PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Première bataille de l'Atlantique s'est déroulée dans l'Atlantique Nord pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, et a connu un paroxysme en 1917. Elle marque la première étape d'un nouveau type de guerre navale qui se reproduira lors de la Seconde bataille de l'Atlantique (1939-1945), et qui est marqué essentiellement par une relative inactivité des cuirassés, la guerre sous-marine menée par les U-Boote et la formation de convois pour protéger les navires marchands.
 • De Eerste Slag om de Atlantische Oceaan is een verzamelnaam voor de maritieme conflicten die zijn uitgevochten in de Atlantische Oceaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het duurde de gehele Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918. Belangrijke aspecten waren onder andere de U-bootcampagne, konvooien en blokkades van burgerhavens.De belangrijkste treffens waren de slag bij Helgoland, de Slag bij de Doggersbank (1915), de grote Slag bij Jutland in het Skagerrak, de tweede slag bij Helgoland, een mislukte poging van de Duitsers om de blokkade van Wilhelmshaven te doorbreken, vergelijkbaar met de blokkades Zeebrugge en Oostende, waarmee de Britten probeerden om de Duitse onderzeeboten vanuit Brugge te blokkeren. Zie hiervoor: de aanval op de haven van Zeebrugge, de eerste- en de tweede aanval op de haven van Oostende.
 • Atlantik Cephesi, genelde Britanya Adaları ve Atlantik Okyanusu'nda geçen deniz muharebelerinden oluşur. Birleşik Krallık, nüfusunu beslemek ve savaş endüstrisini desteklemek için ithalata bağımlıydı; Alman donanması bu bağı kesmek için denizaltılar ile bir blok uygulamaya çalıştı.Alman İmparatorluğu'nun hammadde eksikliği Atlantik Okyanusu'nda yeni sömürgeler aramak için bir neden olmaya başlamıştı. Aynı amaç içerisinde olan Birleşik Krallık ise Atlantik Okyanusu'nu Alman U-bootlarından temizleyip tek başına Atlantik'e sahip olmak istiyordu. Bunun sonucunda İngiliz Kraliyet Donanması ve Kaiserliche Marine arasında deniz savaşları başladı. Almanların Atlantik'te İngilizlere yardıma gelen Amerikan gemilerine saldırması üzerine Amerika Birleşik Devletleri I. Dünya Savaşı'na resmen katıldı. Sadece İngiliz Kraliyet Donanması'nın yanı sıra Japon İmparatorluk Donanması, Amerikan Donanması, Brazilya Donanması, İtalyan Donanması ve Fransız Donanması İtilaf Devletleri safında Atlantik'teki deniz savaşlarına katılmıştır.
 • Битва за Атлантику (Первая битва за Атлантику, в отличие от кампании в рамках Второй мировой войны) — военная кампания Первой мировой войны, борьба Великобритании и её союзников с Германией за коммуникации и господство в Атлантическом океане и прилегающих к нему морях. Основной целью Германии было нарушение атлантических коммуникаций Великобритании и установка её морской блокады. Основной целью Великобритании была защита коммуникаций и установка морской блокады Германии.
