L’autopsie (ou examen post-mortem ou nécropsie) est l'examen médical des cadavres. Le terme vient du grec autopsía (« vue par soi-même »). L’autopsie « médico-légale » est un examen obligatoire mis en œuvre dans un cadre judiciaire à la demande d'un juge d'instruction ou du procureur de la République qui commet un ou plusieurs spécialistes de médecine légale pour une série d'examens recherchant la cause d'une mort a priori considérée comme suspecte.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’autopsie (ou examen post-mortem ou nécropsie) est l'examen médical des cadavres. Le terme vient du grec autopsía (« vue par soi-même »). L’autopsie « médico-légale » est un examen obligatoire mis en œuvre dans un cadre judiciaire à la demande d'un juge d'instruction ou du procureur de la République qui commet un ou plusieurs spécialistes de médecine légale pour une série d'examens recherchant la cause d'une mort a priori considérée comme suspecte. L'autopsie « clinique » (appelée aussi autopsie « médico-scientifique » ou « médico-hospitalière ») est un examen facultatif (demandé par la famille ou le médecin) réalisé le plus souvent par un spécialiste d'anatomo-pathologie qui cherche à découvrir les véritables causes du décès d'un malade.
 • 検視(けんし、英: Forensic Autopsy, Postmortem)は、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続。日本における「検視」は刑事訴訟法229条に基づいて施行される。一般に米国等における「Autopsy」は、日本における「検視~司法解剖」までの一括した概念であり「検死」と訳される場合もある。
 • Otopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsi) adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata "otopsi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "lihat dengan mata sendiri". "Nekropsi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "melihat mayat".Ada 2 jenis otopsi: Forensik: Ini dilakukan untuk tujuan medis legal dan yang banyak dilihat dalam televisi atau berita. Klinikal: Cara ini biasanya dilakukan di rumah sakit untuk menentukan penyebab kematian untuk tujuan riset dan pelajaran.
 • [[Archivo:grehiber pacheco cl 25.486.987- La autopsia de richar kleiderman hernandez fonsecaconal 5 - 1890.jpg|thumb|right| |La autopsia (1890) de Enrique Simonet]]Una necrocirugía, también llamada examen post-mortem, obducción o autopsia, es un procedimiento médico que emplea la disección, con el fin de obtener información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. Usualmente es llevada a cabo por un médico especialista denominado patólogo.
 • Autopsia, post-mortem azterlana edo nekropsia (azken hau bereziki animalien kasuan) gorpu baten azterketa da, heriotzaren inguruko informazioa lortzeko egiten dena.
 • Autopsie (Grieks: "met eigen ogen zien" ), ook wel inwendige lijkschouw(ing), sectie of obductie, is het inwendig onderzoeken van het lichaam van een overleden persoon om doodsoorzaak en ziekteprocessen te onderzoeken en vast te stellen. Een weinig gebruikt begrip is 'lijkopening'.
 • Аутопсията представлява разрязване на тялото на починал човек или животно, с цел да се установи причината за неговата смърт. При аутопсията се отварят последователно гръдният кош и коремът, както и черепът. Органите се изваждат от тялото, оглеждат се на външен вид, самите те се измерват на тегло, след което се разрязват за търсене на болестни изменения. При аутопсията се взимат тъкани за микроскопски и други изследвания. Аутопсиите се делят на няколко вида: патоанатомични, съдебномедицински, с обучителна цел (за студентите по медицина), пълни, частични и т.н. Аутопсиите се извършват в специални помещения - секционни зали към патоанатомичните болнични отделения. След аутопсия тялото се подготвя за погребение, като целта е следите от аутопсията да бъдат максимално скрити. По време на аутопсията може да се извърши и частично или пълно балсамиране на тялото.В редица случаи се налага да се извърши аутопсия на тела, които вече са били погребани, а след това извадени от гроба (ексхумирани). В някои мюсюлмански страни религията забранява извършването на аутопсия.
 • Otopsi, bir cesedin ölüm nedenini belirlemek için yapılan tıbbi inceleme işlemi.Otopsi genellikle ailenin isteği üzerine yazılı izin vermesi nedeniyle yapılır. Adli vakalarda ise savcının isteği üzerine otopsi yapılır ve aileden izin alınması gerekmemektedir.
