L'armée de métier est une armée régulière composée exclusivement de militaires professionnels à plein temps et de volontaires (ou de contractés), voir, elle est une armée régulière où il n'y a pas de conscrits. Elle se compose de deux parties : armée permanente (professionnels et volontaires) et armée de réserve (réservistes volontaires).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'armée de métier est une armée régulière composée exclusivement de militaires professionnels à plein temps et de volontaires (ou de contractés), voir, elle est une armée régulière où il n'y a pas de conscrits. Elle se compose de deux parties : armée permanente (professionnels et volontaires) et armée de réserve (réservistes volontaires). Le modèle d'armée de métier contraste avec le modèle d'armée de levée, où l'armée permanente se compose de professionnels, volontaires et conscrits, avec une réserve obligatoire formée par conscrits qui ont complété son service militaire obligatoire (réservistes). Les armées de métier ont tendance à être de plus en plus chères à maintenir et sont ainsi souvent de taille limitée. Cependant, une armée de métier est généralement mieux équipée, mieux entraînée et mieux préparée pour les urgences, en particulier les guerres.Portail de l’histoire militaire Portail de l’histoire militaire Portail du travail et des métiers Portail du travail et des métiers ca:Exèrcit professional
 • Een staand leger is een permanent leger dat ook in vredestijd in dienst wordt gehouden. Dit leger bestaat uit beroepssoldaten en eventueel dienstplichtigen. Het is te onderscheiden van de per gelegenheid gebruikte leenlegers, huurlegers en de militaire reserve.Een staand leger is over het algemeen beter uitgerust en beter getraind dan tijdelijke legers. Ook heeft het een afschrikwekkende functie in vredestijd tegenover vijanden. Daar staat tegenover dat het hoge kosten met zich meebrengt en een gevaar kan betekenen voor de soevereiniteit van de inwoners van een land.Een staand leger ontstaat vaak als gevolg van een professionalisering van het krijgsbedrijf. Een vroeg voorbeeld is het staande leger van Sargon van Akkad (ca. 2334-2279 v.Chr.). Ook bij het Romeins leger was sprake van een militarisering. Tijdens de Tweede Punische Oorlog (218 v.Chr. - 201 v.Chr.) brachten de Romeinen een staand leger in het veld waarbij burgers en boeren vrijgemaakt werden om voltijds als soldaat te dienen. Het korps der Janitsaren van het Ottomaanse Rijk was een van de eerste staande legers in de Middeleeuwen. Aan het begin van de militaire revolutie werd nog veelvuldig gebruikgemaakt van leen- en huurlegers. Na verloop van tijd onderhielden echter steeds meer staten een staand leger. Tegenwoordig heeft vrijwel elke staat een staand leger.da:Hær#Stående hær
 • 상비군(常備軍, standing army)은 영구적인 군대이다. 상비군은 상근하는 군인들로 이루어져 있으며, 평화시에도 해산되지 않는다. 상비군은 전쟁이나 자연재해가 발생했을 때만 활동하는 예비군이나 전쟁 상황시 민간인들이 조직했다가 전쟁이 끝나면 해산되는 민병과는 다르다.
