Le bitume est une substance composée d'un mélange d'hydrocarbures, très visqueuse (voire solide) à la température ambiante et de couleur noire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le bitume est une substance composée d'un mélange d'hydrocarbures, très visqueuse (voire solide) à la température ambiante et de couleur noire. Connu depuis la plus haute Antiquité sous forme naturelle, il provient, de nos jours, presque exclusivement de la distillation des pétroles bruts.Dans le langage courant, on le confond souvent avec le goudron d'origine houillère, ou avec l'asphalte dont il n'est qu'un composant.Plus généralement, le bitume désigne tout mélange d'hydrocarbures extraits du pétrole par fractionnement qui, sous forme pâteuse ou solide, est liquéfiable à chaud et adhère aux supports sur lesquels on l'applique.
 • アスファルト(asphalt、土瀝青(どれきせい))とは、原油に含まれる炭化水素類の中で最も重質のものである。減圧蒸留装置で作られた減圧残油はそのまま製品アスファルトとなり、ストレート・アスファルトと呼ばれる。ストレート・アスファルトの性状を改善するため、溶剤抽出(溶剤脱瀝)や空気酸化(ブローン・アスファルト製造)などの処理を行うこともある。粘度の高い液体(ピッチ)であり、常温ではほとんど流動しないものが多い。道路の舗装や防水剤などに使われる。トリニダード・トバゴでは純度の高いアスファルトが天然で噴出し、湖を形成するという稀なケースが見受けられる。これは、地中の原油から揮発成分が蒸発し、アスファルト分のみが残ったものと考えられる。→(ピッチ湖)
 • L'asfalt és un material viscós, apegalós i de color negre, usat com a aglomerant a mescles asfàltiques per a la construcció de carreteres o autopistes. També és utilitzat en impermeabilizants. És present al petroli cru i compost gairebé per complet de bitumen. El seu nom recorda el Llac Asfaltites (el Mar Mort), en la conca del riu Jordà. A més del lloc esmentat, es troba en estat natural formant una barreja complexa de hidrocarburs sòlids en llacunes d'algunes conques petrolieres, com succeïx al llac de Guanoco, el llac d'asfalt més extens del món (Estat Sucre, Veneçuela), amb 4 km² d'extensió i 75 milions de barrils d'asfalt natural. Li segueix en extensió i importància el llac d'asfalt de La Brea, a l'illa de Trinitat.A pesar de la fàcil explotació i excel·lent qualitat de l'asfalt natural, no sol explotar-se des de fa molt temps, ja que, en obtenir-se en les refineries petrolieres com subproducte sòlid al craqueig o fragmentació que es produïx a les torres de destil·lació, resulta molt més econòmica la seva obtenció d'aquesta manera. Succeïx una mica semblat amb l'obtenció del gas natural, que també resulta un subproducte gairebé indesitjable en el procés d'obtenció de gasolina i altres derivats del petroli.
 • Асфалтът е лепкава, черна и полутечна маса, съставена основно от битум. Той се получава при обработка на нефт. Много често под „асфалт“ се разбира асфалтобетон, най-често смес на асфалт, пясък и трошен камък, използван за настилка на пътищата. В тази смес асфалтът играе роля на свързващо вещество, което слепва отделните части.
 • Асфа́льт (от греч. άσφαλτος — горная смола) — смесь битумов (60-75 % в природном горном асфальте, 13-60 % — в искусственном) с минеральными материалами: гравием и песком (щебнем или гравием, песком и минеральным порошком в искусственном асфальте). Применяют для устройства покрытий на автомобильных дорогах, как кровельный, гидро- и электроизоляционный материал, для приготовления замазок, клеев, лаков и др. Асфальт наивысшего качества используется в живописи и при создании литографий. Асфальт может быть природного и искусственного происхождения.Часто словом асфальт называют асфальтобетон — искусственный каменный материал, который получается в результате уплотнения асфальтобетонных смесей. Классический асфальтобетон состоит из щебня, песка, минерального порошка (филера) и битумного вяжущего (битум, полимерно-битумное вяжущее; ранее использовался дёготь, однако он в настоящее время не применяется).
 • Asfalt – materiał (lepka ciecz lub skała) pochodzenia naturalnego (asfalt naturalny) lub otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej (asfalt ponaftowy), o konsystencji stałej lub półstałej o barwie od ciemnobrązowej do czarnej. Jest on układem koloidalnym o dużej trwałości, składającym się z dwóch faz: rozproszonej (asfalteny) i rozpraszającej (oleje). Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg, do produkcji papy oraz jako materiał izolacyjny (lepik asfaltowy). Jest to mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów łańcuchowych, cyklicznych oraz związków heterocyklicznych. O jakości asfaltu decyduje jego temperatura mięknienia, ciągliwość, stopień penetracji, łamliwość. Należy do tak zwanych bitumin.
