En botanique, un arbrisseau est une plante ligneuse se ramifiant dès la base. Sa forme est dite « buissonnante ». Dans le langage courant, on désigne d'ailleurs souvent les arbrisseaux comme des “buissons”.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En botanique, un arbrisseau est une plante ligneuse se ramifiant dès la base. Sa forme est dite « buissonnante ». Dans le langage courant, on désigne d'ailleurs souvent les arbrisseaux comme des “buissons”.
 • A shrub is distinguished from a tree by its multiple stems and shorter height, usually under 6 m (20 ft) tall. Plants of many species may grow either into shrubs or trees, depending on their growing conditions. Small, low shrubs, generally less than 2 m (6.6 ft) tall, such as lavender, periwinkle and most small garden varieties of roses, are often termed subshrubs or bushes.An area of cultivated shrubs in a park or garden is known as a shrubbery. When clipped as topiary, suitable species or varieties of shrubs develop dense foliage and many small leafy branches growing close together. Many shrubs respond well to renewal pruning, in which hard cutting back to a 'stool' results in long new stems known as "canes". Other shrubs respond better to selective pruning to reveal their structure and character.Shrubs in common garden practice are generally considered broad-leaved plants, though some smaller conifers such as Mountain Pine and Common Juniper are also shrubby in structure. Species that grow into a shrubby habit may be either deciduous or evergreen.
 • 低木(ていぼく、英:shrub)あるいは灌木・潅木(かんぼく)は、植物学の用語で、生長しても樹高が約3m以下の木のことである。広義(一般)では、丈の低い(人の背丈以下の)木をいう。さらに、概ね1m以下のものを小低木(しょうていぼく)と分類する場合がある。周囲の木本の背が高い温帯や熱帯では、低木は森林の下層部に成長するものか、遷移段階の途中に出現するものである場合が多い。高山やツンドラ、砂漠などでは背の高い樹木が存在せず、低木のみが見られる場所がある。ただし、植生調査では森林内のおおよそ背丈2m以下50cm以上の植物群を低木層と言い、この場合にはより背の高くなる植物の苗や、背の高い草をも含む。フヨウのように多年生で生育時には茎が木質化するが、生育に適さない時期には地上部がほとんどなくなってしまう植物や、マオウのように多年生で根本に近い部分は木質化するが、先の部分が木質化していない植物のことを、亜灌木(あかんぼく、英: subshrub)という。「灌木」は、主に戦前使われていた表記である。灌の字には丸いという意味があることから、スギやカシなどのように主幹がまっすぐに伸びて、そこから側枝が出て円錐形や円柱形の樹形になる喬木に対し、幹と枝の区別がなく、根本からいくつも枝が出て卵形やほうきを立てたような樹形になる、ツツジ、サザンカ、バラなどのような樹木を指す。「灌」は常用漢字ではないため、現在は低木という語に置き換えられることが多い。また、拡張新字体を用いて潅木と表記することもある。
 • Un arbusto è un vegetale simile all'albero, i cui rami si separano dal tronco centrale molto vicino al terreno, o il cui tronco non è presente del tutto. È detto anche frutice.Con il termine arbusto s'intende, quindi, una pianta legnosa la cui altezza non supera in genere i 5 metri, che mantiene in modo perenne una parte della vegetazione legnosa durante tutto l'anno. Tra le forme biologiche quella che gli si addice è fanerofita, ossia pianta le cui gemme svernanti sono poste oltre i 30 cm dal suolo.Arbusti comuni sono le rose, il biancospino, il viburno, il sambuco ecc.
 • Zuhaixka edo zuhamuxka, itxura nahiko nabarmeneko landare zurtsu bati deritzo, zuhaitz batean gertatzen denaren ordez, enbor bakar baten gainean altxatzen ez denean, baizik eta oinarritik bertatik adartzen denean. Zuhaixkek, zenbait metroko altuera izan dezakete.Oinarritik adartutako landare zurtsu guztiek ez dute zuhaixka deitzea merezi: Adibidez, ezkaiak (Thymus generoa) edo ezpleguak (Lavandula generoa), mulu zurtsuak edo azpizuhaixkak dira. Zuhaitz, zuhaixka edo mulu hitzek, ohiko hizkeran biotipoak deskribatzen dituzte, eta beste hitz tekniko batzuen gutxi gora-beherako baliokideak dira. Kontzeptu honentzako baliokide botanikoak, kamefito, nanofanerofito eta mikrofanerofito dira.Sarri gertatzen da, ohi, zuhaixka bezala aurkezten diren espezieak, zuhaitz bezala haztea, edo baldintza ekologikoak ezberdinak diren tokian, abaritzarekin gertatzen den bezala, Afrika iparraldean, edo landatzean gureta eginiko ahalegin bategatik, heriotzorriarekin batzuetan ikusten den bezala.
