Штурм форта Вашингтон — комбинированная операция британской армии и флота; состоялась под Нью-Йорком 16 ноября 1776 года, в ходе Американской войны за независимость от Великобритании. Закончилась решительной победой Британии, в результате которой сдался весь гарнизон форта Вашингтон, расположенного недалеко от северной оконечности острова Манхэттен.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Bitwa o Fort Washington – starcie zbrojne, które miało miejsce 16 listopada 1776 roku w czasie kampanii nowojorskiej, podczas Amerykańskiej Wojny o Niepodległość.Fort Washington znajdował się na północnym Manhattanie, w najwyżej położonym punkcie wyspy (około 75 m nad poziomem rzeki Hudson). Wraz z siostrzanym Fortem Lee pozwalał kontrolować nurt rzeki uniemożliwiając flocie brytyjskiej pnetrowanie górnego jej biegu. W okolicy fortów zatopiono też kilka starych statków, które miały utrudniać operacje Royal Navy.Na początku listopada dezerter z fortu, William Demont, przekazał brytyjskim oficerom wszystkie ważne informacje mogące ułatwić im planowanie ataku. 5 listopada trzy brytyjskie okręty popłynęły w górę Hudsonu omijając fort i unikając rozbicia na zatopionych wrakach. To zaniepokoiło George’a Washingtona, który zaczął żywić obawy, co do utrzymania Fortu Washington. Sugestia Washingtona, żeby opuścić fort i przerzucić jego 3-tysięczną załogę do New Jersey, została odrzucona przez komendanta fortu, pułkownika Roberta Mcgawa, który był przekonany, że da radę placówkę utrzymać.15 listopada Brytyjczycy wysłali do fortu parlamentariusza z propozycją kapitulacji. Mcgaw odrzucił propozycję. Następnego ranka Brytyjczycy opanowali okoliczne wzgórza i otworzyli ogień z dział na fort i jego dalej położone instalacje obronne, po czym przypuścili skoordynowany atak z trzech stron. Ze zdecydowanym oporem spotkał się zwłaszcza atak Niemców pod dowództwem pułkownika Johanna Ralla, ale późnym popołudniem Mcgaw uznał, że bitwa jest przegrana i zaakceptował propozycję kapitulacji.Większość wziętych do niewoli oficerów została później zwolniona, lecz dla szeregowców los nie był tak łaskawy. Setki zmarły z powodu chorób na brytyjskich statkach więziennych.Washington na czele coraz szczuplejszej armii (odeszło także około 2 000 członków milicji stanowych, którym właśnie wygasał termin służby) wycofał się na południe i w początkach grudnia dotarł do Trenton, gdzie przeprawił się przez rzekę Delaware zabierając wszystkie znalezione łodzie.20 listopada Brytyjczycy przekroczyli Hudson i zajęli opuszczone umocnienia Fortu Lee, gdzie zdobyli 50 dział i wielkie ilości zapasów pozostawionych przez Amerykanów.Utrata Fortu Washington wywołała głęboki wstrząs w amerykańskim dowództwie. Washington żałował, że pozwolił by podwładny miał ostatnie słowo. W przyszłości generał polegał mniej na radach innych a bardziej własnej intuicji.Inną reakcją było wystąpienie Charlesa Lee do Kongresu o odebranie dowództwa Washingtonowi i przyznanie go jemu.