 • Wojna podwodna 1914-1918 – pierwsze w historii starcie na dużą skalę flot podwodnych świata oraz sił zwalczania okrętów podwodnych podczas I wojny światowej.W momencie wybuchu I wojny światowej brytyjska Royal Navy i francuska Marine Nationale były największymi na świecie użytkownikami okrętów podwodnych; każda z tych flot miała dwukrotnie więcej okrętów podwodnych niż flota cesarskich Niemiec. Ówczesna flota rosyjska miała stosunkowo długą tradycję operacji podwodnych, jej siły były jednak podzielone między Bałtyk i Morze Czarne. Żadna z flot nie posiadała klarownej doktryny użycia swoich sił podwodnych, ani rzeczywistej świadomości, w jakim kierunku mogą rozwinąć się przyszłe wojenne operacje podwodne.Główne brytyjskie siły podwodne z najnowocześniejszymi okrętami dalekiego zasięgu skupione były w 8. Flotylli Okrętów Podwodnych bazującej w Harwich. Podstawowym zadaniem tych okrętów były ofensywne patrole wzdłuż wybrzeży Niemiec. Starsze okręty o krótszym zasięgu rozmieszczone były w Grimsby, Dover i w Portsmouth, zaś ich zadaniem były patrole o charakterze defensywnym wzdłuż wschodniego i południowego wybrzeża. Francuskie okręty podwodne operowały początkowo w kanale La Manche, w celu tworzenia bariery ochraniającej transporty wojsk z Afryki Północnej do metropolii francuskiej. Flota brytyjska podjęła kilka prób współdziałania okrętów podwodnych z jednostkami nawodnymi w celu zastawienia pułapki i zniszczenia niemieckiej Hochseeflotte, operacje te nie były zbyt udane, jednak Morze Północne z niemieckimi liniami transportowymi stało się w trakcie wojny regularnym miejscem patroli brytyjskich okrętów podwodnych. Jednostki te odniosły pewne sukcesy, zmuszając Niemców do ostrożności w swoich operacjach, jednakże ogólnie nie były zbyt efektywne. Rosja miała na Bałtyku 8 jednostek, z których jednak jedynie jedna zdolna była do prowadzenia działań o większym zasięgu, stąd też Wielka Brytania wysłała na Bałtyk swoje okręty: E1 i E9 celem atakowania linii komunikacyjnych między Szwecją a Niemcami. W roku 1915 liczba okrętów brytyjskich na Bałtyku zwiększyła się o cztery kolejne jednostki. 19 sierpnia 1915 roku E1 uszkodził krążownik liniowy „Von der Tann”, a 23 października E8 zniszczył krążownik pancerny „Prinz Adalbert”. Dodatkowo, brytyjskie i rosyjskie okręty podwodne zatopiły bądź zajęły 17 frachtowców, zaś 4 inne zmusiły do wejścia na mieliznę. To wszystko skłoniło marynarki wojenne Szwecji i Niemiec do podjęcia wysiłku konwojowania statków, co spowodowało radykalne zmniejszenie strat.Angielsko-francuski atak na Dardanele w kwietniu 1915 roku spowodował wysłanie okrętów na Morze Marmara w celu atakowania tureckiego transportu morskiego i okrętów wspierających. Próbę przejścia podjęło 13 okrętów, udało się to jedynie czterem jednostkom, a po cztery okręty z każdej floty zostały zatopione. Okręty podwodne zatopiły jednak turecki pancernik „Hayreddin Barbarossa”, okręt obrony wybrzeża „Messudiyeh”, 6 mniejszych okrętów, 55 statków handlowych i 148 żaglowców, choć niektóre z tych następnie zostały uratowane. Aż do wybuchu rewolucji w Rosji działania przeciw flocie tureckiej prowadziła także rosyjska marynarka wojenna, której działalność na Morzu Czarnym spowodowała poważne zakłócenia dostaw węgla dla floty w Stambule, co znacznie obniżyło jej sprawność bojową.W 1914 roku Francja wysłała okręty podwodne na Adriatyk, tracąc przy tym usiłujący 8 grudnia przeniknąć do austriackiej bazy w Pula okręt „Curie” typu Brumaire. Po przystąpieniu do wojny Włoch do 6 jednostek francuskich dołączyło około 20 okrętów włoskich. Obie strony konfliktu prowadziły na Adriatyku operacje polegające na ataku z zaskoczenia i ucieczce, w których operacje okrętów podwodnych odegrały niepoślednią rolę, choć nie odniosły wielkich sukcesów – łącznie zatopiły 6 małych okrętów wojennych i mniej niż 50 statków, tracąc przy tym 12 własnych jednostek.Alianckie jednostki podwodne wzięły udział także w działaniach przeciwpodwodnych. Między majem a październikiem 1915 roku Wielka Brytania rozpoczęła działania przy pomocy okrętów podwodnych holowanych przez uzbrojone trawlery. Po wykryciu niemieckiego U-Boota, holowany okręt podwodny miał przeprowadzać atak na jednostkę niemiecką. Brytyjczycy szybko jednak zarzucili tę