Le bahaïsme, ou baha’isme, aussi connu sous le nom de foi bahá’íe (prononcer [baˈ.haː.ʔ.iː] ou [ba.hɑː.i]) ou béhaïsme (vieille graphie) est une petite communauté internationale dont les membres souhaitent être perçus comme les adhérents d’une « religion mondiale indépendante ».Elle a été fondée par le Persan Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī (1817-1892) en 1863.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le bahaïsme, ou baha’isme, aussi connu sous le nom de foi bahá’íe (prononcer [baˈ.haː.ʔ.iː] ou [ba.hɑː.i]) ou béhaïsme (vieille graphie) est une petite communauté internationale dont les membres souhaitent être perçus comme les adhérents d’une « religion mondiale indépendante ».Elle a été fondée par le Persan Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī (1817-1892) en 1863. Ce nom est dérivé du surnom donné à son fondateur : Bahāʾ-Allāh (en arabe, « Gloire de Dieu » ou « splendeur de Dieu ») — Bahá’u’lláh en translittération baha'ie. Les baha’is sont les disciples de Bahāʾ-Allāh. Ils s’organisent autour de plus de 100 000 centres (répertoriés par le centre mondial de Haïfa) à travers le monde. En 2011, cette religion met en avant dans ses documents le chiffre de 7 millions de membres appartenant à plus de 2 100 groupes ethniques, répartis dans plus de 189 pays,. Son centre spirituel (lieu de pèlerinage — ziyarat) et administratif est situé à Haïfa et Acre, en Israël.
 • La Fe bahà'í és una religió originària de l'Iran. Va ser fundada al 1863 per Bahà'u'llàh. Actualment la fe bahà'í és seguida per més de 7 milions de persones a tot el món. Els bahà'ís sostenen que totes les religions provenen del mateix Déu i que han aparegut amb el Missatge de Déu per a la humanitat a mesura que aquesta ha tingut capacitat per rebre'l. El Bàb (en àrab: la Porta) va proclamar ser l'Enviat de Déu per a la seva època l'any 1844 i que preparava la humanitat sencera per a l'arribada d'una nova Manifestació de Déu: Bahà'u'llàh.Aquesta fe refusa el sacerdoci i el ritu i eleva a la categoria de culte tota obra feta en esperit de servei; refusa l'ascetisme i la mendicitat religiosa; prescriu la monogàmia i desaconsella el divorci; afirma l'harmonia essencial de la religió amb la ciència; ensenya la unitat del gènere humà i afirma la necessitat de la unificació de tots els homes, la igualtat d'homes i dones, la creació d'un idioma internacional, l'educació obligatòria i la institució d'una federació política mundial.Aquesta comunitat té un temple a Nova Delhi amb forma de lotus.A l'Iran, on la revolució islàmica considera la fe bahà'í herètica, aquesta religió està prohibida i perseguida.
 • Бахайството, наричано от последователите му бахайска вяра, а понякога и според бахаите погрешно- бахаизъм, e религиозно учение. Oснованo e през 19 век в района на днешен Иран, от персиеца Бахаулла. Изповядващите я се наричат бахаи, и в началото на 21 век наброяват около 6 милиона души в над 200 страни по целия свят, но най-много техни представители има в САЩ.Бахайството изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество. Отхвърля троичността на Бога според християнството. Според него религиозната история на човечеството е еволюиращ образователен процес. То получава знания посредством пратеници, назовавани „Проявления на Бога“. Според бахаите Бахаулла(в превод-Славата Божия) е най-скорошният, най-прогресивният, но не и последен от божиите пратеници. Той се обявява за дългоочакван учител на всички народи, предречен в християнството като човешкия син идещ в Славата на Отца, исляма,като Каем(означава Този,който ще се надигне), хиндуизма(като нова инкарнация на Кришна), будизма,като Маитрея Буда(Буда на Универсалната справедливост) и други религии. Твърди, че е дошло времето и Бог ни дава Ново Откровение за обединението на света, равенството на хората и изграждането на епоха на вечен мир и справедливост.Свещените за бахаите места се намират на хълма Кармел в град Хайфа и имението Бахджи близо до град Акка в Израел. Там са положени мощите на Баб и Бахаулла. Засега са изградени молитвени домове на Бахаите по един във всеки континент.В техните храмове се четат и пеят само молитви. В средата на XIX век новата религия учение започва бързо да се разпространява в Персия особено сред висшата класа от персийски произход. Управляващата тюркска Каджарска династия съзира опасността и предприема силови и жестоки мерки. След вдигнатия бунт през 1844 г. бахаите са обкръжени в крепост в планинския масив Елбрус и водачите им са избити с хитрост. И до днес бахайството е най-гонената религия в шиитския Иран.Потомците на Бахаулла(Абдул Баха и Шоги Ефенди),както и последователите Му разпостраняват ученията на новата вяра, която през ХХ век става световна религия.От 1963г. делата на общността се ръководят от Световния дом на справедливостта-колективно управително тяло избирано на всеки 5 години от Националните съвети на бахаите по света. Известни бахаи са швейцарският учен Огюст Форел и румънската царица Мария, чийто дворец е в Балчик.
