Les Bosniaques (en bosnien, Bošnjak, pl. Bošnjaci, [bɔ'ʃɲaːt͡si]) sont un peuple slave du sud, de langue bosnienne, vivant majoritairement en Bosnie-Herzégovine et dans certaines régions de Serbie et du Monténégro comme le Sandjak. Il y a aussi des minorités bosniaques au Kosovo, en Autriche, en Allemagne, en Suède, en Turquie et en Croatie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Bosniaques (en bosnien, Bošnjak, pl. Bošnjaci, [bɔ'ʃɲaːt͡si]) sont un peuple slave du sud, de langue bosnienne, vivant majoritairement en Bosnie-Herzégovine et dans certaines régions de Serbie et du Monténégro comme le Sandjak. Il y a aussi des minorités bosniaques au Kosovo, en Autriche, en Allemagne, en Suède, en Turquie et en Croatie.
 • The Bosniaks, or less commonly Bosniacs, (Bosnian: Bošnjaci pronounced [bɔːˈʃɲaːtsi]; singular masculine: Bošnjak, feminine: Bošnjakinja) are a South Slavic ethnic group living mainly in Bosnia and Herzegovina along with a native minority present in other countries of the Balkan Peninsula; especially in the Sandžak region of Serbia and Montenegro (where Bosniaks form a regional majority), and in Croatia. Bosniaks are typically characterized by their historic tie to the Bosnian historical region, traditional majority adherence to Islam since the 15th and 16th centuries, common culture and Bosnian language. In the English-speaking world, Bosniaks are also frequently referred to as Bosnian Muslims or simply Bosnians, though the latter is also used to denote all inhabitants of Bosnia and Herzegovina regardless of ethnic origin or to describe citizenship in the country.
 • Бошняците са ислямизирана южнославянска общност от сърбо-хърватски произход, която в Босна и Херцеговина съставлява 47% от населението според преброяването от 2000 г.В държавната Федерация Босна и Херцеговина бошняците са една от двете общности (бошняци и хървати), които съставляват около 72.9% (2002) от населението.Днес преобладаващата част от бошняците изповядва ислямската религия, възприета в резултат на ислямизацията на Средновековна Босна (виж Босненска църква). В езиковедски план езикът, на който говорят, представлява единно цяло с хърватския и сръбския език, като често се определя като продукт на политическа глототомия. Във Федерация Босна и Херцеговина езикът на бошняците е конституиран като босненски, докато в Република Сръбска, Сърбия, Черна гора и в Хърватия за обозначение на този език се използва терминът бошняшки. Бошняците наброяват около 4 500 000 души, от които в Босна и Херцеговина 2 159 508 (2008), в Турция около 2 000 000, а в областта Санджак, известна и като Рашка (между Черна Гора и Сърбия) 245 000 души. След разпада на Югославия и последвалите кървави междуетнически войни се наблюдава консолидация на бошняшката нация, към която се причисляват някои от гораните в Косово и торбешите в Република Македония.
 • A bosnyákok (bosnyákul: Bošnjak, Bošnjaci) délszláv népcsoport. Elsősorban Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában (Szandzsák és Koszovó vidékén) és Montenegróban élnek. A bosnyákok nemzeti identitására döntő hatással volt muzulmán vallásuk. Ma szinte kizárólag azok nevezik magukat bosnyáknak, akik muszlim kulturális háttérrel rendelkeznek.
 • I Bosgnacchi, Bosniacchi o Bosniaci musulmani (in bosniaco bošnjaci) sono una popolazione slava che abita prevalentemente in Bosnia ed Erzegovina e nella regione del Sangiaccato, fra Serbia e Montenegro, oltre a costituire una minoranza nel Kosovo.
