Une bascule est un circuit logique capable, dans certaines circonstances, de maintenir les valeurs de ses sorties malgré les changements de valeurs d'entrées.On appellera plus loin verrous les bascules asynchrones (en anglais latch), et bascules les bascules synchrones (en anglais flip-flop).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une bascule est un circuit logique capable, dans certaines circonstances, de maintenir les valeurs de ses sorties malgré les changements de valeurs d'entrées.On appellera plus loin verrous les bascules asynchrones (en anglais latch), et bascules les bascules synchrones (en anglais flip-flop).
 • Pada elektronik, Flip-Flop atau latch merupakan sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator-dwistabil. Sirkuit dapat dibuat untuk mengubah arus dengan sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih input kontrol dan akan memiliki satu atau dua output. Ini merupakan elemen penyimpanan dasar pada Logika Sekuensial. Flip-flop dan latch merupakan bangunan penting dalam sistem elektronik digital yang digunakan pada komputer, komunikasi dan tipe lain dari sistem.Flip-flop dan latch digunakan sebagai elemen penyimpan data, seperti penyimpan data yang dapat digunakan untuk menyimpan memori, seperti sirkuit yang dijelaskan pada logika sekuensial. Ketika menggunakan Read-only Memory, output dan keadaan selanjutnya tidak hanya bergantung pada input awalnya saja, namun pula pada keadaan yang sekarang. Flip-flops juga dapat digunakan untuk menghitung detak, dan untuk mengsinkronisasikan input signal waktu variable untuk beberapa signal waktu yang direferensi.Flip-flop dapat digunakan secara sederhana tau clock; yang paling sederhana dinamakan latch. The word latch is mainly used for storage elements, while clocked devices are described as flip-flops.Flip-flop dan latch digunakan sebagai elemen penyimpanan data. Penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan state (keadaan) pada ilmu komputer, dan sirkuit ini merupakan logika sekuensial. Saat digunakan di mesin finite-state, hasil keluaran dan state selanjutnya bergantung bukan hanya kepada keadaannya saat ini, namun juga kepada state saat ini (dan, karena itu, masukan sebelumnya). Sirkuit juga dapat digunakan untuk menghitung bunyi teratur dan sinkronisasi sinyal.
 • Un biestable o flip-flop (també anomenat bàscula), és un circuit electrònic multivibrador que pot romandre en un estat determinat o el contrari durant un temps indefinit fins que no rebi un impuls extern que l'obligui a canviar-lo, és a dir, no pot canviar per si mateix. És a dir, pot emmagatzemar un bit de memòria. Quan parlem de flip-flop normalment ens referim a un dispostiu no-transparent (amb rellotge), mentre que un dispositiu transparent, més simple, seria un latch.El pas d'un estat a un altre es realitza variant les seves entrades. Depenent del tipus d'entrades, els biestables es divideixen en:-Asíncrons: només tenen entrades de control. El més emprat és el biestable RS.-Síncrons: a més de les entrades de control, té una entrada de sincronisme o de rellotge. Si les entrades de control depenen de la de sincronisme, es denominen síncrones i en cas contrari asíncrones. En general, les entrades de control asíncrones prevalen sobre les síncrones.
 • De flipflop of bistabiele multivibrator of geheugenelement met dubbele excitatie is een digitale elektronische schakeling. Het element fungeert als een schutsluis voor data. De logische toestand van de uitgangen kan uitsluitend veranderen tijdens een actieve flank op de klokingang. Het element heet daarom ook wel flankgevoelig data-element.De schakeling bestaat uit twee na elkaar geschakelde transparante latches ofwel elementen met enkele excitatie. Hiervan zijn de stuuringangen zodanig gekoppeld, dat steeds een van de elementen dicht is; tijdens een flank zijn beide kortstondig dicht. De term dubbele excitatie verwijst naar de twee toestanden die het element hierbij na elkaar doorloopt. De gecombineerde stuuringangen heten samen de klokingang. Het eerste element wordt wel meester genoemd, de tweede slaaf. De flipflop heet daarom ook wel meester-slaaf-element (Engels: master-slave element).Een flipflop heeft een klokingang C, een, twee of geen synchrone gegevensingangen (data-ingangen), en minimaal één uitgang. Een tweede uitgang is vaak het tegengestelde van de eerste.
