Aratos en grec ancien Ἄρατος (271–213 av. J.-C.) est un homme d'État grec né à Sicyone.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Aratos en grec ancien Ἄρατος (271–213 av. J.-C.) est un homme d'État grec né à Sicyone.
 • Aratosz (Ἄρατος, latinosan: Aratus) (i. e. 275 – i. e. 213) görög hadvezér, memoáríróKliniasz, tekintélyes sziküóni polgár fia volt. Apját Abantidasz türannosz megölette, emiatt hét éves korában Argoszba menekült, telve gyűlölettel hazája zsarnokai iránt. Nikoklész zsarnoksága idején sziküóni menekültekkel megdöntötte a türannoszt, s rávette Sziküónt, hogy belépjen az akháj szövetségbe. Ezzel a városra s önmagára vonta Antigonosz Gonatasz makedón király haragját, ugyanis amikor i. e. 245-ben a szövetség vezérévé választották, azon kezdett fáradozni, hogy a peloponnészoszi városokat a szövetségnek megnyerje. E szövetség éle a makedón uralom ellen irányult. Aratosz folyamatos sikereket ért el egészen addig, ameddig a szintén a Peloponnészosz feletti uralomra törő Spártában veszélyes vetélytársra nem akadt. Aratosz szorult helyzetében a makedónokat hívta segítségül, akik megverték a spártaiakat, s helyreállították a szövetség tekintélyét, ám már makedón befolyás alatt. Aratoszt végül V. Philipposz makedón uralkodó megmérgeztette. A sziküóniak Korinthoszban oszlopot állítottak emlékére, feljegyzéseit felhasználta Polübiosz és Plutarkhosz is. Ránk csupán töredékei maradtak.
 • Aratus (Greek: Ἄρατος; 271–213 BC) was a statesman of the ancient Greek city-state of Sicyon and a leader of the Achaean League. He deposed the Sicyonian tyrant Nicocles in 251 BC. Aratus was an advocate of Greek unity and brought Sicyon into the Achaean League, which he led to its maximum extent. He was elected strategos numerous times and led the Achaeans against Macedonia, the Aetolians and the Spartans. After the Spartans defeated and nearly destroyed the cities of the Achaean League, he requested Antigonus Doson of Macedonia to help fight against the Aetolians and Spartans. After Antigonus died in 222 BC, Aratus did not get along with Philip V of Macedon, who wanted to make the Achaean League subject to Macedonia. Polybius and Plutarch record that Philip had Aratus poisoned.
 • Arato de Sición (271 a. C. - 213 a. C.) fue un tirano de la Antigua Grecia.Liberó Sición de la breve tiranía de Nicocles en el 251 a. C. En el 245 a. C. se convirtió en estratego de la Liga Aquea. Arrebató a Antígono Gónatas el Acrocorinto, conquistando la ciudad de Corinto en 243 a. C., la cual adhirió a la Liga Aquea. También asoció a Mégara.Fue nombrado estratego numerosas veces y liberó al Peloponeso de tiranos, de modo que Argos, Fliunte y Megalópolis, la ciudad más importante de Arcadia, se agregaron a la Liga Aquea. Dirigió la Liga aquea conta los etolios y los espartanos. Tras ser derrotada la Liga aquea por los etolios y destruidas las ciudades de dicha liga, Arato pidió ayuda a Antígono Dosón de Macedonia contra los etolios y los espartanos.Tras la muerte de Antígono en 222 a. C., y no obtener ayuda de Filipo V de Macedonia, buscó que la Liga Aquea se sometiera a Macedonia.Polibio y Plutarco refieren cómo Filipo envenenó a Arato.En esta misma época los romanos, tras expulsar a los cartagineses de Sicilia en el 224 a. C., realizaron una serie de expediciones contra los galos cisalpinos hasta el año 218 a. C.
