Arnold de Lantins (actif dans les années 1420 – et avant le 2 juillet 1432) était un compositeur de l'École bourguignonne et de l'École franco-flamande de la fin de l'époque médiévale et du début de la Renaissance et l'un des rares musiciens qui en montre les deux aspects. C'était un contemporain de Dufay, Gilles Binchois et Johannes Ciconia. Son nom latin est Arnoldus de Lantinis.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Arnold de Lantins (actif dans les années 1420 – et avant le 2 juillet 1432) était un compositeur de l'École bourguignonne et de l'École franco-flamande de la fin de l'époque médiévale et du début de la Renaissance et l'un des rares musiciens qui en montre les deux aspects. C'était un contemporain de Dufay, Gilles Binchois et Johannes Ciconia. Son nom latin est Arnoldus de Lantinis.
 • Arnoldus de Lantins (fl. 1420 - overleden vóór 2 juli 1432) was een Nederlandse polyfonist uit de late middeleeuwen en vroege Renaissance. Hij is een van de weinige componisten die aspecten vertoont van zowel middeleeuwse als Renaissancestijlen. Hij was een tijdgenoot van Dufay gedurende het verblijf van die componist in Italië.Weinig staat over zijn leven bekend, behalve een aantal gegevens met betrekking tot de periode van de jaren 1420 tot omstreeks 1430. Hij zou afkomstig zijn uit de Nederlanden. In de vroege jaren 1420 was hij allicht in dienst bij de Malatesta’s, hetzij in Rimini of Pesaro, aangezien Dufay hem vermeldde in de tekst van een rondeau dat tussen 1420 en 1424 is geschreven. Lantins was in 1428 in Venetië en in 1431 in Rome, waar hij zanger was bij de pauselijke kapel, samen met Dufay. Hij bleef er slechts zes maanden; daarna verdwijnt hij uit de geschiedenis. Rome belandde in die dagen in een crisis ten gevolge van de concilaire beweging na de dood van Paus Martinus V in februari 1431; vele muzikanten verlieten toen of kort daarop de pauselijke kapel, en Lantins zou een van hen kunnen zijn geweest.Het staat niet vast of Arnoldus de Lantins verwant is aan Hugo de Lantins, een componist die in dezelfde periode werkte, maar aangezien hun werken vaak in dezelfde verzameling worden aangetroffen en ze uit dezelfde streek in de huidige Belgische provincie Luik afkomstig lijken te zijn, als we mogen afgaan op de achternaam, is het niet uitgesloten. Een uitgesproken stilistisch onderscheid tussen hun werken maakt duidelijk dat het in elk geval niet om één en dezelfde persoon gaat. Een samengestelde mis uit het handschrift Bologna Q15 bevat misdelen die door Arnoldus zijn geschreven, naar het zich aandient om bestaande, eerder gecomponeerde misdelen van Johannes Ciconia aan te vullen. Er zijn verschillende andere voorbeelden van componisten die delen toevoegden aan afzonderlijke misdelen die door andere componisten waren gecomponeerd, zoals Zacara da Teramo.Arnoldus’ muziek werd hoog aangeslagen en is opgenomen in verzamelhandschriften van die tijd samen met werk van componisten als Dufay, Gilles Binchois en Johannes Ciconia. Vooral één motet, "Tota pulchra es", wordt in ruim verspreide documenten aangetroffen. Aangezien de boekdrukkunst toen nog niet bestond, wordt een ruime verspreiding van handgeschreven kopieën beschouwd als een bewijs van bekendheid en populariteit. Arnold schreef ook op z’n minst één volledige mis en verschillende afzonderlijke delen van een samengestelde mis (de overblijvende delen werden dan door Ciconia gecomponeerd, niet noodzakelijk terzelfder tijd). Ze zijn driestemmig en muzikaal vrij eenvoudig. Ze gebruiken een hoofdmotief en vermijden imitatie. De overige geestelijke muziek, zoals Mariale motetten, bevatten zwierige melodische lijnen en gebruiken imitatie.Arnoldus schreef ook wereldlijke muziek, onder meer balladen en rondelen, alle met Franse tekst, zowel als kortere geestelijke werken. Sommige ervan verwijzen klaarblijkelijk naar specifieke evenementen of specifieke personen, waarvan er geen precies kunnen worden geïdentificeerd.
 • Arnold de Lantins (... – prima del 2 luglio 1432) è stato un compositore fiammingo, della Scuola franco fiamminga.Egli fu uno dei pochi compositori che inserì nelle sue musiche elementi medioevali e rinascimentali e fu contemporaneo di Dufay nel periodo in cui entrambi soggiornarono in Italia.