 • O asfalto (não confundir com alcatrão) é um betume espesso, de material aglutinante escuro e reluzente, de estrutura sólida, constituído de misturas complexas de hidrocarbonetos não voláteis de elevada massa molecular, além de substâncias minerais, resíduo da destilação a vácuo do petróleo bruto. Não é um material volátil, é solúvel em bissulfeto de carbono, amolece a temperaturas entre 150°C e 200°C, com propriedades isolantes e adesivas. Também denomina a superfície revestida por este betume. É muito usado na pavimentação de ruas, estradas e aeroportos.Existem vários tipos de asfalto: O CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo (Ex. CAP-20, CAP-70); O ADP - Asfalto Diluído de Petróleo(Ex. CM-30, CR-250); A Emulsão Asfáltica (Ex. RR-2C, RM-1C); entre outros.Dentro da engenharia rodoviária, cada tipo de asfalto se destina a um fim. Por exemplo: o ADP é utilizado para a imprimação (impermeabilização) da base dos pavimentos. Por outro lado, o CAP e as emulsões asfálticas são constituintes das camadas de rolamento das rodovias, de maneira que o CAP entra como constituinte dos revestimentos asfálticos de alto padrão como o CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente - ao passo que as emulsões asfálticas são constituintes dos revestimentos de médio e baixo padrão, como os pré-misturados a frio e a quente (PMF e PMQ) e os tratamentos superficiais, as lamas asfálticas e microasfalto.Cabe ressaltar que a adoção de um revestimento de alto, médio ou baixo padrão leva em conta aspectos como: número e tipo de veículos pesados que transitam/transitarão na rodovia; vida útil adotada para o pavimento; disponibilidade de material; composição das camadas inferiores do pavimento, entre outros.
 • El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. También es utilizado en impermeabilizantes. Está presente en el petróleo crudo y compuesto casi por completo de bitumen. Su nombre recuerda el Lago Asfaltites (el Mar Muerto), en la cuenca del río Jordán.Además del sitio mencionado, se encuentra en estado natural formando una mezcla compleja de hidrocarburos sólidos en lagunas de algunas cuencas petroleras, como sucede en el lago de asfalto de Guanoco, el lago de asfalto más extenso del mundo (Estado Sucre, Venezuela), con 4 km² de extensión y 75 millones de barriles de asfalto natural. Le sigue en extensión e importancia el lago de asfalto de La Brea, en la isla de Trinidad.A pesar de la fácil explotación y excelente calidad del asfalto natural, no suele explotarse desde hace mucho tiempo ya que, al obtenerse en las refinerías petroleras como subproducto sólido en el craqueo o fragmentación que se produce en las torres de destilación, resulta mucho más económica su obtención de este modo. Sucede algo parecido con la obtención del gas, que también resulta un subproducto casi indeseable en el proceso de obtención de gasolina y otros derivados del petróleo.
 • 아스팔트(영어: asphalt, /ˈæsfɔːlt/)는 보통 원유를 정제하면 끈적거리고 검은 색의 점성을 가진 액체나 반고체 상태로 남아있는 석유 화합물을 말한다. 유전에서 천연으로 얻을 수도 있다.
 • Asfalt je jedna z živic, které se vyskytují v přírodě buď společně s jinými, nebo samostatně v různém geologickém prostředí, hlavně v sedimentech formací, které jsou známy jako naftonosné. Získává se z ropy jako zbytek po vakuové destilaci. Je to ta nejhustší složka ropy s nejvyšším bodem varu. Nejčastěji se využívá při stavbě silnic, ale jeho využití je rozmanitější, už jen díky tomu, že taje při pouhých 70 až 100 °C.
 • Asphalt (US /ˈæsfɔːlt/ or UK /ˈæʃfælt/), also known as bitumen (/bɪˈtjuːmən, baɪ-/), is a sticky, black and highly viscous liquid or semi-solid form of petroleum. It may be found in natural deposits or may be a refined product; it is a substance classed as a pitch. Until the 20th century, the term asphaltum was also used.The primary use (70%) of asphalt/bitumen is in road construction, where it is used as the glue or binder mixed with aggregate particles to create asphalt concrete. Its other main uses are for bituminous waterproofing products, including production of roofing felt and for sealing flat roofs.The terms asphalt and bitumen are often used interchangeably to mean both natural and manufactured forms of the substance. In American English, asphalt (or asphalt cement) is the carefully refined residue from the distillation process of selected crude oils. Outside the United States, the product is often called bitumen. Geological terminology often prefers the term bitumen. Common usage often refers to various forms of asphalt/bitumen as "tar", such as at the La Brea Tar Pits. Another term, mostly archaic, refers to asphalt/bitumen as "pitch".Naturally occurring asphalt/bitumen is sometimes specified by the term "crude bitumen". Its viscosity is similar to that of cold molasses while the material obtained from the fractional distillation of crude oil [boiling at 525 °C (977 °F) is sometimes referred to as "refined bitumen".