 • Àratos o Àrat (Aratus, Ἄρατος) conegut també com a Àratos de Sició (271 aC-213 aC) fou cap de la Lliga Aquea.Fill de Cleínies va néixer a Sició el 271 aC. El seu pare va morir a mans dels Abàntides i Àratos fou salvat per la dona d'un oncle, Soso, que el va portar a Argos on es va criar. Als 20 anys, amb ajut d'alguns argius, va aconseguir el poder a Sició deposant al usurpador Nicocles (251 aC). La ciutat va ingressar a la Lliga Aquea. Aratos va obtenir l'aliança de Ptolemeu III Evergetes I. El 245 aC va ser nomenat general de la Lliga, càrrec que va repetir el 243 aC. En aquesta ocasió va ocupar Corint expulsant als macedonis. Mègara, Trozen, Epidaure, Argos, Cleones, i Megalòpolis es van unir a la Lliga. També va derrotar els etolis, que havien fet una expedició de saqueig cap al Peloponès, a Pel·lene. Fou altres vegades general de la Lliga.La força de la lliga va alertar a Etòlia i Esparta que es van aliar. Aratos es va aliar llavors amb Antígon III Dosó de Macedònia, però li va haver de retornar Corint. Ptolemeu d'Egipte es va aliar a Esparta. Després de les batalles de Lycaeum, Megalopolis, i Hecatombaeum, prop de Dyme, en què els aqueus van portar la pitjor part, Aratos va perdre la confiança del poble, i fou deposat per una moció de censura. Esparta va assolir la direcció de la Lliga i va dictar las seves condicions a Grècia. Les guarnicions aquees de Trozen, Epidaure, Argos, Hermione, Pel·lene, Caphyae, Phlios, Pheneos i Corint, refugiades a les ciutadelles, es van haver de rendir. Cleòmenes va assetjar Sició que romania lleial a Aratos; aquest va reunir les seves forces i amb vaixells va passar cap a Eubea i es va presentar des d'allí a l'istme de Corint. Cleòmenes III d'Esparta va aixecar el setge de Sició i va anar a defensar Corint, però per un hàbil cop d'estat, Aratos es va apoderar d'Argos on la guarnició espartana va quedar assetjada a la ciutadella. Cleòmenes va haver d'entregar Corint a Antígon III però va arribar massa tard per combatre a Aratos i per la seva part el rei macedoni ja no va haver d' intervenir i es va retirar cap a Mantinea i després cap a Macedònia.Aratos va fer elegir a Antígon III com a general de la Lliga i va establir els seus quarters de hivern a Sició i Corint. La batalla final es va lliurar el 222 aC a Sellasia (Sel·làsia) i Antígon III va morir però es va posar fi a l'hegemonia d'Esparta.El nou rei Filip V de Macedònia va voler controlar la Lliga Aquea i fer els seus estats una dependència del regne. Els etolis es van apoderar de Clàrion (Clarium), fortalesa prop de Megalòpolis, des d'eon van fer expedicions de saqueig, fins que la fortalesa fou recuperada per Timoxenos, general de la Lliga. Pel mateix temps els general eolis Dorimac i Escopes (Skopas) feien incursions a Pharae (Feres) i Patrae (Patres) i arribaven fins a la frontera de Messènia. Aratos va reunir les seves forces a Megalòpolis i els etolis, considerant les seves forces inferiors, es van disposar a evacuar el país, però llavors Aratos va llicenciar les tropes pensant que la feina ja estava feta i els etolis van tornar i van acampar a Methydrium, quan Aratos només tenia quatre mil soldats. Aratos fou derrotat. Després fou jutjat pel llicenciament de les tropes però en fou absolt.El 218 aC va derrotar els etolis, eleians i lacedemonis . El 217 aC fou nomenat per dissetena vegada general de la Lliga.Va morir el 213 aC segons Plutarc i Polibi pels efectes d'un verí subministrat pel rei Filip V de Macedònia. Va rebre honors de la Lliga.Aratos va escriure un llibre anomenat Comentaris, que foren una història del seu temps fins al 220 aC.
