Un aquarium est un réservoir rempli d'eau dans lequel vivent des animaux et/ou des plantes aquatiques, par exemple des poissons, des mollusques, des crustacés, des tortues aquatiques ou des coraux, ainsi que des algues, mais aussi de nombreux microorganismes invisibles à l'œil nu.L'aquarium communautaire décoratif, d'eau douce ou d'eau de mer, est la forme la plus populaire. Il s'agit d'un bac vitré de petite dimension placé dans une habitation ou un lieu public.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un aquarium est un réservoir rempli d'eau dans lequel vivent des animaux et/ou des plantes aquatiques, par exemple des poissons, des mollusques, des crustacés, des tortues aquatiques ou des coraux, ainsi que des algues, mais aussi de nombreux microorganismes invisibles à l'œil nu.L'aquarium communautaire décoratif, d'eau douce ou d'eau de mer, est la forme la plus populaire. Il s'agit d'un bac vitré de petite dimension placé dans une habitation ou un lieu public. Il est une reproduction de l'habitat naturel de l'espèce ou des espèces qui habite(ent) dans cet aquarium. Il peut aussi contenir des décorations diverses à l'apparence moins naturelle. Il demande des soins particuliers qui peuvent devenir un loisir, l'aquariophilie.Par extension, un aquarium est aussi un lieu public rassemblant de nombreux bacs remplis d'eau, destinés à présenter des espèces aquatiques.Voir aussi: terrarium, aquaterrarium.
 • Arrainontzia edo akuarioa uretan bizi diren arrain eta beste animaliak nahiz uretako landareak bizirik edukitzeko ontzi bat bat da, beiraz egina. Akuarioak osatu eta mantentzeko zaletasunari akuariofilia deritzo.
 • Um aquário é um recipiente capaz de conter água, possuindo pelo menos uma de suas paredes feita de algum material transparente, geralmente vidro ou acrílico. Além disso, é dotado dos componentes mecânicos que tornam possível a recriação de ambientes subaquáticos de água doce, do mar ou salobra e a manutenção de formas de vida correspondentes a estes ambientes, como peixes, invertebrados, plantas, etc. Os aquários mais básicos são de planta rectangular, composta por paredes de vidro coladas com silicone neutro.O antigo conceito de aquário como sendo uma simples bola de vidro com uma abertura circular em cima e fundo plano, na qual se mantinham peixinhos coloridos em água, foi largamente ultrapassadp. As condições ambientais não eram, neste caso, controladas e para manter os animais vivos a água tinha de ser trocada em períodos regulares por água limpa e sem cloro, já que não possuíam nenhum sistema técnico de filtragem desta.
 • Аква́риум (лат. aquarium) — прозрачная ёмкость для постоянного содержания водных организмов.Чаще всего под аквариумом понимается домашний (комнатный) аквариум для содержания аквариумных рыбок в домашних условиях; по техническим причинам максимальный объём такого аквариума обычно не превышает одного кубического метра. Публичные аквариумы, предназначенные для демонстрации зрителям водных флоры и фауны и существующие в составе зоопарков или как отдельные зрелищно-просветительские учреждения, могут достигать 7500 м³ в объёме.В аквариуме можно содержать практически любых живых существ, которые в природе обитают в воде: морских и пресноводных рыб, растения, ракообразных, моллюсков, земноводных, рептилий и кораллы.Для поддержания биологического равновесия в аквариуме используются различные приспособления: аэраторы, механические и биологические фильтры, терморегуляторы, термометры и многое другое. Описанием моделирования экосистемы в замкнутом искусственном водоёме и различных аспектов разведения рыб занимается аквариумистика.От аквариумов отличают террариумы, палюдариумы и акватеррариумы, предназначенные для содержания сухопутных и болотных животных и растений.
 • L'acquario è un contenitore trasparente che permette l'allevamento di pesci, molluschi, crostacei e anfibi e/o la coltivazione di piante acquatiche o palustri. Solitamente a forma di parallelepipedo, ha dimensioni che possono variare dai pochi decimetri di lato ad alcuni metri. Le dimensioni della vasca, infatti, vanno adeguate al tipo di fauna con cui lo si vuole popolare.
