Une bague est un article de joaillerie qui se porte généralement au doigt. De fait, elle a une forme d'anneau, plus ou moins large, serti ou non de pierres et quelques fois gravé. Au même titre que les boucles d'oreilles, les bagues peuvent être constituées de toutes sortes de matériaux, incluant métal, plastique, bois, os et verre. Quand l'anneau comporte une partie sertie, on la désigne sous le terme chaton.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une bague est un article de joaillerie qui se porte généralement au doigt. De fait, elle a une forme d'anneau, plus ou moins large, serti ou non de pierres et quelques fois gravé. Au même titre que les boucles d'oreilles, les bagues peuvent être constituées de toutes sortes de matériaux, incluant métal, plastique, bois, os et verre. Quand l'anneau comporte une partie sertie, on la désigne sous le terme chaton. La partie sertie est en général une pierre précieuse ou semi-précieuses comme le diamant, rubis, saphir ou émeraude. Cependant, le choix des matériaux et de la forme donnée au bijou dépendent de la créativité du joaillier, on ne définit donc pas de règles strictes. La seule limite à la mode est le diamètre interne de la bague, qui doit permettre d'y passer un doigt. Une bague, par sa forme et le matériau dont elle est constituée peut avoir de nombreuses symboliques. Le diamètre intérieur d'une bague se mesure avec un outil conique que l'on appelle un triboulet.
 • A ring is a circular band, usually in metal, worn as ornamental jewellery around the finger, or sometimes the toe; it is the most common current meaning of the word "ring". Strictly speaking a normal ring is a finger ring (which may be hyphenated); other types of rings worn as ornaments are earrings, bracelets for the wrist, armlets or arm rings, toe rings and torcs or neck rings, but except perhaps for toe rings, the plain term "ring" is not normally used to refer to these.Rings are traditionally usually in metal but can be of almost any material: metal, plastic, stone, wood, bone, glass, gemstone to name a few. They may be set with a gem or stone of some sort, which is often a precious or semi-precious gemstone such as diamond, ruby, sapphire or emerald, but can also be of almost any material.
 • 指輪・指環(ゆびわ)は、手(まれに足)の指にはめる、環状の装飾品である。
 • Пръстен е вид бижу, което се носи на пръста на ръката или крака. И мъжете, и жените носят пръстени, макар да е много по-често явление при жените. Те могат да са направени от метал, дърво, пластмаса, стъкло, кост или друг материал. Най-често използваните метали са злато - жълто или бяло и сребро. Също така може да са украсени с полускъпоценен или скъпоценен камък, като сапфир, диамант или рубин. Годежните пръстени и сватбените халки се носят на безименния пръст. В България преди церемонията на брака годежния пръстен се носи на лявата ръка, а по време на самата сватба се премества на дясната ръка. В САЩ се носи на лявата ръка. Някои от пръстените са гравирани, а други може да имат и други функции, например пръстен-часовник. Пръстените могат да имат и символично значение.
 • Кольцо́ — предмет из металла в форме обода, круга, с пустым пространством внутри линии круга. Надевают на пальцы в качестве украшения или символа брака, которым, по обычаю, обмениваются жених с невестой (обручальное кольцо) . Кольцо бывает гладкое, с нанесённым рисунком, с каменьями. Перстни и печатки являются разновидностями кольца.
