Un braquage est un vol à main armée dans une banque ou dans un magasin généralement dans le but d'y dérober de l'argent ou des objets de valeur. Dans la plupart des juridictions nationales le braquage est un crime.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un braquage est un vol à main armée dans une banque ou dans un magasin généralement dans le but d'y dérober de l'argent ou des objets de valeur. Dans la plupart des juridictions nationales le braquage est un crime.
 • Roubo é o ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência a pessoa (ou não), ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.No Brasil, a pena prevista para este crime é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa (art. 157, caput, do Código Penal).Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Trata-se do roubo impróprio (art. 157, § 1o)A pena aumenta-se de um terço até metade: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma (a cancelada Súmula 174 do STJ aplicava a majorante também para a arma de brinquedo); se há o concurso de duas ou mais pessoas; se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância; se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa. Trata-se do chamado latrocínio, considerado crime hediondo, nos termos da Lei 8072/90.
 • Грабежът е типично съставно престъпление, защото се състои от две деяния, които поотделно са престъпления - принуда и кражба. Грабежът също влиза в престъпленията против собствеността, тъй като засяга имуществени права. Изпълнителното деяние е отнемане на чужда движима вещ чрез употреба на сила или заплашване (чл.198,ал.1 Наказателен кодекс). Под заплашване се разбира застрашаване с такова непосредствено деяние, което излага на тежка опасност живота, здравето, честта или имота на заплашения или на друго някое присъствуващо лице(чл.198,ал.2). При това престъпление субектът е общ ("който"). Извършва се само при пряк умисъл.Възможно е кражбата да прерасне в грабеж-в този случай завареният на място на престъплението употреби сила или заплашване, за да запази владението върху откраднатата вещ. Грабеж има и когато за отнемане на вещта лицето е било приведено в безсъзнание или поставено в беззащитно състояние.Квалифицираните състави на грабежа се съдържат в чл.199 НК. Това са:1. в големи размери;2. извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи;3. придружен с тежка или средна телесна повреда;4. представлява опасен рецидив;5. извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.Още по-тежко наказуем е грабежът на вещи ако е:1. придружен с тежка или средна телесна повреда , от които е последвала смърт;2. придружен с убийство или с опит за убийство ;3. в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен.Приготовлението към грабеж също е наказуемо.
 • A büntetőjogban a rablás egy vagyon elleni bűncselekmény. A hatályos magyar jog szerint a rablást az követi el, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, lopás közben, tettenéréskor a dolog megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.↑
 • 強盗(ごうとう)とは、脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。あるいはその者をさす。刑法上処罰の対象となることがある。
 • 강도(強盗)는 다른 사람의 재산을 빼앗는 범죄자를 말한다. 대한민국의 법(法)에서는 '폭행 또는 협박으로 타인의 재물을 강취하거나 기타 재산상의 이익을 취득하거나 또는 제3자로 하여금 이를 취득하게 하는 자'라고 규정하고 있다.
 • Loupež je trestný čin (zločin), kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. V českém právu v nyní účinném trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je loupež upravena v ustanovení § 173. Pachatel se tohoto trestného činu dopustí tehdy, pokud proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Trestný čin loupeže je namířen proti svobodě lidského rozhodování a zároveň i proti majetku. Ochrana svobody lidského rozhodování je současnou právní úpravou u loupeže pociťována jako hlavní objekt trestného činu a ochrana majetku jako vedlejší (méně významný) objekt, a proto je tento trestný čin zařazen v hlavě osmé zvláštní části trestního zákoníku mezi trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (na rozdíl od např. trestného činu krádeže, který je upraven hlavě páté trestního zákoníku upravující trestné činy proti majetku). Ve slangu používaném kriminální subkulturou, ale i policisty a dalšími osobami působícími v orgánech činných v trestním řízení bývá loupež označována jako „elpaso“, když tento výraz vychází ze fonetické podoby zkratky loupežného přepadení pozměněné a doplněné do jména amerického města El Paso.
