Un bibliothécaire désigne d'une manière générale une personne à qui sont confiées des tâches de gestion des collections documentaires et d'aide aux usagers dans une bibliothèque, mais aussi des fonctions d'administration générale (gestion du personnel, informatique, finances, action culturelle).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un bibliothécaire désigne d'une manière générale une personne à qui sont confiées des tâches de gestion des collections documentaires et d'aide aux usagers dans une bibliothèque, mais aussi des fonctions d'administration générale (gestion du personnel, informatique, finances, action culturelle). Le mot est plus particulièrement employé, dans de nombreux pays, pour désigner des personnes assurant des fonctions d'encadrement et la gestion du savoir au sein des bibliothèques, même si l'on emploie aussi, dans certains pays, le terme de conservateur pour désigner tout ou partie d'entre eux. Il existe encore des bibliothécaires bénévoles (en particulier pour des bibliothèques rurales ou de quartier) ; c'est parfois un héritage des bibliothèques populaires créées à partir du XIXe siècle. Toutefois, les bibliothécaires sont souvent des professionnels expressément formés pour ce métier. D'ailleurs, dans la plupart des pays occidentaux, il faut acquérir un diplôme universitaire de deuxième cycle (maîtrise) en bibliothéconomie et sciences de l'information afin d'accéder à la profession. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, on retrouve très peu, dans les bibliothèques, de personnes ayant le titre de bibliothécaire, et parfois même aucun. Les bibliothécaires y occupent souvent des fonctions de gestion au niveau des ressources humaines, financières et documentaires, et assurent la bonne marche en général de la bibliothèque, afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins d'information des usagers. On les retrouve également responsables du service de référence dans plusieurs institutions. L'appellation générique de « bibliothécaire », recouvre, en France, un bon nombre de grades et de statuts qui ont des noms différents dans la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, le privé ainsi que des appellations courantes utilisées dans le passé comme de nos jours : il s'agit par exemple de « commis de bibliothèque », « assistant de bibliothèque », « bibliothécaire adjoint », « bibliothécaire associé », « magasinier », « adjoint du patrimoine » ou d'autres encore.
 • 司書(ししょ)は、図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことである。図書館学等では厳密には、英語の Librarian に相当する図書館専門職の翻訳語として用いられるが、日本語における一般的な用例としては、図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。日本では、図書館法に規定された日本の法制度上の資格として「司書となる資格」があり、図書館法上の「司書」は図書館法にいう「図書館」(公共図書館)に勤務し、資格を有する図書館専門職員を指す。このほか、図書館法に根拠を持たないけれども法律に基づいて「司書」の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名にみられる「司書」があり、また学校図書館・大学図書館・専門図書館で図書館専門職員に「司書」の職名を与えている場合がある。しかし、これらの公共図書館以外の「司書」は、図書館法にいう「司書となる資格」に基づく司書ではない。
 • Il bibliotecario è un professionista che opera in una biblioteca fisica o digitale con diverse specializzazioni. Nelle piccole biblioteche cura tutte le problematiche connesse al servizio; nelle biblioteche più grandi il bibliotecario tende ad avere una o più specializzazioni: Reference (consulenza agli utenti), gestione collezione (gestione degli acquisti, dei doni e degli scarti), promozione della biblioteca e della lettura, gestione delle risorse elettroniche (banche dati, riviste digitali), catalogazione ecc. Nella tradizione italiana si usa il termine anche per indicare un esperto o docente universitario che si occupa di bibliografia e di biblioteconomia (la forma di organizzazione, di classificazione e di trasmissione del sapere). L'opera di un bibliotecario è legata alla Biblioteca in cui opera, agli scritti che ha prodotto e alle istituzioni con cui esso collabora per svolgere una funzione fondamentale nella società: la diffusione della conoscenza aperta, della cultura e la promozione della lettura.