 • Arnold de Lantins (fl. 1420s – before 2 July 1432) was a Netherlandish composer of the late medieval and early Renaissance eras. He is one of a few composers who shows aspects of both medieval and Renaissance style, and was a contemporary of Dufay during Dufay's sojourn in Italy.Very little is known about his life, except for a few years in the 1420s to around 1430. It is presumed that he was from Flanders or adjacent areas. In the early 1420s he was probably in the service of the Malatesta family in either Rimini or Pesaro, since Dufay mentioned him in the text of a rondeau which was written between 1420 and 1424. Lantins was in Venice in 1428 and Rome in 1431, in the latter city as a singer in the papal chapel choir, along with Dufay. He was only in Rome six months; after that he disappears from history. Rome was entering a period of turmoil related to the Conciliar movement after the death, in February 1431, of Pope Martin V; many musicians left at that time or shortly after, and Lantins may have been one of them.It is not known for certain if Arnold de Lantins was a relative of Hugo de Lantins, a composer active at the same time, but since their works often appear together in collections and they seem to have been in the same geographical regions, it is not unlikely, however a sharp stylistic difference between the works of the two composers shows they can not be the same person. Earlier theories that there was a third "de Lantins," a certain Ray de Lantins, known from a single inscription in Munich, Bayerischestaatsbibliothek Mus. 3224, were shown to be wrong in 2012 by Margaret Bent and Robert Klugseder, upon the discovery of a second, fuller inscription to "Raynaldus de lantins" of a Credo ascribed to Arnold de Lantins in two other sources. This ascription makes it extremely likely that Ray should be read as a variant of Arnold.Lantin's music was held in high regard, and appears alongside that of Dufay, Gilles Binchois and Johannes Ciconia in contemporary manuscript collections. In particular, one motet — Tota pulchra es — is found in widely distributed sources; since this was before the advent of printing technology, wide distribution of copies is taken as evidence of a composer's fame and popularity. Arnold wrote a complete mass, found in Bologna Q15 (all the movements are found in OX 213 although the last two movements are separated – only the first three movements are found in Bologna 2216), as well as several parts of a composite mass in Bologna Q15, augmenting movements written by Johannes Ciconia. Several other examples exist of composers adding movements to partial masses written by other composers, for example Zacara da Teramo, particularly in Bologna Q15. Musically Arnold's mass movements are fairly simple, using three voices, head motif technique, and avoiding imitative writing. Some of his other sacred music, such as his Marian motets, contain florid melodic writing and some use of imitation.He also wrote secular music, including ballades and rondeaux, all of which are in French, as well as a few shorter sacred pieces. Some of them refer to specific events or specific people, but none of either have been conclusively identified.
 • アルノルド・ド・ランタン(Arnold de Lantins, 1432年7月2日以前に没)は、1420年代に活躍したブルゴーニュ楽派の作曲家。中世からルネサンスへの過渡期に活動したため、作風はその両方の音楽の特徴を兼ね備えている。ギヨーム・デュファイの同時代人である。1420年代から1430年ごろまでの数年間を除いて、生涯について詳しいことは分かっていない。フランドルかその近隣の出身者であると推測されている。デュファイが1420年から1424年の間に作曲したロンドーのなかでランタンに触れているので、おそらく1420年代初頭に、ランタンはリミニかペザロのマラテスタ家に仕えていたらしい。ランタンは1428年にヴェネツィアにおり、1431年にはローマにいて、デュファイとともに教皇庁の聖歌隊の歌手を務めた。ランタンはローマにわずか半年しか居らず、その後は歴史から消えている。ローマは、1431年2月のローマ教皇マルティヌス5世の没後に、公会議優先主義に関連して混迷の時期を迎えていたのである。多くの音楽家がその頃(またはその直後に)ローマを去っているので、ランタンもその一人だったのかもしれない。アルノルド・ド・ランタンが、同時期に活躍したユゴー・ド・ランタンの親族であるのかどうかは定かでない。だが、二人のランタンの作品がしばしば曲集の中で一緒に現われており、地理的にも同じ地域にいたらしいことから、あながち両者が親族であるはずがないとも言い切れない(この二人には、作曲様式上のはっきりした違いが見られることから、二人が同一人物ということはありえない)。ボローニャQ15写本の手稿に含まれる1つの組みミサ(composite mass)には、アルノルド・ド・ランタンの作曲した楽章が含まれており、これは明らかに、ヨハンネス・チコーニアの既存の作品の足りない部分を補うために作曲されたのであった。そのほかに、例えばアントニオ・ザカーラ・ダ・テーラモのミサ断章と組み合わされた例がある。アルノルド・ド・ランタンの作品は、同時代から高く評価され、デュファイやバンショワ、チコニアらの作品と並んで、当時の手写本集に載っている。とりわけモテット《あなたは全く美しい Tota pulchra es》は、広く流布した資料において見出される。この作品は、印刷技術の到来に先立っているので、写本が広く行き渡ったということは、ランタンの名声と人気の証拠といえよう。完成された循環ミサ曲を少なくとも1曲残したほか、上記のようないくつかのミサ断章がある。音楽的にランタンの作品は単純で、3声体と主要モチーフの技法を用いて、通模倣的な書法を避けている。聖母マリアのためのアンティフォナのような宗教曲は、装飾的な旋律書法や模倣が採用されている。バラードやロンドーのような世俗音楽もあるが、いずれもがフランス語のテクストに作曲されている。そのいくつかは、特定の出来事や人物に関連して作曲されているが、それらの出来事や人物については、一つとして究明されていない。
