L'Assemblée générale des Nations unies est un des six organes principaux de l'ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Assemblée générale des Nations unies est un des six organes principaux de l'ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale.
 • De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bestaat uit alle lidstaten van de Verenigde Naties. De vergadering komt in een jaarlijkse sessie bijeen. De jaarlijkse sessie begint normaal gesproken op de derde dinsdag van september en duurt tot half december. Extra bijeenkomsten kunnen aangevraagd worden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of door een meerderheid van VN-leden.De Algemene Vergadering is het enige VN-orgaan waar alle leden bijeenkomen. Tijdens de bijeenkomst kunnen initiatieven gelanceerd worden over onder meer vrede, economische vooruitgang en mensenrechten.De eerste Algemene Vergadering werd voorgezeten door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése (UNGA / GA) az ENSZ öt legfontosabb bizottságának egyike, s az egyetlen, melyben minden tagállam ugyanolyan formában képviseltetheti magát, és minden tagnak egy szavazata van. Hatáskörébe tartozik a költségvetés nyomon követése, a Biztonsági Tanács nem állandó tagjainak kiválasztása, a Gazdasági és Szociális Tanács valamint a Gyámsági Tanács tagjainak megválasztása. Ajánlás értékű határozatait kétharmados szavazattöbbséggel hozza.Feladata az ENSZ egyéb szervezeteitől érkező jelentések elfogadása, és közgyűlési határozati formában ajánlások meghozatala.A Közgyűlés évente egy rendes ülésszakot tart, amely szeptember harmadik keddjén kezdődik és általában karácsonyig tart. Szükség esetén a főtitkár rendkívüli vagy sürgős rendkivüli ülésszakot is összehívhat.Széles témakörben alakította meg neki alárendelt szerveit.A Közgyűlés eddigi tevékenysége számos kimagasló és történelem formáló ajánlást és határozatot eredményezett:1948 Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata.1959 Általános és teljes fegyverzet leszerelési határozat.1960 A gyarmati országok függetlenségéről szóló nyilatkozat.1966 Polgári és politikai egységokmány.1968 Atomsorompó-szerzödés.1969 A szociális haladásról és fejlődésről szóló nyilatkozat.1972 Biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény1973 A fajüldözés és a faji megkülönböztetés elleni küzdelem beindítása.1974 Az új gazdasági rendről szóló nyilatkozat.Az államok gazdasági jogainak és kötelezettségeinek chartája.1975 A fejlesztés és nemzetközi gazdasági együttműködési határozat.1979 A nők elleni diszkrimináció kiküszöböléséről szóló egyezmény.1980 Az elmaradott országok akcióprogramja.1989 A gyermekek jogairól szóló egyezmény1992 Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye1993 Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről,↑ ↑
 • La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas. En ella están representados todos los Estados Miembros, cada uno con un voto. Las votaciones sobre cuestiones importantes, tales como la de paz y seguridad, ingreso de nuevos Miembros y cuestiones presupuestarias, se deciden por mayoría de dos tercios (mayoría cualificada). Las demás, por mayoría simple.
 • Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.
 • Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (englisch United Nations General Assembly, UNGA) ist die Vollversammlung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Sie tritt jährlich im September am UN-Hauptquartier in New York zusammen.Jeder Mitgliedstaat darf durch bis zu fünf Personen in einer Sitzung vertreten sein.Die Generalversammlung prüft und genehmigt den Haushaltsplan der Vereinten Nationen (Art. 17 I UN-Charta). Zu ihren weiteren Aufgaben gehört die Beratung und die Annahme von empfehlenden Resolutionen. Die Generalversammlung darf sich mit praktisch jeder Frage von internationaler Bedeutung befassen, solange sie nicht gleichzeitig vom Sicherheitsrat behandelt wird (Art. 10 UN-Charta).Im Gegensatz zu Resolutionen des UN-Sicherheitsrates sind jene der UN-Generalversammlung völkerrechtlich nicht bindend, können jedoch dadurch politisches Gewicht haben, dass sie einen Entschluss einer Mehrheit der Mitgliedstaaten darstellen. Das heißt aber nicht, dass ihre Entscheidungen völkerrechtlich ohne Wirkung bleiben müssen: Die Resolutionen der UNGA können unter bestimmten Voraussetzungen zur Ausbildung von verbindlichem Völkergewohnheitsrecht beitragen. Zudem sind die Beschlüsse der UNGA, die organisationsinterne Angelegenheiten wie Verwaltungs- oder Budgetangelegenheiten (Haushaltsplan) betreffen, für das Sekretariat bindend.Um die Arbeit zu erleichtern, hat die Generalversammlung Komitees (Ausschüsse) zu verschiedenen Themen eingerichtet, die wiederum Arbeitsgruppen einberufen können.
