L'embranchement des Bryophyta ne concerne que les mousses au sens strict, tandis que le terme bryophyte pris au sens large s'applique aux trois embranchements de plantes terrestres qui ne possèdent pas de vrai système vasculaire (Hepaticophyta, Anthocerotophyta et Bryophyta).Dépourvues de racines et de lignine, leurs rhizoïdes permettent l'ancrage au substrat et, pour certaines espèces, une vie épiphyte.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'embranchement des Bryophyta ne concerne que les mousses au sens strict, tandis que le terme bryophyte pris au sens large s'applique aux trois embranchements de plantes terrestres qui ne possèdent pas de vrai système vasculaire (Hepaticophyta, Anthocerotophyta et Bryophyta).Dépourvues de racines et de lignine, leurs rhizoïdes permettent l'ancrage au substrat et, pour certaines espèces, une vie épiphyte. Elles sont dépourvues de tissus conducteurs comparables à ceux des plantes à graines : leur appareil végétatif ne contient ni xylème, ni phloème.
 • I muschi sono piccole piante prive di tessuto vascolare appartenenti alla divisione Bryophyta, che conta circa 10.000 specie diffuse in tutto il mondo, principalmente nelle aree boschive e lungo i corsi d'acqua, dove prevalgono l'ombra (sciafilia) e l'umidità. Caratterizzati da fusti poco sviluppati e strutture fogliformi, si presentano come i membri più evoluti e voluminosi della ex divisione Briophyta potendo raggiungere estensioni di 20 cm (fino a 50 per il muschio tropicale Dawsonia superba). Alcune specie (Sphagnum spp.) possono accumulare nei loro tessuti grandi quantità di liquidi.
 • Las briofitas en sentido estricto (Bryophyta), o vulgarmente musgo (Musci), son plantas no vasculares que presentan un ciclo vital con alternancia de generaciones heterofásica y heteromórfica, el gametófito desarrolla gametangios, anteridios y arquegonios (arquegoniadas). Los arquegonios están rodeados por una envoltura protectora de células estériles. Tras la fecundación el cigoto desarrolla un embrión pluricelular (embriófitos) alimentado por la célula madre. Se pueden reproducir sexual o asexualmente. La reproducción sexual se realiza en el interior del arquegonio. La reproducción asexual se realiza mediante fragmentación del gametofito, por gemación del protonema o a partir de los propágulos. En general, según la especie alcanzan una altura de 1 a 10 cm, aunque existen algunas especies de mayor envergadura.
 • Листнати мъхове (Bryophyta) е отдел, включващ около 10 хиляди вида дребни растения, обикновено с височина 1-10 cm. Те най-често растат събрани в гъсти туфи на влажни или сенчести места. Листнатите мъхове нямат цветове или семена, а простите им листа скриват тънките стъбла.Листнатите мъхове са неваскуларни растения. Традиционно в отдел Bryophyta са включвани всички видове мъхове, но днес се смята, че такава група е парафилетична и чернодробните (Hepaticophyta) и рогоспорангиевите мъхове (Anthocerotophyta) са отделени в самостоятелни отдели. Листнатите мъхове се отличават от тях по ясното разграничение между листа и стебло, както и по многоклетъчните ризоиди. Размножаването е полово, като при различните видове антеридиите и архегониите могат да бъдат разположени на едно и също растение или на различни индивиди.
