La bataille de Chéronée, en août 338 av. J.-C., est une victoire le 1er septembre 338 av. J.-C. de Philippe II de Macédoine sur une coalition de cités grecques menée par Athènes.↑ Catherine Typaldou-Fakiris, Villes fortifiées de Phocide, Publications de l'Université de Provence,‎ 2004, p. 326

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La bataille de Chéronée, en août 338 av. J.-C., est une victoire le 1er septembre 338 av. J.-C. de Philippe II de Macédoine sur une coalition de cités grecques menée par Athènes.
 • Bitwa pod Cheroneą – starcie zbrojne, które miało miejsce 2 sierpnia 338 roku p.n.e.Rozegrana została w Beocji (kraina w starożytnej Grecji), w pobliżu miasta Cheronei.O dominację w całej Grecji walczyły armia macedońska Filipa II Macedońskiego ze sprzymierzonymi wojskami Ateńczyków i Tebańczyków.
 • Queronea és una antiga ciutat de Grècia situada a la regió de Beòcia. Aquesta ciutat es va fer famosa a la Història per haver estat l'escenari de batalles decisives per al futur de Atenes. Més tard, al segle I aC, es va produir a Queronea l'últim dels combats entre l'exèrcit romà manat per Sila i el rei del Euxí, Mitridates VI Eupator.
 • Die Schlacht von Chaironeia im August des Jahres 338 v. Chr. besiegelte mit der Niederlage der Allianz um Athen und Theben die Hegemonie Makedoniens über Griechenland.Das makedonische Heer, das wie das griechische etwa 30.000 Mann zählte, führte Philipp II. an. Dessen Sohn Alexander trat erstmals in Erscheinung und kommandierte die berittenen Truppen auf der linken Flanke des Heeres. Die Allianz der griechischen Poleis ging maßgeblich auf Bemühungen des athenischen Redners und Politikers Demosthenes zurück und umfasste laut Schätzungen etwa 10.000 (allerdings unerfahrene) athenische Hopliten auf der linken Flanke, die Verbündeten und Söldner in der Mitte der Formation sowie als Hauptstreitmacht die thebanischen Truppen, einschließlich der berühmten Heiligen Schar (300 Elitesoldaten), auf der äußeren rechten Flanke.Die Athener und Verbündeten gingen zu Beginn der Schlacht ziemlich ungeordnet vor, während sich die makedonische Phalanx geordnet und nur scheinbar zurückgezogen hatte. Die Truppe der Thebaner hielt zunächst die Formation bei, wodurch sich eine Lücke in der antimakedonischen Truppe eröffnete, in die nun Alexander mit seiner berittenen Truppe von der linken Flanke verheerend einfiel; anschließend setzte die gefürchtete makedonische Phalanx wieder vor. Dabei haben sich einige Teile des griechischen Heeres abgesetzt oder sind geflohen, die thebanische Heilige Schar jedoch hielt dem Angriff stand und verlor fast 250 ihrer 300 Mann. Mithin war die Niederlage verheerend. Die Truppen der Athener sowie Thebaner verloren insgesamt um die 2000 Mann und etwa 4000 Hopliten gerieten in Gefangenschaft . Die Makedonen hatten nur relativ wenige Tote zu beklagen; es war Alexanders erster großer Sieg, doch scheint er von Philipp nicht dafür ausgezeichnet worden zu sein.Die besiegten Griechen wurden recht schonend behandelt. Das unterlegene Athen durfte seine demokratische Verfassung behalten; erst nach der Niederlage im Lamischen Krieg 322 v. Chr. bestanden die Makedonen auf der Abschaffung der Demokratie. Theben erhielt jedoch einen Straffrieden, der eine makedonische (oligarchische) Besatzung zur Folge hatte. Im Herbst 335 v. Chr. wurde es schließlich von Alexanders Truppen zerstört, weil es nach dem Mord an Philipp glaubte, die Makedonen schlagen zu können. Die gute Behandlung Athens lässt sich vermutlich damit erklären, dass Philipp II. Athen aufgrund seiner panhellenischen Propaganda nicht zerstören wollte und auch kein Machtvakuum entstehen lassen wollte. Zudem brauchte er für seinen geplanten Persienfeldzug die Seeflotte Athens.