 • Els bosníacs (en bosnià: Bošnjak) són un poble eslau del sud que viuen principalment a Bòsnia i Hercegovina i la regió Sandžak de Sèrbia i Montenegro, amb una petita població autòctona també present a Kosovo. Descendents de la població eslava local convertida a l'Islam durant el període otomà, els bosníacs estan típicament caracteritzats pel seu lligam a la regió històrica de Bòsnia, amb una llengua i cultura comunes, i a l'adherència tradicional a la religió islàmica.Hi ha més de dos milions de bosníacs que viuen als Balcans. Els diversos episodis de neteja ètnica han tingut un efecte enorme sobre la distribució territorial de la seva població. Parcialment a causa d'això, existeix una notable diàspora bosníaca en un cert nombre de països, incloent-hi Àustria, Suècia, Turquia i els Estats Units. Tant dins de la regió com a l'exterior, els bosníacs es fan notar sovint per la seva cultura diferent, que ha rebut l'impacte de successives civilitzacions tant orientals com occidentals, al llarg de la seva història.També se'ls anomena "bosnians musulmans", però el terme "bosnià" és una mica imprecís en aquest context, ja que generalment s'utilitza per designar tots els habitants de Bòsnia i Hercegovina indepentdentment del seu origen ètnic (no només bosníacs, sinó també serbis, croats o qualsevol altre grup amb presència al país).
 • Templat:BosniaksSuku Bosnia atau Bosniak (bahasa Bosnia: Bošnjaci {{IPA-sh|bɔːˈʃɲaːtsi|pron} adalah orang-orang Slavia Selatan yang merupakan keturunan dari sebagian penduduk yang beralih ke agama Islam pada masa Kerajaan Ottoman (abad ke-15 hingga abad ke-19).Suku Bosnia dinamakan menurut Bosnia, sebuah negara di sebelah barat Balkan. Perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang sebelumnya dipanggil Muslim Bosnia adalah orang-orang dari suku Bosnia, namun tidak semua Muslim di wilayah Balkan adalah dari suku ini; ada pula kelompok Muslim Slavia Selatan seperti suku Pomak serta Muslim non-Slavia seperti suku Albania, suku Turki, dan suku Roma.Mereka sebelumnya disebut suku Muslim sejak tahun 1968 untuk menghilangkan kerancuan. Sebab nama "Muslim" ini merujuk kepada orang dari Bosnia-Herzegovina yang non-Kroasia maupun Serbia, suku bangsa dominan lainnya. Karena orang non Krosia-Serbia ini kebanyakan (tetapi tidak semuanya) beragama Islam, maka nama mereka oleh Josip Broz Tito disebut "Muslim". Orang-orang dari suku Bosnia menganggap Bosnia-Herzegovina sebagai tanah leluhur mereka. Mereka terutamanya dikaitkan dengan wilayah-wilayah bersejarah Krajina Bosnia, Bosnia, Herzegovina, Podrinje dan Sandzak.Namun penggunaan nama suku Bosnia ini juga tidak lepas dari kontroversi. Banyak orang-orang Kroasia dan Serbia menyatakan bahwa dengan penggunaan nama ini orang "Muslim" (seolah-olah) mengeklaim seluruh wilayah Bosnia-Herzegovina, padahal penghuni asli Bosnia tidak hanya mereka saja.Ada sekitar 2,5 juta orang-orang suku Bosnia di seluruh dunia. Kebanyakannya bermukim di Bosnia-Herzegovina (1.800.000). Bahasa yang mereka gunakan bernama bahasa Bosnia.