 • The United Nations General Assembly (UNGA, GA, or, from the French Assemblée Générale, "AG") is one of the six principal organs of the United Nations and the only one in which all member nations have equal representation. Its powers are to oversee the budget of the United Nations, appoint the non-permanent members to the Security Council, receive reports from other parts of the United Nations and make recommendations in the form of General Assembly Resolutions. It has also established a wide number of subsidiary organs.The General Assembly meets under its president or Secretary-General in regular yearly sessions the main part of which lasts from September to December and resumed part from January until all issues are addressed (which often is just before the next session's start). It can also reconvene for special and emergency special sessions. Its composition, functions, powers, voting, and procedures are set out in Chapter IV of the United Nations Charter.The first session was convened on 10 January 1946 in the Westminster Central Hall in London and included representatives of 51 nations.Voting in the General Assembly on important questions namely, recommendations on peace and security, bugetary concerns and the election, admission, suspension or expulsion of members – is by a two-thirds majority of those present and voting. Other questions are decided by a straightforward majority. Each member country has one vote. Apart from approval of budgetary matters, including adoption of a scale of assessment, Assembly resolutions are not binding on the members. The Assembly may make recommendations on any matters within the scope of the UN, except matters of peace and security under Security Council consideration. The one state, one vote power structure theoretically allows states comprising just five percent of the world population to pass a resolution by a two-thirds vote.During the 1980s, the Assembly became a forum for the "North-South dialogue": the discussion of issues between industrialized nations and developing countries. These issues came to the fore because of the phenomenal growth and changing makeup of the UN membership. In 1945, the UN had 51 members. It now has 193, of which more than two-thirds are developing countries. Because of their numbers, developing countries are often able to determine the agenda of the Assembly (using coordinating groups like the G77), the character of its debates, and the nature of its decisions. For many developing countries, the UN is the source of much of their diplomatic influence and the principal outlet for their foreign relations initiatives.Although the resolutions passed by the General Assembly do not have the binding forces over the member nations(apart from budgetary measures), pursuant to its Uniting for Peace resolution of November 1950 (resolution 377 (V)), the Assembly may also take action if the Security Council fails to act, owing to the negative vote of a permanent member, in a case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression. The Assembly can consider the matter immediately with a view to making recommendations to Members for collective measures to maintain or restore international peace and security.
 • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletlerin (BM) beş ana organından biridir ve tüm üye milletin eşit olarak temsil edildiği tek organdır. Görevleri arasında, birliğin bütçesini gözden geçirme, Güvenlik Konseyi geçici üyelerini atama, diğer bölümlerinden raporlar alma ve genel kurul kararları adı altında kararlar çıkarmak vardır. Birçok ek organı vardır. Genel Kurul, Genel Kurul Başkanı'nın yönetimi altında eylülden aralığa kadar, özel acil toplantılar dışında, olağan yıllık oturumlarını gerçekleştirir. Oluşumu, görevleri, yetkisi, oylama ve görüşme usulleri, Birleşmiş Milletler Tüzüğü IV. Bölüm ile belirlenir. İlk oturumu Londra'daki Westminster Central Hall'da , 51 ülkenin temsilcisiyle gerçekleştirilmiştir. Barış ve güvenlikle ilgili konularda öneriler, diğer organların üyelerinin seçilmesi, üyelerin kabulü, askıya alınması ve ihracı, bütçe görüşmeleri, gibi önemli konularla ilgili oylamalar, mevcut üyelerin üçte ikisinin oyuyla kabul edilir. Diğer konularda ise salt çoğunluk yeterlidir. Her üye ülkenin bir oy hakkı vardır. Bütçenin kabulü dışındaki konular hakkındaki kararlar, üye ülkeleri bağlamaz. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini ilgilendiren barış ve güvenlik konuları dışında, BM'yi ilgilendiren her konuda öneride bulunabilir. Tek devlet-tek oy sistemi, teorik olarak, dünya nüfusunun yalnızca %8'ini oluşturan devletlerin üçte iki çoğunlukla karar geçirmesine olanak sağlar. Aldığı bütün kararlarda Güvenlik Konseyinin veto hakkı bulunduğu için, bu kararlar birer öneri olmaktan ileri gitmez. Güvenlik Konseyinde veto hakkına sahip beş daimi üye, İkinci Dünya Savaşı'ndan galip ayrılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir.
