La bilirubine est un pigment jaune, produit de dégradation de l'hémoglobine (destruction des globules rouges) mais aussi d'autres hémoprotéines (cytochromes, catalases...) dont l'accumulation anormale dans le sang et les tissus détermine un ictère (ou « jaunisse »), qui peut relever de causes très diverses.↑ Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La bilirubine est un pigment jaune, produit de dégradation de l'hémoglobine (destruction des globules rouges) mais aussi d'autres hémoprotéines (cytochromes, catalases...) dont l'accumulation anormale dans le sang et les tissus détermine un ictère (ou « jaunisse »), qui peut relever de causes très diverses.
 • A bilirubin (epefesték) a vérfesték (hem) részének bomlásterméke.
 • Bilirrubina eritrozitoen barnean dagoen hemoglobinaren degradazioaren ondorioz sortutako pigmentu horixka da.Eritrozito zaharrak hiltzen direnean haien mintz zelularra apurtzen da, barneko hemoglobina askatuz. Ehunetan dauden makrofagoek hemoglobina hori hartzen dute, hemoglobinaren porfirina bilirrubinan eraldatuz. Sortutako bilirrubina proteina garraiatzaile bati (albumina) atxikitzen zaio, odolean zehar bidaiatuz eta gibelera helduz. Gibelean bilirrubina azido glukonikoarekin elkartzen da eta hesteetara pasatzen da, behazunarekin kanporatuta izanik. Bilirrubinaren zati txiki bat gibeletik odolera pasatzen da, eta gernuarekin iraizten da.Odolean dagoen bilirrubinaren maila normalak 0,1-0,8 mg/100 ml-koak dira. Gibeleko zenbait gaitzek (hepatitisa, zirrosia...) maila horiek handitzen dituzte, gibelak ez baitu iristen zaion bilirrubina ongi jasotzen, eta molekula hori odolera pasatzen da. Odolean dagoen bilirrubinaren kontzentrazioa 2 mg/100 ml-ko baino handiago denean ikterizia agertzen da. Kasu honetan gernuan dagoen bilirrubina maila ere igotzen da,eta gernuaren kolorea nabarmen iluntzen da.
 • Bilirubin (bahasa Inggris: bilirubin, hematoidin) adalah senyawa pigmen berwarna kuning yang merupakan produk katabolisme enzimatik biliverdin oleh biliverdin reduktase. Oksidasi bilirubin menghasilkan biliverdin kembali, hingga memberikan atribut antioksidan pada senyawa ini dalam fisiologi selular, selain GSH.Bilirubin merupakan penghambat respon sel T CD4+, tingginya rasio serum bilirubin akan menginduksi apoptosis sel T CD4+ tersebut, sehingga bilirubin dianggap dapat menghentikan penyakit otoimun seperti sklerosis multipel.
 • La bilirubina è un pigmento di colore giallo-rossastro, contenuto nella bile ed è un prodotto del catabolismo dell'emoglobina.La parola deriva dal latino bilis, bile, e ruber, rosso.