 • Aratos (271 SM – 213 SM) adalah negarawan Yunani kuno dari negara kota Sikyon dan merupakan pemimpin Liga Akhaia. Dia menggulingkan tiran Sikyon Nikokles pada tahun 251 SM. Aratos adalah pendukung persatuan Yunani dan memasukkan Sikyon ke dalam Liga Akhaia, yang dia pimpin hingga mencapai wilayah terluasnya. Dia dipilih menjadi strategos berkali-kali dan memimpin Akhaia melawan Makedonia, Liga Aitolia, dan Sparta. Setelah Sparta mengalahkan dan nyaris menghancurkan kota-kota Liga Akhaia, dia meminta Antigonos Doson dari Makedonia untuk membantunya melawan Aitolia dan Sparta. Setelah Antigonos meninggal pada tahun 222 SM, Aratos tidak memiliki hubungan yang baik dengan penerusnya, yakni Philippos V dari Makedonia, yang ingin menguasai Liga Akhaia. Polybios dan Plutarkhos mencatat bahwa Philippos meracuni Aratos.
 • Aratos z Sykionu, Arat z Sykionu (ur. 271 p.n.e., zm. 213 p.n.e.) – grecki polityk, wieloletni strateg Związku Achajskiego.
 • Arato di Sicione (in greco antico Ἄρατος, traslitterato in Àratos; Sicione, 271 a.C. – Atene, 213 a.C.) è stato un politico, militare e storico greco antico, per sedici volte stratego della lega achea.Rimasto orfano all'età di sette anni durante un colpo di stato contro suo padre Clinia, Arato entrò sulla scena politica all'età di venti anni, quando scacciò il tiranno Nicocle che, appoggiato dai Macedoni, deteneva il potere nella sua città natale. Diresse la lega achea nel periodo 245-213 a.C., di cui per 16 volte fu eletto stratego e la portò al suo massimo splendore nell'ultimo sprazzo della Grecia come potenza autonoma. Nel 243 a.C., col sostegno di Tolomeo III impegnato nella terza guerra siriaca, Arato aveva liberato Corinto, mentre nel 229 a.C. era riuscito a scacciare la guarnigione macedone da Atene.Alla fine della cosiddetta guerra cleomenea (228-222 a.C., tra la lega achea e Sparta, dopo essere stato ripetutamente sconfitto da questi ultimi, si alleò cogli storici nemici Macedoni, guidati dal re Antigono III Dosone e sconfisse gli Spartani nella battaglia di Sellasia, portando così i Macedoni al dominio sul Peloponneso. Secondo la tradizione Arato fu avvelenato dai sicari di Filippo V di Macedonia, successore di Antigono III.
 • Арат из Сикиона (др.-греч. Ἄρατος) — государственный деятель эпохи эллинизма (271-213 год до н. э.). Сын Клиниаса, погибшего в политической борьбе в родном городе. Воспитанный в изгнании в Аргосе, Арат возвратился в Сикион и при помощи египетского царя Птолемея II Филадельфа освободил родной город от господства тирана Никокла. Восстановив в 253 году до н. э. демократический порядок в городе, Арат присоединил Сикион к Ахейскому союзу, который, благодаря его влиянию, приобрёл большую силу и значение. С того времени и до своей смерти Арат был главным руководителем Ахейского союза, во главе которого он находился в качестве стратега с 245 года до н. э. больше 17 раз. В 235 году до н. э. разгромил в битве при Микенах тирана Аргоса Аристиппа II, в которой тиран погиб.Призванием Антигона Досона в помощь против спартанского царя Клеомена III в 223 году до н. э. Арат передал Ахейский союз фактически во власть македонян, чтобы, таким образом, избавиться от власти спартанцев. Он умер от яда в 213 году до н. э., который ему велел поднести Филипп V Македонский. Арат оставил «Записки», которые послужили источником этого времени для Полибия и Плутарха.
