Les Artukides, Artuqides, Ortokides ou Ortocides, c'est-à-dire fils d'Artuq (Ortok), dynastie turcomane, qui en 1082 s'établit en Syrie et en Arménie. Les Artukides se reconnaissaient comme vassaux de Duqaq roi de Damas fils de Tutuş.↑ Artuqides : orthographe du dictionnaire historique de l'Islam. Artuqids en anglais dans (en) Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, A Chronological and Genealogical Manual, Édimbourg, Edinburgh University Press,‎ 2004, 400 p.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Artukides, Artuqides, Ortokides ou Ortocides, c'est-à-dire fils d'Artuq (Ortok), dynastie turcomane, qui en 1082 s'établit en Syrie et en Arménie. Les Artukides se reconnaissaient comme vassaux de Duqaq roi de Damas fils de Tutuş.
 • Gli Artuqidi, o Urtuqidi (meno corretti Ortòchidi, Ortùchidi, Ortùqidi o Ortòqidi; turco Artuklu, pl. Artukoğulları) furono una dinastia di turchi Oghuz che dominò l'Anatolia orientale (Diyār Bakr) ed il nord della Siria e dell'Iraq nell'XI e XII secolo. I due principali rami della dinastia governarono da Hasankeyf (Ḥiṣn Kayfā, Hısnkeyfa) tra il 1102 ed il 1231 e da Mardin tra il 1106 ed il 1186, poi fino al 1409 come vassalli.Ci fu anche un terzo ramo che acquisì Harput nel 1112 e fu indipendente tra il 1185 ed il 1234.
 • アルトゥク朝(英語 Artuqid Dynasty)はディヤール・バクルを11世紀から15世紀にかけて支配した王朝。
 • Артукиды — тюркская династия, правящая в XII — XV веках в Западной Армении, Северной Сирии и Северном Ираке. Две главные ветви династии Артукидов управляли Хасанкейфа между 1098 — 1232 годами и из Мардина между 1107 — 1186 годами (до 1409 года представители династии Артукидов были вассалами), третья ветвь династии Артукидов обосновалась в Харпуте, сохраняя независимость в период с 1185 до 1234 годы.
 • The Artquids or Artuqid dynasty (Modern Turkish: Artuklu Beyliği or Artıklılar, sometimes also spelled as Artukid, Ortoqid or Ortokid; Turkish plural: Artukoğulları; Azeri Turkish : Artıqlı) was a Turkmen dynasty that ruled in Eastern Anatolia, Northern Syria and Northern Iraq in the eleventh and twelfth centuries. Two main branches of the dynasty ruled from Hasankeyf (Hısn-ı Keyf, Hısnkeyfa) between 1102–1231 and Mardin between 1106–1186 (and until 1409 as vassals). There was also a third branch that acquired Harput in 1112 and was independent between 1185–1233.
 • Dinasti Artuqid (Artuklu dalam bahasa Turki, kadang-kadang juga disebut Artukid atau Ortokid) adalah sebuah dinasti yang menguasai Anatolia] timur dan Irak utara pada abad ke-11 dan abad ke-12. Dua cabang utama dari dinasti ini dikuasai dari Hasankeyf (Hısn-ı Keyf, Hısnkeyfa) di antara tahun 1102-1231 dan Mardin di antara tahun 1106-1186 (dan sampai tahun 1409 sebagai pengikut). Terdapat cabang ketiga yang memperoleh Harput tahun 1112 dan merdeka di antara tahun 1185-1233. Dinasti ini didirikan oleh Artuq, anak dari Eksük. Tutush menunjuk Artuq sebagai gubernur Yerusalem tahun 1086. Artuq meninggal tahun 1091, dan anaknya Sokman dan Ilghazi dikeluarkan dari Yerusalem oleh pemimpin Fatimid al-Afdal Shahanshah tahun 1098. Orang Fatimid akan kehilangan kota itu beberapa waktu kemudian.