 • アクアリウム(英: Aquarium)は、水生生物の飼育設備を指す。水族館のような大型施設から小規模の個人的設備までの全体にまたがる概念である。今日の日本ではその中でも特に観賞用に熱帯魚(観賞魚)や水草などを飼育・栽培すること、またはそのために構築された水槽を含む環境を指すことが多い。この愛好者はアクアリストと呼ばれる。熱帯魚飼育に関する情報に関しては、熱帯魚または観賞魚を、水草の扱いに関しては水草の項を参照されたい。
 • Een aquarium (meervoud aquaria of aquariums) is een bak met water waarin onderwaterflora en -fauna gehouden wordt met de bedoeling vissen, lagere dieren en/of planten te verzorgen, te tonen en/of te kweken. Daartoe is een aquarium voorzien van wanden van glas, plexiglas of tegenwoordig soms zelfs betonplex en systemen om een ecologisch stabiele toestand te bevorderen.De activiteit van het houden van een aquarium wordt ook wel 'aquaristiek' genoemd.Aquarium is ook de generieke term die onterecht gebruikt wordt voor een transparante bak waarin dieren gehouden worden. Nochtans dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden in functie van de aanwending van de bak: volledig gevuld met water is het een aquarium gedeeltelijk gevuld met water is het een paludarium, waarbij de inrichting van het onderwatergedeelte evenveel belang heeft als de zo natuurgetrouw mogelijke bovenwater decoratie. (Zie ook "mangrove-aquaria" hieronder) zonder water is het een terrarium of formicariumDe juiste generieke term is een vivarium: een veelal transparante bak om flora en fauna levend in te bewaren en ten toon te stellen.
 • Akwarium (łac. aquarium – naczynie na wodę) – sztuczny zbiornik wodny o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach, z co najmniej jedną ścianą z materiału przezroczystego, zwykle ze szkła, służący do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku słodko- lub słonowodnym. Termin akwarium jest także stosowany w odniesieniu do wycinka zawartego w takim zbiorniku środowiska wodnego obejmującego organizmy wodne, utrzymywanego w stanie trwałej równowagi parametrów fizykochemicznych i biologicznych.W innym znaczeniu termin akwarium jest stosowany w odniesieniu do budynku instytucji zajmującej się utrzymywaniem takich zbiorników w celu publicznej prezentacji okazów flory i fauny wodnej, lub dla celów badawczych. Definicja ta, oprócz samego budynku obejmuje również placówki (zakłady, instytucje i ich filie) lub obiekty pełniące taką funkcję.
 • An aquarium (plural aquariums or aquaria) is a vivarium consisting of at least one transparent side in which water-dwelling plants or animals are kept. Fishkeepers use aquaria to keep fish, invertebrates, amphibians, marine mammals, turtles, and aquatic plants. The term combines the Latin root aqua, meaning water, with the suffix -arium, meaning "a place for relating to".An aquarist owns fish or maintains an aquarium, typically constructed of glass or high-strength acrylic plastic. Cuboid aquaria are also known as fish tanks or simply tanks, while bowl-shaped aquaria are also known as fish bowls. Size can range from a small glass bowl to immense public aquaria. Specialized equipment maintains appropriate water quality and other characteristics suitable for the aquarium's residents.
 • Un aquari o aquàrium (del llatí aquarium, reserva d'aigua) és un contenidor, amb com a mínim una superfície transparent, utilitzat per a mantenir en captivitat o fer criar espècies aquatiques, normalment per a permetre llur observació, per oci, o bé amb finalitats científiques.Normalment un aquari està fet de vidre o plàstic d'elevada resistència com el metacrilat, mentre que hom quan es refereix un tanc, habitualment ho fa per a un recipient opac; encara que també pot rebre aqueix nom si el recipient és de grans dimensions.Per altra banda, un aquàrium es diferencia d'una peixera, per exemple una típica de bola de cristal oberta amb un forat circular, en què el primer implica un major control de les condicions ambientals respecte la segona, on pràcticament només poden viure-hi espècies molt robustes. Per extensió, també s'anomena aquàrium a aquelles instal·lacions preparades per a mantenir en funcionament diversos aquaris. És el cas del de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, actualment el més gran d'Europa.Amb el terme d'aquariofília es coneix a l'afecció de mantenir aquaris i els seus organismes. Relacionada amb ella, l'aquariologia és el camp del coneixement dedicat a estudiar-ne científicament els problemes associats.
