PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Pertempuran Hastings adalah kemenangan Normandia yang menentukan, tetapi mahal dalam Penaklukan Inggris oleh Normandia. Pertempuran terjadi di Bukit Senlac, kira-kira 6 mil (9.7 km) di sebelah utara Hastings. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 1066, antara tentara Normandia yang dipimpin William sang Penakluk dari Perancis melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh raja Harold II. Harold tewas dalam pertempuran ini. Dipercaya bahwa matanya tertembak dengan panah.
 • Битва при Гастингсе (англ. Battle of Hastings, 14 октября 1066 года) — сражение между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма. Битва длилась более десяти часов, что было достаточно редким явлением для Средневековья. Армия короля Гарольда была полностью разгромлена: на поле боя остались лежать несколько тысяч отборных английских воинов, был убит сам король, а также два его брата.Сражение при Гастингсе стало решающим моментом в нормандском завоевании Англии, поскольку среди англосаксонской аристократии не осталось вождя, способного организовать сопротивление нормандцам. Вильгельм стал новым английским королём, а Англия превратилась в феодальную монархию с сильной централизованной властью.
 • A Batalha de Hastings ocorreu no dia 14 de Outubro de 1066, perto de Hastings, na Inglaterra, entre as tropas inglesas do rei Haroldo II Godwinson e o exército invasor de Guilherme II, Duque da Normandia. O resultado foi uma vitória decisiva de Guilherme o Conquistador e a morte de Haroldo II durante a batalha. Este sucesso concretizou a conquista normanda e o fim da dinastia de reis anglo-saxões na Inglaterra.
 • De slag bij Hastings werd op 14 oktober 1066 uitgevochten tussen een Normandisch-Frans leger onder leiding van hertog Willem II van Normandië en een leger onder leiding van de Angelsaksische koning Harold II. De slag is vernoemd naar de Engelse plaats Hastings, maar vond in werkelijkheid , ongeveer tien kilometer ten noordwesten plaats, waar nu de plaats Battle ligt. De uitkomst van de slag bij Hastings was een beslissende Normandische overwinning, de eerste en belangrijkste stap in de Normandische verovering van Engeland.De achtergrond van de slag was in januari 1066 de dood van de kinderloze koning Eduard de Belijder. Hierop volgde een opvolgingsstrijd tussen een flink aantal verschillende vorsten, die de Engelse kroon ieder voor zich opeisten. Harold Godwinson werd kort na de dood van Edward tot koning gekroond, maar moest al snel daarna het hoofd bieden aan invasies door Willem, zijn eigen broer Tostig en de Noorse koning Harald Hardrada (Harold III van Noorwegen). Hardrada en Tostig versloegen in de slag bij Fulford op 20 september 1066 een haastig verzameld Engelse leger. Op hun beurt werden zij vijf dagen later in de slag van Stamford Bridge door Harold verslagen. Door de dood van zowel Tostig als Hardrada in de slag bij Stamford Bridge bleef Willem als enige serieuze tegenstander van Harold over. Terwijl Harold en zijn troepen na de slag bij Stamford Bridge op krachten kwamen, landde Willem met zijn invasietroepen op 28 september 1066 bij Pevensey in het zuiden van Engeland. Willem sloeg een bruggenhoofd voor zijn verovering van het koninkrijk. Harold werd hierdoor gedwongen snel naar het zuiden te marcheren; onderweg