 • A fé bahá'í é uma religião monoteísta fundada por Bahá'u'lláh na Pérsia do século XIX que enfatiza a unidade espiritual da humanidade. Trata-se de uma religião independente que possui as suas próprias leis, escrituras sagradas, administração e calendário. Mas não possui dogmas, clero, nem sacerdócio. Estima-se que existam cinco a seis milhões de bahá'ís espalhados por mais de 200 países e territórios.Os ensinamentos bahá'ís atribuem grande importância ao conceito de unidade das religiões. A história religiosa da humanidade é vista como um processo de desenvolvimento gradual, em que surgem diversos Mensageiros Divinos com ensinamentos adequados às necessidades de cada momento e à maturidade de cada povo. Esses mensageiros incluem Krishna, Abraão, Buda, Jesus, Maomé e, mais recentemente, O Báb e Bahá'u'lláh. Segundo os ensinamentos bahá'ís, a humanidade encontra-se num processo de evolução coletiva a caminho de uma civilização mundial, e as suas necessidades atuais centram-se, essencialmente, no estabelecimento gradual da paz, justiça e unidade a uma escala global.A palavra bahá'í pode ser usada para referir à fé bahá'í ou aos seguidores desta religião. Esta palavra deriva do termo árabe bahá (بهاء), que significa "glória" ou "esplendor".
 • Agama Bahá’í dimulai di Iran pada abad 19. Pendirinya bernama Bahá’u’lláh. Pada awal abad kedua puluh satu, jumlah penganut Bahá’í sekitar enam juta orang yang berdiam di lebih dari dua ratus negeri di seluruh dunia.Dalam ajaran Bahá’í, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan, yang disebut para "Perwujudan Tuhan". Bahá’u’lláh dianggap sebagai Perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik Ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang dinubuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Dia menyatakan bahwa misinya adalah untuk meletakkan pondasi bagi persatuan seluruh dunia, serta memulai suatu zaman perdamaian dan keadilan, yang dipercayai umat Bahá’í pasti akan datang.Mendasari ajaran Bahá’í adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan umat manusia. Pengaruh dari asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial lainnya dalam agama Bahá’í. Misalnya, orang-orang Bahá’í tidak menganggap "persatuan" sebagai suatu tujuan akhir yang hanya akan dicapai setelah banyak masalah lainnya diselesaikan lebih dahulu, tetapi sebaliknya mereka memandang persatuan sebagai langkah pertama untuk memecahkan masalah-masalah itu. Hal ini tampak dalam ajaran sosial Bahá’í yang menganjurkan agar semua masalah masyarakat diselesaikan melalui proses musyawarah. Sebagaimana dinyatakan Bahá’u’lláh: "Begitu kuatnya cahaya persatuan, sehingga dapat menerangi seluruh bumi." Iman Baha'i adalah agama Abrahamik.
 • Bahaizm, Bahá'í – religia monoteistyczna, założona w Persji w XIX wieku przez Bahá'u'lláha, podkreślająca duchową jedność całej ludzkości. Szacuje się, że obecnie na świecie jest około pięciu do sześciu milionów bahaitów w ponad 200 krajach i terytoriach. Jako ruch religijny, bahaizm wyłonił się z babizmu.W trakcie rozwoju z bahaizmu wyodrębniło się kilka wyznań. Obecnie kilkanaście wyznań uznaje się za wywodzące się z pierwotnej nauki Bahá'u'lláha. Znaczna część poniższego hasła dotyczy zdecydowanie największego, pod względem liczebności wyznawców, wyznania bahaickiego z centrum administracyjnym i duchowym w Hajfie.Nauki bahaickie podkreślają zasadniczą duchową jedność najważniejszych światowych religii. Dlatego, można zaobserwować, że bahaizm łączy w sobie, między innymi, elementy judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i babizmu. Według wierzeń bahaickich historia religii stopniowo rozwijała się poprzez ciąg boskich posłańców, z których każdy założył religię dostosowaną do danych czasów oraz zdolności rozumienia ludzi w tym okresie. Wśród posłańców byli Kryszna, Abraham, Budda, Jezus, Mahomet i inni, a ostatnio Bahá'u'lláh. Każdy posłaniec miał nauczać o nadejściu kolejnego, a życie Bahá’u’lláha oraz jego nauki wypełniają obietnice poprzednich świętych pism o wydarzeniach, mających nastąpić przy końcu czasów. Uważa się, że ludzkość bierze udział w procesie wspólnego rozwoju, a potrzebą obecnego czasu jest stopniowe ustanawianie pokoju, sprawiedliwości i jedności na skalę globalną.Słowo “bahá’í” (wymawiane /baˈhaɪ/) używane jest jako przymiotnik odnoszący się do wiary bahá’í. Słowo bahaita określa wyznawcę nauk Bahá’u’lláha. Obydwa słowa wywodzą się z arabskiego bahá’, oznaczającego “chwałę” lub “blask” lub “splendor”.
