Les bases azotées (aussi appelées bases nucléiques ou nucléobases) sont des molécules qui font partie des nucléotides, qui sont eux-mêmes des éléments de l'ARN et de l'ADN. C'est par les liaisons hydrogène entre paire de bases azotées que sont liés deux brins de l'hélice d'ADN. Il existe cinq principales bases azotées présentes dans l'ADN et l'ARN : adénine, cytosine, guanine, thymine et uracile. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine sont présentes sur les nucléotides de l'ADN.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les bases azotées (aussi appelées bases nucléiques ou nucléobases) sont des molécules qui font partie des nucléotides, qui sont eux-mêmes des éléments de l'ARN et de l'ADN. C'est par les liaisons hydrogène entre paire de bases azotées que sont liés deux brins de l'hélice d'ADN. Il existe cinq principales bases azotées présentes dans l'ADN et l'ARN : adénine, cytosine, guanine, thymine et uracile. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine sont présentes sur les nucléotides de l'ADN. L'uracile remplace la thymine sur les nucléotides de l'ARN.Leurs abréviations respectives sont A, C, G, T et U. Généralement on identifie le nom de la nucléobase au nom du nucléoside correspondant.La séquence de base d'un acide nucléique permet de déterminer dans le cas d'un gène la séquence d'acides aminés du polypeptide concerné. On peut trouver néanmoins d'autres bases comme la dihydrouridine (DHU), l'inosine (I) ou encore la xanthine (X) ou le pseudo-uracile qui découlent de modifications effectuées sur les bases présentées précédemment.
 • Азо́тистые основа́ния — гетероциклические органические соединения, производные пиримидина и пурина, входящие в состав нуклеиновых кислот. Для сокращенного обозначения пользуются большими латинскими буквами. К азотистым основаниям относят аденин (A), гуанин (G), цитозин (C), которые входят в состав как ДНК, так и РНК. Тимин (T) входит в состав только ДНК, а урацил (U) встречается только в РНК.Аденин и гуанин являются производными пурина, а цитозин, урацил и тимин — производными пиримидина.Тимин, который присутствует только в ДНК, и урацил, который встречается только в РНК, обладают сходной химической структурой. Урацил отличается от тимина отсутствием метильной группы у 5-го атома углерода.Азотистые основания, соединяясь ковалентной связью с 1' атомом рибозы или дезоксирибозы, образуют N-гликозиды, которые называют нуклеозиды. Нуклеозиды, в которых к 5'-гидроксильной группе сахара присоединены одна или несколько фосфатных групп, называются нуклеотидами. Эти соединения являются строительными блоками молекул нуклеиновых кислот — ДНК и РНК.После образования молекулы нуклеиновой кислоты входящие в её состав азотистые основания могут вступать в различные химические реакции под действием ферментов а также факторов внешней среды. Таким образом, нуклеиновые кислоты часто содержат модифицированные азотистые основания. Типичной модификацией такого рода является метилирование.
 • A nukleobázisok az RNS vagy DNS részei, melyek a bázispárosodásban vesznek részt. Közéjük tartozik a citozin, guanin, adenin, timin, uracil (utóbbi csak RNS-ben). A rövidítéseik: C, G, A, T és U. Az uracil a timint helyettesíti az RNS-ben. E két bázis azonos, kivéve az uracil hiányzó 5' metil csoportját. Az adenin és guanin a kettős gyűrűvel rendelkező purinokhoz (R-ként rövidítve), míg a timin, citozin és az uracil az egy gyűrűs szerkezetű pirimidinekhez (Y-ként rövidítve) tartozik. Ha a nukleobázis kovalensen kapcsolódik a ribóz vagy dezoxiribóz 1' szénatomjához, akkor nukleozidnak, ha a nukleozidhoz az 5' szénatomon keresztül foszfátcsoportok kapcsolódnak, akkor nukleotidnak nevezzük.
 • Nukleová báze jsou základní součástí nukleových kyselin. Dělí se na báze purinové (adenin, guanin) a báze pyrimidinové (cytosin, uracil, thymin).Vytvářejí doplňkové dvojice (komplementární páry, zkratka bp), v nichž se typicky vždy 1 purinová a 1 pyrimidinová báze vzájemně vážou vodíkovými vazbami (tzv. komplementarita bází). Guanin se váže s cytosinem a adenin s thyminem nebo s uracilem. Tvoří kód k zápisu genetické informace. Komplementární párování pak umožňuje tuto informaci realizovat při procesech replikace, transkripce a translace.
