Une brigade est une unité militaire. Elle est commandée par un brigadier (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis), par un colonel (Canada, Indonésie), par un général de brigade (France, Espagne,Turquie) ou par un major-général (Allemagne, Portugal).Depuis 1999 et la professionnalisation des armées, la brigade est la plus grande unité organique de l'armée de terre française, forte d'environ 7 000 à 8 000 hommes, ne comprenant soit qu'une seule arme : brigade d'artillerie.... , soit inter- armes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une brigade est une unité militaire. Elle est commandée par un brigadier (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis), par un colonel (Canada, Indonésie), par un général de brigade (France, Espagne,Turquie) ou par un major-général (Allemagne, Portugal).Depuis 1999 et la professionnalisation des armées, la brigade est la plus grande unité organique de l'armée de terre française, forte d'environ 7 000 à 8 000 hommes, ne comprenant soit qu'une seule arme : brigade d'artillerie.... , soit inter- armes. Par exemple, la 1re brigade mécanisée est dorénavant composée de: 1° régiment de tirailleurs, 1° régiment d'infanterie, 1° régiment d'artillerie de marine, 1° spahis.Les brigades ont souvent servi de cadre administratif. Aujourd'hui la brigade est une unité de temps de paix dans laquelle on prélève des bataillons pour constituer les unités déployées lors des opérations extérieures. Par exemple, l'ancienne 11e division parachutiste, amputée de plusieurs régiments, est aujourd'hui la 11e brigade parachutiste, dont on prélève des éléments pour créer des groupements tactiques répondant exactement aux besoins de chaque crise.Le terme de brigade peut aussi désigner : une unité de gendarmerie ; une unité de la douane française ; par extension, l'ensemble des personnels d'une cuisine (on parlera de la brigade de cuisine (en) (en) d'un restaurant) ; dans sa signification scoute, en Suisse, un regroupement de groupes scouts.
 • Brigade (dari bahasa Prancis, lewat bahasa Belanda) adalah satuan militer dibawah divisi, yang terdiri dari 3.000 sampai 5000 orang, yang dipimpin oleh seorang Kolonel atau Brigadir Jenderal. Sebuah brigade terbentuk dari dua sampai empat batalyon, yang biasanya berupa tiga batalyon unsur tempur, unsur bantuan tempur, dan unsur bantuan administrasi. Brigade bisa disamakan atau berbeda dengan resimen, tergantung sistem yang dipakai sebuah negara.
 • Een brigade kan zowel een onderdeel van een divisie zijn als ook een zelfstandige gevechtseenheid, bestaande uit verschillende disciplines. Het is een gevechtseenheid van 2000 – 5000 militairen. In het Nederlandse leger telt een brigade ca. 3000 tot 4000 militairen (exclusief reservemilitairen). Een brigade bestaat uit enkele bataljons (afdelingen in het geval van de artillerie) en allerlei ondersteunende eenheden.De commandant van een brigade is een brigadegeneraal, ook wel brigadier genoemd (niet te verwarren met de rang van brigadier bij de Nederlandse politie). Die rang is in het Nederlandse leger pas na Tweede Wereldoorlog ingevoerd. Brigades stonden voorheen onder bevel van een kolonel.
 • Брига́да (бр) (фр. brigade) — формирование, тактическая единица (соединение) войск (сил) во всех видах вооружённых сил, родах войск (сил) и специальных войсках некоторых государств.Бригада в некоторых государствах, так же как и полк, является основным тактическим формированием. Бригада занимает отдельное (некоторые считают промежуточное, между полком и дивизией) положение. Структура бригады чаще всего примерно такая же, как и полка, однако батальонов и других подразделений в бригаде значительно больше. Так, в мотострелковой бригаде моторизованных стрелковых и танковых батальонов в полтора — два раза больше, чем в полку. Бригада может состоять и из двух полков, плюс батальоны и роты специального назначения. В среднем в бригаде от одной до восьми тысяч человек, бывает и более. В «силовых структурах» России штатная категория командира бригады, так же как и в полку, полковник (капитан первого ранга).Также термин "бригада" применяется для группы обученных и специально допущенных технических специалистов, для периодического обслуживания специальных боевых припасов (ядерных БЧ) в подземных хранилищах, численностью менее взвода, в войсковых частях, подчинённых 12 ГУМО.