 • Bilirubin, etçil hayvanların safrasındaki boya maddesidir.Alyuvarların dalakta yıkımı sırasında hemoglobin moleküllerinin parçalanmasıyla oluşur. Karaciğere gelir ve safra olarak dışa verilir. Kansızlık durumlarında ya da safra yollarının tıkanmasında kanda bilirübin yükselir. Karaciğerin yangılı hastalıklarında görülen sarılık, bilirübin artışına bağlıdır. Bilirübin vücuttan bağırsaklar ve idrar yoluyla atılır.Bilirubin, insan safrasının esas pigmentini oluşturur ve altın sarısı rengini verir. Büyük oranda parçalanmış eritrositlerin hemoglobinlerinden kaynaklanır (%75). Bu yıkım retiküloendotelyal sistemde olmaktadır. Bilirubinin glukuronik asit ve sülfürik asitle oluşturduğu esterlere konjuge (direkt) bilirubin adı verilir. Kandaki bilirubinin bir kısmı proteinle kompleks oluşturur. Buna da serbest bilirubin adı verilir. Posthepatik bilirubinler direkt bilirubinler olup laboratuvar analizlerinde verilen kimyasal maddelerle direkt olarak reaksiyona girer. Prehepatik bilirubinler ise indirekt bilirubinler olup laboratuvar analizinde de reaksiyon oluşturmak için metil alkol ilavesi gerekmektedir.Bebeklerde doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde fizyolojik olarak bilirubinlerde artış olmaktadır ve bu duruma yenidoğan sarılığı denmektedir. Yükseklerde bulunan ve bu duruma alışık olmayan kişilerde de serum bilirubini artabilir. Yine uzun süre fenobarbital kullanan kişilerde serum bilirubin düzeyleri normal değerlerin altında çıkabilir.İndirekt (unkonjuge) bilirubin suda çözünmez. Kanda albumine bağlı olarak dolaşır. İndirekt bilirubin toksiktir. Kandaki seviyesi arttığında beyindeki bazal gangliyonlarda birikerek özellikle çocuklarda kernikterusa neden olabilir. Direkt(konjuge) bilirubin karaciğerde konjuge olmuş bilirubindir. Suda çözünür. Böylece safraya atılabilir. İndirekt bilirubinden daha az toksiktir. Kandaki seviyesi yükseldiğinde böbrekten süzülerek idrarla atılabilir.
 • Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij afbraak van oude rode bloedcellen. Bilirubine is het afbraakproduct van hemoglobine, de rode bloedkleurstof. Bilirubine is giftig voor het lichaam, wordt uitgescheiden via de gal en verlaat op deze wijze via de uitwerpselen het lichaam.Bilirubine is zeer slecht oplosbaar in water, daarom wordt het in het bloed gebonden aan albumine. Het wordt door de lever uit het bloed opgenomen en gekoppeld aan glucuronzuur met het enzym glucuronyltransferase. Hierdoor wordt het bilirubine wateroplosbaar en kan het door de lever in de gal worden uitgescheiden. Men spreekt van de omzetting van ongeconjugeerde bilirubine naar geconjugeerde bilirubine. De gal komt eerst in de galblaas terecht en wordt daarna in de dunne darm uitgescheiden. In de darm wordt bilirubine door de daar aanwezige bacteriën omgezet (in urobilinogeen). Een deel hiervan wordt door oxidatie omgezet in stercobiline, wat de kleur geeft aan de stoelgang. Het overige gedeelte wordt ter hoogte van het jejunum terug opgenomen in de bloedbaan en passeert terug via de levercirculatie. Ter hoogte van de nieren is er ook een mogelijkheid om urobilinogeen te oxideren. Dan ontstaat urobiline wat de kleur geeft aan de urine. Wanneer het ene systeem faalt (galwegobstructie) gaat het andere compenseren (verdonkeren van de urine).Bij mensen met een leverziekte wordt bilirubine soms niet of niet volledig uitgescheiden, waardoor de persoon een gelige huidskleur (geelzucht) krijgt. Men spreekt van pre-hepatische icterus (verhoogd aanbod van bilirubine) als de oorzaak vóór het levermetabolisme ligt (vb verhoogde bloedafbraak, resorptie van hematomen, ... ). De reden kan ook intra-hepatisch zijn (leverceldysfunctie) bij beschadiging of dreigende beschadiging van de lever (virale hepatitis, toxiciteit, ... ). Ook kan er een post-hepatische oorzaak zijn bij de afvoer via de galwegen (cholestatisch) waardoor onvoldoende bilirubine in het duodenum geloosd wordt. De oorzaak ligt dan in de intrahepatische galwegen (medicatie, cholangitis) of in de extrahepatische galwegen (galstenen, tumor, ... ) In dit laatste geval is er een typische steatorroe (vetdiarree) en slechte opname van vetoplosbare vitamines.Bij baby's worden na de geboorte de gekernde rode bloedcellen afgebroken. Bij te vroeg geboren baby's is soms het leverenzym dat bilirubine aan glucuronzuur koppelt (glucuronyltransferase) nog niet in voldoende mate aanwezig. Hierdoor blijft er veel indirecte bilirubine in het bloed aanwezig waardoor hersenschade (zogenaamde kernicterus) kan ontstaan. De grote hoeveelheid bilirubine in het bloed kan worden verminderd door deze baby's onder een blauwe lamp (géén UV licht, wel blauw licht met golflengte 460 nanometer) te leggen. Het bilirubine wordt door deze lichtstraling omgezet in een beter wateroplosbare vorm die wel door het lichaam kan worden uitgescheiden. Bij ergere gevallen kan worden overgegaan tot een wisseltransfusie waarbij het bloed van de baby door donorbloed wordt vervangen.