 • El robatori és un delicte contra el patrimoni, consistent en l'apropiació de béns aliens, amb intenció de lucrar-se'n, emprant-hi per a això força en les coses o bé violència o intimidació a la persona. Són precisament aquestes dues modalitats d'execució de la conducta les que la diferencia del furt, que exigeix únicament l'acte d'apropiació.La major perillositat del robatori, per l'ús d'aquesta força o intimidació, justifiquen que la pena sigui superior a la que s'estableix pel furt.Dins del robatori hi ha dues modalitats diferents, una que es distingeix per l'ús de la força en les coses i l'altra per la violència o intimidació a les persones. El primer és aquell en què s'empra una força, una violència per a accedir al lloc on es troba la cosa. A vegades, també es defineixen com a robatori aquelles accions en les que, tot i no mitjançar força o intimidació, existeix algun altre element que el distingeix del simple furt. Per exemple, és possible definir com a robatori aquell que es produeix mitjançant l'ús d'una clau falsa. Aquesta aplicació es fa per la similitud entre l'ús d'una clau falsa amb la força que es pot fer servir per a trencar aquesta barrera (la porta) que protegeix del robatori.El robatori amb violència o intimidació a les persones és aquell caracteritzat perquè s'exerceix una força vis física o una intimidació vis compulsiva per a vèncer la resistència de l'amo o posseïdor de les coses a la seva entrega.
 • Lapurreta inoren ondasuna irabazi-asmoz harrapatzea da, gauzetan indarrez edota pertsonetan bortxakeriaz edo beldurrarazteaz jokatuz. Delitugileari lapurra edo ohoina (aitzineuskaraz: *(h)oin-(h)oin) deritzo. Lapurreta delitu handiagoa da ebasketa baino.
 • Robbery is the crime of taking or attempting to take something of value by force or threat of force or by putting the victim in fear. At common law, robbery is defined as taking the property of another, with the intent to permanently deprive the person of that property, by means of force or fear. Precise definitions of the offence may vary between jurisdictions. Robbery is differentiated from other forms of theft (such as burglary, shoplifting or car theft) by its inherently violent nature (a violent crime); whereas many lesser forms of theft are punished as misdemeanors, robbery is always a felony for this reason. Under English law, most forms of theft are triable either way, whereas robbery is triable only on indictment.The word "rob" came via French from Late Latin words (e.g. deraubare) of Germanic origin, from Common Germanic raub — "theft".Among the types of robbery are armed robbery involving use of a weapon and aggravated robbery involving use of a deadly weapon or something that appears to be a deadly weapon. Highway robbery or "mugging" takes place outside or in a public place such as a sidewalk, street, or parking lot. Carjacking is the act of stealing a car from a victim by force. Extortion is the threat to do something illegal, or the offer to not do something illegal, in the event that goods are not given, primarily using words instead of actions.Criminal slang for robbery includes "blagging" (armed robbery, usually of a bank) or "stick-up" (derived from the verbal command to robbery targets to raise their hands in the air), and "steaming" (organized robbery on underground train systems).
 • Грабёж (жарг. гоп-стоп) — хищение чужого имущества, совершённое открыто, то есть в присутствии владельца вещи или иного лица, понимающего, что происходит преступление. Выражается в похищении имущества, совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья. Тем самым, грабёж отличается от кражи (тайного хищения чужого имущества) и разбоя (нападения, в целях хищения чужого имущества, сопряжённого с применением опасного для жизни или здоровья насилия, либо угрозой его применения). Во многих странах грабёж в качестве самостоятельного преступления не выделяется, охватываясь составами кражи (скрытая кража имущества) либо разбоя (хищение чужого имущества с применением насилия).Грабёж считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).
 • El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con la intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento.La mayor peligrosidad del robo, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifica que la pena sea superior a la que se establece por el hurto.Dentro del robo hay dos modalidades distintas, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación en las personas. El primero es aquel en el que se utiliza una fuerza, una violencia para acceder al lugar donde se encuentra la cosa. En ocasiones, también se definen como robo aquellas acciones en las que, a pesar de no mediar fuerza o intimidación, existe algún otro elemento que lo distingue del mero hurto. Por ejemplo, es posible definir como robo a aquel que se produce mediante el uso de una llave falsa o ganzúa. Esta aplicación se hace por la similitud entre la utilización de una llave falsa con la fuerza que se puede emplear para romper esa barrera (la puerta) que protege del robo.El robo con violencia o intimidación en las personas es aquel caracterizado porque se ejerce una fuerza vis física o una intimidación vis compulsiva para vencer la resistencia del dueño o poseedor de las cosas a su entrega..-
 • Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.Ada beberapa macam perampokan, namun yang paling umum adalah: Perampokan bank Perampokan mobil Perampokan di laut (dilakukan oleh bajak laut)Perampokan kadang dibedakan dari pencurian; perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang merujuk kepada segala tindakan pengambilalihan sesuatu dari suatu pihak secara paksa.