 • Brigáda je jednotka obvykle menší než divize a větší než pluk. V závislosti na době a daném státu její velikost kolísala v rozmezí 2-5 praporů či pluků. Někdy byla součástí dalších struktur (např. 2 brigády tvořily divizi), často ale byla vytvářena jako zvláštní jednotka, která buďto fungovala samostatně, bez pevného navázání na vyšší struktury, či byla vyzbrojena nějakým speciálním druhem výzbroje a byla přidělována jako doplněk k běžným pěším divizím, které mohly její služby potřebovat. Takové bylo po určitou dobu pojetí tankových, jezdeckých a lyžařských brigád kupříkladu v Rudé armádě v čase zimní války.
 • Il termine brigata, di origine francese, è utilizzato per definire due ordini di unità militari, uno proprio dei reparti dell'esercito, l'altro caratterizzante dei reparti di gendarmeria.
 • A dandár több ezredből vagy zászlóaljból, parancsnoki törzsből, illetve tüzérségi és támogató alegységekből álló katonai egység. A dandárok összetétele, felszerelése nemzetenként és koronként változó, napjaink modern hadseregeire jellemzők a lövész- és a harckocsizó-dandárok. Kettő vagy több (általában 4) dandár alkot egy hadosztályt, amely – a dandárok fegyverzetétől függően – lehet lövész-, harckocsizó vagy vegyes fegyverzetű.A dandárhoz harcoló alegységek mellett tartozhatnak harctámogató (felderítő, tüzérségi) és kiszolgáló (logisztikai, szállító, egészségügyi) alegységek is. Emellett bizonyos harcfeladatok végrehajtására a dandár kötelékébe utalhatnak speciális, pl. aknamentesítő, harcfelderítő, ejtőernyős stb. alegységeket.Elsősorban a NATO-országok fegyveres erőire jellemző az egy feladatra szakosított vagy egyetlen fegyvernemből álló, dandár-szintű egységek létrehozása: felderítő, tüzérségi, légvédelmi, repülő, utász, híradó, szállító. Bizonyos esetekben a dandárt úgy szervezik meg, hogy önállóan is képes legyen harci feladatok végrehajtására, a hadosztály vagy más magasabbegység támogatása nélkül.A dandár létszáma - országtól, kortól és fegyverzettől függően - körülbelül 2-4000 fő között van, parancsnoka rendszerint dandártábornoki vagy ezredesi rendfokozatot viselő tiszt. A NATO-országokban a dandár létszáma jellemzően 4-5000 fő, de egyes országokban, mint pl. Ausztria és Svájc esetében, egyes dandárok létszáma elérheti a 11 000 főt is. A dandárparancsnok munkáját segíti a dandár törzse, amelynek parancsnoka ezredes vagy őrnagy. A dandár törzséhez tartoznak általában a törzstisztek, a kisegítők, a speciális feladatot ellátó alegységek összekötő tisztjei, illetve egy híradó alegység.
 • Tugay, alaydan büyük, tümenden küçük askeri taktik birim. Personel sayısı ihtiyaçlara göre değişmekle beraber 5.000 askerden oluşan askeri birliklerdir. Organizasyonunda piyade bölüklerinden, tank gücüne, istihkâm bölüğüne her türlü ikmal ve muhabere birimine sahiptir. Tugayın en önemli özelliği, kendi kendine yetebilen en küçük askeri birlik olmasıdır. Komutanı Tuğgeneral'dir.Tugaylar bünyesinde farklı alaylar barındırabilir. Teşkilatlarındaki ana savaşçı unsura göre piyade tugayı, tank tugayı, topçu tugayı olarak tanımlanırlar.Not: Tugay sözcüğünün askeri kısaltması "T."dir.