 • Se le llama arbusto a una planta leñosa de cierto porte cuando, a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base. Los arbustos pueden tener varios metros de altura. Al bioma o ecosistema con predominio de arbustos se le denomina matorral.No todas las plantas leñosas ramificadas desde la base deben ser llamadas arbustos; por ejemplo, los tomillos (Thymus) o los espliegos (Lavandula) son matas leñosas o, como se dice también, subarbustos. Términos como árbol, arbusto o mata describen biotipos en la lengua común y son más o menos equivalentes de otros técnicos; los equivalentes botánicos para este concepto se extienden entre los términos caméfito, nanofanerófito y microfanerófito.Es frecuente que especies que se presentan normalmente como arbustos crezcan como árboles, o donde las circunstancias ecológicas son distintas, como ocurre con la coscoja (Quercus coccifera) en el norte de África, o por un esfuerzo deliberado en el cultivo, como se ve a veces con la adelfa (Nerium oleander).Arbustivos o Sufrútices: llegan a desarrollar tejidos secundarios, pero sólo en la región próxima a la base, manteniendo la parte superior de la planta siempre con tejidos jóvenes.
 • Perdu adalah nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian di bawah 6 m (20 kaki). Sebuah Semak dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya di bawah 6 m (20 kaki). Tanaman dari banyak spesies dapat tumbuh baik dalam semak atau pohon, tergantung pada kondisi mereka tumbuh. Kecil, semak rendah, umumnya kurang dari 2 m, seperti lavender dan varietas taman yang paling kecil mawar, yang sering disebut semak-semak.Suatu daerah semak dibudidayakan di taman atau taman dikenal sebagai semak-semak. Ketika dipotong sebagai topiary, spesies yang cocok atau varietas semak mengembangkan dedaunan lebat dan banyak cabang-cabang berdaun kecil yang tumbuh berdekatan. Banyak semak merespon dengan baik untuk pemangkasan pembaharuan.
 • Arbusto ou moita é todo vegetal do grupo das angiospermas dicotiledôneas lenhosas, que se ramifica desde junto ao solo e tem menor porte (abaixo de 6 m) em relação às árvores. São plantas que não necessitam de grandes espaços para o seu bom desenvolvimento. Arbustos pequenos e baixos, geralmente não passando dos 2 metros de altura, como a lavanda, mirta e a maioria das variedades pequenas de rosas de jardim, são frequentemente chamados de moita.Uma área de arbustos cultivados em um parque or jardim é chamada de matagal. Cortado como topiária, espécies e variedades adequadas de arbustos desenvolvem folhagens densas e muitos galhos folhosos crescem mais próximos uns aos outros. Muitas espécies de arbustos respondem bem a podas, sendo no caso de uma poda até o toco resultando em novas hastes longas denominadas "canos". Outros arbustos, por suas características e estrutura, respondem melhor a podas seletivas.
 • A cserje vagy bokor inkább kertészeti, mintsem botanikai kategória. Olyan fás szárú növények tartoznak ide, melyek a fáknál alacsonyabbak (kevesebb mint 5–6 m magasak) vagy alacsonyan elágazó száruk van. Sok növényt cserjének vagy fának is be lehet sorolni, a fejlődésük során tapasztalt körülmények határozzák meg, melyikké fejlődnek. A két változatot a magyar nyelv meg is különbözteti, például bodzabokor, bodzafa.A Raunkiær-féle életforma-osztályozás szerint phanerophyták.A formára nyírt bokrok a kertek hagyományos elemei.A cserjék változatai (zárójelben néhány példa): nyáron zöldellő, nagy levelű cserjék (mogyoró, bodza) vesszős termetű cserjék (rekettye) örökzöld keménylombú cserjék (babér, magyal) tövises cserjék (borbolya, sünzanót, kökény) tűlevelű cserjék (boróka) törpecserjék (áfonya, különleges forma: kúszó rácscserjék) félcserjék (szuhar, bodorrózsa, napvirág) cserje alakú félparaziták (fagyöngy)↑
 • Çalılık, ormanların tahribi ile meydana gelen 1-2 metre boyundaki ağaççıkların oluşturduğu bitki formasyonuna denir.Bu fomasyon asıl bitki formasyonu olmayıp insanların orman açma, orman yakma gibi faliyetleri sonucu oluşur.Belli başlı çalı formasyonları:MakiGarigPsödomaki↑
 • Als Strauch wird eine Wuchsform von Pflanzen bezeichnet.In Bestimmungsbüchern wird er durch ♄ für „Saturn“ symbolisiert.Sträucher sind Gehölze mit einer basitonen Wuchsform. Das heißt, sie haben keinen Stamm als Hauptachse, sondern sie bilden regelmäßig (üblicherweise jährlich) Stämme aus bodennahen Knospen.
