Le bismuth est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Bi et de numéro atomique 83.Longtemps confondu avec le plomb ou l'étain, il a été identifié en 1753 par Claude Geoffroy le Jeune qui l'a séparé du plomb.C'est un métal dont tous les sels et les vapeurs sont toxiques, peu présent dans l'environnement (moins d'1 µg/m3 dans l'air rural, environ 1 mg/kg dans les sols, l'eau de boisson en apportant 5 à 20 µg/jour).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le bismuth est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Bi et de numéro atomique 83.Longtemps confondu avec le plomb ou l'étain, il a été identifié en 1753 par Claude Geoffroy le Jeune qui l'a séparé du plomb.C'est un métal dont tous les sels et les vapeurs sont toxiques, peu présent dans l'environnement (moins d'1 µg/m3 dans l'air rural, environ 1 mg/kg dans les sols, l'eau de boisson en apportant 5 à 20 µg/jour). Il est réputé présent en très faible proportion dans les organismes animaux, mais sa cinétique dans l'environnement et les organismes a été peu étudiée contrairement à celle d'autres métaux lourds. On ne lui connaît pas d'utilité en tant qu'oligo-élément.C'est un sous-produit de l'extraction du plomb, du cuivre, de l'étain, de l'argent et de l'or. Son nom viendrait de l'allemand « weisse Masse » (masse blanche).
 • 비스무트(←영어: bismuth 비즈머스[*], 독일어: Bismut 비스무트[*])는 화학 원소로 기호는 Bi(←라틴어: bisemutum 비세무툼[*]), 원자 번호는 83이며, 원자량은 208.980이다. 녹는점은 271.3℃이고 끓는점은 1560(±5)℃이다. 밀도는 실온에서 9.747g/cm3이다. 한자로 창연(蒼鉛)이라고 부르기도 한다. 무겁고 깨지기 쉬우며 흰색 결정질의 전이후 금속으로 분홍색 색조를 띠며 비소나 안티모니와 화학적 성질이 비슷하다. 금속 중에서 반자성이 제일 강하다. 수은 다음으로 열 전도성이 작다. 납을 포함하지 않는 비스무트 화합물은 화장품과 의료 처치에 사용된다. 모든 동위 원소가 방사성을 띠나 반감기가 매우 길어 안정 원소로 분류되기도 한다. 순수한 금속이나 창연석, 휘창연석 같은 광석에서 얻으며 볼리비아에 가장 많다. 납, 구리, 주석, 은, 금 광석에서 불순물을 없앨 때 부산물로 얻어진다.
 • Ви́смут — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; имеет атомный номер 83. Обозначается символом Bi (лат. Bismuthum). Простое вещество представляет собой при нормальных условиях блестящий серебристый с розоватым оттенком металл.
 • Bismutoa elementu kimiko bat da, Bi ikurra eta 83 zenbaki atomikoa dituena. Metal txiro tribalente, astun, hauskor, zuri-arrosaxka eta kristalino honek artsenikoaren eta antimonioaren antzeko ezaugarri kimikoak dauzka. Metal guztien artean diamagnetikoena da berez, eta soilik merkurioak dauka eroankortasun termiko baxuagoa.Bismutoz osatutako konposatuak kosmetikoetan eta prozedura medikoetan erabiltzen dira. Azken urteetan berunaren toxikotasuna nabarmen geratu denez, bismutoa gero eta gehiago ari da erabiltzen bere ordezko gisa aleazioak eratzeko.
 • O bismuto (do alemão "Wismut", "massa branca") é um elemento químico de símbolo Bi , de número atômico 83 (83 prótons e 83 elétrons), de massa atómica igual a 208,9 u, encontrado no grupo 15 (VA) da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o bismuto encontra-se no estado sólido.Este elemento é pesado, frágil , trivalente, cristalino, de coloração rosácea que se assemelha quimicamente ao arsênio e ao antimônio. É o mais diamagnético de todos os metais, e com a condutividade térmica mais baixa entre todos os elementos, exceto do mercúrio. De todos os metais, é o que menos conduz corrente elétrica.Ligas metálicas com bismuto são utilizados em soldas, fabricação de termopares e dispositivos para detectar fogo. Compostos de bismuto, livres de chumbo, são usados em cosméticos e em procedimentos médicos.A existência deste metal foi demonstrado em 1753 pelo francês Claude Geoffroy Junine. O seu mineral mais importante é a bismutinita.
