Dans la mythologie grecque, Athamas (en grec ancien Ἀθάμας / Athámas), fils d'Éole (le fils d'Hellen), est roi de Béotie puis de Thessalie.Il prend pour première femme Néphélé, une nymphe, et de leur union naquirent Hellé puis Phrixos.Il prend pour seconde femme Ino, fille de Cadmos, fondateur de la cité de Thèbes, et d'Harmonie, de qui il a deux fils, Léarque et Mélicerte.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la mythologie grecque, Athamas (en grec ancien Ἀθάμας / Athámas), fils d'Éole (le fils d'Hellen), est roi de Béotie puis de Thessalie.Il prend pour première femme Néphélé, une nymphe, et de leur union naquirent Hellé puis Phrixos.Il prend pour seconde femme Ino, fille de Cadmos, fondateur de la cité de Thèbes, et d'Harmonie, de qui il a deux fils, Léarque et Mélicerte. Dionysos lui est confié par Hermès pour le soustraire à la jalousie d'Héra, mais celle-ci le retrouve et frappe de folie Ino et Athamas. Prenant son fils Léarque pour un cerf, il le pourchasse et le tue.Par la suite il a une troisième épouse, Thémisto.
 • Атамант в древногръцката митология е цар на Ормения в Беотия. Женен е първо за богинята Нефела от която има близнаците Фрикс и Хела. По-късно се развежда с нея и се жени за Ино, дъщерята на Кадъм. От нея също има 2 деца - Леарх и Меликерт. След като решава, че Ино е мъртва се жени за Темисто. По-късно в пристъп на безумие убива сина си Леарх.
 • Athamasz görög mitológiai alak, orkhomenoszi király, Aiolosz thesszáliai király és Enareté fia.Az istenek parancsára feleségül vette a Zeusz alkotta felhőistennőt, Nephelét, és az Phrixoszt és Hellét szülte neki. Később szerelmes lett Inóba, Kadmosz leányába, elűzte Nephelét és feleségül vette. Inó ármánykodásai miatt már azon volt, hogy feláldozza fiát, Phrixoszt az isteneknek, de Nephelé egy aranyszőrű kos hátán mindkét gyermekét megmenekítette előle. Később Zeusz Inóra bízta fia, Dionüszosz nevelését. Ekkor Héra féltékenységből őrületet bocsátott Athamaszra és feleségére. A király a téboly hatása alatt Learkhoszt szarvasnak nézte s lenyilazta, Melikertészt Inó forró vízbe dobta, majd egy parti szirtről a mélybe vetette magát vele.Athamaszt ezután népe elűzte, s ő hosszas bolyongásra indult. Egy jósda azt a tanácsot adta neki, hogy ott telepedjen le, ahol vadak látják vendégül. Thesszáliában egy helyütt farkasokat riasztott el egy megölt bárány mellől, s megette a maradékot. Ekkor eszébe jutott a jóslat, a helyen várost alapított, és harmadszor is megnősült, de ez a házassága is balul végződött (lásd: Themisztó). A történetet Ovidius „Átváltozások" című munkája is feldolgozza, szerinte Héra azért űzi tébolyba Athamaszt a reá uszított erinnüsz, Tisziphoné útján, hogy rajta keresztül Inón álljon bosszút, aki Zeusz gyermekét, Dionüszoszt dajkaságba fogadta.
 • 아타마스(Athamas)는 그리스 신화에 나오는 보이오티아의 왕이다. 그의 아내 이노는 전처 네펠레가 낳은 아들 프릭소스와 딸 헬레를 미워하여 흉계를 써 그들을 없애려고 하였다. 네펠레는 헤르메스로부터 받은 황금털의 양을 프릭소스에게 주어 그것을 타고 도망치게 하였다. 양은 콜키스를 향하여 날아갔으나 도중에 헬레는 해협에 떨어져 죽고, 프릭소스는 무사히 콜키스에 도착하여 아이에테스 왕의 딸 칼키오페와 결혼하였다. 그 후 아이에테스는 황금털 양을 제우스에게 바치고 용을 시켜 양의 모피를 지키게 하였는데, 마침내 아르고호(號)의 영웅들이 이를 찾아 원정을 하게 된다. 이 양은 별자리[星座]로 변하여 양자리가 되었다고 전해진다. 헬레가 빠져 죽은 해협은 그녀의 이름을 따서 헬레스폰투스라고 불렸다.