 • L'asfalto è un conglomerato composto da una componente calcarea porosa e naturalmente impregnata di bitume. La presenza di quest'ultimo componente nel conglomerato è dovuto al residuo lasciato dall'evaporazione del petrolio che precedentemente la impregnava.L'asfalto, come il catrame, il bitume e la pece di catrame, fa parte della categoria dei materiali bituminosi.
 • Az aszfalt egy természetben előforduló szénhidrogén kőzet, amely kőolaj szilárdnak tűnő módosulataként a földfelszínen is előfordul. Leggyakoribb felhasználása az aszfaltburkolat, ami bitumen kötőanyagú, természetes és mesterséges adalékanyagokat, kőzúzalékot, homokot, illetve mészkőlisztet tartalmazó építőanyag. Az aszfaltot elsősorban közutak hajlékony és félmerev pályaszerkezetének készítéséhez, valamint a talajvizek elleni védelemre, védőrétegként alkalmazzák az építőiparban.
 • Asfalt is een materiaal dat wordt samengesteld uit mineraal aggregaat en bitumen. Het wordt veel toegepast als wegverhardingsmateriaal, maar wordt onder andere ook toegepast in de waterbouw. Van nature komt asfalt voor in asfaltmeren (zoals op Trinidad) en steenasfalt. Dit laatste is een mengsel van zand, leem en asfalt.
 • Asphalt bezeichnet eine natürliche oder technisch hergestellte Mischung aus dem Bindemittel Bitumen und Gesteinskörnungen, die im Straßenbau für Fahrbahnbefestigungen, im Hochbau für Bodenbeläge, im Wasserbau und seltener im Deponiebau zur Abdichtung verwendet wird. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen sind Asphaltbefestigungen in verschiedenartige Schichten unterteilt. Hierbei werden Asphalttrag-, Asphaltbinder-, und Asphaltdeckschichten unterschieden. Je nach Dicke und Lage liefern sie ihren Anteil zur Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion, sofern alle Schichten zu einem kompakten Baukörper verbunden sind. Asphalt verhält sich chemisch nahezu inert (träges Reaktionsverhalten) und weist ein thermoplastisches Verhalten auf.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 26896 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28162 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110181442 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le bitume est une substance composée d'un mélange d'hydrocarbures, très visqueuse (voire solide) à la température ambiante et de couleur noire.
 • アスファルト(asphalt、土瀝青(どれきせい))とは、原油に含まれる炭化水素類の中で最も重質のものである。減圧蒸留装置で作られた減圧残油はそのまま製品アスファルトとなり、ストレート・アスファルトと呼ばれる。ストレート・アスファルトの性状を改善するため、溶剤抽出(溶剤脱瀝)や空気酸化(ブローン・アスファルト製造)などの処理を行うこともある。粘度の高い液体(ピッチ)であり、常温ではほとんど流動しないものが多い。道路の舗装や防水剤などに使われる。トリニダード・トバゴでは純度の高いアスファルトが天然で噴出し、湖を形成するという稀なケースが見受けられる。これは、地中の原油から揮発成分が蒸発し、アスファルト分のみが残ったものと考えられる。→(ピッチ湖)
 • Асфалтът е лепкава, черна и полутечна маса, съставена основно от битум. Той се получава при обработка на нефт. Много често под „асфалт“ се разбира асфалтобетон, най-често смес на асфалт, пясък и трошен камък, използван за настилка на пътищата. В тази смес асфалтът играе роля на свързващо вещество, което слепва отделните части.
 • 아스팔트(영어: asphalt, /ˈæsfɔːlt/)는 보통 원유를 정제하면 끈적거리고 검은 색의 점성을 가진 액체나 반고체 상태로 남아있는 석유 화합물을 말한다. 유전에서 천연으로 얻을 수도 있다.
 • Asfalt je jedna z živic, které se vyskytují v přírodě buď společně s jinými, nebo samostatně v různém geologickém prostředí, hlavně v sedimentech formací, které jsou známy jako naftonosné. Získává se z ropy jako zbytek po vakuové destilaci. Je to ta nejhustší složka ropy s nejvyšším bodem varu. Nejčastěji se využívá při stavbě silnic, ale jeho využití je rozmanitější, už jen díky tomu, že taje při pouhých 70 až 100 °C.
