Baal ou Ba'al (hébreu : בָּעַל, Báʿal, qui signifie seigneur) — Bēl en akkadien et בעלת Baʿalat (phénicien) ou בַּעֲלָה (Baʿalāh, en hébreu) au féminin — est un dieu sémitique, cananéen puis phénicien qui, sous les dynasties des Ramsès, est assimilé dans la mythologie égyptienne à Seth et à Montou.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Baal ou Ba'al (hébreu : בָּעַל, Báʿal, qui signifie seigneur) — Bēl en akkadien et בעלת Baʿalat (phénicien) ou בַּעֲלָה (Baʿalāh, en hébreu) au féminin — est un dieu sémitique, cananéen puis phénicien qui, sous les dynasties des Ramsès, est assimilé dans la mythologie égyptienne à Seth et à Montou.
 • Ba'al atau Baal (bahasa Ibrani: בעל, diucapkan [baʕal], biasanya dieja Baal dalam bahasa Inggris, artinya "tuan") adalah sebutan dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan, terutama bagian Semitik Barat Laut, kota-kota di Levant dan Asia Kecil, serumpun ke Akkadia Belu. Seorang Baalist atau Baalite berarti penyembah Baal. Ibadah kepada Baal ini ditentang oleh para nabi Israel dalam Perjanjian Lama. Ciri-ciri khasnya ialah menjamin kesuburan. Karena itu Baal sering kali turut disembah oleh orang Israel sendiri."Ba ʿ al" dapat merujuk ke dewa dan bahkan pejabat manusia. Dalam beberapa teks itu digunakan untuk Hadad, dewa hujan, petir, kesuburan dan pertanian, dan penguasa Surga. Karena imam hanya diizinkan untuk mengucapkan nama ilahi-Nya, Hadad, Ba'al sudah umum digunakan. Namun demikian, jika ada beberapa penggunaan Alkitab "Ba al ʿ" mengacu Hadad, tuan atas perakitan dewa di gunung suci surga, melainkan merujuk ke sejumlah dewa roh-lokal yang disembah sebagai gambar kultus, setiap ba disebut ʿal dan dianggap dalam Alkitab Ibrani dalam konteks sebagai "dewa palsu".
 • Baal İbranice בעל / Ba‘al, Akkadca Bēlu (m), Bēl, Ugarit, Finike, Ba‘lu (m), Bal, Samiriye Bāl, Aramca Be‘lu, MÖ 19. yüzyıldan itibaren Mısır da B‘r, Yunanca Βηλος, eski tarihçi Yosefus'a (Joshephus) göre Βααλ, Latince Belus, Hironimus'a (Hieronymus) göre Baal, Arapça Ba‘lu, eski güney Arapça B‘L, Etiopya Bā‘el olarak söylenir. Baal tapınağında Baal'ın oturduğu tahtın adı Arş'tır.
 • Баа́л (общесемит. b’l; ивр. בעל или באל‎ — Бел, Балу, Ваал — букв. когнаты «бог, благой, владыка, великий», «хозяин, Господь или господин»;) — вообще является эпитетом «бог, владыка» для разных богов и градоначальников у древних западных семитов. Также являлся конкретным божеством в ассиро-вавилонской этнокультуре, почитавшийся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнца и прочего. Баал создал из первобытного хаоса небо и землю, светила, животных, а из смеси земли со своей кровью создал человека.
 • Baal (hebr. בַּעַל / Baʕal, akkad. Bēlu(m), Bēl, ugarit., phöniz.-pun. und amurr. Ba‘lu(m), Bal, samaritan. Bāl, aram. Be‘lu, ab der 19. Dynastie ägypt. B‘r, griech. Βηλος, in der Septuaginta und bei Josephus Βααλ, lat. Belus, bei Hieronymus Baal, arab. Ba‘lu, altsüdarab. B‘L, äthiop. Bā‘el ) ist im Altertum eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten im syrischen und levantinischen Raum und bedeutet: Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, König oder Gott. Baal war ein Titel, der für jeden Gott verwendet werden konnte.Als Baal wird gewöhnlich der oberste Gott des örtlichen Pantheons bezeichnet. Er ist meist ein Berg-, Wetter- und Fruchtbarkeitsgott. Mit Baal gleichgesetzt wurde oft der babylonische Wettergott Adad.
 • Baal (ugar. 𐎁𐎓𐎍, fenic. 𐤁𐤏𐤋, hebr. בעל Ba`al, akad. Bēlu, arab. بعل) – semickie bóstwo, którego ośrodkiem kultu było miasto Ugarit.