 • Вскры́тие (аутопси́я, некропси́я, се́кция) — патологоанатомическая или судебно-медицинская процедура, посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов. Обычно производится для того, чтобы установить причину смерти.
 • Sekcja zwłok (gre. autopsia – zobaczyć na własne oczy, łac. sectio – rozcięcie) – badanie pośmiertne (łac. post mortem), którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny zgonu.Wyróżnia się naukową (anatomopatologiczną) oraz sądowo-lekarską sekcję zwłok (określaną niekiedy potocznie mianem obdukcji zwłok). Sekcję naukową przeprowadza lekarz patomorfolog lub lekarz medycyny sądowej. Odbywa się ona w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach dydaktycznych (takich jak Wydziały Lekarskie Uniwersytetów lub Akademii Medycznych) w celu ustalenia przyczyny zgonu, weryfikacji rozpoznania klinicznego oraz w celach dydaktycznych. Na mocy prawa, sekcji powinny zostać poddane zwłoki: niemowlęcia, kobiety w ciąży i połogu, chorego, który zmarł przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala lub w drodze do niego, wszystkie przypadki śmierci gwałtownej (będącej skutkiem urazu).[potrzebne źródło]W tym wypadku wygasa brak zgody chorego na przeprowadzenie sekcji zwłok po śmierci. W innych niż wymienione przypadki, sekcja może być wykonana na życzenie lekarza klinicysty w celu weryfikacji rozpoznania – chyba że za życia chory pisemnie odmówił sekcji.O przeprowadzeniu badania pośmiertnego decyduje dyrektor ZOZ; może on, ale nie musi uwzględnić zdania rodziny zmarłego (rodzina nie ma formalnie żadnego wpływu na sekcję). Sekcję sądowo-lekarską wykonuje się w każdym przypadku podejrzenia przestępczego spowodowania śmierci. Dokonuje jej biegły lekarz - specjalista medycyny sądowej, w obecności prokuratora lub sędziego, jeżeli prokurator lub sąd wyda postanowienie o jej przeprowadzeniu (art. 209 kodeksu postępowania karnego). W uzasadnionych przypadkach sekcję zwłok może przeprowadzić lekarz niebędący patomorfologiem czy medykiem sądowym.Gdy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub śmierć nastąpiła w niejasnych okolicznościach, przeprowadza się sekcję sądowo-lekarską, zawsze na zlecenie prokuratora lub sądu i zgodnie z kodeksem postępowana karnego. Oględziny ciała i sekcja przeprowadzane są przez biegłego lekarza, koniecznie przy obecności prokuratora. Po przeprowadzonej sekcji lekarz sporządza opinię. Każdy lekarz weterynarii ma prawo i możliwość przeprowadzania sekcji zwłok zwierzęcia, zazwyczaj jednak takie badania przeprowadzane są jedynie przez wyspecjalizowane jednostki – takie jak Wydziały Medycyny Weterynaryjnej bądź Państwowy Instytut Weterynaryjny.Sekcja polega na dokonaniu oględzin zewnętrznych i otwarciu trzech jam ciała: jamy czaszki, klatki piersiowej i jamy brzusznej zwłok. W niektórych przypadkach, oględziny zewnętrzne wystarczają i nie następuje otwieranie powłok ciała. Zadaniem lekarza jest poszukiwanie morfologicznych wykładników procesu chorobowego, na których to opiera się anatomopatologiczne rozpoznanie przyczyny zgonu. Podczas badania pobiera się materiał do dalszych badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, toksykologicznych czy biochemicznych.Sekcję zwłok wykonuje się 12 godzin po zgonie. Pierwsza udokumentowana sekcja zwłok została przeprowadzona około 1300 roku przez Mundino de Lucci (1275-1326) na uniwersytecie w Bolonii.[potrzebne źródło]== Przypisy ==
 • An autopsy — also known as a post-mortem examination, necropsy (particularly as to non-human bodies), autopsia cadaverum, or obduction — is a highly specialized surgical procedure that consists of a thorough examination of a corpse to determine the cause and manner of death and to evaluate any disease or injury that may be present. It is usually performed by a specialized medical doctor called a pathologist.Autopsies are performed for either legal or medical purposes. For example, a forensic autopsy is carried out when the cause of death may be a criminal matter, while a clinical or academic autopsy is performed to find the medical cause of death and is used in cases of unknown or uncertain death, or for research purposes. Autopsies can be further classified into cases where external examination suffices, and those where the body is dissected and internal examination is conducted. Permission from next of kin may be required for internal autopsy in some cases. Once an internal autopsy is complete the body is reconstituted by sewing it back together.
