Le Blitzkrieg (signifiant en allemand « guerre éclair ») est une stratégie offensive visant à emporter une victoire décisive par l'engagement localisé et limité dans le temps d'un puissant ensemble de forces mécanisées, terrestres et aériennes dans l'optique de frapper en profondeur la capacité militaire, économique ou politique de l'ennemi.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Blitzkrieg (signifiant en allemand « guerre éclair ») est une stratégie offensive visant à emporter une victoire décisive par l'engagement localisé et limité dans le temps d'un puissant ensemble de forces mécanisées, terrestres et aériennes dans l'optique de frapper en profondeur la capacité militaire, économique ou politique de l'ennemi.
 • Blitzkrieg (blesková válka) je bojová doktrína založená na rychlém a hlubokém průniku motorizovaných a mechanizovaných jednotek obranou nepřítele. Myšlenkou je rychlé obsazení velitelských a zásobovacích uzlů nepřítele, přetnutí jeho klíčových komunikací a narušení komunikace a smysluplného uspořádání jeho bojových formací. Ústřední roli hrají při praktikování takovéhoto způsobu boje tankové síly, ovšem aby byla opravdu účinná, vyžadují tanky podporu a propracovanou spolupráci ze strany plně mechanizovaných jednotek pěchoty, vysoce mobilního dělostřelectva a letectva. Tato doktrína byla poprvé rozpracována Brity (velký vliv měli zejména John F. C. Fuller a dle některých i Liddell Hart), ale nebyla nijak zvlášť protežována a v rámci malé pozemní armády Velké Británie, která nevedla relevantní války, ji nebylo možné ani dokonale rozpracovat, ani odzkoušet a Velká Británie silně upřednostňovala výstavbu leteckých a námořních sil. Krom Britů se touto teorií zabývali ve velmi omezené míře i Francouzi, zejména pak mladší důstojníci, jako Charles de Gaulle (viz jeho teoretický spis Vers l'armée de Métier), jejich teorie se však neprosadily prakticky vůbec. Podobný byl vývoj i v Itálii, propagovaný generály jako byl Sebastiano Visconti Prasca (autor spisu Guerra Lampo - Blesková válka) nebo Federico Baistrocchi (propagátor mechanizovaných brigád). V Itálii však pro nedostatečnou ekonomickou sílu země, která nebyla schopna vyvinout adekvátní typ (páteří italských obrněných sil se stal tančík L3) skončil tento pokus potupnou porážkou v Řecku a severní Africe. Bleskovou válkou se zabývali i někteří vojenští představitelé SSSR (například maršálové Tuchačevský a Bljucher), kteří pochopili její význam v moderní válce. Od této koncepce bylo upuštěno poté, co v bitvě u Guadalajary ve Španělské občanské válce bylo dosaženo vítězství nad italskou mobilní kolonou. Samostatné tankové svazky byly v SSSR rozpuštěny po Stalinových čistkách a tanky byly přiděleny k pěším jednotkám. Situace se začala mírně obracet až po Žukovově vítězství nad Japonci u Chalchyn golu, kdy k vítězství Rudé armády přispěly významným způsobem rychlé tankové svazky. V nacistickém Německu se této doktríny chopil budovatel německých tankových vojsk Heinz Guderian, který ji rozvinul do použitelné podoby a prosadil jako jednu z hlavních doktrín v německých ozbrojených silách. Hrála hlavní roli během německých invazí do Polska a do Francie v letech 1939-1940, kdy se nepřipravení protivníci (byť v druhém případě s větším množstvím kvalitnějších tanků) s touto taktikou nedokázali vyrovnat. Postupem času se však protivníci nacistického Německa dokázali přizpůsobit, přejali tuto koncepci mezi své vlastní metody a vyvinuli účinné způsoby, jak se jí bránit. Bleskovou válku začali proti Němcům praktikovat postupně Spojenci, přičemž nejviditelnějších úspěchů dosáhl Sovětský svaz. Rudá armáda při operaci Bagration v roce 1944 provedla mohutný klešťový obchvat směrem na Minsk, při němž v prostoru Bobrujska obklíčila 6 německých divizí. Počátkem roku provedla v rámci Viselsko-oderské operace ještě rychlejší postup, kdy během dvou týdnů postoupila od Visly až k Odře. Teorie blitzkriegu jsou dosud důležitou součástí bojových doktrín soudobých armád. Za dokonale provedenou operaci zcela podle intencí bleskové války je považována např. šestidenní válka (1967) nebo Operace Bouře (1995).Nutno ovšem říci, že blitzkrieg má i značná omezení. Jeho účinnost je velmi snížena v případě, že nepřítel dobře rozčlení svou obranu do hloubky a sám disponuje patřičně silnými a mobilní silami s dobrým spojením, které mu umožňují provést ve správnou chvíli protiúder. Pokud se navíc útočník střetne na velkém volném prostoru (poušť, step) s nepřítelem, jehož armáda je dostatečně mobilní celá, nelze při správně koncipovaných akcích v podstatě cíl blitzkriegu naplnit, protože se nikdy nepodaří vytvořit dost pevné obklíčení okolo bránících se jednotek.