 • Bir elektronik devreye çalışma gerilimi uygulandığı sürece durumunu ve buna bağlı olarak çıkışındaki değeri devamlı olarak koruyan multivibratör çeşidi Flip Flop olarak isimlendirilir.FF olarak sembolize edilir. Lojik kapılar ile oluşturduğumuz flip floplar lojik devrelerde en önemli bellek elemanlarıdır.FF' ler için çift kararlı multivibratör (bistable multivibratör) terimi de kullanılır.Birçok FF türü vardır. Bunlardan en çok kullanılanları1) R-S(reset-set) tipi FF2) Tetiklemeli(clocked) R-S FF3) J-K Tipi FF4) Master Slave tipi FF5) D (data) tipi FF6) T(Toggle) tipi FFFF'lerin tetikleme girişine uygulanan kare veya diktörtgen şeklindeki sinyaller,Tetikleme sinyali/palsı olarak adlandırılır.FF devresi tetikleme sinyalinin pozitif kenarında tetikleniyorsa pozitif kenar tetiklemeli sinyalin negatif kenarında tetikleniyorsa negatif kenar tetiklemeli devre olarak tanımlanır.Aynı zamanda parmak arası terlik anlamına da gelir
 • 플립플롭 (flip-flop) 또는 래치(latch)는 1 비트의 정보를 보관, 유지할 수 있는 회로이며 순차 회로의 기본요소이다. 조합논리회로에 비해 플립플럽은 이전상태를 계속 유지하여 저장한다. 디지털 공학에서 입력을 출력에 반영하는 시점을 클럭 신호의 순간 엣지에서 반영하는 플립플럽과, 입력이 따라 항상 반영되는 래치로 구분된다. 필요한 플립플롭의 클럭 신호는 수정 발진기 등을 이용하여 클럭을 만들어 사용한다. 복잡한 회로는 많은 플립플럽이 같은 클럭신호를 사용하므로 전용의 클럭 배선이 필요한 경우도 있다. 래치는 입력되는 순간 바로 반영하기 때문에 플립플럽 처럼 엣지의 시점을 결정하는 논리회로가 없어도 되기 때문에 래치가 논리회로가 간단하다.디지털 시스템 설계에서의 회로를 구성할 때, 조합논리와 결합하여 순차회로의 기능을 구현하는 중요한 요소이다. 마이크로프로세서와 같은 디지털 로직을 사용하는 많은 전자회로에 사용한다. 시계의 카운터회로나 기타 복잡한 디지털 회로에는 필수적 요소이다.조합 회로를 단순하게 조합 논리 기능을 실현하는 회로가 아니고, 지연된 하나의 출력을 피드백하여 입력에 넣으므로써 정보를 보관, 유지하는데 사용하는 특징이 있다. 조합 회로에서 일반적으로 출력의 반대 논리인 음의 성질로 여겨지는 출력 신호의 지연을 피드백, 루프의 입력 신호에 사용하도록 구성하는 것이 흥미롭다.플립플롭과 래치는 구조상 휘발성이다. 즉 정보는 전원이 있을때만 보관, 유지되며 전원이 차단되면 정보는 사라진다. 처음 전원이 인가되면 입력이 인가되지 않은 상태에서 Q의 출력 상태가 결정되어야 한다. 이것은 되먹임 회로에서 출력과 입력간의 레이스 조건에 의해 임의로 결정된다. 회로 설계자 입장에서는 초기 Q의 상태를 예측할 수가 없다. 따라서 초기의 상태를 결정하기 위해 입력 신호 외에 별도의 비동기 신호인 SET(Q을 H로)과 RESET(Q을 L로) 신호를 추가하는 경우도 있다. 이 경우 플립플럽은 비동기로 Q의 신호가 결정되고 이 신호가 액티브 되면 클럭과 입력은 무시되는 최우선 신호이다. S-R 래치 기능과 유사하다.디지털 회로에서 각종 카운터나 상태제어 등에 필요한 요소이다. 이전의 상태를 계속 유지하는 상황이 되면 플립플럽 또는 래치를 사용한다. 플립플럽은 클럭 신호가 필요하며, 클럭의 순간적인 상태변화(엣지) 시점에서 입력이 출력에 반영된다. 여러개의 플립플럽으로 회로를 구성할 경우, 각 플립플럽의 클럭입력을 같은 클럭신호를 사용하여 같은 시간에 변화하는 것을 동기 회로라 한다. 경우에 따라 각 플립플럽의 클럭이 따로 입력하는 비동기 회로도 있다. 경우에 따라 공통 클럭 뿐만 아니라 다른 출력을 클럭으로 사용하기도 한다.컴퓨터의 주기억장치나 CPU 캐시, 레지스터를 이루는 기본 회로 가운데 하나이다. 그 구조는 계전기 (릴레이)를 이용한 자기 보관유지 회로 (셀프홀드 회로)에도 비슷하게 사용되고 있다. 플립플롭으로 구성하는 램을 에스램 (SRAM)이라고 부른다.