 • Artuklu Beyliği güneydoğudaki Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir. Artuklular, 1102 yılında, Güney ve Doğu Anadolu'da kurulmuş bir beyliktir. İsmini Türkmen beyi olan 'seyyid' Artuk Bey'den almıştır. 1086 yılında Kudüs'ü alan Artuk Bey aynı yıl burada öldü. Daha sonrasında Artuklular Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ana koldan idare edildiler. Hasankeyf kolu, Artuk Bey'in oğlu Sökmen Bey tarafından kurulmuştur. Başkenti Hasankeyf, daha sonra da Diyarbakır olarak belirlenmiştir. 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmışlardır. Mardin kolunun kurucusu İlgazi Bey'dir. Sırasıyla Anadolu Selçuklu, Eyyubi ve Moğol hakimiyetine girmişler, 1409 yılında Karakoyunlular tarafından yıkılmışlardır. Harput kolunun kurucusu Mardin Artuklularından Melik İmameddin Ebubekir'dir. 1224 yılında I. Alaaddin Keykubat, Harput'u alarak bu kola son vermiştir. Artuklulardan günümüze kadar gelen tarihi eser, halen ayakta durmakta olan Malabadi Köprüsü'dür. Malabadi Köprüsü 1147 yılında yapılmıştır. Malabadi Köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür ve Ayasofya'nın kubbesini içine rahatlıkla alabilecek kadar büyüktür.
 • Artukidzi, tur. Artuklu – dynastia pochodzenia turkmeńskiego panująca w Diyarbakirze od początku XII wieku do roku 1409.Założycielem dynastii był Artuk Ibn Ekseb (zm. 1091), wódz w służbie Seldżukidów wywodzący się z należącego do Oguzów plemienia Döger. Od roku 1086 był namiestnikiem Palestyny z ramienia Tutusza (1079-1095). Namiestnictwo przejęli po nim jego synowie, Sukman (zm. 1105) i Ilghazi (zm. 1122), jednak w roku 1098 Palestynę zajęli Fatymidzi, a następnie krzyżowcy, i Artukidzi musieli szukać szczęścia gdzie indziej. W roku 1097 bratanek Sukmana, Jakuti Ibn Alpjaruk, zajął Mardin. W roku 1102 Sukman zajął Hisn Kajfę, a dwa lata później odziedziczył Mardin. Był to początek państwa Artukidów w Diyarbakirze, umocnionego zwycięstwem Sukmana nad krzyżowcami w bitwie pod Harranem. Wkrótce po tej bitwie Sukman zmarł, i inicjatywę przejął jego brat Ilghazi, który w roku 1108 zajął miejsce jednego z synów Sukmana w Mardinie. Niemniej inny jego syn, Daud (1109-1144) nadal rządził w Hisn Kajfie, gdzie linia założona przez Sukmana utrzymała się aż do roku 1232. W roku 1118 Ilghazi zajął Majjafarikin (dzis. Silvan) i Aleppo, zaś w roku następnym pokonał Rogera z Salerno w bitwie na Krwawym Polu, co odbiło się głośnym echem na całym Bliskim Wschodzie. Po tym zwycięstwie w roku 1121 sułtan seldżucki Mahmud (1118-1131) postawił Ilghaziego na czele wyprawy przeciwko Gruzji, ale Dawid IV Budowniczy (1089-1125) zadał mu druzgocącą klęskę pod Didgori. Po śmierci Ilghaziego w roku 1122 jego władający Charputem (dzis. Elazığ) bratanek Balak (1115-1124) pokonał i pojmał Hrabiego Edessy Joscelina z Courtenay (1118-1131). W roku następnym odbił on Aleppo z rąk syna Ilghaziego, Sulajmana (1122-1124), i wziął do niewoli śpieszącego na ratunek Joscelinowi króla Jerozolimy Baldwina II (1118-1131). Balak zginął jednak od przypadkowej strzały podczas oblężenia Manbidżu w roku 1124.Po jego śmierci Artukidzi utracili Aleppo, zaś syn Ilghaziego Timurtasz (1122-1153) skoncentrował się na umacnianiu swojej władzy w Mardinie i Majjafarakinie. Od tej pory Artukidzi dzielili się na dwie linie wywodzące się od Sukmana i Ilghaziego, rządzące odpowiednio w Hisn Kajfie i Amidzie (dzis. Diyarbakır), oraz Mardinie i Majjafarikinie. Jedynie w latach 1185-1234 wyodrębnił się trzeci ośrodek ich władzy w Charpucie. Wszelkie możliwości ekspansji Artukidów przestały istnieć kiedy w roku 1128 Aleppo zajął Zanki (1127-1146), który sprowadził Timurtasza do roli swojego wasala. Następnie Artukidzi byli wasalami Nur ad-Dina (1146-1174) i Saladyna (1171-1193), który w roku 1185 zajął Majjafarikin. Wypierani stopniowo ze swoich posiadłości przez Ajjubidów dla celów wojny z sułtanem Al-Kamilem (1218-1238) uznali się za wasali Sułtanatu Rumu, co nie zapobiegło upadkowi ich rządów w Hisn Kajfie i Amidzie w roku 1232 i w Charpucie w roku 1234. Od roku 1260 jedyni pozostali Artukidzi z Mardinu byli wasalami Ilchanidów. Po ich upadku w roku 1335 odzyskali niezawisłość i ze zmiennym szczęściem brali udział w walkach jakie toczyły się w regionie pomiędzy innymi uniezależnionymi lokalnym siłami, takimi jak Ajjubidzi z Hisn Kajfy oraz turkmeńskie konfederacje Kara Kojunlu i Ak Kojunlu. Posiadłości Artukidów zostały spustoszone przez Timura (1370-1405), po jego śmierci zaś zostały one wystawione na rosnącą presję jego niedawnych sojuszników, Ak Kojunlu. Po tym jak w roku 1407 w bezskutecznej obronie Amidy zginął Isa (1376-1407) w roku 1409 jego następca Ahmad (1407-1409) zdecydował się przekazać Mardin w ręce wodza Kara Kojunlu Kara Jusufa (1389-1420), kończąc tym samym rządy dynastii Artukidów.