 • 電撃戦(でんげきせん、ブリッツクリーク 独:Blitzkrieg De-blitzkrieg.ogg listen)とは、一般に機甲部隊の高い機動能力を活用した戦闘教義である。
 • Der Blitzkrieg ist eine militärische Strategie, die, von Rüstungsfragen ausgehend, eine Eskalation des Konfliktes zu einem Totalen Krieg verhindern soll und dies über einen schnellen operativen Sieg anstrebt.Technische Teilaspekte dieses Konzeptes wurden schon im Ersten Weltkrieg entwickelt, beispielsweise der Panzer (Großbritannien 1916), Schlachtflieger (deutsche Schlachtstaffeln ab 1916) und spezialisierte Sturmbataillone der Infanterie, die auf deutscher Seite ab dem Frühjahr 1916 zum Einsatz kamen. Wesentlicher Bestandteil dieser Kriegführung ist die Einkesselung größerer gegnerischer Truppenverbände.Ein Blitzkrieg impliziert den koordinierten Einsatz mehrerer Teilstreitkräfte (Luft-, See- und Landstreitkräften). Plötzliche, schnelle und unerwartete Vorstöße sollten dem Gegner im Idealfall keine Gelegenheit lassen, eine stabile Verteidigung zu organisieren. Materialschlachten und Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg sollten vermieden werden; ein schneller Sieg sollte erreicht werden. Das Wort Blitzkrieg ging als Germanismus in andere Sprachen ein, zum Beispiel ins Englische, ins Französische und ins Italienische.
 • Para la banda de metal, véase Blitzkrieg (banda).La Acerca de este sonido Blitzkrieg (en alemán, literalmente guerra relámpago) es un nombre popular para una táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Los principios básicos de estos tipos de operaciones se desarrollaron en el siglo XIX por varias naciones, y se adaptaron años después de la Primera Guerra Mundial, principalmente por la Wehrmacht, para incorporar armas y vehículos modernos como un método para evitar la guerra de trincheras y la guerra en frentes fijos en futuros conflictos.
 • O Blitzkrieg (termo alemão para "guerra-relâmpago") foi uma doutrina militar em nível operacional que consistia em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, com o intuito de evitar que as forças inimigas tivessem tempo de organizar a defesa. Seus três elementos essenciais eram o efeito-surpresa, a rapidez da manobra e a brutalidade do ataque, e seus objetivos principais eram: a desmoralização do inimigo e a desorganização de suas forças (paralisando seus centros de controle). O arquiteto desta tática militar foi o general Erich von Manstein.
 • Blitzkrieg (niem. wojna błyskawiczna) – termin oznaczający błyskawiczne uderzenie wojskowymi siłami zbrojnymi (powietrznymi, morskimi i lądowymi) na dany kraj.
