La β-oxydation est la principale voie métabolique de dégradation des molécules d'acides gras pour produire :d'une part de l'acétyl-CoA, dont le groupe acétyle est oxydé par le cycle de Krebset d'autre part du NADH et du FADH2, dont les électrons à haut potentiel alimentent la chaîne respiratoire.Dans les cellules eucaryotes, la β-oxydation se déroule en aérobiose dans la matrice mitochondriale, mais aussi dans d'autres organites que sont les peroxysomes et, chez les plantes, les glyoxysomes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La β-oxydation est la principale voie métabolique de dégradation des molécules d'acides gras pour produire :d'une part de l'acétyl-CoA, dont le groupe acétyle est oxydé par le cycle de Krebset d'autre part du NADH et du FADH2, dont les électrons à haut potentiel alimentent la chaîne respiratoire.Dans les cellules eucaryotes, la β-oxydation se déroule en aérobiose dans la matrice mitochondriale, mais aussi dans d'autres organites que sont les peroxysomes et, chez les plantes, les glyoxysomes.
 • La Beta-oxidació (β-oxidació) és el procés pel qual els àcids grassos, sota la forma de molècules d’acil-CoA es divideixen en els mitocondris i/o en els peroxisomes per a generar acetil-CoA, la molècula d’entrada per al cicle de l’àcid cítric. La beta-oxidació dels àcids grassos implica tres estadis: Activació dels àcids grassos en el citosol Transport d’àcids grassos dins de mitocondris (llançadora de carnitina) Beta-oxidació neta en la matriu mitocondrialEls àcids grassos s’oxiden en la majoria dels teixits de cos. Tanmateix, el cervell, els eritròcits i la medul·la adrenal no poden utilitzar els àcids grassos per als seus requeriments energètics.
 • A ß oxidação é um processo catabólico de ácidos gordos que consiste na sua oxidação mitocondrial. Eles sofrem remoção, por oxidação, de sucessivas unidades de dois átomos de carbono na forma de acetil-CoA. Como exemplo pode ser citado o ácido palmítico, um ácido gordo de 16 carbonos, que vai sofrer sete reações oxidativas, perdendo em cada uma delas dois átomos de carbono na forma de acetil-CoA. Ao final desse processo os dois carbonos restantes estarão na forma de acetil-CoA.A ß oxidação é dividida em quatro reações sequenciais:Oxidação, na qual o acil-CoA é oxidado a enoil-CoA, com redução de FAD a FADH2Hidratação, na qual uma dupla ligação é hidratada e ocorre a formação de 3-hidroxiacil-CoAOxidação de um grupo hidroxila a carbonila, tendo como resultado uma beta-cetoacil-CoA e NADHCisão, em que o ß-cetoacil-CoA reage com uma molécula de CoA formando um acetil-CoA e um acil-CoA que continua no ciclo até ser convertido a acetil-CoAFicheiro:B-oxi-1.jpgMas quando a cadeia de ácidos gordos for ímpar, o produto final da β-oxidação será o propionil-CoA, esse composto, através da incorporação de CO2 e gasto energético através de quebras de ligações do ATP, se transforma em succinil-CoA, que é um composto do Ciclo de Krebs.Após a β-oxidação, os resíduos acetila do acetil-CoA são oxidados até chegarem a CO2, o que ocorre no ciclo do ácido cítrico. Os acetil-coa vindos da oxidação vão entrar nessa via junto com os acetil-coA provenientes da desidrogenação e descarboxilação do piruvato pelo complexo enzimático da piruvato desidrogenase. Nessa etapa haverá produção de NADH e FADH2 para suprir de elétrons a cadeia respiratória da mitocôndria, que os levará ao oxigênio. Junto a esse fluxo de está a fosforilação do ADP em ATP. Com isso a energia gerada na oxidação de ácidos graxos vai ser conservada na forma de ATP.