 • De Artuqiden (ook Artukiden, Ortoqiden, Artuklu) waren een Oghuz-Turkse dynastie die in de 11de en 12de eeuw delen van Oost-Anatolië en Noord-Irak beheerste. De twee belangrijkste takken regeerden vanuit Hasankeyf (1102-1231) en Mardin (1106-1186, tot 1409 als vazallen). Een derde tak kwam in het bezit van Harput in 1112 en was van 1185 tot 1233 onafhankelijk.De dynastie werd gesticht door Artuq, die als generaal eerst onder Malik Sjah en daarna onder de Seltsjoekse emir van Damascus Tutush diende. Tutush benoemde Artuq in 1086 tot gouverneur van Jeruzalem. Artuq overleed in 1091; zijn zonen Sokman en Ilghazi werden in 1098 uit Jeruzalem verdreven door al-Afdal Shahanshah, vizier van de Fatimiden. Al-Afdal werd het daaropvolgende jaar op zijn beurt door de Kruisvaarders verdreven.Sokman en Ilghazi installeerden zich in de steden Diyarbakır, Mardin en Hasankeyf, waar ze in conflict kwamen met de Groot-Seltsjoekse sultan. Sokman, bey van Mardin, versloeg de Kruisvaarders in 1104 in de slag van Harran. Ilghazi volgde Sokman op en verwierf in 1118 de controle over Aleppo. In 1119 versloeg hij de kruisvaardersstaat Antiochië in de slag van Ager Sanguinis.In 1121 werd een Seltsjoeks-Artuqidische alliantie onder leiding van de Seltsjoekse sultan Mahmud II verslagen door de Georgiërs in de slag van Didgori. Na het overlijden van Ilghazi in 1122 kwam Aleppo toe aan zijn neef Balak, die in 1125 moest wijken voor Zengi van Mosoel. Na Balaks dood splitsten de Artuqiden zich over Diyarbakır, Hasankeyf en Mardin.Sokmans zoon Davud, bey van Hasankeyf, overleed in 1144 en werd opgevolgd door zijn zoon Kara Arslan. Deze verbond zich met Jocelin II van Edessa tegen Zengi. In afwezigheid van Jocelin slaagde deze er in 1144 in Edessa te veroveren, meteen de eerste kruisvaardersstaat die viel. De Artuqiden van Hasankeyf werden vazallen van Zengi en zijn opvolgers.De zoon van Kara Arslan, Nur ad-Din Muhammad, verbond zich met de Ajjoebidische sultan Saladin tegen Kilcarslan II, sultan van de Roem-Seltsjoeken, wiens dochter met Nur ad-Din Muhammad getrouwd was. In een vredesverdrag won Saladin de controle over de Artuqidische gebieden, hoewel zij in naam vazallen bleven van de Zengiden van Mosoel. Met Artuqidische steun slaagde Saladin erin ook Mosoel in handen te krijgen.De Artuqiden beheersten in theorie nog steeds Boven-Mesopotamië, maar hun macht nam onder de Ajjoebiden gestaag af.