 • 여단(旅團, 영어: Brigade)은 군사 조직의 편제 중의 하나로, 규모는 연대보다 크고 사단보다 작다. 여단장(旅團長, 영어: Brigade Commander)은 준장이 맡는 것이 일반적이나, 대령이 맡는 경우도 간혹 있다. 비록 규모가 작더라도 여단은 일반적으로 사단과 동급의 단위 부대로 인식되고 있다. 통상적으로 1개의 보병 여단은 4개의 보병대대와 1개의 포병대대, 그리고 직할대로 구성된다. 직할대에는 수색중대, 전차중대, 의무중대, 전투지원중대, 통신중대, 공병중대, 본부중대가 포함된다. 따라서 1개의 보병 여단은 2,000 ~ 5,000명의 병력으로 구성된다. 여단은 고도로 기계화, 정예화되어있고 사단급의 화력을 발휘할 수 있는 독립부대의 성격으로 존재한다. 따라서 여단은 비록 규모가 작더라도 일반적으로 사단과 동급의 부대 단위로 인식되고 있다. 여단 개념은 오래전부터 상이한 두 가지 구조로 발전해 나왔으며, 현대에도 이 두 가지 개념 모두가 약간 형태를 바꾸어 살아남았다. 국가 및 병과별로 개념이 조금씩 다르긴 하지만, 여단 명칭을 가진 일부 특수부대를 제외하면 일반적으로 규모가 연대보다 크다. 물론 특수부대의 경우 최하위인 중대급 인원이 12명 정도이므로 보병여단에 비해 인원수는 적다. 제2작전사령부 예하의 특공부대도 여단급이다. 애초에 정의가 여러가지라 그런지, 일반적으로 서유럽에서 유래된 군편제 중에서도 특이하게 여단만은 시대에 따라, 그리고 같은 시대라도 국가에 따라 규모나 편성이 매우 다양한 것이 특징이다. 같은 여단이라도 각국 군대의 교리나 실정 등에 따라 편제가 딜라질 수 있다. 현대에는 독립 여단 개념이 재등장하여 사단 개념과 함께 주요 전술제대 편제로서 전 세계에서 널리 쓰이고 있다. 미국등 서방은 현재 사단의 기동전술을 강화하고 산하에 연대를 여단으로 편성하여 여단중심의 전투를 지향하고 있다
 • Uma brigada constitui uma unidade militar existente nas forças armadas da maioria dos países. Tradicionalmente, a brigada corresponde à grande unidade de menor escalão de cada exército, sendo comandadas pelos seus oficiais generais de menor patente. Tipicamente, cada brigada é composta por vários regimentos ou batalhões. Várias brigadas podem formar uma divisão.Além dos exércitos, a brigada também existe em outras organizações militares e policiais, podendo aí ter caraterísticas completamente diferentes.As modernas brigadas de combate incluem normalmente unidades operacionais de várias armas, sendo por isso também referidas como "brigadas de armas combinadas". Cada tipo de brigada tem um predominância de unidades de manobra de uma determinada arma. As brigadas blindadas têm predominância de carros de combate, as mecanizadas predominância de cavalaria mecanizada, as aerotransportadas predominância de paraquedistas e as de infantaria predominância de infantaria motorizada. Apesar da predominância de unidades de uma dada arma, todas as brigadas incluem também unidades ou subunidades de outras armas de manobra, de armas de apoio (como artilharia, engenharia e transmissões) e de serviços (como logística, manutenção de material e saúde). Além das suas unidades e subunidades orgânicas, a uma brigada podem ser adidos temporariamente outros elementos, para o desempenho de uma determinada missão.Também podem existir brigadas especializadas que incluem unidades operacionais de uma única arma ou serviço. Exemplos são as brigadas de artilharia, de defesa antiaérea, de aviação, de engenharia, de comunicações e de logística.Além das brigadas integradas em divisões, existem também brigadas independentes que podem operar de uma forma autónoma. A típica brigada padrão dos exércitos da OTAN inclui um efetivo situado entre os 3000 e os 5000 militares, com três ou quatro batalhões de manobra, um batalhão de artilharia e outros elementos de apoio. Este padrão é seguido por quase todos os exércitos do mundo. No período compreendido entre a Primeira Guerra Mundial e a década de 1960, a maioria dos exércitos eliminou o escalão brigada da organização das suas divisões, passando os regimentos a depender diretamente dos comandos divisionários. Este tipo de organização ainda se mantém, por exemplo, nos exércitos da Rússia e da República Popular da China. Já a maioria dos exércitos ocidentais, durante as décadas de 1950 e 1960, seguiu o caminho contrário, re-introduzindo a brigada e eliminando o regimento da organização operacional. Tradicionalmente, os comandantes de brigada tinham o posto de brigadeiro, o qual, conforme os exércitos poderia ser considerado ainda um posto de oficial superior, um posto intermediário ou já o primeiro posto de oficial general. Hoje em dia, de acordo com a organização de cada exército, a brigada pode ser comandada por um coronel, por um brigadeiro ou por um oficial general com um posto que poderá designar-se, conforme o caso, "brigadeiro-general", "general de brigada" ou "major-general". O comandante de brigada é apoiado por um comando e estado-maior mais ou menos alargado, conforme a brigada é independente ou está integrada numa divisão. O chefe de estado-maior é normalmente um major ou um tenente-coronel, o qual, no passado e em vários exércitos europeus, era designado "major de brigada". Algumas brigadas também poderão ter um segundo comandante.