 • Een struik of heester is een houtige plant, die zich onmiddellijk boven of al in de grond vertakt in een aantal takken, die meer of minder dik kunnen worden. Er wordt dus geen stam gevormd. Struiken worden daardoor niet zo hoog als vele boomsoorten. Zij komen van nature in de vorm van struwelen van 1-5 meter hoog met name langs bosranden voor.Dwergstruiken (chamaefyten) zijn kleine struiken. Plantensoorten die dwergstruikjes vormen zijn onder andere struikheide, gewone dophei en blauwe bosbes.
 • Un arbust és el nom d'una forma vegetal. Un arbust és una planta llenyosa que sol tenir entre 0,5 i 5 metres d'alçària. Normalment té troncs múltiples i cap d'aquests és preponderant.Hi ha molts casos en els quals un arbre es confon amb un arbust perquè està poc desenvolupat. Aquest és el cas del garric i del boix que en els Països Catalans són plantes de menys de 5 metres d'alçària però que en altres latituds, si les condicions ambientals són favorables i aquestes plantes creixen sense pertorbacions humanes, arriben a tenir forma d'arbre. Catalunya és especialment rica en espècies endèmiques d'arbusts i camèfitsEn agricultura també alguns arbres es conreen en forma d'arbust com és el cas de l'avellaner amb diversos troncs des de terra. En climes relativament freds o en condicions difícils de clima i de terreny, àdhuc un arbre com la figuera només pot créixer en forma arbustiva.
 • Keř, zdrobněle také keřík, je dřevnatá rostlina, jejíž hlavní odlišností od stromu je absence hlavního kmene, typicky nízko nad zemí se keře rozdělují do mnoha větví. Keře bývají nižší než stromy a vyšší než trávy a byliny.Keře mají nezastupitelné místo v krajině a jsou nezbytné pro mnoho živočichů. Vývojem došlo k adaptaci mnoha živočichů na původní druhy keřů, proto je nutné používat i původní druhy keřů pro výsadby v krajině a zahradách pro zachování biodiverzity.Větší skupina keřů se označuje jako křoví.Keře jsou často používány v parcích, kde bývají používány jako solitéry, k oddělení prostor nebo sestříhávány do různých tvarů v živých plotech.
 • 관목(灌木,작은키나무)은 키가 큰 나무가 아닌, 덤불로 구성되어 있는 나무이다. 봄에는 꽃이 피기도 한다. 떨기나무라고도 한다. 대게 키가 2미터 이하의 나무로 주된 줄기가 없이 많은 줄기를 가진다.
 • Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга. Продолжительность жизни 10—20 лет.Чаще всего расположены на границе лесов (кустарниковая степь, лесотундра). В лесах обычно образуют подлесок.Представители: малина, боярышник, барбарис.Важное хозяйственное значение имеют плодовые и ягодные кустарники: смородина, крыжовник и др.В системе жизненных форм Раункиера относится к фанерофитам.
 • Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia. W klasyfikacji Raunkiæra krzewy zaliczane są do fanerofitów, przy czym w zależności od osiąganej wysokości wyróżnia się duże krzewy o wysokości przekraczającej 2 m jako mezofanerofity i krzewy o wysokości poniżej 2 m określane jako mikrofanerofity. Małe krzewy o wysokości poniżej 0,5 m to krzewinki, w klasyfikacji Raunkiæra – chamefity.