 • L'autopsia (chiamato anche esame post-mortem), è un esame medico dettagliato e attento del corpo e dei relativi organi della persona dopo la morte per stabilirne le cause, le modalità ed eventualmente i mezzi che l'hanno prodotta. Il termine deriva dal greco αὐτοψία, (composto di αὐτός «stesso» e ὄψις «vista») e significa "che vede con i propri occhi". Nelle autopsie a scopo giudiziario è anche richiesto di stabilire l'epoca della morte, desumibile dai cosiddetti fenomeni cadaverici.
 • A boncolás (autopsia, necropsia) egy orvosi eljárás, mely során egy tetemet alapos vizsgálatnak vetnek alá.
 • Una autòpsia, també anomenada examinació post-mortem i obducció, és un procediment mèdic que empra la dissecció, amb la finalitat d'obtenir informació anatòmica sobre la causa, naturalesa, extensió i complicacions de la malaltia que va patir en vida el subjecte autopsiat i que permet formular un diagnòstic mèdic final o definitiu per a donar una explicació de les observacions clíniques dubtoses i avaluar un tractament donat. Usualment és portada a terme per un metge especialista denominat patòleg.
 • Eine Obduktion (lat. obducere ,bedecken‘) ist eine innere Leichenschau (Leichenöffnung) zur Feststellung der Todesursache und zur Rekonstruktion des Sterbevorgangs. Sie wird von Pathologen, Rechtsmedizinern (Forensikern) oder auch Anatomen durchgeführt.Andere, heute synonym gebrauchte Bezeichnungen sind Autopsie (griech. αυτοψία autopsía/aftopsía [f.] ,eigene Schau‘) und Sektion (lat. sectiō [f.] ,Schnitt, Operation‘) bzw. Sectio legalis („gesetzlich angeordnete Operation“).Der Begriff Nekropsie (griech. νεκροψία nekropsía, von νεκρός nekrós ,tot‘ und ὄψις ópsis, όψη ópsi ,Blick, Anschauung‘) wird in der Regel für die Sektion von Tieren verwendet.
 • 검시(檢視)는 사람의 사망이 범죄에 의한 것인가를 판단하기 위하여 검사 또는 사법경찰관이 변사체의 상황을 조사하는 것을 의미한다. 검시의 목적은 범죄의 발견과 함께 증거의 확보라 할 수 있다. 변사체의 검시는 그 성격이 수사 전의 처분으로서, 그 처분의 대상이 사체이고 또한 긴급을 요하는 처분이므로 법관의 영장없이 행해진다. 특히 해부가 필요한 경우를 부검(剖檢)이라고 한다. 사망 원인이 자살인 경우 자살 수단에 대한 물리적인 부검과 함께 심리적 부검(psychological autopsy)이라 하여 자살의 원인이 되는 사건이 무엇인지 분석하여 자살예방등에 이용하고 있다.
 • Uma autópsia, necropsia, necrópsia ou exame cadavérico é um procedimento médico que consiste em examinar um cadáver para determinar a causa e modo de morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente. É geralmente realizada por um médico especializado, chamado de legista num local apropriado denominado morgue, ou necrotério.Autópsias não eram permitidas no Brasil nos seus primeiros séculos de colonização portuguesa. Contudo, em casos excepcionais, algumas foram feitas por imposição da justiça e com o devido consentimento do Santo Ofício. Nos territórios sob dominação holandesa e portanto livre do jugo do Tribunal da Inquisição, Willem Piso, no século XVII, realizou livremente as primeiras autópsias no Brasil.