 • Ве́ра Бахаи́ (бахаизм, бехаизм) — одна из молодых религий откровения (то есть религий, у которых есть собственные Священные писания). Её основатель Бахаулла (1817—1892) почитается бахаи как последний из ряда «Богоявлений», который, помимо Бахауллы, включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммада, Баба и другие подобные фигуры. Всемирный центр находится в Хайфе.Вера Бахаи́ (араб. «Баха» بهاء — «слава», «свет», «блеск», «великолепие») зародилась в середине XIX века в Персии и в настоящее время объединяет свыше 5 млн последователей в 188 странах и на 45 зависимых территориях. Это представители многих народов, народностей и племён, выходцы из разных социальных слоёв. Части священных писаний бахаизма переведены более чем на 800 языков мира.Учение бахаи основано на учениях Баба и Мирзы Хусейн Али (назвавшегося Бахауллой). Главные темы: единство Бога, единство религий и единство человечества. Напоминая об аналогичных учениях прежних Богоявлений, Бахаулла заявляет, что существует только одна религия — «неизменная вера Божия, вечная в прошлом, вечная в грядущем», аналогично тому, как в Коране «исламом» называется любая религия откровения.Бахаи считают свою религию последней мировой монотеистической религией откровения, в то время как среди религиоведов её классифицируют в диапазоне от исламско-синкретической секты до новой мировой религии .
 • Víra Bahá'í (někdy též označována jako „bahaismus“) je nezávislé světové monoteistické náboženství. Jejím zakladatelem je Bahá'u'lláh (1817-1892), který je Bahá'í věřícími považován za posledního z řady Božích Poslů, jako byli Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Zarathuštra, Kristus, Mohamed.
 • El bahaísmo, más conocido entre sus seguidores y la bibliografía relacionada como fe bahá'í, es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Bahá'u'lláh, su profeta y fundador, a quien consideran la Manifestación de Dios para la época actual.Los principios centrales del bahaísmo se resumen en tres unidades: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad, y la unidad de la religión como una serie de revelaciones sucesivas.Según el Anuario de la Enciclopedia Británica de 1992, el bahaísmo es la segunda religión más extendida en el mundo entre las religiones independientes, de acuerdo al número de países en que se encuentra representada: está establecida en 247 países y territorios. Los bahaíes provienen de entre más de 2.100 grupos étnicos, raciales y tribales, y totalizan aproximadamente seis millones de fieles en el mundo. Los principales pasajes de los textos sagrados bahaíes se han traducido a 802 idiomas.
 • La fede Bahá'í (Persiano: بهائي‎) è una religione monoteistica nata in Iran durante la metà del XIX secolo, i cui membri seguono gli insegnamenti di Bahá'u'lláh (1817-1892), il fondatore.Tale religione sottolinea l'unità spirituale di tutta l'umanità. Tre principi fondamentali stabiliscono la base degli insegnamenti Bahá'í: l'unità di Dio (un solo Dio che è la fonte di tutta la creazione), l'unità della religione (tutte le grandi religioni hanno la stessa origine spirituale e provengono dallo stesso Dio) e l'unità dell'umanità (tutti gli uomini sono stati creati uguali e le diversità di razza e cultura sono considerate meritevoli di apprezzamento e accettazione). La fede bahá'í spiega il rapporto dell'uomo nel suo storico e dinamico legame con Dio attraverso il concetto di relatività e progressività della religione; riconciliando così la Storia con ogni monoteismo e anche con le ere precedenti Abramo.La religione bahai conta circa 7 milioni di fedeli sparsi in oltre duecento Paesi e territori del mondo. Gli aderenti alla fede bahá'í sono chiamati bahá'í.
