Le mathématicien écossais John Napier (en français Neper) inventa en 1617 un abaque facilitant le calcul des produits, quotients, puissances et racines, qui est connu en français sous le nom de bâtons de Napier, ou réglettes de Neper.Napier, qui est déjà inventeur des logarithmes qui portent son nom, décrit sa nouvelle invention dans son ouvrage Rhabdologie (du Grec ραβδoς, règle, et λóγoς, étude).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mathématicien écossais John Napier (en français Neper) inventa en 1617 un abaque facilitant le calcul des produits, quotients, puissances et racines, qui est connu en français sous le nom de bâtons de Napier, ou réglettes de Neper.Napier, qui est déjà inventeur des logarithmes qui portent son nom, décrit sa nouvelle invention dans son ouvrage Rhabdologie (du Grec ραβδoς, règle, et λóγoς, étude). Comme pour les logarithmes, son procédé est basé sur la transformation de puissances en produits et de racines en divisions.L'abaque est constitué d'un plateau à rebord sur lequel peuvent être placées des réglettes gravées. Le bord gauche du plateau est gravé lui aussi, divisé en neuf cases numérotées de 1 à 9. Les dix types de réglettes, qui ont donné leur nom à l'ensemble du dispositif, étaient originellement en os, d'où le nom anglais de Napier's bones. Elles sont divisées en neuf cases. La case supérieure porte un nombre de 0 à 9. Les huit autres cases sont divisées en deux par un trait diagonal.Sur chaque réglette est portée la table de multiplication du nombre qui apparaît sur la case supérieure. Ainsi sur la réglette qui débute par le 7, les cases suivantes contiendront 14, 21, 28, … jusqu'à 63. Ce sont des nombres à deux chiffres, on fait figurer le chiffre des dizaines et celui des unités de part et d'autre du trait diagonal (voir illustration ci-contre).
 • No início do século XVII, o escocês John Napier inventou um dispositivo chamado Ossos de Napier que são tabelas de multiplicação gravadas em bastão, o que evitava a memorização da tabuada, e que trouxe grande auxílio ao uso de logaritmos, em execução de operações aritméticas como multiplicações e divisões longas.Hoje, o dispositivo aperfeiçoado é empregado tão freqüentemente pelos engenheiros, através da régua de cálculo. Este artigo sobre matemática é mínimo. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.
 • L'àbac neperià és un àbac inventat per John Napier que s'usa per al càlcul numèric de productes i quocients de nombres. També és anomenat àbac rabdològic (del grec? Aßdo?, Vareta i? O "o", tractat). Napier va publicar la seva invenció de les varetes en una obra impresa a Edimburg a finals del 1617 intitulada Rhabdologia. Mitjançant aquest mètode, els productes es redueixen a operacions de suma i els quocients a operacions de restes, de la mateixa manera com les taules de logaritmes inventades per ell transformen les potències en productes i les arrels en divisions. L'àbac consta d'un tauler amb vora on es col·loquen les varetes neperianes per realitzar les operacions de multiplicació o divisió. El tauler té la seva vora esquerra dividida en 9 caselles en les quals s'escriuen els nombres que van d'1 a 9.Una vareta neperiana es constitueix d'una tira de fusta, metall o cartró gruixut. La cara anterior està dividida en 9 quadrats, els quals tots, excepte el superior, es divideixen en dues meitats per un traç diagonal.A la primera casella de cada vareta s'hi escriu el nombre: a les següents caselles s'hi escriu el doble d'aquest nombre, el triple, el quàdruple i així successivament fins a arribar al nònuple del nombre al qual correspon la vareta.Els dígits resultants del producte s'escriuen un a cada costat de la diagonal i en aquells casos en què el producte sigui inferior a 10, s'escriuen en la casella inferior. En aquests casos, a més, s'hi col·loca un zero en la casella superior a aquesta.Un joc consta de 9 varetes corresponents als dígits que van d'1 a 9. A la figura s'ha representat, a més a més, la vareta 0, que realment no és necessària per als càlculs.
 • El ábaco de Napier es un ábaco inventado por John Napier quien publicó la descripción del mismo en una obra impresa en Edimburgo a finales de 1617 titulada Rhabdologia. Por este método, los productos se reducen a operaciones de suma y los cocientes a restas; al igual que con las tablas de logaritmos, inventadas por él mismo se transforman las potencias en productos y las raíces en divisiones.