 • Nukleinbasen, auch Nucleinbasen, Nukleobasen oder Nucleobasen, sind der Bestandteil der Nukleotide (DNA-Bausteine), die in DNA und RNA für die Ausbildung von Basenpaaren verantwortlich sind. Vergleicht man die doppelhelicale Struktur von DNA mit einer Treppe, so bilden sie die Treppenstufen. Sie werden als Basen bezeichnet, da sie an den Stickstoffatomen protoniert werden können und sie in wässriger Lösung leicht basisch reagieren. In DNA treten die vier Basen Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T) auf, diese werden deshalb auch als DNA-Basen bezeichnet. In RNA findet Uracil anstatt Thymin Verwendung, man bezeichnet A, G, C und U entsprechend als RNA-Basen. Uracil unterscheidet sich von Thymin nur durch das Fehlen einer Methylgruppe. Das Grundgerüst von Adenin und Guanin ist das eines Purins, Cytosin, Thymin und Uracil beruhen auf dem Grundgerüst von Pyrimidin.
 • Nükleobazlar (veya nükleotit bazları), RNA ve DNA'daki şekerlere bağlı olan moleküllerdir. Bunlara adenin, guanin, sitozin, (yalnızca DNA'da bulunan) timin ve (yalnızca RNA'da bulunan) urasil dahildir. Bunlar sırasıyla A, G, C, T ve U olarak kısaltılır. Genetikte bunlara genelde baz olarak değinilir.Bir DNA dizisi RNA'ya kopyalandığında timinin yerine urasil alır. Bu iki baz birbirine çok benzer, timinin 5' konumundaki metil grubu urasilde eksiktir. Adenin ve guanin, pürin olarak adlandırılan çift halkalı bazlar sınıfına aittirler, sitozin, timin ve urasil ise pirimidin olarak adlandırılan tek halkalı bazlar sınıfına aittir. DNA ve RNA dizilerinde pürinler R, pirimidinler Y harfi ile gösterilebilir.Bir riboz veya deoksiriboz şekerinin 1' karbonuna bağlı bir baz nükleozit olarak adlandırılır. Bir nükleozitin 5' karbonuna bir veya daha fazla fosfat grubu bağlanmış hali nükleotit olarak adlandırılır. Adenin (A), guanin (G), sitozin (C), timin (T) ve urasil (U) bazlarını taşıyan nükleozitler, sırası ile, adenozin, guanozin, sitidin, timidin ve uridin olarak adlandırılır.DNA ve RNA sentezlendikten sonra yukarıda sayılan bazların bazıları, belli enzimlerin etkisiyle kimyasal değişime uğrayabilirler. DNA'da bulunan tek değişik baz, 5-metilsitozin (m5C)'dir. RNA'da pek çok değişim görmüş baz vardır, bu bazların ait oldukları nükleozitler ların arasında psödouridin (Ψ), dihidrouridin (D), inosin (I), ribotimidin (rT) ve 7-metilguanozin (m7G) sayılabilir.Hipoksantin ve ksantin, mutagen etkisiyle meydana gelen pek çok bazdan ikidisir, her ikisi de deaminasyon (bir amin grubunun hidroksil grubu ile değişmesi) ürünleridir. Hipoksantin adeninden, ksantin ise guaninden meydana gelir. Benzer şekilde, sitozinin deaminasyonundan urasil oluşur.
 • In biochimica, per base azotata si intende una delle cinque basi che compongono i nucleotidi del DNA e dell'RNA. Si distinguono in purine e pirimidine. Purine: Adenina e Guanina Pirimidine: Citosina, Timina e UracileNel DNA si trovano entrambe le purine e, tra le pirimidine, citosina e timina. Nell'RNA la timina è sostituita dall'uracile.Nel DNA le basi si accoppiano a due a due con legami a idrogeno, mentre nell'RNA, essendo questo una catena singola, non sono legate tra loro. DNA: adenina-timina e citosina-guanina. RNA: adenina-uracile e citosina-guanina.In chimica, una base azotata è un qualsiasi composto che manifesta proprietà basiche per via della presenza di un doppietto elettronico non condiviso su un atomo di azoto, ad esempio l'ammoniaca e le ammine.
