L'astronautique ou spationautique ou cosmonautique est constituée par l'ensemble des sciences et des techniques visant à envoyer dans l'espace extraterrestre un véhicule habité ou non, à naviguer à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, et à exploiter des engins spatiaux.Le terme « astronautique » a été créé par Esnault-Pelterie en 1927 selon « l’Astronautique » d'Ananoff, page 237. Le Petit Robert donne cette définition : « étym.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'astronautique ou spationautique ou cosmonautique est constituée par l'ensemble des sciences et des techniques visant à envoyer dans l'espace extraterrestre un véhicule habité ou non, à naviguer à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, et à exploiter des engins spatiaux.Le terme « astronautique » a été créé par Esnault-Pelterie en 1927 selon « l’Astronautique » d'Ananoff, page 237. Le Petit Robert donne cette définition : « étym. 1910 ; « astronomie utilisée par les navigateurs en haute mer » 1842 ».
 • L'astronautica è la teoria e la pratica della navigazione umana al di fuori dell'atmosfera terrestre, tramite impiego di macchine sia automatiche che provviste di equipaggio. Può anche essere definita come la scienza che si occupa della tecnologia dei viaggi spaziali.La parola astronautica è stata coniata in analogia con aeronautica. Come in aeronautica, le limitazioni poste dal peso, dal calore e dalle forze esterne fanno sì che le missioni spaziali si svolgano in condizioni estreme. Inoltre altre condizioni, come il rientro in atmosfera, o il bombardamento di radiazioni nei viaggi interplanetari fanno sì che i veicoli spaziali debbano resistere ad ambienti ostili e molto diversi dall'ambiente terrestre.
 • Astronautika adalah ilmu tentang penjelajahan ke angkasa luar dengan kendaran misalnya roket dan pesawat ulang-alik.
 • La astronáutica es la teoría y práctica de la navegación fuera de la atmósfera de la Tierra por parte de objetos artificiales, tripulados o no, es decir, el estudio de las trayectorias, navegación, exploración y supervivencia humana en el espacio. Abarca tanto la construcción de los vehículos espaciales como el diseño de los lanzadores que habrán de ponerlos en órbita.Se trata de una rama amplia y de gran complejidad debido a las condiciones difíciles bajo las que deben funcionar los aparatos que se diseñen. En la actualidad, la exploración espacial se ha mostrado como una disciplina de bastante utilidad, en la cual están participando cada vez más países.En términos generales, los campos propios de la astronáutica, y en la que colaboran las diversas especialidades científicas y tecnológicas (astronomía, matemática, física, cohetería, robótica, electrónica, computación, bioingeniería, medicina, ciencia de materiales, etc.) son: El diseño de los ingenios espaciales ("naves" en términos generales), así como los materiales con que serán construidas. La investigación en sistemas de propulsión y aplicación de los propulsantes que posibiliten el despegue y la navegación de los aparatos espaciales. El cálculo de las velocidades y trayectorias de despegue, navegación, acople y reingreso de los aparatos, sea en relación a la Tierra o a otros cuerpos celestes, así como las técnicas a utilizar en las mismas. La supervivencia de los seres humanos en el espacio, sea en el interior de las naves o fuera de ellas. Las técnicas de comunicación de las naves con la Tierra o entre ellas en el espacio exterior. La técnicas de exploración y colonización del espacio y de los cuerpos celestes.La astronáutica, en combinación con la astronomía y la astrofísica, ha dado origen o potenciado a nuevas disciplinas científicas: astrodinámica, astrofotografía, telemetría espacial, astrogeofísica, astroquímica, astrometeorología, etc.
 • Astronautics (alternatively cosmonautics), is the theory and practice of navigation beyond the Earth's atmosphere. In other words, it is the science and technology of spaceflight.The term astronautics was coined by analogy with aeronautics. As there is a certain degree of technology overlapping between the two fields, the term aerospace is often used to describe them both.As with aeronautics, the restrictions of mass, temperatures, and external forces require that applications in space survive extreme conditions: high-grade vacuum, the radiation bombardment of interplanetary space and the magnetic belts of low Earth orbit. Space launch vehicles must withstand titanic forces, while satellites can experience huge variations in temperature in very brief periods. Extreme constraints on mass cause astronautical engineers to face the constant need to save mass in the design in order to maximize the actual payload that reaches orbit.