verzamelde hij aanvullende troepen.De exacte aantallen van de deelnemers aan de slag zijn onbekend; schattingen bedragen ongeveer 10.000 voor Willem en ongeveer 7.000 voor Harold. De samenstelling van de legers is duidelijker; het Engelse leger bestond bijna in zijn geheel uit infanterie; men beschikte maar over een klein aantal boogschutters; de invasiemacht bestond voor ongeveer de helft uit infanterie, de rest was gelijkelijk verdeeld tussen cavalerie en boogschutters. Harold lijkt te hebben geprobeerd om Willem te verrassen, maar verkenners van het Normandische leger wisten zijn leger te lokaliseren en meldden dit direct aan Willem, die nu vanuit Hastings naar het noordwesten marcheerde om het leger van Harold te ontmoeten bij het latere Battle. De strijd duurde van ongeveer negen uur 's-ochtends tot zonsondergang (eind september: zo rond 18:00). Vroege pogingen van de invasiemacht om de Engelse linies te doorbreken hadden weinig effect; daarop maakten de Normandiërs gebruik van de tactiek om zogenaamd in paniek te vluchten, om zich daarna om te draaien en zich op achtervolgers te storten. De dood van Harold vond waarschijnlijk aan het einde van dag plaats; deze gebeurtenis leidde tot een terugtrekking en nederlaag van het grootste deel van zijn leger. Na Engeland verder binnengetrokken te zijn en nog enkele kleinere schermutselingen te hebben uitgevochten werd Willem op eerste kerstdag 1066 tot koning van Engeland gekroond.Hoewel er ook later nog opstanden en verzet tegen de heerschappij van Willems voorkwamen, was de slag bij Hastings beslissend in de Normandische verovering van Engeland. Cijfers over het aantal slachtoffers dat bij de slag viel zijn moeilijk te verkrijgen; sommige historici schatten echter dat zo'n 2.000 Normandiërs omkwamen en ongeveer twee keer zoveel Engelsen. Willem stichtte op de plaats van de slag een abdij. Het hoogaltaar van de abdijkerk van de abdij van Battle zou geplaatst zijn op de plek waar Harold zou zijn gedood.
 • La batalla de Hastings fue el enfrentamiento entre las tropas del último rey anglosajón de Inglaterra, Harold el Sajón, y el ejército del duque de Normandía, Guillermo el Bastardo. El encuentro sucedió el 14 de octubre de 1066 en la colina de Senlac, a 11 km al norte de Hastings, al sur de Londres. La batalla terminó en una victoria pírrica aunque decisiva para los normandos, muriendo Harold en la misma y permitiendo a Guillermo reclamar el trono inglés, pasando a ser conocido como Guillermo I el Conquistador. A partir de entonces quedó unida políticamente al Ducado de Normandía, en el norte de Francia. Las disputas en torno al gobierno de este último territorio serían las causantes últimas de la Guerra de los Cien Años entre las coronas de Francia e Inglaterra.
 • 헤이스팅스 전투는 1066년 10월 14일 잉글랜드 남동부 헤이스팅스에서 노르망디 공국의 정복왕 윌리엄과 잉글랜드 국왕 해럴드의 군대가 맞붙은 전투로, 이 전투에서 노르망디군이 승리하였다. 전투 결과, 정복왕 윌리엄은 잉글랜드의 윌리엄 1세로 등극하였고, 노르만 왕조가 성립되었다. 이로써 노르만 정복이 완성된 것이다.
 • ヘイスティングズの戦い(ヘイスティングズのたたかい、英:Battle of Hastings)は、1066年にイングランドのヘイスティングスから若干内陸に入ったバトルの丘でノルマンディー公ギヨーム2世とイングランド王ハロルド2世との間で戦われた会戦である。
 • Die Schlacht bei Hastings fand am 14. Oktober 1066 statt und war der erste militärische Erfolg der französischen Normannen bei der Eroberung Englands. Das normannische Heer unter Herzog Wilhelm dem Eroberer besiegte die Angelsachsen unter ihrem König Harald II.