 • Een nucleobase is een base die als onderdeel van RNA en DNA samen met een andere nucleobase een basenpaar kan vormen. De meest voorkomende nucleobasen zijn cytosine, guanine, adenine, thymine en uracil. Deze nucleobasen worden afgekort met respectievelijk de letters C, G, A, T en U. Andere nucleobasen zijn xanthine en hypoxanthine, gemuteerde vormen van respectievelijk guanine en adenine, en afgekort als X en HX. Zij komen niet van nature uit voor in levende wezens, maar ontstaan door mutaties.De basen C, G, A en T komen voor in het DNA, terwijl de basen C, G, A en U voorkomen in het RNA. Aangezien het DNA bestaat uit een dubbelstreng, worden er tussen de basen waterstofbruggen gevormd. Adenine kan met thymine 2 waterstofbruggen vormen en komen in het DNA dus telkens als een paar voor. In RNA wordt T vervangen door U, maar de eigenschappen van de waterstofbruggen blijven hier dezelfde. Hetzelfde geldt voor cytosine en guanine: zij kunnen echter 3 waterstofbruggen vormen.
 • Zasady azotowe nukleotydów – organiczne związki heterocykliczne, formalnie pochodne puryny lub pirymidyny tworzące razem z deoksyrybozą i fosforanem nukleotyd.Nici kwasów nukleinowych mogą wiązać się ze sobą zasadami azotowymi w pary zasad poprzez wiązania wodorowe i koordynacyjne. Sekwencja nukleotydów (kolejność występowania zasad) w kwasach nukleinowych to kod, czyli sposób zapisu informacji genetycznej o kolejności aminokwasów w białkach.
 • 핵염기(核鹽基, Nucleobase)는 DNA나 RNA의 단량체인 뉴클레오타이드를 이루는 성분으로, 수소 결합을 통해 염기쌍을 형성하여 DNA가 이중 나선 모양을 만드는 데 관여한다. 주요 핵염기는 시토신, 구아닌, 아데닌, 티민, 우라실로 각각 C, G, A, T, U의 약자로 나타낸다.
 • В генетиката нуклеотидните бази са градивните части на РНК и ДНК. В ДНК е изградена от четири нуклеотидни бази - цитозин (C), гуанин (G), аденин (A) и тимин (T), а РНК и от още една нуклеотидна база - урацил (U). Често се споменават само като бази.
 • Basa nukleotida (atau nukleobasa) merujuk pada bagian pada DNA dan RNA yang dapat terlibat dalam pemasangan basa (lihat pula pasangan basa), utamanya adalah sitosina, guanina, adenina (DNA dan RNA), timina (DNA) dan urasil (RNA), secara berurutan disingkat C, G, A, T, dan U. Dalam genetika, basa nukleotida tersebut biasanya hanya disebut sebagai basa atau basa N (N singkatan dari nitrogen, karena memiliki gugus amina yang beratom nitrogen). Karena A, G, C, dan T muncul pada DNA, molekul-molekul ini dsebut basa DNA, sedangkan A, G, C, dan U disebut basa RNA.Urasil menggantikan timina pada RNA. Kedua basa ini identik terkecuali bahwa urasil kekurangan gugus 5' metil. Adenina dan guanina merupakan kelas molekul bercincin dua yang disebut purina (disingkat sebagai R). Sitosina, timina, dan urasil semuanya merupakan pirimidina (disingkat Y).Basa yang secara kovalen berikatan dengan karbon 1' ribosa atau deoksiribosa disebut sebagai nukleosida, dan nukleosida yang memiliki gugus fosfat pada karbon 5' disebut sebagai nukleotida.Selain adenosina (A), sitidina (C), guanosina (G), timidina (T) dan uridina (U), DNA dan RNA juga mengandung basa-basa yang telah dimodifikasi setelah rantai asam nukelat terbentuk. Pada DNA, basa satu-satunya yang dimodifikasi adalah 5-metilsitidina (m5C). Pada RNA, terdapat banyak basa yang dimodifikasi, meliputi pseudouridina (Ψ), dihidrouridina (D), inosina (I), ribotimidina (rT) dan 7-metilguanosina (m7G).Hipoxantina dan xantina merupakan salah satu basa yang terbentuk oleh keberadaan mutagen. Keduanya terbentuk melalui proses deaminasi. Hipoxantina dihasilkan dari adenina, dan xantina dari guanina. Dengan cara yang sama, deaminasi sitosina menghasilkan urasil.