 • A standing army is a permanent, often professional, army. It is composed of full-time soldiers (who may be either career soldiers or conscripts) and is not disbanded during times of peace. It differs from army reserves, who are enrolled for the long term, but activated only during wars or natural disasters, and temporary armies, which are raised from the civilian population only during a war or threat of war and disbanded once the war or threat is over. Standing armies tend to be better equipped, better trained, and better prepared for emergencies, defensive deterrence and, particularly, wars. The term dates from approximately 1600, although the phenomenon it describes is much older.The army of ancient Rome is considered to have been a standing army during much of the Imperial period and during some of the late republican period.[citation needed]The first record of a standing army is the army of Sumer in Mesopotamia, recorded on the Stele of the Vultures, between 2600-2350 BCE.[citation needed] The first 'modern' standing armies in Europe were the Janissaries of the Ottoman Empire, formed in the fourteenth century CE. In western Europe the first standing army was established by Charles VII of France in the year 1445. The Hungarian king Matthias Corvinus had a standing army from the 1460s called the Fekete Sereg, which was an unusually big army in its age, accomplishing a series of victories and capturing parts of Austria, Vienna (1485) and parts of Bohemia. The establishment of a standing army in Britain in 1685 by King James II and the later assumption of control over the British colonies in America by the British Army were controversial, leading to distrust of peacetime armies too much under the power of the head of state, versus civilian control of the military, resulting in tyranny.[citation needed]In his influential work The Wealth of Nations (1776), economist Adam Smith comments that standing armies are a sign of modernizing society as modern warfare requires increased skill and discipline of regularly trained standing armies. Since the eighteenth century standing armies have been an integral part of the defense of the majority of more economically developed countries.[citation needed]In Great Britain, and the British Colonies in America, there was a sentiment of distrust of a standing army not under civilian control. In England, this led to the Bill of Rights 1689, which reserves authority over a standing army to Parliament, not the King, and in the United States, led to the U.S. Constitution (Article 1, Section 8) which reserves by virtue of "power of the purse" similar authority to Congress, instead of to the President. The President, however, retains command of the armed forces when they are raised, as commander-in-chief. In the course of this constitutional debate, Elbridge Gerry of Massachusetts, arguing against a large standing army, compared it, memorably and mischievously, to a standing penis :
 • Stehendes Heer bezeichnet im Gegensatz zu erst bei Bedarf aufgestellten Truppen (etwa im Rahmen einer Milizorganisation), ein dauernd unter Waffen stehendes und damit jederzeit einsatzbereites Militär einschließlich der im Reservesystem beurlaubten Verstärkungskräfte.Die Stehende Marine wird Flotte genannt und bildet die Gesamtheit der aktiven Marinetruppen und der Marinereserve.
 • 常備軍(じょうびぐん)とは、 戦時・平時を問わず組織される軍隊。この項で記述する。 明治6年 - 明治22年における日本陸軍の役種の一つ。後年の「現役」等に相当する。役種#明治6年-明治22年を参照。古代の西欧やオリエントでは、多くの国では常備軍は最低限で、戦争のたびに傭兵を募ったか、あるいはスパルタやゲルマン人のように国民皆兵的であったが、平時を含めて市民を中核とした一定の常備軍を保持し続けた例には古代ローマ(共和政ローマおよび帝政ローマ)がある。中世の封建制となると、西欧では再び平時にはほとんど組織されず、戦争のたびに封建的騎士団が召集されて戦いの中心となっていたが、絶対王政期になると、平時から傭兵を中心とした軍が組織され、戦時に備えた。その後、国民国家の成立に伴い、傭兵制に変わって徴兵制や志願兵制に基づく国家の軍隊(常備軍)が組織されるようになった。近代ヨーロッパで最初の常備軍となったのは、帝政ロシア(モスクワ大公国、ロシア帝国)における「ストレリツィ」(銃兵隊)であった。オスマン帝国のイェニチェリをモデルにそれまでのモンゴル・タタール式の士族軍にかわる軍隊として創設され、16世紀から18世紀初頭までおかれた。他にプロイセン王国の常備軍が知られている。徴兵制による常備軍の創設は、17世紀のスウェーデン(バルト帝国)の陸軍で、軍事史における軍事改革の画期的な成果の一つであるとされている。なお、世界で常備軍を持たない国は約20か国である(→軍隊を保有していない国家の一覧)。da:Hær#Stående hær
 • Daimi ordu, bir devletin hem barış zamanı, hem de savaş zamanında bulunan ordusudur. Bu ordudaki askerler, mesleklerini askerlik olarak yapan insanlardır. Dünya görülmüş ilk daimi ordu, Roma İmparatorluğu'nun ordusudur. Modern anlamdaki ilk daimi ordu, Osmanlıların Yeniçeri ordusudur. Günümüzdeki daimi ordulara örnek olarak A.B.D'nin ordusu gösterilebilir.