 • El bismut és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Bi i el seu nombre atòmic és 83. Aquest metall del bloc p, pesat, fàcil de trencar i blanc cristal·lí, s'assembla químicament als elements que el precedeixen al grup, antimoni i arsènic (encara que aquests se solen considerar com semimetalls): S'obté com un subproducte refinat del coure (Cu), plom (Pb) i estany (Sn). És el metall amb el major diamagnetisme i, després del mercuri, és el metall amb menys conductivitat tèrmica.El Bismut elemental pot aparèixer de forma natural, encara que la seva sulfur i òxid formen minerals comercials importants. Existeix en la natura com a metall lliure i en minerals. Els principals dipòsits estan a Sud-amèrica, però als Estats Units s'obté principalment com a subproducte del refinat dels minerals de coure i plom. Va ser un dels 10 primers materials en descobrir-se, l'any 1660. Va tenir un paper molt destacat durant els anys de la Segona Guerra Mundial. Va ser un material clau per les investigacions de la bomba atòmica, i utilitzat per a soldadures , aliatges fusibles i va servir també com a remei de certes malalties sexuals i digestives com també per a curar cremades ocasionades per les bombes. L'element lliure és 86% més dens que el plom. És un metall trencadís amb un color blanc platejat quan està acabat de produir, però sovint es veu en l'aire amb un tint de color rosa a causa de l'oxidació de la superfície. L’òxid que aquest element té a la superfície creix de manera desproporcionada, i hi ha més gruix a les vores que a l'interior, i per aquest motiu presenta una varietat de colors tant diferents que va des de el blau fins al groc. El bismut és l'element més natural diamagnètic i té un dels valors més baixos de conductivitat tèrmica entre els metalls, en excepció del mercuri.S'utilitza en alguns aliatges i alguns dels seus compostos s'utilitzen com cosmètics i en aplicacions farmacèutiques. Degut a l'alta toxicitat del plom, l'ús d'aliatges amb bismut com substitut del plom ha fet que aquest element tingui una creixent importància comercial.Quan és sòlid flota sobre el seu estat líquid per tenir una menor densitat en l'estat sòlid. Aquesta característica és compartida amb l'aigua, el gal·li, l'àcid acètic, l'antimoni i el siliciAlguns minerals que contenen bismut són la galenobismutita: PbBi2S4 o la bismutinita.
 • Bismuth is a chemical element with symbol Bi and atomic number 83. Bismuth, a pentavalent other metal, chemically resembles arsenic and antimony. Elemental bismuth may occur naturally, although its sulfide and oxide form important commercial ores. The free element is 86% as dense as lead. It is a brittle metal with a silvery white color when freshly produced, but is often seen in air with a pink tinge owing to surface oxidation. Bismuth is the most naturally diamagnetic element and has one of the lowest values of thermal conductivity among metals.Bismuth metal has been known from ancient times, although until the 18th century it was often confused with lead and tin, which share some physical properties. The etymology is uncertain, but possibly comes from Arabic bi ismid, meaning having the properties of antimony or German words weisse masse or wismuth ("white mass"), translated in the mid-sixteenth century to New Latin bisemutum.Bismuth has long been considered as the element with the highest atomic mass that is stable. However, in 2003 it was discovered to be slightly radioactive: its only primordial isotope, bismuth-209, decays with a half life more than a billion times the estimated age of the universe.Bismuth compounds account for about half the production of bismuth. They are used in cosmetics, pigments, and a few pharmaceuticals, notably Pepto-Bismol. Bismuth's unusual propensity to expand upon freezing is responsible for some of its uses, such as in casting of printing type. Bismuth has unusually low toxicity for a heavy metal. As the toxicity of lead has become more apparent in recent years, there is an increasing use of bismuth alloys (presently about a third of bismuth production) as a replacement for lead.
 • Bizmut (Bi, łac. bisemutum, bismuthum lub bismutum) – pierwiastek chemiczny, metal bloku p układu okresowego. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Wismut.
 • Bismut adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimoni. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Senyawa bismut bebas timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis.
 • Il bismuto (pronuncia: bismùto) è l'elemento chimico di numero atomico 83. Il suo simbolo è Bi.È un metallo pesante e fragile, di aspetto bianco-roseo il cui comportamento chimico è simile a quello dell'arsenico e dell'antimonio. È il più diamagnetico dei metalli e, con l'eccezione del mercurio, quello con la minore conducibilità termica. Composti del bismuto esenti da piombo sono usate nell'industria cosmetica ed in applicazioni mediche.
 • Bismut (vizmut), chemická značka Bi, lat. Bismuthum patří mezi těžké kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů.
 • Бисмутът (хим. означение Bi - от латинското му име Bismuthum) е химичен елемент от V група на периодичната система. Той е сребристобял, крехък метал с розов оттенък. В сух въздух е химически устойчив. При загряване реагира с кислород (Bi2O3), халогени, азотна киселина, алкални основи. Самородният бисмут се среща в минералите бисмутинит Bi2S3, бисмутит (BiO)2CO3 и др.
