Le becquerel (symbole : Bq) est l'unité dérivée du Système international (SI) pour l'activité d'un radionucléide et correspond à une désintégration par seconde. Elle est homogène à s−1, l'inverse de la seconde. L'ancienne unité de radioactivité était le curie (Ci); la relation entre les deux unités est la suivante : 1 Ci = 37×109 Bq = 37 GBq, on a donc 1 Bq = 27×10-12 Ci = 27 pCi.↑ 1,0 et 1,1 « Unités ayant des noms spéciaux », sur le site du BIPM, Consulté le 28 février 2008.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le becquerel (symbole : Bq) est l'unité dérivée du Système international (SI) pour l'activité d'un radionucléide et correspond à une désintégration par seconde. Elle est homogène à s−1, l'inverse de la seconde. L'ancienne unité de radioactivité était le curie (Ci); la relation entre les deux unités est la suivante : 1 Ci = 37×109 Bq = 37 GBq, on a donc 1 Bq = 27×10-12 Ci = 27 pCi.
 • Беккере́ль (русское обозначение: Бк; международное: Bq) — единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ). Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад. Беккерель — производная единица, имеющая специальные наименование и обозначение, через основные единицы СИ выражается следующим образом: Бк = с−1.Единица названа в честь французского учёного Антуана Анри Беккереля. Название принято XV Генеральной конференцией по мерам и весам в 1975 году. В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы беккерель пишется со строчной буквы, а её обозначение «Бк» — с заглавной.Во всех случаях, когда речь идёт об измерении радиоактивности, предпочтительно использовать беккерель вместо с−1. Это правило принято для того, чтобы предотвратить неправильную интерпретацию и привлечь внимание к возможной опасности измеренной величины для здоровья людей.Беккерель — очень маленькая единица измерения, на практике, как правило, используются кратные единицы, образованные с помощью десятичных приставок. Однако в исследованиях крайне редких радиоактивных процессов используются и дольные единицы (милли- и микробеккерели).Для измерения активности используется также внесистемные единицы измерения кюри и (в последнее время редко) резерфорд: 1 Ки = 3,7·1010 Бк (точно). 1 Бк ≈ 2,703·10−11 Ки. 1 Рд = 1·106 Бк (точно) = 1 МБк. 1 Бк = 1·10−6 Рд (точно).Для измерения удельной (массовой), объёмной и поверхностной активности используются соответственно единицы беккерель на килограмм (Бк/кг), беккерель на кубический метр (Бк/м3), беккерель на квадратный метр (Бк/м2), а также их различные производные (Бк/г, Бк/т; Бк/л, Бк/см3; Бк/м2 и т. д.).
 • 베크렐 (Becquerel, 기호 ㏃)은 방사능 활동의 양을 나타내는 단위로서, 국제 표준 단위이다. 1초에 방사성 붕괴가 1번 일어날 때 1베크렐이다.이전에는 단위로 퀴리(Ci)를 썼다. 1퀴리는 3.7×1010 베크렐이다. (37 GBq). 베크렐이라는 이름은 방사선을 발견해 피에르 퀴리와 마리 퀴리 함께 노벨 상을 수상한 앙투안 앙리 베크렐의 이름을 따 지어졌다. 테라베크렐은 1조베크렐을 말한다.
 • Becquerel (símbolo Bq) é a unidade de medida no Sistema Internacional (SI) para radioatividade, definido como sendo a quantidade de material no qual um núcleo decai por segundo. É portanto equivalente a s-1. A medida anterior era o Curie (Ci), definido como 3.7×1010 becquerels, ou 37GBq. O nome dessa unidade é em homenagem ao físico Henri Becquerel, ganhador de um Prêmio Nobel, juntamente com Pierre e Marie Curie, pelo trabalhos deles na descoberta da radioatividade.
 • Becquerel (značka Bq) je jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření v soustavě SI. Je pojmenovaná po francouzském fyzikovi Henri Becquerelovi, který radioaktivitu objevil.Také je možné ji označit zjednodušeně jako aktivitu zdroje.
 • Il becquerel (simbolo Bq) è l'unità di misura del Sistema internazionale dell'attività di un radionuclide (spesso chiamata in modo non corretto radioattività), ed è definita come l'attività di un radionuclide che ha un decadimento al secondo. Perciò dimensionalmente equivale a s−1.1 Bq equivale a 1 disintegrazione al secondo.Equivalenze rispetto alle vecchie unità: 1 Rd = 1 MBq 1 Ci = 37 GBqIl becquerel deve il suo nome a Antoine Henri Becquerel, che nel 1903 vinse il premio Nobel insieme a Marie Curie e Pierre Curie per il loro pionieristico lavoro sulla radioattività.