 • Un ejército permanente es una tropa compuesta de soldados dedicados a tiempo completo a las funciones militares y sobre todo que sigue existiendo en tiempos de paz, sin disolverse. En esto un "ejército permanente" diferencia del ejército de reserva que un país pone en actividad solamente en casos muy especiales como una guerra exterior o un desastre natural. Una consecuencia de esta permanencia del ejército es que las tropas se hallan sujetas a una preparación y entrenamiento constante que mejora su desempeño.La suma del ejército permanente más la reserva constituye el ejército regular.Un ejemplo en la historia sobre ejército permanente es el de la Antigua Roma, durante el periodo republicano, después de las reformas de Cayo Mario realizadas en el año 107 AC. Mediante las nuevas normas se eliminó el antiguo ejército romano formado por ciudadanos armados que se reclutaban según la necesidad de cada momento, sustituyendo dicho esquema por un cuerpo de soldados profesionales que se dedicaban exclusivamente a la milicia durante un periodo determinado de años de servicio. Este sistema se mantuvo durante la época del Imperio Romano. La mayoría de culturas antiguas (como Egipto o China) conservaban guerreros permanentes en un número muy pequeño y sin organizarlos verdaderamente como cuerpos de combate, sino como individuos aislados dedicados solamente a la custodia de los gobernantes o a hacer cumplir sus mandatos, y que por lo general sólo se establecían en las ciudades que constituían la residencia de los reyes o líderes; en caso de guerra se recurría a masas de individuos que se dedicaban a otras actividades y se les reclutaba en gran número, al punto que los guerreros "profesionales" eran sólo una exigua minoría.Otros ejemplos de ejército permanente fueron los jenízaros del Imperio otomano que desde el siglo XV se dedicaban exclusivamente a participar en las campañas del sultán turco, manteniéndose en campamentos especiales durante la época de paz, sin disolverse, y viviendo como una organización sujeta a disciplina militar en todo momento. Si bien las tropas de mercenarios existieron durante la Edad Media europea, dedicándose exclusivamente a combatir, tales cuerpos no eran propiamente un "ejército permanente" en tanto se disolvían fácilmente en caso de no recibir su paga. La expansión colonial europea de los siglos XVI al XVIII impulsó la necesidad de contar con tropas dispuestas para el combate en forma permanente, y que se mantuvieran disponibles para la lucha inclusive en tiempos de paz, evitando los ejércitos formados en base a súbditos reclutados sólo en caso de necesidad, los cuales se consideraban poco profesionalizados.Precisamente el filósofo inglés Adam Smith escribió en su obra La riqueza de las naciones en 1776, que los "ejércitos permanentes" eran una señal de modernización para una sociedad en tanto el arte de la guerra se hacía cada vez más complicado y precisaba de mayor disciplina y entrenamiento, lo cual hacía necesario que los soldados no se desbandaran en tiempo de paz sino que permanecieran siempre en servicio.
 • Exèrcit permanent és el conjunt de tropes que estan sempre sobre les armes i disposades a combatre en cas de necessitat, sense que siguin dissoltes ni desmobilitzades en temps de pau. L'exèrcit permanent, juntament amb la reserva, constitueix l'exèrcit regular; per això, l'exèrcit permanent es pot definir com la branca permanent de l'exèrcit regular.L'exèrcit permanent es compon de militars amb dedicació exclusiva, els quals poden ésser professionals (de carrera) o bé voluntaris (per a un període determinat de servei). L'exèrcit permanent inclou també: en el model d'exèrcit de lleva, soldats de lleva, que fan el servei militar obligatori, en rotació contínua: quan una lleva acaba el període de servei és substituïda per la lleva següent. en el model d'exèrcit professional, soldats contractats per a un període prefixat.L'exèrcit permanent acostuma de tenir un alt nivell de preparació i de motivació, però alhora tendeix a ésser relativament petit; en cas de conflicte generalitzat o que exigeixi l'ús d'un elevat nombre d'homes, cal engruixir-lo tot mobilitzant la reserva. És a dir, la suma de l'exèrcit permanent i de la reserva constitueix l'exèrcit regular. Puntualitzem, doncs, que només els exèrcits regulars compten amb exèrcit permanent (i amb reserva). Per definició, les forces irregulars són voluntàries i de dedicació temporal.D'altra banda, no s'ha de confondre el concepte de exèrcit permanent amb el de exèrcit professional: l'exèrcit permanent pot formar part tant d'un exèrcit de lleva com d'un exèrcit professional. És a dir, només es parla de exèrcit professional allà on no vigeix el servei militar obligatori.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 493090 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1164 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 9 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108412844 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'armée de métier est une armée régulière composée exclusivement de militaires professionnels à plein temps et de volontaires (ou de contractés), voir, elle est une armée régulière où il n'y a pas de conscrits. Elle se compose de deux parties : armée permanente (professionnels et volontaires) et armée de réserve (réservistes volontaires).
