PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • The Battle of Adrianople (9 August 378), sometimes known as the Battle of Hadrianopolis, was fought between a Roman army led by the Roman Emperor Valens and Gothic rebels (largely Thervings as well as Greutungs, non-Gothic Alans, and various local rebels) led by Fritigern. We have a detailed account for the lead up to the battle from the Roman perspective from Ammianus Marcellinus, which forms the cumulating high point at the end of his history. The position in his histories and the lack of a detailed history for the following century has tended to exaggerate the significance of the battle for later historians. Ammianus's account of the battle itself, as to be expected from a losing side, is far from clear. Heat, fire and dust seem to have been particularly significant. Much of what follows about the battle itself is modern deduction. The battle took place about 8 miles (13 km) north of Adrianople (modern Edirne in European Turkey, near the border with Greece and Bulgaria) in the Roman province of Thracia and ended with an overwhelming victory for the Goths.Part of the Gothic War (376–382), the battle is often considered the start of the final collapse of the Western Roman Empire in the 5th century. Adrianople actually was fought between the Goths and the Eastern Roman Empire, which ultimately withstood the Gothic invasions and developed into the Byzantine Empire.
 • ハドリアノポリスの戦い(羅: Proelium Hadrianopolitanum)は、378年にローマ帝国皇帝ウァレンス率いるローマ軍とゴート族との戦闘である。この戦いでローマ軍は敗退し、以後トラキア地方はゴート族に占領されることになった。英語表記によるアドリアノープルの戦いとも称される。
 • Битката при Адрианопол на 9 август 378 г. между римската армия под командването на източния император Валент и готските племена под командването на Фритигерн се води северно от днешния Одрин, до границата между България и Турция, и завършва с решителна готска победа, която се счита за началото на края на Западната Римска империя.
 • Битва под Адрианополем — сражение между готами (в основном племена тервингов, грейтунгов, не относящихся к готам аланов и других местных племен) во главе с Фритигерном и римлянами под предводительством римского императора Валента.Битва произошла около 13 км севернее Адрианополя в римской провинции Фракия и закончилась полным поражением римлян.Адрианопольская битва считается одним из поворотных моментов европейской истории, который изменил баланс сил в пользу германских народов. Она часто рассматривается как репетиция окончательного краха империи в середине V века.
 • Die Schlacht von Adrianopel am 9. August 378 war mit ungefähr 20.000 Toten die folgenreichste Niederlage der Römer seit der Schlacht von Cannae (216 v. Chr.) und der Varusschlacht (9 n. Chr.). Adrianopel ist heute Edirne, die nordwestlichste Großstadt der Türkei. In der Schlacht unterlagen die Römer den „Westgoten“ (genauer gesagt handelte es sich dabei um die terwingischen Goten, die nicht deckungsgleich mit den erst später entstandenen Westgoten sind), die auf der Flucht vor den Hunnen auf dem Gebiet des Römischen Reichs einen neuen Siedlungsraum gesucht hatten, von den Römern aufgenommen worden waren, aber schließlich gegen diese rebellierten (siehe auch: Völkerwanderung).