 • 카이로네이아 전투(기원전 338년)는 보이오티아의 카이로네이아 근교에서 벌어진 전투로 마케도니아 왕국의 필리포스 2세가 이끄는 마케도니아군이 아테나이-테바이 연합군을 상대로 싸워 압도적으로 승리한 전투이다. 이 전투에서 필리포스는 테살리아, 에페이로스, 아이톨리아, 북부 포키스, 에피네미디아 로크리스 등과 동맹을 맺어 아테나이와 테바이의 연합군을 물리쳐 그리스에서 마케도니아의 주도권을 잡는 데 결정적인 도움을 받았다.아테나이군과 테바이군은 전열의 중앙에 배치되었다. 필리포스는 마케도니아군의 우익을 지휘하고, 당시 18살의 알렉산드로스 대왕은 좌익을 지휘하였다. 유명한 기병대 헤타이로이는 마케도니아군 후위에 배치되었다.
 • Bitva u Chairóneie byla vybojována v srpnu roku 338 př. n. l. v Boiótii ve středním Řecku. Filip II. Makedonský zde dosáhl svého největšího vítězství. Jeho vojsko v celkové síle kolem 32 000 mužů porazilo spojené vojsko Athéňanů, Thébanů a jejich spojenců, čímž ustavilo makedonskou hegemonii v Řecku.Obě strany byly netrpělivé bitvy, čemuž odpovídala také míra jejich elánu a odvahy. Makedonci měli ale přece jenom o něco výhodnější výchozí pozici, neboť už dříve podstoupili mnoho těžkých bitev a dosáhli řady vítězství a oplývali tedy mnohem více válečnými zkušenostmi než jejich protivníci. Rovněž disponovali mnohem schopnějšími velitelskými kádry. Nejlepší vojevůdci Athén: Ifikratés, Chabriás a Tímotheos, byli již mrtví a z těch, kteří zůstali dosud na živu, nebyl Charés o moc lepším vojákem než ostatní bojovníci.Bitva samotná byla střetem mezi falangou Athéňanů a Thébanů na jedné straně a Filipovy makedonské falangy na straně druhé. Řecká aliance, vytvořená z podnětu Démosthena, rozestavila své oddíly tak, že 10 000 Athéňanů drželo levé křídlo, střed linie drželi spojenci a žoldnéři a Thébané zaujali postavení na pravém křídle (zde byl také umístěn elitní thébský „svatý oddíl“). V makedonské sestavě velel Filip pravému křídlu. Jeho syn Alexandr, třebaže byl zatím příliš mladý, vynikal svojí statečností a energičností v akci, měl na starosti levé křídlo (ovšem za dohledu nejlepších králových velitelů). Makedonská těžká jízda se nacházela v záloze.Rozhořčený boj probíhal po dlouhou dobu velmi vyrovnaně a na obou stranách padlo mnoho mužů. Pak prý Filip úmyslně stáhl své vojáky na pravém křídle (třebaže nelze vyloučit možnost, že tento ústup byl vynucený tlakem nepřítele), aby tak narušil řeckou linii. Alexandr, dychtivý dokázat otci svoji zdatnost, prolomil se svými druhy (hetairoi) jako první nepřátelskou linii a vytvořil tak značnou mezeru v postavení Řeků.Filip však nechtěl Alexandrovi přepustit hlavní zásluhu na vítězství a vyburcoval proto své muže ke smělejšímu náporu. Odvážní, avšak méně vycvičení Athéňané nebyli schopni odolat tlaku jeho makedonských veteránů a v boji podlehli. Poté, co byli Athéňané zahnáni na útěk, se Thébané ocitli v sevření nepřítele, čímž byl konečně zlomen jejich houževnatý odpor. Z proslaveného svatého oddílu, tvořeného 300 muži(150 stejnopohlavními páry), 254 na bitevním poli padlo. Zbylých 46 bylo zraněno a zajato.Diodóros Sicilský ostatně stejně jako většina antických historiků připisoval hlavní zásluhu na makedonském vítězství Alexandrovi, neboť boj byl prakticky nerozhodný až do okamžiku, kdy Alexandrova jízda pronikla nepřátelskou linií a donutila tak Řeky k ústupu. Více než tisíc Athéňanů v bitvě ztratilo své životy a téměř 2 000 jich bylo zajato včetně Démosthena, který se údajně pokusil uprchnout. Také mnoho Thébanů bylo v boji zabito nebo upadlo do zajetí.Touto bitvou byla definitivně potvrzena makedonská převaha nad řeckými městskými státy, což o rok později vyústilo ve vytvoření korintského spolku, do jehož čela se postavil Filip. S poraženými Řeky však král zacházel vskutku šetrně. Athény si směly ponechat své demokratické zřízení, kterého je Makedonci zbavili teprve po porážce v lamijské válce v roce 322 př. n. l. Théby však obdržely makedonskou posádku. Když se po Filipově zavraždění chopili Thébané příležitosti a povstali proti Makedoncům, byly Théby v odvetu za to Alexandrovými vojáky v roce 335 př. n. l. zničeny. Bitva u Chairóneie se stala odrazovým můstkem k makedonským výbojům proti perské říši na východě o několik let později a ukončila tak éru řeckých městských států (poleis), jež měly být brzy nahrazeny obrovskými helénistickými říšemi.