 • Yüzük, çoğu zaman süs eşyası olarak yararlanılan ya da nişan, evlilik gibi kurumların simgesi olarak parmağa takılan madenî halkadır. Varlıkları tarih öncesi çağlara dayanan yüzüğün ilk örnekleri Tunç Çağı'nde görülür. Bunlar çok kaba biçimde yapılmış çemberlerdir. Ancak Girit ve- Miken uygarlıklarında (MÖ. 1800) ince bir işçilikle süslenmiş yüzükler yapılmaya başlanmıştır. Böylece yüzük değerli bir süs eşyası olarak yavaş yavaş yer edinmeye başlamıştır. Eski çağlarda yüzük genellikle altından, kimi zamanda o çağlarda çok değerli bir maden olarak kabul edilen demirden yapılırdı. Bu dönemlerde üzerlerinde mühürler bulunan yüzükler çok yaygındı. Bunlar papirüs ya da parşömen üzerine yazılmış belgeleri damgalamak için kullanılırdı. Ayrıca yüzüğün, takan kişiler için egemenlik ve gücü yansıtan simgesel bir önemi vardı. Antik Yunanistan'da ise yüzük bir süs eşyası olmaktan çok sınıf farklarını belirten bir araç hâline gelmiştir. Yunan yüzük işçiliği basit olmasına karşın, Romalıların yaptığı yüzüklerde zengin bir çeşitlilik ve ince bir işçilik göze çarpar. Üzerlerinde çok değerli motifler bulunan ve zevkle işlenmiş olan bu yüzükler çok değerlidir. Yüzüklerin nişan ve evlilik simgesi olarak kullanılması da Romalılar döneminden kalma bir gelenektir. Roma devrinde senatörlerin kullandıkları yüzükler İ.S. birinici yüzyılda özgür kişilerin kullandıkları birer simge olmuştur.Orta Çağ'a gelindiğindeyse yüzük işçiliği çok büyük değişmeler göstermiş, farklılığa ve kullanılan renklerin uyum içinde olmasına büyük önem verilmiştir. Yüzüklerin üzeri değerli taşlar ile işlenmiş, her taş değişik bir anlam ifâde etmiştir. Mühürlü yüzükler Ortaçağ'da da oldukça yaygınlık ve çeşitlilik kazanmıştır. Gösterişin ve zenginliğin ölçüsü olarak değerlendirilmiştir. Rönesans ile gelen yeni sanat akımları yüzük işçiliğini de etkilemiştir. Venedik, Floransa ve Roma gibi kentler yüzük işçiliğinin merkezi durumuna gelmilerdir. Bu çağlarda da yüzükler Cellini gibi ustalar tarafından çok değerli taşlar işlenmiştir. XV. yüzyılda her parmağa bir yüzük takması âdet hâline gelirken zamanla bir ya da iki parmağa takılır hâle gelmiştir. Barok çağda üstleri çiçek motifleri ile süslü yüzükler moda olmuş XVIII. yüzyılda ise markiz adlı uzun yüzükler ortaya çıkmış, değerli ve mineler ile süslü ince bir işçilikle hazırlanmış yüzükler yayılmıştır. Fransız Devrimi'nden sonra yüzük işçiliği gerilemiş ve daha az ayrıntı içeren yüzükler kabul görmeye başlamıştır.
 • Een ring is een sieraad dat men om de vinger (met name de ringvinger) draagt. De ring heeft in relatie tot het huwelijk (of vergelijkbare relaties) een sterk symbolische betekenis.
 • El anillo o sortija es un aro con más o menos decoración que se utiliza como adorno de los dedos de las manos. El anillo completo se compone de tres partes:el aroel chatón o parte más o menos planala gema o piedra preciosa (colocada sobre el chatón) la cual a menudo se sustituye por vidrios o esmaltes de menor categoría que intentan imitarla, o por un grabado hueco que servía de sello para autentificar documentos.La gema suele estar decorada con entalles o relieves y cuando no existe, el chatón lleva, por lo general, letras o figuras grabadas. Por la forma de las figuras que ostentan el chatón o la gema se reconoce la procedencia del anillo.El anillo no siempre lleva gemas, pudiendo ser liso, curvado o de otra forma según el diseñador. Los anillos pueden ser realizados en diferentes tipos de metales. Los más solicitados se hacen en oro o plata. El anillo de bodas, llamado también alianza de matrimonio, es un aro normalmente liso en el cual, y en la parte interior, se graban los nombres de quienes contraen matrimonio. Este anillo suele hacerse en oro, siendo la pureza del oro de 18 quilates en España, 22 o 24 en los países árabes y de menor en otros países como Alemania.
