L'astur-léonais, localement dénommé asturien, léonais ou mirandais, est une langue romane occidentale, essentiellement parlée dans les Asturies, et de façon plus marginale en Cantabrie et dans les provinces de León et de Zamora.Rattaché au groupe ibéro-roman, il est issu du latin vulgaire parlé dans les royaumes des Asturies et de León.Il se divise en astur-léonais occidental, central et oriental.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'astur-léonais, localement dénommé asturien, léonais ou mirandais, est une langue romane occidentale, essentiellement parlée dans les Asturies, et de façon plus marginale en Cantabrie et dans les provinces de León et de Zamora.Rattaché au groupe ibéro-roman, il est issu du latin vulgaire parlé dans les royaumes des Asturies et de León.Il se divise en astur-léonais occidental, central et oriental. Les termes d'asturien, léonais et mirandais sont les glottonymes respectivement utilisés pour désigner cette langue dans les Asturies, à León et à Miranda do Douro,.Le parler cantabrique et l'éonavien sont des dialectes de transition vers les domaines linguistiques castillan et galaïco-portugais respectivement.
 • Астуро-леонски (на астурски: Asturllionés, на мирандски: Asturo-lheonés) се наричат няколко взаимно разбираеми западноромански диалекта, говорени в западната част на Иберийския полуостров (Испания и Португалия). Лингвистично се класифицират като диалекти на един език, но по политически причини се говори за три езика. Астуро-леонските диалекти са резултат от еволюцията на латинския на територията на Кралство Леон и заемат междинно място между кастилския (испанския) от изток и галисийския/португалския от запад. Астуро-леонските езици са класифицирани от ЮНЕСКО като застрашени.Към астуро-леонския езиков ареал принадлежат три политически, а не лингвистично дефинирани понятия: Астурският (asturianu или bable) в испанската автономна област Астурия; Леонският (llionés) в западните части на провинциите Леон, Самора и Саламанка от автономна област Кастилия и Леон и вече изчезналите диалекти в съседните области Рио де Онор и Гудрамил в северната част на окръг Браганса в Португалия; Мирандският (mirandés, в червено на картата вдясно) в селищата около граничния град Миранда ду Доуру в източната част на окръг Браганса, Потугалия.Езикът има три основни диалекта, разделени вертикално от север на юг от Астурия до Португалия. Трите диалекта са: Западен (във виолетово на картата вдясно): по-близо до галисийски отколкото до кастилски (леонски и западноастурски) Централен (в тъмносиньо на картата вдясно): с най-голям брой говорещи (централноастурски) Източен (в светлосиньо на картата вдясно): по-близо до кастилски (източноастурски)По-далечно свързани с езиковия ареал са: Кантабрийският (cántabru или montañés, в светлозелено на картата вдясно), говорен в Кантабрия, Испания. Съществуват различни позиции по отношение на тези диалекти: диалекти на кастилския, диалекти на астуро-леонския или независим език; Естремадурският (estremeñu, в тъмнозелено на картата вдясно), говорен в северозападна Естремадура (Испания) е по-далечно свързан с групата и обикновено се смята за кастилски диалект, повлиян от астуро-леонския. Еонавският (eonaviegu, в жълто на картата вдясно) или галисийско-астурски (gallego-asturianu), говорен между реките Ео и Навия в Астурия, който понякога се разглежда като най-западен диалект на астурския, но по-често е разглеждан или като част от диалектите на галисийския, или като независим език.↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • Le lingue asturiano-leonesi (asturllionés), dette anche asturo-leonese, sono un sottogruppo della lingue iberiche occidentali, al quale appartengono la lingua leonese (llingua llïonesa), la lingua asturiana (llingua asturiana), la lingua estremadurana e la lingua mirandese (lhengua mirandesa). Queste lingue sono parlate nella Spagna settentrionale (Asturie, parti della Cantabria, e León) nonché in alcune frange di confine del Portogallo, nel Distretto di Bragança. Il numero di locutori è stato stimato in circa 600.000 persone (1994), 450.000 nelle Asturie, 55.000 nella provincia di León e 10.000 nel Distretto di Bragança.