 • Edirne Savaşı, Doğu Roma İmparatorluğu da Germen kabilelerle sorunlar yaşıyordu. Bir doğu Germen kabilesi olan Teuringi Hun istilasından kaçmak için topraklarını terk etmişti. Liderleri Alavivus ve Fritigern ile Doğu Roma'ya sığınmışlardı. Valens onları müttefik olarak 376 yılında Tuna'nın güneyine yerleşmelerine izin vermişti. Ancak eyalet kumandanlarıyla sorunlar yaşayan kabile Romalılara karşı ayaklandı.Sonraki iki yıl boyunca çatışmalar devam etti. Valens bizzat kendisi 378 yılında bir sefer düzenledi. Gratianus amcasına Batı Roma ordusundan destek gönderdi. Ancak sefer Romalılar açısından felaketle sonuçlandı. İki ordu Edirne yakınlarında karşılaştı. Valens sayısal üstünlüğünden ötürü kendine çok güveniyordu. Bazı subayları Gratianus'u beklemesini önerdiyse de diğerleri Valens'i hemen saldırmaya ikna ettiler. 9 Ağustos 378'de savaş Romalıların bozguna uğraması ve Valens'in ölümüyle sonuçlandı. Tarihçi Ammianus Marcellinus savaşta Roma ordusunun üçte ikisinin yokolduğunu hesaplamıştır. Ordunun kalan üçte biri geri çekilmeyi başarmıştır.Savaşın çok uzun vadeli sonuçları olmuştur. Kayıpların içinde tecrübeli askerler ve değerli yöneticiler vardı. Yerlerine geçebilecek çok fazla kimsenin olmaması imparatorlukta liderlik sorunu doğrmuştu. Ayrıca Roma ordusu asker toplamakta da zorlanmaya başlamıştı. Sonraki yüzyılda ordunun büyük bölümü Germen paralı askerlerinden oluşacaktı.Bir diğer sorun ise Valens'in ölümüyle Gratianus ve II. Valentinianus'un yegane iki Augustus olarak kalmış olmalarıydı. Bu durumda Gratianus fiilen tüm imparatorluktan sorumlu hale gelmişti. Ancak Gratianus Doğu Roma için bir Augustus arayışına girmişti. Eski bir seçkin general olan Kont Theodosius'un oğlu Theodosius'u seçti. Kont Theodosius bilinmeyen bir nedenle 375'te idam edilmişti. Theodosius 19 Ocak 379'da Augustus ilan edildi.
 • 아드리아노폴리스 전투는 378년 8월 9일 동로마의 황제 발렌스와 고트족 연합군 사이에서 벌어진 전투로 황제 발렌스는 이 전투에서 전사하였으며 고트족은 로마군에게서 승리를 거두었다. 역사적으로 이 전투의 패배로 [5세기 서로마 제국의 붕괴가 시작되었다고 여겨진다.
 • De slag bij Adrianopel werd op 9 augustus 378 in de buurt van de stad Adrianopel gestreden tussen een Romeins leger onder leiding van de Romeinse keizer Valens en Gotische rebellen (grotendeels Tervingi, maar ook Greutungen, niet-Gotische Alanen, enige Hunse troepen en diverse lokale rebellen) onder leiding van Fritigern. De veldslag vond ongeveer 13 kilometer ten noorden van Adrianopel (het moderne Edirne in de Europese deel van Turkije, vlak bij de huidige grens met Griekenland en Bulgarije) plaats in de toenmalige Romeinse provincie Thracië en eindigde met een overweldigende overwinning voor de Goten.. De Romeinse nederlaag was van een dermate grote omvang, dat er al gauw vergelijkingen werden getrokken met de 'Slag bij Cannae' bijna zeshonderd jaar eerder.De slag maakte deel uit van de Gotische oorlog (376-382) en wordt vaak beschouwd als de eerste dominosteen op weg naar de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk in de volgende honderd jaar. De slag bij Adrianopel werd uitgevochten tussen de Goten en het Oost-Romeinse Rijk, maar uiteindelijk slaagde het Oost-Romeinse Rijk erin de Gotische invasies af te slaan en het merendeel van de Gotische macht af te leiden naar het West-Romeinse Rijk.
 • Bitwa pod Adrianopolem – miała miejsce 9 sierpnia 378 roku, na północ od rzymskiego miasta Adrianopol (obecnie Edirne w europejskiej części Turcji). Spotkały się w niej siły wodza wizygockiego Fritigerna i cesarza wschodniorzymskiego Walensa, który zginął w czasie bitwy, zaś jego wojska zostały w niej rozgromione. Starcie to było jedną z największych klęsk w historii Rzymu i ostatnią bitwą, w której Rzymianie zastosowali swoją klasyczną taktykę walki legionami. Od tego czasu bowiem większy nacisk położono na wykorzystanie jazdy i niewielkich mobilnych oddziałów zwanych comitatenses.Przebieg bitwy znany jest głównie dzięki relacjom ówczesnych historyków rzymskich – Ammianusa Marcellinusa i Orozjusza.