 • La battaglia di Cheronea fu combattuta nel 338 a.C. dall'esercito macedone, vincitore, contro un esercito alleato formato da Atene, Tebe e da poleis greche minori. In seguito alla vittoria macedone, il re Filippo II di Macedonia impose coercitivamente agli sconfitti l'adesione alla Lega di Corinto, una lega che impediva alle poleis greche di farsi guerra tra loro.
 • A Batalha de Queroneia foi uma batalha disputada por Filipe II, rei da Macedônia, contra o exército formado pela coalizão entre as cidades gregas de Atenas e Tebas no ano de 338 a.C.. Filipe lutou contra uma nobreza turbulenta, as ligas lideradas por Atenas e Tebas, episódio que ficou conhecido para a posteridade como a batalha de Queroneia e que representou o fim da democracia ateniense e por arrastamento das outras cidades gregas, e de uma certa concepção de liberdade e uma revolução na arte da guerra.
 • De Slag bij Chaeronea in augustus 338 v.Chr. werd gestreden bij Chaeronea in het noordwesten van Boeotië. In deze slag zou er definitief over de toekomst van de Griekse poleis beslist worden. Koning Philippus II van Macedonië en zijn zoon Alexander (22.000 man infanterie en 2.000 cavaleristen) raakten met hun efficiënt bewapende en goed georganiseerde strijdmacht slaags met het Griekse coalitieleger dat Thebanen en Atheners, maar ook soldaten uit Euboea, Megara, Korinthe, Achaea, Acarnanië en Corcyra in haar rangen had (35.000 infanteristen). Hun moed kon echter het gebrek aan samenhang en leiding niet goedmaken en Philippus behaalde dan ook een eclatante overwinning.
 • The Battle of Chaeronea (Greek: Μάχη της Χαιρώνειας) was fought in 338 BC, near the city of Chaeronea in Boeotia, between the forces of Philip II of Macedon and an alliance of some of the Greek city-states including Athens and Thebes. The battle was the culmination of Philip's campaign in Greece (339–338 BC) and resulted in a decisive victory for the Macedonians.Philip had brought peace to a war-torn Greece in 346 BC, by ending the Third Sacred War, and concluding his ten-year conflict with Athens for supremacy in the north Aegean, by making a separate peace. Philip's much expanded kingdom, powerful army and plentiful resources now made him the de facto leader of Greece. To many of the fiercely independent Greek city-states, Philip's power after 346 BC was perceived as a threat to their liberty, especially in Athens, where the politician Demosthenes led efforts to break away from Philip's influence. In 340 BC Demosthenes convinced the Athenian assembly to sanction action against Philip's territories and to ally with Byzantium, which Philip was besieging. These actions were against the terms of their treaty oaths and amounted to a declaration of war. In summer 339 BC, Philip therefore led his army into Greece, prompting the formation of an alliance of Greek states opposed to him, led by Athens and Thebes.After several months of stalemate, Philip finally advanced into Boeotia in an attempt to march on Thebes and Athens. Opposing him, and blocking the road near Chaeronea, was the allied Greek army, similar in size and occupying a strong position. Details of the ensuing battle are scarce, but after a long fight the Macedonians crushed both flanks of the allied line, which then dissolved into a rout.The battle has been described as one of the most decisive of the ancient world. The forces of Athens and Thebes were destroyed, and continued resistance was impossible; the war therefore came to an abrupt end. Philip was able to impose a settlement upon Greece, which all states accepted, with the exception of Sparta. The League of Corinth, formed as a result, made all participants allies of Macedon and each other, with Philip as the guarantor of the peace. In turn, Philip was voted as strategos (general) for a pan-Hellenic war against the Persian Empire, which he had long planned. However, before he was able to take charge of the campaign, Philip was assassinated, and the kingdom of Macedon and responsibility for the war with Persia passed instead to his son Alexander.