 • A brigade is a major tactical military formation that is typically composed of three to six battalions plus supporting elements. It is roughly equivalent to an enlarged or reinforced regiment. Three or more brigades constitute a division.Brigades formed into divisions are usually infantry or armoured (sometimes referred to as combined arms brigades), in addition to combat units they may include combat support units or sub-units such as artillery and engineers, and logistic units or sub-units. Historically such brigades have sometimes been called brigade-groups. On operations a brigade may comprise both organic elements and attached elements, including some temporarily attached for a specific task.Brigades may also be specialized and comprise battalions of a single branch, for example cavalry, mechanized, armored, artillery, air defence, aviation, engineers, signals or logistic. Some brigades are classified as independent or separate and operate independently from the traditional division structure. The typical North Atlantic Treaty Organisation (NATO) standard brigade consists of approximately 3,200 to 5,500 troops. However, in Switzerland and Austria, the numbers could go as high as 11,000 troops. The Soviet Union, its forerunners and successors, mostly use "regiment" instead of brigade, and this was common (e.g. Germany) in much of Europe until after World War II.A brigade's commander is commonly a brigadier general, brigadier or colonel. In some armies the commander is rated as a General Officer. The brigade commander has a self-contained headquarters and staff. The principal staff officer, usually a lieutenant colonel or colonel, may be designated chief of staff, although until the late 20th century British and similar armies called the position 'brigade-major'. Some brigades may also have a deputy commander. The headquarters has a nucleus of staff officers and support (clerks, assistants and drivers) that can vary in size depending on the type of brigade. On operations additional specialist elements may be attached. The headquarters will usually have its own communications unit.In some gendarmerie forces, brigades are the basic-level organizational unit.
 • Бригадата е тактическо войсково съединение от състава на Въоръжените сили на много държави. По бойният си състав заема положение между полка и дивизията. Организационно включва в състава си: Бригада от Сухопътни войски: няколко батальона (полка) и подразделения за тилово и техническо обслужване.Бригада от Военновъздушните сили: няколко ескадрили и подразделения за тилово и техническо обслужване.Бригада от Военноморските сили: няколко дивизиона кораби или кораби.Бригада от Войските на ПВО: няколко дивизиона и подразделения за тилово и техническо обслужване.
 • 旅団(りょだん、英: Brigade)は、陸軍編成上の単位のひとつで、師団よりも小さく、連隊と同等又はこれよりも大きい単位で、1,500名から6,000名程度の兵員によって構成される部隊をいう。日本語にいう旅団の語は古代中国の軍隊の単位である旅に由来する。「Brigade」はケルト語のbriga(争い)に由来するという。英軍のBrigadier(准将、上級大佐)は本来は「旅団の長」そのものであった。よって、諸外国の陸軍では旅団長には伝統的には准将級(旧ロシア帝国軍や現在のブラジル陸軍・中華民国陸軍等准将を置かない軍隊では少将)が充てられてきたが、アメリカ陸軍では大佐が充てられ、中国人民解放軍ではそれぞれ上級大佐・大佐に相当する大校・上校が充てられる。また、ドイツ連邦軍等では准将が充てられる事もあれば、大佐の旅団長の例も珍しくない。将官の階級を3段階として准将級の階級を置かなかった旧日本陸軍では少将が、将官の階級を2段階とした陸上自衛隊では陸将補(少将相当)がそれぞれ充てられる。
 • Una brigada es una unidad militar compuesta por dos o más regimientos o batallones que puede unirse a otras brigadas formando una división.
 • La brigada és una unitat militar dels exèrcits de terra que sol agrupar dos o més regiments o batallons, i normalment és comandada per un general de brigada. Pot constar de quatre mil a sis mil soldats, tot i que el nombre varia segons l'exèrcit de què es tracti i les circumstàncies de la guerra.
 • Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.Współczesna brygada składa się z batalionów i kompanii różnych rodzajów wojsk i służb. Jest ona jednostką prowadzącą walkę broni połączonych. Dowódca brygady kieruje działaniami batalionów lub zgrupowań taktycznych tworzonych na bazie batalionu.