 • V bitvě u Adrianopole se 9. srpna 378 utkalo římské vojsko pod velením císaře Valenta s Góty vedenými Fritigernem. Střetnutí se odehrálo severně od římského města Adrianopol (nynější Edirne) a skončilo drtivým vítězstvím barbarů, když v boji zahynula většina římských vojáků včetně samotného Valenta. Přestože vítězní Gótové nedokázali svého úspěchu nijak využít a o několik let později se Římanům dokonce podrobili, setrvali na území říše, přičemž se stali trvalým mocenským faktorem ovlivňujícím římskou politiku a destabilizujícím balkánské provincie. Průběh bitvy lze poměrně dobře rekonstruovat na základě popisu soudobých historiků Ammiana Marcellina, Orosia a Eunapia.
 • La battaglia di Adrianopoli ebbe luogo presso l'omonima città, sita nella provincia romana di Tracia, il 9 agosto 378 e si concluse con l'annientamento dell'esercito romano guidato dall'imperatore d'Oriente Valente ad opera dei Visigoti di Fritigerno.
 • La Batalla de Adrianópolis fue un enfrentamiento armado que se libró el 9 de agosto de 378 d. C. en las llanuras al noroeste de la ciudad romana de Adrianópolis (actual Edirne, en la Turquía europea). En ella se enfrentaron las fuerzas de Fritigerno, jefe de los visigodos, y el ejército del Imperio romano de Oriente comandado por el propio emperador Valente I, que murió en la batalla y cuyo ejército fue aniquilado. Fue la mayor derrota romana desde la batalla de Arausio y el último combate en el que los romanos emplearon sus clásicas legiones, pues a partir de entonces comenzaron las batallas a poner más énfasis en la caballería y las pequeñas divisiones armadas, como los comitatenses.[cita requerida]El desarrollo de la batalla se conoce realmente bien gracias sobre todo al relato de dos historiadores romanos contemporáneos, Amiano Marcelino y Orosio.
 • La batalla d'Adrianòpolis va ser un enfrontament armat que es va lliurar el 9 d'agost del 378 a les planes al nord-oest de la ciutat romana d'Adrianòpolis (actual Edirne, a la Turquia europea). Allí es van enfrontar les forces de Fritigern, cap dels visigots, i l'exèrcit de l'Imperi romà d'Orient comandat pel propi emperador Valent, que va morir a la batalla i l'exèrcit del qual va ser aniquilat. Va ser una de les més importants derrotes militars romanes des de la Batalla d'Arausio i l'últim combat en què els romans van utilitzar les seves clàssiques legions, ja que a partir d'aleshores van començar a posar més èmfasi en la cavalleria i les petites divisions armades, com els comitatenses. El desenvolupament de la batalla es coneix a través del relats d'Ammià Marcel·lí i Pau Orosi, dos historiadors romans contemporanis.
 • A segunda Batalha de Adrianópolis ou Batalha de Andrinopla (9 de agosto de 378) foi travada entre um exército romano comandado pelo imperador Valente, de um lado, e, de outro, tribos germânicas (principalmente ostrogodos e visigodos, com o apoio de alguns alanos, não germanos) comandadas por Fritigerno. A batalha ocorreu em Adrianópolis (atualmente Edirne, na Turquia) e resultou numa vitória decisiva para os godos.O desastre para o lado romano foi tanto que, em poucas horas de uma abrasante tarde de agosto, 20 000 dos melhores soldados do império perderam a vida na região semiárida da Trácia, província romana ao sul do rio Danúbio. Foi uma verdadeira carnificina, onde, além de o próprio imperador Valente, muitos capitães, 35 tribunos, dois altos funcionários do palácio e dois generais pereceram no combate.A partir daí, os bárbaros acumularam tanto poder que, em 410, saquearam a própria Roma.A batalha foi uma das mais importantes na história romana, pois prenunciou o colapso final do Império Romano do Ocidente no século V. Também significou a mudança da infantaria para a cavalaria como força principal de combate, pois foi graças à chegada da famosa cavalaria ostrogoda, no momento em que os exércitos romanos atacavam o acampamento godo, que a batalha se decidiu, impondo às legiões romanas um verdadeiro massacre. Curiosamente, o embate deu-se no Império Romano do Oriente, que sobreviveria à sua contraparte ocidental até 1453.