 • 워싱턴 요새 전투(Battle of Fort Washington)는 미국 독립 전쟁의 뉴욕 뉴저지 방면 작전 중에 발생한 전투이다. 1776년 11월 16일에, 현재는 뉴욕 맨해튼의 워싱턴하이츠에 있던 워싱턴 요새에 영국군이 총 공격을 하여 육군 수비대 전군을 항복시켰다.영국군 지휘관 윌리엄 하우는 10월 28일 화이트 플레인 전투에서 조지 워싱턴 총사령관이 지휘하는 대륙군을 꺾은 뒤, 맨해튼 섬에 남겨진 대륙군의 견고한 요새인 워싱턴 요새를 공략하려 했다. 워싱턴은 이 요새를 포기하고 그 수비병 3,000명을 뉴저지에 옮기는 것도 검토했지만, 나대니얼 그린 장군은 그곳을 사수할 것을 설득했다.11월 16일, 하우는 요새에 대한 공격을 시작했다. 공격은 북쪽과 동쪽과 남쪽 세 방향에서 진행되었다. 할렘 강 변의 수로에 도착이 늦어진 부대도 있었으므로, 공격은 늦게 시작되었다. 공격이 시작되자 요새 남쪽과 동쪽 수비대가 일찍 무너져 버렸다. 요새 북쪽에서는 독일 용병 부대의 공격에 완강하게 저항했지만, 결국 함락당했다. 요새는 육지와 강에서 둘러싸여 있었기 때문에, 요새의 지휘관 로버트 마고는 요새를 사수하기 보다는 항복하는 길을 선택했다. 대륙군 전사자는 59명이며, 2,837명이 포로가 되었다. 워싱턴이 지휘하는 대륙군 본대는 이 패배로 뉴저지를 넘어 펜실베이니아까지 퇴각을 할 수 밖에 없었지만, 이어진 트렌턴과 프린스턴 전투에서 반격으로 응수했다.
 • Штурм форта Вашингтон — комбинированная операция британской армии и флота; состоялась под Нью-Йорком 16 ноября 1776 года, в ходе Американской войны за независимость от Великобритании. Закончилась решительной победой Британии, в результате которой сдался весь гарнизон форта Вашингтон, расположенного недалеко от северной оконечности острова Манхэттен.
 • La Battaglia di Fort Washington è stata una battaglia combattuta durante la guerra di indipendenza americana tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. La battaglia, svoltasi il 16 novembre 1776 terminò con una netta vittoria britannica e l'intera guarnigione di Fort Washington fu costretta ad arrendersi.Dopo aver sconfitto l'Esercito Continentale, guidato dal suo comandante in capo George Washington, alla Battaglia di White Plains l'esercito britannico, sotto il comando di William Howe, decise di catturare l'ultima roccaforte americana, Fort Washington a Manhattan. Washington pensò di abbandonare il forte e spostare la sua guarnigione di 3.000 uomini in New Jersey, ma fu convinto dal Generale Nathanael Greene a restare e difenderlo.Il 16 novembre Howe lanciò l'assalto al forte, attaccando da tre direzioni, nord, est e sud. L'attacco subì un ritardo a causa della marea del fiume Harlem, che impedì a parte delle truppe di sbarcare a terra. Quando l'attacco iniziò le difese americane dei lati sud e ovest caddero rapidamente. Sul lato nord opposero una dura resistenza contro le truppe dell'Assia ma finirono per essere comunque travolte. Trovatosi con il forte circondato sia da terra che dal lato sul fiume, il suo comandante Robert Magaw scelse la resa piuttosto di tentare di resistere oltre. Cinquantanove americani rimasero uccisi e 2.837 vennero fatti prigionieri dai Britannici. Dopo tale sconfitta il grosso dell'esercito statunitense guidato da Washington venne inseguito attraverso il New Jersey fino in Pennsylvania, dove poi si svolsero le battaglie di Trenton e Princeton.
 • Die Schlacht von Fort Washington wurde am 16. November 1776 in Manhattan, New York ausgetragen und war die folgenreichste Niederlage der Kontinentalen Armee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die britische Armee und ihre hessischen Verbündeten zwangen die amerikanische Besatzung des Forts zur Aufgabe und errangen damit die Kontrolle über die strategisch wichtige Insel Manhattan einschließlich der Stadt New York.Die amerikanische Armee hatte die Insel Manhattan zum Zeitpunkt der Schlacht bereits weitgehend geräumt. Nur Fort Washington verblieb als letztes Bollwerk der amerikanischen Streitkräfte, in direkter Nachbarschaft der Stadt New York. Die Briten und ihre alliierten Hessen griffen unter dem Kommando von William Howe das Fort von Norden, Süden und Osten an. Der amerikanische Kommandeur des Forts, Robert Magaw, stand mit seiner Besatzung von 3000 Soldaten einer feindlichen Übermacht von 8000 Soldaten gegenüber. Nach kurzen Gefechten entschied sich Magaw zur Aufgabe. Mit der Niederlage erreichte die Kampfmoral der Amerikaner einen Tiefpunkt und die Briten und Hessen verfolgten die kontinentale Armee unter George Washington weiter durch New Jersey. Das eroberte Fort wurde in „Fort Knyphausen“ umbenannt, zu Ehren von Wilhelm von Knyphausen, dem Kommandeur der an der Eroberung beteiligten hessischen Truppenteile.
