Une armée est une organisation structurée d'hommes et de femmes armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles (entreprises, administrations…). Lorsqu'une armée est organisée par un État, elle est une institution et ses objectifs sont subordonnés aux objectifs politiques de cet État ; on parle alors de l'armée, avec l'article défini.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une armée est une organisation structurée d'hommes et de femmes armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles (entreprises, administrations…). Lorsqu'une armée est organisée par un État, elle est une institution et ses objectifs sont subordonnés aux objectifs politiques de cet État ; on parle alors de l'armée, avec l'article défini. L'armée peut également s'occuper de divers travaux et remplir diverses fonctions, comme les travaux de déblaiement en cas de catastrophe naturelle ou de police en cas d'occupation. Enfin, lorsque l'État est en grand danger (par exemple en cas de guerre totale), l'institution militaire prend habituellement une très grande extension, et toute la vie civile est militarisée à des degrés divers. Lorsque la fusion entre l'appareil d'État et l'appareil de l'armée est complète, on parle de dictature militaire.
 • 군사(軍事, 영어: military, military affairs)는 두 가지 광범위한 뜻을 가졌다. 첫 번째는 병사와 병역을 뜻하며, 두 번째는 군대 전반에 걸친 것이다.
 • Een militair is een persoon die diensten verricht in dienst van een krijgsmacht van een erkende staat, meestal het vaderland. Indien een boven genoemd persoon niet in dienst is van een erkende staat, spreekt men over een huursoldaat, strijder, rebel en in sommige gevallen zelfs van een terrorist; organisaties met zulke personen heten doorgaans militie.Ter onderscheid worden niet-militairen als burger aangeduid. Er is een grijs gebied tussen militair en burger, waarover de Geneefse Conventies duidelijkheid proberen te geven.Als een militair zich vrijwillig heeft aangemeld spreekt men over een beroepsmilitair. Als zij tot militaire dienst verplicht zijn door hun nationale wetgeving, dan spreekt men van een dienstplichtige. Elke Nederlandse militair valt onder de Nederlandse krijgstucht.Militair kan (als bijvoeglijk naamwoord) ook "van de krijgsmacht" betekenen.
 • A military is an organization authorized by its greater society or the state to use lethal force, usually including use of weapons, in defending its country or state institutions by combating actual or perceived threats. The military may have additional functions of use to its greater society, such as advancing a political agenda e.g. military junta, supporting or promoting economic expansion through imperialism, and as a form of internal social control. As an adjective the term "military" is also used to refer to any property or aspect of a military. Militaries often function as societies within societies, by having their own military communities.The profession of soldiering as part of a military is older than recorded history itself. Some of the most enduring images of the classical antiquity portray the power and feats of its military leaders. The Battle of Kadesh in 1274 BC was one of the defining points of Pharaoh Ramesses II's reign and is celebrated in bas-relief on his monuments. A thousand years later the first emperor of unified China, Qin Shi Huang, was so determined to impress the gods with his military might that he was buried with an army of terracotta soldiers. The Romans were dedicated to military matters, leaving to posterity many treatises and writings as well as a large number of lavishly carved triumphal arches and victory columns.
 • Военното дело е обширна област от човешката дейност, свързана с функционирането на въоръжените сили в мирно и военно време, както и с подготовката на цивилното население за положение на война.
 • Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata.Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer". Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil.Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.
 • Wojskowość – całokształt zagadnień dotyczących instytucji wojskowych, takich jak: struktura, władze, wyposażenie, sposób działania itp.W wojskowości często wyodrębnia się historię wojskowości.
 • Gudaria, gerraria, militarra edo soldadua estatu bateko Indar Armatu bateko kide den pertsona da. Halaber, estatuaren aurkako indar subertsiboetako kideek edota gerrillariek ere euren buruari hala deitu ohi diote, militar hitzak duen legitimotasun eta legezkotasun kutsua bereganatu nahian.
 • Militare è il termine generico con cui si designa tutto ciò che ha a che fare con le forze armate o forze di polizia ad organizzazione militare di un paese, o con eventi bellici condotti da eserciti organizzati.
 • Als Streitkräfte oder Militär (von lateinisch militaris ‚den Kriegsdienst betreffend‘ bzw. miles ‚Soldat‘) bezeichnet man die mit Kriegswaffen ausgestatteten Kräfte der Staatsgewalt, die hoheitlich mit der Gewährleistung der äußeren Sicherheit betraut sind und zusätzlich in den meisten Staaten auch als Verstärkung der Polizeikräfte zum Schutz der inneren Sicherheit bei besonderem Bedarf eingesetzt werden können.Die Bezeichnung Militär (von französisch militaire, Einzahl ‚der Militär‘; Mehrzahl: ‚die Militärs‘) wird auch als Synonym für eine Zahl von Angehörigen der Streitkräfte (Soldaten) verwendet. In der Einzahl steht er ähnlich wie die Bezeichnung Dienstgrad für eine einzelne Militärperson der Offiziere und Generäle.