 • Астурлео́нский язык (астур. asturianu, llionés, asturllionés, bable, estremeñu, montañés, mirandés) — диалектный континуум в Иберии (Испания и Португалия), принадлежит к иберо-романской подгруппе романской группы языков индоевропейской семьи.Астурлеонский язык — обобщающее название для романских идиомов общего корня, употребляемых на территории Астурии и Кастилии и Леона. Носители как правило используют собственные названия — астурийский (реже — «бабле» в Астурии), леонский в Кастилии и Леоне (реже — областные наименования «кабрейрес» и «паюэсу») и мирандский в Португалии (округ Миранда-ду-Дору).Рассматривается как самостоятельный язык, как группа (обычно выделяют три) родственных языков, или как диалект либо же группа диалектов испанского языка — последняя точка зрения, ранее общепринятая, с конца XX века встречается все реже.
 • L'asturlleonès és una llengua romànica occidental, anomenada també per diversos glotònims com asturià (asturianu), lleonès (llionés) o mirandès, segons el territori on es parli. També és anomenat pels localisme bercianu, cepedanu, cabreirés, paḷḷuezu o senabrés. Però, només les dues primeres denominacions, asturià i mirandès, són oficials d'alguna manera. Llionés també ho és, tot i que no és un nom popular, ja que els parlats patrimonials a Lleó utilitzen diversos noms comarcals o locals per a referir-se a la seva parla, encara que actualment s'està posant en ús el terme lleonés per englobar en un nom les parles asturlleoneses a Lleó. L'antic asturlleonès, conegut com a "lleonès medieval", fou la llengua oficial del Regne de Lleó en els segles XIII i XIV. Fou parlada en tota la part que ocupà aquest regne des de l'Atlàntic fins a Extremadura. Avui en dia s'utilitza molt poc. Té un estatut de reconeixement a Miranda do Douro a Portugal on és anomenat mirandès. Els estatuts de Castella i Lleó i Astúries fan una tímida referència a la protecció de la llengua. L'asturlleonès es divideix en tres blocs dialectals: l'occidental, el central i l'oriental, amb formes dialectals diferenciades.
 • Az aszturleóni nyelv – Asztúriában asztúriai vagy bable, Kasztília és Leónban leóni, illetve a portugáliai Miranda de Douroban mirandai névvel (saját elnevezései: asturllïonés, asturianu, llïonés, illetve mirandés) – újlatin nyelv, illetve nyelvjáráscsoport, amelyet a spanyolországi Asztúria, valamint Kasztília és León autonóm közösségekben (egészen a portugál határ mentén), illetve Portugáliában Miranda do Douro megyében és néhány szomszédos településen összesen mintegy 150 000-en használnak, kétnyelvűségben a kasztíliai spanyollal, illetve a portugállal. A középkori Leóni Királyságban kialakult vulgáris latin nyelvjárások folytatása, amely egyike volt a három nagy jelentőségű spanyol nyelvjárásnak, mára azonban visszaszorult. A kasztíliaival körülbelül 80%-os a kölcsönös érthetőség. Bár vannak nyelvészek, akik csak a spanyol nyelvet alkotó történelmi nyelvjárásnak tekintik, az egységes nyelv kimunkálására való törekvés eredményeként 1980-ban megalakult az Academia de la Llingua Asturiana (Asztúriai Nyelvi Akadémia). Hivatalos státusszal nem rendelkezik, de mind a spanyol, mind a portugál jogi szabályozás önálló nyelvként ismeri el és védelmezi e nyelvváltozatokat.
 • O asturo-leonês ou ásture-leonês é um grupo de línguas românicas faladas em parte do Noroeste da península Ibérica.Em Espanha, o grupo linguístico asturo-leonês está presente em: Astúrias, onde o asturiano é um idioma oficialmente reconhecido e regulado pela Academia da Língua Asturiana, contudo não tem o estatuto de idioma oficial (como é o caso do galego, basco ou do catalão nas respectivas comunidades onde são falados); Castela e Leão, onde o leonês é protegido mas não é regulado por nenhuma entidade.O mirandês, língua tradicional do Planalto Mirandês, é de raiz asturo-leonesa, é língua oficial em Portugal e é regulada pelo Instituto da Língua Mirandesa.