 • Светкавичната война (от немското Blitzkrieg Blitzkrieg) е нападателна оперативна военна доктрина, която се състои от предварителна бомбардировка (с артилерия или ВВС) и последваща атака с моторизирани сили, които използват елементите на бързина и изненада за предотвратяване изграждането на хомогенна вражеска отбрана.Основният принцип на този тип операции е развит през XX век от няколко държави и приет през годините след Първата световна война, основно от немския Вермахт, за да вгради съвременни оръжия и моторизирани сили като метод за предотвратяване на патовото положение, създадено от ровове и окопи в бъдещи конфликти. Първото практическо осъществяване на тази доктрина се провежда от Вермахта през Втората световна война.Стратегията представлява ефективно решение за немската инвазия в Западна Европа и вътрешните операции в СССР. Тези операции зависят от изненадващи прониквания във вражеска територия, фундаментална липса на готовност във врага и невъзможността за бързи противодействия на офанзивата на нападателя.Първата в историята блицкрийг операция е проведена на 23 август 1939 г. от Червената армия срещу 6-та японска армия край р. Халхин Гол. Операцията протича като по учебник - незабелязано групиране на войските и приготовление за внезапен удар, унищожителен близо тричасов артилерийски обстрел, след който тръгват танковите армии, които се разделят на две части и обсаждат 6-та японска армия, като се съединяват в тила й. Операцията се провежда под командването на армейски генерал Георгий Константинович Жуков.
 • Blitzkrieg (German, "lightning war"About this sound listen ) is an anglicised term describing a method of warfare whereby an attacking force spearheaded by a dense concentration of armoured and motorized or mechanized infantry formations, and heavily backed up by close air support, forces a breakthrough into the enemy's line of defense through a series of short, fast, powerful attacks; and once in the enemy's territory, proceeds to dislocate them using speed and surprise, and then encircle them. Through the employment of combined arms in maneuver warfare, the blitzkrieg attempts to unbalance the enemy by making it difficult for them to respond effectively to the continuously changing front, and defeat them through a decisive Vernichtungsschlacht (battle of annihilation).During the interwar period, aircraft and tank technologies matured and were combined with systematic application of the traditional German tactics of deep penetration and bypassing of enemy strong points to encircle and destroy enemy force in a Kesselschlacht (cauldron battle). When Germany invaded Poland in 1939, Western journalists adopted the term blitzkrieg to describe this form of armoured warfare. However, the term had already made an appearance as early as 1935, in a German military periodical Deutsche Wehr (German Defense), in connection to quick or lightning warfare. Blitzkrieg operations were very effective during the campaigns of 1939–1941, and by 1940 the term had gained extensive use in Western media and journalism. The blitzkrieg operations capitalized on surprise penetrations (e.g., the penetration of the Ardennes forest region), general enemy unpreparedness, and an inability to react swiftly enough to the attacker's offensive operations. During the Battle of France, the French, who made attempts to re-form defensive lines along rivers, were constantly frustrated when German forces arrived there first and pressed on.Many modern historians have come to the conclusion that blitzkrieg itself was never an official doctrine or concept of the Wehrmacht, and that it is a myth that it was officially adopted. Some senior officers of the Wehrmacht, including Kurt Student, Franz Halder and Johann Adolf von Kielmansegg, disputed the idea that the blitzkrieg was an organized military concept of the Wehrmacht, and instead asserted that what many regarded as the blitzkrieg was nothing more than "ad hoc solutions that simply popped out of the prevailing situation" (Johann Adolf von Kielmansegg) and ideas that "naturally emerged from the existing circumstances" (Kurt Student) as a response to operational challenges. German historian Frieser summarized the blitzkrieg as simply the result of German commanders blending the latest technology in the most beneficial way with the traditional military principles and "[employing] the right units in the right place at the right time" on the operational level of warfare, and that it was in no way a brand-new military doctrine or concept. As such, many modern historians now understand the blitzkrieg as the outcome of the rejuvenation of the traditional German military principles, methods and doctrines of the 19th century with the latest weapon systems of the interwar period.However, many modern historians continue to use the term casually to describe the style of maneuver warfare practised by the Axis powers (particularly Germany) of this period, even though it was never a formal doctrine. This is justifiable, since in the context of Guderian's ideas of highly mobile formations in combined arms, the term blitzkrieg is extensively a synonym for maneuver warfare on the operational level.