 • Los bosníacos o bosniacos (en bosnio singular: bošnjak; plural: bošnjaci; pronunciado: boshñak, boshñatsi), a veces incorrectamente llamados bosnios, son un pueblo perteneciente al grupo de los eslavos del sur, de la península Balcánica (Europa del Sureste). Su país de origen es Bosnia y Herzegovina, y la segunda mayor concentración se encuentra en la región llamada Sandžak dividida entre Serbia y Montenegro.Mientras el calificativo "bosnio" indica que alguien es nacional de Bosnia y Herzegovina, la palabra "bosniaco" se refiere a que esa persona pertenece al pueblo bosnio musulmán que, en los Balcanes, habita sobre todo en ese país y la mencionada región de Sandžak. Actualmente, el término "bosniaco", para diferenciarlo de la expresión "bosnio", está cargado de un fuerte sentido confesional, es decir, vinculado a la práctica de la religión islámica. Durante la existencia de la Yugoslavia socialista, a este grupo étnico se le denominó Musulmanes de nacionalidad.Estos términos, en cualquier caso, suelen ser confundidos y, a menudo, los propios bosniacos, sobre todo los de Bosnia y Herzegovina, se refieren a sí mismos como bosnios, no haciendo distinción entre los dos términos (porque para ellos prácticamente no existe diferencia pues, por un lado, tienen la nacionalidad bosnia y, por el otro, practican la religión musulmana). Bosnios (no confundir con bosniacos) es un término más estatal y regional que abarca a los bosnios de Bosnia y Herzegovina, a los bosnio-croatas y a los serbio-bosnios. Éstos últimos se denominan a sí mismos, bajo la influencia nacionalista de los países vecinos, como croatas y serbios a secas.Existen agrupaciones significativas de bosniacos en Eslovenia y Croacia; hay un importante número de bosníacos en Suecia y están presentes comunidades en países como Noruega, Canadá, Austria, Suiza, Holanda, etc. pero la mayor parte de la diáspora de este pueblo está en Turquía, Alemania y EE. UU. (Los bosníacos de Serbia y Montenegro no se consideran como diáspora por habitar una región propia - Sandžak.)Los bosníacos hablan, generalmente, en bosnio y usan el alfabeto latino, aunque algunos, más por consideración a la situación de los bosniacos en Sandžak, que hacia la minoría serbio-bosnia de Bosnia-Herzegovina, suelen aprender también el alfabeto cirílico. La mayoría de los bosníacos son de religión musulmana (legado de la dominación turca en los Balcanes), con un gran número de agnósticos y ateos.
 • ボシュニャク人(ボスニア語: Bošnjaci)は、15世紀から19世紀にかけてオスマン帝国支配下で、イスラム教に改宗した南スラブ人の末裔である。民族の言語はボスニア語だがセルビア・クロアチア諸語で、言語的にはクロアチア人、セルビア人と大きな差はない。かつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国ではムスリム人(モスレム人)と呼ばれた。日本語表記としては他にボシュニャック人、ボスニャク人、ボスニアク人、ボスニアック人などの表記が存在する。ボシュニャク人という名前はバルカン西部にあるボスニアの名前に由来している。バルカン諸国の全てのムスリムがボシュニャク人というわけではなく、他にもポマク人のようなブルガリア人ムスリムの民族や、アルバニア人、トルコ人、ロマのような非スラブ系ムスリムも存在する。ボシュニャク人はボスニア・ヘルツェゴビナを彼らの民族的故地と考えている。
 • Boşnaklar (Boşnakça: Bošnjak {tekil}; Bošnjaci {çoğul}), bir Güney Slav halkı. Çoğunluğu Balkanlar'da Bosna-Hersek'te, Sırbistan'da yaşar. Ayrıca Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Almanya, ABD, Avusturya, İsveç, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye’de de Boşnaklar vardır.Boşnaklar, yüzyıllarca dine dayalı bir kimlik tanımı içinde yer almışlar, Bosna-Hersek ve Sancak'ta yaşayan Ortodoks veya Katolik Güney Slavları ise Sırp veya Hırvat milletlerinin bu bölgelerdeki uzantıları kabul edilmiştir. 1963'de Yugoslavya'nın Sosyalist Federal Cumhuriyet tanımına geçişi ile birlikte Bosna-Hersek Sosyalist Cumhuriyeti yönetiminde Sırpların egemen konumunun zayıflamaya başlaması Boşnaklar için yeni bir millî kimlik tanımının yolunu açmıştır. 1961'de ortaya atılan "Etnik Müslüman" terimi ile Boşnaklar bu isim altında Bosna-Hersek'in yönetiminde Sırpların ve Hırvatların yanı sıra söz sahibi hâle gelmişlerdir. 1968'de Müslüman milleti kavramı, dinî mensubiyeti ifade eden Müslüman kavramından farklı bir anlam içerecek şekilde Yugoslavya Anayasasına girmiştir. (Bu anlama göre, örneğin, Yugoslavya Arnavutları, (ekseri) müslüman olup, Müslüman değildiler.). Bosna-Hersek'in bağımsızlığını kazanmasından sonra ise, Boşnak terimi millî bir anlam kazanmıştır.Bu anlamda Sırbistan-Karadağ 2002 ve 2003 nüfus sayımı verilerine ve bireylerin kendi tanımlamalarına göre önemli bir Boşnak nüfus bulunmaktadır. Söz konusu veriler şu şekildedir: Sancak'ta; Boşnaklar 193,026 kişi (toplam nüfusun % 45.31'i), Sırplar 156,852 kişi (toplam nüfusun 36.82%), Karadağlılar 29,892 kişi (toplam nüfusun % 7.02'i), Müslüman milleti 27,047 kişiye (toplam nüfusun % 6.35'i); Karadağ'da; Karadağlılar 267,669 kişi (toplam nüfusun % 43.16'i), Sırplar 198,414 kişi (toplam nüfusun % 31.99'i), Boşnaklar 48,184 kişi (toplam nüfusun % 7.77'i), Arnavutlar 31,163 kişi (toplam nüfusun % 5.03'i), Müslüman milleti 24,625 kişi (toplam nüfusun % 3.97'i), Hırvatlar 6,811 kişi (toplam nüfusun % 1.1'i). Ayrıca, Sırbistan, Hırvatistan ve Makedonya'da % 1'ler civarında küçük bir Boşnak nüfus yaşamakta, işgücü göçü nedeniyle başta Almanya gelmek üzere Batı Avrupa ülkelerine yerleşmiş Boşnaklar da bulunmaktadır.