 • Космонавтиката (от древногръцки κόσμος: - Вселена и ναυτική: - мореплаване) е процесът по изследване на космическото пространство с помощта на автоматични и пилотирани космически апарати. Термина „космонавтика“ въвежда Г. Е. Лангемак.Началото на практическото усвояване на космоса е поставено на 4 октомври 1957 г. със старта на първия изкуствен спътник на Земята (ИСЗ) в Съветския съюз. Начало на пилотираната космонавтика става полетът на съветския космонавт Юрий Гагарин на 12 април 1961 г.Първите години от развитието на космонавтиката се характеризират с остра конкуренция между държавите (така наречената Космическа надпревара). Международното сътрудничество започва да се развива едва през последните десетилетия, най-вече, благодарение на съвместното строителство на Международната космическа станция и изследванията, провеждани на нейния борд.
 • L'astronàutica -anomenada 'cosmonàutica' a l'antiga Unió Soviètica i avui als països que la componien i també als que foren part del camp socialista- és la teoria i la pràctica de la navegació fora de l'atmosfera terrestre, basada en el disseny i construcció d'aparells pensats per treballar i funcionar en l'espai, siguin tripulats o no tripulats.D'acord amb les definicions de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l'astronàutica es dedica a totes aquelles activitats aeronàutiques situades per sobre de l'anomenada Línia de Karman ubicada a uns 100 quilómetres sobre la superfície de la terra.
 • 宇宙工学(うちゅうこうがく、英語:astronautics、cosmonautics)は、宇宙開発を行うことに関連した工学の一分野である。地球の大気の外側を飛行するための理論および技術であり、言うなれば、宇宙飛行の科学技術である。宇宙工学は航空宇宙工学ともよばれるが、後者の場合は航空工学・宇宙工学の双方の意味でしばしば用いられる。宇宙工学において質量、温度、外部の力への制約は過酷な宇宙の環境で生き延びるために非常に重要である。とくに地上では再現できないような高レベルな真空、惑星間空間やヴァン・アレン帯の強力な放射線などに耐えなければならない。打ち上げには大きな速度が必要なため巨大な力がかかり、軌道上は温度変化も激しいため人工衛星はこれらに耐えられるように設計しなければならない。宇宙に持っていける質量にはペイロードにより厳しい制約が課せられるため、宇宙工学の技術者は設計にあたって、ペイロード限界を踏まえできる限り軽量な宇宙機を設計しなければならない。
 • Космона́втика (от греч. κόσμος — Вселенная и ναυτική — искусство мореплавания, кораблевождение) — теория и практика навигации за пределами атмосферы Земли для исследования космического пространства при помощи автоматических и пилотируемых космических аппаратов. Другими словами наука и технология космических полётов.В русском языке это термин был употреблён одним из пионеров советской ракетной техники Г. Э. Лангемаком, когда он переводил на русский язык монографию А. А. Штернфельда «Введение в космонавтику» («Initiation à la Cosmonautique»).Основу ракетостроения заложили в своих трудах в начале XX века Константин Циолковский, Герман Оберт, Роберт Годдард и Рейнхольд Тилинг. Важным шагом стал запуск с космодрома Байконур первого искусственного спутника Земли в 1957 году СССР — Спутника-1.Грандиозным свершением и отправной точкой развития пилотируемой космонавтики стал полёт советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Другое выдающееся событие в области космонавтики — высадка человека на Луну состоялось 21 июля 1969 года. Американский астронавт Нил Армстронг сделал первый шаг по поверхности естественного спутника Земли со словами: «Это маленький шаг для одного человека, но огромный скачок для всего человечества».
 • Astronautyka (gr. kosmonautyka) – zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologiczno-medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami (gr. nautike – żegluga) poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniem przestrzeni kosmicznej jak również znajdujących się w niej obiektów. Astronautyka obejmuje poznawanie oraz analizowanie warunków i zjawisk towarzyszących lotom statków kosmicznych. Odkrywa możliwości techniczne ich realizacji oraz bada oddziaływanie warunków lotu na psychofizyczny stan astronautów i możliwość ich adaptacji do tych warunków. W rozwiązywaniu zagadnień z zakresu astronautyki korzysta się z osiągnięć wielu gałęzi nauki (aerodynamiki, magnetohydrodynamiki, aeronomii, astrofizyki, planetologii, techniki rakietowej i innych).Idea podróży kosmicznych nurtowała ludzkie umysły od stuleci, ale pozostawała marzeniem aż do czasu zbudowania potężnych rakiet zdolnych unieść ładunek użyteczny daleko w przestrzeń. Takie właśnie rakiety powstawały w połowie XX w. w USA i ZSRR. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był radziecki kosmonauta Jurij Gagarin. Został wystrzelony w kosmos 12 kwietnia 1961 r. Jego historyczny lot (jedno okrążenie Ziemi) trwał 108 minut.