 • Das Asturleonesische oder Asturisch-Leonesische (astur./leones. asturllionés, span. asturleonés) ist eine iberoromanische Sprachgruppe, die im Nordwesten Spaniens und angrenzenden Gebieten Portugals gesprochen wird. Sie umfasst das Asturische im größten Teil der Region Asturien, das Leonesische in Teilen der Provinzen León, Zamora und Salamanca und das Mirandesische im Gebiet von Miranda do Douro in Portugal. Im weiteren Sinne wird gelegentlich auch das Extremadurische der Extremadura hinzugerechnet.
 • Język asturleoński – kontinuum dialektalne wchodzące w skład języków romańskich. Dialektem posługują się mieszkańcy hiszpańskich prowincji Asturia, Leon, Zamora oraz Salamanka. Ponadto językiem tym posługują się mieszkańcy nielicznych portugalskich wsi w pobliżu granicy z Hiszpanią, a także w okolicach miasta Bragança. Dialektami asturleońskimi posługują się także mieszkańcy regionów Estremadura i Kantabria.Język asturleoński, a także wszystkie dialekty pochodne, są blisko związane formą gramatyczną z językiem hiszpańskim, jednakże składnia oraz wymowa słów różni się od tradycyjnie używanego hiszpańskiego. Język asturloński obecnie jest traktowany jako jeden z dialektów regionalnych, który występuje na terenie Hiszpanii, jednakże w 1906 r. Ramón Menéndez Pidal udowodnił, że w Królestwie Leónu w konsekwencji ewolucji języka łacińskiego mieszkańcy Leónu wyodrębnili zupełnie inny język, różniący się o typowych języków występujących na Półwyspie Iberyjskim. Językiem podobnym w formie oraz wymowie jest nielicznie używany w Portugalii język mirandyjski.
 • Astur-Leonese is a group of mutually intelligible Romance dialects of the West Iberian branch, including: Asturian, asturianu or bable, encompassing the vernaculars spoken in the Spanish province of Asturias, except the westernmost ones, which are more often considered dialects of Galician (see Eonavian below). This is the area with more speakers left.Leonese, llionés, encompassing the vernaculars spoken in northern and western parts of the province of León, and a few western areas in the provinces of Zamora and Salamanca, in Spain. The distinction between Asturian and Leonese cannot be made in purely linguistic terms. Leonese was spoken in the past in a much larger area; however, it is now approaching extinction. The now-extinct dialects of the neighbour parishes of Rio de Onor and Guadramil, in the northern border of the District of Bragança, in Portugal; Mirandese, mirandés, in villages around the border town of Miranda do Douro, in the eastern border of the District of Bragança, in Portugal.In addition: Astur-Leonese dialects closer to Spanish are spoken in Cantabria. Some of them, especially western ones, are further grouped with the traditional name montañés; some others are outside this group and use their local glotonims (namely, pasiegu). There are different positions about whether these varieties are dialects of the Spanish language[citation needed], dialects of Astur-Leonese[citation needed] or independent languages on their own right[citation needed]. The Extremaduran language, estremeñu, spoken in northwestern Extremadura (Spain) is more distantly related to the group. The Asturian Eonavian dialect, eonaviegu or gallego-asturianu, spoken between the Eo and Navia rivers in Asturias is closer to Galician; it is sometimes considered the westernmost variety of Asturian[citation needed], but it is more often seen as either a group of Galician dialects or an independent language.Leonese (as a denomination for the whole linguistic group) was once regarded as an informal dialect (basilect) of Spanish or Castilian, but in 1906, Ramón Menéndez Pidal showed it was the result of Latin evolution in the Kingdom of León.Leonese is officially recognised by the Autonomous Community of Castile and León (2006). In Asturias it is protected under the Autonomous Statute legislation and is an optional language at schools, where it is widely studied.In Portugal, the related Mirandese language is recognized by the Assembly of the Republic as a co-official language along with Portuguese for local matters, and it is taught in public schools in the areas where Mirandese is natively spoken. Initially thought to be a basilect of Portuguese, José Leite de Vasconcelos studied Mirandese and concluded it was a separate language from Portuguese.
