196 (xsd:integer)
prop-fr:paradigme
 • Impératif, procédural, structuré
prop-fr:prénom
 • Daniel
 • Éric
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:ref
 • Référence:Méthodologie de la programmation en C
prop-fr:titre
 • 72000.0
 • Méthodologie de la programmation en C
prop-fr:trad
 • Entry point
prop-fr:typage
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • Catégorie:C
prop-fr:wikibooksTitre
 • Le langage C
prop-fr:wikiversity
 • Langage C
prop-fr:wikiversityTitre
 • La programmation en C
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le C est un langage de programmation impératif, généraliste, conçu pour la programmation système. Inventé au début des années 1970 pour réécrire UNIX, C est devenu un des langages les plus utilisés. De nombreux langages plus modernes comme C++, Java et PHP reprennent des aspects de C.
 • C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
 • In informatica, il C è un linguaggio di programmazione.
 • C言語(シーげんご)は、1972年にAT&Tベル研究所のデニス・リッチーが主体となって作ったプログラミング言語である。英語圏では単に C と呼称されており、日本でも文書や文脈によっては同様に C と呼称される。UNIX の移植性を高めるために開発された経緯から、オペレーティングシステムカーネル向けの低レベルな記述ができることを特徴としている。
 • C는 1972년 켄 톰슨과 데니스 리치가 벨 연구소에서 일할 당시 새로 개발된 유닉스 운영 체제에서 사용하기 위해 개발한 프로그래밍 언어이다. 켄 톰슨은 BCPL언어를 필요에 맞추어 개조해서 "B"언어(언어를 개발한 벨 연구소의 B를 따서)라 명명했고, 데니스 리치가 이것을 개선하여 C언어가 탄생했다. 유닉스 시스템의 바탕 프로그램은 모두 C로 쓰여졌고, 많은 운영 체제의 커널도 또한 C로 만들어졌다. 오늘날 많이 쓰이는 C++는 C에서 객체 지향형 언어로 발전된 것이다. 또 다른 다양한 최신 언어들도 그 뿌리를 C에 두고 있다.
 • AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan "C Programlama Dili" kitabından sonra hızlanmıştır.
 • C é uma linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural, padronizada pela ISO, criada em 1972, por Dennis Ritchie, no AT&T Bell Labs, para desenvolver o sistema operacional Unix (que foi originalmente escrito em Assembly).C é uma das linguagens de programação mais populares e existem poucas arquiteturas para as quais não existem compiladores para C.
 • Bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer. Dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk Sistem Operasi Unix di Bell Telephone Laboratories.Meskipun C dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform sistem operasi dan arsitektur komputer, bahkan terdapat beberepa compiler yang sangat populer telah tersedia.
 • C programazio lengoaia maila baxuko estandarizatutako programazio lengoaia bat da, 1970 urte inguruan Ken Thompson eta Dennis Ritchie-k garatua UNIX sistema eragilean erabiltzeko. Ordudanik hainbat sistema-eragiletara zabaldu da, eta gehien erabiltzen den lengoaietako bat da. C bere eragingarritasunagatik erabilia, eta sistema-softwarea idazteko programazio lengoaiarik erabiliena da, baina aplikazio-softwarea idazteko ere erabiltzen da.
 • С (произнася се „си“ в оригинал на английски, защото е на латиница) е език за програмиране, разработен от Денис Ричи в периода 1969 – 1973 г. Разработката на езика е тясно свързана с операционната система UNIX, чието ядро впоследствие бива пренаписано на езика C.С е език за програмиране от средно ниво с общо предназначение.
 • C je programovací jazyk, který počátkem 70. let 20. století vyvinuli Ken Thompson a Dennis Ritchie pro potřeby operačního systému Unix. V současné době je to jeden z nejpopulárnějších jazyků, zřejmě nejčastější pro psaní systémového softwaru, ale velmi rozšířený i pro aplikace. C je nízkoúrovňový, kompilovaný, relativně minimalistický programovací jazyk. Je dostatečně mocný na většinu systémového programování (ovladače a jádro OS), přičemž zbytek lze dořešit tzv.
 • A C egy általános célú programozási nyelv, melyet Dennis Ritchie fejlesztett ki Ken Thompson segítségével az 1969 és 1973 között a UNIX rendszerekre AT&T Bell Labs-nál. Idővel jóformán minden operációs rendszerre készítettek C fordítóprogramot, és a legnépszerűbb programozási nyelvek egyikévé vált. Rendszerprogramozáshoz és felhasználói programok készítéséhez egyaránt jól használható.
 • De programmeertaal C is een imperatieve programmeertaal, gebaseerd op de programmeertaal B, die zelf weer op BCPL was gebaseerd. Het is een zeer praktische programmeertaal die meer op Algol lijkt dan op andere voorlopers, zoals - in historische volgorde - Fortran, Lisp, COBOL en BASIC.Ook Pascal is een versimpeling van Algol, maar dan in een andere richting.
 • C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL.Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas Operativos, concretamente Unix.
 • C ist eine imperative Programmiersprache, die der Informatiker Dennis Ritchiein den frühen 1970er Jahren an den Bell Laboratories für die Systemprogrammierung des Betriebssystems Unix entwickelte. Seitdem ist sie auf vielen Computersystemen verbreitet.Die Anwendungsbereiche von C sind sehr verschieden. Sie wird zur System- und Anwendungsprogrammierung eingesetzt. Die grundlegenden Programme aller Unix-Systeme und die Systemkernel vieler Betriebssysteme sind in C programmiert.
 • In computing, C (/ˈsiː/, as in the letter C) is a general-purpose programming language initially developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973 at AT&T Bell Labs. Like most imperative languages in the ALGOL tradition, C has facilities for structured programming and allows lexical variable scope and recursion, while a static type system prevents many unintended operations.
 • Си (англ. C) — язык программирования, разработанный в 1969—1973 годах сотрудниками Bell Labs Кеном Томпсоном и Деннисом Ритчи как развитие языка Би. Первоначально был разработан для реализации операционной системы UNIX, но, впоследствии, был перенесён на множество других платформ.
 • El llenguatge de programació C o llenguatge C, va ser creat per Dennis Ritchie i Ken Thompson als Laboratoris Bell d'AT&T, a principis de la dècada dels 70. C està basat en un llenguatge que havia creat Ken Thompson anomenat llenguatge B el 1970. El llenguatge C es va crear per la necessitat de tenir-ne un que fos més flexible que l'assemblador a l'hora de programar, però que mantingués la característica de ser un llenguatge proper a la màquina.
rdfs:label
 • C (langage)
 • C (Programmiersprache)
 • C (bahasa pemrograman)
 • C (język programowania)
 • C (lenguaje de programación)
 • C (linguagem de programação)
 • C (linguaggio)
 • C (programazio lengoaia)
 • C (programlama dili)
 • C (programmeertaal)
 • C (programming language)
 • C (programovací jazyk)
 • C (programozási nyelv)
 • C (език за програмиране)
 • C (프로그래밍 언어)
 • C言語
 • Llenguatge C
 • Си (язык программирования)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • C
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:language of
is dbpedia-owl:programmingLanguage of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is prop-fr:influencéPar of
is prop-fr:langage of
is prop-fr:langageDeProgrammation of
is prop-fr:langue of
is foaf:primaryTopic of