 • Könyvtáros az a személy, aki a könyvtárban felhalmozott gyűjtemény gondozásával, gyarapításával, rendszerezésével foglalkozik, és a könyvtárat használókat kiszolgálja, segíti. A könyvtár helyet és forrásokat biztosít a könyvtárosoknak, hogy gyűjtsék, rendezzék az információkat. Ugyanakkor az olvasónak egy olyan teret biztosít, ahol az információ böngészhető, vagy megkereshető és hozzáférhető. Egyben nyilvános hely is, ahol a közösséghez tartozók összegyűlhetnek, találkozhatnak, tanulhatnak, kutathatnak. És, hogy jól is érezzük magunkat ezen a helyen, ezt próbálja megvalósítani munkája által a könyvtáros.A könyvtári munka a könyvtár adminisztratív teendőit és számos egyéb könyvtári szolgáltatás megvalósítását jelenti. A könyvtári szolgáltatások nagyon sokfajta feladatot foglalnak magukba: egyesek gyarapítják a könyvtár állományát, új könyvek beszerzésével foglalkoznak. Mások rendszerezik, nyilvántartják és gondozzák a könyvanyagot. A könyvtári munkához tartozik a könyvtár látogatóinak tájékoztatása és a tanácsadás is. A könyvtárosok média vagy zenei anyagokkal is foglalkozhatnak.A könyvtáros közvetítő szerepet betöltő személy volt az ókortól napjainkig az információk és az olvasók között. Ez a szerep teszi a szakmát egyedivé, és ez a szerep kötelezi arra a könyvtárosokat, hogy megismerjék a tudományokat és jártasak legyenek a könyvtári információs technológiákban. Egy magára valamit is adó szakma számára nem elhanyagolható a folyamatos szakmai képzés. Mivel a könyvtárak elsődleges feladata még mindig az, hogy a könyveket eljuttassa az olvasóhoz és megszerettesse az olvasást, ezért az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárasoknak jó pszichikai érzékkel, alapos állományismerettel, jó beszédkészséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy ajánlani tudják a legfrissebb irodalmat.Nemzetközi vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy a könyvtárost „világszerte” rendszerető, precíz, nyugodt, segítőkész, barátságos és meglehetősen intelligens emberként jellemzik. Munkáját a közönség rutinjellegűnek, hasznosnak és segítőnek ítéli. Magyarországon (és csak itt) a népesség fele úgy gondolja, hogy a könyvtárosság tipikusan női munka!A könyvtáros szakmában az olvasószolgálat a legszínesebb: itt történik az olvasók beiratkozása, a dolgozók közvetlen találkozása az olvasókkal (igényeikkel, kérdéseikkel), a legújabb könyvek ajánlása. A könyvtárban folyó munka minősége és az intézmény hírneve a vezető-beosztott kapcsolatán is múlik: például munkaértekezletek szervezése havonta (következő havi rendezvények, teendők megbeszélése). Szoktak iskolai jellegű órákat is tartani a könyvtárban: könyvtárhasználat, katalógushasználat gyakorlati feladatokkal. A cél az, hogy olvasókká neveljék a gyerekeket, ne csak passzív könyvtárhasználók legyenek. Élményszerűen olvassanak nap mint nap, és ennek a könyvtár is része legyen.
 • Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48), osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
 • Библиотекарь — профессионал по обработке информации в библиотечной и информационной науках, который выполняет организацию и управление информационными услугами и материалами для всех, кому требуется эта информация. Как правило, библиотекари работают в государственных библиотеках или библиотеках высших или средних учебных заведений, начальных или средних школ, медиа-центрах, библиотеках в рамках предприятий или компаний. На западе некоторые библиотекари могут быть независимыми предпринимателями, работающими в качестве информационных специалистов, каталогизаторов, и по прочим специализированным направлениям.В конце XIX - начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона было дано следующее описание этой профессии:« Библиотекарь — звание, которое встречается уже в древнейшие времена; мы видим библиотекарей в Египте, при дворе Птоломеев; в настоящее время Б. называется обыкновенно лицо, которому поручается заведование книгохранилищем или какой-либо его частью; в некоторых странах, однако, как, напр., в Германии, Б. называется исключительно то лицо, которому поручено управление всей библиотекой; лица же, заведующие отделениями библиотеки, носят разные другие названия: в Германии — Custos, Assistent, во Франции — Conservateur и т. д. С развитием библиотечного дела мало-помалу определилась та сумма качеств и знаний, которая необходима библиотекарю для успешного ведения дела; возникла наука библиотековедения, изучить которую в настоящее время можно только практически — службой в библиотеке же. От библиотекаря требуется способность к усидчивому труду, любовь к порядку, он должен знать новые языки и быть энциклопедически образованным человеком; необходимо также знание всего, что касается истории книги, книгопечатания и т. п. »
 • Un bibliotecari, documentalista o bibliotecari-documentalista, és una persona que treballa a una biblioteca o unitat d'informació (física o virtual) dedicant-s'hi la gestió de la informació (la seva tria, adquisició, conservació i difusió entre els usuaris del centre).
 • Kütüphanecilik, kütüphane işletmesine ve yönetimine ilişkin ilke ve uygulamaları araştıran uzmanlık dalı.Kütüphanelerin Antik Çağdan beri var olmasına karşın, kütüphaneciliğin geçmişi ancak 19. yüzyılın ikinci yarısına değin uzanır. Bu yüzyılda, kütüphane malzemelerinin derlenmesi, düzenlenmesi ve kullanıma sunulmasındaki gelişmelerle birlikte belgebilim (dokümantasyon) ve bilgibilim (enformasyon) adıyla birbirine bağlı iki disiplin ortaya çıkmıştır.1927'de kurulan Uluslararası Kütüphane Birlikleri ve Kurumları Federasyonu'na (IFLA) 1976'da bugünkü adı ve statüsü verildi.
 • A librarian is a person who works professionally in a library, and may hold a degree in librarianship (known either as library science or library and information science).
 • 사서(司書)란 문헌정보학을 이수하여 도서관에 경영과 관리를 맡으며 문헌을 수집 정리하여 이용자에게 정보를 제공하는 직업이나 사람이다.
 • Bibliotecário é um profissional liberal (bacharel, mestre ou doutor) que trata a informação e a torna acessível ao usuário final, independente do suporte informacional. Ele trabalha em bibliotecas centros de documentação e pode gerir redes e sistemas de informação além de gerir recursos informacionais e trabalhar com tecnologia de ponta. Por essas atribuições o bibliotecário é segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), um Profissional da Informação, como também o são documentalistas e analistas de informação (pesquisador de informações na rede). Ainda segundo a CBO o exercício desta ocupação requer bacharelado em Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação ou Gestão da Informação. A formação técnica adquirida nos cursos é complementada com aprendizado tácito no local de trabalho e cursos de extensão, o bibliotecário no entanto, necessita desenvolver-se culturalmente para bem executar suas funções. Juramento"Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de Bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana."
 • Un bibliotecario es un profesional de las bibliotecas. Se trata de una persona que, en el ámbito de una biblioteca o Centro de Documentación desarrolla procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicios para ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la información que necesiten, en sus diferentes formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, videograbación, archivo digital, etc). Su tarea se ha ido transformando con el tiempo; han pasado de ser meros custodios de las colecciones de libros a ser intermediarios entre los usuarios que requieren satisfacer alguna necesidad de información y las colecciones de información que les son confiadas.Las tareas de los bibliotecarios son múltiples: adquisición de nuevos materiales, catalogación y clasificación de los mismos, desarrollo de las colecciones, descarte de materiales obsoletos, establecimiento de políticas o normas de funcionamiento de los centros de información o bibliotecas donde trabajan, conducción de entrevistas de referencia, contratación de servicios y suscripción a revistas impresas o electrónicas, investigación.Los bibliotecarios trabajan en distintos ámbitos: bibliotecas públicas comunitarias, bibliotecas de instituciones educativas (públicas o privadas como universidades o colegios), bibliotecas especiales (para ciegos, sordos, etc.), bibliotecas especializadas, por ejemplo en un Instituto de investigación o la biblioteca interna de una empresa, bibliotecas parlamentarias o aquellas que dan soporte a la actividad de un Parlamento y las bibliotecas nacionales, encargadas de reunir y conservar toda la producción bibliográfica de un país y sobre él.
 • Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Terdapat berbagai jenis pustakawan, antara lain pustakawan anak, remaja, dewasa, sejarah, hukum, dsb. Pustakawan wanita disebut sebagai pustakawati.
 • Letterlijk betekent het woord bibliothecaris: bewaarder van boeken (uit het Grieks: βιβλίον = boek, θήκη = kist en het Latijn: -arius = degene die iets doet). Een bibliothecaris werkt doorgaans in een bibliotheek.Tegenwoordig is het niet meer een beroep waarin uitsluitend boeken bewaard worden.Er wordt in de Vlaamse en Nederlandse bibliotheekwereld onderscheid gemaakt tussen twee functies op verschillende niveaus: informatiedienstverlening. Dit zijn de mensen die informatie en advies verschaffen aan bibliotheekbezoekers. Zij hebben meestal een opleiding op het niveau ASO (Vlaanderen) of MBO (Nederland). Voor grotere bibliotheken en voor leidinggevende functies doet men daarvoor beroep op afgestudeerden van het HBO (Nederland) of het Bachelor-niveau (Vlaanderen). informatiespecialisten. Deze zijn verantwoordelijk voor de beleidsbeslissingen in de bibliotheek: samenstelling van de collectie, wijze van ontsluiting van het uit te lenen materiaal, samenwerkingsverbanden met andere (wetenschappelijke) instellingen, informatisering, ... In Nederland bestaan voor deze functie de HBO-opleiding Informatiedienstverlening en -management en de cursus IDV-2 (Informatie Dienstverlening 2, een vervolg op de MBO-opleiding IDV-1). In Vlaanderen is er een opleiding "Gegradueerde in de Documentatie-, Informatie- en Bibliotheekwetenschappen". Daarnaast wordt ook wel een beroep gedaan op universitair geschoolden, of afgestudeerden van het Hoger onderwijs met ervaring. Zo bestaat er bijvoorbeeld een "Master in de Documentatie- en Bibliotheekwetenschap" aan de Universiteit Antwerpen. Ook bestaat er in Amsterdam een postacademische opleiding Informatiewetenschap.De informatiespecialist helpt bij het methodisch verzamelen van informatie in verschillende bronnen, zowel boeken als digitale databanken.Niet elke informatiespecialist is bibliothecaris, en omgekeerd. Een bibliothecaris kan taken van de informatiespecialist op zich hebben genomen, en vice versa, maar de woorden zijn geen synoniemen van elkaar.Ook in het beroep van bibliothecaris hebben de nieuwe media hun intrede gedaan. Internet, e-mail, e-zines en elektronische publicaties in PDF-formaat nemen een steeds belangrijker plaats in.In grotere organisaties vervullen bibliothecarissen een rol in het attenderen van hun collega's op ontwikkelingen in hun vakgebied. In grote bibliotheken zoals de Koninklijke Bibliotheek of de Albertina is de bibliothecaris tevens directeur.De H. Laurentius van Rome is de patroonheilige van de bibliothecarissen omdat hij als diaken de heilige boeken in bewaring diende te houden.
 • Bibliothekare sind Betreuer und Verwalter von Bibliotheken. Ihnen obliegt die fachliche Erschließung von Wissensgebieten und Beständen der Bibliothek sowie bibliothekarische Managementaufgaben. Bei der Bestandsvermittlung erschöpft sich das Wissen des Bibliothekars nicht allein darin, über den Standort der Medien in seiner Bücherei/Bibliothek Bescheid zu wissen, sondern er vermittelt dem Benutzer auch weitere Quellen, z. B. Datenbanken oder Webseiten, zu denen dieser ansonsten keinen Zugriff hat. Bibliothekare sorgen darüber hinaus auch oft für die notwendige Pressearbeit, organisieren Lesungen und unterstützen die Leseförderung.