 • Вое́нное де́ло — собирательный термин, охватывающий теоретические и практические вопросы, связанные со строительством, подготовкой и действиями вооружённых сил государства в мирное и военное время, а также подготовкой гражданского населения на случай войны. В узком смысле — система знаний, умений и навыков, необходимых военнослужащим и военнообязанным для успешного выполнения своего воинского долга.В других языках данный термин часто отсутствует, при этом имеются более специальные термины военная наука (военные исследования, военные науки) и военное искусство.— Флавий Вегеций Ренат, Краткое изложение военного дела.
 • 軍事(ぐんじ、英語: Military affairs、ラテン語: Res militaris レース・ミーリターリス)とは戦争、軍人、軍隊などに関する事柄の総称である。
 • Askeriye veya Askerlik anlamlarına gelen genellikle silah kullanımı dahil olmak üzere güç kullanarak ülkenin hududunun ve sınırlarının savunmasında yetkili oluşum. Manga anlamınada gelebilen iki timden oluşan askeri birlik. Bir piyade mangası bir manga komutanı, iki tim komutanı, iki avcı eri, bir makinalı tüfek nişancısı, bir makinalı tüfek yardımcısından oluşan manga çavuşu tarafından yönetilen birim.
 • Un militar és un individu que forma part d'unes forces armades, al si de les quals ocupa un lloc en la jerarquia, potser amb un grau militar, i que, en servei, s'identifica mitjançant l'ús d'uniforme militar. Per tant, no és militar qui pertany a qualsevol grup armat més o menys organitzat, sinó només qui és membre d'unes forces armades depenents d'un estat, siguin aquestes majoritàriament professionals o formades per ciutadans reclutats (cas de la mili, servei militar obligatori). Aquestes forces «no militars» es coneixen precisament com a paramilitars. D'acord amb el dret internacional de guerra, però, els membres d'exèrcits insurgents poden ser considerats militars, sobretot si depenen d'una autoritat central establerta que reclama l'autoritat sobre determinat territori, i --com a precondició indispensable-- si s'identifiquen amb algun tipus d'uniforme.El terme militar pot fer referència, a banda dels individus, a les institucions, instal·lacions, equipaments, vehicles i tot allò que formi part de forma directa i inseparable de les Forces Armades o exèrcit, creat i organitzat amb la missió fonamental, però no exclusiva, de defensar la integritat territorial i la sobirania de l'estat al qual pertanyi per mitjà de l'ús de la força i les armes en cas que fos necessari.La doctrina que defensa la primacia de l'exèrcit en la societat rep el nom de militarisme.
 • El término militar hacer referencia a los individuos (miembros), instituciones, instalaciones, equipamientos, vehículos y todo aquello que forme parte de forma directa e inseparable de las Fuerzas Armadas o ejército; creado y organizado con la misión fundamental, pero no exclusiva, de defender la integridad territorial y la soberanía del país al que pertenezca por medio del uso de la fuerza y las armas en caso de ser necesario.En referencia a militar como miembro de las fuerzas armadas, este ostentará un puesto jerárquico (rango o grado) dentro de ellas. Por lo tanto no es militar un individuo que pertenezca a un grupo armado más o menos organizado, sino sólo los miembros de las fuerzas armadas, sean estas mayoritariamente profesionales o formadas por ciudadanos reclutados (caso de la leva). Dichas fuerzas «no militares» se conocen como paramilitares.La doctrina que defiende la primacía del ejército en la sociedad recibe el nombre de militarismo.
 • O termo militar se refere aos membros, instituições, instalações, equipamentos, veículos e tudo aquilo que faz parte de uma organização autorizada a usar a força, geralmente incluindo o uso de armas de fogo, na defesa do seu país através da luta real ou de ameaças percebidas. Como adjetivo, o termo "militar" também é usado para se referir a qualquer propriedade ou aspecto dessas organizações. As organizações militares funcionam muitas vezes como uma sociedade no seio das sociedades, tendo suas próprias comunidades militares, economia, educação, medicina e outros aspectos de funcionamento de uma sociedade civil.A profissão de soldado, como parte de um grupo de militares, é mais velha que os próprios registros históricos. Algumas das imagens mais marcantes da antiguidade clássica retratam o poder e feitos de seus líderes militares. A Batalha de Kadesh em 1274 a.C. foi um dos marcos do reinado do faraó Ramsés II e é comemorada em baixo-relevo em seus monumentos. Mil anos mais tarde o primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang, estava tão determinado a impressionar os deuses com sua poderio militar que foi enterrado com um exército de soldados de terracota. Os romanos eram dedicados aos assuntos militares, deixando para a posteridade muitos tratados e escritos, bem como um grande número de arcos triunfais e colulas ricamente esculpidas.Na era moderna, as guerras mundiais e inúmeros outros grandes conflitos mudaram o emprego das forças militares muito além do que reconheciam seus membros em outros tempos. Impérios surgiram e desapareceram, os estados têm crescido e declinado. Enormes mudanças sociais têm sido feitas e o poder militar continua a dominar as relações internacionais. O papel dos militares de hoje é tão central para as sociedades globais como sempre foi.