taktykę, gdyż Niemcy zorientowali się w jej założeniach. W ostatnich dwóch latach wojny walka przeciwpodwodna stała się jednak podstawowym zadaniem brytyjskich okrętów podwodnych, w marcu 1918 roku wzmocnionych przez jednostki US Navy. Wspólna kampania wokół Wysp Brytyjskich przyniosła efekt w postaci 13 zatopionych U-Bootów – na 390 prób ataku. Niska skuteczność była w pierwszym rzędzie konsekwencją niewielkiej prędkości podwodnej. Doprowadziło to do rozwoju nowego typu jednostek typu R, których prędkość podwodna niemal dwukrotnie przekraczała prędkość na powierzchni. Okręty te weszły jednak do służby zbyt późno, aby wywrzeć wpływ na przebieg wojny.W momencie wybuchu wojny w 1914 roku zarówno Niemcy, jak i Austro-Węgry miały małe, ale relatywnie nowoczesne floty podwodne (31 operacyjnie czynnych U-Bootów we flocie niemieckiej i 5 jednostek Austro-Węgier). Podobnie jak alianci, państwa te nie miały jasnej doktryny wykorzystania tej klasy okrętów. Niemcy przyjęły jednak strategię kleinkriegu, starając się postawić jednostki Grand Fleet w niekorzystnej sytuacji i zmniejszyć brytyjską flotę za pomocą min i okrętów podwodnych. W 1914 roku niemieckie U-Booty zademonstrowały większą zdolność bojową niż wskazywały na to przedwojenne ćwiczenia, odnosząc znaczące sukcesy. 5 września 1914 roku niemiecki U-21 zatopił należący do Royal Navy lekki krążownik HMS „Pathfinder”, co stanowiło pierwsze w historii zatopienie wrogiego okrętu za pomocą torpedy wystrzelonej spod wody. Najbardziej spektakularnym sukcesem tego okresu było zatopienie 22 września trzech brytyjskich krążowników pancernych HMS „Aboukir”, „Hogue” i „Cressy”. Dowodzony przez Ottona Weddigena U-9 zatopił je w ciągu mniej niż godziny. Royal Navy szybko doszła do przekonania, że niemieckie okręty podwodne są największym zagrożeniem dla jej prymatu. Niezależnie od tego sukcesu, już w 1915 roku stało się jasnym, że strategia kleinkriegu nie jest skuteczna. Przyjęta przez Royal Navy strategia dalekiej blokady efektywnie zamykała Niemcom dostęp do większości zagranicznych linii komunikacyjnych, podczas gdy Great Fleet – trzymając się daleko od pułapek zastawianych przez niemieckie okręty – skutecznie odcinała Hochseeflotte, poważnie jej szkodząc.Niemieckie okręty podwodne nie przeprowadziły żadnej skoordynowanej kampanii przeciw statkom handlowym aliantów: transport do Francji Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, a następnie zaopatrzenia dla niego, został przeprowadzony praktycznie bez przeszkód ze strony niemieckiej floty. Niemieckie okręty podwodne zademonstrowały jednak, że U-Booty mogą być efektywne w tej roli, nawet uwzględniając ograniczenia wynikające z Deklaracji Londyńskiej z 1909 roku, która nakładała na okręty wojenne obowiązek brania na pokłada załóg statków i pasażerów, bądź zapewnienia im bezpieczeństwa w inny sposób przed zatopieniem. Wzrastająca liczba oficerów niemieckiej marynarki, podobnie jak polityków i biznesmenów, zaczęła postulować „kontrblokadę” Wielkiej Brytanii, z użyciem okrętów podwodnych do ataku i zatapiania wszystkich brytyjskich i neutralnych statków dowożących towary na wyspy. Rząd niemiecki zdawał sobie sprawę z reperkusji wiążących się z atakowaniem jednostek państw naturalnych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, uznał jednak w końcu, że sprawa warta jest podjęcia ryzyka. 4 lutego 1915 roku wody wokół Wielkiej Brytanii i Irlandii, włączając w to cały kanał La Manche i zachodnią część Morza Północnego, ogłoszone zostały „strefą wojny”, wewnątrz której zatopiony zostanie każdy statek transportowy, brytyjski bądź neutralny, bez zastosowania środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa załogom i pasażerom. W ten sposób, dysponując bardzo ograniczonymi zasobami, marynarka niemiecka rozpoczęła swoja pierwszą nieograniczona wojnę podwodną przeciw żegludze handlowej, zaś skierowane do wszystkich państw i armatorów wyraźne ostrzeżenie przed wpływaniem w zamknięty obszar wokół wysp brytyjskich, dawało się prawnie pogodzić z postanowieniami Deklaracji Londyńskiej i zdaniem wielu zaspakajało wynikające z niej wymagania.Niemiecka flota dysponowała zasadniczo nie więcej niż 25 operacyjnymi okrętami podwodnymi, z których jedynie około 1/3 była w każdym czasie na swoich pozycjach