 • 아스투리아스레온어(Astur-Leonese)는 로망스어군에 해당하는 방언의 일종으로 스페인의 아스투리아스 지방, 레온 지방, 살라만카 지역에서 쓰이는 언어이다. 포르투갈의 도우루 강 인근의 미란다 도 도우루 지방에서 사용되는 미란다어는 아스투리아스레온어와 상당히 유사한 계통인 것으로 알려져 있다.엑스트레만두라, 칸타브리아 지방에서도 자신들의 형용사를 붙여 사용하며 원래의 형태와는 조금씩 다른 형태가 분포하여 변형되고 표현이 달라졌다. 스페인어의 아류로 생각하기도 하지만 형태에 있어서는 아스투리아스레온어의 다양한 종류로 보는 것이 더 흔하다.과거 레온어의 특질은 스페인어의 구어체가 방언으로 변한 것이라고 막연히 추측됐으나 1906년 라몬 멘네데스 피달이 라틴어의 확대와 레온 왕국의 영향력 증대로 인해 생겨난 현상임을 밝혀냈다. 때문에 아스투리아스레온어와 레온어는 서로 다른 종류의 언어로 구별된다.아스투리아스 지방에서 아스투리아스레온어는 자치 지방 법에 의해 학교에서는 선택 언어로 학습되며 교육권을 보장받고 있다. 포르투갈에는 가장 유사한 형태의 언어인 미란다어가 공식적으로 인정되고 있다.
 • El asturleonés es una lengua románica que incluye diversas variedades estrechamente relacionadas con la lengua española o castellana y conocidas por diversos glotónimos como asturiano, leonés o mirandés (tradicionalmente cada zona o región ha utilizado un localismo para referirse a esta lengua, de esta forma podemos encontrar diferentes denominaciones como cabreirés, senabrés, pixueto, etc.).Filogenéticamente el asturleonés forma parte del grupo iberrorromance occidental, y surge de la peculiar evolución que sufrió el latín en el reino de Asturias (posteriormente llamado reino de León). Según la tesis tradicional seguida por Menéndez Pidal las lenguas del grupo asturleonés vendrían a ser el resultado (dialectal en expresión de Menéndez Pidal) de un proceso inacabado de integración lingüística de las lenguas peninsulares, en el que el asturleonés sería muestra de los substratos primarios de este proceso. En tal sentido Menéndez Pidal considera al Leonés o Asturleonés, junto al Castellano en sus distintas variedades, al Mozarabe y el Navarro-aragonés uno de los cuatro grupos dialectales dentro de la península ibérica que contribuyen a la formación de la lengua española. Para Menéndez Pidal, la lengua española sería así la interferencia de las distintas hablas dialectales peninsulares, y muy particularmente resultado de la evolución de los tres dialectos románicos centrales de la Península Ibérica, el castellano, el astur-leonés y el navarro-aragonés.El grupo asturleonés está subdividido en tres variedades lingüísticas (occidental, central y oriental) que trazan verticalmente una división de norte a sur desde Asturias hasta el norte de Portugal, formando así el dominio lingüístico asturleonés. El cántabro (montañés) y el extremeño son variedades lingüísticas de transición con el dominio castellano.
