Une balance, du latin bis (deux fois) et lanx (plateau), est un instrument de mesure qui sert à évaluer des masses par comparaison avec des « poids », dans le langage courant, ou « masses marquées » dont les masses sont connues. Les balances existent depuis l’Antiquité. La balance nécessitant l’utilisation de poids, elle obligea à réglementer le pesage avec le plus grand soin.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une balance, du latin bis (deux fois) et lanx (plateau), est un instrument de mesure qui sert à évaluer des masses par comparaison avec des « poids », dans le langage courant, ou « masses marquées » dont les masses sont connues. Les balances existent depuis l’Antiquité. La balance nécessitant l’utilisation de poids, elle obligea à réglementer le pesage avec le plus grand soin. Les balances ne sont devenues de véritables instruments de précision qu’au XIXe siècle.Au XVIIe siècle, l’invention de Roberval révolutionne le pesage avec l’idée de poser les plateaux au-dessus du fléau et non plus en dessous. Au XVIIIe siècle, les observations et les gains de sensibilité dus à Lavoisier sont propices à un usage performant dans les laboratoires. La balance Roberval est perfectionnée par Béranger qui réduit les forces latérales et les frottements en remplaçant les tiges de force par de petits fléaux secondaires. Au XXe siècle, les balances « Roberval » et « Béranger » sont sur tous les comptoirs des commerçants lorsqu'apparaît, dans la seconde moitié du XXe siècle, la « balance automatique » dotée d’un cadran gradué, circulaire ou en forme d’éventail qui indique le poids par la position d'un repère mobile, sans avoir à déplacer de poids manuellement. L'électronique est à l'origine d'une mutation technologique avec des balances munies d'écran et imprimantes fournissant les données souhaitables comme, dans le commerce, le prix de la quantité pesée.Une « bonne » balance doit être juste, sensible, et fidèle. Le fabricant de balances est un « balancier ».
 • Una balança (del llatí bis, «2 vegades», i lanx, «plat, safata») és un instrument de mesura que serveix per avaluar el pes o la massa d'un objecte. Les balances s'usen per amidar el pes, o la massa, en la ciència, i la tècnica de diferents objectes materials, àdhuc d'una persona, i a la indústria i el comerç les balances serveixen per moltes aplicacions diferents, i segons molts diferents ordres de magnitud, des de petites quantitats de materials en el laboratori, fins a transports pesants. Un balancer (femení: balancera) és la persona que fa o fabrica balances, i també, a vegades, aquell que té l'ofici de pesar, segons el DIEC. La balança és el símbol de la justícia, que calibra els arguments a favor i en contra de cada cas (sovint està subjecta per una dona amb els ulls embenats).
 • Balança (do latim bis - dois e linx - prato) é um instrumento que mede a massa de um corpo. A unidade usual para massa é o kg, por se tratar de uma unidade do SI. Portanto, o correto é dizer que as balanças medem as massas dos corpos e objetos, não o peso deles.. Contudo, embora a função primária da balança seja medir a massa, há balanças que, por meio de relações matemáticas simples, podem informar o valor aproximado do peso de um corpo.O peso é uma grandeza de força física, e duas unidades comumente utilizadas para representá-la são o N e o kgf. Quando calculado em Newtons (a partir de uma massa dada em quilogramas), o peso corresponde à massa do corpo multiplicada pelo valor da aceleração da gravidade, que é de aproximadamente 9,80665 m/s² (a gravidade também precisa estar em unidades do SI). Desta forma, uma pessoa que possua massa de 55Kg terá um peso aproximado de 539,36575N.