 • Храст е дървесно растение, което се различава от дърветата по многото си стъбла и сравнително по-малка височина. Основната разлика между дърветата и храстите е, че при дърветата вегетативният връх (главното стъбло) последен прекратява растежа си, а страничните разклонения нарастват по-бавно и имат като правило по-малки размери, докато при храстите вегетативният връх пръв прекратява нарастването си, а страничните разклонения продължават да нарастват интензивно. Поради това храстите се разклоняват непосредствено от земната повърхност на няколко повече или по-малко равностойни стъбла, докато при дърветата в повечето случаи има едно ясно обособено централно стъбло. Храстите могат да бъдат с различни размери - от няколко сантиметра (напр. тревистата върба, Salix herbacea; червената боровинка, Vaccinium vitis-idaea) до почти 10 метра (напр. обикновената леска, Corylus avellana). Често някои дървета при неблагоприятни условия добиват храстовиден облик (хабитус), поради което не винаги може да се постави рязка граница между дърво и храст. Понякога дори и някои тревисти растения са нарични храсти, което е неправилно, тъй като храстите са дървесни растения и стъблото им е вдървеняло, за разлика от това на тревистите.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 65633 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1533 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 22 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109224144 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En botanique, un arbrisseau est une plante ligneuse se ramifiant dès la base. Sa forme est dite « buissonnante ». Dans le langage courant, on désigne d'ailleurs souvent les arbrisseaux comme des “buissons”.
 • 低木(ていぼく、英:shrub)あるいは灌木・潅木(かんぼく)は、植物学の用語で、生長しても樹高が約3m以下の木のことである。広義(一般)では、丈の低い(人の背丈以下の)木をいう。さらに、概ね1m以下のものを小低木(しょうていぼく)と分類する場合がある。周囲の木本の背が高い温帯や熱帯では、低木は森林の下層部に成長するものか、遷移段階の途中に出現するものである場合が多い。高山やツンドラ、砂漠などでは背の高い樹木が存在せず、低木のみが見られる場所がある。ただし、植生調査では森林内のおおよそ背丈2m以下50cm以上の植物群を低木層と言い、この場合にはより背の高くなる植物の苗や、背の高い草をも含む。フヨウのように多年生で生育時には茎が木質化するが、生育に適さない時期には地上部がほとんどなくなってしまう植物や、マオウのように多年生で根本に近い部分は木質化するが、先の部分が木質化していない植物のことを、亜灌木(あかんぼく、英: subshrub)という。「灌木」は、主に戦前使われていた表記である。灌の字には丸いという意味があることから、スギやカシなどのように主幹がまっすぐに伸びて、そこから側枝が出て円錐形や円柱形の樹形になる喬木に対し、幹と枝の区別がなく、根本からいくつも枝が出て卵形やほうきを立てたような樹形になる、ツツジ、サザンカ、バラなどのような樹木を指す。「灌」は常用漢字ではないため、現在は低木という語に置き換えられることが多い。また、拡張新字体を用いて潅木と表記することもある。
 • Çalılık, ormanların tahribi ile meydana gelen 1-2 metre boyundaki ağaççıkların oluşturduğu bitki formasyonuna denir.Bu fomasyon asıl bitki formasyonu olmayıp insanların orman açma, orman yakma gibi faliyetleri sonucu oluşur.Belli başlı çalı formasyonları:MakiGarigPsödomaki↑
 • Als Strauch wird eine Wuchsform von Pflanzen bezeichnet.In Bestimmungsbüchern wird er durch ♄ für „Saturn“ symbolisiert.Sträucher sind Gehölze mit einer basitonen Wuchsform. Das heißt, sie haben keinen Stamm als Hauptachse, sondern sie bilden regelmäßig (üblicherweise jährlich) Stämme aus bodennahen Knospen.
 • Een struik of heester is een houtige plant, die zich onmiddellijk boven of al in de grond vertakt in een aantal takken, die meer of minder dik kunnen worden. Er wordt dus geen stam gevormd. Struiken worden daardoor niet zo hoog als vele boomsoorten. Zij komen van nature in de vorm van struwelen van 1-5 meter hoog met name langs bosranden voor.Dwergstruiken (chamaefyten) zijn kleine struiken. Plantensoorten die dwergstruikjes vormen zijn onder andere struikheide, gewone dophei en blauwe bosbes.
 • 관목(灌木,작은키나무)은 키가 큰 나무가 아닌, 덤불로 구성되어 있는 나무이다. 봄에는 꽃이 피기도 한다. 떨기나무라고도 한다. 대게 키가 2미터 이하의 나무로 주된 줄기가 없이 많은 줄기를 가진다.