 • Beta oxidazioa (β-oxidazioa ere idatzia) lipidoen katabolismoaren fase bat da, gantz-azidoak oxidatzen dituena, azetil-CoA eta molekula erreduzituak (NADH eta FADH2) sortuz. Prozesu honek energia asko askatzen du.Bizidunen gantz azidoek karbono kopuru bikoitia dute haien molekuletan. Beta oxidazioa prozesu ziklikoa da, eta ziklo honen bira bakoitzean oxidatzen den gantz azidoak bi karbono galtzen ditu. Zenbat eta luzeago izan gantz azidoa (zenbat eta C gehiago), orduan eta bira gehiago emango ditu beta oxidazioan. Esaterako, azido palmitikoak (16 C) 7 bira ematen ditu β-oxidazioaren zikloan, bi karbono galduz birako, azetil-CoA bihurtu arte (CH3–CO–SCoA).β-oxidazioaren prozesu ziklikoari Lynen helizea ere deritzo.Eukariotoetan β-oxidazioa mitokondrioen matrizean burutzen da. Prokariotoetan, aldiz, zitoplasman.
 • Beta-oksydacja β-oksydacja (β-oksydacja Knoopa) – szereg reakcji przekształcenia kwasów tłuszczowych w acetylokoenzym A (acetylo-CoA) w przypadku kwasów tłuszczowych o parzystej liczbie węgli oraz acetylo-CoA i propionylo-CoA, gdy liczba atomów węgla jest nieparzysta.
 • Beta ossidazione β-ossidazione è una via metabolica a spirale, che consente di degradare gli acidi grassi con produzione di acetil-CoA. Consiste in una serie di quattro reazioni cicliche al termine delle quali viene rilasciato un Acetil-CoA e un Acil-CoA accorciato di due atomi di carbonio. La β-ossidazione porta alla riduzione di equivalenti riducendi di FAD e NAD+
 • β酸化(ベータさんか)とは脂肪酸を酸化して脂肪酸アシルCoA(fatty acyl-CoA; 脂肪酸と補酵素Aのチオエステル)を生成し、そこからアセチルCoAを取り出す代謝経路のことである。β酸化は4つの反応の繰り返しから成り、反応が一順するごとにアセチルCoAが1分子生成され、最終生産物もアセチルCoAとなる。脂肪酸アシルCoAのβ位において段階的な酸化が行われることからβ酸化と名付けられた。β酸化は脂肪酸の代謝の3つのステージ(β酸化、クエン酸回路、電子伝達系)の最初1つであり、生成されたアセチルCoAはクエン酸回路に送られ、CO2へと酸化される。動物細胞では脂肪酸からエネルギーを取り出すための重要な代謝経路である。植物細胞においては発芽中の種子の中で主に見られる。1904年ヌープによって発見された。
 • Beta-oxidace je proces, při němž dochází k postupné oxidaci mastných kyselin (řetězec delší než 8 uhlíků) až na acetyl-CoA, který dále postupuje do citrátového cyklu. Je zdrojem energie (u savců především pro srdce a játra). Jejím opakem je syntéza mastných kyselin, která se používá k ukládání energie (slučování molekul acetyl-CoA až ke vzniku lipidu jako úschovny energie).