 • L'Assemblea generale delle Nazioni Unite (anche UNGA, United Nations General Assembly) è il principale e più rappresentativo organo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.È composto dai rappresentanti di tutti gli stati aderenti alle Nazioni Unite, ossia tutte le nazioni del mondo ad esclusione di Taiwan, Cipro del Nord e Palestina. La prima sessione si tenne il 10 gennaio 1946 nella Westminster Central Hall a Londra ed era composta dai rappresentanti di cinquantuno stati.
 • Общото събрание на ООН, наричано също (без превеждане на чуждиците) Генерална асамблея на ООН (на френски: Assemblée générale, на английски: General Assembly), е най-важният от 6-те ръководни органа на Организацията на обединените нации (ООН) и единственият, в който всички страни-членки на организацията имат еднакво представителство.Неговите правомощия са да наблюдава бюджета на ООН, да назначава временни членове на Съвета за сигурност, да приема доклади от други органи на ООН и да прави препоръки под формата на резолюции на Общото събрание.Провежда сесии (заседания) всяка година с председател, избиран измежду представителите на страните членки. Първата сесия е проведена на 10 януари 1946 в Централната зала на Уестминстърския дворец в Лондон с представители на 51 страни.
 • 국제 연합 총회(國際聯合總會, 영어: United Nations General Assembly, 프랑스어: Assemblée générale des Nations unies)는 5개의 중요한 UN 기구 중 하나이다. 모든 국제연합 회원국으로 구성되고 매년 정기적인 회기를 통해 소집된다.
 • 国際連合総会(こくさいれんごうそうかい、英語: United Nations General Assembly)は、基本的に全ての国際連合加盟国が参加する国際連合の議会である。
 • Nazio Batuen Batzar Nagusia Nazio Batuen organo nagusia da eta honen barne dauden estatu guztiak ordezkatuta daude bertan. Estatu bakoitzak boto bana duenez, ez dira bestelako aldagaiak aintzat hartzen, hala nola, biztanleria, Barne Produktu Gordina, arrazoi politiko edo historikoak edo bestelakoak, beste erakunde batzuetan gertatzen den bezala. Beraz, erakunde honetan subiranotasunak dauka indarra, estatu bakoitza subiranoa baita.Nazio bakoitzak bere kezkak eta arazoak aurkez litzake bertan, guztien artean eztabaidatu daitezen. Gai garrantzitsuetan erabakiak hartzeko botoen bi herenak behar dira. Batzar Nagusia urtean behin biltzen da. Bilera-saio hauek, gutxienez, hiru hilabeteko luzapena dauka, irailaren hirugarren martitzenean hasita. Hala ere, beharrizanaren arabera, beste edozein unetan bil daitezke.