 • A mérleg tömeg illetve súly mérésére szolgáló eszköz. A hagyományos, mechanikus mérlegek működésének alapelve kétféle lehet: Tömegek összehasonlítása. Ebben az esetben a mérendő tömeget egy vízszintes kétkarú emelő, vagy arra visszavezethető mechanizmus egyik végén elhelyezett serpenyőbe helyezik, az emelő másik végén lévő serpenyőbe pedig annyi ismert tömegű súlyt raknak, amivel a mérleg egyensúlyba kerül, vagyis nem billen egyik oldalra sem. Ha az emelő két karja egyenlő hosszú, a súlyok ismert tömegének összege a mérendő tömeggel egyenlő. Vannak olyan mérlegek, mint a piaci gyorsmérleg vagy a mechanikus tizedesmérleg, melyeknél a kararány és súlyok tömegének szorzata adja a mérendő tömeget. Az ilyen mérlegek a helyi gravitáció nagyságától függetlenek, a Holdon is helyes eredményt adnának. Erőmérés. A súlyerőt mérik változatos fizikai hatások segítségével. Legegyszerűbb fajtája a horgászok rugós mérlege, ahol a rugó megnyúlását kalibrálják a mérendő tömeg súlya szerint. Korszerű mérlegek alkalmasan kialakított rugójára nyúlásmérő bélyeget ragasztanak, melynek elektromos ellenállása változik a súlyerő okozta alakváltozás hatására. Az ellenállásváltozást villamos műszer méri, és a mérés eredménye tömegre kalibrált digitális kijelzőn olvasható le.Az a ábrán látható egyszerű kétkarú mérleg volt történetileg az első mérleg, melyet az évszázadok folyamán állandóan tökéletesítettek. Az alkatrészeket egyre pontosabb technológiával készítették, a mechanikus órák fejlesztése során feltalált finommechanikai újításokat a mérlegek készítésénél is alkalmazták. A mérlegek érzékenységének növelése a csuklók és tengelyek súrlódásának csökkentésére szorította a mérlegkészítőket. Kialakult és általánossá vált a csapsúrlódás elkerülése végett beépített V alakú horony árkába támaszkodó kés alkalmazása, ebben az esetben csak gördülő ellenállás lép fel az emelő forgáspontjaiban.A fejlesztés másik iránya a nagy tömegek mérésének megkönnyítése volt. A középkori piaci mérlegházak azért épültek, hogy hatalmas méretű kétkarú mérlegeknek adjanak helyet, melyet csak több ember tudott kiszolgálni. Ilyen mérlegek láthatók sok holland városban, például Amszterdamban, Goudában. A megoldást a tizedesmérlegek és a hídmérlegek jelentették. (c ábra).A tizedesmérlegnél a mérleg legfontosabb alkatrésze, az emelő két karja nem egyenlő hosszú, a hosszabbik kar végére helyezett serpenyőbe rakják a súlyokat, míg a nagy teher a rövidebb kart terheli. Az ilyen mérlegeknél alkalmazott egyik fontos újítás az volt, hogy nem felfüggesztett, hanem alátámasztott serpenyőket alkalmaztak, ami a könnyebb kezelést tette lehetővé, mert a mérést nem akadályozták a serpenyőt tartó láncok és rudak. Ennek viszont az volt a feltétele, hogy az esetleg nem központosan felhelyezett súlyok és mérendő tömeg ne fordítsa el a serpenyőt. Ezért itt mindenféle csuklós mechanizmust használtak, mely a serpenyőket vízszintes irányban megvezette. A b és c ábra csak a legegyszerűbb megoldásokat mutatja a csuklós parallalelogrammát, mely megakadályozza a függőleges rúdak elfordulását.A b ábrán egy egyszerű mechanikus konyhai mérleg vázlata, a c ábra szerint működnek a piaci 100–200 kg méréshatárú mérlegek és a régi kórházi személymérlegek is. Ezeken a mérlegeken egy olyan emelőt is alkalmaznak, mellyel a mérlegkar kitámasztható, hogy a teher felhelyezésekor fellépő dinamikus terhelés okozta igénybevételtől megóvják a mérleg precíz alkatrészeit.Más mechanikus mérlegek fogaskerék-fogasléccel mozgatott mutatóval is készülnek, melyeken jól látható a mért súly értéke. Ezeknél az ellensúly a forgó tengelyre van felerősítve úgy, hogy a terhelés növekedésekor az ellensúly karja a vízszintes felé fordul el, állandóan növelve a teherrel egyensúlyt tartó nyomatékot. Egyes mérlegeknél az ellensúly állandó, azonban elcsúsztatható a vízszintes emelőkaron, melynek beosztásán leolvasható a mért súly.