 • A gyűrű karika alakú, rendesen nemes ércből, néha vasból, szaruból vagy csontból készült tárgy, melyet rendesen díszül, vagy szimbolikus jelül az ujjon szokás viselni. Céljára vonatkozólag megkülönböztetnek jegygyűrűt (házassági frigy jelképéül), pecsétgyűrűt, varázsgyűrűt; azonkívül van még ún. birokgyűrű is, mely nehéz vasgyűrű kiszögellő fejgombbal, melyet a középkorban a hadjáratok alkalmával a közlegénység birkózásnál használt fegyverként. Sok keleti néptörzsnél a lábon és lábujjakon is viselnek gyűrűt, vadnépek az orrcimpán is. Kar-, nyak- és lábgyűrűk Európa barbár népeinél is divatosak voltak az ókorban. Különös alakú halántékgyűrűket a régi szlávok viseltek. A régi korban gyűrűk darabjai pénz gyanánt szerepeltek. A gyűrűt gyakran említi a Biblia. A régi zsidók pecsétgyűrűt (chotham) nemcsak az ujjon viseltek, hanem szalagra kötve a nyakon is; e gyűrűre a tulajdonos neve és egy bibliai jelmondat volt vésve. Az arabok és indiaiak ismerték az ún. varázsgyűrűt, melyet ma is sokan viselnek baj elhárítására, vagy a szerencse elérése végett. A «Szakuntala» régi ind dráma cselekménye egy gyűrű körül forog, melyet Dusjanta király fiatal nejének ad, s amely gyűrűről (mint Mátyás király) később felismeri a nőt. Arábiában és Perzsiában még nemrég előkelő emberek smaragdos gyűrűiket útlevél gyanánt kölcsönbe adták alattvalóiknak. Görögországban Szolón idejekor minden szabad embernek gyűrűt kellett viselnie, aranyból, ezüstből vagy bronzból; a nők elefántcsontból vagy borostyánkőből készült gyűrűket viseltek; haldoklók gyakran átadták gyűrűiket hátramaradottaiknak; így pl. Nagy Sándor halálakor Perdikkasznak adta gyűrűjét, miből azt következtették, hogy ezt jelöli ki utódjául. A rómaiak a legrégibb időben csak vasból készül gyűrűket viseltek s csak a szenátoroknak és a velük egyenrangú tisztviselőknek voltak aranygyűrűk ujjaikon; később a lovagok is viselhettek ilyen gyűrűket; míg Hadrianus császár alatt ez a megkülönböztető jel eltöröltetett és Justinian minden szabad embernek megengedte a gyűrű viselését. A császárok korában drága kövekkel kirakott gyűrűkkel nagy fényűzés történt; az időjáráshoz mérten vékonyabb vagy vastagabb gyűrűket viseltek. A pogányoknál és zsidóknál a gyűrű a házasság jelképe volt, ezt a szokást a keresztény népek is átvették és tovább terjesztették. A gyűrű már az V. században a püspöki hivatal jelvénye, mely annak az egyházzal való frigyét jelképezi; minden bíbornok kineveztetésekor gyűrűt kap a pápától. A jegygyűrű az egyházi szertartásban is szerepel: Mózes I, 38. 28 és II. 35, 22 szerint házasságkötésnél a gyűrűt megáldja a pap. A gyűrűt a balkéz negyedik ujján kell viselni, mivel a régi hiedelem szerint ezen ujjból az ütér egyenesen a szívbe vezet. Az ékszerek közt a gyűrűk nagy szerepet játszottak az őskorban, melyeket e korokban úgy a nyakon, mint a karon, ujjakon és a lábszárakon hordtak. A nyakgyűrűk, helyesebben nyakperecek, aránylag későn tünnek fel. A legkorábbiak is a bronzkor végébe tartoznak s egészen a vaskorba való átmenetet jelzik s általánossá csak ez utóbbi korban lesznek, melynek második szakaszában nagyon divatosak. E fém-nyakperecek neve torques. Az ujjgyűrűk, vagyis a tulajdonképpeni gyűrűk már feltalálhatók a csiszolt kőkorban (neolit), mikor is rendesen kagylóból készítik őket. A kar- és lábgyűrűk divatának keletkezésének ideje az ujjgyűrű és a nyakgyűrű keletkezési kora közé esik s használatuk az ősidőkben, különösen a fémkorokban igen elterjedt. Találjuk őket a leletekben kagylóból, kőből (különösen a szép jadeitből), agyagból, bronzból, vasból, aranyból, ezüstből. Ez