 • Les molses, o més tècnicament, briòfits o briofitins, són plantes petites i suaus que sovint mesuren d'entre 1 a 10 centímetres, de vegades més, la molsa més grossa és l'anomenada molsa gegant (Dawsonia superba) i arriba a fer, només, 75 cm d'alt. Normalment creixen totes apinyades en llocs ombrívols i humits. No desenvolupen ni flors ni llavors i les seves fulles simples cobreixen les seves petites tiges. En alguns moments, les molses produeixen càpsules d'espores amb forma de bec.Botànicament, les molses són briofitines o plantes no vasculars. Poden ésser distingides de les hepàtiques (Marchantiophyta) pels seus rizoides multicel·lulars.Altres diferències no són universals per totes les molses i hepàtiques, però la presència de tiges -anomenades caulidis- i fulles clarament diferenciades i la manca de fulles segmentades o lobulades caracteritzen les molses entre altres. Les molses tenen un paper important en els ecosistemes en què es troba atès que conserven la humitat del sòl i prevenen la seva degradació i també constitueix un important refugi per a petits invertebrats. La recol·lecció indiscriminada de molses pot ser molt agressiva amb el medi ambient i causar un dany significatiu als nostres ecosistemes.La divisió biològica Bryophyta no només inclou molses, també inclou hepàtiques i els antocerotes. Aquests dos altres grups de briofitins avui en dia tenen les seves pròpies divisions. A més a més de la manca de sistema vascular, les cèl·lules de les plantes són haploides durant la major part del seu cicle vital. Els esporòfits viuen molt poc i depenen dels gametòfits. Això és en contrast amb el patró que segueixen la major part de les "plantes superiors" i els animals. En les plantes vasculars, per exemple, la generació dels haploides és representada pel pol·len i l'òvul.
 • Die Laubmoose (Bryophyta) sind eine Abteilung der Pflanzen und eine der drei Gruppen, die als Moose zusammengefasst werden.
 • Mosses is the common name for the Bryophyta, a botanical division of small, soft plants that are typically 1–10 cm (0.4–3.9 in) tall, though some species are much larger, like Dawsonia, the tallest moss in the world which can grow to 50 cm (20 in) in height. They commonly grow close together in clumps or mats in damp or shady locations. They do not have flowers or seeds, and their simple leaves cover the thin wiry stems. At certain times mosses produce spore capsules which are borne aloft on thin stalks.There are approximately 12,000 species of moss classified in the Bryophyta. The division Bryophyta formerly included not only mosses, but also liverworts and hornworts. These other two groups of bryophytes are now placed in their own divisions.
 • Lumut sejati atau disebut juga Lumut daun atau Bryophyta juga nama lainnya yaitu Musci adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati, karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar (rizoid), batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10 ribu species. Kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daunnya berupa lembaran yang tersusun spiral. Contoh species lumut daun yang terkenal adalah lumut gambut atau Sphagnum sp. menutup paling tidak 30% permukaan daratan di bumi, dengan kerapatan tertinggi terdapat dikutub utara. Gambut pada lapisan tanah gambut yang tebal dapat mengikat senyawa karbon organik dan mekanisme ini sangat penting untuk menstabilkan konsentrasi karbondioksida di atmosfer bumi, sehingga mengurangi dampak efek rumah kaca.
 • A lombosmohák (Bryophyta) nem szövetes szárazföldi növények, a növények országának egyik törzse. A „tipikus” mohák tartoznak ide.Testfelépítésüket a sugaras (radiális) szimmetriaviszonyok jellemzik. Gametofitonjuk száracskára és levélkére tagolódik (a protonéma mohák kivételével, amelyek a leveles állapot elérése nélkül képesek ivarszervek fejlesztésére). A száracskában szállítósejtek, néha szállítósejt-kötegek találhatók. Az általában egy sejtréteg vastag levélkében egy vagy több ér fut. Többsejtes rizoid fonalakkal rögzülnek az aljzathoz. Ivarszerveik szabadon kiemelkedők. Sporofitonjuk általános esetben talpra (haustorium), nyélre (seta) és tokra (capsula) osztható. A gametofiton és a sporofiton között a talp létesít kapcsolatot. A tok felnyílásának módja a három osztályban eltérő. Az osztályozásban főként a sporofiton tulajdonságai nyújtanak segítséget. Bár a lombosmohák a régebbi és a modern osztályozások szerint is monofiletikus csoportot alkotnak, a lombosmohákon belüli viszonyok már nem ennyire egyértelműek. Úgy tűnik, a tőzegmohák korán elkülönültek, majd a sziklamohák következtek.A lombosmoháknak jelenleg kb. 650 nemzetségük és 16 000 fajuk létezik. A tundráktól a sivatagokig, a sziklás lejtőktől a lápokig mindenütt megtalálhatók.