 • Akuarium adalah sebuah vivarium biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan (dari gelas atau plastik berkekuatan tinggi), di dalamnya satwa dan tumbuhan air (biasanya ikan, namun dapat juga ditemukan invertebrata, amfibi, mamalia laut dan reptil) ditampung, dan digunakan untuk display publik. Akuarium berasal dari bahasa latin aqua yang berarti "air", dan sufiks -arium yang berarti "tempat yang terkait dengan".Memelihara ikan di dalam akuarium adalah hobi yang cukup populer. Akuarium raksasa pertama untuk umum, didirikan di Kebun Binatang London, Inggris pada tahun 1853. Bersaman dengan jalannya waktu, teknologi yang digunakan di dalam akuarium makin berkembang, (seperti sistem penyaringan dan penerangan).
 • Akvárium je nádrž z průhledného materiálu (většinou ze skla nebo pevného plastu) naplněná vodou, ve které se pěstují vodní rostliny a chovají vodní živočichové (obvykle ryby, ale i další vodní obratlovci a vodní bezobratlí). Velikost akvárií s pohybuje od litrů až do tisíců kubických metrů. Malá a střední akvária slouží obvykle pro domácí chov ryb, velká akvária jsou zřizována ze vzdělávacích důvodů například v zoologických zahradách nebo jako živá dekorace ve veřejných prostorách. Moderní veřejná akvária dosahují obrovských rozměrů. Například akvárium v japonské Osace má obsah 5400 m³ (54 000 hektolitrů) a sbírku 580 druhů vodních živočichů.
 • Das Aquarium (v. lat. aqua „Wasser“) ist die am weitesten verbreitete Art des Vivariums. Meist handelt es sich bei ihnen um Gefäße aus Glas oder durchsichtigem Kunststoff, die mit Wasser befüllt werden. Mit Hilfe von Fischen und wirbellosen Tieren wie Weichtieren oder auch Krebsen sowie Wasserpflanzen und Bodenmaterialien, meist Kies oder Sand, stellt der Aquarianer eine Unterwasserwelt her und erhält sie am Leben. Auf Wassertiere spezialisierte Zoos (auch Aquazoos genannt) bezeichnen sich ebenfalls als Aquarien.Früher nannte man den Kellerraum in Apotheken, der zur Aufbewahrung flüssiger Arzneistoffe in Flaschen, Fässern usw. bestimmt war, „Aquarium“. In England wurde der Begriff „Aquarium“ dann verwendet, um die in den Glashäusern zur Pflege von Wasserpflanzen (aber nicht Wassertieren) aufgestellten Bassins zu bezeichnen. Der moderne Begriff des Aquariums wurde im 19. Jahrhundert üblich.
 • 수족관(水族館)은 물 속이나 물가에서 생활하는 동물을 크게 수집·사육·진열·전시하는 기관이다.어패류와 무척추동물, 양서류, 해양 포유동물, 파충류 등의 동물과 수초(水草)등이 유리와 플라스틱 등 투명한 수조에 넣어 공개한다. 대부분은 집에서 유지하는 관상어 수조와 동일한 크기 아니면 그보다 더 큰 수조를 사용한다. 대양을 회유하는 다랑어나 가다랭이,고래상어 등은 보통 사육되지 않는다.세계 최초의 수족관은 1853년 5월 문을 연 런던 동물원의 "피시 하우스"이다.
 • Un acuario es un recipiente de vidrio u otros materiales, generalmente transparentes, dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre, con el fin de albergar un ecosistema correspondiente a esos ambientes, con peces, invertebrados, plantas y casi cualquier animal fluvial o marino.La cría de seres acuáticos en cautividad es muy antigua, sin embargo los acuarios nacieron en el siglo XVIII, al menos en su forma contemporánea. El entretenimiento de mantener y disfrutar de un entorno acuático a la vista de todos surgió con la moda de coleccionar animales y sobre todo plantas. Estas últimas necesitaban humedad tanto para vivir como para ser transportadas, para lo cual se desarrollaron recipientes sellados que podían contener cierta cantidad de líquido. Más adelante, dicha cantidad fue aumentando hasta convertirse en los modelos actuales.Un acuario es una instalación muy planificada. Los exitosos requieren algún estudio preliminar para su correcta ubicación, así como una previsión del contenido que albergarán, pues se precisa conocer de antemano el tipo de agua, el tipo de fauna y flora, la decoración o el suelo. Del mismo modo, resultan imprescindibles un conjunto de mecanismos y sistemas automáticos con la capacidad y potencia suficientes para lograr condiciones como la temperatura necesaria, la oxigenación adecuada o la luz precisa que mantenga un ambiente saludable para la fauna y la flora, sin perder con ello transparencia y vistosidad.Los acuarios son ecosistemas vivos y, por lo tanto, dinámicos. Razón por la cual siguen demandando cuidados extras, aun con todas las automatizaciones conseguidas. Tareas como el cambio de agua, la combinación de nutrientes para la fauna y la flora, la limpieza del biotopo o la sustitución de filtros siguen siendo imprescindibles para la salud de los seres vivos y no se han conseguido automatizar por el momento.Todas las tareas y los desembolsos necesarios para hacerse con un acuario y mantenerlo no desaniman a los aficionados a esta disciplina de la biología, por las ventajas que presenta para sus propietarios, convirtiéndose incluso en una industria propia. Asimismo, han proliferado acuarios profesionales en muchos países, abiertos al gran público, con millones o decenas de millones de litros de capacidad. En ellos viven peces, plantas e, incluso, mamíferos marinos, como belugas, morsas u orcas, y realizan programas de reproducción y repoblación con especies amenazadas.La expansión de los acuarios, públicos y privados, se ha expandido hasta volverse un elemento más de la cultura popular.