 • Vojenství je nauka o vojácích, armádách, válkách, zbraních, vojenské technice apod.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 46757 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8823 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110966711 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Army
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • armée
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une armée est une organisation structurée d'hommes et de femmes armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles (entreprises, administrations…). Lorsqu'une armée est organisée par un État, elle est une institution et ses objectifs sont subordonnés aux objectifs politiques de cet État ; on parle alors de l'armée, avec l'article défini.
 • 군사(軍事, 영어: military, military affairs)는 두 가지 광범위한 뜻을 가졌다. 첫 번째는 병사와 병역을 뜻하며, 두 번째는 군대 전반에 걸친 것이다.
 • Военното дело е обширна област от човешката дейност, свързана с функционирането на въоръжените сили в мирно и военно време, както и с подготовката на цивилното население за положение на война.
 • Wojskowość – całokształt zagadnień dotyczących instytucji wojskowych, takich jak: struktura, władze, wyposażenie, sposób działania itp.W wojskowości często wyodrębnia się historię wojskowości.
 • Gudaria, gerraria, militarra edo soldadua estatu bateko Indar Armatu bateko kide den pertsona da. Halaber, estatuaren aurkako indar subertsiboetako kideek edota gerrillariek ere euren buruari hala deitu ohi diote, militar hitzak duen legitimotasun eta legezkotasun kutsua bereganatu nahian.
 • Militare è il termine generico con cui si designa tutto ciò che ha a che fare con le forze armate o forze di polizia ad organizzazione militare di un paese, o con eventi bellici condotti da eserciti organizzati.
 • 軍事(ぐんじ、英語: Military affairs、ラテン語: Res militaris レース・ミーリターリス)とは戦争、軍人、軍隊などに関する事柄の総称である。
 • Askeriye veya Askerlik anlamlarına gelen genellikle silah kullanımı dahil olmak üzere güç kullanarak ülkenin hududunun ve sınırlarının savunmasında yetkili oluşum. Manga anlamınada gelebilen iki timden oluşan askeri birlik. Bir piyade mangası bir manga komutanı, iki tim komutanı, iki avcı eri, bir makinalı tüfek nişancısı, bir makinalı tüfek yardımcısından oluşan manga çavuşu tarafından yönetilen birim.
 • Vojenství je nauka o vojácích, armádách, válkách, zbraních, vojenské technice apod.
 • Als Streitkräfte oder Militär (von lateinisch militaris ‚den Kriegsdienst betreffend‘ bzw.
 • El término militar hacer referencia a los individuos (miembros), instituciones, instalaciones, equipamientos, vehículos y todo aquello que forme parte de forma directa e inseparable de las Fuerzas Armadas o ejército; creado y organizado con la misión fundamental, pero no exclusiva, de defender la integridad territorial y la soberanía del país al que pertenezca por medio del uso de la fuerza y las armas en caso de ser necesario.En referencia a militar como miembro de las fuerzas armadas, este ostentará un puesto jerárquico (rango o grado) dentro de ellas.
 • Вое́нное де́ло — собирательный термин, охватывающий теоретические и практические вопросы, связанные со строительством, подготовкой и действиями вооружённых сил государства в мирное и военное время, а также подготовкой гражданского населения на случай войны.
 • Un militar és un individu que forma part d'unes forces armades, al si de les quals ocupa un lloc en la jerarquia, potser amb un grau militar, i que, en servei, s'identifica mitjançant l'ús d'uniforme militar. Per tant, no és militar qui pertany a qualsevol grup armat més o menys organitzat, sinó només qui és membre d'unes forces armades depenents d'un estat, siguin aquestes majoritàriament professionals o formades per ciutadans reclutats (cas de la mili, servei militar obligatori).
 • Een militair is een persoon die diensten verricht in dienst van een krijgsmacht van een erkende staat, meestal het vaderland. Indien een boven genoemd persoon niet in dienst is van een erkende staat, spreekt men over een huursoldaat, strijder, rebel en in sommige gevallen zelfs van een terrorist; organisaties met zulke personen heten doorgaans militie.Ter onderscheid worden niet-militairen als burger aangeduid.
 • A military is an organization authorized by its greater society or the state to use lethal force, usually including use of weapons, in defending its country or state institutions by combating actual or perceived threats. The military may have additional functions of use to its greater society, such as advancing a political agenda e.g. military junta, supporting or promoting economic expansion through imperialism, and as a form of internal social control.
 • Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata.Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer".
 • O termo militar se refere aos membros, instituições, instalações, equipamentos, veículos e tudo aquilo que faz parte de uma organização autorizada a usar a força, geralmente incluindo o uso de armas de fogo, na defesa do seu país através da luta real ou de ameaças percebidas. Como adjetivo, o termo "militar" também é usado para se referir a qualquer propriedade ou aspecto dessas organizações.
rdfs:label
 • Armée
 • Askeriye
 • Gudari
 • Militair
 • Militar
 • Militar
 • Militar
 • Militare
 • Military
 • Militer
 • Militär
 • Vojenství
 • Wojskowość
 • Военно дело
 • Военное дело
 • 軍事
 • 군사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:operator of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:gestionnaire of
is prop-fr:perspectives of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of