 • Pitva (také obdukce, sekce nebo autopsie) je druh medicínského nebo veterinárního úkonu, při kterém odborný specialista rozděluje mrtvé tělo na části. Cílem pitvy je určit příčinu smrti daného člověka či zvířete nebo pochopit tvar a funkci jednotlivých orgánů a soustav. Pitvy se používá i při výuce zdravotníků a veterinárních či zemědělských specialistů.Místnost, ve které se pitvá, se obecně nazývá pitevna, v případě patologicko-anatomických, zdravotních a soudních pitev se někdy používá též název autoptický sál, spíše historicky i prosektura. Pro pitvajícího se někdy používá pojem prosektor nebo sekant. Podle druhu pitvy může pitvu provádět lékař-patolog, soudní lékař, anatom, veterinární lékař, zoolog a podobně.Vzhledem k tomu, že jde o úkon na mrtvém těle, může se pitva stát překážkou pro zdárný průběh posmrtných rituálů některých náboženských skupin.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 88125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12563 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 35 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110537165 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’autopsie (ou examen post-mortem ou nécropsie) est l'examen médical des cadavres. Le terme vient du grec autopsía (« vue par soi-même »). L’autopsie « médico-légale » est un examen obligatoire mis en œuvre dans un cadre judiciaire à la demande d'un juge d'instruction ou du procureur de la République qui commet un ou plusieurs spécialistes de médecine légale pour une série d'examens recherchant la cause d'une mort a priori considérée comme suspecte.
 • 検視(けんし、英: Forensic Autopsy, Postmortem)は、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続。日本における「検視」は刑事訴訟法229条に基づいて施行される。一般に米国等における「Autopsy」は、日本における「検視~司法解剖」までの一括した概念であり「検死」と訳される場合もある。
 • Autopsia, post-mortem azterlana edo nekropsia (azken hau bereziki animalien kasuan) gorpu baten azterketa da, heriotzaren inguruko informazioa lortzeko egiten dena.
 • Autopsie (Grieks: "met eigen ogen zien" ), ook wel inwendige lijkschouw(ing), sectie of obductie, is het inwendig onderzoeken van het lichaam van een overleden persoon om doodsoorzaak en ziekteprocessen te onderzoeken en vast te stellen. Een weinig gebruikt begrip is 'lijkopening'.
 • Otopsi, bir cesedin ölüm nedenini belirlemek için yapılan tıbbi inceleme işlemi.Otopsi genellikle ailenin isteği üzerine yazılı izin vermesi nedeniyle yapılır. Adli vakalarda ise savcının isteği üzerine otopsi yapılır ve aileden izin alınması gerekmemektedir.
 • Вскры́тие (аутопси́я, некропси́я, се́кция) — патологоанатомическая или судебно-медицинская процедура, посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов. Обычно производится для того, чтобы установить причину смерти.
 • L'autopsia (chiamato anche esame post-mortem), è un esame medico dettagliato e attento del corpo e dei relativi organi della persona dopo la morte per stabilirne le cause, le modalità ed eventualmente i mezzi che l'hanno prodotta. Il termine deriva dal greco αὐτοψία, (composto di αὐτός «stesso» e ὄψις «vista») e significa "che vede con i propri occhi". Nelle autopsie a scopo giudiziario è anche richiesto di stabilire l'epoca della morte, desumibile dai cosiddetti fenomeni cadaverici.
 • A boncolás (autopsia, necropsia) egy orvosi eljárás, mely során egy tetemet alapos vizsgálatnak vetnek alá.
 • 검시(檢視)는 사람의 사망이 범죄에 의한 것인가를 판단하기 위하여 검사 또는 사법경찰관이 변사체의 상황을 조사하는 것을 의미한다. 검시의 목적은 범죄의 발견과 함께 증거의 확보라 할 수 있다. 변사체의 검시는 그 성격이 수사 전의 처분으로서, 그 처분의 대상이 사체이고 또한 긴급을 요하는 처분이므로 법관의 영장없이 행해진다. 특히 해부가 필요한 경우를 부검(剖檢)이라고 한다. 사망 원인이 자살인 경우 자살 수단에 대한 물리적인 부검과 함께 심리적 부검(psychological autopsy)이라 하여 자살의 원인이 되는 사건이 무엇인지 분석하여 자살예방등에 이용하고 있다.