utóbbiak inkább spirális hengerek, mint egyszerű karikák. A kargyűrűket akár a felkaron, akár az alkaron, nevezetesen a csuklón hordják, ma már karpereceknek hivják, jóllehet e név tulajdonképen csak a felkaron hordottakra nézve felel meg tökéletesen a fogalomnak. A lábgyűrűket, a karperecek mintájára, lábpereceknek hivják ma. Ezek mind nagyságra, mind formára nézve annyira megegyeznek a karperecekkel, hogy különös rendeltetésüket csak akkor lehet biztosan megállapítani a leletekben, ha tényleg a lábszárcsonton találja az ember őket. E gyűrűkön kívül, melyek kétségtelenül ékszerül szolgáltak s melyeket elég bizonyossággal meghatározni, osztályozni és, mint láttuk, külön-külön elnevezni is tudunk, vannak úgy a vas-, mint a bronzkorban igen nagy számmal oly fémkarikák, melyeknek rendeltetése nem elég világos. Jellemző sajátságuk, hogy a) rendesen sokat találnak belőlük együtt (tehát nem párosan vagy esetleg két-három párt); b) formájuk és nagyságuk tekintetében feltünő egyformaságot mutatnak s végül c) alig van valami díszítésük. Sokan karikapénznek tartják ezeket s e feltevésnek csakugyan van némi jogosultsága.
 • 반지(斑指, ring)는 손가락에 끼는 장신구이다. 보석과 같은 조각을 박아서 장신구로서의 가치를 높인다. 반지의 치수는 1~27번까지 있는데, 1번 지름이 13mm로 가장 작으며, 27번은 21mm 2/3로서 가장 크다.
 • Pierścień – rodzaj biżuterii, nakładana na palec ozdoba w kształcie obręczy. Wykonany najczęściej ze szlachetnego metalu, z tzw. oczkiem, czyli kamieniem ozdobnym. Istnieją różne odmiany pierścieni: sygnet, obrączka ślubna, pierścionek zaręczynowy.Ze względu na kształt nie mający punktu początkowego ani końca, pierścień od dawna uważany był za symbol wieczności. Łączono z nim wyobrażenie magicznej siły kręgu, przypisując tym samym zdolność przeciwdziałania złym mocom i czarom (m. in. złemu spojrzeniu) bądź całkiem odwrotnie (oddziaływanie podczas zaklęć, rzucania przekleństw itp.). Noszono go więc również jako amulet, a jego utratę lub pęknięcie uważano przesądnie za oznakę nieszczęścia. Ponadto pierścień zawiera w sobie symbolikę związku, wierności i przynależności do wspólnoty bądź społeczności (np. szlachecki pierścień rodowy). Dlatego bywa oznaką wyróżnienia, urzędu czy godności – jak np. pierścień królów (władców), rzymskich senatorów, rycerzy. Pierścień Rybaka jest oznaką godności papieża jako następcy św. Piotra, a pierścień biskupa stanowi znak więzi między nim a kierowanym przez niego kościołem lokalnym. Dla podkreślenia ich ważności (wartości) pierścienie wykonywano zazwyczaj ze szlachetnych metali, zdobiono cennymi kamieniami i pilnie strzeżono ich, dziedzicząc i często przez wieki przekazując z pokolenia na pokolenie. Odpowiednio grawerowanych używano w charakterze pieczęci zastępującej dawniej podpis. == Przypisy ==
 • Un anell és una joia en forma circular que es col·loca al voltant del dit. Pot ser també la forma d'una arracada i penjar-se de l'orella o del nas. En la cultura occidental dóna nom a una dels dits de la mà, l'anul·lar (el quart començant pel polze). Si té un brillant encastat s'anomena solitari. Sovint l'anell té un significat més enllà de l'ornamentació, com per exemple l'anell de noces, símbol de compromís al matrimoni. Els bisbes duen un anell adequat al seu càrrec, inclús el propi Papa du l'“anell del pescador”. Moltes històries populars i de literatura fantàstica giren entorn d'un anell amb poders màgics. Exemples populars són les novel·les El senyor dels anells de J.R.R. Tolkien i la tetralogia de L'anell del nibelung de Richard Wagner. Els motius d'aquesta elecció semblen estar a la seva mida (fàcils de dur i amagar) i la seva forma de cercle.