 • ワシントン砦の戦い(英: Battle of Fort Washington)は、アメリカ独立戦争のニューヨーク・ニュージャージー方面作戦中に行われた戦闘である。1776年11月16日に、現在ではニューヨーク市マンハッタン島のワシントンハイツにあったワシントン砦に対し、イギリス軍が総攻撃をかけて砦の大陸軍守備隊全軍を降伏させた。イギリス軍の指揮官ウィリアム・ハウは、10月28日のホワイトプレインズの戦いでジョージ・ワシントン総司令官の指揮する大陸軍を破った後、マンハッタン島に残された大陸軍の強固な要塞であるワシントン砦の攻略を目指した。ワシントンはこの砦を放棄してその守備兵3,000名をニュージャージーに移すことも検討したが、ナサニエル・グリーン将軍からそこを守るよう説得されていた。11月16日、ハウは砦への攻撃を開始させた。その攻撃は北と東および南の3方向からのものだった。ハーレム川の潮汐の関係で上陸が遅れた部隊もあったので、攻撃開始が遅れた。攻撃が始まると砦の南側と東側の守備隊が早期に崩れた。砦の北側ではドイツ人傭兵部隊の攻撃に対して頑強に抵抗していたが、最終的には打ち負かされた。砦は陸と川から取り囲まれていたので、砦の指揮官ロバート・マゴーは砦を死守しようとするよりも降伏する道を選んだ。大陸軍の戦死者は59名であり、2,837名が捕虜になった。ワシントンの指揮する大陸軍本隊はこの敗北によってニュージャージーを越えてペンシルベニアまでの退却を余儀なくされたが、次のトレントンやプリンストンの戦いでの反撃に繋げた。
 • The Battle of Fort Washington was fought in New York on November 16, 1776 during the American Revolutionary War between the United States and Great Britain. It was a decisive British victory that gained the surrender of the entire garrison of Fort Washington near the north end of Manhattan Island.After defeating the Continental Army under Commander-in-Chief General George Washington at the Battle of White Plains, the British Army forces under the command of Lieutenant General William Howe planned to capture Fort Washington, the last American stronghold on Manhattan. General Washington issued a discretionary order to General Nathanael Greene to abandon the fort and remove its garrison of 3,000 men to New Jersey. Colonel Robert Magaw, commanding the fort, declined to abandon it as he believed it could be defended from the British. Howe's forces attacked the fort before Washington reached it to assess the situation.Howe launched his attack on November 16. He led an assault from three sides: the north, east and south. Tides in the Harlem River prevented some troops from landing and delayed attack. When the British moved against the defenses, the southern and western American defenses fell quickly. Patriot forces on the north side offered stiff resistance to the Hessian attack, but they too were eventually overwhelmed. With the fort surrounded by land and sea, Colonel Magaw chose to surrender. A total of 59 Americans were killed and 2,837 were taken as prisoners of war.After this defeat, most of Washington's army was chased across New Jersey and into Pennsylvania, and the British consolidated their control of New York and eastern New Jersey.
 • De Slag bij Fort Washington was een slag in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.