 • 저울은 무게 또는 상대적인 질량의 비를 측정하는 데 쓰이는 기구의 총칭이다. 종류에는 천칭·기계식·전자식의 세 가지가 있다.천칭에는 양팔저울과 대저울이 있는데, 기원전 2500년경 이집트에서 최초로 쓰였다.기계식 저울에는 막대저울·용수철저울·진자저울 등이 있는데, 18세기에 처음으로 등장한 것으로 무거운 짐이 주는 힘을 예민한 무게표시장치로 읽을 수 있도록 되어 있다.전자식 저울은 단순히 무게를 측정하는 외에도 개수·가격·정보 전송까지 할 수 있는 기능을 갖추고 있다.
 • Een weegschaal is een meetinstrument waarmee het gewicht van een voorwerp kan worden bepaald.Veel soorten weegschalen gebruiken de elastische vervorming van een veer als maat voor het gewicht, volgens de Wet van Hooke. Het eenvoudigste voorbeeld hiervan is de unster, waarbij de uitrekking van een schroefveer direct op een schaal langs de veer kan worden afgelezen.Andere soorten weegschalen vergelijken het te meten gewicht met een bekend gewicht. Zo'n instrument heet een balans. Het eenvoudigste voorbeeld is de balans met gelijke armen, waarbij het onbekende gewicht in evenwicht moet worden gebracht met een combinatie van bekende gewichten. Andere mechanismen gebruiken een tegenkracht die wordt opgewekt in een elektrische spoel of die ontstaat door een slinger uit het lood te brengen.Het gewicht (=kracht) van een voorwerp wordt vaak verward met de massa van het voorwerp. Dat komt doordat een weegschaal de massa weergeeft in kg via een verschaling waarin de valversnelling verrekend wordt. De aangegeven massa is alleen correct op de plaats waar de voor de verschaling gebruikte waarde voor de valversnelling heerst. Dit probleem speelt niet bij balansen die gebruikmaken van een massastuk.
 • Una bilancia di misura (normalmente detta "bilancia") è un dispositivo per la misura del peso o massa di un oggetto. Le bilance sono spesso usate per la misura del peso di una persona, in scienza per la determinazione della massa di un oggetto e in ambito industriale o commerciale per la misura di elementi compresi tra una piuma e un camion rimorchio.
 • Weighing scales (usually just "scales" in UK and Australian English, "weighing machine" in South Asian English or "scale" in US English) is a measuring instrument for determining the weight or mass of an object. Weighing scales are used in many industrial and commercial applications, and products from feathers to loaded tractor-trailers are sold by weight. Specialized medical scales including infant medical scales, and bathroom scales are used to measure the body weight of human beings.The name scales derives from the pair of scales or dishes in which objects to be weighed and the weights / masses against which to weigh them are placed. The Oxford English Dictionary defines scales as "Apparatus for weighing. The pan, or each of the pans, of a balance." Spring balances or spring scales measure force or weight by balancing the force due to gravity against the force on a spring, whereas a balance or pair of scales using a balance beam compares masses by balancing the force of gravity (weight) due to the mass of an object against the force due to gravity (weight) of a known mass. Either type of balance or scales can be calibrated to read in units of force (weight) such as Newtons, or in units of mass such as kilograms, but the balance or pair of scales using a traditional balance beam to compare masses will read correctly for mass even if moved to a place with a different (non-zero) gravitational field strength (but would then not read correctly if calibrated in units of force), while the spring balance would read correctly in force in a different gravitational field strength (but would not read correctly if calibrated in units of mass).
 • Везните са измерителен уред, който служи за определяне на теглото или масата на даден предмет. Везните сравняват неизвестното тегло с дадено стандартно тегло, което служи за еталон. За целта се използва хоризонтален лост. Първите везни, които са намерени, датират от 5-ти век пр.н.е. в района на Месопотамия.Везните намират широко приложение в лаборатории, промишленост и търговия.
