Le Bardo Thödol, (tibétain : le livre tibétains des morts ; wylie : bar-do thos-grol) signifiant La libération par l'écoute dans les états intermédiaires et publié en français sous le titre de Livre tibetain des morts est un texte du bouddhisme tibétain décrivant les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période qui s’étend de la mort à la renaissance.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Bardo Thödol, (tibétain : le livre tibétains des morts ; wylie : bar-do thos-grol) signifiant La libération par l'écoute dans les états intermédiaires et publié en français sous le titre de Livre tibetain des morts est un texte du bouddhisme tibétain décrivant les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période qui s’étend de la mort à la renaissance. L’étude de son vivant ou la récitation du principal chapitre par un lama lors de l’agonie ou après la mort est censée aider à la libération du cycle des réincarnations, ou du moins à obtenir une meilleure réincarnation.
 • Bardo Thodol (em tibetano: བར་དོ་ཐོས་གྲོལ; transliteração Wylie: bar-do thos-grol; AFI: [pʰàrdo tʰǿɖøl], onde bardo é "liminaridade" e thodol é "libertação"), por vezes chamado de Libertação Através da Escuta Durante o Estado Intermediário ou Libertação Através da Escuta, é um texto funerário tibetano. Por vezes é referido como o Livro Tibetano dos Mortos, numa referência direta ao Livro dos Mortos do Antigo Egito.O texto tibetano descreve, e tem como intenção guiar uma pessoa através das experiências vividas pela consciência após a morte, durante o intervalo entre a morte e o próximo renascimento, período conhecido em tibetano como bardo. O texto também contém capítulos que abordam os sinais da morte, e os rituais que devem ser realizados quando a morte se aproxima, ou já se consumou. É o texto mais célebre e difundido, internacionalmente, da literatura Nyingma do Tibete.== Referências ==
 • The Liberation Through Hearing During the Intermediate State (Standard Tibetan: bar do "liminality" or "threshold"; thos grol "liberation"), sometimes translated as Liberation Through Hearing or transliterated as Bardo Thodol, is a funerary text. It is often referred to in the West by the more casual title, Tibetan Book of the Dead, a name which draws a parallel with the ancient Egyptian Book of the Dead, another funerary text.The Tibetan text describes, and is intended to guide one through, the experiences that the consciousness has after death, during the interval between death and the next rebirth. This interval is known in Tibetan as the bardo. The text also includes chapters on the signs of death, and rituals to undertake when death is closing in, or has taken place. It is the most internationally famous and widespread work of Tibetan Nyingma literature. However, it is virtually unknown in Tibet.
 • Tybetańska Księga Umarłych (tyb.: བར་དོ་ཐོས་གྲོལ, Wylie: bar-do thos-grol, ZWPY: Pardo Toizhoi) – rytualny buddyjski tekst odczytywany zmarłemu i opisujący proces umierania oraz pośmiertne stany umysłu.
 • Bardo Thödröl (tib.: bar do thos grol; deutsch: „Befreiung durch Hören im Zwischenzustand“; auch: Tibetisches Totenbuch) ist eine buddhistische Schrift aus dem 8. Jahrhundert, die im 14. Jahrhundert in einer Höhle entdeckt wurde und auf den Begründer des tibetischen Buddhismus, Padmasambhava, zurückgeht. Das Bardo Thödröl soll Verstorbenen als Führer durch die Zeit der Bardo-Existenz zwischen Tod und Wiedergeburt dienen und dabei helfen, in den Bardos nach dem Tod Erleuchtung zu erlangen um endgültig aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszutreten und Nirvāṇa zu erreichen. Die Unterweisungen beinhalten Beschreibungen und Praktiken für den Bardo des Sterbens (Tschikhai-Bardo) den Bardo der Dharmata (Tschönyi-Bardo) und den darauf folgenden Bardo des Werdens (Sidpa-Bardo). Der Tschönyi-Bardo und der Sidpa-Bardo sind die beiden Bardos nach dem Tod, vor der nächsten Wiedergeburt in einem der Sechs Daseinsbereiche. Falls die Erscheinungen der Bardos nach dem Tod nicht als Projektionen des eigenen Geistes erkannt werden, wird der Verstorbene im Bardo des Werdens entweder seine zukünftigen Eltern sehen und in einem Körper ihrer Spezies wiedergeboren werden oder spontan in einem Götter- oder Höllenbereich geboren. Der Name Tibetisches Totenbuch ist eine westliche Anlehnung an das Ägyptische Totenbuch, wird aber in den Originaltexten nicht verwendet.