 • Bizmut (sembolü Bi), periyodik tablonun 5-A grubunda yeralan atom numarası 83 olan elementtir.Gri renkli bir metaldir. Doğada serbest olarak ya da sülfür ve oksitleri halinde bulunur. Bizmut filizlerinin hidrometalik ya da pirometalurjik işlemler sonucu yoğunlaştırılmasıyla ya da bakır ve kurşun cevherlerinin saflaştırılmasından yanürün olarak elde edilir. Bizmut, türlü alaşımlar halinde yangın söndürücülerde, elektrik sigortalarında kullanıldığı gibi, Bizmut oksit, cam ve seramik yapımında, tuzları da eczacılıkta kullanılır. Atom ağırlığı 208,98 g/mol, oda sıcaklığındaki yaklaşık yoğunluğu 9,8 g/cm³, atom yarıçapı 160pm'dir. Erime noktası 271,3 santigrat derece, kaynama noktası 1564 santigrat derecedir. Diyamanyetik özelliğe sahiptir yani manyetik geçirgenliği boşluğunkinden küçüktür bundan dolayı manyetik alan çizgilerini iter.
 • ビスマス(英: bismuth) は原子番号83の元素。元素記号は Bi。第15族元素の一つ。日本名は蒼鉛。
 • Bismut is een scheikundig element met symbool Bi en atoomnummer 83. Het is een roodwit hoofdgroepmetaal.
 • El bismuto es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bi, su número atómico es 83 y se encuentra en el grupo 15 del sistema periódico.Ya era conocido en la antigüedad, pero hasta mediados del siglo XVIII se confundía con el plomo, estaño y zinc. Ocupa el lugar 73 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre representa el 8,5x10-7% del peso de la corteza y es tan escaso como la plata. Los principales depósitos están en Sudamérica, pero en Estados Unidos se obtiene principalmente como subproducto del refinado de los minerales de cobre y plomo.Es un metal típico desde el punto de vista químico. En compuestos, tiene valencias de +3 o +5, siendo más estables los compuestos de bismuto trivalente. Existen varios nitratos, especialmente el nitrato de bismuto, Bi(NO3)3, o trinitrato de bismuto, y su pentahidrato, Bi(NO3)3•5H 2O, que se descompone en nitrato de bismuto. Éste también se conoce como oxinitrato de bismuto, nitrato de bismutilo, blanco perla y blanco de España, y se emplea en medicina y en cosmética.El bismuto se expande al solidificarse, esta extraña propiedad lo convierte en un metal idóneo para fundiciones. Algunas de sus aleaciones tienen puntos de fusión inusualmente bajos. Es una de las sustancias más fuertemente diamagnéticas (dificultad para magnetizarse). Es un mal conductor del calor y la electricidad, y puede incrementarse su resistencia eléctrica en un campo magnético, propiedad que lo hace útil en instrumentos para medir la fuerza de estos campos. Es opaco a los rayos X y puede emplearse en fluoroscopia.Entre los elementos no radiactivos, el bismuto tiene el número atómico y la masa atómica (208,98) más altos. Tiene un punto de fusión de 271 °C, un punto de ebullición de 1.560 °C y una densidad de 9,8 g/cm³.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 22976 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15368 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 97 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109610216 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category: bismuth
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • bismuth
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le bismuth est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Bi et de numéro atomique 83.Longtemps confondu avec le plomb ou l'étain, il a été identifié en 1753 par Claude Geoffroy le Jeune qui l'a séparé du plomb.C'est un métal dont tous les sels et les vapeurs sont toxiques, peu présent dans l'environnement (moins d'1 µg/m3 dans l'air rural, environ 1 mg/kg dans les sols, l'eau de boisson en apportant 5 à 20 µg/jour).
 • 비스무트(←영어: bismuth 비즈머스[*], 독일어: Bismut 비스무트[*])는 화학 원소로 기호는 Bi(←라틴어: bisemutum 비세무툼[*]), 원자 번호는 83이며, 원자량은 208.980이다. 녹는점은 271.3℃이고 끓는점은 1560(±5)℃이다. 밀도는 실온에서 9.747g/cm3이다. 한자로 창연(蒼鉛)이라고 부르기도 한다. 무겁고 깨지기 쉬우며 흰색 결정질의 전이후 금속으로 분홍색 색조를 띠며 비소나 안티모니와 화학적 성질이 비슷하다. 금속 중에서 반자성이 제일 강하다. 수은 다음으로 열 전도성이 작다. 납을 포함하지 않는 비스무트 화합물은 화장품과 의료 처치에 사용된다. 모든 동위 원소가 방사성을 띠나 반감기가 매우 길어 안정 원소로 분류되기도 한다. 순수한 금속이나 창연석, 휘창연석 같은 광석에서 얻으며 볼리비아에 가장 많다. 납, 구리, 주석, 은, 금 광석에서 불순물을 없앨 때 부산물로 얻어진다.