 • Vetzuren worden afgebroken tot acetyl-CoA, in een proces dat bèta-oxidatie wordt genoemd. De naam van het proces geeft aan dat het derde (tweede vanaf de acylgroep) koolstofatoom (bètakoolstof) wordt geoxideerd.Bij de afbraak worden de volgende stappen per molecuul eenmalig uitgevoerd: 1. Activering van het vetzuurmolecuul, waarbij er acylthioester wordt gevormd (Acyl-CoA). 2. Transport door het buitenste membraan van het mitochondrion. 3. Omestering met L-Carnitine 4. Transport door het binnenste membraan van het mitochondrion 5. Omestering met CoAHierna volgt de repeterende afbraak van de verzadigde koolstofketen tot Acetyl-CoA. 1. dehydrogenatie met FAD 2. hydratatie 3. dehydrogenatie met NAD+ 4. thiolytische splitsing met CoA.De aanwezigheid van een onverzadigde binding in de koolstofketen maakt twee extra isomerisatiestappen noodzakelijk. Daarbij is het enzym enoyl-CoA isomerase betrokken. Deze reactie gaat verder tot de ganse keten gesplitst is in Acetyl-CoA-eenheden. De laatste cyclus produceert twee afzonderlijke Acyl-CoA-eenheden in plaats van één Acetyl-CoA. Bij elke cyclus worden er twee koolstofatomen ontnomen aan de Acyl-CoA-eenheid. Tegelijkertijd worden er telkens één molecule FADH2, NADH en Acetyl-CoA gevormd.Het gevormde Acetyl-CoA wordt in het mitochondrion verder gemetaboliseerd in de citroenzuurcyclus.
 • Beta-oxidation is the process by which fatty acid molecules are broken down in the mitochondria to generate acetyl-coA, which enters the citric acid cycle, and NADH and FADH2, which are used by the electron transport chain.Fatty Acid Catabolism involve three stages. The first stage of fatty acid catabolism is Beta-Oxidation.The second stage is acetyl CoA oxidation to carbon dioxide.The third stage is electron transfer from electron carriers to the electron transfer chain. Priming the fatty acid for oxidation: Carnitine Shuttle Acyl CoA is transferred to the hydroxyl group of carnitine by carnitine palmitoyltransferase I (palmitoyltransferase) located on the outer mitochondrial membrane Acylcarnitine is shuttled inside by a carnitine-acylcarnitine translocase Acylcarnitine is converted back to acyl CoA by carnitine acyltransferase II (palmitoyltransferase) located on the inner mitochondrial membrane. The liberated carnitine returns to the cytosol.Once the fatty acid is inside the mitochondrial matrix, Beta Oxidation can begin. It has 4 steps. Step 1 of Beta-Oxidation: Long chain fatty acid is dehydrogenated to create a trans double bond between C2 and C3. This is catalyzed by the fatty acyl CoA dehydrogenase to produce trans-delta 2-enoyl CoA. It uses FAD as an electron acceptor and it is reduced to FADH2. Step 2 of Beta-Oxidation: Trans-delta2-enoyl CoA is hydrated at the double bond to produce L-B-hydroxyacyl CoA. This is catalyzed by enoyl CoA hydratase. Step 3 of Beta- Oxidation: L-B-hydroxyacyl CoA is dehydrogenated again to create B-ketoacyl CoA by B-hydroxyacyl CoA dehydrogenase. This enzyme uses NAD as an electron acceptor. Step 4 of Beta-Oxidation: Thiolysis occurs between C2 and C3 (alpha and beta carbons) of B-ketoacyl CoA. Thiolase enzyme catalyzes the reaction when a new molecule of coenzyme A breaks the bond by nucleophilic attack on C3. This releases the first two carbon units, as acetyl CoA, and a fatty acyl CoA minus two carbons. The process continues until all of the carbons in the fatty acid are turned into acetyl CoA. Fatty acids are oxidized by most of the tissues in the body. However, some tissues such as the adrenal medulla do not use fatty acids for their energy requirements and instead use carbohydrates.
 • Бета-окислението е процес, при който мастните киселини под формата на ацил-Коа, се нарязват в митохондиите и/или в пероксизомите до молекули ацетил-КоА, който се включва по-натам в цикъла на Кребс.Бета-окислението на мастните киселини включва три етапа: Активиране на мастните киселини в цитозола Транспортирането им в митохондиите (карнитинова совалка) Същинско бета-окисление в митохондриалния матриксМастните киселини се катаболизират в повечето тъкани от човешкото тяло. Все пак мозъка ги усвоява много трудно, а еритроцитите и медулата на надбъбречната жлеза не са способни да ги окислят.