 • Битката при Херонея е сражение, провело се през август, 338 пр.н.е. край селището Херонея в областта Беотия, Гърция, в хода на което македонският цар Филип II разгромява обединената армия на гръцките полиси.
 • I. e. 338-ban a boiótiai Khairóneia városa mellett ütközött meg II. Philipposz makedón király vezette sereg az athéni-thébai szövetséges sereggel. A harmadik "szent háború" közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Amphissza város megsértette a delphoi szentély érdekeit. Erre való hivatkozással II. Philipposz a vallási szövetséget támogatva próbálta megerősíteni helyzetét Közép-Görögországban. Az athéniek pedig azért szövetkeztek Thébai városával, mert csökkenteni kívánták a makedón befolyást Görögország területén. Az Athén vezette szövetséghez később más kisebb görög városok is csatlakoztak.II. Philipphosz nagyjából 35 000 katonából álló seregével behatolt Hellász területére, hogy letörjön minden lázadást, ami veszélyeztette volna a makedón hegemóniát Göröghonban. A döntő összecsapásra aug. 2-án Delphoi-től keletre került sor. Az athéni-thébai csapatok nagyjából azonos erőt képviseltek, mint a makedónok, a csatában mégis katasztrofális vereséget szenvedtek el a makedón királytól. A makedón győzelem azért is volt meglepő, mert egyetlen heves lovassági támadással sikerült szétzúzni a kor legütőképesebb elit alakulatát, a thébai szent csapatot.Az ütközetben II. Philipphosz mellett vezető szerepet vállalt fia, az akkor 18 éves Alexandrosz, aki a balszárny élén ügyes manőverezéssel behatolt az ellenséges csapatok soraiban tátongó résekbe, majd hátbatámadta az ellenséges centrumot, illetve a jobbszárnyon előrenyomuló athéniakat, akiket megfutamított. Az athéni sereg 1000 halottat hagyott a csatatéren és 2000 athéni jutott makedón fogságba.A csata eredményeként a görög poliszok feletti hegemónia végleg Philipposz kezébe került, majd a i. e. 337-ben Korinthoszban megkötött szerződés értelmében szövetségbe kényszerítette a görög államokat, melyek ezután makedón hegemónia alá kerültek. A makedón győzelem egyben megteremtette Nagy Sándor későbbi Perzsia elleni nagy hadjáratának az alapját is.
 • La batalla de Queronea (en griego: Μάχη της Χαιρώνειας) se libró en el año 338 a. C. cerca de la ciudad griega de Queronea, en Beocia, entre las fuerzas de Filipo II de Macedonia y una alianza de polis griegas compuesta principalmente por Atenas y Tebas. La batalla fue la culminación de la campaña griega de Filipo II (339-338 a. C.) y acabó en una victoria decisiva de los macedonios.Filipo II había llevado la paz en 346 a. C. a una Grecia devastada por la guerra poniendo fin a la Tercera Guerra Sagrada y a sus diez años de conflicto con Atenas por la supremacía en el mar Egeo norte con la Paz de Filócrates. Filipo contaba con un reino ampliado, un poderoso ejército y abundantes recursos, lo que lo convirtió de facto en el «líder de Grecia». Para muchas de las ferozmente independientes polis griegas, el poder de Filipo en el 346 a. C. fue percibido como una amenaza a su libertad, especialmente en Atenas, donde el político Demóstenes lideró los esfuerzos por desembarazarse de la influencia del rey macedonio. Cuando en el 340 a. C. Atenas formó una alianza con una ciudad que estaba siendo asediada por las fuerzas Filipo, este perdió finalmente la paciencia y le declaró la guerra al estado ático. Por ello, en el verano del 339 a. C. Filipo lideró a su ejército hacia Grecia, lo que provocó la formación de una alianza de ciudades-estado opuestas a él y liderada por Atenas y Tebas. Después de varios meses de estancamiento, Filipo avanzó hacia Beocia en un intento por abrirse camino hasta el Ática, pero se encontró al ejército aliado, similar en tamaño al suyo y en una ventajosa ubicación, bloqueando el camino cerca de Queronea. Los detalles sobre la batalla son escasos, pero tras una larga lucha los macedonios aplastaron ambos flancos de la línea aliada y se hicieron con la victoria.La batalla es considerada como una de las más decisivas del mundo antiguo. Los ejércitos de Atenas y Tebas fueron aniquilados y no pudieron continuar su resistencia, por lo que la guerra llegó a un final abrupto. Filipo fue capaz de imponer una solución a Grecia que todos los estados aceptaron con la excepción de Esparta. Como resultado se creó la Liga de Corinto, que convirtió a todas las polis participantes en aliados activos de Macedonia y entre ellas, con Filipo como garante de la paz. Al tiempo, el rey macedonio fue elegido strategos (general) de una guerra panhelénica contra Persia que llevaba tiempo planeándose. Sin embargo, antes de iniciar la campaña Filipo fue asesinado y el Reino de Macedonia y la responsabilidad de conducir la guerra contra los persas recayó en su hijo Alejandro Magno.
