Le bureau politique (parfois abrégé BP) est le premier conseil de certains partis politiques. La traduction russe de bureau politique, abrégée en Politburo, est associée aux partis communistes, notamment ceux au pouvoir dans les régimes communistes, où ils constituent l'une des principales autorités de l'État.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le bureau politique (parfois abrégé BP) est le premier conseil de certains partis politiques. La traduction russe de bureau politique, abrégée en Politburo, est associée aux partis communistes, notamment ceux au pouvoir dans les régimes communistes, où ils constituent l'une des principales autorités de l'État. Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique Politburo du Parti communiste chinoisLe terme existe également au sein de quelques partis politiques des pays démocratiques (en France au sein de tous les partis).Portail de la politique Portail de la politique
 • Политбюро (съкращение от политическо бюро) е орган на централните комитети (ЦК) на комунистическите партии.
 • 政治局(せいじきょく 英語: Politburo, Political Bureau)は、共産党・社会主義政党の上級機関の名称である。政治局のかわりに「幹部会」「政治委員会」「政治執行委員会」などの名称が採用される場合もある。発祥は、ソ連においてボリシェヴィキが権力を獲得したのち、中央委員会を頻繁に開催することが不可能となったため、中央委員会総会の休会中に政治局が中央委員会を代行するものとしたことである。さらに政治局でも規模が大きくなりすぎて開催が困難になり中国共産党中央政治局常務委員会のように「政治局」の上にさらに上級機関が置かれる場合がある。また、ソビエト共産党や東ドイツの社会主義統一党のように、政治局員の下に「政治局員候補」が置かれることもあった。また、政治局のメンバーは書記局のメンバーと兼務した者(書記長は政治局員を兼務することが多い)とそうでない者がいた。社会主義国では党が国家を指導することになっていることが殆どであり、国家の要職も支配政党の政治局員・書記局員が兼務することが多いため、中国のようにさらに上級機関がある場合を除いて政治局の決定が事実上の国家の政策方針の決定となった(政治局での決定後、党の中央委員会や国家機関である議会などの承認を経るが、形式的なものであることが殆どである)。各地の主にマルクス主義やマルクス・レーニン主義を掲げた政党に見られるが、代表的なものは以下のものである。 ソ連共産党政治局(Политбюро ЦК КПСС) - ソビエト連邦共産党の主要な政策決定機関 中国共産党中央政治局(中国共产党中央政治局) - 中国共産党の政策決定機関
 • Politburo Buro Politikoaren laburdura, alderdi politiko ezberdinen organo exekutibo nagusiari erreferentzia egiten dio, batez ere alderdi komunistena.Estatu sozialistetan, Politburoa, botere organo nagusia zen, eta Batzorde Zentralak aukeratzen zuen, hau, aldi berean, erabakitze organo nagusia den Kongresuak aukeratutakoa.
 • Politbyro, zkratka z politické byro (rusky: Политическое бюро́ [političeskoje bjuro], politická kancelář) je nejvyšší orgán některých komunistických stran a představuje jejich nejužší politické vedení.
 • Biuro Polityczne - organ wykonawczy, ideologiczny władz naczelnych niektórych partii (przeważnie komunistycznych), kierujący bieżącą pracą.Zobacz też: Biuro Polityczne KC PZPR Biuro Polityczne KC KPZR
 • Politburo è la contrazione del russo Политическое Бюро (Politìčeskoe Bjurò) o dell'inglese Political Bureau, del tedesco Politisches Büro e indica letteralmente l'ufficio politico, ossia un organo esecutivo presente in vari partiti politici, in particolare nei partiti comunisti.Nella concezione leninista il partito è "avanguardia del proletariato", su questa base nei Paesi che si riconoscono nell'ideologia del marxismo-leninismo, il partito ha di solito il potere di controllare lo Stato: chi occupa una posizione nel Politburo generalmente ha nelle proprie mani un potere enorme.
 • El politburó és el màxim òrgan executiu dels partits comunistes.En els estats d'inspiració marxista-leninista el partit comunista és concebut com l'avantguarda del poble, raó per la qual té la potestat d'escollir i controlar els oficials que tenen encomanada la tasca de dirigir l'estat. Així, en teoria, el congrés del partit tria un comitè central i aquest, al seu torn, escull la figura del secretari general. Tanmateix, en els estats estalinistes aquest model s'inverteix i és el secretari general qui determina la composició del politburó i del comitè central.