 • La battaglia di Hastings ebbe luogo il 14 ottobre 1066 a circa 13 km da Hastings, tra le truppe di Aroldo II, re degli Anglosassoni, e Guglielmo (detto poi Il Conquistatore), duca di Normandia come Guglielmo II, per il controllo dell'Inghilterra.L'Inghilterra durante il Medioevo fu per anni territorio di scorrerie e devastazioni dei Vichinghi. Le orde vichinghe partivano dalle loro basi tra i fiordi danesi e con i loro veloci Drakkar sbarcavano sulle coste inglesi saccheggiando e distruggendo ogni cosa. Il duca di Normandia approfittò di una grande scorreria guidata da Harald III di Norvegia per radunare un esercito e sbarcare in territorio inglese. L'esercito di Aroldo era costituito soprattutto da manipoli di fanteria pesante, molto potente ma assai poco manovrabile in battaglia mentre il forte dell'esercito di Guglielmo era formato soprattutto dalla cavalleria.Quando Guglielmo sbarcò sul suolo inglese l'esercito sassone mosse immediatamente contro l'invasore. La fanteria sassone prese posizione sulla Senlac Hill, una bassa collina circa 10 km a nord di Hastings che dominava la pianura antistante il punto di sbarco dell'esercito normanno.
 • The Battle of Hastings was fought on 14 October 1066 between the Norman-French army of Duke William II of Normandy and an English army under the Anglo-Saxon King Harold II, during the Norman conquest of England. It took place approximately 7 miles (11 kilometres) north-west of Hastings, close to the present-day town of Battle, East Sussex, and was a decisive Norman victory.The background to the battle was the death of the childless King Edward the Confessor in January 1066, which set up a succession struggle between several claimants to his throne. Harold was crowned king shortly after Edward's death, but faced invasions by William, his own brother Tostig and the Norwegian King Harald Hardrada (Harold III of Norway). Hardrada and Tostig defeated a hastily gathered army of Englishmen at the Battle of Fulford on 20 September 1066, and were in turn defeated by Harold at the Battle of Stamford Bridge five days later. The deaths of Tostig and Hardrada at Stamford left William as Harold's only serious opponent. While Harold and his forces were recovering from Stamford, William landed his invasion forces in the south of England at Pevensey on 28 September 1066 and established a beachhead for his conquest of the kingdom. Harold was forced to march south swiftly, gathering forces as he went.The exact numbers present at the battle are unknown; estimates are around 10,000 for William and about 7,000 for Harold. The composition of the forces is clearer; the English army was composed almost entirely of infantry and had few archers, whereas only about half of the invading force was infantry, the rest split equally between cavalry and archers. Harold appears to have tried to surprise William, but scouts found his army and reported its arrival to William, who marched from Hastings to the battlefield to confront Harold. The battle lasted from about 9 am to dusk. Early efforts of the invaders to break the English battle lines had little effect; therefore, the Normans adopted the tactic of pretending to flee in panic and then turning on their pursuers. Harold's death, probably near the end of the battle, led to the retreat and defeat of most of his army. After further marching and some skirmishes, William was crowned as king on Christmas Day 1066.Although there continued to be rebellions and resistance to William's rule, Hastings effectively marked the culmination of William's conquest of England. Casualty figures are hard to come by, but some historians estimate that 2,000 invaders died along with about twice that number of Englishmen. William founded a monastery at the site of the battle, the high altar of the abbey church supposedly placed at the spot where Harold died.
 • Hastings Muharebesi, 14 Ekim 1066'da İngiltere'nin Hastings kasabası yakınlarında Senlac Tepesinde Normanlar ve İngilizler arasında yapılmış bir savaştır. Normanların zaferi ve İngiltere'yi fethetmesiyle sonuçlanmıştır. Savaş esnasında İngiltere kralı Harold Godwinson öldü. Bu savaşla Normandiya dükü William Britanya Kralı I. William (Fatih Wiliam) oldu.
 • Bitva u Hastingsu se odehrála 14. října 1066 a skončila rozhodným vítězstvím normanského vojska a byla základem ovládnutí Anglie Normany. Jednalo se o střetnutí armády vedené Vilémem, vévodou z Normandie a anglosaského vojska vedeného anglickým králem Haroldem Godwinsonem. Bitva se odehrála na Senlackém vrchu, přibližně 10 km na severozápad od Hastingsu (dnes se zde nachází obec Battle).Bitva skončila vítězstvím Normanů, Harold Godwinson byl zabit, jak se tradičně uvádí, šípem, který ho zasáhl do oka. I když se později objevil anglický odpor, tato bitva byla rozhodujícím momentem v získání Vilémovy vlády nad Anglií. Události předcházející této bitvě i průběh střetu samotného byl později zachycen na proslulé tapisérii z Bayeux. Na místě bitvy bylo krátce nato postaveno opatství Batlle Abbey.