 • El Bardo Thodol (tibetano: བར་དོ་ཐོས་གྲོལ; Wylie: bar-do thos-grol; ZWPY: Pardo Toichoi; dialecto de Lhasa IPA: [pʰàrdo tʰǿɖøl], en español: La liberación por audición durante el estado intermedio), más conocido en occidente como El libro tibetano de los muertos, es una guía de instrucciones para los los moribundos y los muertos que, según la creencia del budismo tántrico del Tíbet, permite alcanzar la iluminación durante el periodo inmediato posterior a la muerte y por algunos días más, a fin de evitar renacer e ingresar nuevamente al Samsara, pues se considera que la muerte dura 49 días y después de ello sobreviene un renacimiento en el ciclo de la reencarnación. Así, el texto da algunas recomendaciones a tener en cuenta durante ese período intermedio conocido bajo el nombre tibetano de Bardo.La tradición del budismo tibetano considera este texto como uno de los "tesoros" (Gter ma) de tierra, cuya autoría se atribuye a Padmasambhava en el siglo VIII, pero descubierto en una gruta por Karma Lingpa en el siglo XIV. En occidente, fue dado a conocer, por primera vez, a través de la traducción al inglés realizada por Walter Evans-Wentz en 1927.
 • Tibetská kniha mrtvých (tibetsky Bardo thödol), doslova „vysvobození v bardu skrze naslouchání“, je jedním ze základních textů tibetského buddhismu. Autorství tohoto díla je tradičně připisováno Padmasambhavovi. Bardo thödol poskytuje návod pro živé bytosti jak úspěšně projít obdobím mezi smrtí a novým vtělením a jak se může proces umírání změnit na proces osvobození. Knihu by měl podle buddhistické tradice číst každý, nejlepší však je slyšet ji z úst lámů. Poprvé byla Tibetská kniha mrtvých napsána pravděpodobně v 8. století na základě starší ústní tradice. V dalších šesti stoletích patřila ke skupině spisů, které směli studovat jen lámové a veřejnosti nebyly přístupné. V Západním světě byla kniha poprvé publikována pod názvem Bardo Thödol - Liberation by Hearing on the After - Death Plane roku 1927. Česky vyšla poprvé roku 1938. Od roku 1991 vyšlo již několik vydání Tibetské knihy mrtvých v překladu Josefa Kolmaše.
 • «Тибетская книга мёртвых» — наиболее распространённое на Западе название тибетского буддийского текста «Бардо́ Тхёдо́л» (также «Бардо́ Тодо́л»; тиб. བར་དོ་ཐོས་གྲོལ, Вайли bar-do thos-grol; монг. Сонсгоод, кит. 西藏生死书 — «Освобождение в бардо́ [посредством] слушания»). Содержит подробное описание состояний-этапов (бардо), через которые, согласно тибетской буддийской традиции, проходит сознание человека начиная с процесса физического умирания и до момента следующего воплощения (реинкарнации) в новой форме. Для каждого этапа приводятся специальные рекомендации. Книга «Бардо Тхёдол» связана с определёнными тантрическими практиками школы Ньингма, её образы и ассоциации могут быть непонятны без соответствующего посвящения и объяснений.