 • Athamás (řecky Αθάμας, latinsky Athamas) byl syn theassalského krále Aiola, jeho děd byl Hellén, praotec všech Řeků. Stal se králem boiótského Orchomenu. Jeho bratry byli: Krétheus založil město Iólkos Sísyfos založil Korinth Salmóneus vládl v Salmóně Deión vládl ve Fókidě Periérés vládl v Messéně. Magnés vládl v MagnésiiAthamás se oženil dvakrát, první ženou byla bohyně oblaků Nefelé. Porodila mu syna Frixa a dceru Hellé. Nešťastný osud sobě i dětem přivodil tím, že zapudil Nefelé a oženil se s Ínó, dcerou Kadma, krále v Thébách. S tou měl později dva syny, Learcha a Melikerta. Macecha Ínó děti z prvního manželství nenáviděla až tak, že úklady a intrikami dosáhla souhlasu Athamásova s jejich obětováním bohům, aby zachránila království od hladu, bídy a nepokojů obyvatel. Těsně před obětním obřadem matka dětí Nefelé poslala zlatého berana, který děti přenesl přes moře do daleké Kolchidy. Šťastně se to skončilo pro Frixa, avšak Hellé utonula v moři. Brzy nato Athamás upadl v nemilost bohyně Héry, když se ujal malého Dionýsa, syna nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Héra na Athamáse seslala šílenství, ve kterém zabil svého syna Learcha. Nestačil už ublížit druhému Melikartovi, Ínó mu ho vytrhla, ale neunikla a vrhla se do moře. Když se šílený Athamás pokusil zabít i Dionýsa, skryl jej bůh Hermés. Konec Athamantův není v mýtech doložen, sebevražda je předpokládaná. Příběh Athamanta a jeho syna Frixa stojí na počátku dalších velkých mýtů, zejména o velké výpravě Iásona a Argonautů do Kolchidy pro zlaté rouno.
 • Атамант или Афамант или Атамас (др.-греч. Ἀθάμας) — в древнегреческой мифологии царь Орхомена в Беотии, либо царь Фессалии (во «Фриксе 1» Еврипида).Сын Эола и Энареты. От богини Нефелы у него родились дети Фрикс и Гелла, от Ино — дети Леарх и Меликерт, от Фемисто — дети Левкон, Эритрий, Схеней, Птой.Убил Леарха, когда Гера наслала на Афаманта безумие за то, что он взял на воспитание Диониса. Изгнан из Беотии и поселился в земле, названной Афамантия.В Беотии показывали Афамантово поле.Царь Орхомена Андрей выделил ему область Коронеи и Галиарта. Он усыновил своих внучатых племянников Галиарта и Корона. Основал город Гал в Фтиотиде.Предложил себя в жертву Зевсу. Ахейцы собирались заколоть его как искупительную жертву, но Китиссор спас его и навлек гнев бога на своих потомков, которые жили в Алосе.Действующее лицо трагедии Эсхила «Афамант, или Фрикс» (фр.1-4а Радт) и двух трагедий Софокла «Афамант» (фр.4-6 Радт), двух трагедий Еврипида «Фрикс», сатировской драмы Ксенокла Старшего «Афамант», трагедий Астидаманта Младшего, неизвестного автора, Энния и Акция «Афамант», двух комедий об Афаманте.Имя Афаманта связывается с народом афаманцев — «варварами», со временем воспринявшими греческую культуру.
 • Atamas (gr. Ἀθάμας Athámas, łac. Athamas) – w mitologii greckiej król Orchomenos w Beocji.Uchodził za syna Eola (Ajolosa). Miał dwoje dzieci z Nefele – syna Fryksosa i córkę Helle. Gdy poślubił Ino, ta okazała się złą macochą – prześladowała je i chciała się ich pozbyć.Dowiedziawszy się o tym, Nefele postanowiła pomóc swym dzieciom i we śnie namówiła je do ucieczki z rodzinnego domu. Aby to umożliwić, zesłała im latającego barana o złotym runie, który zabrał ich do Kolchidy. Helle nie utrzymała się na grzbiecie barana i spadła do morza (od tego czasu zwanego Hellespontem).Fryksos szczęśliwie doleciał na miejsce i został przyjaźnie przyjęty przez króla Kolchidy. Barana złożył w ofierze Zeusowi (ten przemienił go w gwiazdozbiór Barana), a jego złote runo zawiesił na dębie w świątyni Aresa, gdzie było pilnowane przez nigdy nie zasypiającego smoka. Dopiero Jazon na okręcie „Argo” zawiózł runo do Grecji.