 • Bitwa pod Hastings (14 października 1066) była decydującym starciem w inwazji Normanów na Anglię w 1066 roku pomiędzy wojskami Normanów pod dowództwem Wilhelma Zdobywcy a pospolitym ruszeniem anglosaskim i gwardii dowodzonymi przez króla Harolda II. W związku z tym, że w jej wyniku najeźdźcy z kontynentu europejskiego opanowali cały kraj, bitwa pod Hastings uważana jest za jedną z decydujących bitew w dziejach świata.
 • A hastingsi csata az Anglia meghódítására indított normann hadjárat döntő ütközete volt. A Hastingstől 10 km-re északnyugatra található Senlac-dombon vívták Vilmos, Normandia hercege és II. Harold angol király csapatai 1066. október 14-én. Haroldnak a hagyomány szerint nyílvessző szúrta át a szemét, és bár tovább vezette seregét, végül megölték, és a csata is elveszett. Szórványos angol ellenállás az ütközet után is előfordult, mégis úgy tekintik, hogy Vilmos ezzel a csatával hódította meg Angliát.A világhírű bayeux-i kárpit, amelyet Vilmos testvére, Odo bayeux-i püspök készíttetett, a csata előtti eseményeket és a csatát ábrázolja a normannok szemszögéből.
 • La Batalla de Hastings fou un enfrontament decisiu entre les tropes de Harold II d'Anglaterra, últim rei saxó del Regne d'Anglaterra, i els invasors normands del futur Guillem I d'Anglaterra.
 • Битката при Хейстингс се провежда през 1066 г. между норманските войски на херцог Уилям I Завоевателя и тези на англосаксонския крал Харолд II. Тя завършва с победа на норманите и установяване на техния контрол над цяла Англия.Битката се провежда край град Хейстингс (Hastings) в Източен Съсекс, по точно на мястото, където сега се намира малкият град Батъл (Battle, „битка“).
dbpedia-owl:depictionDescription
 • : la mort du roiHaroldsur le champ de bataille, représentée sur latapisserie de Bayeux.
dbpedia-owl:endDate
 • 1066-10-14 (xsd:date)
dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • victoire normande décisive
dbpedia-owl:startDate
 • 1066-10-14 (xsd:date)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 22533 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 36429 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 118 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110620424 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:conflit
 • Bataille d'Hastings
prop-fr:date
 • 1066-10-14 (xsd:date)
prop-fr:forces
 • entre 5000 et 13000
 • entre 7000 et 12000
prop-fr:guerre
prop-fr:géolocalisation
 • Sussex de l'Est
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • victoire normande décisive
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • David Nicolle
 • Christopher Gravett
prop-fr:lieu
 • Battle, près d'Hastings
prop-fr:légende
 • : la mort du roi Harold sur le champ de bataille, représentée sur la tapisserie de Bayeux.
prop-fr:nom
 • Bennett
 • Barlow
 • Bates
 • Bradbury
 • Carpenter
 • Dickie
 • Douglas
 • Nicolle
 • Walker
 • DeVries
 • Huscroft
 • Rex
 • Coad
 • Gravett
 • Higham
 • Jestice
 • Lawson
 • Marren
 • Stafford
prop-fr:prénom
 • Jonathan
 • Christopher
 • David
 • David C.
 • Frank
 • Ian
 • Jim
 • Matthew
 • Pauline
 • Peter
 • Richard
 • Kelly
 • Iain
 • M. K.