 • Arnold de Lantins (ur. ok. 1400, zm. w czerwcu 1432) - kompozytor flamandzko-francuski końca średniowiecza i wczesnego renesansu, pochodził z Liège.Nie jest znana data ani dokładne miejsce jego narodzin. Można przypuszczać, że wydarzyło się to ok. 1400 roku. Około 1423 roku służył w kapeli kondotiera Carla Malatesty da Pesaro, na którego dworze w Rimini spotkał Guillaume'a Dufay'a. Przebywał tam także Hugo de Lantins (prawdopodobnie krewny Arnolda). Można przypuszczać, że wszyscy oni byli obecni na ślubie swojego mecenasa z Vittorią Colonna, który odbył się 18 lipca 1423 roku. Możliwe, że wykonali wtedy chanson Resvellies vous, bowiem tę pieśń Dufay skomponował właśnie na ową uroczystość.Przebywał także na burgundzkim dworze Filipa Dobrego.Najpewniejszy w jego biografii jest okres od jesieni 1431 roku do czerwca 1432, który to czas spędził bez wątpienia na dworze papieża Eugeniusza IV. Zanim rozpoczął tam służbę był już prawdopodobnie autorem kilku, jeśli nie wszystkich zachowanych kompozycji.Zmarł w czerwcu 1432 roku.
 • Arnold de Lantins (fl. 1420 - antes del 2 de julio de 1432) fue un compositor franco-flamenco de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Es uno de unos pocos compositores que muestra aspectos de los estilos medieval y renacentista. Fue contemporáneo de Dufay durante la estancia de éste en Italia.
dbpedia-owl:bnfId
 • 13927056v
dbpedia-owl:sudocId
 • 132437791
dbpedia-owl:viafId
 • 74039957
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7051466 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15374 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 46 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108783854 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1959 (xsd:integer)
prop-fr:art
 • Arnold de Lantins
prop-fr:bnf
 • 13927056 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 29 (xsd:integer)
prop-fr:id
 • 65892078 (xsd:integer)
 • 541212288 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 393095304 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
 • es
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Gustave Reese
prop-fr:lieu
 • New York
prop-fr:nom
 • Reese
 • Schoop
 • L. Macy
 • Allsen
 • Planchart
prop-fr:prénom
 • Alejandro
 • Gustave
 • Hans
 • J. Michael
prop-fr:responsabilité
 • éditeur
prop-fr:sudoc
 • 132437791 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Music in the Renaissance
 • Guillaume Du Fay
 • Arnold de Lantins
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:url
 • http://www.oxfordmusiconline.com/public/book/omo_gmo
prop-fr:viaf
 • 74039957 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Norton
 • Grove Music Online
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Arnold de Lantins (actif dans les années 1420 – et avant le 2 juillet 1432) était un compositeur de l'École bourguignonne et de l'École franco-flamande de la fin de l'époque médiévale et du début de la Renaissance et l'un des rares musiciens qui en montre les deux aspects. C'était un contemporain de Dufay, Gilles Binchois et Johannes Ciconia. Son nom latin est Arnoldus de Lantinis.
 • Arnold de Lantins (... – prima del 2 luglio 1432) è stato un compositore fiammingo, della Scuola franco fiamminga.Egli fu uno dei pochi compositori che inserì nelle sue musiche elementi medioevali e rinascimentali e fu contemporaneo di Dufay nel periodo in cui entrambi soggiornarono in Italia.