 • A Bardo tödol (Wylie:Bar-do thosz-grol vagy Bar-do thosz-grol Chenmo, teljes leírásban Bar di'i gdams pa thos pa tsam gyis grol ba, azaz „Bardo útmutatás, amelynek puszta hallatán elérhető a megszabadulás”) vagy ismertebb nevén a Tibeti halottaskönyv, „A hallás által megszabadító bardo útmutatás nagykönyve” egyike a Tibetben ismert, a köztes lét (bardo) állapotaiból való megszabadulást elősegítő misztikus szöveggyűjteményeknek. A Bardo tödol halotti szertartáskönyv, amely a tibeti buddhizmus, elsősorban annak nyingmapa rendjének halállal kapcsolatos hiedelmeit, ismeretanyagát tartalmazza. A szertartás szerint a haldoklás kezdetétől a halál bekövetkeztén keresztül az azt követő időszak (köztes lét, bardo) során mintegy negyvenkilenc napig olvassák fel a haldoklónak, hogy utat mutassanak az újjászületések körforgásából (szanszára) való megszabadulásra. A felolvasás folyamata független attól, hogy maga a test milyen állapotban van ez alatt az időszak alatt, fizikai valójában létezik-e, vagy már elhamvasztották. A tibeti buddhizmus szerint a lélek mindaddig jelen van, amíg nem dőlt el véglegesen az újjászületés mikéntje, az új test minősége. A szöveg u.n. kincsirat, (terma), a hagyomány szerint Padmaszambhavától ered, aki azt a 8. században elrejtette, majd később Karma Lingpa megtalálta és közkinccsé tette. Többféle iskola tanulmányozta a szöveget, így a könyv is több változatban jelent meg a későbbiekben. Első nyugati fordítása a vallásbölcsész Evans-Wentz nevéhez kötődik, aki Kazi Dava Samdup láma segítségével angolra fordította a 20. század elején. 1927-ben jelent meg először Oxfordban, Tibeti halottaskönyv címmel. Ennek hamarosan több fordítása jelent meg különböző nyelveken, a német fordítás Luise Göpferd-March munkája, ennek magyar fordítása jelent meg 1984-ben Hetényi Ernő átültetésében. Kara György tibetológus professzor 1986-ban szöveghű, hiteles fordítást jelentetett meg A köztes lét könyve címmel.
 • Тибетската книга на мъртвите представлява ръководство за помощ и напътствия на неотдавна умрели хора. Пълното наименование на текста е „Освобождение чрез слушане, по време на преходното състояние„. На тибетски – Бардо Тодол, като Бардо означава „преходно състояние“ (след смъртта), а Тодол – „освобождаване чрез слушане“. Смята се, че книгата се е появила в Тибет през VIII век.
 • Het Tibetaans dodenboek (Tibetaans: Bardo Thödol , Bevrijding door Horen in de Tussenstaat ) is een tekst, die deel uitmaakt van een verzameling van honderden stervensteksten. De teksten maken deel uit van de culturele en literaire erfenis van de nyingmatraditie van het Tibetaans boeddhisme. Naast teksten over de drie bardo's, ofwel overgangsfasen tussen het sterven en wedergeboorte bevat de tekst beschrijvingen van drie andere overgangsfasen: het leven, de droom en meditatie. In het Tibet van voor 1960 was de tekst van het Tibetaans dodenboek nagenoeg volledig onbekend. De eerste Engelse vertaling kwam in 1927 uit onder verantwoordelijkheid van de Amerikaan Walter Evans-Wentz (1875-1965). Hij gaf de tekst als titel het Tibetaans dodenboek, vanwege de door hem veronderstelde culturele verwantschap met het toen al bekende Egyptisch dodenboek
 • Il Bardo Todol (tibetano per "Suprema Liberazione con l'Ascolto"), noto nei paesi occidentali come Libro tibetano dei morti è un testo classico del Buddismo tibetano.
 • Bardo Thödol, insan ruhunun ölüm olayından tekrar doğmasına dek içinde bulunacağı koşulları ve geçireceği bilinç hallerini ayrıntılı bir biçimde açıklayan ve ruha ölüm sonrasında geçirebileceği haller konusunda rehberlik yapan bir Tibet kitabıdır. Batı'da bu kitaba Tibet Ölüler Kitabı denmiştir.