 • Bosňáci, někdy též nazývaní Bosňáci-muslimové nebo Muslimové (bosensky latinkou Bošnjaci, Bošnjaci-muslimani, Muslimani nebo cyrilicí Бошњаци, Бошњаци-муслимани, Муслимани) jsou převážně jižní Slované, kteří v průběhu nadvlády Osmanské říše na Balkáně konvertovali k islámu. Jejich etnogeneze je příčinou mnohých sporů, zvláště mezi národně orientovanými historiky.Bosňáci své pojmenování odvozují od Bosny a Hercegoviny, nejzápadnější balkánské země, kterou dobyli osmanští Turci. Pro pochopení národotvorných procesů v jihovýchodní Evropě je nutné vědět, že ne všichni slovanští muslimové na Balkáně jsou Bosňáci. (Jde například o islamizované obyvatelstvo Srbska, Černé Hory, Kosova, Makedonie a Bulharska, které nepřijalo národní identitu většinové populace a nadále si uchovává své specifické etnonáboženské vědomí.) Bosňáci považují za svou mateřskou zemi Bosnu a Hercegovinu. Jsou úzce spojeni s historickými oblastmi Bosenské krajiny (města Bihać, Cazin, Velika Kladuša), centrální Bosny (města Sarajevo, Zenica, Tuzla), východní Bosny (města Goražde, Zvornik, Višegrad), Hercegoviny (města Mostar, Konjic, Stolac) a Sandžaku (města Novi Pazar, Pljevlja), hraničního území mezi Srbskem a Černou Horou.
 • 보스니아인 또는 보스니악(언어 오류(bs): bošnjaci, muslimani)은 보스니아 헤르체고비나의 주요 민족으로 남슬라브 민족에 속한다. 구 유고슬라비아 내의 슬라브계 무슬림들을 말한다.
 • Bosniakoak (serbokroazieraz Bošnjaci) eslaviar etnia bat dira, hegoaldeko eslaviarren azpitaldekoa.Gehienbat Bosnia-Herzegovinan bizi dira, eta lurralde horrekin zuzeneko lotura historikoa dute. Jugoslaviako Errepublika Federal Sozialistako erroldan "musulman nazionalitatea" eman zitzaion baina 1990eko hamarkadatik aurrera eta Bosnia-Herzegovinako independentziarekin eskualdean fededunak izan ala ez tradizio musulmana duten eslaviarrek "bosniako" izendapena lehenetsi dute. Bosnia-Herzegovinaz gain Serbia eta Montenegron ere bizi dira, batez ere bien artean banatuta dagoen Sandžak aldean; Jugoslavia zaharreko beste eremuetan (Kosovo, Kroazia, Eslovenia) ere topatzen dira eta bai arrazoi ekonomikoengatik bai Bosniako gerragatik Europar Batasunean (bereziki Alemanian), Ipar Amerikan edota Australian ere jatorri bosniakoa duten ganorazko jende taldeak daude.Bosnia-Herzegovinan bertan gerrako garbiketa etnikoak asko murriztu zuen bere zabalpena eta gaur egun oso gutxi dira Bosniako Serbiar Errepublikan bizi direnak.