 • Blitzkrieg (letterlijk: "bliksemoorlog") is een uit het Duits overgenomen term die in drie verschillende hoofdbetekenissen gebruikt wordt, als aanduiding voor drie te onderscheiden tactieken: de Strategische Overval, de Gemechaniseerde Bewegingsoorlog en de Blitzkrieg in Eigenlijke Zin.
 • Блицкриг (нем. Blitzkrieg, от Blitz — «молния» и Krieg — «война») — теория ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. Создана в начале XX века Альфредом фон Шлиффеном.
 • La guerra lampo (in tedesco Blitzkrieg) è una tattica militare basata su una o più manovre rapide e travolgenti volte a sfondare le linee nemiche nei loro punti più deboli per poi procedere all'accerchiamento ed alla distruzione delle unità isolate, senza dar loro la possibilità di reagire, dato il costante stato di movimento delle unità attaccanti. Coronata da clamoroso successo durante la seconda guerra mondiale, nelle campagne di Polonia, Francia e Balcani, la Blitzkrieg mostrò le prime carenze durante l'operazione Barbarossa. Infatti, mentre sui campi di battaglia occidentali le distanze operative erano valutabili nell'ordine delle decine di chilometri (permettendo alla fanteria meccanizzata di non perdere quasi mai il contatto con le unità corazzate avanzanti), nelle sterminate steppe russe le formazioni finirono spesso per allungarsi enormemente, distribuendo le unità d'attacco lungo direttrici di dimensioni impressionanti, facendo accumulare alla fanteria aggregata ritardi nell'ordine di giorni rispetto alle Panzerdivisionen.Sebbene utilizzata, dal punto di vista moderno, per la prima volta dalle grandi unità dell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, facendo utilizzo combinato di fanteria meccanizzata, aviazione, artiglieria e mezzi corazzati, già ben prima del conflitto essa era stata teorizzata probabilmente già a partire dalla seconda metà del XIX secolo.
 • Yıldırım savaşı, (Almanca Blitzkrieg, okunuşu → Blitskriig) II. Dünya Savaşı'nda Almanların savaş doktrinidir. Doktrinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir. I. Dünya Savaşı'nda uygulanan siper savaşı yöntemine karşı geliştirilmiştir. Tankların, uçakların ve zehirli gazların gelişmesiyle siper savaşları terkedilmeye başlanmış, daha çok hareketli savunmaya geçilmiştir. Almanların bütün savaş araçları bu doktrin üzerine üretilmiştir.Blitzkrieg doktrinin başarılı olabilmesi için dört önemli koşul vardı: iyi arazi, iyi hava desteği, iyi lojistik ve iyi eşgüdüm. Sovyetlerde arazinin karlı ve çamurlu, lojistik desteğin de sıkıntılı olması yüzünden başarısız olan doktrin, batı cephesinde ise hava üstünlüğünün kaybedilmesi ve eşgüdümün azalması yüzünden başarısız olmuştur.
 • 전격전(電撃戰) 은 독일어 blitzkrieg 블리츠크리크[*]의 번역어이다. 제2차 세계 대전 당시 독일군이 전차, 기계화보병, 항공기, 공수부대를 이용한 기동성을 최대한 추구한 전술 교리로 널리 알려졌다. 요제프 괴벨스가 이끄는 독일의 선전부에서 폴란드 침공 이후 선동용으로 만든 용어로 유명하지만, 이는 잘못 알려진 것이다. 타임지가 9월 25일에 폴란드 전역과 관련한 기사에서 전격전이라는 말을 사용했고, 그보다 앞서 1935년 독일의 한 군사 시사지의 칼럼에도 전격전이라는 단어가 등장한다.