 • チベット死者の書は、チベット仏教ニンマ派の経典。パドマサンバヴァが著し弟子が山中に埋めて隠したものを後代にテルトン・カルマ・リンパが発掘した埋蔵教法(テルマ)『サプチュウ・シト・ゴンパ・ランドル(寂静・憤怒百尊を瞑想することによる自ずからの解脱)(Tibetan:ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ)』に含まれている「バルド・トェ・ドル・チェンモ(中有において聴聞することによる解脱)(Tibetan:བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་)」という詞章を指す。ウォルター・エヴァンス=ヴェンツ(en:Walter Evans-Wentz)により”Tibetan Book of the Dead” というタイトルで英訳され世界的なベストセラーとなり、日本でも一般的に『チベット死者の書』として知られている。『サプチュウ・シト・ゴンパ・ランドル』はニンマ派ではマハーヨーガと分類される無上ヨーガタントラの生起次第の修行法体系であるが、この「バルド・トエ・ドル・チェンモ」と呼ばれる部分は、臨終に際してラマによって「枕経」として読まれる実用的な経典でもある。この他、中有のプロセスを解説したゲルク派の論書『クスムナムシャ』が『ゲルク派版死者の書』として翻訳・出版されている
dbpedia-owl:author
dbpedia-owl:literaryGenre
dbpedia-owl:originalTitle
 • Bardo Thödol
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 280048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17386 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 111 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110928242 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
prop-fr:genre
prop-fr:titre
 • Livre tibétain des morts
prop-fr:titreOrig
 • Bardo Thödol
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le Bardo Thödol, (tibétain : le livre tibétains des morts ; wylie : bar-do thos-grol) signifiant La libération par l'écoute dans les états intermédiaires et publié en français sous le titre de Livre tibetain des morts est un texte du bouddhisme tibétain décrivant les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période qui s’étend de la mort à la renaissance.
 • Tybetańska Księga Umarłych (tyb.: བར་དོ་ཐོས་གྲོལ, Wylie: bar-do thos-grol, ZWPY: Pardo Toizhoi) – rytualny buddyjski tekst odczytywany zmarłemu i opisujący proces umierania oraz pośmiertne stany umysłu.
 • Тибетската книга на мъртвите представлява ръководство за помощ и напътствия на неотдавна умрели хора. Пълното наименование на текста е „Освобождение чрез слушане, по време на преходното състояние„. На тибетски – Бардо Тодол, като Бардо означава „преходно състояние“ (след смъртта), а Тодол – „освобождаване чрез слушане“. Смята се, че книгата се е появила в Тибет през VIII век.
 • Il Bardo Todol (tibetano per "Suprema Liberazione con l'Ascolto"), noto nei paesi occidentali come Libro tibetano dei morti è un testo classico del Buddismo tibetano.
 • Bardo Thödol, insan ruhunun ölüm olayından tekrar doğmasına dek içinde bulunacağı koşulları ve geçireceği bilinç hallerini ayrıntılı bir biçimde açıklayan ve ruha ölüm sonrasında geçirebileceği haller konusunda rehberlik yapan bir Tibet kitabıdır. Batı'da bu kitaba Tibet Ölüler Kitabı denmiştir.
 • チベット死者の書は、チベット仏教ニンマ派の経典。パドマサンバヴァが著し弟子が山中に埋めて隠したものを後代にテルトン・カルマ・リンパが発掘した埋蔵教法(テルマ)『サプチュウ・シト・ゴンパ・ランドル(寂静・憤怒百尊を瞑想することによる自ずからの解脱)(Tibetan:ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ)』に含まれている「バルド・トェ・ドル・チェンモ(中有において聴聞することによる解脱)(Tibetan:བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་)」という詞章を指す。ウォルター・エヴァンス=ヴェンツ(en:Walter Evans-Wentz)により”Tibetan Book of the Dead” というタイトルで英訳され世界的なベストセラーとなり、日本でも一般的に『チベット死者の書』として知られている。『サプチュウ・シト・ゴンパ・ランドル』はニンマ派ではマハーヨーガと分類される無上ヨーガタントラの生起次第の修行法体系であるが、この「バルド・トエ・ドル・チェンモ」と呼ばれる部分は、臨終に際してラマによって「枕経」として読まれる実用的な経典でもある。この他、中有のプロセスを解説したゲルク派の論書『クスムナムシャ』が『ゲルク派版死者の書』として翻訳・出版されている
 • Het Tibetaans dodenboek (Tibetaans: Bardo Thödol , Bevrijding door Horen in de Tussenstaat ) is een tekst, die deel uitmaakt van een verzameling van honderden stervensteksten. De teksten maken deel uit van de culturele en literaire erfenis van de nyingmatraditie van het Tibetaans boeddhisme. Naast teksten over de drie bardo's, ofwel overgangsfasen tussen het sterven en wedergeboorte bevat de tekst beschrijvingen van drie andere overgangsfasen: het leven, de droom en meditatie.