 • A cserje vagy bokor inkább kertészeti, mintsem botanikai kategória. Olyan fás szárú növények tartoznak ide, melyek a fáknál alacsonyabbak (kevesebb mint 5–6 m magasak) vagy alacsonyan elágazó száruk van. Sok növényt cserjének vagy fának is be lehet sorolni, a fejlődésük során tapasztalt körülmények határozzák meg, melyikké fejlődnek.
 • Arbusto ou moita é todo vegetal do grupo das angiospermas dicotiledôneas lenhosas, que se ramifica desde junto ao solo e tem menor porte (abaixo de 6 m) em relação às árvores. São plantas que não necessitam de grandes espaços para o seu bom desenvolvimento.
 • Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга. Продолжительность жизни 10—20 лет.Чаще всего расположены на границе лесов (кустарниковая степь, лесотундра).
 • Keř, zdrobněle také keřík, je dřevnatá rostlina, jejíž hlavní odlišností od stromu je absence hlavního kmene, typicky nízko nad zemí se keře rozdělují do mnoha větví. Keře bývají nižší než stromy a vyšší než trávy a byliny.Keře mají nezastupitelné místo v krajině a jsou nezbytné pro mnoho živočichů.
 • Un arbust és el nom d'una forma vegetal. Un arbust és una planta llenyosa que sol tenir entre 0,5 i 5 metres d'alçària. Normalment té troncs múltiples i cap d'aquests és preponderant.Hi ha molts casos en els quals un arbre es confon amb un arbust perquè està poc desenvolupat.
 • A shrub is distinguished from a tree by its multiple stems and shorter height, usually under 6 m (20 ft) tall. Plants of many species may grow either into shrubs or trees, depending on their growing conditions. Small, low shrubs, generally less than 2 m (6.6 ft) tall, such as lavender, periwinkle and most small garden varieties of roses, are often termed subshrubs or bushes.An area of cultivated shrubs in a park or garden is known as a shrubbery.
 • Zuhaixka edo zuhamuxka, itxura nahiko nabarmeneko landare zurtsu bati deritzo, zuhaitz batean gertatzen denaren ordez, enbor bakar baten gainean altxatzen ez denean, baizik eta oinarritik bertatik adartzen denean. Zuhaixkek, zenbait metroko altuera izan dezakete.Oinarritik adartutako landare zurtsu guztiek ez dute zuhaixka deitzea merezi: Adibidez, ezkaiak (Thymus generoa) edo ezpleguak (Lavandula generoa), mulu zurtsuak edo azpizuhaixkak dira.
 • Se le llama arbusto a una planta leñosa de cierto porte cuando, a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base. Los arbustos pueden tener varios metros de altura.
 • Un arbusto è un vegetale simile all'albero, i cui rami si separano dal tronco centrale molto vicino al terreno, o il cui tronco non è presente del tutto. È detto anche frutice.Con il termine arbusto s'intende, quindi, una pianta legnosa la cui altezza non supera in genere i 5 metri, che mantiene in modo perenne una parte della vegetazione legnosa durante tutto l'anno.
 • Perdu adalah nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian di bawah 6 m (20 kaki). Sebuah Semak dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya di bawah 6 m (20 kaki). Tanaman dari banyak spesies dapat tumbuh baik dalam semak atau pohon, tergantung pada kondisi mereka tumbuh.
 • Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia. W klasyfikacji Raunkiæra krzewy zaliczane są do fanerofitów, przy czym w zależności od osiąganej wysokości wyróżnia się duże krzewy o wysokości przekraczającej 2 m jako mezofanerofity i krzewy o wysokości poniżej 2 m określane jako mikrofanerofity.
 • Храст е дървесно растение, което се различава от дърветата по многото си стъбла и сравнително по-малка височина. Основната разлика между дърветата и храстите е, че при дърветата вегетативният връх (главното стъбло) последен прекратява растежа си, а страничните разклонения нарастват по-бавно и имат като правило по-малки размери, докато при храстите вегетативният връх пръв прекратява нарастването си, а страничните разклонения продължават да нарастват интензивно.
rdfs:label
 • Arbrisseau
 • Arbust
 • Arbusto
 • Arbusto
 • Arbusto
 • Cserje
 • Keř
 • Krzew
 • Perdu
 • Shrub
 • Strauch
 • Struik
 • Zuhaixka
 • Çalı
 • Кустарник
 • Храст
 • 低木
 • 관목
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of