 • Nick
 • Phyllis
prop-fr:titre
 • 1066 (xsd:integer)
 • The Norman Conquest: A New Introduction
 • William the Conqueror
 • The Struggle for Mastery: The Penguin History of Britain 1066–1284
 • Battle Abbey and Battlefield
 • Campaigns of the Norman Conquest
 • Edward the Confessor
 • Harold II: The Doomed Saxon King
 • Harold, the Last Anglo-Saxon King
 • Hastings 1066: The Fall of Saxon England
 • The Battle of Hastings: 1066
 • The Death of Anglo-Saxon England
 • Unification and Conquest: A Political and Social History of England in the Tenth and Eleventh Centuries
 • William the Conqueror: The Norman Impact Upon England
 • Medieval Warfare Source Book: Warfare in Western Christendom
 • Fighting Techniques of the Medieval World AD 500–AD 1500: Equipment, Combat Skills and Tactics
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • English Heritage
 • Brockhampton Press
 • Longman
 • Penguin
 • Tempus
 • University of California Press
 • Edward Arnold
 • Osprey
 • Leo Cooper
 • St Martin's Press
 • Sutton
 • Wrens Park
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Pertempuran Hastings adalah kemenangan Normandia yang menentukan, tetapi mahal dalam Penaklukan Inggris oleh Normandia. Pertempuran terjadi di Bukit Senlac, kira-kira 6 mil (9.7 km) di sebelah utara Hastings. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 1066, antara tentara Normandia yang dipimpin William sang Penakluk dari Perancis melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh raja Harold II. Harold tewas dalam pertempuran ini. Dipercaya bahwa matanya tertembak dengan panah.
 • A Batalha de Hastings ocorreu no dia 14 de Outubro de 1066, perto de Hastings, na Inglaterra, entre as tropas inglesas do rei Haroldo II Godwinson e o exército invasor de Guilherme II, Duque da Normandia. O resultado foi uma vitória decisiva de Guilherme o Conquistador e a morte de Haroldo II durante a batalha. Este sucesso concretizou a conquista normanda e o fim da dinastia de reis anglo-saxões na Inglaterra.
 • 헤이스팅스 전투는 1066년 10월 14일 잉글랜드 남동부 헤이스팅스에서 노르망디 공국의 정복왕 윌리엄과 잉글랜드 국왕 해럴드의 군대가 맞붙은 전투로, 이 전투에서 노르망디군이 승리하였다. 전투 결과, 정복왕 윌리엄은 잉글랜드의 윌리엄 1세로 등극하였고, 노르만 왕조가 성립되었다. 이로써 노르만 정복이 완성된 것이다.
 • ヘイスティングズの戦い(ヘイスティングズのたたかい、英:Battle of Hastings)は、1066年にイングランドのヘイスティングスから若干内陸に入ったバトルの丘でノルマンディー公ギヨーム2世とイングランド王ハロルド2世との間で戦われた会戦である。
 • Die Schlacht bei Hastings fand am 14. Oktober 1066 statt und war der erste militärische Erfolg der französischen Normannen bei der Eroberung Englands. Das normannische Heer unter Herzog Wilhelm dem Eroberer besiegte die Angelsachsen unter ihrem König Harald II.
 • Hastings Muharebesi, 14 Ekim 1066'da İngiltere'nin Hastings kasabası yakınlarında Senlac Tepesinde Normanlar ve İngilizler arasında yapılmış bir savaştır. Normanların zaferi ve İngiltere'yi fethetmesiyle sonuçlanmıştır. Savaş esnasında İngiltere kralı Harold Godwinson öldü. Bu savaşla Normandiya dükü William Britanya Kralı I. William (Fatih Wiliam) oldu.
 • Bitwa pod Hastings (14 października 1066) była decydującym starciem w inwazji Normanów na Anglię w 1066 roku pomiędzy wojskami Normanów pod dowództwem Wilhelma Zdobywcy a pospolitym ruszeniem anglosaskim i gwardii dowodzonymi przez króla Harolda II. W związku z tym, że w jej wyniku najeźdźcy z kontynentu europejskiego opanowali cały kraj, bitwa pod Hastings uważana jest za jedną z decydujących bitew w dziejach świata.
 • La Batalla de Hastings fou un enfrontament decisiu entre les tropes de Harold II d'Anglaterra, últim rei saxó del Regne d'Anglaterra, i els invasors normands del futur Guillem I d'Anglaterra.