 • L'asfalto è un conglomerato composto da una componente calcarea porosa e naturalmente impregnata di bitume. La presenza di quest'ultimo componente nel conglomerato è dovuto al residuo lasciato dall'evaporazione del petrolio che precedentemente la impregnava.L'asfalto, come il catrame, il bitume e la pece di catrame, fa parte della categoria dei materiali bituminosi.
 • Az aszfalt egy természetben előforduló szénhidrogén kőzet, amely kőolaj szilárdnak tűnő módosulataként a földfelszínen is előfordul. Leggyakoribb felhasználása az aszfaltburkolat, ami bitumen kötőanyagú, természetes és mesterséges adalékanyagokat, kőzúzalékot, homokot, illetve mészkőlisztet tartalmazó építőanyag. Az aszfaltot elsősorban közutak hajlékony és félmerev pályaszerkezetének készítéséhez, valamint a talajvizek elleni védelemre, védőrétegként alkalmazzák az építőiparban.
 • Asfalt is een materiaal dat wordt samengesteld uit mineraal aggregaat en bitumen. Het wordt veel toegepast als wegverhardingsmateriaal, maar wordt onder andere ook toegepast in de waterbouw. Van nature komt asfalt voor in asfaltmeren (zoals op Trinidad) en steenasfalt. Dit laatste is een mengsel van zand, leem en asfalt.
 • Asphalt (US /ˈæsfɔːlt/ or UK /ˈæʃfælt/), also known as bitumen (/bɪˈtjuːmən, baɪ-/), is a sticky, black and highly viscous liquid or semi-solid form of petroleum. It may be found in natural deposits or may be a refined product; it is a substance classed as a pitch. Until the 20th century, the term asphaltum was also used.The primary use (70%) of asphalt/bitumen is in road construction, where it is used as the glue or binder mixed with aggregate particles to create asphalt concrete.
 • Asfalt – materiał (lepka ciecz lub skała) pochodzenia naturalnego (asfalt naturalny) lub otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej (asfalt ponaftowy), o konsystencji stałej lub półstałej o barwie od ciemnobrązowej do czarnej. Jest on układem koloidalnym o dużej trwałości, składającym się z dwóch faz: rozproszonej (asfalteny) i rozpraszającej (oleje). Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg, do produkcji papy oraz jako materiał izolacyjny (lepik asfaltowy).
 • El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. También es utilizado en impermeabilizantes. Está presente en el petróleo crudo y compuesto casi por completo de bitumen.
 • Asphalt bezeichnet eine natürliche oder technisch hergestellte Mischung aus dem Bindemittel Bitumen und Gesteinskörnungen, die im Straßenbau für Fahrbahnbefestigungen, im Hochbau für Bodenbeläge, im Wasserbau und seltener im Deponiebau zur Abdichtung verwendet wird. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen sind Asphaltbefestigungen in verschiedenartige Schichten unterteilt. Hierbei werden Asphalttrag-, Asphaltbinder-, und Asphaltdeckschichten unterschieden.
 • L'asfalt és un material viscós, apegalós i de color negre, usat com a aglomerant a mescles asfàltiques per a la construcció de carreteres o autopistes. També és utilitzat en impermeabilizants. És present al petroli cru i compost gairebé per complet de bitumen. El seu nom recorda el Llac Asfaltites (el Mar Mort), en la conca del riu Jordà.
 • O asfalto (não confundir com alcatrão) é um betume espesso, de material aglutinante escuro e reluzente, de estrutura sólida, constituído de misturas complexas de hidrocarbonetos não voláteis de elevada massa molecular, além de substâncias minerais, resíduo da destilação a vácuo do petróleo bruto. Não é um material volátil, é solúvel em bissulfeto de carbono, amolece a temperaturas entre 150°C e 200°C, com propriedades isolantes e adesivas. Também denomina a superfície revestida por este betume.
 • Асфа́льт (от греч. άσφαλτος — горная смола) — смесь битумов (60-75 % в природном горном асфальте, 13-60 % — в искусственном) с минеральными материалами: гравием и песком (щебнем или гравием, песком и минеральным порошком в искусственном асфальте). Применяют для устройства покрытий на автомобильных дорогах, как кровельный, гидро- и электроизоляционный материал, для приготовления замазок, клеев, лаков и др. Асфальт наивысшего качества используется в живописи и при создании литографий.
rdfs:label
 • Bitume
 • Asfalt
 • Asfalt
 • Asfalt
 • Asfalt
 • Asfalto
 • Asfalto
 • Asfalto
 • Asphalt
 • Asphalt
 • Aszfalt
 • Асфалт
 • Асфальт
 • アスファルト
 • 아스팔트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:revetementPiste of
is foaf:primaryTopic of