 • Aratos von Sikyon (* 271 v. Chr. in Sikyon; † 213 v. Chr.) war ein Politiker im hellenistischen Griechenland. Bekannt wurde er als Anführer des Achaiischen Bundes.
 • Arato de Sicião (em grego: Άρατος ο Σικυώνιος; Sicião, 271 a.C. – Aigio, 213 a.C.) foi um estadista da cidade-Estado grega de Sicião e líder da Liga Aqueia. Depôs o tirano siciano Nícocles em 251 a.C. Arato foi defensor da unidade grega e trouxe Sicião para a Liga Aqueia, que conduziu até à sua máxima extensão. Foi eleito estratego inúmeras vezes e liderou os aqueus contra os macedônios, os etolianos e os espartanos. Depois que os espartanos derrotaram e quase destruíram as cidades da Liga Aqueia, Arato pediu a Antígono Dóson da Macedônia para ajudá-lo na luta contra os etolianos e os espartanos. Após a morte de Antígono em 222 a.C., Arato não conseguiu se dar bem com Filipe V da Macedônia, que queria fazer com que a Liga Aqueia fosse subordinada à Macedônia. Políbio e Plutarco registraram que Filipe envenenou Arato.
 • Арат (гр. Ἄρατος; * 271; † 213 пр.н.е.) е древногръцки пълководец и държавник, оглавявал Ахейския съюз.Роден през в 271 пр.н.е. Сикион, североизточен Пелопонес. Има аристократичен произход. Баща му е магистрат, който е убит от местния тиранин, докато Арат е малолетен. Арат се спасява в Аргос, намирайки се в изгнание до 251 пр.н.е., когато с помоща на поддръжници се завръща в Сикион и отхвърля властта на последния тиранин. Сикион под ръководството на Арат се присъединява към Ахейския съюз и се съюзява с Птолемеите.През 245 пр.н.е. е избран да оглави Ахейския съюз като стратег (главнокомандващ и върховен магистрат). Противници на Ахейската лига са Македония и Етолийския съюз. Арат подпомага военно беотийците и води настъпление срещу македонските окупатори в Пелопонес. Повторно избран за стратег в 243 пр.н.е., Арат влиза във Коринт, където македонския гарнизон се предава. След това още няколко града отхвърлят властта на македонския цар и се присъединяват към Ахейската лига, която в следващите години се консолидира и разширява в Атика под водачеството на Арат. През 241 пр.н.е. ахейската армия удържа победа над етолийците. Редица градове в Пелопонес отхвърлят местните тирани и се включват в конфедерацията. През 239 пр.н.е. Ахейската лига сключва съюз със своите съперници от Етолийската лига, насочен срещу Македонското царство. Мегалополис (235 пр.н.е.), Аргос (229 пр.н.е.), Егина и други полиси се присъединяват към съюза. Арат освобождава Атина от македонска власт през 228 пр.н.е. Ахейската конфедерация достига върха на своята сила.