 • Ви́смут — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; имеет атомный номер 83. Обозначается символом Bi (лат. Bismuthum). Простое вещество представляет собой при нормальных условиях блестящий серебристый с розоватым оттенком металл.
 • Bizmut (Bi, łac. bisemutum, bismuthum lub bismutum) – pierwiastek chemiczny, metal bloku p układu okresowego. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Wismut.
 • Bismut adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimoni. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Senyawa bismut bebas timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis.
 • Il bismuto (pronuncia: bismùto) è l'elemento chimico di numero atomico 83. Il suo simbolo è Bi.È un metallo pesante e fragile, di aspetto bianco-roseo il cui comportamento chimico è simile a quello dell'arsenico e dell'antimonio. È il più diamagnetico dei metalli e, con l'eccezione del mercurio, quello con la minore conducibilità termica. Composti del bismuto esenti da piombo sono usate nell'industria cosmetica ed in applicazioni mediche.
 • Bismut (vizmut), chemická značka Bi, lat. Bismuthum patří mezi těžké kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů.
 • Бисмутът (хим. означение Bi - от латинското му име Bismuthum) е химичен елемент от V група на периодичната система. Той е сребристобял, крехък метал с розов оттенък. В сух въздух е химически устойчив. При загряване реагира с кислород (Bi2O3), халогени, азотна киселина, алкални основи. Самородният бисмут се среща в минералите бисмутинит Bi2S3, бисмутит (BiO)2CO3 и др.
 • ビスマス(英: bismuth) は原子番号83の元素。元素記号は Bi。第15族元素の一つ。日本名は蒼鉛。
 • Bismut is een scheikundig element met symbool Bi en atoomnummer 83. Het is een roodwit hoofdgroepmetaal.
 • O bismuto (do alemão "Wismut", "massa branca") é um elemento químico de símbolo Bi , de número atômico 83 (83 prótons e 83 elétrons), de massa atómica igual a 208,9 u, encontrado no grupo 15 (VA) da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o bismuto encontra-se no estado sólido.Este elemento é pesado, frágil , trivalente, cristalino, de coloração rosácea que se assemelha quimicamente ao arsênio e ao antimônio.
 • El bismut és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Bi i el seu nombre atòmic és 83. Aquest metall del bloc p, pesat, fàcil de trencar i blanc cristal·lí, s'assembla químicament als elements que el precedeixen al grup, antimoni i arsènic (encara que aquests se solen considerar com semimetalls): S'obté com un subproducte refinat del coure (Cu), plom (Pb) i estany (Sn).
 • Bismuth is a chemical element with symbol Bi and atomic number 83. Bismuth, a pentavalent other metal, chemically resembles arsenic and antimony. Elemental bismuth may occur naturally, although its sulfide and oxide form important commercial ores. The free element is 86% as dense as lead. It is a brittle metal with a silvery white color when freshly produced, but is often seen in air with a pink tinge owing to surface oxidation.
 • Bismutoa elementu kimiko bat da, Bi ikurra eta 83 zenbaki atomikoa dituena. Metal txiro tribalente, astun, hauskor, zuri-arrosaxka eta kristalino honek artsenikoaren eta antimonioaren antzeko ezaugarri kimikoak dauzka. Metal guztien artean diamagnetikoena da berez, eta soilik merkurioak dauka eroankortasun termiko baxuagoa.Bismutoz osatutako konposatuak kosmetikoetan eta prozedura medikoetan erabiltzen dira.
 • El bismuto es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bi, su número atómico es 83 y se encuentra en el grupo 15 del sistema periódico.Ya era conocido en la antigüedad, pero hasta mediados del siglo XVIII se confundía con el plomo, estaño y zinc. Ocupa el lugar 73 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre representa el 8,5x10-7% del peso de la corteza y es tan escaso como la plata.
 • Bizmut (sembolü Bi), periyodik tablonun 5-A grubunda yeralan atom numarası 83 olan elementtir.Gri renkli bir metaldir. Doğada serbest olarak ya da sülfür ve oksitleri halinde bulunur. Bizmut filizlerinin hidrometalik ya da pirometalurjik işlemler sonucu yoğunlaştırılmasıyla ya da bakır ve kurşun cevherlerinin saflaştırılmasından yanürün olarak elde edilir.
rdfs:label
 • Bismuth
 • Bismut
 • Bismut
 • Bismut
 • Bismut
 • Bismut
 • Bismuth
 • Bismuto
 • Bismuto
 • Bismuto
 • Bismuto
 • Bizmut
 • Bizmut
 • Bizmut
 • Бисмут
 • Висмут
 • ビスマス
 • 비스무트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:formule of
is foaf:primaryTopic of