 • Eine Brigade ist der kleinste militärische Großverband des Heeres, der aufgrund seiner Organisation, Personalstärke und Ausrüstung in der Lage ist, operative Aufgaben (ohne substantielle Verstärkungen) selbständig zu lösen. Unterstellt sind der Brigade Bataillone und selbständige Brigade-Kompanien der Kampftruppen, Kampfunterstützungstruppen und Logistiktruppen, selten Kampftruppenregimenter. Mehrere Brigaden sind einer Division unterstellt.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 26096 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4015 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108252297 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • brigade de cuisine
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • brigade de cuisine
prop-fr:trad
 • brigade de cuisine
 • brigade de cuisine
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une brigade est une unité militaire. Elle est commandée par un brigadier (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis), par un colonel (Canada, Indonésie), par un général de brigade (France, Espagne,Turquie) ou par un major-général (Allemagne, Portugal).Depuis 1999 et la professionnalisation des armées, la brigade est la plus grande unité organique de l'armée de terre française, forte d'environ 7 000 à 8 000 hommes, ne comprenant soit qu'une seule arme : brigade d'artillerie.... , soit inter- armes.
 • Brigade (dari bahasa Prancis, lewat bahasa Belanda) adalah satuan militer dibawah divisi, yang terdiri dari 3.000 sampai 5000 orang, yang dipimpin oleh seorang Kolonel atau Brigadir Jenderal. Sebuah brigade terbentuk dari dua sampai empat batalyon, yang biasanya berupa tiga batalyon unsur tempur, unsur bantuan tempur, dan unsur bantuan administrasi. Brigade bisa disamakan atau berbeda dengan resimen, tergantung sistem yang dipakai sebuah negara.
 • Il termine brigata, di origine francese, è utilizzato per definire due ordini di unità militari, uno proprio dei reparti dell'esercito, l'altro caratterizzante dei reparti di gendarmeria.
 • 旅団(りょだん、英: Brigade)は、陸軍編成上の単位のひとつで、師団よりも小さく、連隊と同等又はこれよりも大きい単位で、1,500名から6,000名程度の兵員によって構成される部隊をいう。日本語にいう旅団の語は古代中国の軍隊の単位である旅に由来する。「Brigade」はケルト語のbriga(争い)に由来するという。英軍のBrigadier(准将、上級大佐)は本来は「旅団の長」そのものであった。よって、諸外国の陸軍では旅団長には伝統的には准将級(旧ロシア帝国軍や現在のブラジル陸軍・中華民国陸軍等准将を置かない軍隊では少将)が充てられてきたが、アメリカ陸軍では大佐が充てられ、中国人民解放軍ではそれぞれ上級大佐・大佐に相当する大校・上校が充てられる。また、ドイツ連邦軍等では准将が充てられる事もあれば、大佐の旅団長の例も珍しくない。将官の階級を3段階として准将級の階級を置かなかった旧日本陸軍では少将が、将官の階級を2段階とした陸上自衛隊では陸将補(少将相当)がそれぞれ充てられる。
 • Una brigada es una unidad militar compuesta por dos o más regimientos o batallones que puede unirse a otras brigadas formando una división.
 • La brigada és una unitat militar dels exèrcits de terra que sol agrupar dos o més regiments o batallons, i normalment és comandada per un general de brigada. Pot constar de quatre mil a sis mil soldats, tot i que el nombre varia segons l'exèrcit de què es tracti i les circumstàncies de la guerra.
 • Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.Współczesna brygada składa się z batalionów i kompanii różnych rodzajów wojsk i służb. Jest ona jednostką prowadzącą walkę broni połączonych. Dowódca brygady kieruje działaniami batalionów lub zgrupowań taktycznych tworzonych na bazie batalionu.
 • Eine Brigade ist der kleinste militärische Großverband des Heeres, der aufgrund seiner Organisation, Personalstärke und Ausrüstung in der Lage ist, operative Aufgaben (ohne substantielle Verstärkungen) selbständig zu lösen. Unterstellt sind der Brigade Bataillone und selbständige Brigade-Kompanien der Kampftruppen, Kampfunterstützungstruppen und Logistiktruppen, selten Kampftruppenregimenter. Mehrere Brigaden sind einer Division unterstellt.