 • Аква́риумът e съд, предназначен за отглеждане на риби. Той е пълен с вода, има поне една прозрачна стена и е направен от стъкло (по-рядко пластмаса).
 • Akvaryum, çoğunlukla cam ya da yüksek dirençli plastik gibi saydam malzemelerden yapılan, genellikle balık olmak üzere, bazen de omurgasızlar ve ayrıca amfibyumlar, deniz memelileri ve sürüngenler gibi suda yaşayan bitki ve hayvanların tutulduğu ve daha çok bu canlıların sergilenmesi amacıyla kullanılan içi su dolu, küçük bir cam kavanozdan büyük su tanklarına kadar geniş bir yelpazede yeralan kap ve yapılar. Akvaryum sahibi olmak dünya çapında yaklaşık 60 milyon kişi tarafından paylaşılan popüler bir hobidir. Çağdaş akvaryumların öncülerinin ilk çıktığı 1850'li yıllardan beri, özellikle akvaryum balıklarını sağlıklı tutabilmek için daha karmaşık ışıklandırma ve filtreleme sistemleri de geliştirildikçe akvaryum ile ilgilenenlerin sayısı artmıştır. Halka açık akvaryumlar, evdeki akvaryumların büyük ölçekteki kopyalarıdır. Osaka Akvaryum, 5.400 m³’lük su tankı ve 580 türden oluşan su canlısı koleksiyonuna sahiptir ve İngiltere'de yapılması planlanan National institute for research into aquatic habitats (Su yaşam alanlarını araştırmak için ulusal enstitü) 40 hektarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük akvaryumu olacaktır.İçinde tek bir balık barındıran cam kavanozlardan, dikkatle tasarlanmış destek sistemlerine sahip ve karmaşık ekosistemleri taklit etmeye çalışan büyük boyutlardaki akvaryumlara kadar çeşitli boyutlarda akvaryum bulunur. Akvaryumlar genellikle tatlı su, tuzlu su ve hafif tuzlu su akvaryumları olarak sınıflandırılır ve su sıcaklığı tropikal ya da soğuk ortamlara göre farklılık gösterir. Bu iki özellik ve diğerleri akvaryumda hangi balıkların ve diğer canlıların yaşayabileceğini belirler. Akvaryumda yaşayan canlılar sıklıkla doğadan toplansa da akvaryum ticareti için özel olarak yetiştirilen canlıların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.Dikkatli bir akvarist, akvaryumunda bulunan canlıların doğal yaşam alanlarının koşullarını taklit eden ekolojik dengeyi sağlayabilmek için önemli derecede çaba sarfeder. Su kalitesini sağlamak için besin maddelerinin giriş ve çıkışlarını, özellikle de akvaryumdaki canlıların ürettiği atıkları kontrol altında tutmak gereklidir. Azot çevrimi besin yoluyla azot girişini, canlılar tarafından toksik azot içeren atıkların üretilmesini ve yararlı bakteri popülasyonları tarafından bunların daha az toksik bileşiklere dönüştürülmesini tanımlar. Uygun bir akvaryum ortamı sağlamak için diğer önemli noktalar arasında uygun tür seçimi, biyolojik yüklemenin yönetimi ile iyi bir fiziksel yapı tasarımı bulunur. Bu koşulların sağlanamaması balık hastalıklarına davetiye çıkarır. Dipteki çakılların içerisinde yaşayan bakterilerle birlikte bitkiler güçlü bir arıtma sistemi oluşturur.Bitkiler,balıkların dışkılarındanmeydana gelen amonyumu ve nitratı alır.Fotosentez sırasında bitkiler besin olarak karbondioksiti kullanır.Ayrıca balıklar için hayati önem taşıyan,sudaki erimiş oksijen miktarını arttırır.Bitkiler,balıklar için barınak oluşturur ve balıkların stresini azaltır.Yavru balıkların saklanabilmesini sağlayan bir ortam oluşturur.