 • Els Ortúkides o dinastia Ortúkida (Artúkides, Urtúkides, Ortòkides, Artúquides, Urtúquides i Ortòquides -amb el seu singular- són altres variants de la transcripció del nom, la primera de les quals és la que segueix estrictament la transcripció de l'àrab) fou una dinastia turca que va governar al Diyar Bakr del final del segle XI al començament del segle XV.
 • Die islamische Dynastie der Ortoqiden (auch Artuqiden oder Artukiden) war ein oghusisches Herrscherhaus, das in drei Linien geteilt von ca. 1101 bis 1409 über die ostanatolische Region Diyar Bakr mit ihren urbanen Zentren Mardin, Maiyafariqin (Silvan), Amid (Diyarbakır), Hisn Kaifa (Hasankeyf) und Chartpert (Harput) gebot.
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Artukides__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3065646 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14675 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 153 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104551649 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:annéeDébut
 • 1082 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1408 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Clifford Edmund Bosworth
prop-fr:auteurs
 • Janine & Dominique Sourdel
prop-fr:capitale
prop-fr:collection
 • Quadrige
prop-fr:evt
 • Fondation de la dynastie par Artuq
 • Le royaume d'Amida est conquis par les Ayyoubides
 • Partition du royaume entre les fils d'Artuq
 • Le royaume de Mayyâfâriqîn est conquis par les Qara Qoyunlu
 • Le royaume de Mayyâfâriqîn se déclare vassal des Mongols
 • Le royaume d'Harput est conquis par les Seldjoukides
prop-fr:evt1Date
 • 1082 (xsd:integer)
prop-fr:evt2Date
 • 1091 (xsd:integer)
prop-fr:evt3Date
 • 1232 (xsd:integer)
prop-fr:evt4Date
 • 1234 (xsd:integer)
prop-fr:evt5Date
 • 1260 (xsd:integer)
prop-fr:evt6Date
 • 1408 (xsd:integer)
prop-fr:gouvernement
 • Monarchie, vassale des Seldjoukides
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 748621377 (xsd:integer)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:leadera
prop-fr:leadera1Date
 • 1090 (xsd:integer)
prop-fr:leaderb
prop-fr:leaderb1Date
 • 1098 (xsd:integer)
prop-fr:leaderb2Date
 • 1222 (xsd:integer)
prop-fr:leaderc
prop-fr:leaderc1Date
 • 1185 (xsd:integer)
prop-fr:leaderc2Date
 • 1234 (xsd:integer)
prop-fr:leaderd
prop-fr:leaderd1Date
 • 1104 (xsd:integer)
prop-fr:leaderd2Date
 • 1406 (xsd:integer)
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Édimbourg
prop-fr:nom
 • Artuklu Beyliği
prop-fr:nomFrançais
 • Dynastie des Artukides
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:p
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:page
 • TURKS.htm#_Toc179089994
prop-fr:pagesTotales
 • 400 (xsd:integer)
 • 1056 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 107 (xsd:integer)
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:s
prop-fr:titre
 • Dictionnaire historique de l'islam
 • West Asia and North Africa
 • The New Islamic Dynasties, A Chronological and Genealogical Manual
prop-fr:titreChapitre
 • Artuqides, Artukides ou Ortokides
prop-fr:titreLeadera
 • Gouverneur de Jérusalem
prop-fr:titreLeaderb
 • Souverains à Amida
prop-fr:titreLeaderc
 • Souverains à Harput
prop-fr:titreLeaderd
 • Souverains à Mayyâfâriqîn et Mardin
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • PUF
 • Edinburgh University Press
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Artukides, Artuqides, Ortokides ou Ortocides, c'est-à-dire fils d'Artuq (Ortok), dynastie turcomane, qui en 1082 s'établit en Syrie et en Arménie. Les Artukides se reconnaissaient comme vassaux de Duqaq roi de Damas fils de Tutuş.↑ Artuqides : orthographe du dictionnaire historique de l'Islam. Artuqids en anglais dans (en) Clifford Edmund Bosworth, The New Islamic Dynasties, A Chronological and Genealogical Manual, Édimbourg, Edinburgh University Press,‎ 2004, 400 p.
 • アルトゥク朝(英語 Artuqid Dynasty)はディヤール・バクルを11世紀から15世紀にかけて支配した王朝。
 • Артукиды — тюркская династия, правящая в XII — XV веках в Западной Армении, Северной Сирии и Северном Ираке. Две главные ветви династии Артукидов управляли Хасанкейфа между 1098 — 1232 годами и из Мардина между 1107 — 1186 годами (до 1409 года представители династии Артукидов были вассалами), третья ветвь династии Артукидов обосновалась в Харпуте, сохраняя независимость в период с 1185 до 1234 годы.