 • Becquerel (simbol: Bq) adalah satuan turunan SI untuk keradioaktifan, dan didefiniskan sebagai keaktifan sejumlah bahan radioaktif atau hilangnya satu nukleus setiap detiknya. Oleh karena itu, Becquerel sama dengan s-1. Satuan lama untuk radioaktivitas adalah curie (Ci), yang didefinisikan sebagai 37×109 becquerel atau 37 GBq.Nama Becquerel diambil dari nama Henri Becquerel, yang berbagi Penghargaan Nobel dengan Marie Curie untuk karya-karya mereka dalam menemukan radioaktivitas.
 • El becquerel, de símbol Bq, és la unitat de mesura de l'activitat radioactiva del Sistema internacional. Es tracta d'una unitat derivada que es defineix el nombre de desintegracions nuclears que ocorren en una certa quantitat d'una substància durant un segon. A una massa fixa de material radioactiu la radioactivitat, el nombre de becquerels canvia al llarg del temps. El becquerel només mesura el nombre de desintegracions per segon, la perillositat d'aquesta activitat radioactiva dependrà de l'energia i de la natura de les partícules emeses.
 • ベクレル(英語:becquerel、記号: Bq)とは、放射性物質が1秒間に崩壊する原子の個数(放射能)を表す単位である。たとえば、ある放射性物質について8秒間に原子が370個だけ崩壊するのであれば、その放射性物質の放射能は46.25ベクレル(Bq)である。
 • The becquerel (symbol Bq) (pronounced: 'be-kə-rel) is the SI derived unit of radioactivity. One Bq is defined as the activity of a quantity of radioactive material in which one nucleus decays per second. The Bq unit is therefore equivalent to an inverse second, s−1. The becquerel is named after Henri Becquerel, who shared a Nobel Prize with Pierre and Marie Curie in 1903 for their work in discovering radioactivity.
 • A becquerel (jele: Bq) ('be-kə-rel) a radioaktivitás SI származtatott egysége. Definíció szerint egy becquerel az aktivitása annak a radioaktív anyagnak, amelyben másodpercenként egy atommag bomlik el. A becquerel tehát egyenértékű az inverz másodperccel: s−1. A mértékegység névadója Henri Becquerel francia fizikus, aki 1903-ban megosztott Nobel-díjat kapott Pierre és Marie Curie-vel, elismerve ezzel a radioaktivitás felfedezése terén tett munkájukat.
 • De becquerel is de SI-eenheid voor radioactiviteit, wordt aangegeven met Bq en beschrijft het aantal atoomkernen dat per seconde radioactief vervalt. De eenheid is genoemd naar Antoine Henri Becquerel.
 • Бекерел е SI единицата за измерване на радиоактивност, която представлява отношението на средния брой спонтанни ядрени превръщания (разпадания) в радиоактивния източник за единица интервал от време. Тя носи името на френския учен Анри Бекерел, откривателят на естествената радиоактивност. 1 Bq = 1 s -1. В литературата все още се среща старата единица кюри (Ci), като 1 Ci = 3,7.1010 Bq.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 12061 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9053 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 66 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110193485 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:enUnités
prop-fr:quantité
prop-fr:symbole
 • Bq
prop-fr:système
prop-fr:unité
 • Becquerel
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • becquerel
prop-fr:wiktionaryTitre
 • becquerel
 • becquerel
prop-fr:éponyme
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le becquerel (symbole : Bq) est l'unité dérivée du Système international (SI) pour l'activité d'un radionucléide et correspond à une désintégration par seconde. Elle est homogène à s−1, l'inverse de la seconde. L'ancienne unité de radioactivité était le curie (Ci); la relation entre les deux unités est la suivante : 1 Ci = 37×109 Bq = 37 GBq, on a donc 1 Bq = 27×10-12 Ci = 27 pCi.↑ 1,0 et 1,1 « Unités ayant des noms spéciaux », sur le site du BIPM, Consulté le 28 février 2008.
 • 베크렐 (Becquerel, 기호 ㏃)은 방사능 활동의 양을 나타내는 단위로서, 국제 표준 단위이다. 1초에 방사성 붕괴가 1번 일어날 때 1베크렐이다.이전에는 단위로 퀴리(Ci)를 썼다. 1퀴리는 3.7×1010 베크렐이다. (37 GBq). 베크렐이라는 이름은 방사선을 발견해 피에르 퀴리와 마리 퀴리 함께 노벨 상을 수상한 앙투안 앙리 베크렐의 이름을 따 지어졌다. 테라베크렐은 1조베크렐을 말한다.