 • 바하이 신앙은 19세기에 바하올라가 창시한 세계 종교이다. 바하올라의 가르침을 오늘날의 인류를 위한 신의 가르침으로 믿고 따르는 사람을 바하이라고 한다. 바하이들은 과거 인류에 나타났던, 종교적 인물, 이를테면 모세, 예수, 석가모니, 무함마드 등을 하느님의 메시지를 전달하는 사자(使者)라고 보고 있다. 바하이는 바하올라가 오늘날의 하나님의 사자라고 믿는다. 바하이 신앙의 주된 가르침은 인류가 서로 상호협동과 보완 및 평화 증진의 융합 문화를 발전시켜야 할 하나의 운명 공동체라는 것이다. 이슬람권에서는 대개 바하이 신앙에 비(非)호의적이어서 곤란한 문제도 많았으나 이에 굴하지 않고 세계 각국에 전도하여 많은 수확을 거두고 있다. 창시자인 바하올라에 이어 2대 총회장인 압둘 바하가 교단을 탁월하게 경영, 발전시켰다.대한민국에는 바하이 신앙이 1921년에 처음으로 알려졌다고 하나, 아직 발전 초기 단계에 머물러 있는 형편이다. 2005년 말에 본부 건물을 단장하고 바하이 신앙의 율법서인 케타베악다스를 출판했다. 바하이 신앙의 교육 기관인 루히 연수원을 수료한 신자가 최근 들어 크게 늘었다.
 • A bahái hit, bahái írásmóddal bahá'í hit a 19. század közepén, Perzsiában alapított egyistenhívő vallás. Alapítója, Baháalláh (1817–1892) üzenetének lényege, hogy az egész emberiség egyetlen faj, és eljött az idő, hogy egyetlen világméretű társadalommá egyesüljön. A bahái kifejezés eredete az arab bahá (بهاء, tudományos átiratban bahāʾ) „dicsőség” vagy „ragyogó” jelző és kifejezi azt, ha valaki Baháalláh követője.A bahái hit a világ legfiatalabb önálló vallása, követőinek száma jelenleg 5-6 millió között van, akik a föld szinte minden országában élnek. Bahái irodalom több mint 800 nyelven olvasható.A bahái hit szerint ugyanaz az Isten küldte a nagy vallások alapítóit, hogy elősegítsék az emberiség lelki fejlődését. Mózes, Buddha, Jézus, Mohammed és mások erkölcsi tanításai ugyanazok, míg társadalmi tanításai az adott kor szükségleteinek és az emberek felfogóképességének feleltek meg. Baháalláh szerint a mai kor kiváltsága, hogy az emberiség és a vallások egységének felismerésével az emberek világszinten valósíthatják meg a békét és az igazságosságot.
 • The Bahá'í Faith (Arabic: بهائية‎ Baha'iyyah) /bəˈhaɪ/) is a monotheistic religion emphasizing the spiritual unity of all humankind. Three core principles establish a basis for Bahá'í teachings and doctrine: the unity of God, that there is only one God who is the source of all creation; the unity of religion, that all major religions have the same spiritual source and come from the same God; and the unity of humanity, that all humans have been created equal, and that diversity of race and culture are seen as worthy of appreciation and acceptance. According to the Bahá'í Faith's teachings, the human purpose is to learn to know and love God through such methods as prayer, reflection and being of service to humanity.The Bahá'í Faith was founded by Bahá'u'lláh in 19th-century Persia. Bahá'u'lláh was exiled for his teachings, from Persia to the Ottoman Empire, and died while officially still a prisoner. After Bahá'u'lláh's death, under the leadership of his son, `Abdu'l-Bahá, the religion spread from its Persian and Ottoman roots, and gained a footing in Europe and America, and was consolidated in Iran, where it suffers intense persecution. After the death of `Abdu'l-Bahá, the leadership of the Bahá'í community entered a new phase, evolving from a single individual to an administrative order with both elected bodies and appointed individuals. There are probably more than 5 million Bahá'ís around the world in more than 200 countries and territories.In the Bahá'í Faith, religious history is seen to have unfolded through a series of divine messengers, each of whom established a religion that was suited to the needs of the time and to the capacity of the people. These messengers have included Abrahamic figures as well as Dharmic ones—Krishna, Moses, Buddha, Jesus, Muhammad, and others. For Bahá'ís, the most recent messengers are the Báb and Bahá'u'lláh. In Bahá'í belief, each consecutive messenger prophesied of messengers to follow, and Bahá'u'lláh's life and teachings fulfilled the end-time promises of previous scriptures. Humanity is understood to be in a process of collective evolution, and the need of the present time is for the gradual establishment of peace, justice and unity on a global scale.
 • Het bahaigeloof is een monotheïstische religie die in de negentiende eeuw gesticht is door Bahá'u'lláh in Perzië (Iran) die de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zes miljoen bahá’ís in meer dan tweehonderd landen en gebieden.De bahá'í-leringen benadrukken de onderliggende eenheid van de grote wereldgodsdiensten. Religieuze geschiedenis wordt gezien als een ontvouwing van waarheid met behulp van een aantal goddelijke boodschappers, manifestaties van God genaamd, die elk een religie hebben gesticht afgestemd op de behoeften van hun tijd en het begripsvermogen van de mensen uit hun tijd. Onder deze boodschappers zijn Abraham, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed de bekendste. Voor de Bahá'ís is de recentste en belangrijkste boodschapper Bahá'u'lláh. Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leer, met zijn leven als proef op de som, de eindtijd-beloften van de voorgaande religies vervult. Volgens de Bahai is de mensheid betrokken bij een voortdurend, noodzakelijk en geleidelijk proces naar verstandhouding, vrede, gerechtigheid en eenheid op wereldschaal.