 • Aratus (Grieks: Ἄρατος, Aratos) van Sikyon (271 - 213 v.Chr.) was een politicus in hellenistisch Griekenland. Hij werd bekend als strategos van de Achaeïsche Bond.Aratus was een zoon van de politicus Clinias, een tegenstander van de Sikyonische tiran Abantidas, die Clinias in 264 v.Chr. liet doden. De jonge Aratus ging daarop in ballingschap, keerde nochtans in het jaar 251 v.Chr. terug en bracht Nicocles ten val, die daar ondertussen tiran was geworden. Daarop werd Aratus een fervent pleitbezorger voor de vereniging van alle Griekse stadstaten, in het bijzonder gericht tegen Macedonië, en hij bevorderde de versterking van de Achaeïsche Bond, onder meer door de toetreding van Sikyon. Aratos werd vervolgens in 245 v.Chr. strategos van de Achaeïsche Bond.In 243 v.Chr. viel hij de Akrokorinthos (de Akropolis van de polis Korinthe) aan, waar de Macedoniërs een sterk garnizoen hadden gelegerd. Korinthe sloot zich daarop eveneens bij de Achaeïsche Bond aan. Hoewel de Aetolische Bond oorspronkelijk een felle tegenstander van de Achaeïsche Bond was, wist Aratus hen in 238 v.Chr. te winnen voor een gemeenschappelijk beleid tegenover Demetrius II van Macedonië. Op die manier slaagde Aratus er wel in de meeste Grieken tegen Macedonië op te zetten, maar zijn leger werd in 233 in de slag bij Phylakia (nabij Tegea) verslagen door het Macedonische leger. Toen de Aetolische Bond daarop afvallig werd van de Achaeïsche, trachtte Aratus de situatie op diplomatieke wijze te stabiliseren. Aldus lukte het hem in 229 v.Chr. Argos en Hermione voor de Achaeïsche Bond te winnen.Een nieuwe bedreiging voor de Bond ging toen uit van Sparta, dat onder koning Cleomenes III aan een nieuwe expansiepolitiek was begonnen. Om daartegen in te gaan verenigde Aratus zich nu met oude aartsvijand Macedonië onder Antigonus III Doson, om met diens hulp in 222 v.Chr. in de slag bij Sellasia de beslissende overwinning op Sparta te behalen. Terwijl Macedonië hierdoor in het zuiden van Griekenland opnieuw voet aan grond kreeg, nam de rol van de Achaeïsche Bond af, in het bijzonder na de nederlaag in 220 v.Chr. tegen de Aetolische Bond bij Kaphies. Aratus begaf zich daarop naar het hof van koning Philippus V, die hem echter in 213 v.Chr. laat vergiftigen.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 77473 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2594 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 49 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103053428 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Aratos en grec ancien Ἄρατος (271–213 av. J.-C.) est un homme d'État grec né à Sicyone.
 • Aratos z Sykionu, Arat z Sykionu (ur. 271 p.n.e., zm. 213 p.n.e.) – grecki polityk, wieloletni strateg Związku Achajskiego.
 • Aratos von Sikyon (* 271 v. Chr. in Sikyon; † 213 v. Chr.) war ein Politiker im hellenistischen Griechenland. Bekannt wurde er als Anführer des Achaiischen Bundes.
 • Aratos (271 SM – 213 SM) adalah negarawan Yunani kuno dari negara kota Sikyon dan merupakan pemimpin Liga Akhaia. Dia menggulingkan tiran Sikyon Nikokles pada tahun 251 SM. Aratos adalah pendukung persatuan Yunani dan memasukkan Sikyon ke dalam Liga Akhaia, yang dia pimpin hingga mencapai wilayah terluasnya. Dia dipilih menjadi strategos berkali-kali dan memimpin Akhaia melawan Makedonia, Liga Aitolia, dan Sparta.
 • Àratos o Àrat (Aratus, Ἄρατος) conegut també com a Àratos de Sició (271 aC-213 aC) fou cap de la Lliga Aquea.Fill de Cleínies va néixer a Sició el 271 aC. El seu pare va morir a mans dels Abàntides i Àratos fou salvat per la dona d'un oncle, Soso, que el va portar a Argos on es va criar. Als 20 anys, amb ajut d'alguns argius, va aconseguir el poder a Sició deposant al usurpador Nicocles (251 aC). La ciutat va ingressar a la Lliga Aquea. Aratos va obtenir l'aliança de Ptolemeu III Evergetes I.
 • Arato de Sicião (em grego: Άρατος ο Σικυώνιος; Sicião, 271 a.C. – Aigio, 213 a.C.) foi um estadista da cidade-Estado grega de Sicião e líder da Liga Aqueia. Depôs o tirano siciano Nícocles em 251 a.C. Arato foi defensor da unidade grega e trouxe Sicião para a Liga Aqueia, que conduziu até à sua máxima extensão. Foi eleito estratego inúmeras vezes e liderou os aqueus contra os macedônios, os etolianos e os espartanos.