 • Босни́йцы, бошняки (самоназвание — бошняки, бошняни, муслимане, босн. bošnjaci, Muslimani) — южнославянский народ, населяющий Боснию и Герцеговину. Второе значение слова «босниец» — житель Боснии и Герцеговины, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Бошняки возникли в результате обращения в ислам славян (в основном сербов и хорватов) Боснии, во время её вхождения в Османскую империю.В переписях населения Югославии в 1960-е и 1970-е годы вместо термина «боснийцы» употребляется термин «славяне-мусульмане».Численность в Боснии и Герцеговине — 2,2 млн человек (2005). Живут также в Германии (158 тыс. человек), Сербии (145 тыс. человек), Австрии (108 тыс. человек), США (98 тыс. человек), Швеции (55 тыс. человек). Общая численность 3,2 млн человек. Язык — Боснийский диалект сербохорватского языка. Большинство боснийских мусульман — сунниты.
 • Bosniaken (bosnisch: Bošnjaci, sg.: Bošnjak) sind eine südslawische Ethnie mit etwa 3 Millionen Angehörigen, die primär in Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro leben. Die meisten Bosniaken sind dem sunnitischen Islam zuzuordnen und sprechen die bosnische Sprache. Da die Konfession im Osmanischen Reich teils und im späteren Jugoslawien als Unterscheidungskriterium der Nationalitäten in Jugoslawien, speziell Bosnien und Herzegowina verwendet wurde, war lange Zeit der Begriff Muslime bzw. slawischsprachige Muslime umgangssprachlich üblich. Eine offizielle Bezeichnung existierte zuerst nicht, da die jugoslawische Regierung anfänglich die Existenz einer muslimischen/bosniakischen Ethnie verneinte. Die Bosniaken sind neben Kroaten und Serben laut Verfassung eines der drei konstitutiven Völker von Bosnien und Herzegowina.
 • Bosniakken (verouderd Bosniaken; enkelvoud: Bosniak, Bosnisch: Bošnjaci, Turks: Boşnak) zijn een bevolkingsgroep op de Balkan. Naar schatting circa meer dan 4 miljoen etnische Bosniakken wonen in Turkije (2008).Sjabloon:Bron? Bosniakken staan op de Balkan bekend als autochtone Moslims. Welk andere element bindt alle Bosniakken, behalve het spreken van een Servokroatisch dialect dat andersgelovigen om hen heen ook spreken?|2013|03|24}}
 • Os bosníacos são um povo eslavo do sul habitando principalmente a Bósnia e Herzegovina, república à qual deram parte do nome. A sua população é estimada em cerca de 3 milhões, dois terços dos quais vivem na referida república. São também denominados "bósnios muçulmanos".Na ex-Iugoslávia, este grupo se considerava, por sua religião, uma etnia à parte; sem dúvida, a partir de um ponto de vista histórico, são naturalmente descendentes de sérvios e croatas que se converteram ao islamismo no grande período de dominação turca na Bósnia e Herzegovina.A maioria dos bosníacos são sunitas.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 882258 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8269 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107299863 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:groupeLié
prop-fr:langue
prop-fr:légende
 • Safvet Bašagić • Alija Izetbegović • Dino Merlin
prop-fr:montage
 • 100 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Bosniaques
 • Bošnjaci
prop-fr:pop
 • 1000 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 5000 (xsd:integer)
 • 10000 (xsd:integer)
 • 12000 (xsd:integer)
 • 17000 (xsd:integer)
 • 21000 (xsd:integer)
 • 21500 (xsd:integer)
 • 25000 (xsd:integer)
 • 30000 (xsd:integer)
 • 35000 (xsd:integer)
 • 46000 (xsd:integer)
 • 64000 (xsd:integer)
 • 90000 (xsd:integer)
 • 120000 (xsd:integer)
 • 160000 (xsd:integer)
 • 170000 (xsd:integer)
 • 280000 (xsd:integer)
 • 2159508 (xsd:integer)
prop-fr:poptot
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:religion
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Bosniaques (en bosnien, Bošnjak, pl. Bošnjaci, [bɔ'ʃɲaːt͡si]) sont un peuple slave du sud, de langue bosnienne, vivant majoritairement en Bosnie-Herzégovine et dans certaines régions de Serbie et du Monténégro comme le Sandjak. Il y a aussi des minorités bosniaques au Kosovo, en Autriche, en Allemagne, en Suède, en Turquie et en Croatie.