 • Bahá'í Fedea edo Bahaismoa erlijio monoteista independenterik gazteena da, munduan 5 milioi fededun dituena. Sortzailea Bahá'u'lláh (1817-1892) pertsiarra izan zen. Batasuna da bere funtsezko mezua, Jainko bakarra eta giza arraza bakarra dagoela erakusten baitu, baita munduko erlijio desberdinak etapak izan direla ere Jainkoaren borondatearen errebelazioan."Egun honetan gizateria bere heldutasun kolektibora iritsi da. Erlijio guztietako eskriturek agintzen zuten bezala, munduko herriek gizarte global batean modu baketsuz integratu beharko duten garaia heldu da. "Lurra herrialde bakarra da eta gizateria bertako hiritarrak"'
 • Bahailik (Arapça: بهائية, Farsça: دین بهائی Dīn-e Bahāī); 19. yüzyılda doğmuş, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde inananı olan bir din. Dünya vatandaşlığı idealine sahip bir inanç olup dünyada 7 milyonun üzerinde mensubu vardır.
 • Das Bahaitum ist eine weltweit verbreitete Religion mit etwa fünf bis acht Millionen Anhängern, die sich auf die Lehren des Religionsstifters Baha'ullah (1817–1892) berufen und nach ihm als Bahai (bahā'ī) bezeichnet werden. Hauptverbreitungsgebiete sind heute Indien, Afrika, Süd- und Nordamerika. In ihrem Ursprungsland Iran bilden die Bahai zwar die größte religiöse Minderheit, sind aber starken Verfolgungen ausgesetzt. Die ursprünglich aus dem Babismus hervorgegangene Universalreligion lehrt einen abrahamitischen Monotheismus eigener Prägung, in dessen Mittelpunkt der Glaube an einen transzendenten Gott, die mystische Einheit der Religionen und der Glaube an die Einheit der Menschheit in ihrer Mannigfaltigkeit steht. Die Bahai vertreten eine handlungsorientierte Ethik, die sich einer humanitären Vision der gesellschaftlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts verpflichtet fühlt.
 • バハーイー教(バハーイーきょう)は、19世紀半ばにイランでバハーウッラーが創始した一神教である。イランでは初期から布教を禁止され、バハーウッラーと信者はイランからイラク、トルコを経て、当時オスマン帝国の牢獄の町であったアッカ(現イスラエル領)へと追放され、投獄生活ののち放免され、そこで一生を終えたため、今日ではイスラエルのハイファにあるカルメル山に本部を持つ。信徒数は公称600万人、189ヶ国と46の属領に広がっており、ブリタニカ百科事典によると現在布教国数でキリスト教に続き世界で二番目に広がりを見せている宗教である。なお、ペルシア語の発音に即して「バハーイー」と日本語表記されることが多いが、日本のバハーイー共同体は「バハイ」と表記している。バハーイー教の創始者の名前も同様に、発音表記を「バハーウッラー」とする文献もあるが、バハーイー共同体では、「バハオラ」と表記している。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 30614 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 74662 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 279 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110686633 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1923 (xsd:integer)
 • 1944 (xsd:integer)
 • 1971 (xsd:integer)
 • 1972 (xsd:integer)
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1909 (xsd:integer)
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:doi
 • 10.214300 (xsd:double)
prop-fr:fr
 • ruh
 • wahi
prop-fr:groupe
 • "Note"
prop-fr:id
 • Cole-Panopticon
 • EIr-bahaism12
 • EIr-bahaism3
 • EIr-bahaism7
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • fr
 • de+fr+it+en
 • en+fr
 • en+fr+es+pt+zh+fa+ar
 • fr+lb
 • nl+fr
prop-fr:lienAuteur
 • Denis MacEoin
 • Juan Cole
prop-fr:lieu
 • Bruxelles
 • Cambridge
 • New York
 • Paris
 • Louvain
 • Oxford
 • New Delhi
 • Leiden
 • Costa Mesa
 • Haifa
 • Wesport
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • June
prop-fr:nom
 • Martin
 • Smith
 • Amanat
 • Bahāʾ-Allāh
 • Cannuyer
 • Cole
 • Danesh
 • Dawei
 • Effendi
 • Ekbal
 • Esslemont
 • Faü
 • Garlington
 • Hatcher
 • Hornby
 • Lambden
 • Lawson
 • Lepain
 • MacEoin
 • McGlinn
 • Momen
 • Rafati
 • Rassekh
 • Sadri
 • Taherzadeh
 • Walbridge
 • van den Hoonard
 • ʿAbbās
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 2 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
prop-fr:page
 • 257 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 234 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Christian
 • Denis
 • Jean-François
 • Jean-Marc
 • John
 • John E.