 • A digitális hálózati elemek közül flip-flopnak (bistabil multivibrátor) nevezik azokat, amelyek egyidejűleg tudják fogadni a következő bemenetet, és szolgáltatni az aktuális kimenetet, így egyszerű memóriaelemként is használhatóak. Vezérelhetőek több órajellel, egy órajel felfutó és lefutó élével, vagy logikai kapukkal. Előnyös tulajdonságuk, hogy két állapot közötti átmenetkor nem válnak átlátszóvá. Gyakran a kimeneteik negáltját is szolgáltatják.
 • フリップフロップ (flip-flop) は二進法の基本である1ビットの情報を一時的に"0"または"1"の状態として保持する(記憶する)ことができる論理回路で、順序回路の基本要素である。使われる場面によってはレジスタ (Register) とも言う。コンピュータの主記憶装置やキャッシュメモリ、レジスタを構成する基本回路の一つである。組合わせ回路を単なる組合わせ論理を実現する回路としてでなく、入力に対して遅延した出力を入力側へフィードバックすることで情報の保持に用いるところに特徴がある。これは組み合わせ回路では一般にネガティブな性質とされる入力信号に対する出力信号の遅延をフィードバック・ループを構成することで逆に利用しているところが興味深い。その構造は継電器(リレー)を用いた自己保持回路(セルフホールド回路)にも類似している。フリップフロップはその構造上揮発性である。即ち情報は通電中のみ保持され、電源が遮断されると保持していた情報は失われる。フリップフロップで構成するRAMをSRAMと呼ぶ。ラッチの一種(エッジトリガータイプのラッチをフリップフロップ)とすることもあるが、セット・リセットとトランスペアレントタイプのみをラッチとすることもあり(タイプについてはラッチの項目を参照)、また、エッジトリガタイプを同期式フリップフロップ、セット・リセットとトランスペアレントタイプを非同期式フリップフロップ、などとすることもある。なお、フリップフロップの語源はシーソーの左右の傾きやビーチサンダルを履いたときの音のパッタン・パッタンの擬音から名付けられたもので、方向転換や態度や決定の転換なども意味する。
 • Klopný obvod (nebo také KO) je elektronický obvod, který může nabývat právě dva odlišné napěťové stavy, přičemž ke změně z jednoho stavu do druhého dochází skokově. Tyto obvody se skládají z několika hradel nebo jiných aktivních prvků a lze je použít např. jako paměťové prvky, impulzní generátory nebo časovače.
 • Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения. По характеру действия триггеры относятся к импульсным устройствам — их активные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена состояний длится очень короткое время.Отличительной особенностью триггера как функционального устройства является свойство запоминания двоичной информации. Под памятью триггера подразумевают способность оставаться в одном из двух состояний и после прекращения действия переключающего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, записанного в двоичном коде.При изготовлении триггеров применяются преимущественно полупроводниковые приборы (обычно биполярные и полевые транзисторы), в прошлом — электромагнитные реле, электронные лампы. В настоящее время логические схемы, в том числе с использованием триггеров, создают в интегрированных средах разработки под различные программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Используются, в основном, в вычислительной технике для организации компонентов вычислительных систем: регистров, счётчиков, процессоров, ОЗУ.