 • Politburó, abreviatura de Buró Político, se refiere al máximo órgano ejecutivo de distintos partidos políticos, especialmente de partidos comunistas.En los estados socialistas, el Politburó es el máximo órgano de poder, y es electo por el Comité Central, a su vez electo por el supremo órgano de decisión, el Congreso.
 • Politibiro (bahasa Rusia: Politicheskoye Buro) yang kemudian disingkat menjadi Politburo adalah organisasi eksekutif untuk beberapa partai politik, terutama partai komunis, termasuk Partai Komunis Indonesia. Kelompok Hamas juga menggunakan sistem Politbiro seperti ini.
 • Politbüro (Rusça Politicheskoye Buro), Politik Büro'nun kısaltılmış biçimi. SSCB tarihinde komünist partinin, politikaları belirleyen en üst karar organıydı. Rusya'da 1917 Sovyet Devrimi'nden sonra devlet yönetimi üzerinde uyguladığı sıkı denetim 1991'de SSCB'nin dağılmasıyla sona ermiş, ardından varlığı fiilen sona ermiştir.Rusya'da ilk Politbüro, Ekim 1917 sonlarında Bolşevik Partisi Merkez Komitesi'nce hazırlanan ayaklanma sırasında kesintisiz ve esnek bir yönetim mekanizması sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bu politbüro'nun yedi üyesi arasında Vladimir İlyiç Lenin, Lev Troçki ve Josef Stalin de vardı. Bolşevik ayaklanmasının başarıya ulaşmasıyla Politbüro dağıtıldı. Mart 1919'daki VIII. Parti Kongresi, Merkez Komitesi'ne kendi üyeleri arasından beş kişilik yeni bir Politbüro seçme talimatını verdi. Bu organın resmi görevi, Merkez Komitesi'nin olağan oturumlarını bakleyemeyecek kadar acil sorunlar konusunda karara varmaktı. Çok geçmeden parti ve devlet yönetiminde önemli bir konum üstlenen Politbüro, görev açısından Merkez Komitesi'ni gölgede bıraktı.Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde (KPSS) gündemi hazırlayan, tartışılacak konularla ilgili belgeleri sağlayan ve Politbüro kararlarını alt kademelere aktaran organ parti sekreterliğiydi. Dolayısıyla KPSS genel sekreteri Politbüro'nun en etkili üyesi durumuna geldi. Bu makamı elinde tutan Stalin, Lenin'in 1924'te ölümünü izleyen iktidar mücadelesinin ardından Politbüro üzerinde denetleyici bir konum elde etti ve bu organın yanı sıra, bir bütün olarak partiyi de kesin egemenliği altına aldı.Politbüro 1952'de kaldırıldı ve yerine, üye sayısı daha fazla olan Merkez Komitesi Prezidyumu getirildi. Ertesi yıl ölen Stalin'in tiranlığa vuran aşırı uygulamalarının son bulmasıyla bu yeni organ içinde kolektif yönetim anlayışına daha büyük önem verildi. Böylece Prezidyum 1964'te Nikita Kruşçev'i parti genel sekreterliğinden uzaklaştıracak ölçüde güç kazandı. Partinin en üst organı için 1966'da yeniden Politbüro adı benimsendi.Politbüro'nun üyeleri görünüşte KPSS Merkez Komitesi'nce seçiliyordu. Ama gerçekte Politbüro varlığını kendi sürdüren bir organdı. Yeni alınacak üyeler ve görevden uzaklaştırılacak üyeler Politbüro'da belirleniyordu. Sovyet tarihinin büyük bölümünde 12-15 arası asıl üye ile 5-8 arasında aday üyeden oluşan Politbüro'nun yapısı 1990'daki değişikliklerle Sovyet cumhuriyetlerinin hepsinden birer temsilciyi kapsayacak biçimde genişletildi. Bazı üst düzey hükümet yetkilileri Politbüro'dan çıkarıldı; bu düzenlemenin amacı parti üyelikleri süren söz konusu yetkililerin, Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi olarak taşıdıkları sorumluluklara ağırlık vermelerini sağlamaktı. Politbüro başkanı konumunda olan KPSS genel sekreteri, uygulamada SSCB'nin de lideriydi. Savunma bakanı, Sovyet gizli polis örgütü KGB'nin şefi, en önemli cumhuriyet ve kentlerin parti örgütü başkanları genellikle Politbüro üyeleri arasında yer alıyordu. Politbüro'nun gedikli üyeleri olan eski Bolşevik ideologların yerini 1980'lerin sonlarına doğru belirli bir teknik eğitim görmüş olan, ayrıca bürokraside uzun ve sadık bir hizmet sicili bulunan parti üyeleri aldı.Doğu Avrupa'daki komünist ülkelerin politbüroları da biçim ve görev bakımından Sovyet modeline benzer bir yapıdaydı. Aynı modeli izleyen Çin'de ise Politbüro'ya bağlı Daimi Komite adlı ayrı bir organ vardır. Genellikle yedi üyeden oluşan Daimi Komite geniş yetkileyile hem Çin Komünist Partisi, hem de Politbüro içinde belirleyici bir rol oynar.