 • アタマース (古希: Ἀθάμας, Athamās) は、ギリシア神話に登場するボイオーティアの王である。長母音を省略してアタマスとも表記される。アイオロスとエナレテーの子。父アイオロスはアイオリス人の祖とされ、アタマースの兄弟はみなテッサリアー周辺の王ないしは都市創建者である。クレーテウスはテッサリア王、シーシュポスはコリントス(当初はエピュラー)の創建者、サルモーネウスはサルモニアの創建者、デーイオーンはポーキス王、マグネースはセリーポスの創建者、ペリエーレースはメッセーネーの王である。姉妹にカナケー、アルキュオネー、ペイシディケー、カリュケー、ペリメーデー。最初の妻ネペレーとの子にプリクソス、ヘレー、2番目の妻イーノーとの子にレアルコス、メリケルテース、3番目の妻テミストーとの間にレウコーン、エリュトリオス、スコイネウス、プトーオス、ポリュピリオーン、スピンキオス、オルコメノスの子供たちがある。
 • Atamante es un rey de la mitología griega. Se trata de un monarca beocio que reinó en el país de Coronea o, según otros, en la propia Tebas. Es hijo de Eolo y nieto de Helén. Su leyenda ha servido de tema a varias tragedias y se ha recargado con episodios a veces contradictorios. Atamante se casó tres veces.
 • In Greek mythology, Athamas (/ˈæθəməs/; Ancient Greek: Ἀθάμας) was a Boeotian king. He was a son of Aeolus and Enarete, and sired several children by his first wife, the goddess Nephele, and his other wives Ino and Themisto. Nephele first bore to him the twins Phrixus and Helle. He subsequently married Ino, daughter of Cadmus, with whom, he had two children: Learches and Melicertes.Phrixus and Helle were hated by their stepmother, Ino. Ino hatched a devious plot to get rid of the twins, roasting all the town's crop seeds so they would not grow. The local farmers, frightened of famine, asked a nearby oracle for assistance. Ino bribed the men sent to the oracle to lie and tell the others that the oracle required the sacrifice of Phrixus. Athamas reluctantly agreed. Before he was killed, though, Phrixus and Helle were rescued by a flying golden ram sent by Nephele, their natural mother. Helle fell off the ram into the Hellespont (which was named after her) and died, but Phrixus survived all the way to Colchis, where King Aeëtes took him in and treated him kindly, giving Phrixus his daughter Chalciope in marriage. In gratitude, Phrixus gave the king the golden fleece of the ram, which Aeëtes hung in a tree in his kingdom.Later, Ino raised Dionysus, her nephew, son of her sister Semele, causing Hera's intense jealousy. In vengeance, Hera struck Athamas with insanity. Athamas went mad and slew one of his sons, Learchus; Ino, to escape the pursuit of her frenzied husband, threw herself into the sea with her son Melicertes. Both were afterwards worshipped as marine divinities, Ino as Leucothea, Melicertes as Palaemon.Athamas, with the guilt of his son's murder upon him, was obliged to flee from Boeotia. He was ordered by the oracle to settle in a place where he should receive hospitality from wild beasts. This he found at Phthiotis in Thessaly, where he surprised some wolves eating sheep; on his approach they fled, leaving him the bones. Athamas, regarding this as the fulfilment of the oracle, settled there and married a third wife, Themisto (sons: Schoeneus, Leucon, Ptous and/or others). The spot was afterwards called the Athamanian plain. When Athamas returned to his second wife, Ino, Themisto sought revenge by dressing her children in white clothing and Ino's in black. Ino switched their clothes without Themisto's knowledge, and she killed her own children.According to some accounts, Athamas was succeeded on the throne by Presbon. A part of Kingdom of Athamas, and himself, moved west north and took roots in a part of Pindus mountains in Epirus, called Athamanean mountains. So this population today is called Athamaneans.
 • Atamante greziar mitologiako errege bat da. Beoziar errege bat da, Koronea izeneko lurraldean errege izan zena, edo, beste batzuen arabera, Tebasen bertan. Eoloren seme eta Helenaren biloba da. Bere elezaharrak, hainbat elezaharrentzako gaia suposatu du, eta, batzuetan, oso kontraesankorrak diren pasadizoekin gainkargatu da.