 • Una autòpsia, també anomenada examinació post-mortem i obducció, és un procediment mèdic que empra la dissecció, amb la finalitat d'obtenir informació anatòmica sobre la causa, naturalesa, extensió i complicacions de la malaltia que va patir en vida el subjecte autopsiat i que permet formular un diagnòstic mèdic final o definitiu per a donar una explicació de les observacions clíniques dubtoses i avaluar un tractament donat.
 • Eine Obduktion (lat. obducere ,bedecken‘) ist eine innere Leichenschau (Leichenöffnung) zur Feststellung der Todesursache und zur Rekonstruktion des Sterbevorgangs. Sie wird von Pathologen, Rechtsmedizinern (Forensikern) oder auch Anatomen durchgeführt.Andere, heute synonym gebrauchte Bezeichnungen sind Autopsie (griech. αυτοψία autopsía/aftopsía [f.] ,eigene Schau‘) und Sektion (lat. sectiō [f.] ,Schnitt, Operation‘) bzw.
 • Pitva (také obdukce, sekce nebo autopsie) je druh medicínského nebo veterinárního úkonu, při kterém odborný specialista rozděluje mrtvé tělo na části. Cílem pitvy je určit příčinu smrti daného člověka či zvířete nebo pochopit tvar a funkci jednotlivých orgánů a soustav.
 • Uma autópsia, necropsia, necrópsia ou exame cadavérico é um procedimento médico que consiste em examinar um cadáver para determinar a causa e modo de morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente. É geralmente realizada por um médico especializado, chamado de legista num local apropriado denominado morgue, ou necrotério.Autópsias não eram permitidas no Brasil nos seus primeiros séculos de colonização portuguesa.
 • Sekcja zwłok (gre. autopsia – zobaczyć na własne oczy, łac. sectio – rozcięcie) – badanie pośmiertne (łac. post mortem), którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny zgonu.Wyróżnia się naukową (anatomopatologiczną) oraz sądowo-lekarską sekcję zwłok (określaną niekiedy potocznie mianem obdukcji zwłok). Sekcję naukową przeprowadza lekarz patomorfolog lub lekarz medycyny sądowej.
 • [[Archivo:grehiber pacheco cl 25.486.987- La autopsia de richar kleiderman hernandez fonsecaconal 5 - 1890.jpg|thumb|right| |La autopsia (1890) de Enrique Simonet]]Una necrocirugía, también llamada examen post-mortem, obducción o autopsia, es un procedimiento médico que emplea la disección, con el fin de obtener información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado.
 • Аутопсията представлява разрязване на тялото на починал човек или животно, с цел да се установи причината за неговата смърт. При аутопсията се отварят последователно гръдният кош и коремът, както и черепът. Органите се изваждат от тялото, оглеждат се на външен вид, самите те се измерват на тегло, след което се разрязват за търсене на болестни изменения. При аутопсията се взимат тъкани за микроскопски и други изследвания.
 • An autopsy — also known as a post-mortem examination, necropsy (particularly as to non-human bodies), autopsia cadaverum, or obduction — is a highly specialized surgical procedure that consists of a thorough examination of a corpse to determine the cause and manner of death and to evaluate any disease or injury that may be present. It is usually performed by a specialized medical doctor called a pathologist.Autopsies are performed for either legal or medical purposes.
 • Otopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsi) adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata "otopsi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "lihat dengan mata sendiri". "Nekropsi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "melihat mayat".Ada 2 jenis otopsi: Forensik: Ini dilakukan untuk tujuan medis legal dan yang banyak dilihat dalam televisi atau berita.
rdfs:label
 • Autopsie
 • Autopsia
 • Autopsia
 • Autopsia
 • Autopsie
 • Autopsy
 • Autòpsia
 • Autópsia
 • Boncolás
 • Obduktion
 • Otopsi
 • Otopsi
 • Pitva
 • Sekcja zwłok
 • Аутопсия
 • Вскрытие
 • 検視
 • 검시
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of