 • Aratosz (Ἄρατος, latinosan: Aratus) (i. e. 275 – i. e. 213) görög hadvezér, memoáríróKliniasz, tekintélyes sziküóni polgár fia volt. Apját Abantidasz türannosz megölette, emiatt hét éves korában Argoszba menekült, telve gyűlölettel hazája zsarnokai iránt. Nikoklész zsarnoksága idején sziküóni menekültekkel megdöntötte a türannoszt, s rávette Sziküónt, hogy belépjen az akháj szövetségbe. Ezzel a városra s önmagára vonta Antigonosz Gonatasz makedón király haragját, ugyanis amikor i. e.
 • Aratus (Grieks: Ἄρατος, Aratos) van Sikyon (271 - 213 v.Chr.) was een politicus in hellenistisch Griekenland. Hij werd bekend als strategos van de Achaeïsche Bond.Aratus was een zoon van de politicus Clinias, een tegenstander van de Sikyonische tiran Abantidas, die Clinias in 264 v.Chr. liet doden. De jonge Aratus ging daarop in ballingschap, keerde nochtans in het jaar 251 v.Chr. terug en bracht Nicocles ten val, die daar ondertussen tiran was geworden.
 • Arato de Sición (271 a. C. - 213 a. C.) fue un tirano de la Antigua Grecia.Liberó Sición de la breve tiranía de Nicocles en el 251 a. C. En el 245 a. C. se convirtió en estratego de la Liga Aquea. Arrebató a Antígono Gónatas el Acrocorinto, conquistando la ciudad de Corinto en 243 a. C., la cual adhirió a la Liga Aquea.
 • Арат из Сикиона (др.-греч. Ἄρατος) — государственный деятель эпохи эллинизма (271-213 год до н. э.). Сын Клиниаса, погибшего в политической борьбе в родном городе. Воспитанный в изгнании в Аргосе, Арат возвратился в Сикион и при помощи египетского царя Птолемея II Филадельфа освободил родной город от господства тирана Никокла. Восстановив в 253 году до н. э.
 • Арат (гр. Ἄρατος; * 271; † 213 пр.н.е.) е древногръцки пълководец и държавник, оглавявал Ахейския съюз.Роден през в 271 пр.н.е. Сикион, североизточен Пелопонес. Има аристократичен произход. Баща му е магистрат, който е убит от местния тиранин, докато Арат е малолетен. Арат се спасява в Аргос, намирайки се в изгнание до 251 пр.н.е., когато с помоща на поддръжници се завръща в Сикион и отхвърля властта на последния тиранин.
 • Arato di Sicione (in greco antico Ἄρατος, traslitterato in Àratos; Sicione, 271 a.C. – Atene, 213 a.C.) è stato un politico, militare e storico greco antico, per sedici volte stratego della lega achea.Rimasto orfano all'età di sette anni durante un colpo di stato contro suo padre Clinia, Arato entrò sulla scena politica all'età di venti anni, quando scacciò il tiranno Nicocle che, appoggiato dai Macedoni, deteneva il potere nella sua città natale.
 • Aratus (Greek: Ἄρατος; 271–213 BC) was a statesman of the ancient Greek city-state of Sicyon and a leader of the Achaean League. He deposed the Sicyonian tyrant Nicocles in 251 BC. Aratus was an advocate of Greek unity and brought Sicyon into the Achaean League, which he led to its maximum extent. He was elected strategos numerous times and led the Achaeans against Macedonia, the Aetolians and the Spartans.
rdfs:label
 • Aratos de Sicyone
 • Arato de Sicião
 • Arato de Sición
 • Arato di Sicione
 • Aratos dari Sikyon
 • Aratos van Sikyon
 • Aratos von Sikyon
 • Aratos z Sykionu
 • Aratosz (hadvezér, memoáríró)
 • Aratus of Sicyon
 • Àratos de Sició
 • Арат Сикионский
 • Арат от Сикион
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:commandant of
is foaf:primaryTopic of