 • Els Ortúkides o dinastia Ortúkida (Artúkides, Urtúkides, Ortòkides, Artúquides, Urtúquides i Ortòquides -amb el seu singular- són altres variants de la transcripció del nom, la primera de les quals és la que segueix estrictament la transcripció de l'àrab) fou una dinastia turca que va governar al Diyar Bakr del final del segle XI al començament del segle XV.
 • Die islamische Dynastie der Ortoqiden (auch Artuqiden oder Artukiden) war ein oghusisches Herrscherhaus, das in drei Linien geteilt von ca. 1101 bis 1409 über die ostanatolische Region Diyar Bakr mit ihren urbanen Zentren Mardin, Maiyafariqin (Silvan), Amid (Diyarbakır), Hisn Kaifa (Hasankeyf) und Chartpert (Harput) gebot.
 • De Artuqiden (ook Artukiden, Ortoqiden, Artuklu) waren een Oghuz-Turkse dynastie die in de 11de en 12de eeuw delen van Oost-Anatolië en Noord-Irak beheerste. De twee belangrijkste takken regeerden vanuit Hasankeyf (1102-1231) en Mardin (1106-1186, tot 1409 als vazallen).
 • Artukidzi, tur. Artuklu – dynastia pochodzenia turkmeńskiego panująca w Diyarbakirze od początku XII wieku do roku 1409.Założycielem dynastii był Artuk Ibn Ekseb (zm. 1091), wódz w służbie Seldżukidów wywodzący się z należącego do Oguzów plemienia Döger. Od roku 1086 był namiestnikiem Palestyny z ramienia Tutusza (1079-1095). Namiestnictwo przejęli po nim jego synowie, Sukman (zm. 1105) i Ilghazi (zm.
 • Artuklu Beyliği güneydoğudaki Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir. Artuklular, 1102 yılında, Güney ve Doğu Anadolu'da kurulmuş bir beyliktir. İsmini Türkmen beyi olan 'seyyid' Artuk Bey'den almıştır. 1086 yılında Kudüs'ü alan Artuk Bey aynı yıl burada öldü. Daha sonrasında Artuklular Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ana koldan idare edildiler. Hasankeyf kolu, Artuk Bey'in oğlu Sökmen Bey tarafından kurulmuştur.
 • Gli Artuqidi, o Urtuqidi (meno corretti Ortòchidi, Ortùchidi, Ortùqidi o Ortòqidi; turco Artuklu, pl. Artukoğulları) furono una dinastia di turchi Oghuz che dominò l'Anatolia orientale (Diyār Bakr) ed il nord della Siria e dell'Iraq nell'XI e XII secolo.
 • The Artquids or Artuqid dynasty (Modern Turkish: Artuklu Beyliği or Artıklılar, sometimes also spelled as Artukid, Ortoqid or Ortokid; Turkish plural: Artukoğulları; Azeri Turkish : Artıqlı) was a Turkmen dynasty that ruled in Eastern Anatolia, Northern Syria and Northern Iraq in the eleventh and twelfth centuries. Two main branches of the dynasty ruled from Hasankeyf (Hısn-ı Keyf, Hısnkeyfa) between 1102–1231 and Mardin between 1106–1186 (and until 1409 as vassals).
 • Dinasti Artuqid (Artuklu dalam bahasa Turki, kadang-kadang juga disebut Artukid atau Ortokid) adalah sebuah dinasti yang menguasai Anatolia] timur dan Irak utara pada abad ke-11 dan abad ke-12. Dua cabang utama dari dinasti ini dikuasai dari Hasankeyf (Hısn-ı Keyf, Hısnkeyfa) di antara tahun 1102-1231 dan Mardin di antara tahun 1106-1186 (dan sampai tahun 1409 sebagai pengikut). Terdapat cabang ketiga yang memperoleh Harput tahun 1112 dan merdeka di antara tahun 1185-1233.
rdfs:label
 • Artukides
 • Artukidzi
 • Artuklu Beyliği
 • Artuqiden
 • Artuqidi
 • Artuqids
 • Dinasti Artuqid
 • Ortoqiden
 • Ortúkides
 • Артукиды
 • アルトゥク朝
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Dynastie des Artukides
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:s of
is foaf:primaryTopic of