 • O anel era símbolo de autoridade e de respeito. Os hebreus, os gregos e os romanos usavam-nos. Alguns anéis serviam de sinetes para selar atos importantes. Os escravos eram proibidos de usá-los. Os anéis também servem para indicar a profissão de alguma pessoa: o advogado e o jornalista usam um anel vermelho, com a pedra rubi; o engenheiro e o filósofo usam um anel azul, com a pedra safira; o farmacêutico usa um anel amarelo, com a pedra topázio; o médico usa um anel verde, com a pedra esmeralda; e o teólogo usa um anel lilás, com a pedra ametista. Na atualidade, os anéis são também símbolo de compromisso, nomeadamente o casamento, o noivado.Para representar as uniões amorosas (tais como casamento), utiliza-se a aliança.Hoje em dia, é possível comprar anéis com pedras preciosas como rubis, diamantes, esmeraldas, safiras etc.. Estes anéis (comprados em joalherias) são apenas usados como presentes. Os anéis de noivado, podem ter pedras de todos os tamanhos. Eles começaram a ser usados a partir do século III, porque o papa Inocêncio III disse que teria que haver um tempo entre o compromisso de casar e o casamento (noivado). Já as alianças passaram a ser o símbolo do casamento nos rituais cristãos a partir do séc. XI. A aliança é usada no 4º dedo da mão esquerda porque acreditava-se que desse dedo saía uma veia direto para o coração – o qual, por sua vez, acreditava-se ser o centro das emoções.
 • Cincin adalah perhiasan yang melingkar di jari. Cincin dipakai baik oleh perempuan atupun laki-laki. Secara tradisional cincin biasanya dibuat dari logam mulia; seperti emas, perak, dan platina. Logam lainnya seperti baja antikarat, krom, besi, perunggu, kuningan, dan tembaga juga lazim digunakan. Cincin dapat berbentuk polos, berukir, atau bertatahkan intan, permata, atau batu akik. Kini cincin terbuat dari banyak bahan, seperti plastik, kayu, tulang, giok, kaca, karet dan bahan lainnya.
 • Prsten je šperk v podobě malého kroužku navlékaného na prst ruky nebo nohy, podobně jako se náramek navléká na zápěstí a předloktí paže.
 • Eraztuna, uztai bat da, gehiago edo gutxiago apaindua egon daitekeena, eskuko hatzen apaingarri gisa erabiltzen dena. Eraztun osoa hiru zatiz osatuta dago uztaia txatoia gutxi gora-behera, laua den zatia harribitxia (txatoiaren gainean jarria), sarri, hori imitatzen saiatzen diren beira edo esmalteekin ordeztua dena, edo grabatu huts batekin, dokumentuak egiaztatzeko zigilu bezala balio zuena.Harribitxia, taila edo erliebeekin apaindua egoten ohi da, eta, existitzen ez denean, txatoiak, orokorrean, hizki edo irudi grabatuak daramatza. Txatoia edo harribitxia nabarmentzen duten irudien formagatik, eraztunaren jatorria ezagutu daiteke.