 • Baal, also rendered Baʿal (Biblical Hebrew בַּעַל, pronounced [ˈbaʕal]), is a North-West Semitic title and honorific meaning "master" or "lord" that is used for various gods who were patrons of cities in the Levant and Asia Minor, cognate to Akkadian Bēlu. A Baalist or Baalite means a worshipper of Baal."Baal" may refer to any god and even to human officials. In some texts it is used for Hadad, a god of the rain, thunder, fertility and agriculture, and the lord of Heaven. Since only priests were allowed to utter his divine name, Hadad, Ba‛al was commonly used. Nevertheless, few if any biblical uses of "Baal" refer to Hadad, the lord over the assembly of gods on the holy mount of Heaven; most refer to a variety of local spirit-deities worshipped as cult images, each called baal and regarded in the Hebrew Bible in that context as a "false god".
 • Baal era una divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su influencia: fenicios (asociado a Melkart), cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos.Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. 𐤁‏𐤏‏𐤋‏‏, en semítico cananeo baʕal en letras IPA Significa ‘amo’ o ‘señor’.
 • Baál (Baʾal, héber: בעל) a nyugati sémi népek isteneinek közkeletű megnevezése, jelentése: úr, uralkodó. Neve valószínűleg az akkád baʾlişapûna nevű hegy (Hazzi-hegy) ered, a későbbiekben is ezt a hegyormot Baál hegyeként tisztelték.A kánaánita területeken (a mai Libanon, Izrael és Szíria) városonként, régiónként eltérő megnevezését használták. Egyes kutatók szerint a Baál megnevezés pusztán Heród főisten előneveként szolgált, amelynek használata azért terjedt el, mert az istenség valódi nevét csak papok ismerték és mondhatták ki.
 • Baal (o Ba‘al, del accadico “bēlu”: signore, padrone, proprietario) di una delle principali divinità della mitologia fenicia, può essere considerata la figura centrale del modo religioso dell'antica Ugarit. Per i Cananei dell'Antico Testamento il nome fu ereditato ad indicare sinonimo di dio, e, solamente intorno al XIV secolo a.C., passò a indicare il maggiore degli dèi e il signore dell'universo, e quindi successivamente come falso dio. Con il passaggio al monoteismo giudaico, fu quindi indicato con una statuetta materiale, simbolo della idolatria dell'uomo verso i falsi dei.Secondo il mito fenicio, la sua residenza fu il monte Casio, antico Sapanu, ed era il tradizionale dio semitico della tempesta, a cui corrispondevano anche il controllo della fertilità e della fecondità. Nella mitologia greca Baal veniva associato al nome di Crono, poi Saturno dai Romani.Baal, come molte altre divinità antiche, è stato assimilato come demone nella religione cristiana.
 • バアル(聖書ヘブライ語: ba‘alu、ウガリット語: b‘l)は、カナン地域を中心に各所で崇められた嵐と慈雨の神。その名はセム語で「主」を意味する。バールや、バビロニア式発音のベール、およびベルとも表記される。
 • Baal edo Baʿal (Bibliako hebreeraz: בעל, ˈbaʕal ahoskatua,ekialdeko hizkuntza semitikoetan, «jauna») kanaandar, feniziar eta arameoen artean tokiko jainkoek hartu ohi zuten izena izan zen. Hiri eta eskualdeetako Baal jainkoek emankortasun edo ekaitzaren jainkoak ziren. Baalen ohorezko ospakizunetan opariak eskaintzen zitzaizkien, giza opariak batzuetan. Biblian, epaile eta igarleak Baalen gurtzaren aurka ageri dira behin eta berriro.
 • Баал или Ваал е бог в западносемитската митология, един от двойката главни богове на народите, обитаващи териториите на Финикия и древните земи на Сирия, Ливан, Израел и Палестина във 2 хил. пр.н.е. и 1 хил. пр.н.е. Култът е пренесен и в средиземноморските и други отвъдморски финикийски колонии, и в частност в Картаген (женското божество Танита е покровителка и закрилница на този град).
 • Baal és un nom semític que significa "senyor" i que s'ha aplicat a diversos déus i, posteriorment, a dimonis. En la mitologia ugarítica, era una paraula que s'afegia al nom de la divinitat: Baal Hadad, per exemple, era el senyor Hadad, un dels déus suprems. Sovint, el poble emprava només la paraula Baal per no pronunciar directament el nom de la divinitat, fet que es considerava sacríleg o perillós en moltes cultures. D'aquí sorgí la confusió, ja que llavors apareixen diversos déus Baal.El més important és el de Cartago. Baal equivaldria al Cronos grec o al El semític: un déu primordial i creador, però condemnat a la foscor per una segona generació divina, llavors, ostenta efectivament el poder. Els seus sacerdots tenien molt poder. Els jueus, que havien usat primerament el títol Baal com a herència semítica, l'abandonaren, quan referia a aquest significat, amb aquelles deïtats considerades paganes. A la Bíblia, hi apareix com a nom de falsos ídols i déus estrangers, que cal combatre, especialment, durant l'etapa de l'exili a Babilònia.Aquesta imatge negativa acabà transformant Baal en un dimoni, tret que heretà el cristianisme. Per als cristians, és el rei de l'Est de l'infern, un dels principals esperits malignes o àngels caiguts (també anomenat Bael en alguns textos). Sembla que, a partir de l'ús primigeni de Baal com a "senyor", anaren sorgint altres noms de dimonis, com Belial o Beelzebub.