bojowych. Kampania rozpoczęła się 28 lutego i niezależnie od małej liczby dostępnych okrętów przebiegała bardzo dobrze. Tylko w marcu Niemcy zatopili 29 statków o łącznym tonażu 89 500 BRT, 33 statki (38 600 BRT) w kwietniu, 53 (126 900 BRT) w maju, 114 (115 291 BRT) w czerwcu, 86 (98 005 BRT) w lipcu, 107 (182 772 BRT) w sierpniu i 58 statków (136 048 BRT) we wrześniu. Brytyjska flota zatopiła wprawdzie 15 U-Bootów, w tym samym czasie jednak Niemcy wprowadzili do służby 25 nowych okrętów. Niemieckie poczynania wywołały ostre reperkusje w stosunkach z państwami neutralnymi, toteż Niemcy zaproponowały krajom neutralnym odszkodowania, a następnie zakazały ataków na ich jednostki. Największym jednak ciosem dla niemieckiej nieograniczonej wojny podwodnej było zatopienie bez ostrzeżenia liniowca „Lusitania”. Dowodzony przez Waltera Schwiegera U-20, 7 maja 1915 roku zatopił pasażerski transatlantyk, w wyniku czego śmierć poniosło 1201 pasażerów i członków załogi, w tym 128 obywateli USA, co spowodowało wielki zatarg dyplomatyczny z USA, wzmocniony jeszcze przez storpedowanie bez ostrzeżenia amerykańskiego statku „Nebraskan”. W efekcie kanclerz Bethmann-Hollweg zakazał wszelkich ataków na duże statki pasażerskie bez względu na banderę, pod jaką płyną. Kiedy dowódcą niemieckiej marynarki został Henning von Holtzendorff, 18 września 1915 roku zatrzymał on większość operacji niemieckich U-Bootów przeciwko statkom. Ograniczył on także wszelkie inne operacje do zasad wynikających z Deklaracji Londyńskiej, kończąc nieograniczoną wojnę podwodną. Do września 1915 roku Brytyjczycy stracili statki o łącznym tonażu 1 294 000 BRT, jednak tonaż nowo wybudowanych do tego czasu statków wyniósł 1 233 000 BRT, a zajęte statki nieprzyjacielskie dodały do tego bilansu dodatkowe 682 000 ton. W ograniczonej kampanii podwodnej między październikiem 1915 a lutym 1916 roku, U-Booty zatopiły 209 statków o łącznym tonażu 506 026 BRT. 29 lutego, zezwolono niemieckim okrętom na ataki bez ostrzeżenia na uzbrojone statki handlowe, przez co wojna morska ponownie uległa zaostrzeniu. Zatopienie bez ostrzeżenia francuskiego parowca „Sussex”, w wyniku czego śmierć poniosło 50 pasażerów i członków załogi, ponownie zaostrzyło stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, w związku z czym 24 kwietnia Holtzendorff przywrócił swój rozkaz nakazujący niemieckim okrętom działanie zgodnie z postanowieniami Deklaracji Londyńskiej.Decyzja o ponownym rozpoczęciu kampanii nieograniczonej zapadła 9 stycznia 1917 roku, po brytyjskiej odmowie zawarcia pokoju w Europie Zachodniej. Tym razem w kampanii wzięło udział już około 120 okrętów podwodnych, a straty brytyjskie natychmiast wzrosły dramatycznie, do 564 497 BRT w marcu i 860 334 BRT w kwietniu, przy stracie zaledwie niemieckich 9 okrętów podwodnych. Wprowadzenie przez Wielką Brytanię systemu konwojów spowodowało znaczny spadek strat, z 696 725 ton w czerwcu do 302 599 BRT w listopadzie 1917 roku. Rosły niemieckie straty – w 1918 roku, aż do zawieszenia broni 11 listopada, niemieckie okręty zatopiły łącznie 2 753 882 BRT przy stratach własnych wynoszących 120 jednostek. Sytuacja ta doprowadziła do załamania się niemieckiej kampanii nieograniczonej wojny podwodnej.== Uwagi ==== Przypisy ==
 • The U-boat Campaign from 1914 to 1918 was the World War I naval campaign fought by German U-boats against the trade routes of the Entente Powers. It took place largely in the seas around the British Isles and in the Mediterranean.The German Empire relied on imports for food and domestic food production (especially fertilizer) and the United Kingdom relied heavily on imports to feed its population, and both required raw materials to supply their war industry; the powers aimed, therefore, to blockade one another. The British had the Royal Navy which was superior in numbers and could operate on most of the world's oceans because of the British Empire, whereas the Imperial German Navy surface fleet was mainly restricted to the German Bight, and used commerce raiders and unrestricted submarine warfare to operate elsewhere.[citation needed]In the course of events, German U-boats sunk almost 5,000 ships with nearly 13 million gross register ton, losing 178 boats and about 5,000 men in combat.