 • A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) é o órgão intergovernamental, plenário e deliberativo da Organização das Nações Unidas, e é composto por todos os países membros, tendo cada um direito a um voto. No que respeita ao processo de deliberação, as questões importantes são votadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes enquanto as questões restantes são votadas por maioria simples. É um fórum político que, igualmente, supervisiona e coordena o trabalho das agências.A AGNU reúne-se uma vez por ano em sessão ordinária que começa na terceira terça-feira do mês de setembro na sede da ONU, em Nova Iorque. Sessões especiais podem ser convocadas a pedido do Conselho de Segurança, da maioria dos membros das Nações Unidas ou ainda de um só membro com a anuência da maioria. A AGNU, seguindo as determinações da resolução "Unidos para a Paz", também pode ser convocada em sessão especial de emergência, com o prazo de 24 horas de antecedência, a pedido do Conselho de Segurança, por decisão da maioria dos membros das Nações Unidas ou de um só membro com a anuência da maioria.O diplomata brasileiro Oswaldo Aranha foi o primeiro orador da primeira Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1947, o que deu início a uma tradição que perdura até os dias atuais (a de ser um brasileiro o primeiro orador). Porém quem comumente discursa é o presidente do Brasil como assim tem sido feito ao longo dos ultimos anos.
 • Генера́льная Ассамбле́я ООН — учреждённый в 1945 году в соответствии с Уставом ООН главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединённых Наций. Ассамблея состоит из 193 членов Организации Объединённых Наций и служит форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, отражённых в Уставе. Ассамблея собирается на очередную ежегодную сессию в период с сентября по декабрь и в последующий период по мере необходимости.
 • Valné shromáždění je nejvyšší orgán OSN. Jsou v něm zastoupeny všechny členské státy. V čele Valného shromáždění stojí předseda; během 66. zasedání (2011/12) jím byl od 12. září 2011 katarský diplomat Nassir Abdulaziz Al-Nasser. Pro 67. zasedání jej 18. září 2012 nahradil srbský diplomat Vuk Jeremić.Valné shromáždění projednává všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, zprávy dalších hlavních orgánů a volí jejich členy.První Valné shromáždění OSN se uskutečnilo v lednu 1946 v Londýně, kde byla zároveň rozpuštěna i Společnost národů.
 • Zgromadzenie Ogólne (ZO) – jeden z sześciu organów głównych ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w USA.
 • L'Assemblea General de les Nacions Unides és un dels cinc òrgans principals de l'Organització de les Nacions Unides. Està integrada per tots els estats membres i es reuneix almenys una vegada a l'any en una sessió dirigida per un president electe pels representants. La primera sessió es va realitzar el 10 de gener de 1946 al Westminster Central Hall de Londres, i hi participaren els representants de les 51 nacions membres originals.La sessió regular usualment comença el tercer dimarts de setembre i acaba la segona setmana de desembre. Es poden realitzar sessions especials per petició del Consell de Seguretat, per la majoria dels membres de l'ONU, o si la majoria està d'acord, pot ser convocada per un sol membre. Per exemple, es va convocar una sessió especial l'octubre de 1995 per a commemorar el 50è aniversari de l'organització.Les votacions que realitza l'Assemblea General sobre qüestions rellevants, que inclouen les recomanacions sobre la pau i la seguretat; l'elecció dels membres als diversos òrgans de l'ONU; l'admissió, suspensió o expulsió d'algun membre; o decisions relacionades amb el pressupost; han de realitzar-se amb 2/3 de la majoria present. Les altres qüestions es decideixen per majoria absoluta. Cada estat membre té el dret a un vot. Les resolucions de l'Assemblea, tret de l'aprovació del pressupost, són només una recomanació i no pas obligacions als estats membres. L'Assemblea pot fer recomanacions sobre qualsevol afer relacionat amb l'ONU, llevat les qüestions relacionades amb la pau i seguretat que han de ser considerades pel Consell de Seguretat.Atès que és l'únic òrgan que té representació de tots els estats membres, l'Assemblea és un fòrum per les noves iniciatives relacionades amb qüestions internacionals, econòmiques i de drets humans. Pot iniciar estudis, fer recomanacions, desenvolupar i codificar lleis internacionals, promoure