 • Брига́да (бр) (фр. brigade) — формирование, тактическая единица (соединение) войск (сил) во всех видах вооружённых сил, родах войск (сил) и специальных войсках некоторых государств.Бригада в некоторых государствах, так же как и полк, является основным тактическим формированием. Бригада занимает отдельное (некоторые считают промежуточное, между полком и дивизией) положение.
 • Tugay, alaydan büyük, tümenden küçük askeri taktik birim. Personel sayısı ihtiyaçlara göre değişmekle beraber 5.000 askerden oluşan askeri birliklerdir. Organizasyonunda piyade bölüklerinden, tank gücüne, istihkâm bölüğüne her türlü ikmal ve muhabere birimine sahiptir. Tugayın en önemli özelliği, kendi kendine yetebilen en küçük askeri birlik olmasıdır. Komutanı Tuğgeneral'dir.Tugaylar bünyesinde farklı alaylar barındırabilir.
 • Brigáda je jednotka obvykle menší než divize a větší než pluk. V závislosti na době a daném státu její velikost kolísala v rozmezí 2-5 praporů či pluků. Někdy byla součástí dalších struktur (např. 2 brigády tvořily divizi), často ale byla vytvářena jako zvláštní jednotka, která buďto fungovala samostatně, bez pevného navázání na vyšší struktury, či byla vyzbrojena nějakým speciálním druhem výzbroje a byla přidělována jako doplněk k běžným pěším divizím, které mohly její služby potřebovat.
 • 여단(旅團, 영어: Brigade)은 군사 조직의 편제 중의 하나로, 규모는 연대보다 크고 사단보다 작다. 여단장(旅團長, 영어: Brigade Commander)은 준장이 맡는 것이 일반적이나, 대령이 맡는 경우도 간혹 있다. 비록 규모가 작더라도 여단은 일반적으로 사단과 동급의 단위 부대로 인식되고 있다. 통상적으로 1개의 보병 여단은 4개의 보병대대와 1개의 포병대대, 그리고 직할대로 구성된다. 직할대에는 수색중대, 전차중대, 의무중대, 전투지원중대, 통신중대, 공병중대, 본부중대가 포함된다. 따라서 1개의 보병 여단은 2,000 ~ 5,000명의 병력으로 구성된다. 여단은 고도로 기계화, 정예화되어있고 사단급의 화력을 발휘할 수 있는 독립부대의 성격으로 존재한다. 따라서 여단은 비록 규모가 작더라도 일반적으로 사단과 동급의 부대 단위로 인식되고 있다.
 • A brigade is a major tactical military formation that is typically composed of three to six battalions plus supporting elements. It is roughly equivalent to an enlarged or reinforced regiment. Three or more brigades constitute a division.Brigades formed into divisions are usually infantry or armoured (sometimes referred to as combined arms brigades), in addition to combat units they may include combat support units or sub-units such as artillery and engineers, and logistic units or sub-units.
 • Uma brigada constitui uma unidade militar existente nas forças armadas da maioria dos países. Tradicionalmente, a brigada corresponde à grande unidade de menor escalão de cada exército, sendo comandadas pelos seus oficiais generais de menor patente. Tipicamente, cada brigada é composta por vários regimentos ou batalhões.
 • Бригадата е тактическо войсково съединение от състава на Въоръжените сили на много държави. По бойният си състав заема положение между полка и дивизията.
 • Een brigade kan zowel een onderdeel van een divisie zijn als ook een zelfstandige gevechtseenheid, bestaande uit verschillende disciplines. Het is een gevechtseenheid van 2000 – 5000 militairen. In het Nederlandse leger telt een brigade ca. 3000 tot 4000 militairen (exclusief reservemilitairen).
 • A dandár több ezredből vagy zászlóaljból, parancsnoki törzsből, illetve tüzérségi és támogató alegységekből álló katonai egység. A dandárok összetétele, felszerelése nemzetenként és koronként változó, napjaink modern hadseregeire jellemzők a lövész- és a harckocsizó-dandárok.
rdfs:label
 • Brigade
 • Brigada
 • Brigada
 • Brigada
 • Brigade
 • Brigade
 • Brigade
 • Brigade
 • Brigata
 • Brigáda (jednotka)
 • Brygada
 • Dandár
 • Tugay
 • Бригада
 • Бригада
 • 旅団
 • 여단
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:militaryUnit of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:commandement of
is prop-fr:effectif of
is prop-fr:taille of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of