 • A Batalha de Forte Washington teve lugar em Nova Iorque no dia 16 de Novembro de 1776, durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O resultado foi uma vitória decisiva britânica, com toda a guarnição de Forte Washington, perto da região norte da ilha de Manhattan, a render-se. Depois de derrotar o Exército Continental, liderado pelo comandante-em-chefe, general George Washington, na Batalha de White Plains, o Exército Britânico, sob o comando do tenente-general William Howe planeou capturar Fort Washington, a última fortificação americana em Manhattan. O general Washington enviou uma ordem ao general Nathanael Greene para abandonar o forte e retirar a sua guarnição de 3000 homens para Nova Jérsia. O coronel Robert Magaw, comandante do forte, recusou sair do forte, acreditando que o podia defender contra as forças britânicas. As tropas de Howe atacaram o forte antes de Washington lá chegar para avaliar a situação. Howe lançou o ataque a 16 de Novembro, à frente de uma força de assalto dividida em três grupos – norte, leste e sul. As ondas do rio Harlem impediram algumas tropas de desembarcar, e atrasaram o ataque. Quando os britânicos foram de encontro ao forte, as defesas oeste e sul dos americanos cederam rapidamente. As forças patrióticas do lado norte ofereceram uma dura resistência contra o ataque dos soldados alemães de Hesse, mas também acabaram por ser derrotados. Com o forte cercado tanto por terra como po mar, o coronel Magaw decidiu-se pela rendição. Morreram 59 americanos e 2837 foram feitos prisioneiros. Depois da derrota, grande parte do exército de Washington foi perseguido desde Nova Jérsia até à Pensilvânia, e as forças britânicas consolidaram o seu controlo de Nova Iorque e a zona leste de Nova Jérsia== Notas == Este artigo foi inicialmente traduzido do artigo da Wikipédia em inglês, cujo título é «Battle of Fort Washington», especificamente desta versão.== Referências ==
dbpedia-owl:depictionDescription
 • Aquarelle représentant la bataille de Fort Washington.
dbpedia-owl:endDate
 • 1776-11-16 (xsd:date)
dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • Victoire britannique
dbpedia-owl:startDate
 • 1776-11-16 (xsd:date)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5638072 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28379 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 97 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108466367 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:commandant
prop-fr:conflit
 • Bataille de Fort Washington
prop-fr:date
 • 1776-11-16 (xsd:date)
prop-fr:forces
 • 3000 (xsd:integer)
 • 8000 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Traversée du Delaware par George Washington
 • Prisonniers de guerre dans la guerre d'indépendance des États-Unis
prop-fr:guerre
prop-fr:géolocalisation
 • États-Unis/New York /New York
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • Victoire britannique
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lieu
prop-fr:légende
 • Aquarelle représentant la bataille de Fort Washington.
prop-fr:nom
 • Fischer
 • Weigley
 • McCullough
 • Ketchum
 • Lengel
prop-fr:oclc
 • 21599314 (xsd:integer)
 • 40575417 (xsd:integer)
 • 53075605 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 374 (xsd:integer)
 • 564 (xsd:integer)
 • 571 (xsd:integer)
prop-fr:pertes
 • 59 (xsd:integer)
 • 84 (xsd:integer)
 • 96 (xsd:integer)
 • 374 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • David
 • Edward
 • Richard
 • Russell
 • David Hackett
prop-fr:sousTitre
 • the battles for Trenton and Princeton
 • the quest for decisive warfare from Breitenfeld to Waterloo
prop-fr:texte
 • prisonniers de guerre durant la guerre d'indépendance américaine
 • Régiment de fusiliers du Maryland et de Virginie
 • retraverse le Delaware
prop-fr:titre
 • 1776 (xsd:integer)
 • General George Washington
 • Washington's Crossing
 • The age of battles
 • The winter soldiers
prop-fr:trad
 • George Washington's crossing of the Delaware River
 • Maryland and Virginia Rifle Regiment
 • prisoners of war in the American Revolutionary War
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
 • Indiana University Press
 • Henry Holt
 • Random House Paperbacks
 • Simon and Schuster Paperback
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Штурм форта Вашингтон — комбинированная операция британской армии и флота; состоялась под Нью-Йорком 16 ноября 1776 года, в ходе Американской войны за независимость от Великобритании. Закончилась решительной победой Британии, в результате которой сдался весь гарнизон форта Вашингтон, расположенного недалеко от северной оконечности острова Манхэттен.