 • Сражение при Херонее (2 августа, 338 до н. э.) — сражение в Греции под селением Херонея в Беотии, в ходе которого македонский царь Филипп II разгромил объединенную армию греческих городов-государств.
 • Keronea, Beozia eskualdean kokatutako Greziako antzinako hiri bat da. Hiri hau, historian, ospetsu egin zen Atenasen etorkizunerako erabakigarriak izan ziren guduak gertatu izanagatik. Beranduago, K. a. I. mendean, Keronean, Silak zuzendutako erromatar armada eta Pontoko errege zen Mitridates VI.a Eupatorren arteko azken gudua gertatu zen.
 • カイロネイアの戦い(カイロネイアのたたかい、英:Battle of Chaeronea)は紀元前338年カイロネイアでマケドニア王ピリッポス2世とアテナイ・テーバイ連合軍の間で戦われた会戦。
dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict
dbpedia-owl:nextEvent
dbpedia-owl:opponents
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • Victoire des Macédoniens, domination dePhilippe II de Macédoinesur toute laGrèce
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 180461 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6961 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109031422 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:conflit
 • Bataille de Chéronée
prop-fr:date
 • 338 (xsd:integer)
prop-fr:forces
 • 2000 (xsd:integer)
 • 30000 (xsd:integer)
 • 35000 (xsd:integer)
prop-fr:guerre
prop-fr:issue
 • Victoire des Macédoniens, domination de Philippe II de Macédoine sur toute la Grèce
prop-fr:lieu
prop-fr:pertes
 • 8000 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La bataille de Chéronée, en août 338 av. J.-C., est une victoire le 1er septembre 338 av. J.-C. de Philippe II de Macédoine sur une coalition de cités grecques menée par Athènes.↑ Catherine Typaldou-Fakiris, Villes fortifiées de Phocide, Publications de l'Université de Provence,‎ 2004, p. 326
 • Bitwa pod Cheroneą – starcie zbrojne, które miało miejsce 2 sierpnia 338 roku p.n.e.Rozegrana została w Beocji (kraina w starożytnej Grecji), w pobliżu miasta Cheronei.O dominację w całej Grecji walczyły armia macedońska Filipa II Macedońskiego ze sprzymierzonymi wojskami Ateńczyków i Tebańczyków.
 • Queronea és una antiga ciutat de Grècia situada a la regió de Beòcia. Aquesta ciutat es va fer famosa a la Història per haver estat l'escenari de batalles decisives per al futur de Atenes. Més tard, al segle I aC, es va produir a Queronea l'últim dels combats entre l'exèrcit romà manat per Sila i el rei del Euxí, Mitridates VI Eupator.
 • 카이로네이아 전투(기원전 338년)는 보이오티아의 카이로네이아 근교에서 벌어진 전투로 마케도니아 왕국의 필리포스 2세가 이끄는 마케도니아군이 아테나이-테바이 연합군을 상대로 싸워 압도적으로 승리한 전투이다. 이 전투에서 필리포스는 테살리아, 에페이로스, 아이톨리아, 북부 포키스, 에피네미디아 로크리스 등과 동맹을 맺어 아테나이와 테바이의 연합군을 물리쳐 그리스에서 마케도니아의 주도권을 잡는 데 결정적인 도움을 받았다.아테나이군과 테바이군은 전열의 중앙에 배치되었다. 필리포스는 마케도니아군의 우익을 지휘하고, 당시 18살의 알렉산드로스 대왕은 좌익을 지휘하였다. 유명한 기병대 헤타이로이는 마케도니아군 후위에 배치되었다.
 • La battaglia di Cheronea fu combattuta nel 338 a.C. dall'esercito macedone, vincitore, contro un esercito alleato formato da Atene, Tebe e da poleis greche minori. In seguito alla vittoria macedone, il re Filippo II di Macedonia impose coercitivamente agli sconfitti l'adesione alla Lega di Corinto, una lega che impediva alle poleis greche di farsi guerra tra loro.