 • Тригерът (от. англ. trigger= спусък) е логическа схема с 2 устойчиви състояния, която преминава от едното в другото под въздействието на външен сигнал. Тригерът може да стои произволно дълго в едно от двете състояния, а преминаването в другото състояние става много бързо, със скок. Тригерът е последователностна логическа схема, тоест, схема с памет.
 • In electronics, a flip-flop or latch is a circuit that has two stable states and can be used to store state information. A flip-flop is a bistable multivibrator. The circuit can be made to change state by signals applied to one or more control inputs and will have one or two outputs. It is the basic storage element in sequential logic. Flip-flops and latches are a fundamental building block of digital electronics systems used in computers, communications, and many other types of systems.Flip-flops and latches are used as data storage elements. Such data storage can be used for storage of state, and such a circuit is described as sequential logic. When used in a finite-state machine, the output and next state depend not only on its current input, but also on its current state (and hence, previous inputs). It can also be used for counting of pulses, and for synchronizing variably-timed input signals to some reference timing signal.Flip-flops can be either simple (transparent or opaque) or clocked (synchronous or edge-triggered); the simple ones are commonly called latches. The word latch is mainly used for storage elements, while clocked devices are described as flip-flops. A latch is level-sensitive, whereas a flip-flop is edge-sensitive. That is, when a latch is enabled it becomes transparent, while a flip flop's output only changes on a single type (positive going or negative going) of clock edge.
 • Un biestable (flip-flop en inglés), es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones. Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. Dependiendo del tipo de dichas entradas los biestables se dividen en: Asíncronos: sólo tienen entradas de control. El más empleado es el biestable RS. Síncronos: además de las entradas de control posee una entrada de sincronismo o de reloj. Si las entradas de control dependen de la de sincronismo se denominan síncronas y en caso contrario asíncronas. Por lo general, las entradas de control asíncronas prevalecen sobre las síncronas.La entrada de sincronismo puede ser activada por nivel (alto o bajo) o por flanco (de subida o de bajada). Dentro de los biestables síncronos activados por nivel están los tipos RS y D, y dentro de los activos por flancos los tipos JK, T y D.Los biestables síncronos activos por flanco (flip-flop) se crearon para eliminar las deficiencias de los latches (biestables asíncronos o sincronizados por nivel).
 • Ein Flipflop (engl. flip-flop), oft auch bistabile Kippstufe oder bistabiles Kippglied genannt, ist eine elektronische Schaltung, die zwei stabile Zustände einnehmen und damit eine Datenmenge von einem Bit über eine lange Zeit speichern kann. Es ist als Grundbaustein der sequentiellen Schaltungen ein unverzichtbares Bauelement der Digitaltechnik und damit fundamentaler Bestandteil vieler elektronischer Schaltungen von der Quarzuhr bis zum Mikroprozessor. Insbesondere ist es sehr häufig in bestimmten Ausführungen von Computerspeicher-Chips (statischen Speicherbausteinen) als elementarer 1-Bit-Speicher enthalten.
 • I flip-flop (o bistabili) sono circuiti elettronici sequenziali molto semplici, utilizzati nell'elettronica digitale come dispositivi di memoria elementare. Il nome Flip-Flop deriva dal rumore che facevano i primi circuiti di questo tipo, costruiti con relè che permettevano il cambiamento di stato.Possono essere utilizzati anche come circuito anti-rimbalzo per i contatti di un pulsante, un interruttore o un relè, indispensabili per esempio nelle funzioni di START e STOP nei cronometri digitali; infatti la chiusura dei contatti elettrici può non avvenire in modo definitivo, ma dopo una serie di rimbalzi, i quali generano altrettanti impulsi che, interpretati erroneamente dal circuito logico, porterebbero ad errori di funzionamento. L'uso di un flip flop, di solito SR, il quale commuta la sua uscita al primo impulso e ignora i successivi, risolve il problema. Le tabelle di verità possono essere ricavate dalle equazioni caratteristiche.Esistono diversi tipi: S-R, J-K, T, D-latch, D-Edge-Triggered.