 • A hadrianapoliszi csata (ami adrianapolisi csataként is ismert) 378. augusztus 9-én lezajlott csata Hadrianapolisz vagy más néven Drinápoly (a mai Edirne Törökország európai részén) mellett a gótok és a Római Birodalom között. A gótokat a vizigót Frithigern (Fridigern, Fritigernus) vezette, a keletrómaiakat Valens császár.Valens a csatában elesett, serege vereséget szenvedett. A cannaei csata óta ez volt a legnagyobb római vereség, itt alkalmazták a rómaiak utoljára a klasszikus légiókat, ettől kezdve a lovasságra és a kis létszámú fegyveres hadosztályokra bízták a hadviselést.A csata történetét két kortárs történetíró leírásából (Ammianus Marcellinus és Orosius) ismerjük.
dbpedia-owl:endDate
 • 0378-08-09 (xsd:date)
dbpedia-owl:opponents
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • Victoire des Goths
dbpedia-owl:startDate
 • 0378-08-09 (xsd:date)
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 24527 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 37206 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 159 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109558316 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:conflit
 • Bataille d'Andrinople
prop-fr:date
 • 0378-08-09 (xsd:date)
prop-fr:forces
 • Cavaliers : 7 500 ; Légionnaires : 21 000 ; Auxiliaires : 28 000
 • Cavaliers : 11 500 ; Infanterie lourde : 122 500 ; Infanterie légère : 21 000
prop-fr:géolocalisation
 • Turquie
prop-fr:issue
 • Victoire des Goths
prop-fr:lieu
 • Proximité d'Andrinople
prop-fr:pertes
 • 79000 (xsd:integer)
 • Plus de 40 000 hommes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ハドリアノポリスの戦い(羅: Proelium Hadrianopolitanum)は、378年にローマ帝国皇帝ウァレンス率いるローマ軍とゴート族との戦闘である。この戦いでローマ軍は敗退し、以後トラキア地方はゴート族に占領されることになった。英語表記によるアドリアノープルの戦いとも称される。
 • Битката при Адрианопол на 9 август 378 г. между римската армия под командването на източния император Валент и готските племена под командването на Фритигерн се води северно от днешния Одрин, до границата между България и Турция, и завършва с решителна готска победа, която се счита за началото на края на Западната Римска империя.
 • 아드리아노폴리스 전투는 378년 8월 9일 동로마의 황제 발렌스와 고트족 연합군 사이에서 벌어진 전투로 황제 발렌스는 이 전투에서 전사하였으며 고트족은 로마군에게서 승리를 거두었다. 역사적으로 이 전투의 패배로 [5세기 서로마 제국의 붕괴가 시작되었다고 여겨진다.
 • La battaglia di Adrianopoli ebbe luogo presso l'omonima città, sita nella provincia romana di Tracia, il 9 agosto 378 e si concluse con l'annientamento dell'esercito romano guidato dall'imperatore d'Oriente Valente ad opera dei Visigoti di Fritigerno.
 • A hadrianapoliszi csata (ami adrianapolisi csataként is ismert) 378. augusztus 9-én lezajlott csata Hadrianapolisz vagy más néven Drinápoly (a mai Edirne Törökország európai részén) mellett a gótok és a Római Birodalom között. A gótokat a vizigót Frithigern (Fridigern, Fritigernus) vezette, a keletrómaiakat Valens császár.Valens a csatában elesett, serege vereséget szenvedett.
 • Bitwa pod Adrianopolem – miała miejsce 9 sierpnia 378 roku, na północ od rzymskiego miasta Adrianopol (obecnie Edirne w europejskiej części Turcji). Spotkały się w niej siły wodza wizygockiego Fritigerna i cesarza wschodniorzymskiego Walensa, który zginął w czasie bitwy, zaś jego wojska zostały w niej rozgromione. Starcie to było jedną z największych klęsk w historii Rzymu i ostatnią bitwą, w której Rzymianie zastosowali swoją klasyczną taktykę walki legionami.
 • De slag bij Adrianopel werd op 9 augustus 378 in de buurt van de stad Adrianopel gestreden tussen een Romeins leger onder leiding van de Romeinse keizer Valens en Gotische rebellen (grotendeels Tervingi, maar ook Greutungen, niet-Gotische Alanen, enige Hunse troepen en diverse lokale rebellen) onder leiding van Fritigern.