 • Goroldioak Bryophyta (briofito) dibisioko landare kriptogamoak dira. Lur, harri, enbor eta abarren gainean geruzak eratuz hazten dira. Ongi garatutako protonema, apendize hostokarak dituzten gametofito zutikor edo herrestariak, eta pedunkulu eta kapsulaz osatuta dauden esporofitoak ditu.Munduan 12.000 goroldio-espezie inguru daude.Lehorrera moldatuta daude eta poikilohidroak dira. Ugalketarako (oogamia) uraren presentzia beharrezkoa dute, gameto arra mugitu ahal izateko.Ekosistema bortitzetan (altitude edo latitude altuetan) goroldioak landare mota dominatzailea izan ohi dira, tundra edo zohikaztegietan adibidez.
 • 蘚類(せんるい mosses )とは、コケ植物の一群で、スギゴケ、ミズゴケなどを含む。茎と葉からなる茎葉体の体制をもち、寿命の長い胞子体をもつ。一般に、苔類やツノゴケ類とは異なり、葉に中肋(ちゅうろく costa)とよばれる主脈状の細胞群がある。世界中に分布し、約1万種がある。日本には61科、約1000種が記録されている。
 • De mossen of bladmossen (stam Bryophyta Schimper (1836), vroeger ook wel in de rang van klasse als Musci of Bryopsida) zijn kleine, kruidachtige landplanten, die dicht op elkaar gepakt groeien in matten of kussens op rotsen, bodem of als epifyten op de stam of bladeren van bomen. Mossen zijn meestal groene planten, vaak met stengels en bladen. Ze hechten zich vast met rizoïden (wortelachtige structuren), maar hebben geen echte wortels. Anders dan bij de echte wortels van planten, worden rizoïden niet gebruikt voor opname van nutriënten.Bryologie is de studie die zich richt traditioneel op mossen, hauwmossen en levermossen. Organisaties op dit terrein zijn onder andere de Bryologische en Lichenologische Werkgroep en de International Association of Bryologists. Een aandachtspunt in Nederland is daarbij de Nederlandse Rode Lijst voor de mossenMossen zijn het meest verwant met hauwmossen en levermossen en naar de huidige inzichten ook met de vaatplanten. De weinig verwante korstmossen worden gerekend tot de schimmels, die in mutualistische symbiose leven met groenwieren of met blauwwieren, soms met beide.
 • Mechy (Bryopsida, ale také Musci či Muscophyta) jsou výtrusné rostliny, u kterých nejsou plně vyvinuté cévní svazky a gametofyt výrazně převládá nad sporofytem. Podle tradičního systému se společně s hlevíky a játrovkami řadily do oddělení mechorosty, v novém pojetí jsou vlastním oddělením. Je známo asi 10 000 druhů v 700 rodech; jedná se o druhé nejpočetnější oddělení vyšších rostlin po krytosemenných.
 • Yapraklı kara yosunları (Bryopsida), Bryophyta bölümünün bir sınıfı.
 • Os musgos são representantes do grupo das briófitas e como tal são desprovidos de vasos de condução e tecidos. São constituídos por caulóides, rizóides e filóides. São plantas criptógamas, isto é, que possuem o órgão reprodutor escondido, ou que não possuem flores e nem sementes. Preferem viver em lugares úmidos (são dependentes da água para a reprodução, cuja fase dominante é a gametofítica), e preferem lugares com sombra (umbrófitas). Geralmente atingem poucos centímetros de altura justamente por não possuírem vasos de condução de seiva.