 • Битката при Хейстингс се провежда през 1066 г. между норманските войски на херцог Уилям I Завоевателя и тези на англосаксонския крал Харолд II. Тя завършва с победа на норманите и установяване на техния контрол над цяла Англия.Битката се провежда край град Хейстингс (Hastings) в Източен Съсекс, по точно на мястото, където сега се намира малкият град Батъл (Battle, „битка“).
 • A hastingsi csata az Anglia meghódítására indított normann hadjárat döntő ütközete volt. A Hastingstől 10 km-re északnyugatra található Senlac-dombon vívták Vilmos, Normandia hercege és II. Harold angol király csapatai 1066. október 14-én. Haroldnak a hagyomány szerint nyílvessző szúrta át a szemét, és bár tovább vezette seregét, végül megölték, és a csata is elveszett.
 • Hastingsko gudua (1066ko urriaren 14a) Ingalaterrako Normandar konkistan zehar jazotako Normandar garaipen garrantzitsua izan zen. Gilen II.a Normandiakoa Dukearen Normandar gudarostea eta Harold II.a Ingalaterrakoaren Anglo-Saxoi gudarostearen arteko gudua izan zen. Gudua Senlac Hill izeneko muinoan gauzatu zen, Hastings udalerritik 6 mila ipar-mendebalderuntz, gaur egun Battle udalerria dagoen tokian.Harold II.a gudu honetan erahil zuten (usadioaren arabera etsaiaren gezi batek begian jota).
 • Битва при Гастингсе (англ. Battle of Hastings, 14 октября 1066 года) — сражение между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма. Битва длилась более десяти часов, что было достаточно редким явлением для Средневековья.
 • La batalla de Hastings fue el enfrentamiento entre las tropas del último rey anglosajón de Inglaterra, Harold el Sajón, y el ejército del duque de Normandía, Guillermo el Bastardo. El encuentro sucedió el 14 de octubre de 1066 en la colina de Senlac, a 11 km al norte de Hastings, al sur de Londres.
 • La battaglia di Hastings ebbe luogo il 14 ottobre 1066 a circa 13 km da Hastings, tra le truppe di Aroldo II, re degli Anglosassoni, e Guglielmo (detto poi Il Conquistatore), duca di Normandia come Guglielmo II, per il controllo dell'Inghilterra.L'Inghilterra durante il Medioevo fu per anni territorio di scorrerie e devastazioni dei Vichinghi.
 • Bitva u Hastingsu se odehrála 14. října 1066 a skončila rozhodným vítězstvím normanského vojska a byla základem ovládnutí Anglie Normany. Jednalo se o střetnutí armády vedené Vilémem, vévodou z Normandie a anglosaského vojska vedeného anglickým králem Haroldem Godwinsonem.
 • The Battle of Hastings was fought on 14 October 1066 between the Norman-French army of Duke William II of Normandy and an English army under the Anglo-Saxon King Harold II, during the Norman conquest of England.
 • De slag bij Hastings werd op 14 oktober 1066 uitgevochten tussen een Normandisch-Frans leger onder leiding van hertog Willem II van Normandië en een leger onder leiding van de Angelsaksische koning Harold II. De slag is vernoemd naar de Engelse plaats Hastings, maar vond in werkelijkheid , ongeveer tien kilometer ten noordwesten plaats, waar nu de plaats Battle ligt.
rdfs:label
 • Bataille d'Hastings
 • Batalha de Hastings
 • Batalla de Hastings
 • Batalla de Hastings
 • Battaglia di Hastings
 • Battle of Hastings
 • Bitva u Hastingsu
 • Bitwa pod Hastings
 • Hastings Muharebesi
 • Hastingseko gudua
 • Hastingsi csata
 • Pertempuran Hastings
 • Schlacht bei Hastings
 • Slag bij Hastings
 • Битва при Гастингсе
 • Битка при Хейстингс
 • ヘイスティングズの戦い
 • 헤이스팅스 전투
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bataille d'Hastings
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of