 • Liburuzaina liburutegi batean liburu, agiri eta beste elementuen bildumen kudeaketa lanak egin eta erabiltzaileei harrera eta informazioa eskaintzen dizkien pertsona da. Historian, liburuzainaren zeregina liburuak modu egokian gorde ordenatzea izan bada ere, egun bere lan esparrua zabalagoa da eta modu orokorrean informazioaren kudeaketaz arduratzen den profesionala da. Liburuzainaren Munduko Eguna uztailaren 10ean izaten da.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 101860 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21075 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106680442 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:codeCnp
 • 5111 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Bibliothèques
 • Médiathèmes
 • Profession
prop-fr:compétences
 • Communication
 • Information
 • Management
 • Technologie
 • Autres savoirs
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:format
 • x
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • de
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Bertrand Calenge
 • Michel Melot
prop-fr:lienÉditeur
prop-fr:lieu
 • Montréal
 • Paris
prop-fr:légende
 • « Le Bibliothécaire » de Giuseppe Arcimboldo
prop-fr:métiersVoisins
prop-fr:nom
prop-fr:numéroD'édition
 • 11 (xsd:integer)
 • 12 (xsd:integer)
prop-fr:numéroDansCollection
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 64 (xsd:integer)
 • 68 (xsd:integer)
 • 109 (xsd:integer)
 • 314 (xsd:integer)
 • 565 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Bertrand
 • Claudine
 • Michel
 • Yves
 • Guylaine
prop-fr:secteurD'activité
 • Public, privé
prop-fr:texte
 • bibliothèque Anna-Amalia
prop-fr:titre
 • Bibliothécaire, quel métier ?
 • La sagesse du bibliothécaire
 • Le métier de bibliothécaire
 • Profession, bibliothécaire
 • Emplois publics des bibliothèques : concours et formation
prop-fr:trad
 • Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Éditions du Cercle de la Librairie
 • Les Presses de l'Université de Montréal
 • l’Œil neuf éditions
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un bibliothécaire désigne d'une manière générale une personne à qui sont confiées des tâches de gestion des collections documentaires et d'aide aux usagers dans une bibliothèque, mais aussi des fonctions d'administration générale (gestion du personnel, informatique, finances, action culturelle).
 • 司書(ししょ)は、図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことである。図書館学等では厳密には、英語の Librarian に相当する図書館専門職の翻訳語として用いられるが、日本語における一般的な用例としては、図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。日本では、図書館法に規定された日本の法制度上の資格として「司書となる資格」があり、図書館法上の「司書」は図書館法にいう「図書館」(公共図書館)に勤務し、資格を有する図書館専門職員を指す。このほか、図書館法に根拠を持たないけれども法律に基づいて「司書」の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名にみられる「司書」があり、また学校図書館・大学図書館・専門図書館で図書館専門職員に「司書」の職名を与えている場合がある。しかし、これらの公共図書館以外の「司書」は、図書館法にいう「司書となる資格」に基づく司書ではない。
 • Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48), osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
 • Un bibliotecari, documentalista o bibliotecari-documentalista, és una persona que treballa a una biblioteca o unitat d'informació (física o virtual) dedicant-s'hi la gestió de la informació (la seva tria, adquisició, conservació i difusió entre els usuaris del centre).
 • A librarian is a person who works professionally in a library, and may hold a degree in librarianship (known either as library science or library and information science).
 • 사서(司書)란 문헌정보학을 이수하여 도서관에 경영과 관리를 맡으며 문헌을 수집 정리하여 이용자에게 정보를 제공하는 직업이나 사람이다.
 • Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Terdapat berbagai jenis pustakawan, antara lain pustakawan anak, remaja, dewasa, sejarah, hukum, dsb. Pustakawan wanita disebut sebagai pustakawati.