 • A politburo /ˈpɒlɪtˌbjʊəroʊ/ is the executive committee for a number of (usually communist) political parties.
 • Het Politbureau (afkorting van Politiek Bureau) is het uitvoerend orgaan van vele (communistische) partijen. In landen met een Marxistisch-Leninistische ideologie wordt de Communistische Partij beschouwd als de voorhoede van het volk. Niet het parlement, maar de Partij bezit daarom de macht en die macht is doorgaans geconcentreerd in het Politbureau.
 • Politburo é um acrónimo derivado do russo Politítcheskoe Byurô, contraído para Politbyurô, dando origem a palavra alemã Politbüro.Trata-se de um comité executivo de numerosos partidos políticos, designadamente os antigos partidos comunistas do Leste Europeu e o Partido Comunista de Cuba.Durante o período soviético, o Politburo (também chamada de comitê central) do Partido Comunista da União Soviética se transformou na mais alta associação política do país, cujo poder de decisão era menor somente se comparado aos do Presidium (poder executivo - presidência), e do Soviete Supremo (poder legislativo - o parlamento do povo). Na ausência do Presidium, o membro chefe do Politburo assumia as funções de chefe de governo.
 • Politbüro oder Politisches Büro des Zentralkomitees ist die Bezeichnung für das höchste politische Führungsgremium der meisten Kommunistischen Parteien. Von 1952 bis 1966 wurde es in der Sowjetunion als Präsidium bezeichnet und vom Juli 1965 bis zum Dezember 1989 in Rumänien Politisches Exekutivkomitee. Seine Mitglieder (zwischen 5 und 40) werden vom Zentralkomitee (ZK) der jeweiligen Parteien gewählt. Mitglieder sind zumeist Sekretäre des Zentralkomitees, regionale Parteiführer und Regierungsvertreter wie Ministerpräsidenten und Minister, sofern die kommunistische Partei in der Regierung ist. Es gibt stimmberechtigte Vollmitglieder und nicht stimmberechtigte Kandidaten, die an Sitzungen teilnehmen können.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 167860 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 771 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 6 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107513492 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le bureau politique (parfois abrégé BP) est le premier conseil de certains partis politiques. La traduction russe de bureau politique, abrégée en Politburo, est associée aux partis communistes, notamment ceux au pouvoir dans les régimes communistes, où ils constituent l'une des principales autorités de l'État.
 • Политбюро (съкращение от политическо бюро) е орган на централните комитети (ЦК) на комунистическите партии.
 • 政治局(せいじきょく 英語: Politburo, Political Bureau)は、共産党・社会主義政党の上級機関の名称である。政治局のかわりに「幹部会」「政治委員会」「政治執行委員会」などの名称が採用される場合もある。発祥は、ソ連においてボリシェヴィキが権力を獲得したのち、中央委員会を頻繁に開催することが不可能となったため、中央委員会総会の休会中に政治局が中央委員会を代行するものとしたことである。さらに政治局でも規模が大きくなりすぎて開催が困難になり中国共産党中央政治局常務委員会のように「政治局」の上にさらに上級機関が置かれる場合がある。また、ソビエト共産党や東ドイツの社会主義統一党のように、政治局員の下に「政治局員候補」が置かれることもあった。また、政治局のメンバーは書記局のメンバーと兼務した者(書記長は政治局員を兼務することが多い)とそうでない者がいた。社会主義国では党が国家を指導することになっていることが殆どであり、国家の要職も支配政党の政治局員・書記局員が兼務することが多いため、中国のようにさらに上級機関がある場合を除いて政治局の決定が事実上の国家の政策方針の決定となった(政治局での決定後、党の中央委員会や国家機関である議会などの承認を経るが、形式的なものであることが殆どである)。各地の主にマルクス主義やマルクス・レーニン主義を掲げた政党に見られるが、代表的なものは以下のものである。 ソ連共産党政治局(Политбюро ЦК КПСС) - ソビエト連邦共産党の主要な政策決定機関 中国共産党中央政治局(中国共产党中央政治局) - 中国共産党の政策決定機関
 • Politburo Buro Politikoaren laburdura, alderdi politiko ezberdinen organo exekutibo nagusiari erreferentzia egiten dio, batez ere alderdi komunistena.Estatu sozialistetan, Politburoa, botere organo nagusia zen, eta Batzorde Zentralak aukeratzen zuen, hau, aldi berean, erabakitze organo nagusia den Kongresuak aukeratutakoa.