 • 이끼는 이끼류(-類) 또는 선류(蘚類)에 속하는 작고 부드러운 식물이다. 크기는 보통 1 ~ 10cm 정도 되지만, 훨씬 큰 것도 있다. 이들은 보통 축축하고 그늘진 곳에 엉켜 집단을 이루어 자란다. 이들은 꽃이나 씨앗을 갖지 않으며, 단순한 잎이 가는 줄기를 덮는다. 때에 따라서는 포자낭을 만들기도 한다.지구 상에는 약 12,000 종의 선태식물류 식물이 있다. 이끼는 우주공간에서도 생존할 수 있는 강한 생명력을 가진 것으로 알려져 있다.
 • Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около 10 000 видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.
 • Mchy (Bryophyta) – gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (mikrofile), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę. W rozwoju mchów wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia: płciowe (gametofit) wytwarzające gametangia (plemnie i rodnie) oraz bezpłciowe (sporofit) wytwarzające zarodniki.W sumie opisanych zostało dotychczas około 13 tysięcy gatunków mchów występujących na świecie. W Polsce, w 2004 roku znanych było 697 gatunków mchów.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 43745 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7165 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 66 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110075675 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Bryophyta
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikispecies
 • Bryophyta
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'embranchement des Bryophyta ne concerne que les mousses au sens strict, tandis que le terme bryophyte pris au sens large s'applique aux trois embranchements de plantes terrestres qui ne possèdent pas de vrai système vasculaire (Hepaticophyta, Anthocerotophyta et Bryophyta).Dépourvues de racines et de lignine, leurs rhizoïdes permettent l'ancrage au substrat et, pour certaines espèces, une vie épiphyte.
 • Die Laubmoose (Bryophyta) sind eine Abteilung der Pflanzen und eine der drei Gruppen, die als Moose zusammengefasst werden.
 • 蘚類(せんるい mosses )とは、コケ植物の一群で、スギゴケ、ミズゴケなどを含む。茎と葉からなる茎葉体の体制をもち、寿命の長い胞子体をもつ。一般に、苔類やツノゴケ類とは異なり、葉に中肋(ちゅうろく costa)とよばれる主脈状の細胞群がある。世界中に分布し、約1万種がある。日本には61科、約1000種が記録されている。
 • Mechy (Bryopsida, ale také Musci či Muscophyta) jsou výtrusné rostliny, u kterých nejsou plně vyvinuté cévní svazky a gametofyt výrazně převládá nad sporofytem. Podle tradičního systému se společně s hlevíky a játrovkami řadily do oddělení mechorosty, v novém pojetí jsou vlastním oddělením. Je známo asi 10 000 druhů v 700 rodech; jedná se o druhé nejpočetnější oddělení vyšších rostlin po krytosemenných.
 • Yapraklı kara yosunları (Bryopsida), Bryophyta bölümünün bir sınıfı.
 • 이끼는 이끼류(-類) 또는 선류(蘚類)에 속하는 작고 부드러운 식물이다. 크기는 보통 1 ~ 10cm 정도 되지만, 훨씬 큰 것도 있다. 이들은 보통 축축하고 그늘진 곳에 엉켜 집단을 이루어 자란다. 이들은 꽃이나 씨앗을 갖지 않으며, 단순한 잎이 가는 줄기를 덮는다. 때에 따라서는 포자낭을 만들기도 한다.지구 상에는 약 12,000 종의 선태식물류 식물이 있다. 이끼는 우주공간에서도 생존할 수 있는 강한 생명력을 가진 것으로 알려져 있다.
 • De mossen of bladmossen (stam Bryophyta Schimper (1836), vroeger ook wel in de rang van klasse als Musci of Bryopsida) zijn kleine, kruidachtige landplanten, die dicht op elkaar gepakt groeien in matten of kussens op rotsen, bodem of als epifyten op de stam of bladeren van bomen. Mossen zijn meestal groene planten, vaak met stengels en bladen. Ze hechten zich vast met rizoïden (wortelachtige structuren), maar hebben geen echte wortels.
 • I muschi sono piccole piante prive di tessuto vascolare appartenenti alla divisione Bryophyta, che conta circa 10.000 specie diffuse in tutto il mondo, principalmente nelle aree boschive e lungo i corsi d'acqua, dove prevalgono l'ombra (sciafilia) e l'umidità.