 • Liburuzaina liburutegi batean liburu, agiri eta beste elementuen bildumen kudeaketa lanak egin eta erabiltzaileei harrera eta informazioa eskaintzen dizkien pertsona da. Historian, liburuzainaren zeregina liburuak modu egokian gorde ordenatzea izan bada ere, egun bere lan esparrua zabalagoa da eta modu orokorrean informazioaren kudeaketaz arduratzen den profesionala da. Liburuzainaren Munduko Eguna uztailaren 10ean izaten da.
 • Библиотекарь — профессионал по обработке информации в библиотечной и информационной науках, который выполняет организацию и управление информационными услугами и материалами для всех, кому требуется эта информация. Как правило, библиотекари работают в государственных библиотеках или библиотеках высших или средних учебных заведений, начальных или средних школ, медиа-центрах, библиотеках в рамках предприятий или компаний.
 • Un bibliotecario es un profesional de las bibliotecas. Se trata de una persona que, en el ámbito de una biblioteca o Centro de Documentación desarrolla procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicios para ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la información que necesiten, en sus diferentes formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, videograbación, archivo digital, etc).
 • Könyvtáros az a személy, aki a könyvtárban felhalmozott gyűjtemény gondozásával, gyarapításával, rendszerezésével foglalkozik, és a könyvtárat használókat kiszolgálja, segíti. A könyvtár helyet és forrásokat biztosít a könyvtárosoknak, hogy gyűjtsék, rendezzék az információkat. Ugyanakkor az olvasónak egy olyan teret biztosít, ahol az információ böngészhető, vagy megkereshető és hozzáférhető.
 • Kütüphanecilik, kütüphane işletmesine ve yönetimine ilişkin ilke ve uygulamaları araştıran uzmanlık dalı.Kütüphanelerin Antik Çağdan beri var olmasına karşın, kütüphaneciliğin geçmişi ancak 19. yüzyılın ikinci yarısına değin uzanır.
 • Il bibliotecario è un professionista che opera in una biblioteca fisica o digitale con diverse specializzazioni.
 • Bibliothekare sind Betreuer und Verwalter von Bibliotheken. Ihnen obliegt die fachliche Erschließung von Wissensgebieten und Beständen der Bibliothek sowie bibliothekarische Managementaufgaben. Bei der Bestandsvermittlung erschöpft sich das Wissen des Bibliothekars nicht allein darin, über den Standort der Medien in seiner Bücherei/Bibliothek Bescheid zu wissen, sondern er vermittelt dem Benutzer auch weitere Quellen, z. B.
 • Bibliotecário é um profissional liberal (bacharel, mestre ou doutor) que trata a informação e a torna acessível ao usuário final, independente do suporte informacional. Ele trabalha em bibliotecas centros de documentação e pode gerir redes e sistemas de informação além de gerir recursos informacionais e trabalhar com tecnologia de ponta.
 • Letterlijk betekent het woord bibliothecaris: bewaarder van boeken (uit het Grieks: βιβλίον = boek, θήκη = kist en het Latijn: -arius = degene die iets doet). Een bibliothecaris werkt doorgaans in een bibliotheek.Tegenwoordig is het niet meer een beroep waarin uitsluitend boeken bewaard worden.Er wordt in de Vlaamse en Nederlandse bibliotheekwereld onderscheid gemaakt tussen twee functies op verschillende niveaus: informatiedienstverlening.
rdfs:label
 • Bibliothécaire
 • Bibliotecari
 • Bibliotecario
 • Bibliotecario
 • Bibliotecário
 • Bibliotekarz
 • Bibliothecaris
 • Bibliothekar
 • Könyvtáros
 • Kütüphanecilik
 • Librarian
 • Liburuzain
 • Pustakawan
 • Библиотекарь
 • 司書
 • 사서 (도서관)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:métiersVoisins of
is prop-fr:profession of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of