 • La Batalla de Adrianópolis fue un enfrentamiento armado que se libró el 9 de agosto de 378 d. C. en las llanuras al noroeste de la ciudad romana de Adrianópolis (actual Edirne, en la Turquía europea). En ella se enfrentaron las fuerzas de Fritigerno, jefe de los visigodos, y el ejército del Imperio romano de Oriente comandado por el propio emperador Valente I, que murió en la batalla y cuyo ejército fue aniquilado.
 • Die Schlacht von Adrianopel am 9. August 378 war mit ungefähr 20.000 Toten die folgenreichste Niederlage der Römer seit der Schlacht von Cannae (216 v. Chr.) und der Varusschlacht (9 n. Chr.). Adrianopel ist heute Edirne, die nordwestlichste Großstadt der Türkei.
 • Edirne Savaşı, Doğu Roma İmparatorluğu da Germen kabilelerle sorunlar yaşıyordu. Bir doğu Germen kabilesi olan Teuringi Hun istilasından kaçmak için topraklarını terk etmişti. Liderleri Alavivus ve Fritigern ile Doğu Roma'ya sığınmışlardı. Valens onları müttefik olarak 376 yılında Tuna'nın güneyine yerleşmelerine izin vermişti. Ancak eyalet kumandanlarıyla sorunlar yaşayan kabile Romalılara karşı ayaklandı.Sonraki iki yıl boyunca çatışmalar devam etti.
 • A segunda Batalha de Adrianópolis ou Batalha de Andrinopla (9 de agosto de 378) foi travada entre um exército romano comandado pelo imperador Valente, de um lado, e, de outro, tribos germânicas (principalmente ostrogodos e visigodos, com o apoio de alguns alanos, não germanos) comandadas por Fritigerno.
 • The Battle of Adrianople (9 August 378), sometimes known as the Battle of Hadrianopolis, was fought between a Roman army led by the Roman Emperor Valens and Gothic rebels (largely Thervings as well as Greutungs, non-Gothic Alans, and various local rebels) led by Fritigern. We have a detailed account for the lead up to the battle from the Roman perspective from Ammianus Marcellinus, which forms the cumulating high point at the end of his history.
 • V bitvě u Adrianopole se 9. srpna 378 utkalo římské vojsko pod velením císaře Valenta s Góty vedenými Fritigernem. Střetnutí se odehrálo severně od římského města Adrianopol (nynější Edirne) a skončilo drtivým vítězstvím barbarů, když v boji zahynula většina římských vojáků včetně samotného Valenta.
 • La batalla d'Adrianòpolis va ser un enfrontament armat que es va lliurar el 9 d'agost del 378 a les planes al nord-oest de la ciutat romana d'Adrianòpolis (actual Edirne, a la Turquia europea). Allí es van enfrontar les forces de Fritigern, cap dels visigots, i l'exèrcit de l'Imperi romà d'Orient comandat pel propi emperador Valent, que va morir a la batalla i l'exèrcit del qual va ser aniquilat.
 • Битва под Адрианополем — сражение между готами (в основном племена тервингов, грейтунгов, не относящихся к готам аланов и других местных племен) во главе с Фритигерном и римлянами под предводительством римского императора Валента.Битва произошла около 13 км севернее Адрианополя в римской провинции Фракия и закончилась полным поражением римлян.Адрианопольская битва считается одним из поворотных моментов европейской истории, который изменил баланс сил в пользу германских народов.
rdfs:label
 • Bataille d'Andrinople (378)
 • Batalha de Adrianópolis
 • Batalla d'Adrianòpolis (378)
 • Batalla de Adrianópolis
 • Battaglia di Adrianopoli (378)
 • Battle of Adrianople
 • Bitva u Adrianopole
 • Bitwa pod Adrianopolem
 • Hadrianapolis Muharebesi
 • Hadrianopolisi csata (378)
 • Schlacht von Adrianopel (378)
 • Slag bij Adrianopel (378)
 • Адрианопольская битва (378)
 • Битка при Адрианопол (378)
 • ハドリアノポリスの戦い
 • 아드리아노폴리스 전투
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bataille d'Andrinople
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of