 • «Тибетская книга мёртвых» — наиболее распространённое на Западе название тибетского буддийского текста «Бардо́ Тхёдо́л» (также «Бардо́ Тодо́л»; тиб. བར་དོ་ཐོས་གྲོལ, Вайли bar-do thos-grol; монг. Сонсгоод, кит. 西藏生死书 — «Освобождение в бардо́ [посредством] слушания»).
 • The Liberation Through Hearing During the Intermediate State (Standard Tibetan: bar do "liminality" or "threshold"; thos grol "liberation"), sometimes translated as Liberation Through Hearing or transliterated as Bardo Thodol, is a funerary text.
 • Bardo Thodol (em tibetano: བར་དོ་ཐོས་གྲོལ; transliteração Wylie: bar-do thos-grol; AFI: [pʰàrdo tʰǿɖøl], onde bardo é "liminaridade" e thodol é "libertação"), por vezes chamado de Libertação Através da Escuta Durante o Estado Intermediário ou Libertação Através da Escuta, é um texto funerário tibetano.
 • Bardo Thödröl (tib.: bar do thos grol; deutsch: „Befreiung durch Hören im Zwischenzustand“; auch: Tibetisches Totenbuch) ist eine buddhistische Schrift aus dem 8. Jahrhundert, die im 14. Jahrhundert in einer Höhle entdeckt wurde und auf den Begründer des tibetischen Buddhismus, Padmasambhava, zurückgeht.
 • A Bardo tödol (Wylie:Bar-do thosz-grol vagy Bar-do thosz-grol Chenmo, teljes leírásban Bar di'i gdams pa thos pa tsam gyis grol ba, azaz „Bardo útmutatás, amelynek puszta hallatán elérhető a megszabadulás”) vagy ismertebb nevén a Tibeti halottaskönyv, „A hallás által megszabadító bardo útmutatás nagykönyve” egyike a Tibetben ismert, a köztes lét (bardo) állapotaiból való megszabadulást elősegítő misztikus szöveggyűjteményeknek.
 • El Bardo Thodol (tibetano: བར་དོ་ཐོས་གྲོལ; Wylie: bar-do thos-grol; ZWPY: Pardo Toichoi; dialecto de Lhasa IPA: [pʰàrdo tʰǿɖøl], en español: La liberación por audición durante el estado intermedio), más conocido en occidente como El libro tibetano de los muertos, es una guía de instrucciones para los los moribundos y los muertos que, según la creencia del budismo tántrico del Tíbet, permite alcanzar la iluminación durante el periodo inmediato posterior a la muerte y por algunos días más, a fin de evitar renacer e ingresar nuevamente al Samsara, pues se considera que la muerte dura 49 días y después de ello sobreviene un renacimiento en el ciclo de la reencarnación.
 • Tibetská kniha mrtvých (tibetsky Bardo thödol), doslova „vysvobození v bardu skrze naslouchání“, je jedním ze základních textů tibetského buddhismu. Autorství tohoto díla je tradičně připisováno Padmasambhavovi. Bardo thödol poskytuje návod pro živé bytosti jak úspěšně projít obdobím mezi smrtí a novým vtělením a jak se může proces umírání změnit na proces osvobození. Knihu by měl podle buddhistické tradice číst každý, nejlepší však je slyšet ji z úst lámů.
rdfs:label
 • Bardo Thödol
 • Bardo Thodol
 • Bardo Thodol
 • Bardo Thödol
 • Bardo Thödröl
 • Bardo tödol
 • Libro tibetano de los muertos
 • Libro tibetano dei morti
 • Tibetaans dodenboek
 • Tibetská kniha mrtvých
 • Tybetańska Księga Umarłych
 • Тибетска книга на мъртвите
 • Тибетская Книга мёртвых
 • チベット死者の書
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bardo Thödol
 • Livre tibétain des morts
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of