İçinde bitkilerin yoğun olarak bulunduğu bir akvaryum egzotik su altı dünyasınıntadını çıkarmanızı sağlayacaktır.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 151564 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22025 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 139 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108210191 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Aquarium
 • Category:Aquariology
prop-fr:commonsTitre
 • Aquariologie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • aquarium
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un aquarium est un réservoir rempli d'eau dans lequel vivent des animaux et/ou des plantes aquatiques, par exemple des poissons, des mollusques, des crustacés, des tortues aquatiques ou des coraux, ainsi que des algues, mais aussi de nombreux microorganismes invisibles à l'œil nu.L'aquarium communautaire décoratif, d'eau douce ou d'eau de mer, est la forme la plus populaire. Il s'agit d'un bac vitré de petite dimension placé dans une habitation ou un lieu public.
 • Arrainontzia edo akuarioa uretan bizi diren arrain eta beste animaliak nahiz uretako landareak bizirik edukitzeko ontzi bat bat da, beiraz egina. Akuarioak osatu eta mantentzeko zaletasunari akuariofilia deritzo.
 • L'acquario è un contenitore trasparente che permette l'allevamento di pesci, molluschi, crostacei e anfibi e/o la coltivazione di piante acquatiche o palustri. Solitamente a forma di parallelepipedo, ha dimensioni che possono variare dai pochi decimetri di lato ad alcuni metri. Le dimensioni della vasca, infatti, vanno adeguate al tipo di fauna con cui lo si vuole popolare.
 • アクアリウム(英: Aquarium)は、水生生物の飼育設備を指す。水族館のような大型施設から小規模の個人的設備までの全体にまたがる概念である。今日の日本ではその中でも特に観賞用に熱帯魚(観賞魚)や水草などを飼育・栽培すること、またはそのために構築された水槽を含む環境を指すことが多い。この愛好者はアクアリストと呼ばれる。熱帯魚飼育に関する情報に関しては、熱帯魚または観賞魚を、水草の扱いに関しては水草の項を参照されたい。
 • 수족관(水族館)은 물 속이나 물가에서 생활하는 동물을 크게 수집·사육·진열·전시하는 기관이다.어패류와 무척추동물, 양서류, 해양 포유동물, 파충류 등의 동물과 수초(水草)등이 유리와 플라스틱 등 투명한 수조에 넣어 공개한다. 대부분은 집에서 유지하는 관상어 수조와 동일한 크기 아니면 그보다 더 큰 수조를 사용한다. 대양을 회유하는 다랑어나 가다랭이,고래상어 등은 보통 사육되지 않는다.세계 최초의 수족관은 1853년 5월 문을 연 런던 동물원의 "피시 하우스"이다.
 • Аква́риумът e съд, предназначен за отглеждане на риби. Той е пълен с вода, има поне една прозрачна стена и е направен от стъкло (по-рядко пластмаса).
 • Un acuario es un recipiente de vidrio u otros materiales, generalmente transparentes, dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre, con el fin de albergar un ecosistema correspondiente a esos ambientes, con peces, invertebrados, plantas y casi cualquier animal fluvial o marino.La cría de seres acuáticos en cautividad es muy antigua, sin embargo los acuarios nacieron en el siglo XVIII, al menos en su forma contemporánea.
 • Akuarium adalah sebuah vivarium biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan (dari gelas atau plastik berkekuatan tinggi), di dalamnya satwa dan tumbuhan air (biasanya ikan, namun dapat juga ditemukan invertebrata, amfibi, mamalia laut dan reptil) ditampung, dan digunakan untuk display publik.