 • Przerzutnik (ang. flip-flop) – podstawowy element pamiętający każdego układu cyfrowego, przeznaczonego do przechowywania i ewentualnego przetwarzania informacji. Przerzutnik współtworzy najniższe piętro struktury układu i zdolny jest do zapamiętania jednego bitu informacji. Grupa czterech lub ośmiu połączonych ze sobą przerzutników tworzy następne, wyższe piętro - tzw. rejestr, zdolny już do pamiętania jednego bajta informacji.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 115446 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16382 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105490086 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Bascules électroniques
prop-fr:wikiversityTitre
 • Bascules électroniques
 • Bascules électroniques
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une bascule est un circuit logique capable, dans certaines circonstances, de maintenir les valeurs de ses sorties malgré les changements de valeurs d'entrées.On appellera plus loin verrous les bascules asynchrones (en anglais latch), et bascules les bascules synchrones (en anglais flip-flop).
 • A digitális hálózati elemek közül flip-flopnak (bistabil multivibrátor) nevezik azokat, amelyek egyidejűleg tudják fogadni a következő bemenetet, és szolgáltatni az aktuális kimenetet, így egyszerű memóriaelemként is használhatóak. Vezérelhetőek több órajellel, egy órajel felfutó és lefutó élével, vagy logikai kapukkal. Előnyös tulajdonságuk, hogy két állapot közötti átmenetkor nem válnak átlátszóvá. Gyakran a kimeneteik negáltját is szolgáltatják.
 • フリップフロップ (flip-flop) は二進法の基本である1ビットの情報を一時的に"0"または"1"の状態として保持する(記憶する)ことができる論理回路で、順序回路の基本要素である。使われる場面によってはレジスタ (Register) とも言う。コンピュータの主記憶装置やキャッシュメモリ、レジスタを構成する基本回路の一つである。組合わせ回路を単なる組合わせ論理を実現する回路としてでなく、入力に対して遅延した出力を入力側へフィードバックすることで情報の保持に用いるところに特徴がある。これは組み合わせ回路では一般にネガティブな性質とされる入力信号に対する出力信号の遅延をフィードバック・ループを構成することで逆に利用しているところが興味深い。その構造は継電器(リレー)を用いた自己保持回路(セルフホールド回路)にも類似している。フリップフロップはその構造上揮発性である。即ち情報は通電中のみ保持され、電源が遮断されると保持していた情報は失われる。フリップフロップで構成するRAMをSRAMと呼ぶ。ラッチの一種(エッジトリガータイプのラッチをフリップフロップ)とすることもあるが、セット・リセットとトランスペアレントタイプのみをラッチとすることもあり(タイプについてはラッチの項目を参照)、また、エッジトリガタイプを同期式フリップフロップ、セット・リセットとトランスペアレントタイプを非同期式フリップフロップ、などとすることもある。なお、フリップフロップの語源はシーソーの左右の傾きやビーチサンダルを履いたときの音のパッタン・パッタンの擬音から名付けられたもので、方向転換や態度や決定の転換なども意味する。
 • Klopný obvod (nebo také KO) je elektronický obvod, který může nabývat právě dva odlišné napěťové stavy, přičemž ke změně z jednoho stavu do druhého dochází skokově. Tyto obvody se skládají z několika hradel nebo jiných aktivních prvků a lze je použít např. jako paměťové prvky, impulzní generátory nebo časovače.
 • Тригерът (от. англ. trigger= спусък) е логическа схема с 2 устойчиви състояния, която преминава от едното в другото под въздействието на външен сигнал. Тригерът може да стои произволно дълго в едно от двете състояния, а преминаването в другото състояние става много бързо, със скок. Тригерът е последователностна логическа схема, тоест, схема с памет.
 • Przerzutnik (ang. flip-flop) – podstawowy element pamiętający każdego układu cyfrowego, przeznaczonego do przechowywania i ewentualnego przetwarzania informacji. Przerzutnik współtworzy najniższe piętro struktury układu i zdolny jest do zapamiętania jednego bitu informacji. Grupa czterech lub ośmiu połączonych ze sobą przerzutników tworzy następne, wyższe piętro - tzw. rejestr, zdolny już do pamiętania jednego bajta informacji.
 • Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения.
 • Un biestable (flip-flop en inglés), es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones. Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. Dependiendo del tipo de dichas entradas los biestables se dividen en: Asíncronos: sólo tienen entradas de control. El más empleado es el biestable RS.