 • Der Begriff Astronautik oder Raumfahrttechnik (engl. Astronautics und bezügliche Astronautical Engineering) umschließt die Fachgebiete der Wissenschaft und Technik - insbesondere des Maschinenbaus und der Materialwissenschaften -, die die Voraussetzung erfolgreicher Raumfahrt und der Erforschung der Hochatmosphäre sind. Konkret befasst sich die Astronautik vor allem mit Konstruktion, Bau und Betrieb von Raketen und ihren Nutzlasten (Satelliten, Raumsonden und zugehörige Instrumente). Sie kann auch als Überbegriff der Raketen- und Satellitentechnik verstanden werden.
 • Kosmonautika je oblast vědy a techniky, která se zabývá cestováním mimo zemskou atmosféru. Zahrnuje lety, technické řešení a teorii letu kosmických lodí, kosmických stanic, vesmírných sond nebo kosmických raketoplánů, které vzlétají nebo pouze přistávají jako letadlo. Za jejího zakladatele je považován Konstantin Eduardovič Ciolkovskij.Zabývá se výpočty drah, technickým řešením kosmických raket, komunikačními technologiemi, zpracováním údajů, konstrukcí družic nebo jiných kosmických zařízení. Mezi její oblasti patří problematika spojená s pobytem člověka ve vesmíru, vědecké a výzkumné programy v spojitosti s průzkumem kosmického prostoru okolo Země a okolo jiných vesmírných těles, ale také průzkum povrchu samotných vesmírných těles. Kosmonautika není výzkum vesmíru ze zemského povrchu například pomocí dalekohledů, při kosmonautice jde vždy o kosmický let.Teorie kosmických letů zahrnuje výpočty letových parametrů, dosažení kosmických rychlostí, výpočty elementů drah. Řadí se sem také výpočet životnosti umělých kosmických těles, výpočet optimálních drah k planetám a jiným tělesům nebo změn drah gravitačním působením těchto těles.Technika kosmických letů se zabývá konstrukcí raketových motorů nebo jednotlivých stupňů, složením paliva, způsoby navedení na oběžnou dráhu a přistání, způsoby komunikace, navigace a řízení letů. Dále sem patří také zabezpečení orientace v kosmickém prostoru, spojování kosmických lodí a orbitálních stanic nebo zabezpečení pobytu člověka v kosmické lodi.
 • Astronáutica pode ser definida como o ramo da ciência e da técnica que se ocupa com máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não-tripuladas. Em outras palavras, é a ciência e a tecnologia do vôo espacial.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14716 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 82 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102972179 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'astronautique ou spationautique ou cosmonautique est constituée par l'ensemble des sciences et des techniques visant à envoyer dans l'espace extraterrestre un véhicule habité ou non, à naviguer à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, et à exploiter des engins spatiaux.Le terme « astronautique » a été créé par Esnault-Pelterie en 1927 selon « l’Astronautique » d'Ananoff, page 237. Le Petit Robert donne cette définition : « étym.
 • Astronautika adalah ilmu tentang penjelajahan ke angkasa luar dengan kendaran misalnya roket dan pesawat ulang-alik.
 • L'astronàutica -anomenada 'cosmonàutica' a l'antiga Unió Soviètica i avui als països que la componien i també als que foren part del camp socialista- és la teoria i la pràctica de la navegació fora de l'atmosfera terrestre, basada en el disseny i construcció d'aparells pensats per treballar i funcionar en l'espai, siguin tripulats o no tripulats.D'acord amb les definicions de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l'astronàutica es dedica a totes aquelles activitats aeronàutiques situades per sobre de l'anomenada Línia de Karman ubicada a uns 100 quilómetres sobre la superfície de la terra.
 • 宇宙工学(うちゅうこうがく、英語:astronautics、cosmonautics)は、宇宙開発を行うことに関連した工学の一分野である。地球の大気の外側を飛行するための理論および技術であり、言うなれば、宇宙飛行の科学技術である。宇宙工学は航空宇宙工学ともよばれるが、後者の場合は航空工学・宇宙工学の双方の意味でしばしば用いられる。宇宙工学において質量、温度、外部の力への制約は過酷な宇宙の環境で生き延びるために非常に重要である。とくに地上では再現できないような高レベルな真空、惑星間空間やヴァン・アレン帯の強力な放射線などに耐えなければならない。打ち上げには大きな速度が必要なため巨大な力がかかり、軌道上は温度変化も激しいため人工衛星はこれらに耐えられるように設計しなければならない。宇宙に持っていける質量にはペイロードにより厳しい制約が課せられるため、宇宙工学の技術者は設計にあたって、ペイロード限界を踏まえできる限り軽量な宇宙機を設計しなければならない。
 • Astronáutica pode ser definida como o ramo da ciência e da técnica que se ocupa com máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não-tripuladas. Em outras palavras, é a ciência e a tecnologia do vôo espacial.