 • Baäl was in het antieke Midden-Oosten en dan vooral in Egypte en Fenicië een van de vele goden van de donder en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Baäl betekent in feite de Heer en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het was de titel van de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend.
 • 바알(Baal)은 주(主)라는 뜻이며 농업공동체였던 고대 가나안인들이 풍요와 다산의 신으로 숭배하던 풍요와 폭풍우(暴風雨)의 남성신이다. 그의 아버지는 최고신인 엘(El), 어머니는 바다의 신 아세라였다.하지만 가나안의 특징때문에 엘보다는 바알이 숭배되었다. 구약성서에서는 바알 신앙과 야훼 신앙이 경쟁관계였음을 짐작하게 하는 내용들(엘리야 예언자와 바알의 예언자들간의 갈멜 산에서의 내기)이 나온다. 이와 관련하여 야훼 신앙은 목축국가에서, 바알 신앙은 농경국가에서 숭배되었다는 점에서 농경문화권과 목축문화권의 대결로 보는 견해가 있다. 이후 야훼 신앙과 대립한다는 이유로 기독교 문화권에서는 마왕이나 악마, 지옥의 군주 등 사악하고 타락한 존재로 묘사되어 왔다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 420 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7702 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108949027 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Baal ou Ba'al (hébreu : בָּעַל, Báʿal, qui signifie seigneur) — Bēl en akkadien et בעלת Baʿalat (phénicien) ou בַּעֲלָה (Baʿalāh, en hébreu) au féminin — est un dieu sémitique, cananéen puis phénicien qui, sous les dynasties des Ramsès, est assimilé dans la mythologie égyptienne à Seth et à Montou.
 • Baal İbranice בעל / Ba‘al, Akkadca Bēlu (m), Bēl, Ugarit, Finike, Ba‘lu (m), Bal, Samiriye Bāl, Aramca Be‘lu, MÖ 19. yüzyıldan itibaren Mısır da B‘r, Yunanca Βηλος, eski tarihçi Yosefus'a (Joshephus) göre Βααλ, Latince Belus, Hironimus'a (Hieronymus) göre Baal, Arapça Ba‘lu, eski güney Arapça B‘L, Etiopya Bā‘el olarak söylenir. Baal tapınağında Baal'ın oturduğu tahtın adı Arş'tır.
 • Baal (ugar. 𐎁𐎓𐎍, fenic. 𐤁𐤏𐤋, hebr. בעל Ba`al, akad. Bēlu, arab. بعل) – semickie bóstwo, którego ośrodkiem kultu było miasto Ugarit.
 • Baal era una divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su influencia: fenicios (asociado a Melkart), cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos.Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. 𐤁‏𐤏‏𐤋‏‏, en semítico cananeo baʕal en letras IPA Significa ‘amo’ o ‘señor’.
 • バアル(聖書ヘブライ語: ba‘alu、ウガリット語: b‘l)は、カナン地域を中心に各所で崇められた嵐と慈雨の神。その名はセム語で「主」を意味する。バールや、バビロニア式発音のベール、およびベルとも表記される。
 • Baal edo Baʿal (Bibliako hebreeraz: בעל, ˈbaʕal ahoskatua,ekialdeko hizkuntza semitikoetan, «jauna») kanaandar, feniziar eta arameoen artean tokiko jainkoek hartu ohi zuten izena izan zen. Hiri eta eskualdeetako Baal jainkoek emankortasun edo ekaitzaren jainkoak ziren. Baalen ohorezko ospakizunetan opariak eskaintzen zitzaizkien, giza opariak batzuetan. Biblian, epaile eta igarleak Baalen gurtzaren aurka ageri dira behin eta berriro.
 • Баал или Ваал е бог в западносемитската митология, един от двойката главни богове на народите, обитаващи териториите на Финикия и древните земи на Сирия, Ливан, Израел и Палестина във 2 хил. пр.н.е. и 1 хил. пр.н.е. Култът е пренесен и в средиземноморските и други отвъдморски финикийски колонии, и в частност в Картаген (женското божество Танита е покровителка и закрилница на този град).
 • Baäl was in het antieke Midden-Oosten en dan vooral in Egypte en Fenicië een van de vele goden van de donder en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Baäl betekent in feite de Heer en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het was de titel van de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend.