 • Der Ring zählt zu den bekanntesten Schmuckformen. In allen Kulturen findet man ihn als Schmuck für die Hand und den Fuß. Ohrringe und Nasenringe gehören dagegen zu den Nadeln.
 • Un anello è una fascia di metallo o di altri materiali indossata su un dito della mano in qualità di ornamento. Sebbene la parola anello abbia svariati altri significati, questo è quello più comune nell'uso corrente.Indossati indifferentemente da uomini e donne, gli anelli possono essere realizzati in metallo, plastica, legno, osso, vetro o altri materiali. Possono includere, incastonate nel materiale principale, pietre preziose o piccole opere d'arte in smalto o altri materiali.Gli anelli possono essere indossati su qualunque dito anche se nella cultura occidentale prevale l'uso dell'anulare, soprattutto nel caso di un anello di fidanzamento. In quest'ultimo caso, in particolare, l'anello è indossato sull'anulare della mano sinistra (con qualche eccezione).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1197779 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10306 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110839032 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une bague est un article de joaillerie qui se porte généralement au doigt. De fait, elle a une forme d'anneau, plus ou moins large, serti ou non de pierres et quelques fois gravé. Au même titre que les boucles d'oreilles, les bagues peuvent être constituées de toutes sortes de matériaux, incluant métal, plastique, bois, os et verre. Quand l'anneau comporte une partie sertie, on la désigne sous le terme chaton.
 • 指輪・指環(ゆびわ)は、手(まれに足)の指にはめる、環状の装飾品である。
 • Кольцо́ — предмет из металла в форме обода, круга, с пустым пространством внутри линии круга. Надевают на пальцы в качестве украшения или символа брака, которым, по обычаю, обмениваются жених с невестой (обручальное кольцо) . Кольцо бывает гладкое, с нанесённым рисунком, с каменьями. Перстни и печатки являются разновидностями кольца.
 • Een ring is een sieraad dat men om de vinger (met name de ringvinger) draagt. De ring heeft in relatie tot het huwelijk (of vergelijkbare relaties) een sterk symbolische betekenis.
 • 반지(斑指, ring)는 손가락에 끼는 장신구이다. 보석과 같은 조각을 박아서 장신구로서의 가치를 높인다. 반지의 치수는 1~27번까지 있는데, 1번 지름이 13mm로 가장 작으며, 27번은 21mm 2/3로서 가장 크다.
 • Cincin adalah perhiasan yang melingkar di jari. Cincin dipakai baik oleh perempuan atupun laki-laki. Secara tradisional cincin biasanya dibuat dari logam mulia; seperti emas, perak, dan platina. Logam lainnya seperti baja antikarat, krom, besi, perunggu, kuningan, dan tembaga juga lazim digunakan. Cincin dapat berbentuk polos, berukir, atau bertatahkan intan, permata, atau batu akik. Kini cincin terbuat dari banyak bahan, seperti plastik, kayu, tulang, giok, kaca, karet dan bahan lainnya.
 • Prsten je šperk v podobě malého kroužku navlékaného na prst ruky nebo nohy, podobně jako se náramek navléká na zápěstí a předloktí paže.
 • Der Ring zählt zu den bekanntesten Schmuckformen. In allen Kulturen findet man ihn als Schmuck für die Hand und den Fuß. Ohrringe und Nasenringe gehören dagegen zu den Nadeln.
 • O anel era símbolo de autoridade e de respeito. Os hebreus, os gregos e os romanos usavam-nos. Alguns anéis serviam de sinetes para selar atos importantes. Os escravos eram proibidos de usá-los.