 • Napiersche Rechenstäbchen (nach John Napier, der diese in seinem 1617 erschienenen Werk Rabdologiae seu numeratio per virgulas libri duo beschreibt) sind Rechenstäbchen, mit denen Multiplikationen und Divisionen durchgeführt werden können. Sie werden auch Nepersche Stäbchen oder Neperianische Rechenstäblein genannt.Die Stäbchen haben einen quadratischen Querschnitt. Auf den Stäbchen ist auf jeder Seite eine Reihe des Einmaleins zeilenweise notiert. Beispielsweise steht auf dem rechts abgebildeten (Abb. 1) Stäbchen einer Seite die 7er-Reihe des Einmaleins von 1×7 bis 9×7. Oben auf jeder Seite steht der zweite Faktor des 1×x, im Beispiel rechts also die 7.In jeder Zeile des Stäbchens steht eine Zahl des 1×x. Die Zeile ist jeweils diagonal geteilt von links unten nach rechts oben. Im unteren rechten Dreieck steht die Einerstelle und im oberen linken Dreieck die Zehnerstelle der Zahl. Beispiel für die Zeile 7 des 1×7, links oben steht 4 und rechts unten steht 9, was dem Ergebnis der Multiplikation 7×7 = 49 entspricht.Die Stäbchen werden zur Multiplikation auf eine Art Tablett gelegt, an dessen linkem Rand die Zahlen 1 bis 9 untereinander aufgeführt sind. Die Stäbchen passen exakt in dieses Tablett hinein.
 • Napier's bones is a manually-operated calculating device created by John Napier of Merchiston for calculation of products and quotients of numbers. The method was based on Arab mathematics and the lattice multiplication used by Matrakci Nasuh in the Umdet-ul Hisab and Fibonacci's work in his Liber Abaci. The technique was also called Rabdology (from Greek ῥάβδoς [r(h)abdos], "rod" and -λογία [logia], "study"). Napier published his version in 1617 in Rabdologiæ, printed in Edinburgh, Scotland, dedicated to his patron Alexander Seton.Using the multiplication tables embedded in the rods, multiplication can be reduced to addition operations and division to subtractions. More advanced use of the rods can even extract square roots. Note that Napier's bones are not the same as logarithms, with which Napier's name is also associated.The complete device usually includes a base board with a rim; the user places Napier's rods inside the rim to conduct multiplication or division. The board's left edge is divided into 9 squares, holding the numbers 1 to 9. The Napier's rods consist of strips of wood, metal or heavy cardboard. Napier's bones are three-dimensional, square in cross section, with four different rods engraved on each one. A set of such bones might be enclosed in a convenient carrying case.A rod's surface comprises 9 squares, and each square, except for the top one, comprises two halves divided by a diagonal line. The first square of each rod holds a single digit, and the other squares hold this number's double, triple, quadruple, quintuple, and so on until the last square contains nine times the number in the top square. The digits of each product are written one to each side of the diagonal; numbers less than 10 occupy the lower triangle, with a zero in the top half.A set consists of 10 rods corresponding to digits 0 to 9. The rod 0, although it may look unnecessary, is needed for multipliers or multiplicands having 0 in them.
 • ネイピアの骨 (ネイピアのほね、Napier's bones) は、ジョン・ネイピアが発明したかけ算や割り算などを簡単に行うための道具である。
 • Kostki Napiera, inaczej pałeczki Napiera – urządzenie wspomagające proces liczenia, skonstruowane i opisane (Rabdologia, 1617) przez Johna Napiera. Urządzenie - w różnych wersjach - było niesłychanie popularne przez ok. 200 lat.Napier zapisał pewną wersję tabliczki mnożenia na zbiorze specjalnych pałeczek, czy też raczej prętów o przekroju kwadratowym. Na każdej płaszczyźnie takiego pręta figurował specjalnie pomysłowo zapisany iloczyn danej mnożnej przy mnożeniu przez 1, 2, 3, ..., 9. Chcąc wykonać mnożenie należało wybrać ze zbioru prętów te odpowiadające cyfrom mnożnej, ułożyć je obok siebie na podstawce i odczytać pewne iloczyny cząstkowe, aby je potem dodać do siebie.Pomysł Napiera rozwinął i udoskonalił Wilhelm Schickard w konstrukcji swojej mechanicznej maszyny liczącej.