 • Билируби́н (от лат. bilis — жёлчь и лат. ruber — красный) — один из жёлчных пигментов.Чистый билирубин представляет собой коричневые ромбические кристаллы.Не растворим в воде, трудно растворим в диэтиловом эфире, глицерине, в этаноле.Растворим в бензоле, хлороформе, хлорбензоле и разведенных растворах щелочей.Билирубин в неконъюгированной форме токсичен. Гидрофобный, липофильный неконъюгированный билирубин, легко растворяясь в липидах мембран клеток и проникая вследствие этого в митохондрии, разобщает в них дыхание и окислительное фосфорилирование, нарушает синтез белка, поток ионов калия через мембрану клетки и органелл. Это отрицательно сказывается на состоянии нервной системы, вызывая у больных ряд характерных неврологических симптомов.Он может проникать через гемато-энцефалический барьер, когда его концентрация в плазме превысит уровень насыщения высокоаффинных участков альбумина (20 — 25 мг/100 мл). Это приводит к гипербилирубинемической токсической энцефалопатии (действие на клетки базальных ядер головного мозга).Билирубин поглощает синий свет с длиной волны 450—460 нм, химически трансформируясь в водорастворимую форму — люмирубин.Химическое превращение гемоглобина в билирубин ретикулоэндотелиальными клетками можно наблюдать in vivo на «цветении» кровоподтёков (подкожных кровоизлияний): первоначально кровоподтёк имеет багровый или багрово-синюшный оттенок гема (иногда приобретает насыщенно синий цвет), который держится в течение 1-4 суток. Спустя 4-8 дней в кровоподтеке образуется пигменты зеленого цвета — вердоглобин и биливердин. Смешанные оттенки сохраняются до 9-12 суток, а на 12-16-й день кровоподтек выглядит желтовато-серым, что обусловлено образованием билирубина.Дальнейший метаболизм билирубина в основном происходит в печени. Он складывается из трех процессов: 1) поглощение билирубина паренхимальными клетками печени; 2) конъюгация билирубина в гладком эндоплазматическом ретикулуме; 3) секреция билирубина из эндоплазматического ретикулума в желчь;Билирубин содержится в небольших количествах в плазме крови позвоночных животных и человека (концентрация у здорового человека составляет 0,2 — 1,3 мг%, или 3,4 — 22,2 мкмоль/л).Также в норме за сутки из организма человека выделяется в составе мочи около 4 мг уробилиногенов.Около 96 % билирубина в крови человека представлено неполярным нерастворимым непрямым билирубином, образующим комплексы с альбумином. Оставшиеся 4 % билирубина связываются с различными полярными молекулами, в основном — с глюкуроновой кислотой. При этом образуется прямой билирубин, который растворим в воде, фильтруется почками и выделяется с мочой. Уровень прямого билирубина в сыворотке при исследовании стандартными методами часто оказывается завышенным и составляет 1,7-8,5 мкмоль/л (0,1-0,5 мг%).При некоторых патологических состояниях человека (напр. массивном гемолизе эритроцитов при малярии, обтурации жёлчных протоков и др.) концентрация билирубина в крови, а затем и в моче, повышается, что вызывает желтуху, а моча окрашивается в характерный тёмный цвет коньюгированной (растворимой) формой билирубина (симптом «моча цвета пива»).