 • Nucleobases are nitrogen-containing biological compounds (nitrogenous bases) found within nucleotides—the basic building blocks of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA). Nucleobases are also found in nucleosides (a nucleobase linked to a sugar). Often simply called bases in genetics, their ability to form base-pairs and to stack upon one another lead directly to the helical structure of DNA and RNA.Use of the word base is historical, in reference to the chemical properties of nucleobases in acid-base reactions within the test tube, and is not especially relevant or important for understanding most of their biological functions.The primary nucleobases are cytosine (DNA and RNA), guanine (DNA and RNA), adenine (DNA and RNA), thymine (DNA) and uracil (RNA), abbreviated as C, G, A, T, and U, respectively. Because A, G, C, and T appear in the DNA, these molecules are called DNA-bases; A, G, C, and U are called RNA-bases.Uracil replaces thymine in RNA. These two bases are identical except that uracil lacks the 5' methyl group. Adenine and guanine belong to the double-ringed class of molecules called purines (abbreviated as R). Cytosine, thymine, and uracil are all pyrimidines (abbreviated as Y).In normal spiral DNA the bases form pairs between the two strands: A with T and C with G. Purines pair with pyrimidines mainly for dimensional reasons - only this combination fits the constant width geometry of the DNA spiral. The A-T and C-G pairings are required to match the hydrogen bonds between the amine and carbonyl groups on the complementary bases.The compound formed when a nucleobase forms a glycosidic bond with the 1' anomeric carbon of a ribose or deoxyribose is called a nucleoside, and a nucleoside with one or more phosphate groups attached at the 5' carbon is called a nucleotide.Apart from adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T) and uracil (U), DNA and RNA also contain bases that have been modified after the nucleic acid chain has been formed. In DNA, the most common modified base is 5-methylcytosine (m5C). In RNA, there are many modified bases, including those contained in the nucleosides pseudouridine (Ψ), dihydrouridine (D), inosine (I), and 7-methylguanosine (m7G).Hypoxanthine and xanthine are two of the many bases created through mutagen presence, both of them through deamination (replacement of the amine-group with a carbonyl-group). Hypoxanthine is produced from adenine, xanthine from guanine. In similar manner, deamination of cytosine results in uracil.In August 2011, a report, based on NASA studies with meteorites found on Earth, was published suggesting nucleobases (such as adenine, guanine, xanthine, hypoxanthine, purine, 2,6-diaminopurine, and 6,8-diaminopurine) may have been formed in outer space.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 615138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4292 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109493310 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les bases azotées (aussi appelées bases nucléiques ou nucléobases) sont des molécules qui font partie des nucléotides, qui sont eux-mêmes des éléments de l'ARN et de l'ADN. C'est par les liaisons hydrogène entre paire de bases azotées que sont liés deux brins de l'hélice d'ADN. Il existe cinq principales bases azotées présentes dans l'ADN et l'ARN : adénine, cytosine, guanine, thymine et uracile. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine sont présentes sur les nucléotides de l'ADN.
 • Zasady azotowe nukleotydów – organiczne związki heterocykliczne, formalnie pochodne puryny lub pirymidyny tworzące razem z deoksyrybozą i fosforanem nukleotyd.Nici kwasów nukleinowych mogą wiązać się ze sobą zasadami azotowymi w pary zasad poprzez wiązania wodorowe i koordynacyjne. Sekwencja nukleotydów (kolejność występowania zasad) w kwasach nukleinowych to kod, czyli sposób zapisu informacji genetycznej o kolejności aminokwasów w białkach.
 • 핵염기(核鹽基, Nucleobase)는 DNA나 RNA의 단량체인 뉴클레오타이드를 이루는 성분으로, 수소 결합을 통해 염기쌍을 형성하여 DNA가 이중 나선 모양을 만드는 데 관여한다. 주요 핵염기는 시토신, 구아닌, 아데닌, 티민, 우라실로 각각 C, G, A, T, U의 약자로 나타낸다.
 • В генетиката нуклеотидните бази са градивните части на РНК и ДНК. В ДНК е изградена от четири нуклеотидни бази - цитозин (C), гуанин (G), аденин (A) и тимин (T), а РНК и от още една нуклеотидна база - урацил (U). Често се споменават само като бази.
 • In biochimica, per base azotata si intende una delle cinque basi che compongono i nucleotidi del DNA e dell'RNA. Si distinguono in purine e pirimidine. Purine: Adenina e Guanina Pirimidine: Citosina, Timina e UracileNel DNA si trovano entrambe le purine e, tra le pirimidine, citosina e timina. Nell'RNA la timina è sostituita dall'uracile.Nel DNA le basi si accoppiano a due a due con legami a idrogeno, mentre nell'RNA, essendo questo una catena singola, non sono legate tra loro.