 • アルノルド・ド・ランタン(Arnold de Lantins, 1432年7月2日以前に没)は、1420年代に活躍したブルゴーニュ楽派の作曲家。中世からルネサンスへの過渡期に活動したため、作風はその両方の音楽の特徴を兼ね備えている。ギヨーム・デュファイの同時代人である。1420年代から1430年ごろまでの数年間を除いて、生涯について詳しいことは分かっていない。フランドルかその近隣の出身者であると推測されている。デュファイが1420年から1424年の間に作曲したロンドーのなかでランタンに触れているので、おそらく1420年代初頭に、ランタンはリミニかペザロのマラテスタ家に仕えていたらしい。ランタンは1428年にヴェネツィアにおり、1431年にはローマにいて、デュファイとともに教皇庁の聖歌隊の歌手を務めた。ランタンはローマにわずか半年しか居らず、その後は歴史から消えている。ローマは、1431年2月のローマ教皇マルティヌス5世の没後に、公会議優先主義に関連して混迷の時期を迎えていたのである。多くの音楽家がその頃(またはその直後に)ローマを去っているので、ランタンもその一人だったのかもしれない。アルノルド・ド・ランタンが、同時期に活躍したユゴー・ド・ランタンの親族であるのかどうかは定かでない。だが、二人のランタンの作品がしばしば曲集の中で一緒に現われており、地理的にも同じ地域にいたらしいことから、あながち両者が親族であるはずがないとも言い切れない(この二人には、作曲様式上のはっきりした違いが見られることから、二人が同一人物ということはありえない)。ボローニャQ15写本の手稿に含まれる1つの組みミサ(composite mass)には、アルノルド・ド・ランタンの作曲した楽章が含まれており、これは明らかに、ヨハンネス・チコーニアの既存の作品の足りない部分を補うために作曲されたのであった。そのほかに、例えばアントニオ・ザカーラ・ダ・テーラモのミサ断章と組み合わされた例がある。アルノルド・ド・ランタンの作品は、同時代から高く評価され、デュファイやバンショワ、チコニアらの作品と並んで、当時の手写本集に載っている。とりわけモテット《あなたは全く美しい Tota pulchra es》は、広く流布した資料において見出される。この作品は、印刷技術の到来に先立っているので、写本が広く行き渡ったということは、ランタンの名声と人気の証拠といえよう。完成された循環ミサ曲を少なくとも1曲残したほか、上記のようないくつかのミサ断章がある。音楽的にランタンの作品は単純で、3声体と主要モチーフの技法を用いて、通模倣的な書法を避けている。聖母マリアのためのアンティフォナのような宗教曲は、装飾的な旋律書法や模倣が採用されている。バラードやロンドーのような世俗音楽もあるが、いずれもがフランス語のテクストに作曲されている。そのいくつかは、特定の出来事や人物に関連して作曲されているが、それらの出来事や人物については、一つとして究明されていない。
 • Arnold de Lantins (fl. 1420 - antes del 2 de julio de 1432) fue un compositor franco-flamenco de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Es uno de unos pocos compositores que muestra aspectos de los estilos medieval y renacentista. Fue contemporáneo de Dufay durante la estancia de éste en Italia.
 • Arnold de Lantins (ur. ok. 1400, zm. w czerwcu 1432) - kompozytor flamandzko-francuski końca średniowiecza i wczesnego renesansu, pochodził z Liège.Nie jest znana data ani dokładne miejsce jego narodzin. Można przypuszczać, że wydarzyło się to ok. 1400 roku. Około 1423 roku służył w kapeli kondotiera Carla Malatesty da Pesaro, na którego dworze w Rimini spotkał Guillaume'a Dufay'a. Przebywał tam także Hugo de Lantins (prawdopodobnie krewny Arnolda).
 • Arnold de Lantins (fl. 1420s – before 2 July 1432) was a Netherlandish composer of the late medieval and early Renaissance eras. He is one of a few composers who shows aspects of both medieval and Renaissance style, and was a contemporary of Dufay during Dufay's sojourn in Italy.Very little is known about his life, except for a few years in the 1420s to around 1430. It is presumed that he was from Flanders or adjacent areas.
 • Arnoldus de Lantins (fl. 1420 - overleden vóór 2 juli 1432) was een Nederlandse polyfonist uit de late middeleeuwen en vroege Renaissance. Hij is een van de weinige componisten die aspecten vertoont van zowel middeleeuwse als Renaissancestijlen. Hij was een tijdgenoot van Dufay gedurende het verblijf van die componist in Italië.Weinig staat over zijn leven bekend, behalve een aantal gegevens met betrekking tot de periode van de jaren 1420 tot omstreeks 1430.
rdfs:label
 • Arnold de Lantins
 • Arnold de Lantins
 • Arnold de Lantins
 • Arnold de Lantins
 • Arnold de Lantins
 • Arnoldus de Lantins
 • アルノルド・ド・ランタン
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of