 • Segons la mitologia grega, Atamant fou un rei d'Orcomen, fill d'Èol i d'Enàrete.Del seu matrimoni amb Nèfele tingué dos fills, Frixos i Hel·le. Després es casà amb Ino i tingué dos fills més, Learc i Melicertes. Enganyat per Ino, va intentar sacrificar els fills del primer matrimoni, però aquells aconseguiren fugir. Més endavant, la deessa Hera, irritada amb Ino, el va fer tornar boig i, confonent els seus familiars amb unes feres, va matar Learc. També encalçava Ino i Melicertes, però van saltar al mar des d'una roca abans que els pogués agafar.Per expiar el seu crim, s'hagué d'exiliar. L'oracle li havia dit que s'instal·lés on les feres li donessin menjar, i en arribar a la Tessàlia trobà uns llops devorant un moltó, però quan ell s'hi acostà van fugir. Comprengué que aquest era el senyal, i allà hi fundà la ciutat d'Alos.
 • Athamas (Grieks: Ἀθάμας) was in de Griekse mythologie de koning van Boeotië.Hij was getrouwd met Nefele en had een dochter, Helle, en een zoon, Phrixus genaamd.Later scheidde Athamas van Nefele en hertrouwde met Ino, een dochter van Kadmos.Ino was echter een vrouw die niemand naast zich duldde. Nefele werd verbannen en, in een niets ontziend plan, lokte ze een hongersnood in het land uit. Daarop stuurde koning Athamas twee gezanten naar het orakel van Delphi.Ino kocht deze mannen om waarbij ze koning Athamas moesten zeggen dat Phrixus en Helle geofferd moesten worden. Maar Nefele, op de hoogte van dit gemene besluit, vroeg aan Hermes of hij Phrixus en Helle wilde redden.Toen de laatste nacht aanbrak voor Phrixus en Helle kwam Hermes en hij bracht de gouden ram Chrysomallos mee. Op die ram zouden Phrixus en Helle gered worden, en zo geschiedde. Helle keek echter naar beneden en viel, de zee waarin zij viel heet nu nog de Hellespont.De gouden ram werd geofferd en zijn vacht werd opgehangen in een boom, waarnaar Iason en zijn Argonauten op zoek gingen.
 • Atamante ou Atamas, na mitologia grega, foi um rei de Orcomeno na Beócia, filho de Éolo e Enarete. A história do Velo de ouro começa com intrigas entre sua segunda esposa Ino e seus filhos Frixo e Hele.
 • Atamante (in greco antico Ἀθάμας) è una figura della mitologia greca.Figlio di Eolo, a sua volta figlio di Elleno, e di Enareta, fu un re beota.
 • Athamas (griechisch Ἀθάμας) ist in der griechischen Mythologie der König von Böotien und der Begründer der Stadt Halos in Thessalien.Er ist der Sohn des Aiolos und der Enarete. Er hat sechs Brüder – Kretheus, Sisyphos, Salmoneus, Deion, Magnes und Perieres – und fünf Schwestern – Kanake, Alkyone, Peisidike, Kalyke und Perimede.Mit seiner ersten Frau Nephele (nicht zu verwechseln mit Nephele, der Wolke) hat er zwei Kinder: Phrixos und Helle. Mit seiner zweiten Frau Ino hat er die Kinder Learchos und Melikertes. Aus Hass auf ihre beiden Stiefkinder manipuliert Ino zuerst die Ernte, dann den Boten, der zum Orakel von Delphi geschickt wird, um den Grund für die Missernten zu erfragen. Der Bote berichtet auf ihre Anweisung hin, dass die Götter nur gnädig zu stimmen seien, indem Phrixos dem Zeus geopfert werde. Phrixos wird aber gemeinsam mit Helle rechtzeitig von seiner Mutter entführt und gerettet.Später belegt Hera Athamas mit einem Fluch, sodass er im Wahn seinen Sohn Learchos tötet. Ino und Melikertes flüchten und stürzen sich ins Meer.Athamas muss Böotien verlassen, wird aber nach längerer Wanderschaft sesshaft und heiratet Themisto, die Tochter des Hypseus. Mit ihr bekam er die Söhne Leukon, Erythrios, Schoineus, Ptoos, Sphingios und Orchomenos.Sowohl Aischylos als auch Sophokles und Euripides widmeten der Athamas-Sage mehrere Tragödien, von denen keine vollständig erhalten ist.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 60362 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2316 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106161466 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la mythologie grecque, Athamas (en grec ancien Ἀθάμας / Athámas), fils d'Éole (le fils d'Hellen), est roi de Béotie puis de Thessalie.Il prend pour première femme Néphélé, une nymphe, et de leur union naquirent Hellé puis Phrixos.Il prend pour seconde femme Ino, fille de Cadmos, fondateur de la cité de Thèbes, et d'Harmonie, de qui il a deux fils, Léarque et Mélicerte.