 • Pada elektronik, Flip-Flop atau latch merupakan sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator-dwistabil. Sirkuit dapat dibuat untuk mengubah arus dengan sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih input kontrol dan akan memiliki satu atau dua output. Ini merupakan elemen penyimpanan dasar pada Logika Sekuensial.
 • I flip-flop (o bistabili) sono circuiti elettronici sequenziali molto semplici, utilizzati nell'elettronica digitale come dispositivi di memoria elementare.
 • Un biestable o flip-flop (també anomenat bàscula), és un circuit electrònic multivibrador que pot romandre en un estat determinat o el contrari durant un temps indefinit fins que no rebi un impuls extern que l'obligui a canviar-lo, és a dir, no pot canviar per si mateix. És a dir, pot emmagatzemar un bit de memòria.
 • In electronics, a flip-flop or latch is a circuit that has two stable states and can be used to store state information. A flip-flop is a bistable multivibrator. The circuit can be made to change state by signals applied to one or more control inputs and will have one or two outputs. It is the basic storage element in sequential logic.
 • Ein Flipflop (engl. flip-flop), oft auch bistabile Kippstufe oder bistabiles Kippglied genannt, ist eine elektronische Schaltung, die zwei stabile Zustände einnehmen und damit eine Datenmenge von einem Bit über eine lange Zeit speichern kann. Es ist als Grundbaustein der sequentiellen Schaltungen ein unverzichtbares Bauelement der Digitaltechnik und damit fundamentaler Bestandteil vieler elektronischer Schaltungen von der Quarzuhr bis zum Mikroprozessor.
 • Bir elektronik devreye çalışma gerilimi uygulandığı sürece durumunu ve buna bağlı olarak çıkışındaki değeri devamlı olarak koruyan multivibratör çeşidi Flip Flop olarak isimlendirilir.FF olarak sembolize edilir. Lojik kapılar ile oluşturduğumuz flip floplar lojik devrelerde en önemli bellek elemanlarıdır.FF' ler için çift kararlı multivibratör (bistable multivibratör) terimi de kullanılır.Birçok FF türü vardır.
 • 플립플롭 (flip-flop) 또는 래치(latch)는 1 비트의 정보를 보관, 유지할 수 있는 회로이며 순차 회로의 기본요소이다. 조합논리회로에 비해 플립플럽은 이전상태를 계속 유지하여 저장한다. 디지털 공학에서 입력을 출력에 반영하는 시점을 클럭 신호의 순간 엣지에서 반영하는 플립플럽과, 입력이 따라 항상 반영되는 래치로 구분된다. 필요한 플립플롭의 클럭 신호는 수정 발진기 등을 이용하여 클럭을 만들어 사용한다. 복잡한 회로는 많은 플립플럽이 같은 클럭신호를 사용하므로 전용의 클럭 배선이 필요한 경우도 있다. 래치는 입력되는 순간 바로 반영하기 때문에 플립플럽 처럼 엣지의 시점을 결정하는 논리회로가 없어도 되기 때문에 래치가 논리회로가 간단하다.디지털 시스템 설계에서의 회로를 구성할 때, 조합논리와 결합하여 순차회로의 기능을 구현하는 중요한 요소이다. 마이크로프로세서와 같은 디지털 로직을 사용하는 많은 전자회로에 사용한다.
 • De flipflop of bistabiele multivibrator of geheugenelement met dubbele excitatie is een digitale elektronische schakeling. Het element fungeert als een schutsluis voor data. De logische toestand van de uitgangen kan uitsluitend veranderen tijdens een actieve flank op de klokingang. Het element heet daarom ook wel flankgevoelig data-element.De schakeling bestaat uit twee na elkaar geschakelde transparante latches ofwel elementen met enkele excitatie.
rdfs:label
 • Bascule (circuit logique)
 • Biestable
 • Biestable
 • Flip flop
 • Flip-flop
 • Flip-flop
 • Flip-flop
 • Flip-flop (electronics)
 • Flip-flop (elektronika)
 • Flipflop
 • Flipflop
 • Klopný obvod
 • Przerzutnik
 • Триггер
 • Тригер (електроника)
 • フリップフロップ
 • 플립플롭
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of