 • Juan
 • Peter
 • Sen
 • Stephen
 • William
 • Helen
 • Todd
 • Adib
 • Amelia
 • Bei
 • J. Douglas
 • Kamranl
 • Mahmoud
 • Mehrdad
 • Moojan
 • Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī
 • Shapour
 • Shoghi
 • Vahid
 • Will. C.
 • ʿAbd-al-Bahāʾ
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:périodique
prop-fr:responsabilité
 • éditeur
prop-fr:sousTitre
 • 1963 (xsd:integer)
 • . Among Babis and Bahais
 • . Bahai Literature
 • . Bahai Persecutions
 • . Bahai Schools
 • . Bahai Shrines
 • . Bahai and Babi Schisms
 • . Bahai communities
 • . In Babism and Bahaism
 • . In Bahai Communities
 • . In Bahaism
 • . In the Bahai faith
 • . Qajar period: Conversion
 • . The Bahai Communities
 • . The Bahai Community in Iran
 • . The Faith
 • . To Babism and the Bahai faith
 • A Bahá’í Reference File
 • A Postmodern Political Theology
 • The Genesis of the Baha’i Faith in the Nineteenth-Century Middle East
 • Developments in the 2000’s
 • From messianic Shi‘ism to a world religion
 • Ontologie des mondes divins dans les écrits de Bahá’u’lláh
 • Peuple de la Triple Unité
 • Studies in Early and Middle Babism
 • The Most Holy Book
 • l’émergence d’une religion mondiale
 • recueil des causeries données à Paris
 • recueillies par
prop-fr:texte
 • rūḥ
 • wahī
prop-fr:titre
 • Divorce
 • Afnān
 • Archéologie du royaume de Dieu
 • Bahaism
 • Baha’i and Subud dissent
 • Bahá’u’lláh et l’ère nouvelle
 • Burial
 • Causeries d’‘Abdu’l-Bahá
 • Church and State
 • Conversion
 • Cosmogony and Cosmology
 • Dolgorukov Memoirs
 • Dreyfus-Barney
 • East Africa
 • Eschatology
 • Exegesis
 • God Passes By
 • Judeo-Persian Communities
 • Juifs et Baha'ïs en Iran, 1844-1920
 • La foi bahá’íe
 • Lawḥ
 • Le livre de la certitude
 • Le secret de la Civilisation Divine
 • Les Bahā’īs
 • Les leçons de Saint-Jean-d’Acre
 • Lights of Guidance
 • L’Ordre mondial de Bahá’u’lláh
 • Modernity & the Millenium
 • Proclamation of Bahá’u’lláh
 • Site officiel de la Communauté baha’ie mondiale
 • Site officiel des baha’is de Belgique
 • Site officiel des baha’is de France
 • Site officiel des baha’is de Suisse
 • Site officiel des baha’is du Canada
 • Site officiel des baha’is du Luxembourg
 • Studying the Writings of Shoghi Effendi
 • Taqiya
 • The Babi & Baha’i Religions
 • The Baha’i Faith in America
 • The Baha’i Faith in America as Panopticon
 • The Covenant of Bahá’u’lláh
 • The Kitáb-i-Aqdas
 • The Messiah of Shiraz
 • Bahaikipedia. L'encyclopédie libre sur la foi bahá’íe
 • Ḥojjatiya
 • ‘Abdu’l-Bahá à Londres
prop-fr:titreOriginal
 • Bahá’u’lláh and the New Era
 • Kitāb-i Īqān
 • Paris Talks
 • The Bahá’í Faith: The Emerging Global Religion
 • The Secret of Divine Civilization
 • The world order of Bahá’u’lláh
 • al-Nūr al-abhā fī mufāwaḍāt ʿAbd-al-Bahāʾ
 • ‘Abdu’l-Bahá in London
prop-fr:tome
 • 163 (xsd:integer)
prop-fr:trad
 • ruh
 • wahy
prop-fr:traducteur
prop-fr:url
 • http://fr.bahaikipedia.org/
 • http://www.bahai.be/
 • http://www.bahai.ch/?lang=fr
 • http://www.bahai.fr/
 • http://www.bahai.lu/
 • http://www.bahai.org/
 • http://www.ca.bahai.org/
prop-fr:volume
 • 1 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 6 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 9 (xsd:integer)
 • 12 (xsd:integer)
 • 15 (xsd:integer)
 • 37 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • dbpedia-fr:Éditions_Peeters
 • Mazda
 • Presses universitaires de France
 • Brepols
 • Brill
 • Cambridge University Press
 • Columbia University Press
 • Praeger Publishers
 • Bahá'í World Centre
 • Bahá’í Publishing Trust
 • Ernest Leroux
 • George Ronald
 • Maison d’éditions bahá’íes
 • Médiathèque bahá’íe
 • University of Leiden
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le bahaïsme, ou baha’isme, aussi connu sous le nom de foi bahá’íe (prononcer [baˈ.haː.ʔ.iː] ou [ba.hɑː.i]) ou béhaïsme (vieille graphie) est une petite communauté internationale dont les membres souhaitent être perçus comme les adhérents d’une « religion mondiale indépendante ».Elle a été fondée par le Persan Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī (1817-1892) en 1863.