 • La Campaña de los U-Boote fue una campaña naval en el marco de la Primera Guerra Mundial desarrollada entre 1914 y 1918. En ella lucharon por el lado de las Potencias Centrales los U-Boote, nombre que recibían los submarinos alemanes, y el resto de la flota de superficie alemana, la Kaiserliche Marine. Por el lado de la Entente Cordiale destacó la Royal Navy británica. Esta campaña tomó un carácter mundial, desarrollándose por todos los mares del mundo, destacando el Atlántico Norte y el mar Mediterráneo. El objetivo fundamental de ambos combatientes era el bloqueo marítimo a su enemigo y la cancelación de sus rutas comerciales.El Imperio Alemán recurría a las importaciones para alimentar a su población, así como la producción de alimentos y productos químicos como fertilizantes, mientras el Reino Unido recurría a ellas para la importación de alimentos y materias primas para su industria. Por lo tanto, estas potencias trataron de bloquearse entre sí. Los británicos eran dueños de los mares desde hacía más de un siglo, contando con mayores y mejores navíos de superficie que cualquier otra nación; a esto había que añadirle un vasto imperio colonial que abarcaba una sexta parte de todas las tierras emergidas. Por su parte los alemanes disponían de la Kaiserliche Marine, una moderna y numerosa flota de superficie y un gran número de submarinos (U-Boote).Durante el desarrollo de la contienda los intentos alemanes por bloquear Gran Bretaña con sus submarinos fueron en vano, mientras el Imperio Británico sí consiguió mantener un exitoso bloqueo sobre las costas alemanas, contribuyendo de manera decisiva a su derrota militar en 1918. Durante toda la guerra sólo hubo una batalla naval de importancia, la batalla de Jutlandia.
 • Pertempuran Atlantik pertama merupakan kampanye U-boat pada Perang Dunia I.Kampanye U-Boat (Perang Dunia I) (1914-1918) adalah kampanye laut diprakarsai oleh Jerman terhadap rute perdagangan dari Entente Powers. Ini terutama terjadi di sekitar Kepulauan Inggris dan di Mediterania. Kekaisaran Jerman dan Inggris Raya sangat bergantung pada impor untuk memberi makan penduduk mereka dan suplai industri perang mereka, sehingga keduanya bertujuan untuk blokade satu sama lain. Inggris memiliki Angkatan Laut Kerajaan yang unggul dalam jumlah sedangkan Jerman, armada angkatan laut Kaiserliche terbatas pada Teluk Jerman, dan digunakan perdagangan perampok dan peperangan kapal selam tak terbatas. Blokade Jerman yang sukses menyumbang kekalahan militer pada tahun 1918, dan, berpengaruh sampai dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Versailles pada pertengahan 1919.