 • Атамант в древногръцката митология е цар на Ормения в Беотия. Женен е първо за богинята Нефела от която има близнаците Фрикс и Хела. По-късно се развежда с нея и се жени за Ино, дъщерята на Кадъм. От нея също има 2 деца - Леарх и Меликерт. След като решава, че Ино е мъртва се жени за Темисто. По-късно в пристъп на безумие убива сина си Леарх.
 • 아타마스(Athamas)는 그리스 신화에 나오는 보이오티아의 왕이다. 그의 아내 이노는 전처 네펠레가 낳은 아들 프릭소스와 딸 헬레를 미워하여 흉계를 써 그들을 없애려고 하였다. 네펠레는 헤르메스로부터 받은 황금털의 양을 프릭소스에게 주어 그것을 타고 도망치게 하였다. 양은 콜키스를 향하여 날아갔으나 도중에 헬레는 해협에 떨어져 죽고, 프릭소스는 무사히 콜키스에 도착하여 아이에테스 왕의 딸 칼키오페와 결혼하였다. 그 후 아이에테스는 황금털 양을 제우스에게 바치고 용을 시켜 양의 모피를 지키게 하였는데, 마침내 아르고호(號)의 영웅들이 이를 찾아 원정을 하게 된다. 이 양은 별자리[星座]로 변하여 양자리가 되었다고 전해진다. 헬레가 빠져 죽은 해협은 그녀의 이름을 따서 헬레스폰투스라고 불렸다.
 • アタマース (古希: Ἀθάμας, Athamās) は、ギリシア神話に登場するボイオーティアの王である。長母音を省略してアタマスとも表記される。アイオロスとエナレテーの子。父アイオロスはアイオリス人の祖とされ、アタマースの兄弟はみなテッサリアー周辺の王ないしは都市創建者である。クレーテウスはテッサリア王、シーシュポスはコリントス(当初はエピュラー)の創建者、サルモーネウスはサルモニアの創建者、デーイオーンはポーキス王、マグネースはセリーポスの創建者、ペリエーレースはメッセーネーの王である。姉妹にカナケー、アルキュオネー、ペイシディケー、カリュケー、ペリメーデー。最初の妻ネペレーとの子にプリクソス、ヘレー、2番目の妻イーノーとの子にレアルコス、メリケルテース、3番目の妻テミストーとの間にレウコーン、エリュトリオス、スコイネウス、プトーオス、ポリュピリオーン、スピンキオス、オルコメノスの子供たちがある。
 • Atamante es un rey de la mitología griega. Se trata de un monarca beocio que reinó en el país de Coronea o, según otros, en la propia Tebas. Es hijo de Eolo y nieto de Helén. Su leyenda ha servido de tema a varias tragedias y se ha recargado con episodios a veces contradictorios. Atamante se casó tres veces.
 • Atamante greziar mitologiako errege bat da. Beoziar errege bat da, Koronea izeneko lurraldean errege izan zena, edo, beste batzuen arabera, Tebasen bertan. Eoloren seme eta Helenaren biloba da. Bere elezaharrak, hainbat elezaharrentzako gaia suposatu du, eta, batzuetan, oso kontraesankorrak diren pasadizoekin gainkargatu da.
 • Atamante ou Atamas, na mitologia grega, foi um rei de Orcomeno na Beócia, filho de Éolo e Enarete. A história do Velo de ouro começa com intrigas entre sua segunda esposa Ino e seus filhos Frixo e Hele.
 • Atamante (in greco antico Ἀθάμας) è una figura della mitologia greca.Figlio di Eolo, a sua volta figlio di Elleno, e di Enareta, fu un re beota.
 • In Greek mythology, Athamas (/ˈæθəməs/; Ancient Greek: Ἀθάμας) was a Boeotian king. He was a son of Aeolus and Enarete, and sired several children by his first wife, the goddess Nephele, and his other wives Ino and Themisto. Nephele first bore to him the twins Phrixus and Helle. He subsequently married Ino, daughter of Cadmus, with whom, he had two children: Learches and Melicertes.Phrixus and Helle were hated by their stepmother, Ino.