 • Blitzkrieg merupakan suatu strategi militer di mana dengan terbatasnya kemampuan untuk mempersenjatai diri, menghindari suatu eskalasi konflik yang mengarah pada suatu peperangan total dengan meraih keberhasilan-keberhasilan operatif yang segera.Angkatan bersenjata Jerman (Wehrmacht) menggunakan suatu bentuk peperangan dari kombinasi dan koordinasi kekuatan-kekuatan udara, laut dan darat. Serangan yang mendadak, cepat dan tak terduga akan membawa kekalahan yang ideal di pihak lawan dengan tidak memberikan kesempatan apapun juga untuk mengorganisasikan suatu pertahanan diri yang stabil.
 • A Blitzkrieg német kifejezés, magyar megfelelője: villámháború, amely főként a II. világháborúban a német Wehrmacht által indított különböző hadműveletek stratégiáját és taktikáját jelenti. A „Blitzkrieg” kifejezés leírva először a Time magazin 1939. szeptember 25-i számában, egy, a lengyel hadjárattal foglalkozó angol nyelvű publikációban jelent meg és innen terjedt el. A németek a szót sohasem használták hivatalosan.
 • La Blitzkrieg (en català, guerra llampec) és una tàctica bèl·lica ofensiva que pretén obtenir una victòria decisiva amb un atac localitzat, ràpid i limitat en el temps del conjunt de forces mecanitzades terrestres i aèries amb la finalitat de desballestar profundament la capacitat militar, econòmica o política de l'enemic. Va usar-se principalment per part de la Wehrmacht en les campanyes dels primers anys de la Segona Guerra Mundial, especialment en les invasions de Polònia i França.
 • Tximista Gerra (alemanez: Blitzkrieg) Bigarren Mundu Gerran alemaniarrek asmatu zuten gerra estrategia iraultzaile bat izan zen. Gerra aurreko urteetan arerioak beldurtzen izan zituzten emaitza onak ikusita, Alemaniak eta Japoniak gerra irekiari heltzea erabaki zuten. Gerrak gutxi iraunez gero garaitzeko aukera gehiago izango zuten. Hori lortzeko, alemaniar armadek erabilitako taktika, Tximista Gerra edo Blitzkrieg izan zen. Horren helburua etsaia ustekabean eta mugitu ezinik harrapatzea zen, bertan txikitzeko.Tximista gerran su egiteko ahalmen handia behar zen, bat-batean erabili, infanteriak etsaia aurretik eraman, haren lerroetan barruraino sartu, atzealdea nahasi eta gainerako defentsa lerroak inguratu.Tximista Gerrak arma ezagunak erabili zituen, baina era berrian erabilita. Tankeak aldraka erabiltzen ziren eta, ehuneko taldeetan, fronte txiki bati erasotzen zioten, motordun artilleria eta infanteria lagun zituztela. Tankea edo gurdi korazatua izugarri hobetuta zegoen [[ingelesek Lehen Mundu Gerran asmatu zutenetik; alamanen tanke berriei Panzer esaten zitzaien eta pisu eta neurri handikoak ziren. 1942. urte erdialdean, Afrika iparraldeko basamortuan egin beharreko borroketarako, Kw IIIeta IV. fabrikatzen ziren, hogeita hamar toneladatik gorakoak eta Tigreak, ia hirurogeikoak. Alemaniako industriak milaka eraiki zituen: Sobietar Batasunaren inbasioan, Werhmacht edo alemaniar armadak 8.000 tanketik gora zeuzkan Panzerdivisionen edo panzer sailetan.Horri esker, Alemaniako armadak lortu zituen su egiteko ahalmena eta azkartasuna jasanezinak ziren garai hartako armada guztientzat. Txoke indarrak osatzeko, injinerutza unitateak, transmisioetakoak eta aire erasoetarako artilleria ere bazituen. Airetik, lurrekoei aurrera egiten laguntzeko, eraso hegazkinek arerioen atzealdea suntsitzen zuten.Gerora, Aliatuek ere ikasi zuten tximistea gerra eta armada korazatua erabiltzen Afrikaren iparraldean eta Sobietar Batasunean. Alemaniar Tigreak baino txikiagoak baziren ere, britainiarren Churchill VII (40 t) eta Cromwell VII.ak eta amerikarren Sherman M4-ak (30 t) alemanei nagusitu zitzaizkien Saharako areetan eta Errusiako estepetan.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 37060 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19595 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 55 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109507177 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Blitzkrieg (signifiant en allemand « guerre éclair ») est une stratégie offensive visant à emporter une victoire décisive par l'engagement localisé et limité dans le temps d'un puissant ensemble de forces mécanisées, terrestres et aériennes dans l'optique de frapper en profondeur la capacité militaire, économique ou politique de l'ennemi.