 • A bosnyákok (bosnyákul: Bošnjak, Bošnjaci) délszláv népcsoport. Elsősorban Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában (Szandzsák és Koszovó vidékén) és Montenegróban élnek. A bosnyákok nemzeti identitására döntő hatással volt muzulmán vallásuk. Ma szinte kizárólag azok nevezik magukat bosnyáknak, akik muszlim kulturális háttérrel rendelkeznek.
 • I Bosgnacchi, Bosniacchi o Bosniaci musulmani (in bosniaco bošnjaci) sono una popolazione slava che abita prevalentemente in Bosnia ed Erzegovina e nella regione del Sangiaccato, fra Serbia e Montenegro, oltre a costituire una minoranza nel Kosovo.
 • ボシュニャク人(ボスニア語: Bošnjaci)は、15世紀から19世紀にかけてオスマン帝国支配下で、イスラム教に改宗した南スラブ人の末裔である。民族の言語はボスニア語だがセルビア・クロアチア諸語で、言語的にはクロアチア人、セルビア人と大きな差はない。かつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国ではムスリム人(モスレム人)と呼ばれた。日本語表記としては他にボシュニャック人、ボスニャク人、ボスニアク人、ボスニアック人などの表記が存在する。ボシュニャク人という名前はバルカン西部にあるボスニアの名前に由来している。バルカン諸国の全てのムスリムがボシュニャク人というわけではなく、他にもポマク人のようなブルガリア人ムスリムの民族や、アルバニア人、トルコ人、ロマのような非スラブ系ムスリムも存在する。ボシュニャク人はボスニア・ヘルツェゴビナを彼らの民族的故地と考えている。
 • 보스니아인 또는 보스니악(언어 오류(bs): bošnjaci, muslimani)은 보스니아 헤르체고비나의 주요 민족으로 남슬라브 민족에 속한다. 구 유고슬라비아 내의 슬라브계 무슬림들을 말한다.
 • Bosniakken (verouderd Bosniaken; enkelvoud: Bosniak, Bosnisch: Bošnjaci, Turks: Boşnak) zijn een bevolkingsgroep op de Balkan. Naar schatting circa meer dan 4 miljoen etnische Bosniakken wonen in Turkije (2008).Sjabloon:Bron? Bosniakken staan op de Balkan bekend als autochtone Moslims. Welk andere element bindt alle Bosniakken, behalve het spreken van een Servokroatisch dialect dat andersgelovigen om hen heen ook spreken?|2013|03|24}}
 • Босни́йцы, бошняки (самоназвание — бошняки, бошняни, муслимане, босн. bošnjaci, Muslimani) — южнославянский народ, населяющий Боснию и Герцеговину. Второе значение слова «босниец» — житель Боснии и Герцеговины, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности.
 • Bosniakoak (serbokroazieraz Bošnjaci) eslaviar etnia bat dira, hegoaldeko eslaviarren azpitaldekoa.Gehienbat Bosnia-Herzegovinan bizi dira, eta lurralde horrekin zuzeneko lotura historikoa dute. Jugoslaviako Errepublika Federal Sozialistako erroldan "musulman nazionalitatea" eman zitzaion baina 1990eko hamarkadatik aurrera eta Bosnia-Herzegovinako independentziarekin eskualdean fededunak izan ala ez tradizio musulmana duten eslaviarrek "bosniako" izendapena lehenetsi dute.
 • The Bosniaks, or less commonly Bosniacs, (Bosnian: Bošnjaci pronounced [bɔːˈʃɲaːtsi]; singular masculine: Bošnjak, feminine: Bošnjakinja) are a South Slavic ethnic group living mainly in Bosnia and Herzegovina along with a native minority present in other countries of the Balkan Peninsula; especially in the Sandžak region of Serbia and Montenegro (where Bosniaks form a regional majority), and in Croatia.