 • La rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. Tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso o ad assicurare a se o ad altri l'impunità.
 • Als Raub bezeichnet man in Kriminologie und Rechtsvergleichung einen Deliktstypus, bei dem ein Vermögensdelikt durch Gewaltanwendung begangen wird.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2214165 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2684 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 39 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110561557 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un braquage est un vol à main armée dans une banque ou dans un magasin généralement dans le but d'y dérober de l'argent ou des objets de valeur. Dans la plupart des juridictions nationales le braquage est un crime.
 • A büntetőjogban a rablás egy vagyon elleni bűncselekmény. A hatályos magyar jog szerint a rablást az követi el, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, lopás közben, tettenéréskor a dolog megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.↑
 • 強盗(ごうとう)とは、脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。あるいはその者をさす。刑法上処罰の対象となることがある。
 • 강도(強盗)는 다른 사람의 재산을 빼앗는 범죄자를 말한다. 대한민국의 법(法)에서는 '폭행 또는 협박으로 타인의 재물을 강취하거나 기타 재산상의 이익을 취득하거나 또는 제3자로 하여금 이를 취득하게 하는 자'라고 규정하고 있다.
 • Lapurreta inoren ondasuna irabazi-asmoz harrapatzea da, gauzetan indarrez edota pertsonetan bortxakeriaz edo beldurrarazteaz jokatuz. Delitugileari lapurra edo ohoina (aitzineuskaraz: *(h)oin-(h)oin) deritzo. Lapurreta delitu handiagoa da ebasketa baino.
 • La rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. Tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso o ad assicurare a se o ad altri l'impunità.
 • Als Raub bezeichnet man in Kriminologie und Rechtsvergleichung einen Deliktstypus, bei dem ein Vermögensdelikt durch Gewaltanwendung begangen wird.
 • Грабежът е типично съставно престъпление, защото се състои от две деяния, които поотделно са престъпления - принуда и кражба. Грабежът също влиза в престъпленията против собствеността, тъй като засяга имуществени права. Изпълнителното деяние е отнемане на чужда движима вещ чрез употреба на сила или заплашване (чл.198,ал.1 Наказателен кодекс).
 • El robatori és un delicte contra el patrimoni, consistent en l'apropiació de béns aliens, amb intenció de lucrar-se'n, emprant-hi per a això força en les coses o bé violència o intimidació a la persona.
 • El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con la intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona.
 • Roubo é o ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência a pessoa (ou não), ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.No Brasil, a pena prevista para este crime é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa (art.
 • Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi.
 • Loupež je trestný čin (zločin), kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. V českém právu v nyní účinném trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je loupež upravena v ustanovení § 173. Pachatel se tohoto trestného činu dopustí tehdy, pokud proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci.
 • Robbery is the crime of taking or attempting to take something of value by force or threat of force or by putting the victim in fear. At common law, robbery is defined as taking the property of another, with the intent to permanently deprive the person of that property, by means of force or fear. Precise definitions of the offence may vary between jurisdictions.
 • Грабёж (жарг. гоп-стоп) — хищение чужого имущества, совершённое открыто, то есть в присутствии владельца вещи или иного лица, понимающего, что происходит преступление. Выражается в похищении имущества, совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья.
rdfs:label
 • Braquage
 • Lapurreta
 • Loupež
 • Perampokan
 • Rablás
 • Rapina
 • Raub
 • Robatori
 • Robbery
 • Robo
 • Roubo
 • Грабеж
 • Грабёж
 • 強盗
 • 강도
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activité of
is prop-fr:activitésCriminelles of
is prop-fr:sourcesFinancières of
is foaf:primaryTopic of