 • Astur-leonesa edo astur hizkuntza taldea antzinako astur tribuaren lurraldean, ondoren Asturias eta Leongo erresumak izanen zirenak, latinaren eboluzioaren ondorioz sortutako mintzairei ematen zaien izena da. Askotan asturierarekin (bable-a) nahasi ohi da, nahiz eta, filologo gehienen aburuz, hau bere aldaeretako bat besterik ez den. Astur-leonesaren aldaerek izen desberdinak hartzen dituzte eremu geografikoaren arabera: Asturiera (asturianu) Asturiasko Printzerrian. Leonesa (llionés) Leon eta Zamorako zenbait ingurutan. Mirandesa (Lhengua mirandesa) Miranda l Douron (Portugal), non ofiziala baita.Halaber, ondoko biak astur-leonesaren eta gaztelaniaren arteko aldaerak dira: Extremeñoa (estremeñu) Salamancako hegoaldean eta Extremadurako iparraldean, gaztelaniaren eragin handia duena. Montañesa edo kantabriera (montañés edo cántabru) Kantabriako mendebaldean, hau ere oso ahuldua.↑
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5380149 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 91 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110644348 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1967 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1960 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Connaissance des langues
prop-fr:fr
 • Antón de Marirreguera
 • Caveda y Nava
 • Josefa Jovellanos
 • Pin de Pría
 • Statut d'autonomie de Castille-et-León
 • Teodoro Cuesta
 • Xuan María Acebal
 • sayagués
prop-fr:id
 • BB
prop-fr:isbn
 • 84 (xsd:integer)
 • 273841477 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
 • es
prop-fr:langue
 • es
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Pierre Bec
 • Alonso Zamora Vicente
prop-fr:lienÉditeur
 • Gredos
 • L'Harmattan
prop-fr:lieu
 • Madrid
 • Paris
prop-fr:nom
 • Bernard
 • Bec
 • Zamora Vicente
prop-fr:numéroChapitre
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 416 (xsd:integer)
 • 568 (xsd:integer)
 • 587 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 84 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • Alonso
 • Bessière
prop-fr:réimpression
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • Les mutations de l'après-franquisme
prop-fr:titre
 • Manuel pratique de philologie romane
 • Dialectología española
 • La Culture espagnole
prop-fr:titreChapitre
 • Leonés
prop-fr:tome
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:trad
 • Estatuto de Autonomía de Castilla y León
 • Habla sayaguesa
 • José Caveda y Nava
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Gredos
 • L'Harmattan
 • Picard
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'astur-léonais, localement dénommé asturien, léonais ou mirandais, est une langue romane occidentale, essentiellement parlée dans les Asturies, et de façon plus marginale en Cantabrie et dans les provinces de León et de Zamora.Rattaché au groupe ibéro-roman, il est issu du latin vulgaire parlé dans les royaumes des Asturies et de León.Il se divise en astur-léonais occidental, central et oriental.
 • O asturo-leonês ou ásture-leonês é um grupo de línguas românicas faladas em parte do Noroeste da península Ibérica.Em Espanha, o grupo linguístico asturo-leonês está presente em: Astúrias, onde o asturiano é um idioma oficialmente reconhecido e regulado pela Academia da Língua Asturiana, contudo não tem o estatuto de idioma oficial (como é o caso do galego, basco ou do catalão nas respectivas comunidades onde são falados); Castela e Leão, onde o leonês é protegido mas não é regulado por nenhuma entidade.O mirandês, língua tradicional do Planalto Mirandês, é de raiz asturo-leonesa, é língua oficial em Portugal e é regulada pelo Instituto da Língua Mirandesa.
 • Astur-Leonese is a group of mutually intelligible Romance dialects of the West Iberian branch, including: Asturian, asturianu or bable, encompassing the vernaculars spoken in the Spanish province of Asturias, except the westernmost ones, which are more often considered dialects of Galician (see Eonavian below).
 • El asturleonés es una lengua románica que incluye diversas variedades estrechamente relacionadas con la lengua española o castellana y conocidas por diversos glotónimos como asturiano, leonés o mirandés (tradicionalmente cada zona o región ha utilizado un localismo para referirse a esta lengua, de esta forma podemos encontrar diferentes denominaciones como cabreirés, senabrés, pixueto, etc.).Filogenéticamente el asturleonés forma parte del grupo iberrorromance occidental, y surge de la peculiar evolución que sufrió el latín en el reino de Asturias (posteriormente llamado reino de León).
 • Astur-leonesa edo astur hizkuntza taldea antzinako astur tribuaren lurraldean, ondoren Asturias eta Leongo erresumak izanen zirenak, latinaren eboluzioaren ondorioz sortutako mintzairei ematen zaien izena da. Askotan asturierarekin (bable-a) nahasi ohi da, nahiz eta, filologo gehienen aburuz, hau bere aldaeretako bat besterik ez den. Astur-leonesaren aldaerek izen desberdinak hartzen dituzte eremu geografikoaren arabera: Asturiera (asturianu) Asturiasko Printzerrian.
 • Le lingue asturiano-leonesi (asturllionés), dette anche asturo-leonese, sono un sottogruppo della lingue iberiche occidentali, al quale appartengono la lingua leonese (llingua llïonesa), la lingua asturiana (llingua asturiana), la lingua estremadurana e la lingua mirandese (lhengua mirandesa). Queste lingue sono parlate nella Spagna settentrionale (Asturie, parti della Cantabria, e León) nonché in alcune frange di confine del Portogallo, nel Distretto di Bragança.