 • Athamasz görög mitológiai alak, orkhomenoszi király, Aiolosz thesszáliai király és Enareté fia.Az istenek parancsára feleségül vette a Zeusz alkotta felhőistennőt, Nephelét, és az Phrixoszt és Hellét szülte neki. Később szerelmes lett Inóba, Kadmosz leányába, elűzte Nephelét és feleségül vette. Inó ármánykodásai miatt már azon volt, hogy feláldozza fiát, Phrixoszt az isteneknek, de Nephelé egy aranyszőrű kos hátán mindkét gyermekét megmenekítette előle.
 • Athamas (Grieks: Ἀθάμας) was in de Griekse mythologie de koning van Boeotië.Hij was getrouwd met Nefele en had een dochter, Helle, en een zoon, Phrixus genaamd.Later scheidde Athamas van Nefele en hertrouwde met Ino, een dochter van Kadmos.Ino was echter een vrouw die niemand naast zich duldde. Nefele werd verbannen en, in een niets ontziend plan, lokte ze een hongersnood in het land uit.
 • Атамант или Афамант или Атамас (др.-греч. Ἀθάμας) — в древнегреческой мифологии царь Орхомена в Беотии, либо царь Фессалии (во «Фриксе 1» Еврипида).Сын Эола и Энареты. От богини Нефелы у него родились дети Фрикс и Гелла, от Ино — дети Леарх и Меликерт, от Фемисто — дети Левкон, Эритрий, Схеней, Птой.Убил Леарха, когда Гера наслала на Афаманта безумие за то, что он взял на воспитание Диониса.
 • Atamas (gr. Ἀθάμας Athámas, łac. Athamas) – w mitologii greckiej król Orchomenos w Beocji.Uchodził za syna Eola (Ajolosa). Miał dwoje dzieci z Nefele – syna Fryksosa i córkę Helle. Gdy poślubił Ino, ta okazała się złą macochą – prześladowała je i chciała się ich pozbyć.Dowiedziawszy się o tym, Nefele postanowiła pomóc swym dzieciom i we śnie namówiła je do ucieczki z rodzinnego domu. Aby to umożliwić, zesłała im latającego barana o złotym runie, który zabrał ich do Kolchidy.
 • Segons la mitologia grega, Atamant fou un rei d'Orcomen, fill d'Èol i d'Enàrete.Del seu matrimoni amb Nèfele tingué dos fills, Frixos i Hel·le. Després es casà amb Ino i tingué dos fills més, Learc i Melicertes. Enganyat per Ino, va intentar sacrificar els fills del primer matrimoni, però aquells aconseguiren fugir. Més endavant, la deessa Hera, irritada amb Ino, el va fer tornar boig i, confonent els seus familiars amb unes feres, va matar Learc.
 • Athamas (griechisch Ἀθάμας) ist in der griechischen Mythologie der König von Böotien und der Begründer der Stadt Halos in Thessalien.Er ist der Sohn des Aiolos und der Enarete. Er hat sechs Brüder – Kretheus, Sisyphos, Salmoneus, Deion, Magnes und Perieres – und fünf Schwestern – Kanake, Alkyone, Peisidike, Kalyke und Perimede.Mit seiner ersten Frau Nephele (nicht zu verwechseln mit Nephele, der Wolke) hat er zwei Kinder: Phrixos und Helle.
 • Athamás (řecky Αθάμας, latinsky Athamas) byl syn theassalského krále Aiola, jeho děd byl Hellén, praotec všech Řeků. Stal se králem boiótského Orchomenu. Jeho bratry byli: Krétheus založil město Iólkos Sísyfos založil Korinth Salmóneus vládl v Salmóně Deión vládl ve Fókidě Periérés vládl v Messéně. Magnés vládl v MagnésiiAthamás se oženil dvakrát, první ženou byla bohyně oblaků Nefelé. Porodila mu syna Frixa a dceru Hellé.
rdfs:label
 • Athamas
 • Atamant
 • Atamante
 • Atamante
 • Atamante
 • Atamante
 • Atamas
 • Athamas
 • Athamas
 • Athamas
 • Athamasz
 • Athamás
 • Атамант
 • Атамант
 • アタマース
 • 아타마스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of