els drets humans, i estendre els programes econòmics, socials, culturals i educatius existents.L'Assemblea pot prendre accions per mantenir la pau internacional si el Consell de Seguretat no ho pot fer a causa d'un desacord entre els membres permanents. Les resolucions "Units per la Pau", adoptades el 1950 donen el poder a l'Assemblea per a convocar sessions d'emergència per a fer recomanacions col·lectives, incloent l'ús de la força armada, si s'ha realitzat una violació als acords de pau o una agressió. Dos terços dels membres han d'aprovar, però, dites recomanacions. Aquest tipus de sessions d'emergència s'han realitzat en nou ocasions. La més recent, el 1982 va considerar la situació dels territoris àrabs ocupats per l'extensió unilateral d'Israel cap al Golan.Durant la dècada de 1980, l'Assemblea es convertí en un fòrum per al diàleg Nord-Sud, és a dir, per a les discussions entre els països industrialitzats i els països en desenvolupament. Aquestes discussions van ser necessàries per causa del canvi en la composició de l'Assemblea per l'entrada de nous membres. El 1945 l'ONU tenia 51 membres, avui dia en té 191, dels quals dos terços són nacions en desenvolupament.En la primera sessió especial de l'Assemblea General de l'ONU el 1947, Oswaldo Aranha, aleshores el cap de la delegació brasilera a l'ONU, començà una tradició encara vigent, que el primer orador del fòrum internacional és un brasiler.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 66970 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6879 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 39 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108126242 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:acronymes
 • AG
prop-fr:chef
 • Sam Kutesa
prop-fr:commons
 • Category:United Nations General Assembly
prop-fr:commonsTitre
 • l'Assemblée générale des Nations unies
prop-fr:nom
 • Assemblée générale de l'ONU
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
 • New York
prop-fr:statut
 • Actif
prop-fr:titreChef
 • Président
prop-fr:type
 • Organe principal
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:établi
 • 1945 (xsd:integer)
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'Assemblée générale des Nations unies est un des six organes principaux de l'ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale.
 • La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas. En ella están representados todos los Estados Miembros, cada uno con un voto. Las votaciones sobre cuestiones importantes, tales como la de paz y seguridad, ingreso de nuevos Miembros y cuestiones presupuestarias, se deciden por mayoría de dos tercios (mayoría cualificada). Las demás, por mayoría simple.
 • L'Assemblea generale delle Nazioni Unite (anche UNGA, United Nations General Assembly) è il principale e più rappresentativo organo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.È composto dai rappresentanti di tutti gli stati aderenti alle Nazioni Unite, ossia tutte le nazioni del mondo ad esclusione di Taiwan, Cipro del Nord e Palestina. La prima sessione si tenne il 10 gennaio 1946 nella Westminster Central Hall a Londra ed era composta dai rappresentanti di cinquantuno stati.
 • 국제 연합 총회(國際聯合總會, 영어: United Nations General Assembly, 프랑스어: Assemblée générale des Nations unies)는 5개의 중요한 UN 기구 중 하나이다. 모든 국제연합 회원국으로 구성되고 매년 정기적인 회기를 통해 소집된다.
 • 国際連合総会(こくさいれんごうそうかい、英語: United Nations General Assembly)は、基本的に全ての国際連合加盟国が参加する国際連合の議会である。
 • Генера́льная Ассамбле́я ООН — учреждённый в 1945 году в соответствии с Уставом ООН главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединённых Наций. Ассамблея состоит из 193 членов Организации Объединённых Наций и служит форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, отражённых в Уставе. Ассамблея собирается на очередную ежегодную сессию в период с сентября по декабрь и в последующий период по мере необходимости.
 • Zgromadzenie Ogólne (ZO) – jeden z sześciu organów głównych ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w USA.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése (UNGA / GA) az ENSZ öt legfontosabb bizottságának egyike, s az egyetlen, melyben minden tagállam ugyanolyan formában képviseltetheti magát, és minden tagnak egy szavazata van. Hatáskörébe tartozik a költségvetés nyomon követése, a Biztonsági Tanács nem állandó tagjainak kiválasztása, a Gazdasági és Szociális Tanács valamint a Gyámsági Tanács tagjainak megválasztása.