 • Víra Bahá'í (někdy též označována jako „bahaismus“) je nezávislé světové monoteistické náboženství. Jejím zakladatelem je Bahá'u'lláh (1817-1892), který je Bahá'í věřícími považován za posledního z řady Božích Poslů, jako byli Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Zarathuštra, Kristus, Mohamed.
 • Bahailik (Arapça: بهائية, Farsça: دین بهائی Dīn-e Bahāī); 19. yüzyılda doğmuş, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde inananı olan bir din. Dünya vatandaşlığı idealine sahip bir inanç olup dünyada 7 milyonun üzerinde mensubu vardır.
 • バハーイー教(バハーイーきょう)は、19世紀半ばにイランでバハーウッラーが創始した一神教である。イランでは初期から布教を禁止され、バハーウッラーと信者はイランからイラク、トルコを経て、当時オスマン帝国の牢獄の町であったアッカ(現イスラエル領)へと追放され、投獄生活ののち放免され、そこで一生を終えたため、今日ではイスラエルのハイファにあるカルメル山に本部を持つ。信徒数は公称600万人、189ヶ国と46の属領に広がっており、ブリタニカ百科事典によると現在布教国数でキリスト教に続き世界で二番目に広がりを見せている宗教である。なお、ペルシア語の発音に即して「バハーイー」と日本語表記されることが多いが、日本のバハーイー共同体は「バハイ」と表記している。バハーイー教の創始者の名前も同様に、発音表記を「バハーウッラー」とする文献もあるが、バハーイー共同体では、「バハオラ」と表記している。
 • Bahaizm, Bahá'í – religia monoteistyczna, założona w Persji w XIX wieku przez Bahá'u'lláha, podkreślająca duchową jedność całej ludzkości. Szacuje się, że obecnie na świecie jest około pięciu do sześciu milionów bahaitów w ponad 200 krajach i terytoriach. Jako ruch religijny, bahaizm wyłonił się z babizmu.W trakcie rozwoju z bahaizmu wyodrębniło się kilka wyznań. Obecnie kilkanaście wyznań uznaje się za wywodzące się z pierwotnej nauki Bahá'u'lláha.
 • 바하이 신앙은 19세기에 바하올라가 창시한 세계 종교이다. 바하올라의 가르침을 오늘날의 인류를 위한 신의 가르침으로 믿고 따르는 사람을 바하이라고 한다. 바하이들은 과거 인류에 나타났던, 종교적 인물, 이를테면 모세, 예수, 석가모니, 무함마드 등을 하느님의 메시지를 전달하는 사자(使者)라고 보고 있다. 바하이는 바하올라가 오늘날의 하나님의 사자라고 믿는다. 바하이 신앙의 주된 가르침은 인류가 서로 상호협동과 보완 및 평화 증진의 융합 문화를 발전시켜야 할 하나의 운명 공동체라는 것이다. 이슬람권에서는 대개 바하이 신앙에 비(非)호의적이어서 곤란한 문제도 많았으나 이에 굴하지 않고 세계 각국에 전도하여 많은 수확을 거두고 있다. 창시자인 바하올라에 이어 2대 총회장인 압둘 바하가 교단을 탁월하게 경영, 발전시켰다.대한민국에는 바하이 신앙이 1921년에 처음으로 알려졌다고 하나, 아직 발전 초기 단계에 머물러 있는 형편이다.
 • La Fe bahà'í és una religió originària de l'Iran. Va ser fundada al 1863 per Bahà'u'llàh. Actualment la fe bahà'í és seguida per més de 7 milions de persones a tot el món. Els bahà'ís sostenen que totes les religions provenen del mateix Déu i que han aparegut amb el Missatge de Déu per a la humanitat a mesura que aquesta ha tingut capacitat per rebre'l.
 • La fede Bahá'í (Persiano: بهائي‎) è una religione monoteistica nata in Iran durante la metà del XIX secolo, i cui membri seguono gli insegnamenti di Bahá'u'lláh (1817-1892), il fondatore.Tale religione sottolinea l'unità spirituale di tutta l'umanità.