 • Битката при Херонея е сражение, провело се през август, 338 пр.н.е. край селището Херонея в областта Беотия, Гърция, в хода на което македонският цар Филип II разгромява обединената армия на гръцките полиси.
 • Сражение при Херонее (2 августа, 338 до н. э.) — сражение в Греции под селением Херонея в Беотии, в ходе которого македонский царь Филипп II разгромил объединенную армию греческих городов-государств.
 • Keronea, Beozia eskualdean kokatutako Greziako antzinako hiri bat da. Hiri hau, historian, ospetsu egin zen Atenasen etorkizunerako erabakigarriak izan ziren guduak gertatu izanagatik. Beranduago, K. a. I. mendean, Keronean, Silak zuzendutako erromatar armada eta Pontoko errege zen Mitridates VI.a Eupatorren arteko azken gudua gertatu zen.
 • カイロネイアの戦い(カイロネイアのたたかい、英:Battle of Chaeronea)は紀元前338年カイロネイアでマケドニア王ピリッポス2世とアテナイ・テーバイ連合軍の間で戦われた会戦。
 • La batalla de Queronea (en griego: Μάχη της Χαιρώνειας) se libró en el año 338 a. C. cerca de la ciudad griega de Queronea, en Beocia, entre las fuerzas de Filipo II de Macedonia y una alianza de polis griegas compuesta principalmente por Atenas y Tebas. La batalla fue la culminación de la campaña griega de Filipo II (339-338 a. C.) y acabó en una victoria decisiva de los macedonios.Filipo II había llevado la paz en 346 a. C.
 • Die Schlacht von Chaironeia im August des Jahres 338 v. Chr. besiegelte mit der Niederlage der Allianz um Athen und Theben die Hegemonie Makedoniens über Griechenland.Das makedonische Heer, das wie das griechische etwa 30.000 Mann zählte, führte Philipp II. an. Dessen Sohn Alexander trat erstmals in Erscheinung und kommandierte die berittenen Truppen auf der linken Flanke des Heeres.
 • The Battle of Chaeronea (Greek: Μάχη της Χαιρώνειας) was fought in 338 BC, near the city of Chaeronea in Boeotia, between the forces of Philip II of Macedon and an alliance of some of the Greek city-states including Athens and Thebes.
 • I. e. 338-ban a boiótiai Khairóneia városa mellett ütközött meg II. Philipposz makedón király vezette sereg az athéni-thébai szövetséges sereggel. A harmadik "szent háború" közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Amphissza város megsértette a delphoi szentély érdekeit. Erre való hivatkozással II. Philipposz a vallási szövetséget támogatva próbálta megerősíteni helyzetét Közép-Görögországban.
 • Bitva u Chairóneie byla vybojována v srpnu roku 338 př. n. l. v Boiótii ve středním Řecku. Filip II. Makedonský zde dosáhl svého největšího vítězství. Jeho vojsko v celkové síle kolem 32 000 mužů porazilo spojené vojsko Athéňanů, Thébanů a jejich spojenců, čímž ustavilo makedonskou hegemonii v Řecku.Obě strany byly netrpělivé bitvy, čemuž odpovídala také míra jejich elánu a odvahy.
 • De Slag bij Chaeronea in augustus 338 v.Chr. werd gestreden bij Chaeronea in het noordwesten van Boeotië. In deze slag zou er definitief over de toekomst van de Griekse poleis beslist worden.
 • A Batalha de Queroneia foi uma batalha disputada por Filipe II, rei da Macedônia, contra o exército formado pela coalizão entre as cidades gregas de Atenas e Tebas no ano de 338 a.C..
rdfs:label
 • Bataille de Chéronée (338 av. J.-C.)
 • Batalha de Queroneia
 • Batalla de Queronea
 • Batalla de Queronea (338 aC)
 • Battaglia di Cheronea (338 a.C.)
 • Battle of Chaeronea (338 BC)
 • Bitva u Chairóneie
 • Bitwa pod Cheroneą
 • Keroneako gudua
 • Khairóneiai csata
 • Schlacht von Chaironeia
 • Slag bij Chaeronea (338 v.Chr.)
 • Сражение при Херонее (338 до н. э.)
 • Битка при Херонея
 • カイロネイアの戦い
 • 카이로네이아 전투
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bataille de Chéronée
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of