 • Als β-Oxidation bezeichnet man den biochemischen Abbaumechanismus der Fettsäuren. Die Bezeichnung bezieht sich auf die am β-C-Atom der Fettsäure stattfindenden Oxidationen. Die β-Oxidation wurde früher auch als Fettsäurespirale bezeichnet.Die β-Oxidation wurde schon 1904 von Franz Knoop in Freiburg entdeckt. Erst 50 Jahre später indes wurde der genaue Mechanismus dieses Stoffwechselweges aufgeklärt. Die β-Oxidation erfolgt bei tierischen Zellen größtenteils in den Mitochondrien, bei pflanzlichen Zellen in den Glyoxysomen.
 • La beta oxidación (β-oxidación) es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción, mediante la oxidación, de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetil-CoA, que serán posteriormente oxidados en la mitocondria para generar energía química en forma de (ATP). La β-oxidación de ácidos grasos consta de cuatro reacciones recurrentes.El resultado de dichas reacciones son unidades de dos carbonos en forma de acetil-CoA, molécula que pueden ingresar en el ciclo de Krebs, y coenzimas reducidos (NADH y FADH2) que pueden ingresar en la cadena respiratoria.No obstante, antes de que produzca la oxidación, los ácidos grasos deben activarse con coenzima A y atravesar la membrana mitocondrial interna, que es impermeable a ellos.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 221909 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21506 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 286 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103299956 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La β-oxydation est la principale voie métabolique de dégradation des molécules d'acides gras pour produire :d'une part de l'acétyl-CoA, dont le groupe acétyle est oxydé par le cycle de Krebset d'autre part du NADH et du FADH2, dont les électrons à haut potentiel alimentent la chaîne respiratoire.Dans les cellules eucaryotes, la β-oxydation se déroule en aérobiose dans la matrice mitochondriale, mais aussi dans d'autres organites que sont les peroxysomes et, chez les plantes, les glyoxysomes.
 • Beta-oksydacja β-oksydacja (β-oksydacja Knoopa) – szereg reakcji przekształcenia kwasów tłuszczowych w acetylokoenzym A (acetylo-CoA) w przypadku kwasów tłuszczowych o parzystej liczbie węgli oraz acetylo-CoA i propionylo-CoA, gdy liczba atomów węgla jest nieparzysta.
 • Beta ossidazione β-ossidazione è una via metabolica a spirale, che consente di degradare gli acidi grassi con produzione di acetil-CoA. Consiste in una serie di quattro reazioni cicliche al termine delle quali viene rilasciato un Acetil-CoA e un Acil-CoA accorciato di due atomi di carbonio. La β-ossidazione porta alla riduzione di equivalenti riducendi di FAD e NAD+
 • β酸化(ベータさんか)とは脂肪酸を酸化して脂肪酸アシルCoA(fatty acyl-CoA; 脂肪酸と補酵素Aのチオエステル)を生成し、そこからアセチルCoAを取り出す代謝経路のことである。β酸化は4つの反応の繰り返しから成り、反応が一順するごとにアセチルCoAが1分子生成され、最終生産物もアセチルCoAとなる。脂肪酸アシルCoAのβ位において段階的な酸化が行われることからβ酸化と名付けられた。β酸化は脂肪酸の代謝の3つのステージ(β酸化、クエン酸回路、電子伝達系)の最初1つであり、生成されたアセチルCoAはクエン酸回路に送られ、CO2へと酸化される。動物細胞では脂肪酸からエネルギーを取り出すための重要な代謝経路である。植物細胞においては発芽中の種子の中で主に見られる。1904年ヌープによって発見された。
 • Beta-oxidace je proces, při němž dochází k postupné oxidaci mastných kyselin (řetězec delší než 8 uhlíků) až na acetyl-CoA, který dále postupuje do citrátového cyklu. Je zdrojem energie (u savců především pro srdce a játra). Jejím opakem je syntéza mastných kyselin, která se používá k ukládání energie (slučování molekul acetyl-CoA až ke vzniku lipidu jako úschovny energie).