 • Листнати мъхове (Bryophyta) е отдел, включващ около 10 хиляди вида дребни растения, обикновено с височина 1-10 cm. Те най-често растат събрани в гъсти туфи на влажни или сенчести места. Листнатите мъхове нямат цветове или семена, а простите им листа скриват тънките стъбла.Листнатите мъхове са неваскуларни растения.
 • Las briofitas en sentido estricto (Bryophyta), o vulgarmente musgo (Musci), son plantas no vasculares que presentan un ciclo vital con alternancia de generaciones heterofásica y heteromórfica, el gametófito desarrolla gametangios, anteridios y arquegonios (arquegoniadas). Los arquegonios están rodeados por una envoltura protectora de células estériles. Tras la fecundación el cigoto desarrolla un embrión pluricelular (embriófitos) alimentado por la célula madre.
 • Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около 10 000 видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).
 • Mosses is the common name for the Bryophyta, a botanical division of small, soft plants that are typically 1–10 cm (0.4–3.9 in) tall, though some species are much larger, like Dawsonia, the tallest moss in the world which can grow to 50 cm (20 in) in height. They commonly grow close together in clumps or mats in damp or shady locations. They do not have flowers or seeds, and their simple leaves cover the thin wiry stems.
 • Os musgos são representantes do grupo das briófitas e como tal são desprovidos de vasos de condução e tecidos. São constituídos por caulóides, rizóides e filóides. São plantas criptógamas, isto é, que possuem o órgão reprodutor escondido, ou que não possuem flores e nem sementes. Preferem viver em lugares úmidos (são dependentes da água para a reprodução, cuja fase dominante é a gametofítica), e preferem lugares com sombra (umbrófitas).
 • Les molses, o més tècnicament, briòfits o briofitins, són plantes petites i suaus que sovint mesuren d'entre 1 a 10 centímetres, de vegades més, la molsa més grossa és l'anomenada molsa gegant (Dawsonia superba) i arriba a fer, només, 75 cm d'alt. Normalment creixen totes apinyades en llocs ombrívols i humits. No desenvolupen ni flors ni llavors i les seves fulles simples cobreixen les seves petites tiges.
 • Mchy (Bryophyta) – gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (mikrofile), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę.
 • Lumut sejati atau disebut juga Lumut daun atau Bryophyta juga nama lainnya yaitu Musci adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati, karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar (rizoid), batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10 ribu species.
 • A lombosmohák (Bryophyta) nem szövetes szárazföldi növények, a növények országának egyik törzse. A „tipikus” mohák tartoznak ide.Testfelépítésüket a sugaras (radiális) szimmetriaviszonyok jellemzik. Gametofitonjuk száracskára és levélkére tagolódik (a protonéma mohák kivételével, amelyek a leveles állapot elérése nélkül képesek ivarszervek fejlesztésére). A száracskában szállítósejtek, néha szállítósejt-kötegek találhatók. Az általában egy sejtréteg vastag levélkében egy vagy több ér fut.
 • Goroldioak Bryophyta (briofito) dibisioko landare kriptogamoak dira. Lur, harri, enbor eta abarren gainean geruzak eratuz hazten dira. Ongi garatutako protonema, apendize hostokarak dituzten gametofito zutikor edo herrestariak, eta pedunkulu eta kapsulaz osatuta dauden esporofitoak ditu.Munduan 12.000 goroldio-espezie inguru daude.Lehorrera moldatuta daude eta poikilohidroak dira.
rdfs:label
 • Bryophyta
 • Bryophyta sensu stricto
 • Goroldio
 • Laubmoose
 • Lombosmohák
 • Lumut daun
 • Mchy
 • Mechy
 • Molsa
 • Moss
 • Mossen
 • Muschi
 • Musgos
 • Yapraklı kara yosunları
 • Листнати мъхове
 • Мхи
 • 蘚類
 • 이끼
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of