 • La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos reciclados. Dicha degradación se produce en el bazo para luego (la bilirrubina) conjugarse en el hígado. Estos pigmentos se almacenan en la vesícula biliar formando parte de la bilis (es excretada hacia el duodeno, lo que da el color a las heces).
 • Bilirubina (z łac. bilis – żółć, ruber – czerwony) – pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków, produkt rozpadu hemu hemoglobiny i innych hemoprotein. Wzrost stężenia bilirubiny we krwi i tkankach może powodować zażółcenie skóry i białkówki oczu, czyli żółtaczkę. Barwnik ten wykryty został także u roślin z rodzaju strelicja.
 • A bilirrubina ou hematoidina é uma substância amarelada encontrada na bile, que permanece no plasma sanguíneo até ser eliminada na urina. Quanto mais bilirrubina eliminada na urina, mais amarela ela se torna. Excesso de bilirrubina (hiperbilirrubinemia) pode indicar problemas no fígado, baço, nos rins ou na vesícula biliar.
 • ビリルビン(英: Bilirubin)は、(以前はヘマトイジン(hematoidin、類血素)とも言われた)黄色のヘムの通常の分解代謝物である。ヘムはヘモグロビンの構成物であり、赤血球の主要構成物の一つである。ビリルビンは、胆汁又は尿から排出され、異常な濃度上昇は何らかの疾病を指し示している。ビリルビンは、痣の黄色の原因物質であり、黄疸により黄色く変色が起こる原因物質である。ビリルビンは、ゴクラクチョウカ科の数種の植物からも発見されている。
 • La bilirubina és un producte de degradació, principalment, de l'hemoglobina (trobada a eritròcits, glòbuls vermells envellits), però també de mioglobina i altres enzims. La bilirubina s'utilitza en el diagnòstic de moltes malalties, en especial, de les malalties hepàtiques. A l'ésser humà, els eritròcits són detinguts i degradats al sistema reticuloendotelial, específicament, al fetge i la melsa, després d'aproximadament 120 dies a la circulació. Aproximadament el 85% del que hem destinat a la degradació prové dels eritròcits i el 15% restant deriva del recambi d'eritròcits immadurs i citocroms dels teixits no eritroides. Existeix una destrucció i producció de 6g per dia d'hemoglobina, situació que presenta dos problemes, el primer, que l'anell de porfirina és hidrofòbic i ha de fer-se soluble primer per després ésser excretat. I el segon, el ferro ha d'ésser conservat per a la nova síntesi del grup hemo.
 • Vorlage:Infobox Chemikalie/Summenformelsuche vorhandenDas Bilirubin (lat.: bilis „Galle“, ruber „rot“) ist ein gelbes Abbauprodukt des Häm-Anteils des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin und damit ein Gallenfarbstoff. Das Pigment kommt in der Natur nicht nur in Tieren, sondern auch in Pflanzen vor; 2009 wurde es erstmals im Samen von Baum-Strelitzien nachgewiesen.
 • Bilirubin (formerly referred to as haematoidin) is the yellow breakdown product of normal haeme catabolism. Haeme is found in haemoglobin, a principal component of red blood cells. Bilirubin is excreted in bile and urine, and elevated levels may indicate certain diseases. It is responsible for the yellow color of bruises, the background straw-yellow color of urine (via its reduced breakdown product, urobilin – the more obvious but variable bright yellow colour of urine is due to thiochrome, a breakdown product of thiamine), the brown color of feces (via its conversion to stercobilin), and the yellow discoloration in jaundice.It has also been found in plants.
 • Bilirubin je odpadním produktem metabolismu červeného krevního barviva hemu. Vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek. Jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako příznak určitých onemocnění, při zvýšené hladině bilirubinu se barví stolice do hněda a podlitiny do žluta.V roce 2009 byl bilirubin objeven v rostlině Strelitzia nicolai a později také ve strelícii královské (Strelitzia reginae).