 • Politbyro, zkratka z politické byro (rusky: Политическое бюро́ [političeskoje bjuro], politická kancelář) je nejvyšší orgán některých komunistických stran a představuje jejich nejužší politické vedení.
 • Biuro Polityczne - organ wykonawczy, ideologiczny władz naczelnych niektórych partii (przeważnie komunistycznych), kierujący bieżącą pracą.Zobacz też: Biuro Polityczne KC PZPR Biuro Polityczne KC KPZR
 • Politburo è la contrazione del russo Политическое Бюро (Politìčeskoe Bjurò) o dell'inglese Political Bureau, del tedesco Politisches Büro e indica letteralmente l'ufficio politico, ossia un organo esecutivo presente in vari partiti politici, in particolare nei partiti comunisti.Nella concezione leninista il partito è "avanguardia del proletariato", su questa base nei Paesi che si riconoscono nell'ideologia del marxismo-leninismo, il partito ha di solito il potere di controllare lo Stato: chi occupa una posizione nel Politburo generalmente ha nelle proprie mani un potere enorme.
 • Politburó, abreviatura de Buró Político, se refiere al máximo órgano ejecutivo de distintos partidos políticos, especialmente de partidos comunistas.En los estados socialistas, el Politburó es el máximo órgano de poder, y es electo por el Comité Central, a su vez electo por el supremo órgano de decisión, el Congreso.
 • Politibiro (bahasa Rusia: Politicheskoye Buro) yang kemudian disingkat menjadi Politburo adalah organisasi eksekutif untuk beberapa partai politik, terutama partai komunis, termasuk Partai Komunis Indonesia. Kelompok Hamas juga menggunakan sistem Politbiro seperti ini.
 • A politburo /ˈpɒlɪtˌbjʊəroʊ/ is the executive committee for a number of (usually communist) political parties.
 • Het Politbureau (afkorting van Politiek Bureau) is het uitvoerend orgaan van vele (communistische) partijen. In landen met een Marxistisch-Leninistische ideologie wordt de Communistische Partij beschouwd als de voorhoede van het volk. Niet het parlement, maar de Partij bezit daarom de macht en die macht is doorgaans geconcentreerd in het Politbureau.
 • Politburo é um acrónimo derivado do russo Politítcheskoe Byurô, contraído para Politbyurô, dando origem a palavra alemã Politbüro.Trata-se de um comité executivo de numerosos partidos políticos, designadamente os antigos partidos comunistas do Leste Europeu e o Partido Comunista de Cuba.Durante o período soviético, o Politburo (também chamada de comitê central) do Partido Comunista da União Soviética se transformou na mais alta associação política do país, cujo poder de decisão era menor somente se comparado aos do Presidium (poder executivo - presidência), e do Soviete Supremo (poder legislativo - o parlamento do povo).
 • Politbüro oder Politisches Büro des Zentralkomitees ist die Bezeichnung für das höchste politische Führungsgremium der meisten Kommunistischen Parteien. Von 1952 bis 1966 wurde es in der Sowjetunion als Präsidium bezeichnet und vom Juli 1965 bis zum Dezember 1989 in Rumänien Politisches Exekutivkomitee. Seine Mitglieder (zwischen 5 und 40) werden vom Zentralkomitee (ZK) der jeweiligen Parteien gewählt.
 • El politburó és el màxim òrgan executiu dels partits comunistes.En els estats d'inspiració marxista-leninista el partit comunista és concebut com l'avantguarda del poble, raó per la qual té la potestat d'escollir i controlar els oficials que tenen encomanada la tasca de dirigir l'estat. Així, en teoria, el congrés del partit tria un comitè central i aquest, al seu torn, escull la figura del secretari general.
 • Politbüro (Rusça Politicheskoye Buro), Politik Büro'nun kısaltılmış biçimi. SSCB tarihinde komünist partinin, politikaları belirleyen en üst karar organıydı.
rdfs:label
 • Bureau politique
 • Biuro polityczne
 • Politbiro
 • Politbureau
 • Politburo
 • Politburo
 • Politburo
 • Politburo
 • Politburó
 • Politburó
 • Politbyro
 • Politbüro
 • Politbüro
 • Политбюро
 • 政治局
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of