 • 電撃戦(でんげきせん、ブリッツクリーク 独:Blitzkrieg De-blitzkrieg.ogg listen)とは、一般に機甲部隊の高い機動能力を活用した戦闘教義である。
 • Blitzkrieg (niem. wojna błyskawiczna) – termin oznaczający błyskawiczne uderzenie wojskowymi siłami zbrojnymi (powietrznymi, morskimi i lądowymi) na dany kraj.
 • Blitzkrieg (letterlijk: "bliksemoorlog") is een uit het Duits overgenomen term die in drie verschillende hoofdbetekenissen gebruikt wordt, als aanduiding voor drie te onderscheiden tactieken: de Strategische Overval, de Gemechaniseerde Bewegingsoorlog en de Blitzkrieg in Eigenlijke Zin.
 • Блицкриг (нем. Blitzkrieg, от Blitz — «молния» и Krieg — «война») — теория ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. Создана в начале XX века Альфредом фон Шлиффеном.
 • 전격전(電撃戰) 은 독일어 blitzkrieg 블리츠크리크[*]의 번역어이다. 제2차 세계 대전 당시 독일군이 전차, 기계화보병, 항공기, 공수부대를 이용한 기동성을 최대한 추구한 전술 교리로 널리 알려졌다. 요제프 괴벨스가 이끄는 독일의 선전부에서 폴란드 침공 이후 선동용으로 만든 용어로 유명하지만, 이는 잘못 알려진 것이다. 타임지가 9월 25일에 폴란드 전역과 관련한 기사에서 전격전이라는 말을 사용했고, 그보다 앞서 1935년 독일의 한 군사 시사지의 칼럼에도 전격전이라는 단어가 등장한다.
 • A Blitzkrieg német kifejezés, magyar megfelelője: villámháború, amely főként a II. világháborúban a német Wehrmacht által indított különböző hadműveletek stratégiáját és taktikáját jelenti. A „Blitzkrieg” kifejezés leírva először a Time magazin 1939. szeptember 25-i számában, egy, a lengyel hadjárattal foglalkozó angol nyelvű publikációban jelent meg és innen terjedt el. A németek a szót sohasem használták hivatalosan.
 • La Blitzkrieg (en català, guerra llampec) és una tàctica bèl·lica ofensiva que pretén obtenir una victòria decisiva amb un atac localitzat, ràpid i limitat en el temps del conjunt de forces mecanitzades terrestres i aèries amb la finalitat de desballestar profundament la capacitat militar, econòmica o política de l'enemic. Va usar-se principalment per part de la Wehrmacht en les campanyes dels primers anys de la Segona Guerra Mundial, especialment en les invasions de Polònia i França.
 • Blitzkrieg merupakan suatu strategi militer di mana dengan terbatasnya kemampuan untuk mempersenjatai diri, menghindari suatu eskalasi konflik yang mengarah pada suatu peperangan total dengan meraih keberhasilan-keberhasilan operatif yang segera.Angkatan bersenjata Jerman (Wehrmacht) menggunakan suatu bentuk peperangan dari kombinasi dan koordinasi kekuatan-kekuatan udara, laut dan darat.