 • Basa nukleotida (atau nukleobasa) merujuk pada bagian pada DNA dan RNA yang dapat terlibat dalam pemasangan basa (lihat pula pasangan basa), utamanya adalah sitosina, guanina, adenina (DNA dan RNA), timina (DNA) dan urasil (RNA), secara berurutan disingkat C, G, A, T, dan U. Dalam genetika, basa nukleotida tersebut biasanya hanya disebut sebagai basa atau basa N (N singkatan dari nitrogen, karena memiliki gugus amina yang beratom nitrogen).
 • Een nucleobase is een base die als onderdeel van RNA en DNA samen met een andere nucleobase een basenpaar kan vormen. De meest voorkomende nucleobasen zijn cytosine, guanine, adenine, thymine en uracil. Deze nucleobasen worden afgekort met respectievelijk de letters C, G, A, T en U. Andere nucleobasen zijn xanthine en hypoxanthine, gemuteerde vormen van respectievelijk guanine en adenine, en afgekort als X en HX.
 • Nucleobases are nitrogen-containing biological compounds (nitrogenous bases) found within nucleotides—the basic building blocks of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA). Nucleobases are also found in nucleosides (a nucleobase linked to a sugar).
 • A nukleobázisok az RNS vagy DNS részei, melyek a bázispárosodásban vesznek részt. Közéjük tartozik a citozin, guanin, adenin, timin, uracil (utóbbi csak RNS-ben). A rövidítéseik: C, G, A, T és U. Az uracil a timint helyettesíti az RNS-ben. E két bázis azonos, kivéve az uracil hiányzó 5' metil csoportját. Az adenin és guanin a kettős gyűrűvel rendelkező purinokhoz (R-ként rövidítve), míg a timin, citozin és az uracil az egy gyűrűs szerkezetű pirimidinekhez (Y-ként rövidítve) tartozik.
 • Азо́тистые основа́ния — гетероциклические органические соединения, производные пиримидина и пурина, входящие в состав нуклеиновых кислот. Для сокращенного обозначения пользуются большими латинскими буквами. К азотистым основаниям относят аденин (A), гуанин (G), цитозин (C), которые входят в состав как ДНК, так и РНК.
 • Nükleobazlar (veya nükleotit bazları), RNA ve DNA'daki şekerlere bağlı olan moleküllerdir. Bunlara adenin, guanin, sitozin, (yalnızca DNA'da bulunan) timin ve (yalnızca RNA'da bulunan) urasil dahildir. Bunlar sırasıyla A, G, C, T ve U olarak kısaltılır. Genetikte bunlara genelde baz olarak değinilir.Bir DNA dizisi RNA'ya kopyalandığında timinin yerine urasil alır. Bu iki baz birbirine çok benzer, timinin 5' konumundaki metil grubu urasilde eksiktir.
 • Nukleinbasen, auch Nucleinbasen, Nukleobasen oder Nucleobasen, sind der Bestandteil der Nukleotide (DNA-Bausteine), die in DNA und RNA für die Ausbildung von Basenpaaren verantwortlich sind. Vergleicht man die doppelhelicale Struktur von DNA mit einer Treppe, so bilden sie die Treppenstufen. Sie werden als Basen bezeichnet, da sie an den Stickstoffatomen protoniert werden können und sie in wässriger Lösung leicht basisch reagieren.
 • Nukleová báze jsou základní součástí nukleových kyselin. Dělí se na báze purinové (adenin, guanin) a báze pyrimidinové (cytosin, uracil, thymin).Vytvářejí doplňkové dvojice (komplementární páry, zkratka bp), v nichž se typicky vždy 1 purinová a 1 pyrimidinová báze vzájemně vážou vodíkovými vazbami (tzv. komplementarita bází). Guanin se váže s cytosinem a adenin s thyminem nebo s uracilem. Tvoří kód k zápisu genetické informace.
rdfs:label
 • Base azotée
 • Basa nukleotida
 • Base azotata
 • Nucleobase
 • Nucleobase
 • Nukleinbasen
 • Nukleobázis
 • Nukleová báze
 • Nükleobaz
 • Zasady azotowe nukleotydów
 • Азотистые основания
 • Нуклеотидна база
 • 핵염기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of