 • 바알(Baal)은 주(主)라는 뜻이며 농업공동체였던 고대 가나안인들이 풍요와 다산의 신으로 숭배하던 풍요와 폭풍우(暴風雨)의 남성신이다. 그의 아버지는 최고신인 엘(El), 어머니는 바다의 신 아세라였다.하지만 가나안의 특징때문에 엘보다는 바알이 숭배되었다. 구약성서에서는 바알 신앙과 야훼 신앙이 경쟁관계였음을 짐작하게 하는 내용들(엘리야 예언자와 바알의 예언자들간의 갈멜 산에서의 내기)이 나온다. 이와 관련하여 야훼 신앙은 목축국가에서, 바알 신앙은 농경국가에서 숭배되었다는 점에서 농경문화권과 목축문화권의 대결로 보는 견해가 있다. 이후 야훼 신앙과 대립한다는 이유로 기독교 문화권에서는 마왕이나 악마, 지옥의 군주 등 사악하고 타락한 존재로 묘사되어 왔다.
 • Баа́л (общесемит. b’l; ивр. בעל или באל‎ — Бел, Балу, Ваал — букв. когнаты «бог, благой, владыка, великий», «хозяин, Господь или господин»;) — вообще является эпитетом «бог, владыка» для разных богов и градоначальников у древних западных семитов. Также являлся конкретным божеством в ассиро-вавилонской этнокультуре, почитавшийся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнца и прочего.
 • Baal (o Ba‘al, del accadico “bēlu”: signore, padrone, proprietario) di una delle principali divinità della mitologia fenicia, può essere considerata la figura centrale del modo religioso dell'antica Ugarit. Per i Cananei dell'Antico Testamento il nome fu ereditato ad indicare sinonimo di dio, e, solamente intorno al XIV secolo a.C., passò a indicare il maggiore degli dèi e il signore dell'universo, e quindi successivamente come falso dio.
 • Baal, also rendered Baʿal (Biblical Hebrew בַּעַל, pronounced [ˈbaʕal]), is a North-West Semitic title and honorific meaning "master" or "lord" that is used for various gods who were patrons of cities in the Levant and Asia Minor, cognate to Akkadian Bēlu. A Baalist or Baalite means a worshipper of Baal."Baal" may refer to any god and even to human officials. In some texts it is used for Hadad, a god of the rain, thunder, fertility and agriculture, and the lord of Heaven.
 • Baal (hebr. בַּעַל / Baʕal, akkad. Bēlu(m), Bēl, ugarit., phöniz.-pun. und amurr. Ba‘lu(m), Bal, samaritan. Bāl, aram. Be‘lu, ab der 19. Dynastie ägypt. B‘r, griech. Βηλος, in der Septuaginta und bei Josephus Βααλ, lat. Belus, bei Hieronymus Baal, arab. Ba‘lu, altsüdarab. B‘L, äthiop. Bā‘el ) ist im Altertum eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten im syrischen und levantinischen Raum und bedeutet: Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, König oder Gott.
 • Baal és un nom semític que significa "senyor" i que s'ha aplicat a diversos déus i, posteriorment, a dimonis. En la mitologia ugarítica, era una paraula que s'afegia al nom de la divinitat: Baal Hadad, per exemple, era el senyor Hadad, un dels déus suprems. Sovint, el poble emprava només la paraula Baal per no pronunciar directament el nom de la divinitat, fet que es considerava sacríleg o perillós en moltes cultures.
 • Baál (Baʾal, héber: בעל) a nyugati sémi népek isteneinek közkeletű megnevezése, jelentése: úr, uralkodó. Neve valószínűleg az akkád baʾlişapûna nevű hegy (Hazzi-hegy) ered, a későbbiekben is ezt a hegyormot Baál hegyeként tisztelték.A kánaánita területeken (a mai Libanon, Izrael és Szíria) városonként, régiónként eltérő megnevezését használták.
 • Ba'al atau Baal (bahasa Ibrani: בעל, diucapkan [baʕal], biasanya dieja Baal dalam bahasa Inggris, artinya "tuan") adalah sebutan dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan, terutama bagian Semitik Barat Laut, kota-kota di Levant dan Asia Kecil, serumpun ke Akkadia Belu. Seorang Baalist atau Baalite berarti penyembah Baal. Ibadah kepada Baal ini ditentang oleh para nabi Israel dalam Perjanjian Lama. Ciri-ciri khasnya ialah menjamin kesuburan.
rdfs:label
 • Baal
 • Ba'al
 • Baal
 • Baal
 • Baal
 • Baal
 • Baal
 • Baal
 • Baal
 • Baal
 • Baal (Gottheit)
 • Baál
 • Baäl
 • Баал
 • Баал
 • バアル
 • 바알
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:religion of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of