 • 빌리루빈(bilirubin)은 담즙 색소의 하나이며 적혈구의 헤모글로빈이 분해되어 생성된다. 주로 황갈색을 띠며 간에서 생성되는 담즙의 구성 성분이 된다. 대변의 색상은 빌리루빈에 기인한다. 빌리루빈은 담석, 황달의 원인이 될 수 있다.
dbpedia-owl:iupacName
 • 4‑methyl‑1H‑pyrrol‑3‑yl] propanoic acid
 • 3‑[2‑[(3‑(2‑carboxyethyl)-5‑[(3‑ethenyl-
 • ]3‑methyl-5‑oxo-pyrrol‑2‑ylidene)methyl]-
 • ]4‑methyl‑5‑oxo-pyrrol‑2‑ylidene)methyl]-
 • 4‑methyl‑1H‑pyrrol‑2‑yl]methyl)‑5‑[(4‑ethenyl-
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 824991 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13804 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 102 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108849768 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:apparence
 • pigment jaune
prop-fr:c
 • 33 (xsd:integer)
prop-fr:h
 • 36 (xsd:integer)
prop-fr:n
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Bilirubine
prop-fr:nomiupac
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:o
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:tailleimage
 • 300 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La bilirubine est un pigment jaune, produit de dégradation de l'hémoglobine (destruction des globules rouges) mais aussi d'autres hémoprotéines (cytochromes, catalases...) dont l'accumulation anormale dans le sang et les tissus détermine un ictère (ou « jaunisse »), qui peut relever de causes très diverses.↑ Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
 • A bilirubin (epefesték) a vérfesték (hem) részének bomlásterméke.
 • La bilirubina è un pigmento di colore giallo-rossastro, contenuto nella bile ed è un prodotto del catabolismo dell'emoglobina.La parola deriva dal latino bilis, bile, e ruber, rosso.
 • La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos reciclados. Dicha degradación se produce en el bazo para luego (la bilirrubina) conjugarse en el hígado. Estos pigmentos se almacenan en la vesícula biliar formando parte de la bilis (es excretada hacia el duodeno, lo que da el color a las heces).
 • Bilirubina (z łac. bilis – żółć, ruber – czerwony) – pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków, produkt rozpadu hemu hemoglobiny i innych hemoprotein. Wzrost stężenia bilirubiny we krwi i tkankach może powodować zażółcenie skóry i białkówki oczu, czyli żółtaczkę. Barwnik ten wykryty został także u roślin z rodzaju strelicja.
 • A bilirrubina ou hematoidina é uma substância amarelada encontrada na bile, que permanece no plasma sanguíneo até ser eliminada na urina. Quanto mais bilirrubina eliminada na urina, mais amarela ela se torna. Excesso de bilirrubina (hiperbilirrubinemia) pode indicar problemas no fígado, baço, nos rins ou na vesícula biliar.
 • ビリルビン(英: Bilirubin)は、(以前はヘマトイジン(hematoidin、類血素)とも言われた)黄色のヘムの通常の分解代謝物である。ヘムはヘモグロビンの構成物であり、赤血球の主要構成物の一つである。ビリルビンは、胆汁又は尿から排出され、異常な濃度上昇は何らかの疾病を指し示している。ビリルビンは、痣の黄色の原因物質であり、黄疸により黄色く変色が起こる原因物質である。ビリルビンは、ゴクラクチョウカ科の数種の植物からも発見されている。
 • Vorlage:Infobox Chemikalie/Summenformelsuche vorhandenDas Bilirubin (lat.: bilis „Galle“, ruber „rot“) ist ein gelbes Abbauprodukt des Häm-Anteils des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin und damit ein Gallenfarbstoff. Das Pigment kommt in der Natur nicht nur in Tieren, sondern auch in Pflanzen vor; 2009 wurde es erstmals im Samen von Baum-Strelitzien nachgewiesen.