 • Tximista Gerra (alemanez: Blitzkrieg) Bigarren Mundu Gerran alemaniarrek asmatu zuten gerra estrategia iraultzaile bat izan zen. Gerra aurreko urteetan arerioak beldurtzen izan zituzten emaitza onak ikusita, Alemaniak eta Japoniak gerra irekiari heltzea erabaki zuten. Gerrak gutxi iraunez gero garaitzeko aukera gehiago izango zuten. Hori lortzeko, alemaniar armadek erabilitako taktika, Tximista Gerra edo Blitzkrieg izan zen.
 • O Blitzkrieg (termo alemão para "guerra-relâmpago") foi uma doutrina militar em nível operacional que consistia em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, com o intuito de evitar que as forças inimigas tivessem tempo de organizar a defesa. Seus três elementos essenciais eram o efeito-surpresa, a rapidez da manobra e a brutalidade do ataque, e seus objetivos principais eram: a desmoralização do inimigo e a desorganização de suas forças (paralisando seus centros de controle).
 • Светкавичната война (от немското Blitzkrieg Blitzkrieg) е нападателна оперативна военна доктрина, която се състои от предварителна бомбардировка (с артилерия или ВВС) и последваща атака с моторизирани сили, които използват елементите на бързина и изненада за предотвратяване изграждането на хомогенна вражеска отбрана.Основният принцип на този тип операции е развит през XX век от няколко държави и приет през годините след Първата световна война, основно от немския Вермахт, за да вгради съвременни оръжия и моторизирани сили като метод за предотвратяване на патовото положение, създадено от ровове и окопи в бъдещи конфликти.
 • Der Blitzkrieg ist eine militärische Strategie, die, von Rüstungsfragen ausgehend, eine Eskalation des Konfliktes zu einem Totalen Krieg verhindern soll und dies über einen schnellen operativen Sieg anstrebt.Technische Teilaspekte dieses Konzeptes wurden schon im Ersten Weltkrieg entwickelt, beispielsweise der Panzer (Großbritannien 1916), Schlachtflieger (deutsche Schlachtstaffeln ab 1916) und spezialisierte Sturmbataillone der Infanterie, die auf deutscher Seite ab dem Frühjahr 1916 zum Einsatz kamen.
 • Blitzkrieg (blesková válka) je bojová doktrína založená na rychlém a hlubokém průniku motorizovaných a mechanizovaných jednotek obranou nepřítele. Myšlenkou je rychlé obsazení velitelských a zásobovacích uzlů nepřítele, přetnutí jeho klíčových komunikací a narušení komunikace a smysluplného uspořádání jeho bojových formací.
 • Blitzkrieg (German, "lightning war"About this sound listen ) is an anglicised term describing a method of warfare whereby an attacking force spearheaded by a dense concentration of armoured and motorized or mechanized infantry formations, and heavily backed up by close air support, forces a breakthrough into the enemy's line of defense through a series of short, fast, powerful attacks; and once in the enemy's territory, proceeds to dislocate them using speed and surprise, and then encircle them.
 • Para la banda de metal, véase Blitzkrieg (banda).La Acerca de este sonido Blitzkrieg (en alemán, literalmente guerra relámpago) es un nombre popular para una táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente.
 • La guerra lampo (in tedesco Blitzkrieg) è una tattica militare basata su una o più manovre rapide e travolgenti volte a sfondare le linee nemiche nei loro punti più deboli per poi procedere all'accerchiamento ed alla distruzione delle unità isolate, senza dar loro la possibilità di reagire, dato il costante stato di movimento delle unità attaccanti.
 • Yıldırım savaşı, (Almanca Blitzkrieg, okunuşu → Blitskriig) II. Dünya Savaşı'nda Almanların savaş doktrinidir. Doktrinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir. I. Dünya Savaşı'nda uygulanan siper savaşı yöntemine karşı geliştirilmiştir. Tankların, uçakların ve zehirli gazların gelişmesiyle siper savaşları terkedilmeye başlanmış, daha çok hareketli savunmaya geçilmiştir.
rdfs:label
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Blitzkrieg
 • Guerra lampo
 • Tximista Gerra
 • Villámháború
 • Yıldırım savaşı
 • Блицкриг
 • Светкавична война
 • 電撃戦
 • 전격전
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of