 • L'Assemblea General de les Nacions Unides és un dels cinc òrgans principals de l'Organització de les Nacions Unides. Està integrada per tots els estats membres i es reuneix almenys una vegada a l'any en una sessió dirigida per un president electe pels representants.
 • Nazio Batuen Batzar Nagusia Nazio Batuen organo nagusia da eta honen barne dauden estatu guztiak ordezkatuta daude bertan. Estatu bakoitzak boto bana duenez, ez dira bestelako aldagaiak aintzat hartzen, hala nola, biztanleria, Barne Produktu Gordina, arrazoi politiko edo historikoak edo bestelakoak, beste erakunde batzuetan gertatzen den bezala.
 • Общото събрание на ООН, наричано също (без превеждане на чуждиците) Генерална асамблея на ООН (на френски: Assemblée générale, на английски: General Assembly), е най-важният от 6-те ръководни органа на Организацията на обединените нации (ООН) и единственият, в който всички страни-членки на организацията имат еднакво представителство.Неговите правомощия са да наблюдава бюджета на ООН, да назначава временни членове на Съвета за сигурност, да приема доклади от други органи на ООН и да прави препоръки под формата на резолюции на Общото събрание.Провежда сесии (заседания) всяка година с председател, избиран измежду представителите на страните членки.
 • A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) é o órgão intergovernamental, plenário e deliberativo da Organização das Nações Unidas, e é composto por todos os países membros, tendo cada um direito a um voto. No que respeita ao processo de deliberação, as questões importantes são votadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes enquanto as questões restantes são votadas por maioria simples.
 • De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bestaat uit alle lidstaten van de Verenigde Naties. De vergadering komt in een jaarlijkse sessie bijeen. De jaarlijkse sessie begint normaal gesproken op de derde dinsdag van september en duurt tot half december. Extra bijeenkomsten kunnen aangevraagd worden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of door een meerderheid van VN-leden.De Algemene Vergadering is het enige VN-orgaan waar alle leden bijeenkomen.
 • Valné shromáždění je nejvyšší orgán OSN. Jsou v něm zastoupeny všechny členské státy. V čele Valného shromáždění stojí předseda; během 66. zasedání (2011/12) jím byl od 12. září 2011 katarský diplomat Nassir Abdulaziz Al-Nasser. Pro 67. zasedání jej 18.
 • The United Nations General Assembly (UNGA, GA, or, from the French Assemblée Générale, "AG") is one of the six principal organs of the United Nations and the only one in which all member nations have equal representation. Its powers are to oversee the budget of the United Nations, appoint the non-permanent members to the Security Council, receive reports from other parts of the United Nations and make recommendations in the form of General Assembly Resolutions.
 • Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (englisch United Nations General Assembly, UNGA) ist die Vollversammlung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Sie tritt jährlich im September am UN-Hauptquartier in New York zusammen.Jeder Mitgliedstaat darf durch bis zu fünf Personen in einer Sitzung vertreten sein.Die Generalversammlung prüft und genehmigt den Haushaltsplan der Vereinten Nationen (Art. 17 I UN-Charta).
 • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletlerin (BM) beş ana organından biridir ve tüm üye milletin eşit olarak temsil edildiği tek organdır. Görevleri arasında, birliğin bütçesini gözden geçirme, Güvenlik Konseyi geçici üyelerini atama, diğer bölümlerinden raporlar alma ve genel kurul kararları adı altında kararlar çıkarmak vardır. Birçok ek organı vardır.
 • Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember.
rdfs:label
 • Assemblée générale des Nations unies
 • Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
 • Asamblea General de las Naciones Unidas
 • Assemblea General de les Nacions Unides
 • Assemblea generale delle Nazioni Unite
 • Assembleia Geral das Nações Unidas
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése
 • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
 • Generalversammlung der Vereinten Nationen
 • Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
 • Nazio Batuen Batzar Nagusia
 • United Nations General Assembly
 • Valné shromáždění OSN
 • Zgromadzenie Ogólne ONZ
 • Генеральная Ассамблея ООН
 • Общо събрание на ООН
 • 国際連合総会
 • 국제 연합 총회
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:auteur of
is prop-fr:mandant of
is prop-fr:parent of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of