 • L'astronautica è la teoria e la pratica della navigazione umana al di fuori dell'atmosfera terrestre, tramite impiego di macchine sia automatiche che provviste di equipaggio. Può anche essere definita come la scienza che si occupa della tecnologia dei viaggi spaziali.La parola astronautica è stata coniata in analogia con aeronautica. Come in aeronautica, le limitazioni poste dal peso, dal calore e dalle forze esterne fanno sì che le missioni spaziali si svolgano in condizioni estreme.
 • Astronautyka (gr. kosmonautyka) – zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologiczno-medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami (gr. nautike – żegluga) poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniem przestrzeni kosmicznej jak również znajdujących się w niej obiektów. Astronautyka obejmuje poznawanie oraz analizowanie warunków i zjawisk towarzyszących lotom statków kosmicznych.
 • Космонавтиката (от древногръцки κόσμος: - Вселена и ναυτική: - мореплаване) е процесът по изследване на космическото пространство с помощта на автоматични и пилотирани космически апарати. Термина „космонавтика“ въвежда Г. Е. Лангемак.Началото на практическото усвояване на космоса е поставено на 4 октомври 1957 г. със старта на първия изкуствен спътник на Земята (ИСЗ) в Съветския съюз.
 • Astronautics (alternatively cosmonautics), is the theory and practice of navigation beyond the Earth's atmosphere. In other words, it is the science and technology of spaceflight.The term astronautics was coined by analogy with aeronautics.
 • Der Begriff Astronautik oder Raumfahrttechnik (engl. Astronautics und bezügliche Astronautical Engineering) umschließt die Fachgebiete der Wissenschaft und Technik - insbesondere des Maschinenbaus und der Materialwissenschaften -, die die Voraussetzung erfolgreicher Raumfahrt und der Erforschung der Hochatmosphäre sind. Konkret befasst sich die Astronautik vor allem mit Konstruktion, Bau und Betrieb von Raketen und ihren Nutzlasten (Satelliten, Raumsonden und zugehörige Instrumente).
 • Космона́втика (от греч. κόσμος — Вселенная и ναυτική — искусство мореплавания, кораблевождение) — теория и практика навигации за пределами атмосферы Земли для исследования космического пространства при помощи автоматических и пилотируемых космических аппаратов. Другими словами наука и технология космических полётов.В русском языке это термин был употреблён одним из пионеров советской ракетной техники Г. Э. Лангемаком, когда он переводил на русский язык монографию А. А.
 • Kosmonautika je oblast vědy a techniky, která se zabývá cestováním mimo zemskou atmosféru. Zahrnuje lety, technické řešení a teorii letu kosmických lodí, kosmických stanic, vesmírných sond nebo kosmických raketoplánů, které vzlétají nebo pouze přistávají jako letadlo. Za jejího zakladatele je považován Konstantin Eduardovič Ciolkovskij.Zabývá se výpočty drah, technickým řešením kosmických raket, komunikačními technologiemi, zpracováním údajů, konstrukcí družic nebo jiných kosmických zařízení.
 • La astronáutica es la teoría y práctica de la navegación fuera de la atmósfera de la Tierra por parte de objetos artificiales, tripulados o no, es decir, el estudio de las trayectorias, navegación, exploración y supervivencia humana en el espacio.
 • Astronautika edo kosmonautika astro edo espazioko masen artean eta inguruan mugitzeko printzipioen hausnarketa eta horretarako beharrezkoak diren sistema eta medioen diseinu eta garatzeaz arduratzen den zientzia da.
rdfs:label
 • Astronautique
 • Astronautica
 • Astronautics
 • Astronautik
 • Astronautika
 • Astronautika
 • Astronautyka
 • Astronàutica
 • Astronáutica
 • Astronáutica
 • Kosmonautika
 • Космонавтика
 • Космонавтика
 • 宇宙工学
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:secteursD'activités of
is prop-fr:spécialité of
is foaf:primaryTopic of