 • Het bahaigeloof is een monotheïstische religie die in de negentiende eeuw gesticht is door Bahá'u'lláh in Perzië (Iran) die de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zes miljoen bahá’ís in meer dan tweehonderd landen en gebieden.De bahá'í-leringen benadrukken de onderliggende eenheid van de grote wereldgodsdiensten.
 • Ве́ра Бахаи́ (бахаизм, бехаизм) — одна из молодых религий откровения (то есть религий, у которых есть собственные Священные писания). Её основатель Бахаулла (1817—1892) почитается бахаи как последний из ряда «Богоявлений», который, помимо Бахауллы, включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммада, Баба и другие подобные фигуры. Всемирный центр находится в Хайфе.Вера Бахаи́ (араб.
 • A fé bahá'í é uma religião monoteísta fundada por Bahá'u'lláh na Pérsia do século XIX que enfatiza a unidade espiritual da humanidade. Trata-se de uma religião independente que possui as suas próprias leis, escrituras sagradas, administração e calendário. Mas não possui dogmas, clero, nem sacerdócio. Estima-se que existam cinco a seis milhões de bahá'ís espalhados por mais de 200 países e territórios.Os ensinamentos bahá'ís atribuem grande importância ao conceito de unidade das religiões.
 • The Bahá'í Faith (Arabic: بهائية‎ Baha'iyyah) /bəˈhaɪ/) is a monotheistic religion emphasizing the spiritual unity of all humankind.
 • Das Bahaitum ist eine weltweit verbreitete Religion mit etwa fünf bis acht Millionen Anhängern, die sich auf die Lehren des Religionsstifters Baha'ullah (1817–1892) berufen und nach ihm als Bahai (bahā'ī) bezeichnet werden. Hauptverbreitungsgebiete sind heute Indien, Afrika, Süd- und Nordamerika. In ihrem Ursprungsland Iran bilden die Bahai zwar die größte religiöse Minderheit, sind aber starken Verfolgungen ausgesetzt.
 • A bahái hit, bahái írásmóddal bahá'í hit a 19. század közepén, Perzsiában alapított egyistenhívő vallás. Alapítója, Baháalláh (1817–1892) üzenetének lényege, hogy az egész emberiség egyetlen faj, és eljött az idő, hogy egyetlen világméretű társadalommá egyesüljön.
 • Agama Bahá’í dimulai di Iran pada abad 19. Pendirinya bernama Bahá’u’lláh. Pada awal abad kedua puluh satu, jumlah penganut Bahá’í sekitar enam juta orang yang berdiam di lebih dari dua ratus negeri di seluruh dunia.Dalam ajaran Bahá’í, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan, yang disebut para "Perwujudan Tuhan". Bahá’u’lláh dianggap sebagai Perwujudan Tuhan yang terbaru.
 • El bahaísmo, más conocido entre sus seguidores y la bibliografía relacionada como fe bahá'í, es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Bahá'u'lláh, su profeta y fundador, a quien consideran la Manifestación de Dios para la época actual.Los principios centrales del bahaísmo se resumen en tres unidades: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad, y la unidad de la religión como una serie de revelaciones sucesivas.Según el Anuario de la Enciclopedia Británica de 1992, el bahaísmo es la segunda religión más extendida en el mundo entre las religiones independientes, de acuerdo al número de países en que se encuentra representada: está establecida en 247 países y territorios.
 • Bahá'í Fedea edo Bahaismoa erlijio monoteista independenterik gazteena da, munduan 5 milioi fededun dituena. Sortzailea Bahá'u'lláh (1817-1892) pertsiarra izan zen. Batasuna da bere funtsezko mezua, Jainko bakarra eta giza arraza bakarra dagoela erakusten baitu, baita munduko erlijio desberdinak etapak izan direla ere Jainkoaren borondatearen errebelazioan."Egun honetan gizateria bere heldutasun kolektibora iritsi da.
 • Бахайството, наричано от последователите му бахайска вяра, а понякога и според бахаите погрешно- бахаизъм, e религиозно учение. Oснованo e през 19 век в района на днешен Иран, от персиеца Бахаулла. Изповядващите я се наричат бахаи, и в началото на 21 век наброяват около 6 милиона души в над 200 страни по целия свят, но най-много техни представители има в САЩ.Бахайството изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество.
rdfs:label
 • Bahaïsme
 • Baha'i
 • Bahai
 • Bahailik
 • Bahaismo
 • Bahaitum
 • Bahaizm
 • Bahaísmo
 • Bahá'í
 • Bahá'í
 • Bahá'í Faith
 • Bahái hit
 • Fe bahà'í
 • Fé bahá'í
 • Бахаи
 • Бахайство
 • バハーイー教
 • 바하이 신앙
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:religion of
is dbpedia-owl:religiousOrder of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:culte of
is prop-fr:religion of
is foaf:primaryTopic of