 • Bilirubin je odpadním produktem metabolismu červeného krevního barviva hemu. Vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek. Jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako příznak určitých onemocnění, při zvýšené hladině bilirubinu se barví stolice do hněda a podlitiny do žluta.V roce 2009 byl bilirubin objeven v rostlině Strelitzia nicolai a později také ve strelícii královské (Strelitzia reginae).
 • 빌리루빈(bilirubin)은 담즙 색소의 하나이며 적혈구의 헤모글로빈이 분해되어 생성된다. 주로 황갈색을 띠며 간에서 생성되는 담즙의 구성 성분이 된다. 대변의 색상은 빌리루빈에 기인한다. 빌리루빈은 담석, 황달의 원인이 될 수 있다.
 • Bilirubin, etçil hayvanların safrasındaki boya maddesidir.Alyuvarların dalakta yıkımı sırasında hemoglobin moleküllerinin parçalanmasıyla oluşur. Karaciğere gelir ve safra olarak dışa verilir. Kansızlık durumlarında ya da safra yollarının tıkanmasında kanda bilirübin yükselir. Karaciğerin yangılı hastalıklarında görülen sarılık, bilirübin artışına bağlıdır. Bilirübin vücuttan bağırsaklar ve idrar yoluyla atılır.Bilirubin, insan safrasının esas pigmentini oluşturur ve altın sarısı rengini verir.
 • Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij afbraak van oude rode bloedcellen. Bilirubine is het afbraakproduct van hemoglobine, de rode bloedkleurstof. Bilirubine is giftig voor het lichaam, wordt uitgescheiden via de gal en verlaat op deze wijze via de uitwerpselen het lichaam.Bilirubine is zeer slecht oplosbaar in water, daarom wordt het in het bloed gebonden aan albumine.
 • La bilirubina és un producte de degradació, principalment, de l'hemoglobina (trobada a eritròcits, glòbuls vermells envellits), però també de mioglobina i altres enzims. La bilirubina s'utilitza en el diagnòstic de moltes malalties, en especial, de les malalties hepàtiques. A l'ésser humà, els eritròcits són detinguts i degradats al sistema reticuloendotelial, específicament, al fetge i la melsa, després d'aproximadament 120 dies a la circulació.
 • Bilirubin (formerly referred to as haematoidin) is the yellow breakdown product of normal haeme catabolism. Haeme is found in haemoglobin, a principal component of red blood cells. Bilirubin is excreted in bile and urine, and elevated levels may indicate certain diseases.
 • Bilirrubina eritrozitoen barnean dagoen hemoglobinaren degradazioaren ondorioz sortutako pigmentu horixka da.Eritrozito zaharrak hiltzen direnean haien mintz zelularra apurtzen da, barneko hemoglobina askatuz. Ehunetan dauden makrofagoek hemoglobina hori hartzen dute, hemoglobinaren porfirina bilirrubinan eraldatuz. Sortutako bilirrubina proteina garraiatzaile bati (albumina) atxikitzen zaio, odolean zehar bidaiatuz eta gibelera helduz.
 • Билируби́н (от лат. bilis — жёлчь и лат. ruber — красный) — один из жёлчных пигментов.Чистый билирубин представляет собой коричневые ромбические кристаллы.Не растворим в воде, трудно растворим в диэтиловом эфире, глицерине, в этаноле.Растворим в бензоле, хлороформе, хлорбензоле и разведенных растворах щелочей.Билирубин в неконъюгированной форме токсичен.
 • Bilirubin (bahasa Inggris: bilirubin, hematoidin) adalah senyawa pigmen berwarna kuning yang merupakan produk katabolisme enzimatik biliverdin oleh biliverdin reduktase.
rdfs:label
 • Bilirubine
 • Bilirrubina
 • Bilirrubina
 • Bilirrubina
 • Bilirubin
 • Bilirubin
 • Bilirubin
 • Bilirubin
 • Bilirubina
 • Bilirubina
 • Bilirubina
 • Bilirubine
 • Bilirübin
 • Epefesték
 • Билирубин
 • Билирубин
 • ビリルビン
 • 빌리루빈
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bilirubine
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:légende of
is foaf:primaryTopic of