 • Das Aquarium (v. lat. aqua „Wasser“) ist die am weitesten verbreitete Art des Vivariums. Meist handelt es sich bei ihnen um Gefäße aus Glas oder durchsichtigem Kunststoff, die mit Wasser befüllt werden. Mit Hilfe von Fischen und wirbellosen Tieren wie Weichtieren oder auch Krebsen sowie Wasserpflanzen und Bodenmaterialien, meist Kies oder Sand, stellt der Aquarianer eine Unterwasserwelt her und erhält sie am Leben.
 • Akvárium je nádrž z průhledného materiálu (většinou ze skla nebo pevného plastu) naplněná vodou, ve které se pěstují vodní rostliny a chovají vodní živočichové (obvykle ryby, ale i další vodní obratlovci a vodní bezobratlí). Velikost akvárií s pohybuje od litrů až do tisíců kubických metrů. Malá a střední akvária slouží obvykle pro domácí chov ryb, velká akvária jsou zřizována ze vzdělávacích důvodů například v zoologických zahradách nebo jako živá dekorace ve veřejných prostorách.
 • An aquarium (plural aquariums or aquaria) is a vivarium consisting of at least one transparent side in which water-dwelling plants or animals are kept. Fishkeepers use aquaria to keep fish, invertebrates, amphibians, marine mammals, turtles, and aquatic plants. The term combines the Latin root aqua, meaning water, with the suffix -arium, meaning "a place for relating to".An aquarist owns fish or maintains an aquarium, typically constructed of glass or high-strength acrylic plastic.
 • Um aquário é um recipiente capaz de conter água, possuindo pelo menos uma de suas paredes feita de algum material transparente, geralmente vidro ou acrílico. Além disso, é dotado dos componentes mecânicos que tornam possível a recriação de ambientes subaquáticos de água doce, do mar ou salobra e a manutenção de formas de vida correspondentes a estes ambientes, como peixes, invertebrados, plantas, etc.
 • Akvaryum, çoğunlukla cam ya da yüksek dirençli plastik gibi saydam malzemelerden yapılan, genellikle balık olmak üzere, bazen de omurgasızlar ve ayrıca amfibyumlar, deniz memelileri ve sürüngenler gibi suda yaşayan bitki ve hayvanların tutulduğu ve daha çok bu canlıların sergilenmesi amacıyla kullanılan içi su dolu, küçük bir cam kavanozdan büyük su tanklarına kadar geniş bir yelpazede yeralan kap ve yapılar.
 • Een aquarium (meervoud aquaria of aquariums) is een bak met water waarin onderwaterflora en -fauna gehouden wordt met de bedoeling vissen, lagere dieren en/of planten te verzorgen, te tonen en/of te kweken.
 • Un aquari o aquàrium (del llatí aquarium, reserva d'aigua) és un contenidor, amb com a mínim una superfície transparent, utilitzat per a mantenir en captivitat o fer criar espècies aquatiques, normalment per a permetre llur observació, per oci, o bé amb finalitats científiques.Normalment un aquari està fet de vidre o plàstic d'elevada resistència com el metacrilat, mentre que hom quan es refereix un tanc, habitualment ho fa per a un recipient opac; encara que també pot rebre aqueix nom si el recipient és de grans dimensions.Per altra banda, un aquàrium es diferencia d'una peixera, per exemple una típica de bola de cristal oberta amb un forat circular, en què el primer implica un major control de les condicions ambientals respecte la segona, on pràcticament només poden viure-hi espècies molt robustes.
 • Аква́риум (лат. aquarium) — прозрачная ёмкость для постоянного содержания водных организмов.Чаще всего под аквариумом понимается домашний (комнатный) аквариум для содержания аквариумных рыбок в домашних условиях; по техническим причинам максимальный объём такого аквариума обычно не превышает одного кубического метра.
 • Akwarium (łac. aquarium – naczynie na wodę) – sztuczny zbiornik wodny o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach, z co najmniej jedną ścianą z materiału przezroczystego, zwykle ze szkła, służący do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku słodko- lub słonowodnym.
rdfs:label
 • Aquarium
 • Acquario (contenitore)
 • Acuario (recipiente)
 • Akuarium
 • Akvaryum
 • Akvárium
 • Akwarium
 • Aquari (recipient)
 • Aquarium
 • Aquarium
 • Aquarium
 • Aquário
 • Arrainontzi
 • Аквариум
 • Аквариум
 • アクアリウム
 • 수족관
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:destinationActuelle of
is foaf:primaryTopic of