 • Das Asturleonesische oder Asturisch-Leonesische (astur./leones. asturllionés, span. asturleonés) ist eine iberoromanische Sprachgruppe, die im Nordwesten Spaniens und angrenzenden Gebieten Portugals gesprochen wird. Sie umfasst das Asturische im größten Teil der Region Asturien, das Leonesische in Teilen der Provinzen León, Zamora und Salamanca und das Mirandesische im Gebiet von Miranda do Douro in Portugal.
 • Астурлео́нский язык (астур. asturianu, llionés, asturllionés, bable, estremeñu, montañés, mirandés) — диалектный континуум в Иберии (Испания и Португалия), принадлежит к иберо-романской подгруппе романской группы языков индоевропейской семьи.Астурлеонский язык — обобщающее название для романских идиомов общего корня, употребляемых на территории Астурии и Кастилии и Леона.
 • Język asturleoński – kontinuum dialektalne wchodzące w skład języków romańskich. Dialektem posługują się mieszkańcy hiszpańskich prowincji Asturia, Leon, Zamora oraz Salamanka. Ponadto językiem tym posługują się mieszkańcy nielicznych portugalskich wsi w pobliżu granicy z Hiszpanią, a także w okolicach miasta Bragança.
 • 아스투리아스레온어(Astur-Leonese)는 로망스어군에 해당하는 방언의 일종으로 스페인의 아스투리아스 지방, 레온 지방, 살라만카 지역에서 쓰이는 언어이다. 포르투갈의 도우루 강 인근의 미란다 도 도우루 지방에서 사용되는 미란다어는 아스투리아스레온어와 상당히 유사한 계통인 것으로 알려져 있다.엑스트레만두라, 칸타브리아 지방에서도 자신들의 형용사를 붙여 사용하며 원래의 형태와는 조금씩 다른 형태가 분포하여 변형되고 표현이 달라졌다. 스페인어의 아류로 생각하기도 하지만 형태에 있어서는 아스투리아스레온어의 다양한 종류로 보는 것이 더 흔하다.과거 레온어의 특질은 스페인어의 구어체가 방언으로 변한 것이라고 막연히 추측됐으나 1906년 라몬 멘네데스 피달이 라틴어의 확대와 레온 왕국의 영향력 증대로 인해 생겨난 현상임을 밝혀냈다.
 • L'asturlleonès és una llengua romànica occidental, anomenada també per diversos glotònims com asturià (asturianu), lleonès (llionés) o mirandès, segons el territori on es parli. També és anomenat pels localisme bercianu, cepedanu, cabreirés, paḷḷuezu o senabrés. Però, només les dues primeres denominacions, asturià i mirandès, són oficials d'alguna manera.
 • Астуро-леонски (на астурски: Asturllionés, на мирандски: Asturo-lheonés) се наричат няколко взаимно разбираеми западноромански диалекта, говорени в западната част на Иберийския полуостров (Испания и Португалия). Лингвистично се класифицират като диалекти на един език, но по политически причини се говори за три езика.
 • Az aszturleóni nyelv – Asztúriában asztúriai vagy bable, Kasztília és Leónban leóni, illetve a portugáliai Miranda de Douroban mirandai névvel (saját elnevezései: asturllïonés, asturianu, llïonés, illetve mirandés) – újlatin nyelv, illetve nyelvjáráscsoport, amelyet a spanyolországi Asztúria, valamint Kasztília és León autonóm közösségekben (egészen a portugál határ mentén), illetve Portugáliában Miranda do Douro megyében és néhány szomszédos településen összesen mintegy 150 000-en használnak, kétnyelvűségben a kasztíliai spanyollal, illetve a portugállal.
rdfs:label
 • Astur-léonais
 • Astur-Leonese languages
 • Astur-leones
 • Asturleonesische Sprache
 • Asturlleonès
 • Asturo-leonês
 • Aszturleóni nyelv
 • Język asturleoński
 • Lenguas asturleonesas
 • Lingue asturiano-leonesi
 • Астурлеонский язык
 • Астуро-леонски езици
 • アストゥリアス・レオン語
 • 아스투리아스레온어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of