 • 상비군(常備軍, standing army)은 영구적인 군대이다. 상비군은 상근하는 군인들로 이루어져 있으며, 평화시에도 해산되지 않는다. 상비군은 전쟁이나 자연재해가 발생했을 때만 활동하는 예비군이나 전쟁 상황시 민간인들이 조직했다가 전쟁이 끝나면 해산되는 민병과는 다르다.
 • Stehendes Heer bezeichnet im Gegensatz zu erst bei Bedarf aufgestellten Truppen (etwa im Rahmen einer Milizorganisation), ein dauernd unter Waffen stehendes und damit jederzeit einsatzbereites Militär einschließlich der im Reservesystem beurlaubten Verstärkungskräfte.Die Stehende Marine wird Flotte genannt und bildet die Gesamtheit der aktiven Marinetruppen und der Marinereserve.
 • 常備軍(じょうびぐん)とは、 戦時・平時を問わず組織される軍隊。この項で記述する。 明治6年 - 明治22年における日本陸軍の役種の一つ。後年の「現役」等に相当する。役種#明治6年-明治22年を参照。古代の西欧やオリエントでは、多くの国では常備軍は最低限で、戦争のたびに傭兵を募ったか、あるいはスパルタやゲルマン人のように国民皆兵的であったが、平時を含めて市民を中核とした一定の常備軍を保持し続けた例には古代ローマ(共和政ローマおよび帝政ローマ)がある。中世の封建制となると、西欧では再び平時にはほとんど組織されず、戦争のたびに封建的騎士団が召集されて戦いの中心となっていたが、絶対王政期になると、平時から傭兵を中心とした軍が組織され、戦時に備えた。その後、国民国家の成立に伴い、傭兵制に変わって徴兵制や志願兵制に基づく国家の軍隊(常備軍)が組織されるようになった。近代ヨーロッパで最初の常備軍となったのは、帝政ロシア(モスクワ大公国、ロシア帝国)における「ストレリツィ」(銃兵隊)であった。オスマン帝国のイェニチェリをモデルにそれまでのモンゴル・タタール式の士族軍にかわる軍隊として創設され、16世紀から18世紀初頭までおかれた。他にプロイセン王国の常備軍が知られている。徴兵制による常備軍の創設は、17世紀のスウェーデン(バルト帝国)の陸軍で、軍事史における軍事改革の画期的な成果の一つであるとされている。なお、世界で常備軍を持たない国は約20か国である(→軍隊を保有していない国家の一覧)。da:Hær#Stående hær
 • Daimi ordu, bir devletin hem barış zamanı, hem de savaş zamanında bulunan ordusudur. Bu ordudaki askerler, mesleklerini askerlik olarak yapan insanlardır. Dünya görülmüş ilk daimi ordu, Roma İmparatorluğu'nun ordusudur. Modern anlamdaki ilk daimi ordu, Osmanlıların Yeniçeri ordusudur. Günümüzdeki daimi ordulara örnek olarak A.B.D'nin ordusu gösterilebilir.
 • Exèrcit permanent és el conjunt de tropes que estan sempre sobre les armes i disposades a combatre en cas de necessitat, sense que siguin dissoltes ni desmobilitzades en temps de pau.
 • Een staand leger is een permanent leger dat ook in vredestijd in dienst wordt gehouden. Dit leger bestaat uit beroepssoldaten en eventueel dienstplichtigen. Het is te onderscheiden van de per gelegenheid gebruikte leenlegers, huurlegers en de militaire reserve.Een staand leger is over het algemeen beter uitgerust en beter getraind dan tijdelijke legers. Ook heeft het een afschrikwekkende functie in vredestijd tegenover vijanden.
 • A standing army is a permanent, often professional, army. It is composed of full-time soldiers (who may be either career soldiers or conscripts) and is not disbanded during times of peace. It differs from army reserves, who are enrolled for the long term, but activated only during wars or natural disasters, and temporary armies, which are raised from the civilian population only during a war or threat of war and disbanded once the war or threat is over.
 • Un ejército permanente es una tropa compuesta de soldados dedicados a tiempo completo a las funciones militares y sobre todo que sigue existiendo en tiempos de paz, sin disolverse. En esto un "ejército permanente" diferencia del ejército de reserva que un país pone en actividad solamente en casos muy especiales como una guerra exterior o un desastre natural.
rdfs:label
 • Armée de métier
 • Daimi ordu
 • Ejército permanente
 • Exèrcit permanent
 • Staand leger
 • Standing army
 • Stehendes Heer
 • 常備軍
 • 상비군
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of