dbpedia-owl:depictionDescription
 • U-Bootclasse UC-1
dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • Échec de la tentative allemande de blocus du Royaume-Uni
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 155169 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12942 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 94 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108970937 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1967 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:conflit
 • Première bataille de l'Atlantique
prop-fr:date
 • Octobre 1914 à 1918
prop-fr:forces
 • 20 (xsd:integer)
 • 345 (xsd:integer)
 • Nombreux destroyers
prop-fr:guerre
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • Échec de la tentative allemande de blocus du Royaume-Uni
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Paul Chack
prop-fr:lienÉditeur
 • Éditions France-Empire
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Océan Atlantique nord et sud, mer Méditerranée
prop-fr:légende
 • U-Boot classe UC-1
prop-fr:nom
 • Chack
 • Dallies-Labourdette
 • Guierre
 • Lepotier
prop-fr:numéroDansCollection
 • A177
prop-fr:pertes
 • 178 (xsd:integer)
 • Environ alliés et neutres
prop-fr:prénom
 • Maurice
 • Jean-Philippe
 • Paul
 • Adolphe-Auguste
prop-fr:titre
 • Bataille de l'Atlantique, la victoire des convois
 • Bateaux-pièges
 • Les U-Boote du Kaiser
 • Marins à la bataille
prop-fr:tome
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Éditions J'ai lu
 • Éditions France-Empire
 • Histoire et collections
 • Éditions du Gerfaut
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Première bataille de l'Atlantique s'est déroulée dans l'Atlantique Nord pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, et a connu un paroxysme en 1917. Elle marque la première étape d'un nouveau type de guerre navale qui se reproduira lors de la Seconde bataille de l'Atlantique (1939-1945), et qui est marqué essentiellement par une relative inactivité des cuirassés, la guerre sous-marine menée par les U-Boote et la formation de convois pour protéger les navires marchands.
 • Битва за Атлантику (Первая битва за Атлантику, в отличие от кампании в рамках Второй мировой войны) — военная кампания Первой мировой войны, борьба Великобритании и её союзников с Германией за коммуникации и господство в Атлантическом океане и прилегающих к нему морях. Основной целью Германии было нарушение атлантических коммуникаций Великобритании и установка её морской блокады. Основной целью Великобритании была защита коммуникаций и установка морской блокады Германии.
 • The U-boat Campaign from 1914 to 1918 was the World War I naval campaign fought by German U-boats against the trade routes of the Entente Powers.
 • De Eerste Slag om de Atlantische Oceaan is een verzamelnaam voor de maritieme conflicten die zijn uitgevochten in de Atlantische Oceaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het duurde de gehele Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918.
 • La Campaña de los U-Boote fue una campaña naval en el marco de la Primera Guerra Mundial desarrollada entre 1914 y 1918. En ella lucharon por el lado de las Potencias Centrales los U-Boote, nombre que recibían los submarinos alemanes, y el resto de la flota de superficie alemana, la Kaiserliche Marine. Por el lado de la Entente Cordiale destacó la Royal Navy británica.
 • Pertempuran Atlantik pertama merupakan kampanye U-boat pada Perang Dunia I.Kampanye U-Boat (Perang Dunia I) (1914-1918) adalah kampanye laut diprakarsai oleh Jerman terhadap rute perdagangan dari Entente Powers. Ini terutama terjadi di sekitar Kepulauan Inggris dan di Mediterania. Kekaisaran Jerman dan Inggris Raya sangat bergantung pada impor untuk memberi makan penduduk mereka dan suplai industri perang mereka, sehingga keduanya bertujuan untuk blokade satu sama lain.
 • Atlantik Cephesi, genelde Britanya Adaları ve Atlantik Okyanusu'nda geçen deniz muharebelerinden oluşur. Birleşik Krallık, nüfusunu beslemek ve savaş endüstrisini desteklemek için ithalata bağımlıydı; Alman donanması bu bağı kesmek için denizaltılar ile bir blok uygulamaya çalıştı.Alman İmparatorluğu'nun hammadde eksikliği Atlantik Okyanusu'nda yeni sömürgeler aramak için bir neden olmaya başlamıştı.
 • Wojna podwodna 1914-1918 – pierwsze w historii starcie na dużą skalę flot podwodnych świata oraz sił zwalczania okrętów podwodnych podczas I wojny światowej.W momencie wybuchu I wojny światowej brytyjska Royal Navy i francuska Marine Nationale były największymi na świecie użytkownikami okrętów podwodnych; każda z tych flot miała dwukrotnie więcej okrętów podwodnych niż flota cesarskich Niemiec.
rdfs:label
 • Bataille de l'Atlantique (1917)
 • Atlantik Cephesi (I. Dünya Savaşı)
 • Campaña de los U-Boote
 • Eerste Slag om de Atlantische Oceaan
 • Pertempuran Atlantik Pertama
 • U-boat Campaign (World War I)
 • Wojna podwodna 1914-1918
 • Битва за Атлантику (1914—1918)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Première bataille de l'Atlantique
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:faitsD'armes of
is prop-fr:guerre of
is foaf:primaryTopic of