 • Yüzük, çoğu zaman süs eşyası olarak yararlanılan ya da nişan, evlilik gibi kurumların simgesi olarak parmağa takılan madenî halkadır. Varlıkları tarih öncesi çağlara dayanan yüzüğün ilk örnekleri Tunç Çağı'nde görülür. Bunlar çok kaba biçimde yapılmış çemberlerdir. Ancak Girit ve- Miken uygarlıklarında (MÖ. 1800) ince bir işçilikle süslenmiş yüzükler yapılmaya başlanmıştır. Böylece yüzük değerli bir süs eşyası olarak yavaş yavaş yer edinmeye başlamıştır.
 • El anillo o sortija es un aro con más o menos decoración que se utiliza como adorno de los dedos de las manos.
 • Пръстен е вид бижу, което се носи на пръста на ръката или крака. И мъжете, и жените носят пръстени, макар да е много по-често явление при жените. Те могат да са направени от метал, дърво, пластмаса, стъкло, кост или друг материал. Най-често използваните метали са злато - жълто или бяло и сребро. Също така може да са украсени с полускъпоценен или скъпоценен камък, като сапфир, диамант или рубин. Годежните пръстени и сватбените халки се носят на безименния пръст.
 • Eraztuna, uztai bat da, gehiago edo gutxiago apaindua egon daitekeena, eskuko hatzen apaingarri gisa erabiltzen dena.
 • Pierścień – rodzaj biżuterii, nakładana na palec ozdoba w kształcie obręczy. Wykonany najczęściej ze szlachetnego metalu, z tzw. oczkiem, czyli kamieniem ozdobnym. Istnieją różne odmiany pierścieni: sygnet, obrączka ślubna, pierścionek zaręczynowy.Ze względu na kształt nie mający punktu początkowego ani końca, pierścień od dawna uważany był za symbol wieczności. Łączono z nim wyobrażenie magicznej siły kręgu, przypisując tym samym zdolność przeciwdziałania złym mocom i czarom (m. in.
 • A ring is a circular band, usually in metal, worn as ornamental jewellery around the finger, or sometimes the toe; it is the most common current meaning of the word "ring".
 • Un anello è una fascia di metallo o di altri materiali indossata su un dito della mano in qualità di ornamento. Sebbene la parola anello abbia svariati altri significati, questo è quello più comune nell'uso corrente.Indossati indifferentemente da uomini e donne, gli anelli possono essere realizzati in metallo, plastica, legno, osso, vetro o altri materiali.
 • A gyűrű karika alakú, rendesen nemes ércből, néha vasból, szaruból vagy csontból készült tárgy, melyet rendesen díszül, vagy szimbolikus jelül az ujjon szokás viselni. Céljára vonatkozólag megkülönböztetnek jegygyűrűt (házassági frigy jelképéül), pecsétgyűrűt, varázsgyűrűt; azonkívül van még ún. birokgyűrű is, mely nehéz vasgyűrű kiszögellő fejgombbal, melyet a középkorban a hadjáratok alkalmával a közlegénység birkózásnál használt fegyverként.
 • Un anell és una joia en forma circular que es col·loca al voltant del dit. Pot ser també la forma d'una arracada i penjar-se de l'orella o del nas. En la cultura occidental dóna nom a una dels dits de la mà, l'anul·lar (el quart començant pel polze). Si té un brillant encastat s'anomena solitari. Sovint l'anell té un significat més enllà de l'ornamentació, com per exemple l'anell de noces, símbol de compromís al matrimoni.
rdfs:label
 • Bague
 • Anel
 • Anell (joia)
 • Anello (gioiello)
 • Anillo
 • Cincin
 • Eraztun
 • Gyűrű (ékszer)
 • Pierścień (biżuteria)
 • Prsten
 • Ring (Schmuck)
 • Ring (jewellery)
 • Ring (sieraad)
 • Yüzük
 • Кольцо (украшение)
 • Пръстен
 • 指輪
 • 반지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of