 • Los bosníacos o bosniacos (en bosnio singular: bošnjak; plural: bošnjaci; pronunciado: boshñak, boshñatsi), a veces incorrectamente llamados bosnios, son un pueblo perteneciente al grupo de los eslavos del sur, de la península Balcánica (Europa del Sureste).
 • Os bosníacos são um povo eslavo do sul habitando principalmente a Bósnia e Herzegovina, república à qual deram parte do nome. A sua população é estimada em cerca de 3 milhões, dois terços dos quais vivem na referida república.
 • Templat:BosniaksSuku Bosnia atau Bosniak (bahasa Bosnia: Bošnjaci {{IPA-sh|bɔːˈʃɲaːtsi|pron} adalah orang-orang Slavia Selatan yang merupakan keturunan dari sebagian penduduk yang beralih ke agama Islam pada masa Kerajaan Ottoman (abad ke-15 hingga abad ke-19).Suku Bosnia dinamakan menurut Bosnia, sebuah negara di sebelah barat Balkan.
 • Boşnaklar (Boşnakça: Bošnjak {tekil}; Bošnjaci {çoğul}), bir Güney Slav halkı. Çoğunluğu Balkanlar'da Bosna-Hersek'te, Sırbistan'da yaşar. Ayrıca Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Almanya, ABD, Avusturya, İsveç, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye’de de Boşnaklar vardır.Boşnaklar, yüzyıllarca dine dayalı bir kimlik tanımı içinde yer almışlar, Bosna-Hersek ve Sancak'ta yaşayan Ortodoks veya Katolik Güney Slavları ise Sırp veya Hırvat milletlerinin bu bölgelerdeki uzantıları kabul edilmiştir.
 • Bosňáci, někdy též nazývaní Bosňáci-muslimové nebo Muslimové (bosensky latinkou Bošnjaci, Bošnjaci-muslimani, Muslimani nebo cyrilicí Бошњаци, Бошњаци-муслимани, Муслимани) jsou převážně jižní Slované, kteří v průběhu nadvlády Osmanské říše na Balkáně konvertovali k islámu. Jejich etnogeneze je příčinou mnohých sporů, zvláště mezi národně orientovanými historiky.Bosňáci své pojmenování odvozují od Bosny a Hercegoviny, nejzápadnější balkánské země, kterou dobyli osmanští Turci.
 • Бошняците са ислямизирана южнославянска общност от сърбо-хърватски произход, която в Босна и Херцеговина съставлява 47% от населението според преброяването от 2000 г.В държавната Федерация Босна и Херцеговина бошняците са една от двете общности (бошняци и хървати), които съставляват около 72.9% (2002) от населението.Днес преобладаващата част от бошняците изповядва ислямската религия, възприета в резултат на ислямизацията на Средновековна Босна (виж Босненска църква).
 • Els bosníacs (en bosnià: Bošnjak) són un poble eslau del sud que viuen principalment a Bòsnia i Hercegovina i la regió Sandžak de Sèrbia i Montenegro, amb una petita població autòctona també present a Kosovo.
 • Boszniacy (bośn.: Bošnjaci) – społeczność południowosłowiańska, największa z trzech konstytutywnych grup etnicznych w Bośni i Hercegowinie (obok Serbów i Chorwatów), posługująca się językiem bośniackim i w znacznej mierze deklarująca przynależność do islamu.
 • Bosniaken (bosnisch: Bošnjaci, sg.: Bošnjak) sind eine südslawische Ethnie mit etwa 3 Millionen Angehörigen, die primär in Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro leben. Die meisten Bosniaken sind dem sunnitischen Islam zuzuordnen und sprechen die bosnische Sprache.
rdfs:label
 • Bosniaques
 • Bosgnacchi
 • Bosniaken
 • Bosniakken
 • Bosniako
 • Bosniaks
 • Bosnyákok
 • Bosníacos
 • Bosníacos
 • Bosníacs
 • Boszniacy
 • Bosňáci
 • Boşnaklar
 • Suku Bosnia
 • Боснийцы
 • Бошняци
 • ボシュニャク人
 • 보스니아인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:divers of
is prop-fr:ethnie of
is prop-fr:groupesEthniques of
is prop-fr:nationalité of
is prop-fr:typeDétenu of
is foaf:primaryTopic of