 • Als β-Oxidation bezeichnet man den biochemischen Abbaumechanismus der Fettsäuren. Die Bezeichnung bezieht sich auf die am β-C-Atom der Fettsäure stattfindenden Oxidationen. Die β-Oxidation wurde früher auch als Fettsäurespirale bezeichnet.Die β-Oxidation wurde schon 1904 von Franz Knoop in Freiburg entdeckt. Erst 50 Jahre später indes wurde der genaue Mechanismus dieses Stoffwechselweges aufgeklärt.
 • Beta-oxidation is the process by which fatty acid molecules are broken down in the mitochondria to generate acetyl-coA, which enters the citric acid cycle, and NADH and FADH2, which are used by the electron transport chain.Fatty Acid Catabolism involve three stages. The first stage of fatty acid catabolism is Beta-Oxidation.The second stage is acetyl CoA oxidation to carbon dioxide.The third stage is electron transfer from electron carriers to the electron transfer chain.
 • La beta oxidación (β-oxidación) es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción, mediante la oxidación, de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetil-CoA, que serán posteriormente oxidados en la mitocondria para generar energía química en forma de (ATP).
 • La Beta-oxidació (β-oxidació) és el procés pel qual els àcids grassos, sota la forma de molècules d’acil-CoA es divideixen en els mitocondris i/o en els peroxisomes per a generar acetil-CoA, la molècula d’entrada per al cicle de l’àcid cítric.
 • Vetzuren worden afgebroken tot acetyl-CoA, in een proces dat bèta-oxidatie wordt genoemd. De naam van het proces geeft aan dat het derde (tweede vanaf de acylgroep) koolstofatoom (bètakoolstof) wordt geoxideerd.Bij de afbraak worden de volgende stappen per molecuul eenmalig uitgevoerd: 1. Activering van het vetzuurmolecuul, waarbij er acylthioester wordt gevormd (Acyl-CoA). 2. Transport door het buitenste membraan van het mitochondrion. 3. Omestering met L-Carnitine 4.
 • Бета-окислението е процес, при който мастните киселини под формата на ацил-Коа, се нарязват в митохондиите и/или в пероксизомите до молекули ацетил-КоА, който се включва по-натам в цикъла на Кребс.Бета-окислението на мастните киселини включва три етапа: Активиране на мастните киселини в цитозола Транспортирането им в митохондиите (карнитинова совалка) Същинско бета-окисление в митохондриалния матриксМастните киселини се катаболизират в повечето тъкани от човешкото тяло.
 • Beta oxidazioa (β-oxidazioa ere idatzia) lipidoen katabolismoaren fase bat da, gantz-azidoak oxidatzen dituena, azetil-CoA eta molekula erreduzituak (NADH eta FADH2) sortuz. Prozesu honek energia asko askatzen du.Bizidunen gantz azidoek karbono kopuru bikoitia dute haien molekuletan. Beta oxidazioa prozesu ziklikoa da, eta ziklo honen bira bakoitzean oxidatzen den gantz azidoak bi karbono galtzen ditu.
 • A ß oxidação é um processo catabólico de ácidos gordos que consiste na sua oxidação mitocondrial. Eles sofrem remoção, por oxidação, de sucessivas unidades de dois átomos de carbono na forma de acetil-CoA. Como exemplo pode ser citado o ácido palmítico, um ácido gordo de 16 carbonos, que vai sofrer sete reações oxidativas, perdendo em cada uma delas dois átomos de carbono na forma de acetil-CoA.
rdfs:label
 • Bêta-oxydation
 • Beta ossidazione
 • Beta oxidación
 • Beta oxidation
 • Beta oxidazio
 • Beta-oksydacja
 • Beta-oxidace
 • Betaoxidação
 • Bèta-oxidatie
 • Β-Oxidation
 • Β-oxidació
 • Β-окисление
 • Β酸化
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of