 • Napier'in kemikleri, John Napier tarafından oluşturulan bir abaküstür. Pratik olarak çarpma, bölme ve kare kök alma işlemleri için kullanılabilir. Napier, bu eserini Rabdology adıyla 1617 sonunda, Edinburgh, İskoçya’da yayınlanmıştır. Napier'in kemikleri, Napier'in adıyla ilişkili olan logaritma ile aynı şey değildir.Abaküs bir tahta ve bir çerçeveden oluşur. Kullanıcı, Napier’in çubuklarını çarpma veya bölmeyi yapmak için bu çerçeveli tahtaya yerleştirir. Tahtanın sol kenarı, 1 den 9’a kadar numaraları içeren 9 kareye bölünmüştür. Napier'in çubukları, ahşap çubuklar, metal veya kartondan oluşur.Bir çubuk yüzeyinde 9 kare vardır. En üstteki hariç diğer kareler köşegenel(diyagonal) şekilde ikiye ayrılmıştır. En üstteki karede tek rakam vardır.Diğer karelerde en üstteki rakamın iki katı, üç katı, dört katı, beş katı ve böylece son kareye kadar dokuz katı yer alacak şekilde çift rakam bulunur. Bu set 0 dan 9 a kadar 10 çubuktan oluşur.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 986834 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8587 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 21 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110613038 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le mathématicien écossais John Napier (en français Neper) inventa en 1617 un abaque facilitant le calcul des produits, quotients, puissances et racines, qui est connu en français sous le nom de bâtons de Napier, ou réglettes de Neper.Napier, qui est déjà inventeur des logarithmes qui portent son nom, décrit sa nouvelle invention dans son ouvrage Rhabdologie (du Grec ραβδoς, règle, et λóγoς, étude).
 • El ábaco de Napier es un ábaco inventado por John Napier quien publicó la descripción del mismo en una obra impresa en Edimburgo a finales de 1617 titulada Rhabdologia. Por este método, los productos se reducen a operaciones de suma y los cocientes a restas; al igual que con las tablas de logaritmos, inventadas por él mismo se transforman las potencias en productos y las raíces en divisiones.
 • ネイピアの骨 (ネイピアのほね、Napier's bones) は、ジョン・ネイピアが発明したかけ算や割り算などを簡単に行うための道具である。
 • Napier's bones is a manually-operated calculating device created by John Napier of Merchiston for calculation of products and quotients of numbers. The method was based on Arab mathematics and the lattice multiplication used by Matrakci Nasuh in the Umdet-ul Hisab and Fibonacci's work in his Liber Abaci. The technique was also called Rabdology (from Greek ῥάβδoς [r(h)abdos], "rod" and -λογία [logia], "study").
 • Napiersche Rechenstäbchen (nach John Napier, der diese in seinem 1617 erschienenen Werk Rabdologiae seu numeratio per virgulas libri duo beschreibt) sind Rechenstäbchen, mit denen Multiplikationen und Divisionen durchgeführt werden können. Sie werden auch Nepersche Stäbchen oder Neperianische Rechenstäblein genannt.Die Stäbchen haben einen quadratischen Querschnitt. Auf den Stäbchen ist auf jeder Seite eine Reihe des Einmaleins zeilenweise notiert.
 • Kostki Napiera, inaczej pałeczki Napiera – urządzenie wspomagające proces liczenia, skonstruowane i opisane (Rabdologia, 1617) przez Johna Napiera. Urządzenie - w różnych wersjach - było niesłychanie popularne przez ok. 200 lat.Napier zapisał pewną wersję tabliczki mnożenia na zbiorze specjalnych pałeczek, czy też raczej prętów o przekroju kwadratowym. Na każdej płaszczyźnie takiego pręta figurował specjalnie pomysłowo zapisany iloczyn danej mnożnej przy mnożeniu przez 1, 2, 3, ..., 9.
 • Napier'in kemikleri, John Napier tarafından oluşturulan bir abaküstür. Pratik olarak çarpma, bölme ve kare kök alma işlemleri için kullanılabilir. Napier, bu eserini Rabdology adıyla 1617 sonunda, Edinburgh, İskoçya’da yayınlanmıştır. Napier'in kemikleri, Napier'in adıyla ilişkili olan logaritma ile aynı şey değildir.Abaküs bir tahta ve bir çerçeveden oluşur. Kullanıcı, Napier’in çubuklarını çarpma veya bölmeyi yapmak için bu çerçeveli tahtaya yerleştirir.
 • L'àbac neperià és un àbac inventat per John Napier que s'usa per al càlcul numèric de productes i quocients de nombres. També és anomenat àbac rabdològic (del grec? Aßdo?, Vareta i? O "o", tractat). Napier va publicar la seva invenció de les varetes en una obra impresa a Edimburg a finals del 1617 intitulada Rhabdologia.
 • No início do século XVII, o escocês John Napier inventou um dispositivo chamado Ossos de Napier que são tabelas de multiplicação gravadas em bastão, o que evitava a memorização da tabuada, e que trouxe grande auxílio ao uso de logaritmos, em execução de operações aritméticas como multiplicações e divisões longas.Hoje, o dispositivo aperfeiçoado é empregado tão freqüentemente pelos engenheiros, através da régua de cálculo. Este artigo sobre matemática é mínimo.
rdfs:label
 • Bâtons de Napier
 • Bastoncini di Nepero
 • Kostki Napiera
 • Napier'in kemikleri
 • Napier's bones
 • Napiersche Rechenstäbchen
 • Ossos de Napier
 • Àbac neperià
 • Ábaco neperiano
 • ネイピアの骨
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of