 • 秤(はかり、英語:weighing scale、scale、scales)とは、物の重さや質量を測定する器具(道具)である。重さや質量を測るための道具であるが、同時に密度が一定の物質の場合は、そこから体積を計算によって求めることも可能な道具である。一般的に秤には天秤ばかり(balance)とばねばかり(spring balance)の二つに分けられるが、そもそも両者は「何を測るか」が異なる。天秤ばかりはてこと重りを利用することで、重力の大きさに影響されずに「質量」を測定するものであるし、ばねばかりはばねの伸び具合(→弾性)によって「重さ」を測定するものである。重さと質量の違いについては、質量を参照。天秤ばかりは安定状態に落ち着くまでにやや手間が掛かるほか、装置も総じて大きくなる傾向がある。このため重力が一定の環境下では、多少の誤差はあるものの、扱い易いばねばかりの方が広く使われている。ばねばかりでは、機械要素としての金属ばねを用いる方法(コイルスプリングまたは板ばね)の他、ゴムなどの弾力性のある素材が使われることもあるが、無理な過重をかけると金属ばねは変形したり破損するほか、ゴムでは断裂するほかゴムそのものが経年変化で劣化すると誤差が拡大する。また近年では圧電素子や圧力を加えると電気抵抗が変化する電気伝導素材などを使って電気的に計測する方法も利用され、電子吊りばかりなどの機器も出回っている。
 • Váhy jsou zařízení resp. přístroje sestrojené pro měření hmotnosti pomocí tíže. Pracují na různých fyzikálních principech. Vážení je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších postupů měření.
 • La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de un objeto.Es una palanca de primer género de brazos iguales que, mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos, permite medir masas.Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa cuyo grado de exactitud depende de la precisión del instrumento. Al igual que en una romana, pero a diferencia de una báscula o un dinamómetro, los resultados de las mediciones no varían con la magnitud de la gravedad.El rango de medida y precisión de una balanza puede variar desde varios kilogramos (con precisión de gramos), en balanzas industriales y comerciales; hasta unos gramos (con precisión de miligramos) en balanzas de laboratorio.
 • Eine Waage ist ein Messgerät zur Bestimmung einer Masse. Üblicherweise erfolgt dies über die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft wird entweder direkt gemessen, wie etwa bei einer Federwaage. Oder sie wird mit der Gewichtskraft einer bekannten Masse verglichen. Ein Beispiel dafür ist die Balkenwaage.Bei Waagen der ersten Art hängt die Messung vom Ortsfaktor ab. Bei beiden Arten wird der Wägewert durch den statischen Auftrieb in der Luft beeinflusst. Abhängig von der Anwendung und der benötigten Genauigkeit werden diese Einflüsse vernachlässigt oder durch geeignete Maßnahmen berücksichtigt.Eine besondere Form ist die Zählwaage, die aus der Masse eines oder mehrerer Einzelstücke die Anzahl vieler gleicher Objekte bestimmt.
 • Waga – przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedną z sił jest ciężar ciała o mierzonej masie, drugą – ciężar odważników lub inna wyskalowana siła.Z uwagi na konstrukcję rozróżnia się m.in. wagi dźwigniowe, sprężynowe, elektryczne, elektroniczne.Konstrukcja i dokładność pomiaru masy jest zależna od przeznaczenia wagi. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć: wagę kuchenną – umożliwia pomiar masy danego produktu z uwzględnieniem masy opakowania – tary wagę sklepową – w wersji elektronicznej umożliwia ona równoczesne określenie kosztu ważonego towaru, często jest sprzężona z kasą fiskalną, tego rodzaju wagi podlegają kontroli prawnej ze względu na ochronę praw konsumenta wagę sprężynową – np. wędkarską wagę samochodową – często montowaną w jezdni, do ważenia pojazdów, określania nacisku na oś wagę laboratoryjną wagi przemysłowe – często automatyczne wagi elektroniczne stosowane przy dozowaniu i pomiarze produktów masowych wagę osobową – stosowaną do kontroli ciężaru ciała osób (np. w celach medycznych, sportowych). W laboratoriach używa się różnej konstrukcji wag precyzyjnych. Współcześnie, najbardziej rozpowszechnione laboratoryjne wagi elektroniczne działają poprzez pomiar kąta skręcenia włókna kwarcowego i są tłumione mechanicznie albo pneumatycznie, aby przyspieszyć pomiar.Podział wag laboratoryjnych ze względu na dokładność i nośność: techniczna – dokładność do 0,1 g, nośność do 10 kg. analityczna – dokładność do 0,01 g, nośność do 1 kg półmikroanalityczna – dokładność do 0,001 g, nośność do 1 kg mikroanalityczna – dokładność do 0,0001 g, nośność do 100 g. ultramikroanalityczna – dokładność do 0,00001 g lub wyżej – nośność rzędu do 10 g.
 • Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести. Вес тела может быть определён как через сравнение с весом эталонной массы (как в рычажных весах), так и через измерение этой силы через другие физические величины.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 39355 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 30379 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 89 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104623567 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Iustitia
 • Weighing scale
prop-fr:commonsTitre
 • La balance, allégorie de la justice
 • les balances et les poids
prop-fr:groupe
 • Note
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une balance, du latin bis (deux fois) et lanx (plateau), est un instrument de mesure qui sert à évaluer des masses par comparaison avec des « poids », dans le langage courant, ou « masses marquées » dont les masses sont connues. Les balances existent depuis l’Antiquité. La balance nécessitant l’utilisation de poids, elle obligea à réglementer le pesage avec le plus grand soin.
 • 저울은 무게 또는 상대적인 질량의 비를 측정하는 데 쓰이는 기구의 총칭이다. 종류에는 천칭·기계식·전자식의 세 가지가 있다.천칭에는 양팔저울과 대저울이 있는데, 기원전 2500년경 이집트에서 최초로 쓰였다.기계식 저울에는 막대저울·용수철저울·진자저울 등이 있는데, 18세기에 처음으로 등장한 것으로 무거운 짐이 주는 힘을 예민한 무게표시장치로 읽을 수 있도록 되어 있다.전자식 저울은 단순히 무게를 측정하는 외에도 개수·가격·정보 전송까지 할 수 있는 기능을 갖추고 있다.
 • Una bilancia di misura (normalmente detta "bilancia") è un dispositivo per la misura del peso o massa di un oggetto. Le bilance sono spesso usate per la misura del peso di una persona, in scienza per la determinazione della massa di un oggetto e in ambito industriale o commerciale per la misura di elementi compresi tra una piuma e un camion rimorchio.
 • Везните са измерителен уред, който служи за определяне на теглото или масата на даден предмет. Везните сравняват неизвестното тегло с дадено стандартно тегло, което служи за еталон. За целта се използва хоризонтален лост. Първите везни, които са намерени, датират от 5-ти век пр.н.е. в района на Месопотамия.Везните намират широко приложение в лаборатории, промишленост и търговия.
 • 秤(はかり、英語:weighing scale、scale、scales)とは、物の重さや質量を測定する器具(道具)である。重さや質量を測るための道具であるが、同時に密度が一定の物質の場合は、そこから体積を計算によって求めることも可能な道具である。一般的に秤には天秤ばかり(balance)とばねばかり(spring balance)の二つに分けられるが、そもそも両者は「何を測るか」が異なる。天秤ばかりはてこと重りを利用することで、重力の大きさに影響されずに「質量」を測定するものであるし、ばねばかりはばねの伸び具合(→弾性)によって「重さ」を測定するものである。重さと質量の違いについては、質量を参照。天秤ばかりは安定状態に落ち着くまでにやや手間が掛かるほか、装置も総じて大きくなる傾向がある。このため重力が一定の環境下では、多少の誤差はあるものの、扱い易いばねばかりの方が広く使われている。ばねばかりでは、機械要素としての金属ばねを用いる方法(コイルスプリングまたは板ばね)の他、ゴムなどの弾力性のある素材が使われることもあるが、無理な過重をかけると金属ばねは変形したり破損するほか、ゴムでは断裂するほかゴムそのものが経年変化で劣化すると誤差が拡大する。また近年では圧電素子や圧力を加えると電気抵抗が変化する電気伝導素材などを使って電気的に計測する方法も利用され、電子吊りばかりなどの機器も出回っている。
 • Váhy jsou zařízení resp. přístroje sestrojené pro měření hmotnosti pomocí tíže. Pracují na různých fyzikálních principech. Vážení je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších postupů měření.
 • Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести. Вес тела может быть определён как через сравнение с весом эталонной массы (как в рычажных весах), так и через измерение этой силы через другие физические величины.
 • Een weegschaal is een meetinstrument waarmee het gewicht van een voorwerp kan worden bepaald.Veel soorten weegschalen gebruiken de elastische vervorming van een veer als maat voor het gewicht, volgens de Wet van Hooke. Het eenvoudigste voorbeeld hiervan is de unster, waarbij de uitrekking van een schroefveer direct op een schaal langs de veer kan worden afgelezen.Andere soorten weegschalen vergelijken het te meten gewicht met een bekend gewicht. Zo'n instrument heet een balans.
 • Waga – przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedną z sił jest ciężar ciała o mierzonej masie, drugą – ciężar odważników lub inna wyskalowana siła.Z uwagi na konstrukcję rozróżnia się m.in. wagi dźwigniowe, sprężynowe, elektryczne, elektroniczne.Konstrukcja i dokładność pomiaru masy jest zależna od przeznaczenia wagi.
 • Balança (do latim bis - dois e linx - prato) é um instrumento que mede a massa de um corpo. A unidade usual para massa é o kg, por se tratar de uma unidade do SI. Portanto, o correto é dizer que as balanças medem as massas dos corpos e objetos, não o peso deles..
 • Una balança (del llatí bis, «2 vegades», i lanx, «plat, safata») és un instrument de mesura que serveix per avaluar el pes o la massa d'un objecte. Les balances s'usen per amidar el pes, o la massa, en la ciència, i la tècnica de diferents objectes materials, àdhuc d'una persona, i a la indústria i el comerç les balances serveixen per moltes aplicacions diferents, i segons molts diferents ordres de magnitud, des de petites quantitats de materials en el laboratori, fins a transports pesants.
 • La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de un objeto.Es una palanca de primer género de brazos iguales que, mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos, permite medir masas.Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa cuyo grado de exactitud depende de la precisión del instrumento.
 • A mérleg tömeg illetve súly mérésére szolgáló eszköz. A hagyományos, mechanikus mérlegek működésének alapelve kétféle lehet: Tömegek összehasonlítása. Ebben az esetben a mérendő tömeget egy vízszintes kétkarú emelő, vagy arra visszavezethető mechanizmus egyik végén elhelyezett serpenyőbe helyezik, az emelő másik végén lévő serpenyőbe pedig annyi ismert tömegű súlyt raknak, amivel a mérleg egyensúlyba kerül, vagyis nem billen egyik oldalra sem.
 • Weighing scales (usually just "scales" in UK and Australian English, "weighing machine" in South Asian English or "scale" in US English) is a measuring instrument for determining the weight or mass of an object. Weighing scales are used in many industrial and commercial applications, and products from feathers to loaded tractor-trailers are sold by weight.
 • Eine Waage ist ein Messgerät zur Bestimmung einer Masse. Üblicherweise erfolgt dies über die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft wird entweder direkt gemessen, wie etwa bei einer Federwaage. Oder sie wird mit der Gewichtskraft einer bekannten Masse verglichen. Ein Beispiel dafür ist die Balkenwaage.Bei Waagen der ersten Art hängt die Messung vom Ortsfaktor ab. Bei beiden Arten wird der Wägewert durch den statischen Auftrieb in der Luft beeinflusst.
rdfs:label
 • Balance (instrument)
 • Balanza
 • Balança
 • Balança (instrument)
 • Bilancia (strumento)
 • Mérleg (eszköz)
 • Terazi
 • Timbangan
 • Váhy
 • Waage
 • Waga
 • Weegschaal (voorwerp)
 • Weighing scale
 • Везни (уред)
 • Весы
 • 저울
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:secteursD'activités of
is prop-fr:valeur of
is foaf:primaryTopic of