 • ワシントン砦の戦い(英: Battle of Fort Washington)は、アメリカ独立戦争のニューヨーク・ニュージャージー方面作戦中に行われた戦闘である。1776年11月16日に、現在ではニューヨーク市マンハッタン島のワシントンハイツにあったワシントン砦に対し、イギリス軍が総攻撃をかけて砦の大陸軍守備隊全軍を降伏させた。イギリス軍の指揮官ウィリアム・ハウは、10月28日のホワイトプレインズの戦いでジョージ・ワシントン総司令官の指揮する大陸軍を破った後、マンハッタン島に残された大陸軍の強固な要塞であるワシントン砦の攻略を目指した。ワシントンはこの砦を放棄してその守備兵3,000名をニュージャージーに移すことも検討したが、ナサニエル・グリーン将軍からそこを守るよう説得されていた。11月16日、ハウは砦への攻撃を開始させた。その攻撃は北と東および南の3方向からのものだった。ハーレム川の潮汐の関係で上陸が遅れた部隊もあったので、攻撃開始が遅れた。攻撃が始まると砦の南側と東側の守備隊が早期に崩れた。砦の北側ではドイツ人傭兵部隊の攻撃に対して頑強に抵抗していたが、最終的には打ち負かされた。砦は陸と川から取り囲まれていたので、砦の指揮官ロバート・マゴーは砦を死守しようとするよりも降伏する道を選んだ。大陸軍の戦死者は59名であり、2,837名が捕虜になった。ワシントンの指揮する大陸軍本隊はこの敗北によってニュージャージーを越えてペンシルベニアまでの退却を余儀なくされたが、次のトレントンやプリンストンの戦いでの反撃に繋げた。
 • De Slag bij Fort Washington was een slag in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.
 • 워싱턴 요새 전투(Battle of Fort Washington)는 미국 독립 전쟁의 뉴욕 뉴저지 방면 작전 중에 발생한 전투이다. 1776년 11월 16일에, 현재는 뉴욕 맨해튼의 워싱턴하이츠에 있던 워싱턴 요새에 영국군이 총 공격을 하여 육군 수비대 전군을 항복시켰다.영국군 지휘관 윌리엄 하우는 10월 28일 화이트 플레인 전투에서 조지 워싱턴 총사령관이 지휘하는 대륙군을 꺾은 뒤, 맨해튼 섬에 남겨진 대륙군의 견고한 요새인 워싱턴 요새를 공략하려 했다. 워싱턴은 이 요새를 포기하고 그 수비병 3,000명을 뉴저지에 옮기는 것도 검토했지만, 나대니얼 그린 장군은 그곳을 사수할 것을 설득했다.11월 16일, 하우는 요새에 대한 공격을 시작했다. 공격은 북쪽과 동쪽과 남쪽 세 방향에서 진행되었다. 할렘 강 변의 수로에 도착이 늦어진 부대도 있었으므로, 공격은 늦게 시작되었다. 공격이 시작되자 요새 남쪽과 동쪽 수비대가 일찍 무너져 버렸다.
 • A Batalha de Forte Washington teve lugar em Nova Iorque no dia 16 de Novembro de 1776, durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O resultado foi uma vitória decisiva britânica, com toda a guarnição de Forte Washington, perto da região norte da ilha de Manhattan, a render-se.
 • La Battaglia di Fort Washington è stata una battaglia combattuta durante la guerra di indipendenza americana tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
 • Die Schlacht von Fort Washington wurde am 16. November 1776 in Manhattan, New York ausgetragen und war die folgenreichste Niederlage der Kontinentalen Armee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
 • The Battle of Fort Washington was fought in New York on November 16, 1776 during the American Revolutionary War between the United States and Great Britain.
 • Bitwa o Fort Washington – starcie zbrojne, które miało miejsce 16 listopada 1776 roku w czasie kampanii nowojorskiej, podczas Amerykańskiej Wojny o Niepodległość.Fort Washington znajdował się na północnym Manhattanie, w najwyżej położonym punkcie wyspy (około 75 m nad poziomem rzeki Hudson). Wraz z siostrzanym Fortem Lee pozwalał kontrolować nurt rzeki uniemożliwiając flocie brytyjskiej pnetrowanie górnego jej biegu.
rdfs:label
 • Bataille de Fort Washington
 • Batalha de Forte Washington
 • Battaglia di Fort Washington
 • Battle of Fort Washington
 • Bitwa o Fort Washington
 • Schlacht von Fort Washington
 • Slag bij Fort Washington
 • Штурм форта Вашингтон
 • ワシントン砦の戦い
 • 워싱턴 요새 전투
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bataille de Fort Washington
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:batailles of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:faitsD'armes of
is foaf:primaryTopic of