 • Becquerel (símbolo Bq) é a unidade de medida no Sistema Internacional (SI) para radioatividade, definido como sendo a quantidade de material no qual um núcleo decai por segundo. É portanto equivalente a s-1. A medida anterior era o Curie (Ci), definido como 3.7×1010 becquerels, ou 37GBq. O nome dessa unidade é em homenagem ao físico Henri Becquerel, ganhador de um Prêmio Nobel, juntamente com Pierre e Marie Curie, pelo trabalhos deles na descoberta da radioatividade.
 • Becquerel (značka Bq) je jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření v soustavě SI. Je pojmenovaná po francouzském fyzikovi Henri Becquerelovi, který radioaktivitu objevil.Také je možné ji označit zjednodušeně jako aktivitu zdroje.
 • Becquerel (simbol: Bq) adalah satuan turunan SI untuk keradioaktifan, dan didefiniskan sebagai keaktifan sejumlah bahan radioaktif atau hilangnya satu nukleus setiap detiknya. Oleh karena itu, Becquerel sama dengan s-1. Satuan lama untuk radioaktivitas adalah curie (Ci), yang didefinisikan sebagai 37×109 becquerel atau 37 GBq.Nama Becquerel diambil dari nama Henri Becquerel, yang berbagi Penghargaan Nobel dengan Marie Curie untuk karya-karya mereka dalam menemukan radioaktivitas.
 • ベクレル(英語:becquerel、記号: Bq)とは、放射性物質が1秒間に崩壊する原子の個数(放射能)を表す単位である。たとえば、ある放射性物質について8秒間に原子が370個だけ崩壊するのであれば、その放射性物質の放射能は46.25ベクレル(Bq)である。
 • The becquerel (symbol Bq) (pronounced: 'be-kə-rel) is the SI derived unit of radioactivity. One Bq is defined as the activity of a quantity of radioactive material in which one nucleus decays per second. The Bq unit is therefore equivalent to an inverse second, s−1. The becquerel is named after Henri Becquerel, who shared a Nobel Prize with Pierre and Marie Curie in 1903 for their work in discovering radioactivity.
 • A becquerel (jele: Bq) ('be-kə-rel) a radioaktivitás SI származtatott egysége. Definíció szerint egy becquerel az aktivitása annak a radioaktív anyagnak, amelyben másodpercenként egy atommag bomlik el. A becquerel tehát egyenértékű az inverz másodperccel: s−1. A mértékegység névadója Henri Becquerel francia fizikus, aki 1903-ban megosztott Nobel-díjat kapott Pierre és Marie Curie-vel, elismerve ezzel a radioaktivitás felfedezése terén tett munkájukat.
 • De becquerel is de SI-eenheid voor radioactiviteit, wordt aangegeven met Bq en beschrijft het aantal atoomkernen dat per seconde radioactief vervalt. De eenheid is genoemd naar Antoine Henri Becquerel.
 • Бекерел е SI единицата за измерване на радиоактивност, която представлява отношението на средния брой спонтанни ядрени превръщания (разпадания) в радиоактивния източник за единица интервал от време. Тя носи името на френския учен Анри Бекерел, откривателят на естествената радиоактивност. 1 Bq = 1 s -1. В литературата все още се среща старата единица кюри (Ci), като 1 Ci = 3,7.1010 Bq.
 • Il becquerel (simbolo Bq) è l'unità di misura del Sistema internazionale dell'attività di un radionuclide (spesso chiamata in modo non corretto radioattività), ed è definita come l'attività di un radionuclide che ha un decadimento al secondo.
 • El becquerel, de símbol Bq, és la unitat de mesura de l'activitat radioactiva del Sistema internacional. Es tracta d'una unitat derivada que es defineix el nombre de desintegracions nuclears que ocorren en una certa quantitat d'una substància durant un segon. A una massa fixa de material radioactiu la radioactivitat, el nombre de becquerels canvia al llarg del temps.
 • Беккере́ль (русское обозначение: Бк; международное: Bq) — единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ). Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад. Беккерель — производная единица, имеющая специальные наименование и обозначение, через основные единицы СИ выражается следующим образом: Бк = с−1.Единица названа в честь французского учёного Антуана Анри Беккереля.
rdfs:label
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel
 • Becquerel (Einheit)
 • Becquerel (eenheid)
 • Becquerel (unitat)
 • Bekerel
 • Bekerel
 • Бекерел
 • ベクレル
 • 베크렐
 • Беккерель (единица измерения)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of